Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF

114 34 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:19

 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Trần Mạnh Tuấn, người tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình học tập thực đồ án tốt nghiệp Thầy giúp đỡ, dạy bảo em không mặt kiến thức, mà kỹ để học tập làm việc Đó học kinh nghiệm quý báu đồng hành em suốt chặng đường học tập, nghiên cứu làm việc sau Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái nguyên giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức tốt nhất, kỹ sống Đó tảng để em vững bước chặng đường sau Thực tốt đồ án lần có trợ giúp anh chị công ty TNHH Phần mềm 2NF (2NF Software Co., LTD) Đặc biệt dẫn anh Nguyễn Bảo Ngọc trình làm thực tập tốt nghiệp Nó tạo tiền đề cho lần thực đề tài đồ án lần Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, gia đình, bạn bè, người bên cạnh em hoàn cảnh, tạo cho em điều kiện tốt để em phát huy, tìm hiểu đam mê, sở thích lĩnh vực Thái Nguyên, tháng năm 2016 Người thực Lê Văn Diện  LỜI CAM ĐOAN Trong báo cáo sử dụng kết nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế phân tích thiết kế hệ thống em tham khảo tài liệu trực tiếp thực hướng dẫn thầy Trần Mạnh Tuấn Những kết thu riêng em không chép trái phép Em cam đoan kết luận thật, sai lệch em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2016 Người thực Lê Văn Diện  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ lập trình PHP 1.2 Framework Code Igniter 1.3 WebServer Xampp 1.4 Bootstrap 26 27 1.5 Ajax 28 1.6 Jquery 30 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ERP – MODULE QUẢN LÝ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 34 2.1 Xác định yêu cầu website 34 2.2 Các phương pháp phân tích hệ thống sơ đồ chức website 37 2.2.1 Các phương pháp phân tích hệ thống 37 2.2.2 Sơ đồ phân cấp chức webssite 2.3 Xác định flow 40 39 2.4 Xác định mô hình TCMR Database ER Diagram 42 2.5.Mô tả bảng liệu: 43 CHƯƠNG : CÀI ĐẶT XAMPP,CODEIGNITER VÀ XÂY DỰNG MOCKUP BẰNG BOOTSTRAP 45 3.1 Cài đặt Xampp Control Panel v3.2.1 45 3.2 Cài đặt Codeigniter 3.2.1 Yêu cầu hệ thống 47 47 3.2.2 Cài đặt 47 3.2.3 Cấu trúc 48 3.2.4 Loại bỏ chuỗi index.php URL 50 3.3 Cài đặt Bootstrap tạo mockup cho webssite 3.3.1 Cài đặt Bootstrap 51 51 3.3.2.Tạo mockup cho website 52 CHƯƠNG : GIỚI THIỆU WEBSITE QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHO CÔNG TY TNHH 2NF 53 4.1 Giao diện website: 53 4.2 Giao diện số chức webssite: 57 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64   DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Mô hình Model-View-Controller 11 Hình 1.2: Dòng chảy liệu CodeIgniter 17 Hình 2.1: Sơ đồ phân cấp chức website Hình 2.2: Flow liệu 41 Hình 2.3: Mô hình TCMR Database ER Diagram Hình 3.1: Tiến hành cài đặt xampp Hình 3.2:Ấn next để tiếp tục 45 45 Hình 3.3: Tiến trình cài đặt chạy Hình 3.4: Cài đặt thành công 46 46 Hình 3.5: Mở trang điều khiển 47 Hình 3.6: Cấu trúc codeigniter48 Hình 3.7: Thư mục application 49 Hình 3.8: File config.php 49 Hình 3.9: File database.ph 50 Hình 3.10: Cấu trúc bootstrap 51 Hình 3.11: File index.html 51 Hình 3.12: Mockup header 52 Hình 3.13: Mockup footer 52 Hình 4.1: Giao diện trang 53 Hình 4.2: Giao diện trang Lists Skills 54 Hình 4.3: Giao diện trang Lists Entry Test 55 Hình 4.4: Giao diện trang Listing Account 56 Hình 4.5: Giao diện đăng nhập 39 57 Hình 4.6: Giao diện thêm thông tin User 57 Hình 4.7: Giao diện show thông tin ứng viên 58 Hình 4.10: Giao diện sửa thông tin ứng viên 59 42 Hình 4.11: Giao diện thêm ,sửa thông tin skill Hình 4.12: Giao diện tìm kiếm skill 60 60 Hình 4.13: Giao diện thêm mới,sửa thông tin entry test 61 Hình 4.14: Giao diện tìm kiếm kiểm tra 61 Hình 4.15: Giao diện sửa thông tin user 62 Hình 4.15: Giao diện thay đổi mật user 62   LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin có bước phát triển mạnh mẽ Máy tính điện tử không phương tiện quý mà ngày gần gũi với người Đứng trước bùng nổ thông tin, tổ chức doanh nghiệp tìm biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin nhằm tin học hóa hoạt động tác nghiệp đơn vị Nhu cầu thực tế xã hội đòi hỏi người phải động sáng tạo để tạo ngày nhiều sản phẩm cho xã hội Các công ty luôn phát triển, hồ sơ tuyển vào nhiều lên đòi hỏi phải cần nhiều kho chứa hồ sơ để lưu trữ hồ sơ nhân viên vào công ty Để giảm bất cập công tác quản lý nhân lương công ty, giải pháp hiệu đầu tư công nghệ thiết bị đại, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hoá điều hành quản lý nhân để nâng cao chất lượng phục vụ, đổi phương thức quản lý, tăng suất hiệu Lưu trữ hồ sơ ứng viên tìm việc việc cất giữ lại hồ sơ ứng viên để tra cứu cần thiết Hồ sơ ứng viên tìm việc xem thông tin liên quan đến cá nhân Thông tin ứng viên có nét đặc trưng riêng nhầm lẫn thông tin với cá nhân khác Tuyển dụng công tác quan trọng thường xuyên doanh nghiệp Việc tuyển dụng khó để chọn nhân viên có tài thực khó gấp Để tuyển dụng người nghiệp vụ quan trọng nhà tuyển dụng phải thực tốt quy trình tuyển dụng, bỏ qua khâu sàng lọc phân loại hồ sơ Chính vậy, việc xếp, lưu trữ hồ sơ ứng viên cách khoa học thực cần thiết Đây tiền đề quan trọng cho việc tuyển chọn nhân viên xuất sắc cho doanh nghiệp Khi doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng, ứng viên quan tâm gửi hồ sơ doanh nghiệp Lúc doanh nghiệp phải tổ chức việc lưu trữ hồ sơ ứng viên để phục vụ cho công tác tuyển dụng mình.Việc lưu trữ hồ sơ ứng viên cách khoa học giúp cho doanh nghiệp dễ sàng lọc, phân loại ứng viên theo tiêu chí lựa chọn mà doanh nghiệp đề ra, giúp doanh nghiệp loại bớt ứng viên không đáp ứng yêu cầu Đây công việc quan trọng cần thiết giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức chi phí Ngoài ra, lưu trữ hồ sơ ứng viên giúp cho doanh nghiệp làm công tác dự phòng với ứng viên chưa tuyển dụng Đây thực nguồn cung cấp ứng viên “miễn phí” cho doanh nghiệp cần thiết Hôm em chọn đề tài đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp - Module Quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên quy trình tuyển dụng cho Công ty TNHH Phần mềm 2NF” Website em chưa hoàn chỉnh nhiều thiếu sót cố gắng em bước đầu hòa nhập vào môi trường làm việc bên Em mong quý thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt Website quản lý quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH 2NF em lập trình ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng công nghệ Framework Code Igniter kết nối sở SQL, website giúp công ty quản lý hồ sơ ứng viên, giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thời gian mà hiệu tính xác cao Nhằm giới hạn phạm vi nghiên cứu theo mục đích đề ra, đề tài tập trung xem xét, phân tích đánh giá vấn đề nằm phạm vi sau:  Trang Web quản lý hồ sơ ứng viên cho công ty doanh nghiệp  Ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ PHP  Công nghệ sử dụng công nghệ: Bootstrap, Framework Code Igniter, AJAX, Jquery, XAMPP  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  1.1 Ngôn ngữ lập trình PHP  Định nghĩa PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến giới  Lịch sử phát triển PHP PHP/FI PHP phát triển từ sản phẩm có tên PHP/FI PHP/FI Rasmus Lerdorf tạo năm 1994, ban đầu xem tập đơn giản mã kịch Perl để theo dõi tình hình truy cập đến sơ yếu lý lịch ông mạng Ông đặt tên cho mã kịch 'Personal Home Page Tools' Khi cần đến chức rộng hơn, Rasmus viết thực thi C lớn để truy vấn tới sở liệu giúp cho người sử dụng phát triển ứng dụng web đơn giản PHP/FI, viết tắt từ "Personal Home Page/Forms Interpreter", bao gồm số chức cho PHP ta biết đến chúng ngày Vào năm 1997, PHP/FI 2.0, lần viết lại thứ hai phiên C, thu hút hàng ngàn người sử dụng toàn giới với xấp xỉ 50.000 tên miền ghi nhận có cài đặt nó, chiếm khoảng 1% số tên miền có mạng Internet Tuy có tới hàng nghìn người tham gia đóng góp vào việc tu chỉnh mã nguồn dự án vào thời chủ yếu dự án người PHP/FI 2.0 thức công bố vào tháng 11 năm 1997, sau thời gian dài công bố dạng beta Nhưng không lâu sau đó, thay alpha PHP 3.0 PHP PHP 3.0 phiên cho thấy hình ảnh gần gũi với phiên PHP mà biết ngày Nó Andi Gutmans Zeev Suraski tạo năm 1997 sau viết lại hoàn toàn mã nguồn trước Các tính khác giới thiệu PHP 3.0 gồm có hỗ trợ cú pháp hướng đối tượng nhiều cú pháp ngôn ngữ quán khác.Ngôn ngữ hoàn toàn công bố tên mới, xóa bỏ mối liên hệ với việc sử dụng vào mục đích cá nhân hạn hẹp mà tên PHP/FI 2.0 gợi nhắc Nó đặt tên ngắn gọn 'PHP', kiểu viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor" PHP 3.0 thức công bố vào tháng năm 1998, sau thời gian tháng cộng đồng kiểm nghiệm PHP Vào mùa đông năm 1998, sau PHP 3.0 thức công bố, Andi Gutmans Zeev Suraski bắt đầu bắt tay vào việc viết lại phần lõi PHP Mục đích thiết kế nhằm cải tiến tốc độ xử lý ứng dụng phức tạp, cải tiến tính mô đun sở mã PHP Một động mới, có tên 'Zend Engine' (ghép từ chữ đầu tên Zeev Andi), đáp ứng nhu cầu thiết kế cách thành công, lần giới thiệu vào năm 1999 PHP 4.0, dựa động này, kèm với hàng loạt tính bổ sung, thức công bố vào tháng năm 2000, gần năm sau PHP 3.0 đời Ngoài tốc 10  Hình 4.4: Giao diện trang Listing Account 100  4.2 Giao diện số chức webssite:  Giao diện đăng nhập Màn hình đăng nhập có giao diện đơn giản bao gồm input nhập liệu button Login để đăng nhập: Hình 4.5: Giao diện đăng nhập  Giao diện thêm user Sau click vào nút Add Username trang Listing Account chuyển sang trang trang thêm User Bao gồm input điền thông tin nút Save để lưu thông tin, nút Back để quay lại trang Listing Accoun: 101 Hình 4.6: Giao diện thêm thông tin User  Giao diện show thông tin ứng viên: 102 Hình 4.7: Giao diện show thông tin ứng viên  Giao diện update status 103  Hình 4.8: Giao diện update status  Giao diện gửi mail trả lời: 104  Hình 4.9: Giao diện gửi mail trả lời  Giao diện sửa thông tin ứng viên: 105 Hình 4.10: Giao diện sửa thông tin ứng viên  Giao diện thêm mới, sửa thông tin skills Được bắt lỗi để trống thông tin nhập liệu 106 Hình 4.11: Giao diện thêm ,sửa thông tin skill  Giao diện tìm kiếm skills 107 Hình 4.12: Giao diện tìm kiếm skill 108  Giao diện thêm mới,sửa thông tin Entry test Hình 4.13: Giao diện thêm mới,sửa thông tin entry test  Giao diện tìm kiếm kiểm tra 109 Hình 4.14: Giao diện tìm kiếm kiểm tra  Giao diện sửa thông tin User: 110 Hình 4.15: Giao diện sửa thông tin user  Giao diện thay đổi mật User: 111 Hình 4.15: Giao diện thay đổi mật user  KẾT LUẬN  Kết đạt  Biết thêm kiến thức ngôn ngữ lập trình PHP công nghệ codeigniter, bootstap, ajax…  Rèn luyện kĩ làm việc công ty, team work  Xây dựng thành công trang web  Qua thời gian làm đồ án tốt nghiệp Em rút nhiều kinh 112 nghiệp công tác phân tích thiết kế hệ thống, bước xây dựng chương trình, hiểu toán quản lý Với thời gian có hạn khả nhận thức, tiếp xúc vấn đề thân nhiều hạn chế Em mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy cô giáo để nội dung báo cáo hoàn thiện   113  TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ts Nguyễn Hữu Trọng, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý [2] Trần Thành Trai, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB trẻ( Trung tâm KHTN công nghệ Quốc gia) [3] Nguyễn Văn Ba, Bài giảng môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Khoa CNTT, ĐHBK Hà Nội [4] Một số tài liệu từ Internet www.codeigniter.com www.get.bootstrap.com.vn www.diendantinhoc.com 114 ... phí” cho doanh nghiệp cần thiết Hôm em chọn đề tài đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp - Module Quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên quy trình tuyển dụng cho Công ty TNHH Phần mềm. .. quản lý quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH 2NF em lập trình ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng công nghệ Framework Code Igniter kết nối sở SQL, website giúp công ty quản lý hồ sơ ứng viên, giúp... ứng viên quan tâm gửi hồ sơ doanh nghiệp Lúc doanh nghiệp phải tổ chức việc lưu trữ hồ sơ ứng viên để phục vụ cho công tác tuyển dụng mình.Việc lưu trữ hồ sơ ứng viên cách khoa học giúp cho doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF , Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF , Xây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay