thiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao tiện định hình tròn

62 158 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:11

Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Nội dung đồ án Đề tài : Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao TIệN ĐịNH HìNH TRòN Biên dạng, kích thớc dao cho trớc theo vẽ Vật liêu: thép gio P18 Sản lợng 8000 chiếc/năm Thiết bị tự chọn Nội dung thuyết minh: 80ữ100 trang A4 Số lơng vẽ : 6ữ7 tờ A1 Giáo viên hớng dẫn : Sinh viên thiết kế : Trần Thế Anh Nhận xét thầy giáo SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Mục lục Phần I trang Phân tích đặc điểm công nghệ dao tiện định hình tròn7 1.1.Đặc điểm công dụng 1.2.Chọn vật liệu chế tạo phôi .7 1.3.Yêu cầu kỹ thuật 1.4.Đặc điểm quy trình công nghệ Phần II Thiết kế nguyên công, bớc quy trình công nghệ 11 2.1.Xác định dạng sản xuất 11 2.1.1.Dạng sản xuất 11 2.1.2.Xác định sản lợng khí11 2.1.3.Tính khối lợng chi tiết12 2.2.xác định nhịp sản xuất 12 2.3.phơng pháp tạo phôi 13 2.3.1.Cơ sở việc lựa chọn phôi 13 2.3.2.Chọn phơng pháp chế tạo phôi 13 2.4.Thiết kế quy trình công nghệ .14 2.4.1.Phân tích việc chọn chuẩn 14 2.4.1.1.Chọn chuẩn tinh 14 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải 2.4.1.2.Chọn chuẩn thô 16 2.4.2.Trình tự công nghệ gia công dao tiện định hình tròn 17 2.4.2.1.Bảng sơ đồ nguyên công 18 2.4.2.2.Nguyên công I .20 2.4.2.3.Nguyên công II 20 2.4.2.4.Nguyên công III21 2.4.2.5.Nguyên công IV22 2.4.2.6.Nguyên công V 23 2.4.2.7.Nguyên công VI24 2.4.2.8.Nguyên công VII 25 2.4.2.9 Nguyên công VIII.30 2.4.2.10 Nguyên công IX.30 2.4.2.11 Nguyên công X 31 2.4.2.12 Nguyên công XI.32 2.4.2.13 Nguyên công XII32 2.4.2.14 Nguyên công XIII 33 2.4.2.15 Nguyên công XIV 34 2.4.2.16 Nguyên công XV35 2.4.2.17 Nguyên công XVI 36 2.4.2.18 Nguyên công XVII.37 2.4.2.19 Nguyên công XVIII39 2.4.2.20 Nguyên công XIX 40 Phần III41 Tính toán tra lợng d cho bề mặt 41 3.1.Tính toán lợng d cho bề mặt 67,5 41 3.1.1.Đặt vấn đề 41 3.1.2.Tính lợng d cho bề mặt 67,541 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải 3.2.Bảng tra lợng d cho bề mặt lại 45 Phần IV Tính tra chế độ cắt cho bớc nguyên công.47 4.1.Tính chế độ cắt cho nguyên công tiện thô 67,5 47 4.1.1.Chọn dụng cụ cắt 47 4.1.2.Chọn chiều sâu cắt.48 4.1.3.Chọn lợng chạy dao 48 4.1.4.Xác định tốc độ cắt số vòng qoay n .51 4.1.5.Tính lực cắt .52 4.1.6.kiểm nghiệm chế độ cắt theo động lực học momen mở máy .53 4.1.7.Xác định thời gian mở máy T0 53 4.2.Tra chế độ cắt cho nguyên công lại 54 4.2.1 Nguyên công I 54 4.2.2 Nguyên côngII 55 4.2.3 Nguyên công III .60 4.2.4 Nguyên công IV 61 4.2.5 Nguyên công V 62 4.2.6 Nguyên công VI 63 4.2.7 Nguyên công VII .63 4.2.8 Nguyên côngVIII .64 4.2.9 Nguyên công IX 65 4.2.10 Nguyên công XI 66 4.2.11 Nguyên công XIII 66 4.2.12 Nguyên công XIV 67 4.2.13 Nguyên công XV 68 4.2.14 Nguyên công XVI 69 4.2.15 Nguyên công XVIII .69 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Phần I Phân tích đặc điểm công nghệ dao 1.1.đặc điểm công dụng Dao tiện định hình dùng để gia công chi tiết định hình dạng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối Chúng bảo đảm độ đồng hình dáng độ xác kích thớc loạt chi tiết gia công, xuất cắt cao, số lần mài lai cho phép lớn Muốn thiết kế dao tiện định hình cần chọn vật liệu dao cho hợp lý, kết cấu dao hợp lý, tính kích thớc biên dạng dao thật xác đề nhng yêu cầu kỹ thuật chế tạo dao thật hợp lý 1.2.chọn vật liệu chế tạo dao Việc chọn vật liệu làm dao vấn đề quan trọng định đến chất lợng giá thành dụng cụ cắt Để chọn vật liệu làm dao cho phù hợp ta dựa vào số đặc điểm : - Loại công dụng, kích thớcvà điều kiện làm việc dụng cụ - Công nghệ chế tạo dụng cụ - Giá thành vật liệu Dao tiện định hình có biên dạng phức tạp, làm việc điều kiện cắt nặng nề, lực cắt lớn, áp lực lỡi cắt lớn, nhiệt cắt lớn Vì cần chọn vật liệu làm dao có độ cứng lớn, độ bền nhiệt lớn, độ bền học khả chống mài mòn tốt Để chế tạo dao tiện định hình tròn ta sử dụng loại vật liệu nh: Thép cacbon dụng cụ Y12A, thép hợp kim dụng cụ 9XC, thép gió P9 P18 Ta phân tích số thép làm dao + Thép cacbon dụng cụ Y12A có độ thấm thấp tính thấm nên phải nớc, làm dụng cụ sau dê bị nứt, bị cong, vênh, dao tiện định hình tròn có dạng đĩa mỏng nên vật liệu không phù hợp + Thép hợp kim dụng cụ 9XC: Dễ thoát cacbon nhiệt luyện, độ cứng trạng thái cung cấp trạng thái ủ cao (HB = 415 ữ 321 HB =241 ữ 197) Nó ảnh hởng đến việc chế tạo, gia công bánh cắt khó, tính mài thép 9XC kém, tính cắt kém, tinh cắt nhiều so với thép gió SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải + Thép gió P9, P18 :là vật liệu làm dao có tinh cắt tốt đợc sử dụng rộng rãi có độ thấm cao cắt với tốc độ cao gấp ữ lần, có tuổi bền gấp ữ 15 lần so với thép cacbon thép hợp kim dụng cụ nâng cao tính cắt thép gió cách thấm xianua sau ram mài + Thép gió P9 P18 có tính bền nóng nh cắt tốc độ cao chúng có tuổi bền gần nh Nhng làm việc tốc độ thấp thép P18 có độ chịu mài mòn cao tuổi bền cao gấp lần so với dụng cụ làm thép P9 Khi nung nóng P9 dễ bị hoá nhiệt mài sắc độ cứng bề mặt giảm xuống nên tính mài so với P18 So với P18 P9 có khoảng nhiệt độ hẹp gây khó khăn nhiệt luyện Thép P18 có tính cao so với P18 nhng độ không đồng cacbon lớn tính so với P18 Vậy qua phân tích ta thấy dao tiện định hình chi tiết dạng đĩa mỏmg, làm việc điều kiện nặng nề, lực cắt lớn, áp lực lỡi cắt lớn, nhiệt cắt lớn Ta chon vật liệu làm dao thép gió P18 thích hợp Để nâng cao xuất cắt dùng dao tiện định hình gắn mảnh hợp kim cứng thuộc nhom BK (nh BK8, BK6, BK3,) hay nhóm TK (nh T5K10, T15K6, T30k4, ) nói chung dao tiện định hình có mảnh hợp kim cứng cho xuất cắt cao 30 - 40% so với dao thép gió 1.3.YÊU CầU Kỹ THUậT Vật liệu thép P18 độ cứng đạt 62ữ65HRC - Bề mặt chu vi chi tiết 67 đạt độ nhám Ra= 1,6 phơng pháp gia công lần cuối mài - Bề mặt chu vi chi tiết 67-0,2 - Bề mặt lỗ 20+0,023 độ nhám đạt Ra= 0,5 phơng pháp gia công lần cuối mài - Độ nhám bề mặt đầu chi tiết đạt Ra= 0,5 phơng pháp gia công lần cuối mài - Độ nhám bề mặt trớc dao Ra = 0,25 phơng pháp gia công lần cuối mài - Chiều dầy chi tiết 140,02 - Độ không vuông góc mặt đầu lỗ 0,05(mm) SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải - khụng // gia mt ngoi v l 0,05(mm) - Độ cứng sau nhiệt luyện đạt 62-65 (HRC) - Để đảm bảo độ đồng tâm lỗ mặt ngoài, độ không vuông góc mặt lỗ mặt đầu Nên ta chọn chuẩn tinh bề mặt lỗ 1.4.đặc điểm quy trình công nghệ Chi tiết dao tiện định hình tròn loại chi tiết dạng đĩa, chi tiết có bề mặt cần gia công bề mặt (chu vi đĩa) mặt đầu, mặt lỗ mặt trớc dao Chi tiết làm việc chủ yếu bề mặt mặt trớc dao Nhờ có khía nhám chi tiết đợc chuyền mômen xoắn từ trục mà chi tiết đợc lắp nên Dao làm việc điều kiện nặng nề, chịu tải lớn, nhiệt độ cao chịu va đập mạnh Dao phải có độ cứng phần cắt cao, vật liệu lam dao ta chon vật liêu la: thép gió P18 Nên quy trình công nghệ thiết phải co nguyên công nhiệt luyện, trình nhiệt luyện có ảnh hởng trực tiếp tới tính cắt dao Vì ta phai chọn chế độ nhiệt luyện cho phù hợp khống chế chặt chẽ để vừa đảm bảo độ cứng, độ bền vừa chánh đợc khuyết tật nhiệt luyện(vỡ, nứt, chảy, thoát cacbon lớp bề mặt ) Dao phải xác hình dáng kích thớc, độ nhẵn bề mặt cao Do quy trình công nghệ phải co nguyên công mài, sử dụng phơng pháp gia công tia lửa điện, hoá vô theo điều kiện thiết bị ta chọn phơng pháp gia công mài Daohình dáng hình học phức tạm, đòi hỏi độ xác hình dáng, kích thớc độ nhám bề mặt cao Do quy trình công nghệ cần sử dụng thiết bị có độ xác cao SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải phần hai thiết kế thứ tự nguyên công, bớc công nghê 2.1.Xác định dạng sản xuất 2.1.1.Dạng sản xuất Dạng sản xuất đóng vai trò quan trọng chế tạo sản phẩm, ảnh hởng nhiều đến tiêu kinh tế kỹ thuật Sự chuyên môn hoá biểu qua lặp lại sản phẩm chỗ làm việc Nếu lặp lại nhiều chuyên môn hoá cao ngơc lại Trình độ chuyên môn hoá ảnh hởng tới đặc tính công nghệ hình thức tổ chức sản xuất Nó đặc tính kỹ thuật đợc xác định chủng loại quy mô sản phẩm Bởi lặp lại khối lợng sản xuất hàng năm Để thiết kế quy trình công nghệ đảm bảo chất lợng sản phẩm cao giá thành hạ, ta phải xác định loại sản xuất dựa vào quy mô sản xuất khối lợng sản phẩm Thực tế sản xuất thờng có ba dạng - Dạng sản xuất đơn loại nhỏ - Dạng sản xuất loại vừa - Dạng sản xuất loại lớn hàng khối Với yêu cầu thực tế lập quy trình chế tạo dao tiện định hình tròn = 2,5 sản lợng kế hoạch 000 CT/năm 2.1.2 xác định sản lợng khí sản lợng hàng năm đợc tính theo công thức SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải i i (1 + ) 100 100 Nkh : sản lơng kế hoạch hàng năm : Nkh = 000 CT/năm mi : số lợng chi tiết tên sản phẩp Ni = N kH mi(1 + i : hệ số phế phẩm bình quân chọn i =2 i : hệ số dự phàng phế phẩm chọn i = Thay vào công thức ta có : )(1 + ) = 518 (CT/năm) 100 100 2.1.3.Tính khối lợng chi tiết Để tính khối lợng chi tiết ta coi chi tiết đĩa tròn xoay có đờng kính qua đờng kính trung bình chiều cao biên dang, phía đĩa có lỗ d=20 (mm) thể tích chi tiết Ni = 8000.1(1 + VCT = B 2 3,14.14 ( Dtb - d ) = (63,2 - 20 ) = 39500 mm = 0,039500 dm 4 Vậy khối lợngchi tiết đợc tính nh sau: G = .VCT (kg) VCT :thể tích chi tiết : khối lợng riêng thép gió =8,57 (kg/dm3 ) G = 8,57.0,039500 = 0,339 (kg) theo bảng (HDĐACVCTM) ta có dạng sản phẩm xuất loại lớn 2.2.Xác định nhịp sản xuất Nhịp sản xuất đợc xác định theo công thức : tn = T Ni T: khoảng thời gian làm việc (phút) năm T = 265.Kca.Kt (1 - )60 Kca : số thời gian làm việc ngày ba ca Kt : số thời gian làm việc ca : thời gian (tính theo %) đứng máy sửa chữa theo chế độ = 0,15 = 265.3.8(1-0,15)60 =446760 (phút) SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Ni : số lợng sản phẩm thời gian t có Ni = 518 (CT/năm) tn = T 446760 = = 14.174 (ph/chiec) Ni 9518 2.3.PHƯƠNG PHáP TạO PHÔI 2.3.1.cơ sở việc lựa chọn phôi Chọn sở -Vật liệu chi tiết gia công đòi hỏi: +)Hình dáng kết cấu chi tiết gia công +)Điều kiện cụ thể sở sản xuất Với chi tiết dạng đĩa Dựa vào đặc điểm kết cấu, hình dáng kích thớc chi tiết, yêu cầu kỹ thuật, khả làm việc Chọn phôi có hình dáng kích thớc gần giống với chi tiết gia công Làm cho tổn hao kim loại, kích thớc phôi phải đảm bảo phân bố đủ lợng d cho trình gia công, dẫn đến xuất cao, giá thành sản phẩm giảm 2.3.2.chọn phơng phát chế tạo phôi Với chi tiết gia công dao tiện định hình tròn có dạng đĩa, vật liệu thép gió P18 Có tính tốt, độ bền cao sã xuất loạt lớn Ta có nhiều phơng pháp chế tạo phôi khác nhau, phơng pháp có u, nhực điển khác Căn vào u nhợc điểm phơng pháp ta đa phơng pháp chế tạo phôi hợp lý a) phơng pháp rèn tự Đây hình thức gia công áp lực đặc điểm phơng pháp là: kim loại đợc biến dạng dẻo theo tất phơng, phù hợp với sản xuất đơn - u điểm: phôi có tính tốt, chịu uốn xoắn, phơng pháp đơn giản giá thành chi phí thấp - nhợc điểm: độ xác hình dáng thấp, không chế tạo đợc phôi có hình dạng phức tạm b) phơng pháp đúc: Phơng pháp này, phôi có tổ chức hạt mịn, chặt, tính cao có độ xác cao so với phôi rèn tự Lợng d gia công nhỏ, độ bống cao, hình dáng phôi gần giống với hình dáng chi tiết, xuất cao, vật liệu chế tạo khuân phức tạp, đâu t vốn lớn, thích hợp với sản xuất hàng loạt c) phơng phát dập SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 10 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải - Chiều sâu cắt t = 1,43 - Lợng chạy dao S = 0,25 ( mm/vòng) - Tốc độ cắt Vc = 287 m/phút Theo bảng 21 - (STCNCTM T1) Vtt = Vc Kv = 287 0,61 = 152,21 (m/phút) Kv tính phân xác định tốc độ cắt: K = 0,61 10 3.Vc 1000.287 => nt = = = 914,0(vg / ph) .D 3,14.67,5 Theo máy tiện Rơvônne IK36 ta chọn nm = 619 (v/phút) nm .D 619.3,14.67,5 = = 914,36(m / ph) 1000 1000 Thời gian máy : Vthực = T0 = L + y + y1 S.n m L - chiều dài chi tiết gia công L = 17 y = t cotg = 1,43 cotg 450 = 1,43 y1 = 0,5 ữ chọn y1 = T0 = 17 + + 1,43 = 0,623( ph) 0,25.619 b Khoan lỗ 18 : Dao : mũi khoan xoắn P18 ( Bảng T35STTKCNCTM (II) ) L = 180 ; L0 = 98 D 18 = = 9(mm) 2 - Lợng chạy dao S = 0,16 (mm/v) (B112 - I STTKCNCTM I ) - Tốc độ cắt : Vc = 43 (m/p) (B113 - - STTKCNCTM (IV ) Vtt = Vc Kv = 43 ( 1,1 ) = 47,3 (m/p) - Chiều sâu cắt t = 10 Vt 10 3.47,3 nt = = = 1506(v / p) .D 3,14.18 Theo lý lịch máy chọn nm = 1180 (v/p) SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 48 Thuyết minh đồ án CNCTM Vt = GVHD: Trần Ngọc Hải nm .D 1180.3,14.18 = = 37,052(m / p) 1000 1000 Thời gian máy : T0 = L.Y.Y1 S.n L - chiều dài khoan : L = 17 (mm) Y1 = ( ữ ) mm lấy Y1 = (mm) Y= 18 d cotg + ( 0,5 ữ ) mm = cot g 45 + = 6(mm) 2 => T0 = 17 + + = 0,52( ph) 0,16.1180 c Khoan lỗ 26 Dao : mũi khoan xoắn P18 Theo bảng ( T 335 TKCNCTM II) L = 295 ; L0 = 175 D d 26 18 = = 3(mm) 2 - Lợng chạy dao : S = 0,2 (mm/v) ( B 111 - (I) STTKCNCTM) Tốc độ cắt : Vc = 32 (m/p) ( B113 - (I) STTKCNCTM) Vtt = Vc Kv = 32 1,1 = 35,2 (m/p) - Chiều sâu cắt t t = nt = 10 3.Vt 10 3.35,2 = = 329,71(v / p) .D 3,14.26 Theo lý lịch máy chọn nm = 250 (v/p) => Vthực = nm .D 250.3,14.26 = = 26,69(v / p) 1000 10 - Thời gian : T0 L + Y1 + y S.n L - chiều dài khoan : L =3 (mm) y= 26 d cotg + ( 0,5 ữ ) = cot g 45 + 1,5 = 18,5 2 y1 = ( ữ ) mm ; lấy y1 = (mm) SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 49 Thuyết minh đồ án CNCTM => T0 = GVHD: Trần Ngọc Hải + 18,5 + = 0,26( ph) 250.0,2 d Khoét lỗ 19,5 Dao khoét P18 : L = 230 ; l = 110 D d 19,5 18 = = 0,75( mm) 2 - Lợng chạy dao : S = 0,56 (mm/v) Theo bảng (135 -2 STTKCNCTM (I) - Tốc độ cắt : Vc = 29,5 (m/p) ( Bảng 136 - STTKCNCTM (I) ) => Vtt = Vc Kv = 29,5 = 29,5 (m/p) - Chiều sâu cắt t : t = ntt = 10 3.Vt 1000.29,5 = = 270,7(v / p) .D 3,14.19,5 Chọn theo lý lịch máy : nm = 160 (v/p) => Vthực = nm .D 160.3,14.19,5 = = 17,43(m / ph) 103 1000 - Thời gian máy T0 = L + Y + Y1 S.n L - chiều dài khoét : L = 14 (mm) y1 = ( ữ ) mm ; chọn y1 = (mm) y= 19,5 18 Dd cotg + ( 0,5 ữ ) = cot g 39 019'+2 = 2,42 2 => T0 = 14 + + 2,42 = 1,07( ph) 0,56.160 e Khoét lỗ 26 Dao khoét P18 : L = 295 ; l = 175 D d 26 24 = = 1( mm) 2 - Lợng chạy dao : S = 0,7 (mm/v) Theo bảng (135 -2 STTKCNCTM (I) - Chiều sâu cắt t : t = SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 50 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải - Tốc độ cắt : Vc = 32 (m/p) ( Bảng 136 - STTKCNCTM (I) ) => Vtt = Vc Kv = 32 = 32 (m/p) 10 3.Vt 1000.32 ntt = = = 280,5(v / p) .D 3,14.26 Chọn theo lý lịch máy : nm = 250 (v/p) => Vthực = nm .D 250.3,14.26 = = 18,6( m / ph) 103 1000 - Thời gian máy T0 = L + Y + Y1 S.n L - chiều dài khoét : L = (mm) y1 = ( ữ ) mm ; chọn y1 = (mm) y= 26 24 Dd cotg + ( 0,5 ữ ) = cot g 39 019'+2 = 2,53 2 => T0 = + + 2,53 = 0,57( ph) 0,7.250 f Doa thô lỗ 19,8 - Chiều sâu cắt t : t = 0,15 (mm) - Lợng chạy dao : S = 0,9 (mm/vòng) Theo bảng 171 -2 STTKCNCTM (I) - Tốc độ cắt : Vc = 10,6 (m/phút) ( Bảng 117 - STTKCNCTM (I) ) => Vtt = Vc Kv = = 10,6 (m/phút) 10 3.Vt 10 3.10,6 ntt = = = 96,72(v / ph) 3,14.D 3,14.19,8 Theo máy doa 273 ta chọn : nm = 80 (vòng/phút) => Vthực = nm .D 80.3,14.19,8 = = 8,7( m / ph) 10 1000 - Thời gian máy T0 = L + Y + Y1 S.n SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 51 Thuyết minh đồ án CNCTM => T0 = GVHD: Trần Ngọc Hải 14 + + 2,5 91,5 + + 2,5 = = 1,3( ph) Sn 0,9.80 g Doa tinh lỗ 20 - Chiều sâu cắt t : t = 0,1 (mm) - Lợng chạy dao : S = 0,8 (mm/vòng) Theo bảng 171 -2 STTKCNCTM (I) - Tốc độ cắt : Vc = 10,6 (m/phút) ( Bảng 117 - STTKCNCTM (I) ) => Vtt = Vc Kv = = 10,6 (m/phút) 10 3.Vt 10 3.10,6 ntt = = = 96,72(v / ph) 3,14.D 3,14.19,8 Theo máy doa 273 ta chọn : nm = 80 (vòng/phút) => Vthực = nm .D 80.3,14.19,8 = = 8,7( m / ph) 10 1000 - Thời gian máy T0 = => T0 = L + Y + Y1 S.n 14 + + 2,5 91,5 + + 2,5 = = 1,3( ph) Sn 0,9.80 4.2.3 nguyên công III: Mài thô mặt đầu Máy: 375 (Bàn từ tròn trục thẳng đứng) Dao: Đá ghép mảnh Cct 20 TB1G ; D = 180 ; H = 50 Bàn từ có : D = 750 mm ta xếp chi tiết thành hai hàng Hàng thứ có 30 chi tiết, hàng thứ hai có 22 chi tiết Đờng kính lớn đờng kính trung bình đặt chi tiết bàn máy là: D max = 30.70 + 70 = 738,8(mm) 3,14 30.70 70 = 598,7(mm) 3,14 Chiều rộng mài quy đổi với chi tiết hình vành khăn: D tb = 0,25.Z(D d) Bm = D Tb SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 52 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải 0,25.30.(70 20 ) = 56,1( mm) 598,7 Ta có : Nđá = 975 (vg/ph) Theo biểu 58 [VI] có : VCT 15 (m/ph) Bm = Lợng chạy dao thẳng đứng : St = 0,022 (mm/ph) Số vòng quay phút bàn máy : 10 3.VCT 10 3.15 n bm = = (vg/ph) .D TB 3,14.598,7 Theo lý lịch máy : nbm = (v/ph) .D tb n bm 3,14.598,7.7 = = 13,1 (m/ph) 10 10 h.K Thời gian bản: T = n bm s t Z Vtt = Trong : h: Lợng d phía : h = 0,5 (mm) k: Hệ số K = 1,1 Z: số chi tiết gia công đồng thời : Z = 52 0,5.1,1 = 0,068 (phút) 7.0,022.52 4.2.4 Nguyên công iV: Tiện (thô, tinh) mặt trụ a.Tiện thô: Đã tính phần b.Tiện tinh Máy: 1K62 T0 Dao: T15K6 Có B x H = 16 25; = 120; = 150; = 450; = 50 chiều sâu cắt ; t =0,5 mm Lợng chạy dao : s = 0,14 (mm/vg) Tốc đọ cắt : Vc = 179 (m/ph) (bảng 62-2) [V] Vt = Vc.Kv = 179.1,05.1.1 = 187,95 (mm/ph) 10 3.Vt 10 3.187,95 nt = = = 920 (vg / ph) D 3,14.67,5 Theo máy chọn nm = 1000 (vg/ph) SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 53 Thuyết minh đồ án CNCTM Vtt = GVHD: Trần Ngọc Hải D.nm 3,14.67,5.1000 = = 204,1(m / ph) 10 10 Thời gian T0: T0 = L + Y + Y1 17 + + i = = 0,228 (ph) S n 0,14.1000 4.2.5 nguyên công V: tiện tạo gờ a Tiện gờ 36 Máy 1K62 ; Dao T15K6 - Chiều sâu cắt t : t = 17,5 (mm) - Lợng chạy dao S : Sz = 0,5 (mm/vòng) Theo bảng X - (STTKCNCTM - T1) - Tốc độ cắt : Vc = 10,6 (m/phút) Theo bảng X - 19 (STTKCNCTM - T1 ) => Vc = 20 (m/phút) 10 3.20 => ntt = = 123,6(v / ph) 36.3,14 Theo lý lịch máy chọn : nm = 126 (vòng/phút) => Vthực = T0 = nm .D 126.3,14.36 = = 20,3(m / ph) 1000 10 Lg + Y S.n i= 3+ 2 = 0,22( ph) 126.0,5 a Tiện côn 300 Máy 1K62 ; Dao T15K6 - Chiều sâu cắt t : t = (mm) - Lợng chạy dao S : Sz = 0,5 (mm/vòng) Theo bảng X - (STTKCNCTM - T1) - Tốc độ cắt : Vc = 10,6 (m/phút) Theo bảng X - 19 (STTKCNCTM - T1 ) => Vc = 20 (m/phút) 10 3.20 => ntt = = 123,6(v / ph) 36.3,14 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 54 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Theo lý lịch máy chọn : nm = 126 (vòng/phút) => Vthực = T0 = nm .D 126.3,14.36 = = 20,3(m / ph) 1000 10 Lg + Y S.n i= 3,46 + 2 = 0,22( ph) 126.0,5 4.2.6 Nguyên công VI: phay định hình khía nhám Máy : 6H82r Dao : Dao phay định hình D = 60 mm; Z = 12 Các thông số hình học dao: = 250; = 200; = 100; P18 Chiều sâu cắt: t = mm Lợng chạy dao: Sz = 0,03 mm/vg (Bảng 253 2) [V] Tốc độ cắt: Vc = 42,4 (m/ph) (Bảng 254 - 2) [V] Vt = Vc.Kv = 42,4.1.1.1 = 42,4(m/ph) Nc = 0,56 KW 1000.V 3,14.60.125 = = 127,7(vg / ph) D 3,14.60 Theo máy chọn nm = 125 (vg/ph) Ta có: nt = D.n 3,14.60.125 = = 12,8 (m/ph) 10 10 L + Y + Y1 i Thời gian : T0 = n.Sph Vtt = T0 = 3+5+5 12 = 2,08 (ph) 125.12.0,03 4.2.7 Nguyên công vii: tiện tạo biên dạng lỡi cắt Bớc 1: Máy : 1K62 Dao : T15K6 dao tiện định hình Có : = 50 ; = 150 Lợng chạy dao: S = 0,035 (mm/vg) Tốc độ cắt: Vc = 17,5 (m/ph) (Bảng 62 2) [V] SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 55 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Vt = Vc.Kv = 17,5.1,05.1.1 = 17,8 (m/ph) 10 3.Vt 10 3.17,8 nt = = = 87 (vg/ph) D 3,14.67 Theo máy chọn nnt = 90 (vg/ph) Thời gian bản: T0 = L + Y + Y1 14 + + i = = 5,7 (ph) S n 0,035.90 Các bớc sau tơng tự thay đổi biên dạng định hình dao thời gian gia công để giảm thời gian phụ ta không thay đổi tốc độ máy nguyên công dao định hình đợc gá đặt núc 4.2.8 Nguyên công ViiI: phay tạo sơ mặt trớc dao Máy : 6H82r Dao : Dao phay mặt D = 75 mm; Z = 12 Các thông số hình học dao: = 250; = 200; = 100; P18 Chiều sâu cắt: t = mm Lợng chạy dao: Sz = 0,05 mm/vg (Bảng 253 2) [V] Tốc độ cắt: Vc = 13,6 (m/ph) (Bảng 254 - 2) [V] Vt = Vc.Kv = 13,6.1.1.1 = 13,6 (m/ph) Nc = 0,56 KW Ta có: nt = 1000.V 3,14.75.150 = = 165,8(vg / ph) D 3,14.75 Theo máy chọn nm = 150 (vg/ph) Vtt = D.n 3,14.75.150 = = 13,7 (m/ph) 10 10 Thời gian : T0 = T0 = L + Y + Y1 i n.Sph 12 + + 12 = (ph) 125.13.0,05 4.2.9 Nguyên công Ix: phay tạo mặt trớc dao Máy : 6H82r SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 56 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Dao : Dao phay định hình D = 75 mm; Z = 12 Các thông số hình học dao: = 250; = 200; = 100; P18 Chiều sâu cắt: t = mm Lợng chạy dao: Sz = 0,05 mm/vg (Bảng 253 2) [V] Tốc độ cắt: Vc = 13 (m/ph) (Bảng 254 - 2) [V] Vt = Vc.Kv = 13.1.1.1 = 13(m/ph) Nc = 0,56 KW 1000.V 3,14.75.125 = = 127,7(vg / ph) D 3,14.75 Theo máy chọn nm = 125 (vg/ph) Ta có: nt = D.n 3,14.75.125 = = 12,8 (m/ph) 103 103 L + Y + Y1 i Thời gian : T0 = n.Sph Vtt = T0 = 5,5 + + 12 = 2,3 (ph) 125.12,8.0,05 4.2.10 nguyên công XI : Đóng nhãn May: 311 Dao : Bộ dấu ép thuỷ lực, lực ép 16 Tốc độ đầu ép V = 400 (m/ph) Hành trình ép : 100mm Nhãn in phần thân dao, nội dung: - D= 67 - Vật liêu: P18 - Hãng sản xuất: LTV - Sản xuất việt nam 4.2.11 nguyên công XiiI : Mài lỗ a Bớc 1: Mài lỗ 20 Máy : 3A227 Dao : Đá mài tròn : Ctr50TB1G : D = 18 mm; SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 H = 30 mm 57 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải + Chiều sâu cắt t = 0,3mm + Tốc độ quay đá : nđ = 8400 (vg/ph) + Tốc đọ quay chi tiết : VCT = 32 m/ph (biểu 37) [VI] 10 3.VCT 10 3.32 n= = = 463 (vg/ph) D 3,14.20 Theo máy chọn nCTm = 475 (vg/ph) Vtt = D.nCT 3,14.20.475 = = 32,8 (m/ph) 10 10 + Lợng chạy dao dọc : SB = (0,25 ữ 0,5)Bđ (Biểu 37) Chọn SB = 0,25 ; Bđ = 0,25.30 = 7,5 (mm/ph) Tốc độ chạy dao dọc SBM = SB.NCT = 7,5.475 = 3562 (mm/ph) Lợng chạy dao ngang hành trình kép bàn máy : Shtk = 0,0031 mm/ph (biểu37) [VI] Thời gian : T0 = L CT h.K n CT S B S htk Trong : LCT : chiều dài mặt gia công : LCT = 11 (mm) h : Lợng d đờng kính K : Hệ số gia công tinh K = 1,4 (biểu34) [VI] : T0 = 11.0,1.1,4 = 0,11 (ph) 475.7,5.0,0031 4.2.12 Nguyên công XIV: Mài mặt đầu Máy 3r71 kích thớc bàn từ 630*200 Dao : Đá mài phẳng ngoại biên Ctr 50TB1G có : D = 200 (mm) ; H = 25( mm) Chiều sâu cắt : t = 0,06 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*200 ta xếp chi tiết thành hàng, hàng có chi tiết Vậy chi tiết mài đồng thời : Z = 3*9 = 37 chi tiết SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 58 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải 2 Chiều rộng mài quy đổi : Bqđ = 0,78 * * Z * (D d ) (mm ) L Trong : D : Đờng kính chi tiết d : Đờng kính chi tiết L : Chiều dài đặt chi tiết bàn máy L = 9*65 585 (mm) 2 => Bqđ = 0,785 * 27(65 22 ) = 135,5(mm ) 585 Tốc độ quay đá : nđ= 2740 (vg/ph) Lợng chạy dao Lợng chạy dao ngang : SB = 4,2 (mm/hkt ) ; (Biểu 50)[VI] Lợng chạy dao chiều sâu hành trình bàn máy St : Ta chọn tốc độ chuyển động bàn máy Vct = 12( m/ph) Tra biểu 80[VI] ta đợc : St= 0,034(mm/htk) Thời gian : T0 = L ct * B ct * h * k ( phút ) 1000 * Vct * S B * S t Trong : Lct: Chiều dài gia công : Lct = 9*67 = 603(mm) Bct: Chiều rộng gia công : Bct= 3*67 = 201(mm) h : Lợng d phía : h = 0,07(mm) k : Hệ số mài tinh k = 1,4 Vậy T0 = 603 * 201* 0,07 *1,4 = 6,5( ph) 1000 *12 * 4,2 * 0,034 4.2.13 Nguyên công XV : Mài sắc mặt trớc Máy :3r71 Dao : Đá định hình Ctr 50TB1G Góc đá đợc sửa có = 150 30 Lợng cho biến dạng : S = 0,015(mm) Mài theo phơng pháp chép hình Chiều sâu cắt SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 59 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải - Mài thô : h = 0,0075 (mm) - Mài bán tinh : h = 0,005 (mm) - Lợng chạy dao : S = 3(m/ph) - Vận tốc đá chọn theo máy : Vđá= 1920 (vg/ph) Thời gian : T0 = L * h * k 12 * 0,0075 *1,4 = = 0,03( ph) n * Sz 1920 * 0,015 4.2.14 Nguyên công XVI : Mài định hình trụ - Máy : máy mài tròn 5A135 Dao : đá Ctr 50TB1G đá đợc sửa theo biên dạng định hình cần có Các kích thớc đá mài : D = 80; H = 30 Chiều sâu mài t = 0,02 mm Theo bảng ( X 92 - STTKCNCTM (T2) ta có : Sn = 0,06 (mm/vòng) VCT = ( 20 ữ 40 ) m/phút Chọn VCT = 35 (m/phút) Vđ = ( 30 ữ 35 ) m/s Chọn Vđ = 30 (m/s) nđá chọn theo máy : nđ = 1500 (v/phút) nCT = 1000.Vct 1000.35 = = 216,43(v / ph) .Dct 3,14.67 Chọn nCT = 200 (vòng/phút) Thời gian máy T0 = T0 = h n ct t K ; K - hệ số mài tinh K = 1,8 0,06 1,8 = 0,027 ( phút ) 200.0,02 4.2.15 Nguyên công XVIII : Cắt thử - Máy 1K62 - Dao lắp gá kẹp dao - Chế độ cắt thử : Tiến hành cắt thử vật liệu phôi thép 45 có độ cứng HB 160-190 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 60 Thuyết minh đồ án CNCTM - Số lợng cắt thử chiếm 1% số lợng sản xuất ra: A = GVHD: Trần Ngọc Hải 1.800 = 80 (dao) 100 -Lợng chạy dao: S = 0,035 (mm/vg) Tốc độ cắt: Vc = 17,5 (m/ph) (Bảng 62 2) [V] Vt = Vc.Kv = 17,5.1,05.1.1 = 17,8 (m/ph) 10 3.Vt 10 3.17,8 nt = = = 87 (vg/ph) D 3,14.67 Theo máy chọn nnt = 90 (vg/ph) Thời gian bản: T0 = L + Y + Y1 14 + + i = = 5,7 (ph) S n 0,035.90 Tài liệu tham khảo Nguyễn Đắc Lộc, Lu Văn Nhang, Hớng dẫn thiết kế đồ án CNCTM, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004 Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt, Sổ tay công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, 3, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999 Trần Văn Địch, Lu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay gia công Nguyễn Trọng Bình Nguyễn Thế Đạt Trần Văn Địch Trần Xuân Việt, Công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 61 Thuyết minh đồ án CNCTM GVHD: Trần Ngọc Hải Trần Văn Địch, Sổ tay Atlát đồ gá, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2000 Ninh Đức Tốn, Dung sai lắp ghép, Nhà xuất giáo dục, Lê Văn Tiến Trần Văn Địch Trần Xuân Việt, Đồ gá khí hoá tự động hoá, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1999 Chế độ cắt gia công cơ, Trờng ĐHBK-1969 Lê Công Dỡng (Chủ biên), Vật liệu học, Nhà xb KH & KT, 1997 10 Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lờng kiểm tra chế tạo khí, Nhà xb KH & KT, Hà Nội, 2001 11 Trần Hữu Đà, Nguyên lý dụng cụ căt, ĐH lơng Thế Vinh, 2005 12 Trần Hữu Đà, Trang bị công nghệ khí, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 13 Trần Hữu Đà, Hớng dẫn thực tập kỹ thuật sở, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 14 Trần Thọ, Nguyên lý máy, ĐH lơng Thế Vinh, 2005 15 Trần Thọ, Cơ sở thiết kế máy chi tiết máy, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 SVTK: Vũ Mạnh Hà - Lớp ĐHLTCKK2A1 62 ... điểm công nghệ dao tiện định hình tròn7 1.1.Đặc điểm công dụng 1.2.Chọn vật liệu chế tạo phôi .7 1.3.Yêu cầu kỹ thuật 1.4.Đặc điểm quy trình công nghệ Phần II Thiết kế nguyên công, ... Mài mặt B Tiện (thô, tinh) mặt trụ Tiện thô Tiên tinh Tiện tạo gờ Tiện tạo gờ sơ Tiện côn 300 Phay định hình khía nhám Phay định hình Tiện tạo biên dạng lỡi cắt VIII Phay tạo mặt trớc dao Phay... 2.4.2 .Trình tự công nghệ gia công dao tiện định hình tròn 17 2.4.2.1.Bảng sơ đồ nguyên công 18 2.4.2.2.Nguyên công I .20 2.4.2.3.Nguyên công II 20 2.4.2.4.Nguyên công III21 2.4.2.5.Nguyên công
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao tiện định hình tròn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao tiện định hình tròn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo dao tiện định hình tròn, Phân tích đặc điểm công nghệ của dao, Tính và tra chế độ cắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay