Xây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênh

93 18 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:19

LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin dành lời cảm ơn thầy cô trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông Đặc biệt, thầy cô khoa hệ thống thông tin Những người lối, dẫn đường cho em hành trình tìm tri thức, người hướng dẫn, dạy bảo em tận tình trình học mái trường Cùng lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Nông Thị Hoa, người hướng dẫn tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài đồ án Do hạn chế kinh nghiệm kiến thức nên chương trình nhiều thiếu sót cần bổ xung.Vậy em mong muốn thầy cô bạn đóng góp ý kiến giúp cho đề tài em ngày hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn ! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Mười LỜI CAM ĐOAN Tôi Hoàng Văn Mười xin cam đoan:  Đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu hoàn toàn thực tế sở số liệu thực tế thực theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn  Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng tôi, không chép theo đồ án tương tự  Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo  Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Mười LỜI MỞ ĐẦU Trong giới rộng lớn Internet với hàng tỷ người sử dụng hàng ngày, phần lớn số họ thường đọc thông tin quảng cáo dịch vụ trực tuyến lướt web hội để doanh nghiệp quảng cáo tiếp thị cho sản phẩm - dịch vụ trực tuyến Internet Mang phong cách quảng cáo trực tuyến mẻ, giao diện bắt mắt, website mang lại lợi sau đây: Hình thức thể  Hình thức thể banner, tin tức, hình ảnh quảng cáo sản phẩm, cách làm mang lại lợi ích sau:  Lượng chương trình quảng cáo hiển thị giao diện website lớn, chương trình quảng cáo có hội tiếp cận với khách hàng  Khách hàng vào website với mục đích tìm kiếm thông tin sản phẩm, dịch vụ,nên độ sàng lọc khách hàng cao  Khách hàng mệt mỏi đọc trang chữ dài, nên thu thập nhiều thông tin cần thiết cho họ Đối với khách hàng (Người dùng) Không công phải mòn mỏi tìm kiến thông tin sản phẩm, tin tức dịch vụ cần mạng, với nhiều người không thường xuyên tiếp xúc với máy tính - kỹ tìm kiếm mạng hạn chế môi trường tuyệt vời cho họ Xem nhiều thông tin hơn, dễ dàng việc so sánh sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp nước để đưa định đắn trước sử dụng sản phẩm, dịch vụ Đối với nhà cung cấp (Công ty, Doanh nghiệp)  Sàng lọc khách hàng, tốn chi phí thời gian cho người nhu cầu  Dễ dàng khách hàng biết đến so với cách quảng cáo trang web khách Việt Nam  Chi phí giảm hiệu tăng cao Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Mười CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Lịch sử ngôn ngữ C# Ngôn ngữ C# phát triển đội ngũ kỹ sư Microsoft, người dẫn đầu Anders Hejlsberg Scott Wiltamuth Cả hai người điều người tiếng, Anders Hejlsberg biết đến tác giả Turbo Pascal, ngôn ngữ lập trình PC phổ biến Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, thành công việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server 1.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#.net Ngôn ngữ C# đơn giản, khoảng 80 từ khóa mười kiểu liệu xây dựng sẵn Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao thực thi khái niệm lập trình đại C# bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại Và ngôn ngữ C# hội đủ điều kiện vậy, xây dựng tảng hai ngôn ngữ mạnh C++và Java C# xây dựng kiến trúc Anders Hejlsberg, người viết nên trình biên dịch Pascal có nhiều đóng góp cho Delphi Java C# nhiều ngôn ngữ lập trình hỗ trợ NET Framework C# Microsoft đề ngôn ngữ hướng đối tượng sáng, thực hầu hết tính chất tốt mô hình hướng đối tượng giống Java C# dịch mã máy để chạy Net, cung cấp nhiều đối tượng mạnh, phong phú đa dạng để giải nhiều vấn đề phổ biến lập trình Ngôn ngữ C# chứa từ khóa cho việc khai báo kiểu lớp đối tượng phương thức hay thuộc tính lớp cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, đa hình ba thuộc tính ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# hỗ trợ giao diện (interface), xem cam kết với lớp cho dịch vụ mà giao diện quy định Trong ngôn ngữ C#, lớp kế thừa từ lớp cha, tức không cho đa kế thừa ngôn ngữ C++, nhiên lớp thực thi nhiều giao diện Ngôn ngữ C# ngôn ngữ hỗ trợ việc truy cập nhớ trực tiếp sử dụng kiểu trỏ C++ từ khóa cho dấu ngoặc [] toán tử C# ngôn ngữ đơn giản C# ngôn ngữ đại C# ngôn ngữ hướng đối tượng C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo C# ngôn ngữ có từ khóa C# ngôn ngữ hướng module C# trở nên phổ biến Có kiểu ứng dụng C#.net: Console application, Window application  Console application thiết kế để chạy dòng lệnh không hỗ trợ giao diện cho người sử dụng  Window application thiết kế để chạy hình có hỗ trợ giao diện cho người sử dụng Nền tảng ngôn ngữ C# 1.3 Lớp, đối tượng kiểu Bản chất lập trình hướng đối tượng tạo kiểu Một kiểu biểu diễn vật Giống với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, kiểu C# định nghĩa từ khoá class(và gọi lớp) thểhiện lớp gọi đối tượng Xem Ví dụ1 ta thấy cách khai báo lớp HelloWorld Ta thấy cách khai báo nội dung lớp hoàn toàn giống với ngôn ngữ Java C++, có khác cuối khai báo lớp không cần dấu “;” 1.3.1 Phương thức (Main) Các hành vi lớp gọi phương thức thành viên (gọi tắt phương thức) lớp Một phương thứclà hàm(phương thức thành viên gọi hàm thành viên) Các phương thức định nghĩa mà lớp làm Cách khai báo, nội dung cách sửdụng phương thức giống hoàn toàn với Java C++ Trong ví dụtrên có phương thức đặc biệt phương thức Main()(như hàm main()trong C++) phương thức bắt đầu ứng dụng C#, trảvề kiểu voidhay int Mỗi chương trình (assembly) có nhiều phương thức Main phải định phương thức Main() bắt đầu chương trình b) Namespace - NET cung cấp thư viện class đồ sộ, Console class nhỏ thư viện class - Mỗi class có tên riêng, người lập trình nhớ hết tên class NET Để giải vấn đề việc tạo namespace, namespace hạn chế phạm vi tên, làm cho tên có ý nghĩa vùng định nghĩa 1.4 Định danh – biến toán tử C# 1.4.1 Định danh Định danh tên mà người lập trình định cho kiểu liệu, phương thức, biến, hằng, hay đối tượng Một định danh phải bắt đầu với ký tự chữ hay dấu gạch dưới, ký tự lại phải ký tự chữ cái, chữ số, dấu gạch Theo qui ước đặt tên Microsoft đề nghị sử dụng cú pháp lạc đà (camel notation) bắt đầu ký tự thường để đặt tên cho biến, với ký tự hoa cho cách đặt tên hàm hầu hết định danh lại Các định danh không trùng với từ khoá C# 1.4.2 Biến - Dùng để lưu trữ giá trị mang kiểu liệu Khai báo biến: Sau khai báo biến phải gán giá trị cho biến [ = ] ; Phạm vi hoạt động biến vùng đoạn mã mà từ biến truy xuất.Trong phạm vi hoạt động (scope), có hai biến mang tên trùng 1.4.3 Hằng Một (constant) biến trị thay đổi suốt thời gian thi hành chương trình Đôi lúc ta cần có giá trị bất biến - Hằng phân làm loại: + Giá trị (literal) + Biểu tượng (symbolic constants) + Kiểu liệt kê (enumerations) 1.4.4 Toán tử a) Toán tử toán học: + , - , * , / , % b) Toán tử tăng / giảm: += , -= , *= , /= , %= c) Toán tử tăng / giảm đơn vị: ++ , d) Toán tử gán: = e) Toán tử quan hệ: == , != , > , >= , < ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênh , Xây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênh , Xây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay