thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren tròn

78 110 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 16:37

B CÔNG THƯƠNG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc I HC KT KTCN KHOA KTCN N môn học ti : thit k quy trỡnh cụng ngh ch to bn ren trũn Bn ren M4x1 Vt liu thộp 9XC Sn lng : 10000 (chic/nm) Thit b : T chn Ni dung ti : Gii thiu v ren Quy trỡnh cụng ngh ch to bn ren Thuyt minh : trang A4 01 bn v chi tit lng phụi 01 bn v nguyờn cụng A0 Nam nh ngy 17 thỏng nm 2011 Thy hng dn Th.S:Trn Ngc Hi MC LC Li núi u Phn : Quy trỡnh cụng ngh 1) Chn phụi 1-1) Cỏc phng phỏp ch to phụi 1-2) Chn phụi 2) Xỏc nh giỏ thnh phụi 3) Kim tra phụi 4) dng sn xut lot ln 5) lp tin trỡnh cụng ngh 6) Tớnh lng d cho mt b mt cn gia cụng 7) Tớnh ch ct cho mt b mt cn gia cụng 8) Thit k th t cỏc nguyờn cụng , cỏc bc nguyờn cụng Nguyờn cụng : Ct phụi Nguyờn cụng : Xộn mt u,tin ngoi,ct rónh,tin vỏt mộp, khoan,doa Nguyờn cụng : Mi phng hai mt u Nguyờn cụng : Mi tinh tr ngoi Nguyờn cụng : Kh t Nguyờn cụng : Phay rónh chốn Nguyờn cụng : Khoan ba l bờn Nguyờn cụng : Khoột phn cụn ct Nguyờn cụng : Khoan ba l cha phoi Nguyờn cụng 10 : Ct ren Nguyờn cụng 11 : Tin ht lng phn cụn ct Nguyờn cụng 12 : Kim tra trung gian Nguyờn cụng 13 : Khc du Nguyờn cụng 14 : Nhit luyn Nguyờn cụng 15 : Mi tinh hai mt u Nguyờn cụng 16 : Kh t Nguyờn cụng 17 : Mi tinh tr ngoi Nguyờn cụng 18 : Mi ht lng mt sau Nguyờn cụng 19 : Mi ren Nguyờn cụng 20 : Tng kim tra Nguyờn cụng 21 : Ct th Nguyờn cụng 22 : Bo qun,bao gúi,nhp kho 9) Chn dng c o cho tng bc nguyờn cụng Phn : Kết luận LI NểI U Thit k ỏn môn học cụng ngh ch to mỏy l mt nhim v quan trng ca quỏ trỡnh o o k s chuyờn nghnh ch to mỏy cỏc trng i hc k thut ỏn cụng ngh ch to mỏy qiỳp cho cỏc sinh viờn nm cui h thng li cỏc kin thc thu nhn c t cỏc bi ging , bi thc hnh , hỡnh thnh cho sinh viờn kh nng lm vic c lp , lm quen vi cỏc nhim v thng ngy ca mt k s trc trng, ỏn cụng ngh ch to mỏy l mt bi tng hp, vỡ vy sinh viờn s cú iu kin hon thin kh nng s dng ti liu, cỏc loi s tay bng biu tiờu chun , phi hp chỳng vi cỏc kin thc lý thuyt ó c trang b cỏc mụn hc liờn quan thit lp phng ỏn cụng ngh tt nht ng vi iu kin sn xut c th, nú cho phộp sinh viờn phỏt trin kh nng sỏng to, hon thin cỏc bi k thut v t chc xut hin thit k cụng ngh , nhm nõng cao hiu qu sn xut , cht lng sn phm , ng dng k thut mi vo cỏc quỏ trỡnh cụng ngh gia cụng Dng c ct cng l mt chi tit c khớ Dng c ct úng vai trũ ht sc quan trng nghnh ch to c khớ Cht lng dng c ct nh hng quyt nh n nng xut ct ,cht lng gia cụng ,gớa thnh v tui th ca sn phm , ng thi gúp phn ci thin iu kin lm vic õy l quy trỡnh cụng ngh ch to Bn ren trũn thộp hp kim dng c 9XC Trong phn thuyt minh gm cú: Gii thiu v ren , tớnh toỏn chi tit gia cụng, xỏc nh dng sn xut, xỏc nh phng phỏp ch to phụi, thit k quy trỡnh cụng ngh gia cụng chi tit, tớnh thi gian gia cụng, tớnh lng d, tớnh toỏn thit k gỏ c s giỳp tn tỡnh ca thy giỏo Trần Ngọc Hải n c bn em ó hon thnh nhim v ca mỡnh, nhiờn ln u tiờn thit k quy trỡnh cụng ngh , nờn ni dung v b cc cng nh phng phỏp trỡnh by chc chn cũn nhiu thiu xút rt mong thy ch bo thờm em cú th b sung v hon thin thờm kin thc cho mỡnh Em xin chõn thnh cm n Sinh viờn : Hong Vn ụng PHN : QUY TRèNH CễNG NGH 1) c dim cụng ngh ca bn ren - iu kin lm vic ca dng c ct thng rt khc nghit Trờn li ct thng xut hin ng xut tip xỳc rt ln , ỏp lc riờng ln gp nhiu ln so vi ỏp lc cho phộp ca chi tit mỏy Ma sỏt gia phoi vi mt trc , gia b mt gia cụng vi mt sau ca dng c ct rt ln.Trong iu kin lm vic nh vy,dng c ct s b mũn nhanh Kt qu l tng ma sỏt ,tng lc ct ,tng nhit ct,gõy rung ng ct Do ú lm gim tui bn ca dng c ct ,gim nhn v chớnh xỏc hỡnh dỏng ,kớch thc ca b mt gia cụng - nõng cao cht lng dng c ct c th l bn ren trũn , thit k cn m bo tớnh nng ct cao ca chỳng Mun vy phi la chn vt liu v thụng s hỡnh hc ti u cho phn ct,thit k cỏc thụng s kt cu hp lý ,tiờn tin , nhng yờu cu k thut phự hp vi dng c ct.Mt khỏc cn thit k quy trỡnh cụng ngh hp lý,n nh v cú hiu qu i vi dng c ct - Bn ren trũn c dựng ph bin ct ren ngoi phi v ren ngoi trỏi h cú ng kớnh 1-76(mm) nú khụng cú yờu cu cao v chớnh xỏc hỡnh dng kớch thc v chớnh xỏc b mt , sau nhit luyn bn ren trũn thng khụng c mi li nhiờn vi yờu cu ca chi tit ta nờn mi li chi tit sau nhit luyn + R tin hn so vi cỏc mỏc thộp hp kim dng c khỏc + thm tụi v tớnh tụi tt nờn sau tụi cú th lm ngui du + Dng c ct sau tụi ớt b cong vờnh + Phõn b Cacbit ng u nờn bn nhit cao, cho phộp nõng cao tc ct Nhc im: + cng trng thỏi cao, HB217 - 235, ú khú gia cụng + Khi nhit luyn d sinh lp thoỏt Cacbon ú nh hng xu n cng ti nhng ch mng trờn phn ct ca dao - Vic ct ren bng bn ren c thc hin trờn cỏc mỏy rờvụnve hoc cỏc mỏy tin t ng - ng kớnh ngoi ca bn ren ph thuc vo kớch thc ren gia cụng v ng kớnh l cha phoi hn ch c cu kp bn ren ng kớnh ngoi ca bn ren ó c tiờu chun hoỏ theo dóy kớch thc 12 , 16 , 20 , 25 , 30 , 38 , 45 , 55 , 65 , 75 90 , 105 , 120 , 135 , 150 , 170 , 200 - S l thoỏt phoi ca bn ren c chn ph thuc vo ng kớnh ca ren gia cụng - Gúc trc y = 25o ( theo yờu cu ca ) c o tit din vuụng gúc vi trc ca bn ren gúc trc c hỡnh thnh mi mt trc Mt trc cú th l dng cong hoc dng phng Mt trc dng phng ch to phc hn nhng s thay i ca gúc trc ớt hn , iu kin ct tt hn Mt trc dng cong cú tr s gúc trc thay i nhiu nhng ch to n gin nờn c s dng ph bin ú ta chn mt trc dng cong - Gúc sau = 8o ( theo yờu cu ca ) gúc sau trờn phn cụn ct c to thnh bng cỏch ht lng bn ren theo chiu trc - Do kt cu ca bn ren khụng phc nờn vic ch to khụng khú khn nhiu ng kớnh ngoi ca bn ren ta dựng phng phỏp tin v mi , to ng kớnh ngoi v l gia cụng ren mun to nng sut cao ta s dng mỏy tin trc chớnh , nguyờn cụng mi tinh ng kớnh ngoi s dng mỏy mi vụ tõm cho nng sut cao Hai mt bờn ca bn ren gia cụng ta cú th chn nhiu phng phỏp gỏ t mt bc ca nguyờn cụng gia cụng c nhiu chi tit mt lỳc c th ta cú th xp nhiu chi tit lờn bn t ( trũn xoay , hỡnh ch nht ) gia cụng cựng mt lỳc 2) Yờu cu k thut ca bn ren: Cn c vo iu kin lm vic ca bn ren thỡ bn ren c ch to phi t cỏc yờu cu k thut sau: + cng rng ct (o gn li ct) t HRC62 - 64 + Nhỏm b mt ren Ra = 1,25 + Nhỏm mt trc ca me ct t Ra = 1,25 + o tõm ca bn ren so vi trc ca ren o trờn mt tr ngoi 0,01(mm) + khụng vuụng gúc mt u v ng tõm l ren 0,02(mm) + khụng song song gia hai mt u 0,01(mm) - Cỏc kớch thc ca ren : + ng kớnh ngoi ca bn ren : D = 20 mm + Chiu dy ca bn ren : H = 7mm + ng kớnh chõn ren : d0 = 4mm + Bc ren : P = 1m + Gúc sau : = 8o + Gúc trc : = 25o + Chiu dy me ct : m = 1,3mm + S rng ct : Z = + ng kớnh l thoỏt phoi : = 3,5mm + Chiu rng ca rónh chốn : b = 3,2mm + ng kớnh l nh v bng 4mm + Lng lch tõm ca l nh v : c = 0,6mm + Gúc nghiờng phn cụn ct : = 25o T cỏc kớch thc ó cho ta v c bn v ch to nh sau: A A-A +0,04 8-0,04 45 60 +0,013 +0,01 ỉ3,5 1x45 (hai bên) 22+0,5 +0,01 20 -0,01 3,21 120 12 90 ỉ 2,5 0, 90 A 1,25 6,42 // 0.01 A 1,3 +0,01 -0,01 1,25 +0.013 +0.01 +0.025 +0.015 3,4 6,3 1,2 +0.02 A 60 3,2 25 25 1, 25 bên 8 0,6 + Quy trình công nghệ chế tạo bàn ren 1) Chn phụi : 1-1) Cỏc phng phỏp ch to phụi m bo c tớnh nng k thut ca chi tit, gim c chi phớ vt liu, gim trng lng ca phụi v mong mun kớch thc ca phụi gn nh kớch thc ca chi tit gia cụng, vỡ vy m gim c thi gian gia cụng v vt liu dn n gim giỏ thnh ca sn phm Chi tit c ch to l chi tit thuc h trc , vt liu dựng ch to l thộp 9XC, vỡ thộp 9XC cú tớnh ỳc thp, nờn ta loi b vic ch to phụi bng phng phỏp ỳc Mt khỏc, yờu cu ca chi tit l t chc kim loi nh mn, khụng cú khuyt tt nh r khớ, rn nt cho nờn vic to phụi bng gia cụng ỏp lc l hp lý nht Ta xột mt s trng hp to phụi bng ỏp lc: a) Dp phụi: - dng sn xut hng lot ln hoc hng thng dựng phng phỏp dp to phụi - S dng mt b khuụn cú kớch thc lũng khuụn gn ging vt gia cụng - chớnh xỏc ca vt dp cao, c bit l cỏc kớch thc theo chiu cao v sai lch gia hai na khuụn Thụng thng búng ca dp th tớch t c t ữ , chớnh xỏc t c 0,1ữ 0,05(mm) - Trng thỏi ng sut vt gia cụng núi chung l nộn khi, ú kim loi cú tớnh tt hn , bin dng trit hn , c tớnh sn phm cao hn v cú th gia cụng vt phc - D c khớ hoỏ nờn nng sut cao, s s dng vt liu cao - Thit b s dng cú cụng sut ln , chuyn ng chớnh xỏc , ch to khuụn t tin - Thng c dựng to phụi cho cỏc loi dao tin,dng c ct cú rng chp ,dao xc rng, dao phay rng chp b) Rốn t : - u im ca rốn t do: + Thit b rốn n gin , u t ớt + Cú kh nng loi tr cỏc khuyt tt ỳc nh r khớ, r co Bin t chc ht thnh t chc th , to c cỏc t chc th un xon , ú lm tng c tớnh sn phm + Lng hao phớ kim loi rốn ớt hn gia cụng ct gt - Cỏc nhc im ca rốn t do: + chớnh xỏc kớch thc , búng b mt kộm - Cht lng vt rốn khụng ng u tng phn ca chi tit v gia cỏc lot gia cụng cht lng gia cụng cũn ph thuc vo trỡnh cụng nhõn v trỡnh t chc ni lm vic - Nng sut lao ng thp , lng d , dung sai v thi gian gia cụng ln , hiu qu kinh t khụng cao - S dng sn xut n chic, lot nh, phc v cụng nghip sa cha, ch to mỏy c) Cỏn phụi : Thộp c qua cỏn li nhiu ln, vy m c tớnh cao, cú kh nng chu un, xon tt, t chc kim loi ng u Sau cỏn núng nhng khuyt tt nh r khớ sau ỳc c l, ộp cht li, sai s kớch thc khụng ln, cht lng thộp tt, thng dựng ch to cỏc chi tit h trc, h a cú ng kớnh nh v trung bỡnh, phụi cỏn cho nng sut cao, giỏ thnh h, nờn thớch hp vi sn xut hng lot, hng 1-2) Chn phụi Dng phụi: 10 bn ren s cựng vi trc chớnh thc hin chuyn ng ht lng nh cam thay i S u nhụ ca cam tng ng vi s me ca bn ren cn mi v chỳng cú dng ng cong ht lng Mi ht lng mt sau c gia cụng trờn mỏy mi chuyờn dựng kiu - Dng c ct : ỏ mi -4x6x - 9,10-C2K6 : Dng u tr ,ng kớnh ngoi 4; chiu di u mi (mm); ng kớnh trc gn u mi 2; vt liu mi: corum in trng vi hm lng Al 2O3 = 99%; ht 10 (loi ht thuc dng bt mi vi kớch thc t 100 ữ 135(àm); cng trung bỡnh C2; Vt liu loi kt: kờlamớt u mi c dỏn lờn vớt cy ,mt u vớt cú ln nhỏm, u ca vớt c kp cht trờn mõm cp ca mỏy 64 n 25 đ - Tỏc dng kh lp mt cacbon nõng cao chớnh xỏc bin dng v nhn mt sau cú th t cp 8-9 - Trong quỏ trỡnh mi, chi tit va chuyn ng quay va tnh tin kh hi (thụng qua c cu cam) cũn u mi cng va quay va tnh tin kh hi theo ng trc ca nú mi ht chiu di phn cụn ng thi lm cho u mi mũn u - Mỏy mi kiu 7: õy l loi mỏy mi chuyờn dựng gia cụng ht lng phn ct ca bn ren Trờn mỏy b trớ hai ng c: ng c truyn chuyn ng quay cho trc chớnh mang u mi v ng c truyn chuyn ng quay cho mõm cp mang chi tit gia cụng 65 u mi c nhn chuyn ng t ng c N = 0,15 (KW); n1 = 2700(v/ph) qua b truyn tc vũng quay ca u mi c tớnh theo xớch ng hc nh sau: x nm = 2700 160 15.000(v / ph) 28 Trc mang phụi c nhn chuyn ng t ng c N = 0,25 (KW); n = 1400 (v/ph) qua b truyn 50/145; 50/60 v qua b truyn bỏnh rng Z16/Z80 (mụ un m = 1,5) Tc quay ca phụi c tớnh theo xớch ng hc: n ph = 1400ì 50 50 Z16 ì ì 80(v / ph) 145 60 Z 80 Ngoi chuyn ng quay, trc mang phụi cũn chuyn ng tnh tin dc trc theo c cu chộp hỡnh, c cu ny c kp cht t phớa bờn phi v cú dng ng cong ht lng S lng phn nhụ ca c cu tng ng vi s me ca bn ren - Chn ch ct : + Vct = 24m/ph + t = 0,005 mm + Sng = 3,08mm/ph Nguyờn cụng 19 : Mi ren Lm sch ren , s dng gỏ kp l mõm cp cht khng ch tt c bc t , s dng mỏy chuyờn dựng 3628 , dng c lm sch ren tỏc dng lm sch nhng phoi li ti cũn bỏm trờn b mt ren sau cỏc nguyờn cụng to ren v mi ren 66 n n trục ren Nguyờn cụng 20 : Tng kim tra - cng rng ct t HRC62 ữ 64 - Nhỏm b mt ren Ra = 1,25 - Nhỏm mt tr ca me ct t Ra = 1,25 - Nhỏm mt tr ngoi v hai mt u - o tõm ca bn ren so vi trc ca ren o trờn mt tr ngoi 0,01mm - khụng vuụng gúc mt u v ng tõm l ren 0,02mm - khụng song song gia hai mt u ca bn ren 0,01mm - Kim tra dung sai ng kớnh ngoi , chiu dy ca bn ren , ng kớnh ca ren , bc ren 67 - Dng c o : + Mỏy o cng , nhỏm b mt + ng h so o song song , vuụng gúc gia cỏc b mt + Dung sai kớch thc dựng panme , calip , thc cp Nguyờn cụng 21 : Ct th - Kp cht bn ren tay quay , khng ch sỏu bc t - S dng mỏy tin 1K62, vt liu ct th l thộp CT45 Cỏc thụng s ca mỏy : + ng kớnh ln nht ca chi tit gia cụng c trờn thõn mỏy : 400mm + Khong cỏch hai u tõm : 710mm + ng kớnh ln nht ca chi tit gia cụng c trờn bn dao : 220mm + Chiu di ln nht tin c trờn hai u tõm : 640mm + S cp tc ca trc chớnh : 23 + Dch chuyn ln nht bn dao : Dc : 640mm Ngang : 250mm + Phm vi bc tin : Dc : 0,07 4,16( mm/vg) Ngang : 0,035 2,08(mm/vg) + Phm vi bc ren ct c : H : 192(mm) + Cụng sut ca ng c truyn ng chớnh : 7,5(kw) + Khi lng mỏy : 2290(kg) + Kớch thc ca mỏy : 2522 x 1166 x 1324 - Ch ct : + Vn tc ct V = 2,5m/ph + Chiu sõu ct t = 0,5mm + Lng chy dao S = 1mm/vg Mc ớch : 68 + Kim tra thụng s ren bn ren to cú t yờu cu + Kim tra tui bn ca bn ren va ch to Do ú sau to c lot sn phm ta ly 5% tng sn phm kim tra , vt liu bn ren trũn l thộp hp kim ta cú th chn thộp cacbon bt kỡ ct th Nguyờn cụng 22 : Bo qun , bao gúi , nhp kho 9) Chn dng c o cho tng bc nguyờn cụng Chn dng c o c thc hin da vo s chi tit cn o , c im kt cu ca chi tit nh kớch thc , trng lng , vt liu , cng vng , chớnh xỏc ch to yờu cu chn c cu o cn thc hin theo trỡnh t sau : - Xỏc nh sai s cho phộp Sai s o cho phộp ph thuc vo chớnh xỏc ca kớch thc cn o - Da trờn sai s o cho phộp +Trong nguyờn cụng u tiờn sau ca phụi ta s dng dng c o nng thụng thng nh thc cp o chiu di ca phụi 69 Thc cp L =800 (mm) Giỏ tr c trờn du xớch 0,1 mm 800 L + kim tra v o ng kớnh trc vi yờu cu sn xut lot ln ngi ta s calip o cỏc loi kim tra l thng s dng cỏc loi calip th gii hn dang trn , sn xut lot ln kim tra kớch thc l ngi ta khụng cn o xỏc nh giỏ tr thc ca kớch thc m ch cn xỏc nh xem kớch thc ca chi tit cú nm phm vi dung sai cho phộp hay khụng , dng c ỏp ng c nhu cu trờn l calip Đừơng kính bé Đừơng kính lớn Chi tiết calip 70 Đ k lớn Đừơng kính bé lỗ calip +Trong nguyờn cụng mi phng hai mt u , kim tra dy ca chi tit ta s dng panme o ngoi Chi tiết Panme 0-25mm Panme o ngoi 103-129 71 Múthng Order No Phmvio Range chia Resolution chnhxc Accuracy 103-137 0-25mm 0,01mm 2àm 103-129 0-25mm 0,001mm 2àm 103-130 25-50mm 0,001mm 2àm 103-138 25-50mm 0,001mm 2àm 103-139-10 50-75mm 0,01mm 2àm 103-140-10 75-100mm 0,01mm 3àm 103-141-10 100-125mm 0,01mm 3àm 103-142-10 125-150mm 0,01mm 3àm 103-143-10 150-175mm 0,01mm 4àm +Trong nguyờn cụng mi tinh tr ngoi , yờu cu sn xut lot ln ta s dng calip hm +Trong nguyờn cụng phay rónh , o rónh 60o v chiu rng ca rónh l 3,2mm , kim tra chiu rng ngi ta o bng cỏc dng o nng , calip gii hn , kim tra gúc cụn 60o s dng cn mu kim tra cụn chuyờn dựng 2) Cỏc thnh phn ca gỏ phay rónh chốn : + C cu nh v phụi + C cu kp cht phụi + C cu xỏc nh v trớ gỏ lờn mỏy cụng c + C cu kp cht gỏ lờn mỏy cụng c + Thõn gỏ , gỏ + C cu so dao - Yờu cu k thut : 72 + khụng song song hai ng tõm V khụng vt quỏ 0,1mm/200mm chiu di + khụng song song gia ng tõm V v mt ỏy khụng vt quỏ 0,1mm/200mm chiu di + khụng song song gia mt phng cha ng tõm hai V v mt ỏy khụng quỏ 0,1mm/200mm chiu di + Sai lch na gúc V khụng vt quỏ 15 n W a) Thõn gỏ : l chi tit c s lp t tt c cỏc chi tit v cm chi tit khỏc ca gỏ trờn ú Thõn gỏ tip xỳc vi bn mỏy v to cho gỏ cú v trớ xỏc nh yờu cu gia cụng , thõn gỏ l chi tit trc tip nhn lc kp v lc ct gia cụng , ú phi ỏp ng c cỏc yờu cu sau : + Cú cng vng v bn yờu cu vi trng lng ca bn thõn l nh nht + Kt cu hp lý , thun tin cho vic lm sch phoi v dung dch cỏc loi + Thỏo v gỏ phụi d dng nhanh chúng 73 + D ch to lm vic an ton tin cy Thõn gỏ c ch to bng phng phỏp ỳc : t thộp : , cn c vo ì kớch thc c bn ca bn mỏy phay nm ngang 6H82 l : 320 1250 mm ta chn kớch thc ca thõn gỏ : b) C cu nh v phụi ( V) c tip xỳc trc tip vi b mt chun ca phụi v xỏc nh v trớ chớnh xỏc ca phụi so vi dng c ct v cỏc phn t khỏc ca mỏy , da vo kớch thc ca phụi 20 v s gỏ t trờn ta chn kớch thc ca rónh ch V theo bng s tay cụng ngh Ch to t thộp 40X Nhit luyn phn b mt lm vic t cng 55-60HRC 74 Ta cú th tớnh toan lc kp t ng nh sau: Ta cú phng trỡnh mụmen i vi im t cú dng R.L-P1.L1-P2L2=0 Khi s dng c cu kp c khớ thỡ P1=P2=P n vy ta cú R.L-P(L1+L2)=0 T cụng thc (54) -> P= R.L L1 + L2 -R l tng hp lc to mụmen lm chi tit xoay quanh im t R= 75 C.t x S zy B u Z K D pnw X,y,u,q, w Cỏc s m.H s v cỏc s m ly S tay cụng ngh ch to II -> R= 68.2.30.8 60.7 0.72.3,21 14.2.5 = 550 50 0.8 6.270 0.2 T cụng thc (54)ta cú P= R.L 550.10 = = 79kG L1 + L2 70 vy lc kp ca ng l W= K P 2,5.79 = = 1091kG f 0.18 d) C cu nh v gỏ lờn mỏy cụng c C cu nh v gỏ gia cụng trờn mỏy phay thng l hai then dn hng hỡnh ch nht lp vi rónh ch T trờn bn mỏy C th trng hp ny cỏc rónh ch T trờn bn mỏy phay cú chiu rng b = 18mm Then dn hng nh hng gỏ trờn bn mỏy cú hỡnh ch nht v cú b rng tng ng vi b rng ca rónh ch T trờn bn mỏy Hai then dn hng ny bng cựng c lp trờn rónh ch T Then ri u vuụng gỏ 76 Then Bn mỏy Then ri u vuụng i kốm vi mỏy Ch lp ghộp ca then dn hng vi rónh ch T trờn bn mỏy l : B H7 h6 e) C cu kp cht gỏ trờn mỏy cụng c thng l bulụng v c Bulụng c gỏ bulụng c Bn mỏy f) C cu so dao 77 C cu so dao Dao phay Ming cn C so dao Thõn ca c cu so dao TI LIU THAM KHảO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 78 Thit k ỏn :CễNG NGH CH TO MY ca GS.TS Trn Vn Dch Giỏo trỡnh : CễNG NGH CH TO MY ca Ph Trng H o -Nguy n Thanh Mai S tay : CễNG NGH CH TO MY ( 1,2,3) ca GS.TS: Nguyn c Lc,PGS.TS:Lờ Vn Tin,PGS.TS:Ninh c Tn,PGS.TS:Trn Xuõn Vit KIM LOI HC V NHIT LUYN ca Nghiờm Hựng DUNG SAI O LNG :Trng HKTKT Cụng Nghip CễNG NGH CH TO PHễI: Trng HKTKT Cụng Nghip G C KH V T NG HO : Ca GS.TS Trn Vn Dch,PGS.TS.L V n Tin , PGS.TS:Trn Xuõn Vit ... 1,25 +0.013 +0.01 +0.025 +0.015 3,4 6,3 1,2 +0.02 A 60 3,2 25 25 1, 25 bên 8 0,6 + Quy trình công nghệ chế tạo bàn ren 1) Chn phụi : 1-1) Cỏc phng phỏp ch to phụi m bo c tớnh nng k thut ca chi... ct ren bng bn ren c thc hin trờn cỏc mỏy rờvụnve hoc cỏc mỏy tin t ng - ng kớnh ngoi ca bn ren ph thuc vo kớch thc ren gia cụng v ng kớnh l cha phoi hn ch c cu kp bn ren ng kớnh ngoi ca bn ren. .. bn ren so vi trc ca ren o trờn mt tr ngoi 0,01(mm) + khụng vuụng gúc mt u v ng tõm l ren 0,02(mm) + khụng song song gia hai mt u 0,01(mm) - Cỏc kớch thc ca ren : + ng kớnh ngoi ca bn ren
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren tròn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren tròn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bàn ren tròn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay