Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc

70 123 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - PHẠM VĂN HOAN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÍ THỰC TẬP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN THÁI NGUYÊN, THÁNG 06 NĂM 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÍ THỰC TẬP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC Sinh viên thực : PHẠM VĂN HOAN Lớp : HTTT-K10A Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THỊ THÚY THẢO Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Những nội dung đồ án em thực hướng dẫn trực tiếp cô giáo hướng dẫn: Ths Vũ Thị Thúy Thảo Mọi tham khảo đồ án trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, thầy cô Trường Đại học Công nghệ thong tin Truyền thông tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiện quý báu khích lệ, hỗ trợ nhiều mặt cho em suốt năm năm đại học chuẩn bị hành trang vào đời Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Vũ Thị Thúy Thảo, người sẵn sàng tận tình hướng dẫn giúp đỡ, động viên em suốt trình thực đồ án Cuối cùng, cảm ơn tập thể lớp HTTT – K10A gắn bó, chia sẻ nguồn động viên to lớn giúp đỡ vượt qua khó khăn suốt thời gian học tập thực đề tài Mặc dù, cố gắng hoàn thành đồ án phạm vi khả cho phép tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm, góp ý tận tình bảo Thầy Cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Một số khái niệm liên quan đến ứng dụng web 1.2 Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở 1.3 Kiến thức tổng quan PHP .9 1.3.1 Các khái niệm định nghĩa 10 1.3.2 Cấu trúc 13 1.4 Giới thiệu ngôn ngữ MySQL 13 1.4.1 Các định nghĩa 13 1.4.2 Các lệnh thông dụng .14 1.5 Kết hợp PHP MySQL ứng dụng Web 15 1.6 Tổng quan Wordpress .16 CHƯƠNG KHẢO SÁT - PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20 2.1 Khảo sát hệ thống .20 2.1.1 Khát quát lịch sử thành tích 20 2.1.2 Quy trình đăng ký 22 2.1.3 Nhược điểm hệ thống cũ yêu cầu phát sinh hệ thống 23 2.2 Phân tích hệ thống 25 2.2.1 Xác định tác nhân 25 2.2.2 Đặc tả ca sử dụng .27 2.2.3 Ca sử dụng đăng kí đề tài 28 2.2.4 Ca sử dụng nhập đề tài 30 2.2.5 Ca sử dụng duyệt đăng ký 31 2.2.6 Ca sử dụng quản lý giảng viên 33 2.2.7 Ca sử dụng quản lý sinh viên 36 2.2.8 Ca sử dụng quản lý đợt thực tập .38 2.2.9 Ca sử dụng quản lý đăng ký đề tài 40 2.2.10 Các ca sử dụng khác .41 2.2.11 Xác định lớp hệ thống 44 2.2.12 Xây dựng biểu đồ trình tự cho ca sử dụng 49 2.2.13 Biểu đồ lớp 55 2.3 Thiết kế phác họa giao diện trang chủ .58 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 60 3.1 Yêu cầu phần mềm 60 3.2 Xây dựng chương trình .60 3.2.1 Xây dựng sở liệu .60 3.2.2 Một số giao diện phần mềm .60 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 MỞ ĐẦU Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc áp dụng chế độ đăng ký tín trực tuyến cho phép sinh viên có quyền lựa chọn lớp học phần giáo viên kỳ học Để nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đặc biệt học phần thực tập cần phải có hệ thống đăng ký đề tài cho phép sinh viên đăng ký đề tài thực tập hệ thống online Do em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc” để nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp Đề tài gồm nội dung sau: - Cơ sở lý thuyết - Khảo sát- phân tích - thiết kế hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc - Xây dựng cài đặt chương trình Vì thời gian trình độ có hạn chưa qua kinh nghiệm thực tế báo cáo chắn có nhiều thiếu sót Tuy nhiên em mong nhận ủng hộ góp ý thầy cô giáo bạn để em đạt kết tốt nhât Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Văn Hoan CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Một số khái niệm liên quan đến ứng dụng web World Wide Web (WWW): Trong kỹ thuật phần mềm, Ứng dụng web hay Web application trình ứng dụng mà tiếp cận qua web thông qua mạng Internet hay intranet Các tài liệu World Wide Web lưu trữ hệ thống siêu văn (hypertext), đặt máy tính mạng Internet Người dùng phải sử dụng chương trình gọi trình duyệt web (web browser) để xem siêu văn Chương trình nhận thông tin (documents) ô địa (address) người sử dụng yêu cầu (thông tin ô địa gọi tên miền (domain name)), sau chương trình tự động gửi thông tin đến máy chủ (web server) hiển thị hình người xem Người dùng theo liên kết siêu văn (hyperlink) trang web để nối với tài liệu khác gửi thông tin phản hồi theo máy chủ trình tương tác Hoạt động truy tìm theo siêu liên kết thường gọi duyệt Web Trình duyệt Web: Trình duyệt web chương trình ứng dụng cài đặt máy người dùng để từ truy cập vào trang web internet Có nhiều trình duyệt web khác nhau, ví dụ Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Opera, MyIE2, Firefox, Google Chrome v.v… Kỹ sử dụng trình duyệt web quan trọng làm tăng hiệu sử dụng Internet, nhiệm vụ gửi yêu cầu tra cứu thông tin đến web server Nhận hiển thị thông tin kết trả từ web server cửa sổ trình duyệt Máy chủ web – web server: Cung cấp dịch vụ web đa phương tiện phục vụ nhu cầu trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm thông tin người sủ dụng Nội dung website truyền tải tới người sử dụng thông qua trình duyệt web sử dụng giao thức HTTP Bất kỳ máy tính vào dịch vụ web cách cài đặt phần mềm dịch vụ kết nối internet Mô hình Client/Server: Mô hình client-server mô hình tiếng mạng máy tính, áp dụng rộng rãi mô hình trang web có Ý tưởng mô hình máy (máy khách) gửi yêu cầu (request) để máy chủ (người cung ứng dịch vụ), máy chủ xử lý trả kết cho máy khách Website: Website gọi trang web, trang mạng, tập hợp trang web, thường nằm tên miền tên miền phụ World Wide Web Internet Một trang web tập tin HTML XHTML truy nhập dùng giao thức HTTP Trang web tĩnh: Là trang web sử dụng đoạn mã HTML, ảnh, video, Flash để tạo giao diện cho trang web tên file lưu có phần mở rộng là: html htm Trong web tĩnh hệ sở liệu Đối với website tĩnh, Khó thay đổi giao diện, khó thay đổi nội dung người quản lý trang web kiến thức HTML, khả tương tác web Trang web động: Là web có hệ thống sở liệu dùng để cung cấp thông tin cho Website, điểm mạnh web động so với web tĩnh khả quản lý liệu web tốt, khả tương tác hệ thống web, dễ dàng cập nhật nội dung thêm tính tiện ích quản lý cho doanh nghiệp thân thiện với người dùng 1.2 Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở Phần mềm nguồn mở viết tắt OSS (Open Source Software) có lịch sử phát triển hàng chục năm, trở thành trào lưu giới Việt Nam OSS hiểu phần mềm hệ phần mềm cho phép người truy cấp truy cập cách tự đến mã nguồn quyền sửa đổi mã nguồn Lợi ích OSS đem lại thấy rõ qua hình thành cộng đồng nguồn mở với sản phẩn có giá trị cao thực tế giá trị đào tạo  Các mốc ý tưởng xây dựng OSS - 1940: Đã có hoạt động chia sẻ mã nguồn làm vịêc máy tính ENIAC, hoạt động chia sẻ phần mềm dùng chung, nghiên cứu có công bố mã nguồn đính kèm - 1970 – 1980: Donald Knulth phát triển hệ xử lý văn nguồn mở TeX - Richard Stallman đưa tuyên ngôn GNU (GNU is Not Unix): Các phần mềm hàng triệu người sử dụng (hệ điều hành, hệ soạn thảo văn ) tài sản văn hóa chung nhân loại, cần công khai mã nguồn miễn phí xem PMNM - 1985: MIT công bố mã nguồn mở X-Window (hệ thống giao diện cho HDH dòng UNIX) thành dự án phát triển phần mềm dùng cho đào tạo - 1991: Linus Torvalds viết phần nhân hệ điều hành Linux công khai mã nguồn Internet Từ bắt đầu phong trào rầm rộ tình nguyện viên phát triển Linux - 1995: PMNM Apache Web Server 1.0 công bố, nhiều người dùng làm Web Server tiếp tục phát triển mạnh mẽ - 1998: Netscape công bố mã nguồn Netscape Nagivator  tạo cạnh tranh  kết người dùng có lợi từ trình duyệt nguồn mở miễn phí trình duyệt nguồn đóng (IE) - Từ năm 1998 đến nay: phong trào PMNM phát triển mạnh mẽ nhiều nước với việc ca ngợi, đề cao Linux - Cộng đồng Linux đạt thành công định lĩnh vực Network Server, Web Server  Phần mềm nguồn mở hệ điều hành - Các hệ điều hành nguồn mở dòng Linux: Red Hat, OpenLinux, Debian, ManDrake, SuSE, TurboLinux, VA Linux, Nirvana, Slackware… - Các hệ điều hành nguồn mở dòng BSD: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD  Phần mềm nguồn mở hệ quản trị CSDL + Phần mềm nguồn mở cho cá nhân: - Văn phòng: MS Office, Corel WordPerfect, Sun StarOffice, OpenOffice, Lyx, - Mail Client: Netscape Messenger, MS Outlook, MS Internet Mail, Qualcomm Eudora, Kmail,… (versions hỗ trợ S/MIME) - Trình duyệt Web: MS IE, Netscape Navigator, Mozila, Opera, Konqueror, Galeon, Nautilus, + Phần mềm nguồn mở cho Server: - Web: Apache (61,4%), MS IIS (28,5%), Sun iPlanet (2%), Zeus (1,4%) - Thư điện tử: Cyrus IMAP, Postfix SMTP, Sendmail, Quickmail, Fetchmail Hình 2.17: Biểu đồ trình tự cho kịch “Đăng ký hạn” h Ca sử dụng thống kê Hình 2.18: Biểu đồ trình tự ca sử dụng “Thống kê” 54 2.2.13 Biểu đồ lớp a Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “đăng ký đề tài” Hình 2.19: Biểu đồ lớp ca sử dụng “đăng ký đề tài” b Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “nhập đề tài” “duyệt đề tài” Hình 2.20: Biểu đồ lớp ca sử dụng “nhập đề tài duyệt đề tài” 55 c Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “quản lý giảng viên/sinh viên” Hình 2.21: Biểu đồ lớp ca sử dụng “quản lý giảng viên/sinh viên” d Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “quản lý đợt thực tập” và”quản lý đăng ký đề tài” Hình 2.22: Biểu đồ lớp ca sử dụng “quản lý đợt thực tâp/đăng ký đề tài” 56  Mối quan hệ liên kết sở liệu Hình 2.23: Sơ đồ quan hệ liên kết sở liệu 57 2.3 Thiết kế phác họa giao diện trang chủ 58  Header - Header phần đầu trang web, thường bao gồm phần Sologan, Logo Menu định hướng, Banner quảng cáo hay thêm mục tìm kiếm (Tùy thuộc mục đích chủ Site)  Sidebar - Sidebar thành phần nằm bên trái hay phải hai trang web (phụ thuộc vào template)  Content - Content nội dung trang web văn bản,multimedia (Hình ảnh,video,âm thanh)  Footer - Footer chân trang web, thường phần họ để đánh số trang tự động,hiển thị thông tin,địa chỉ,fax…của trang web 59 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Yêu cầu phần mềm - Phần mềm mã nguồn mở Wordpress download miễn phí http://wordpress.org/ - Chương trình giả lập server – Xampp Server - Trình duyệt web: IE, Chorme, FireFox - Công cụ soạn thảo chương trình Notpad++, Macromedia Dreamweaver 8,… 3.2 Xây dựng chương trình 3.2.1 Xây dựng sở liệu Cơ sở liệu phần mềm lưu trữ hệ quản trị sở liệu phpMyadmin Xampp Dữ liệu lưu trữ theo quan hệ phân tích chương 3.2.2 Một số giao diện phần mềm Khi người dùng truy cập đến trang web Quản lý đăng ký thực tập hiển thị số giao diện sau: a Giao diện trang chủ truy cập vào website: quản lý đăng ký thực tập Hình 3.1: Giao diện trang chủ hệ thống quản lý ĐKTT 60 b Giao diện trang đăng nhập hệ thống: Hình 3.2: Giao diện trang đăng nhập hệ thống c Một số giao diện trang sinh viên: Hình 3.3: Giao diện trang cá nhân sau sinh viên đăng nhập thành công 61 Hình 3.4: Giao diện trang đăng ký đề tài d Một số giao diện trang quản lý giảng viên: Hình 3.5: Giao diện trang quản lý giảng viên 62 Hình 3.6: Giao diện trang nhập đề tài cho đợt thực tập giảng viên Hình 3.7: Giao diện trang duyệt đề tài giảng viên 63 e Một số giao diện trang quản lý quản trị viên Hình 3.8: Giao diện trang quản lý quản trị viên Hình 3.9: Giao diện trang quản lý đợt thực tập – sửa thời gian 64 Hình 3.10: Giao diện trang thống kê - Tại trang thống kê quản trị viên thống kê theo đợt thực tập, thống kê đề tài, thống kê sinh viên thống kê liên quan đến giảng viên - Sau thực thống kê kết xuất thống kê, báo cáo dạng file *.pdf chọn In danh sách 65 KẾT LUẬN Báo cáo thực số kết sau: Hiểu biết tảng nguồn mở cách phát triển phần mềm nguồn mở; tìm hiểu thực hành cài đặt trang web tảng nguồn mở Wordpress; xây dựng cài đặt thành công hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tảng mã nguồn mở - Sau thời gian làm đề tài thực tập tốt nghiệp em đạt kết quả: + Hiểu sở lý thuyết + Khảo sát, phân tích - thiết kế hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho sinh viên trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc + Xây dựng Demo chương trình - Hạn chế + Kinh nghiệm thiết kế chưa nhiều, phần giao diện, số hình thiết kế chủ quan, chưa tìm hiểu kỹ tâm lý người dùng + Đối với sinh viên đăng ký học vượt học phần thực tập khóa trước sinh viên muốn thực tập khóa sau chưa cho phép sinh viên thao tác hệ thống để đăng ký đề tài thực tập - Hướng phát triển Đề tài phát triển thêm theo hướng sau: + Thêm số chứa mới: cho phép sinh viên đăng ký học vượt đăng ký thực tập khóa trước sau hệ thống; thêm khóa học mã ngành khoa thành lập môn mới… + Tìm hiểu thêm loại menu để mở rộng thêm nhiều chức năng, cho hình trở nên tiện dụng + Thêm chức bảo mật 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, 2000, Xây dựng ứng dụng web PHP&my SQL [2] Nguyễn Trường Sinh (chủ biên), Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải - Tp Hồ Chí Minh, Thống kê, 2005, Sử dụng PHP & My SQL thiết kế web động [3] http://www.w3schools.com/ [4] http://www.izwebz.com/wordpress/ [5] http://www.thietkeweb-site.com/ [6] http://stackoverflow.com/ [7] http://uml org/ 67 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 68 ... thực tập cần phải có hệ thống đăng ký đề tài cho phép sinh viên đăng ký đề tài thực tập hệ thống online Do em chọn đề tài Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho Trường Cao đẳng Văn hóa. .. đăng ký Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc sử dụng hệ thống đăng ký đề tài cho đợt thực tập sở, thực tập chuyên ngành thực tập tốt nghiệp cho sinh viên cuả trường thông qua hệ thống đăng. .. Nghệ thuật Việt Bắc để nghiên cứu làm đồ án tốt nghiệp Đề tài gồm nội dung sau: - Cơ sở lý thuyết - Khảo sát- phân tích - thiết kế hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường Cao Đẳng Văn Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc , Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc , Xây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay