có file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệp

39 113 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:59

NG DNG: THIT K QUY TRèNH CễNG NGH CH TO BNH RNG LIN KHI DI TRT HAI TNG LI NểI U Gúp phn cho s phỏt trin ca nghnh cụng nghip núi chung v s tin b ca nn c khớ núi riờng, mỏy cụng c khụng ngng nõng cao cht lng úng vai trũ l mỏy cỏi mỏy sn xut nhng chi tit to mỏy mi hoc thay th cỏc thit b h hng Mỏy cụng c luụn úng vai trũ quan trng cỏc phõn xng c khớ Ngy vi s phỏt trin khụng ngng ca khoa hc k thut, mỏy cụng c cng c t ng hoỏ iu khin, bo m chớnh xỏc, n nh v tin cy cao Tuy vy, mỏy cụng c nng truyn thng l mt kin thc c bn ca sinh viờn nghnh c khớ, l c s nghiờn cu v phỏt trin thnh cỏc mỏy NC, CNC Nhim vụ em l thit k máy phay ngang nng hng trung sở máy phay tơng tự công nghiệp Thực tốt nội dung đồ án cho phép em đợc kiến thức bản, hoàn chỉnh việc thiết kế máy công cụ, điều kiện kỹ thuật cho phép, tham gia chế tạo máy thiết kế phạm vi nhỏ hơn, sở hiểu biết chắn máy thiết kế, giúp em hớng dẫn sử dụng, lắp đặt, tìm lỗi sửa chữa sai hỏng xuất đa máy vào hoạt động Một nội dung quan trọng đồ án xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bánh bậc Z26, Z37 Không đạt tới mức độ nghiên cứu chuyên sâu nh việc thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bánh hoàn chỉnh nhng phần đồ án em xây dựng quy trình chế tạo bánh trụ thẳng bậc Z26, Z37, m = phù hợp với trang bị thiết bị có, đồng thời đa vào kỹ thuật gia công mà xí nghiệp công nghiệp tiên tiến áp dụng hon thnh ỏn ny, ngoi s tỡm tũi, hc hi v lm vic nghiờm tỳc ca bn thõn cũn cú s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Trn Ngc Hi v cỏc thy cụ Khoa Kỹ thuật Công Nghiệp trng i Hc DL Lng Th Vinh Qua õy em xin chõn thnh cm n cỏc thy, cỏc cụ ó nhit tỡnh giỳp em hon thnh ỏn tt nghip ny Do cũn nhiu hn ch v mt kin thc v kinh nghim thc t nờn khú trỏnh cú nhiu thiu xút Em mong c s ch bo ca cỏc thy, cỏc cụ em cú th thc hin tt hn cụng vic ca bn thõn quỏ trỡnh cụng tỏc sau ny Em xin chõn thnh cm n ! Nam nh ngy 10 thỏng 12 nm 2009 Sinh viờn Phan Vn V PHN NG DNG: THIT K QUY TRèNH CễNG NGH CH TO BNH RNG LIN KHI DI TRT HAI TNG Thụng s bỏnh rng cn ch to Ra1,6 820,5 Ra3,2 Ra3,2 - 0,1 12 3x45 138 - 0,08 156 - 0,012 160 0,5 94 - 0,08 112 - 0,012 116 0,5 A 2x45 mộp vỏt + 0,06 78 - 0,03 0.02 RZ20 0,05 A +0.015 +0.013 I +0 I 36 ỉ42 +0.025 25 t/2 2X 45 Z1 = 26 x Z1 = 37 x D1 = m.z =26 x = 104(mm) D2 = m.z =37 x = 148(mm) Da1 = m.(z+2) = 4.(26 + 2) = 112(mm) Da1 = m.(z+2) = 4.(37 + 2) = 156(mm) Df1 = m.(z - 2.5) = 4.(26 2.5) = 94(mm) Df1 = m.(z - 2.5) = 4.(37 2.5) = 138(mm) = m = = m = hf = 1.25m = 1.25 x = hf = 1.25m = 1.25 x = h = + hf = + = h = + hf = + = b = (6 8)m = 24 32, chọn b = 30 b = (6 8)m = 24 32, chọn b = 30 - Thụng s rónh then hoa: Z x d x D x b = x36 H7 H7 F8 x 42 x7 f7 f7 f7 - Bc theo vũng chia: t = m. = 3,1416 = 12,56 - Bc c s: t0 = m. cos 20 - H s dch chnh x = - Biờn dng rng thõn khai - Cp chớnh xỏc cp - Vt liu thộp 45 Phõn loi bỏnh rng Bỏnh rng gm cú cỏc loi nh sau: Bỏnh rng cụn Bỏnh rng tr rng thng, rng nghiờng Bỏnh rng nún Bỏnh rng xon Bỏnh rng ch V Ngoi cũn cú cỏc loi bỏnh vớt Bỏnh rng cn gia cụng l bỏnh rng tr rng thng chớnh xỏc gia cụng bỏnh rng Tớnh cht chung v chớnh xỏc truyn ng bỏnh rng nh do, tui th v lm vic ờm ph thuc trc ht vo chớnh xỏc lp rỏp ch to ca chỳng Cỏc sai s ca mỏy, ca dao, sai s gỏ t, bin dng ca h thng cụng ngh v cỏc yu t khỏc cú nh hng rt ln n chớnh xỏc ca bỏnh rng chớnh xỏc ch to bỏnh rng c ỏnh giỏ theo tiờu chun nh nc Vit Nam TCVN i vi mi cp chớnh xỏc tiờu chun cũn nờu cỏc ch tiờu ỏnh giỏ chớnh xỏc ca bỏnh rng Nhng ch tiờu ú l: a) chớnh xỏc truyn ng: chớnh xỏc ny c ỏnh giỏ bng sai s gúc quay ca bỏnh rng sau mt vũng Sai s ny xut hin l sai s ca h thng cụng ngh Ngoi chớnh xỏc truyn ng cũn c ỏnh giỏ bng sai s bc vũng sai lch khong phỏp tuyn chung b) n nh lm vic: n nh lm vic nh hng trc tip n n lm vic v tui th ca bỏnh rng n nh lm vic c dỏnh giỏ bng sai s chu k (l giỏ tr trung bỡnh ca sai s truyn ng bng tớ s gia sai lch ln ln nht v s rng ca bỏnh rng) n nh lm vic cũn c ỏnh giỏ bng cỏc sai lch bc c s c) chớnh xỏc tip xỳc: chớnh xỏc tip xỳc c ỏnh giỏ bng vt tip xỳc ca profol rng theo chiu di , chiu cao v c biu th bng % d) chớnh xỏc khe h cnh rng: Ch tiờu ny quy nh loi khe h cnh rng: - Khe h bng - Khe h nh - Khe trung bỡnh - Khe h ln Cn nh rng khong cỏch tõm gia hai bỏnh rng n khp vi cng ln (tc l bỏnh rng cng ln) thỡ khe h cnh rng cng ln e) Chn cp chớnh xỏc cho tryn ng bỏnh rng: Quyt nh cp chớnh xỏc ca truyn ng bỏnh rng phi da vo iu kin lm vic c th ca truyn ng, nhng yờu cu v chớnh xỏc ng hc, mc lm vic ờm khụng n, khụng cú chn ng, cn c vo tc vũng v cụng sut ca truyn ng Xỏc nh cp chớnh xỏc cú th bng tớnh toỏn hoc da theo kinh nghim, theo cỏc bng tiờu chun Chn cp chớnh xỏc bng tớnh toỏn l chớnh xỏc nht Theo tiờu chun ny bỏnh rng c chia thnh 12 cp chớnh xỏc v c kớ hiu ln lt t 1,2,311,12 cp chớnh xỏc nht l cp 1, cp chớnh xỏc thp nht l cp 12 Trong thc t ngi ta ch dựng cp chớnh xỏc t 39 ch to bỏnh rng Chn cp chớnh xỏc Vt liu ch to bỏnh rng Vic chn vt liu ch to bỏnh rng ph thuc vo iu kin lm vic ca chỳng Cỏc bỏnh rng chu lc thng c ch to bng thộp hp kim Crụm ( 15X, 15XA,20X, 40X,45X); Crụm Niken v Crụm Molipden ( 40Xh, 35XMA, 18XT) Cỏc bỏnh rng chu ti trng trung bỡnh v nh thng c ch to t vt liu l thộp 45 hoc gang Theo yờu cu ca chi tit ta chn vt liu ch to l Thộp 45 Phụi bỏnh rng - Trong sn xut n chiu v lot nh ngi ta dựng phụi ch to bỏnh rng - Trong sn xut lot ln hoc hng ngui ta dựng phng phỏp to phụi bỏnh rng bng phng phỏp rốn hoc dp, nu kớch thc bỏnh rng ln thỡ dựng phng phỏp ỳc i vi nhng bỏnh rng bỏnh vớt cú ng kớch l > 25 mm v chiu di l ln hn hoc bng 2d thỡ to l rốn hoc ỳc luụn - Hin ngi ta ó ch to bỏnh rng t vt liu kim loi bt ộp thiờu kt khụng cn ct gt i vi yờu cu thit k bỏnh rng lin di trt hai tng em chn phng phỏp to phụi bng dp th tớch vỡ nhng lý sau: Phụi sau dp cú hỡnh dng gn ging hỡnh dng ca chi tit Cho phộp nõng cao h s s dng kim loi lờn 25 ữ 50%, gim khụng ng u cỏcbớt xung 2ữ3 cp, gim lng d gia cụng v nõng cao c tớnh ca vt liu Nhit luyn bỏnh rng Do yờu cu lm vic ca chi tit, rng cn phi cú cng v bn cn thit, khụng cho phộp chi tit bị rn nt, chỏy Bin dng nhit gii hn cho phộp, c tớnh phi ng u t c cỏc yờu cu trờn thỡ phi cú ch nhit luyn hp lý - Trc gia cụng phụi bỏnh rng phi c tụi ci thin hoc thng hoỏ tng c tớnh ct gt cng cn t l 220 280 HB - Sau ct rng bỏnh rng c nhit luyn bng nhiu phng phỏp khỏc i vi bỏnh rng cú modun v kớch thc nh thỡ ta dựng phng phỏp tụi th tớch cũn vi cỏc bỏnh rng cú modun ln v kớch thc ln thỡ phi dựng bin phỏp tụi b mt bng dũng in cao tn Phng phỏp tụi bng dũng in cao tn cú u im l d iu chnh c chiu dy thm tụi, bin dng bộ, nhn b mt cao nhiờn u t ln ch dựng cho sn xut lot ln vỡ mi mt loi rng khỏc phi dựng cỏc vũng nung khỏc Yờu cu k thut ch to bỏnh rng Ngoi nhng yờu cu v chớnh xỏc ct rng, quy trỡnh cụng ngh ch to bỏnh rng cn m bo nhng yờu cu k thut sau: - khụng ng tõm gia mt l v ng trũn xut nm khong 0,05 0,1 mm - khụng vuụng gúc gia mt u v tõm l (hoc trc) nm khong 0,01 0,015 mm trờn 100 mm ng kớnh - Mt l ca cỏc bỏnh rng c c ch to t cp chớnh xỏc cp - nhỏm ca cỏc b mt trờn t Ra= 1,25 0,63 - Cỏc b mt kt cu khỏc c gia cụng t cp chớnh xỏc 8,9,10; nhỏm Ra=10 - 2,5 hay RZ= 40 10 - Sau nhit luyn, cng 55 60 HRC, sõu thm cỏc bon l 2mm - cng nhng b mt khụng gia cụng t 180 280 HB Phõn tớch kt cu chi tit - Chi tit bỏnh rng cn gia cụng thuc loi bỏnh rng rng tr rng thng, kt cu bỏnh rng tng i n gin nhng khú khn v cụng ngh gia cụng, ch to yêu cầu kỹ thuật cao - S lng b mt cn gia cụng ca chi tit tng i nhiu nờn thi gian ct gt cng tng - Chi tit bỏnh rng lm vic ch yu theo mt ngoi nh cú rng m chi tit truyn mụmen xon t trc m chi tit lp lờn Bỏnh rng l chi tit dng a, chi tit ny cú b mt gia cụng l b mt ngoi (chu vi a), mt u v mt l, chi tit lm vic ch yu l mt ngoi chớnh xỏc v nhỏm ca b mt l v b mt ca rng nh hng ti s truyn ng ca bỏnh rng Kớch thc ng kớnh vũng chia l quan trng vỡ nú nh hng ti s n khp ca bỏnh rng Do ú ng kớnh vũng nh ca bỏnh rng khụng cn gia cụng chớnh xỏc m ta ch cn quan tõm ti chớnh xỏc ng kớnh vũng chia - Ngoi mt yu t rt quan trng ch to bỏnh rng bc ú l cỏc rng ca hai bỏnh rng phi trựng nhỡn theo hỡnh chiu bng lm c iu ny thỡ cn phi ch to rónh then hoa tht chớnh xỏc lp vo trc then hoa cú khe h nh nht thc hin nguyờn cụng xc rng - B dy ca b mt rng ln khụng b bin dng nhit luyn Chn chun gia cụng bỏnh rng - Vic phõn tớch chun nh v cú ý ngh quan trng, nú quyt nh n cht lng chi tit gia cụng Do vy chn chun tinh phi tho hai yờu cu sau: m bo phõn b lng d trờn ton b chi tit gia cụng sut quỏ trỡnh gia cụng Nõng cao nng sut, h giỏ thnh Xut phỏt t hai yờu cu trờn ta cú mt s phng phỏp chn chun sau : Chn chun xut phỏt t nguyờn tc im, khng ch s bc t cn thit mt cỏch hp lý Trỏnh trng hp thiu hoc siờu nh v Chn chun cho khụng b cỏc lc kp lm bin dng, bin i chi tit quỏ nhiu ng thi lc kp nh lm gim sc lao ng cho cụng nhõn Chn chun cho thit k gỏ n gin thớch hp vi tng loi sn xut T cỏc cỏc yờu cu v cỏc phng phỏp chn chun ta chn: - Chn chun thụ l b mt ngoi ca bỏnh rng v mt u ca bỏnh rng - Chn chun tinh l b mt l v mt u A sau ó c gia cụng Mt chun thụ Mt chun tinh Lp quy trỡnh cụng ngh ch to bỏnh rng lin di trt hai tng 9.1 Nguyờn cụng 1: To phụi Nhiệt độ bắt đầu : 10500C Nhiệt độ kết thúc: 7200C P 1.5D P Vi dng sn xut lot mang li hiu qu kinh t cao ta chn phng phỏp to phụi l phng phỏp dp th tớch (dp núng) Phụi dp cú hỡnh dỏng gn ging vi hỡnh dỏng bao ca chi tit nờn nú cú tỏc dng tit kim vt liu, tit kim thi gian gia cụng c hiu qu kinh t cao Phụi dp cũn cú tỏc dng tng c tớnh ca vt liu cỏc lp kim loi bin dng trt lờn lm cho liờn kt kim loi bn vng hn - Mỏy: chn mỏy gia cụng l mỏy bỳa BH 2000 - Lc dp: P = 200 tn 9.2 Nguyờn cụng 2: Ct vnh biờn( ty ba via) 10 Ct bỏnh rng z = 37, m = Ch ct: Chiu sõu ct: t = 1.4(mm) Lng chy dao: S = 0.23(mm/htk) Vn tc ct: V = 25(m/ph) Cụng sut ct : N =5,2KW Tớnh b bỏnh rng thay th xc bỏnh rng tr rng thng z = 37, m = 4, = 20 , chiu rng bỏnh rng b=30, vt liu thộp 45, s rng dao xc z = 25, ng kớnh chia dao xc dchia =100, chn lng chy dao S =0,23,V = 25(m/ph) Tớnh hnh trỡnh di chuyn u dao xc p dng cụng thc: L = b + 2,2m = 30 + 8,8 = 38,8 mm Tớnh s hnh trỡnh kộp u dao xc 1000V 1000.25 = = 322,16 htk/ph, theo mỏy chun n = 369 htk/ph 2L 2.38,8 Tớnh b bỏnh rng thay th cho xớch chy dao vũng a1 366 366 42 s = 0,23 0,84 = is = = b1 d dao 100 50 So sỏnh vi bng chn bỏnh rng thay th ca mỏy, vi s = 0,23 tra bng a1 42 c a1 = 42, b1 = 47 Vy chn = b1 47 Tớnh b bỏnh rng thay th cho xớch phõn n= a c 2,4.Z d 2,4.25 24.25 24.25.6 72.50 ix = b d = Z = 37 = 10.37 = 10.37.6 = 37.60 f ( Các bánh a, b,c ,d đợc lắp vào vị trí tơng ứng đồ động) 9.10 Nguyờn cụng 10: Xc bỏnh rng z = 26 25 Sd i vi bỏnh rng z26 xc cng tớnh tng t cỏc xớch chuyn ng nh trờn Ch ct: Chiu sõu ct: t = 1.4(mm) Lng chy dao: S = 0.23(mm/htk) Vn tc ct: V = 25(m/ph) Cụng sut ct : N =5,2KW 9.11 Nguyờn cụng 11: Kim tra trung gian Kim tra cỏc kớch thc chiu trc Kim tra cỏc khuyt tt sau nhit luyn Kim tra cỏc thụng s bỏnh rng: Sai s prụfin rng ng kớnh vũng nh ng kớnh vũng chia 26 Chiu cao rng Sai s tớch lu bc vũng Khong phỏp tuyn chung 9.12 Nguyờn cụng 12: Nhit luyn Trong quỏ trỡnh lm vic trc chu ti tng i nng gõy mũn, cong vờnh, i vi bỏnh rngdo ú vt liu trc phi m bo c lý tớnh tt vỡ th ta phi nhit luyn ỏp ng yờu cu lm vic bỏnh rng Quỏ trỡnh nhit luyn bao gm: Tụi + Ram a Tụi Tụi: Nung vt liu nhit cao sau ú lm ngui mụi trng (khụng khớ, du, nc) c im ca quỏ trỡnh ny l bin i t chc, chuyn pha c im ca quỏ trỡnh chuyn bin pha: nhit thng mi thộp u cu to bi hai pha c bn: ferit v xờmentit Khi nung núng thộp m nhit bờn di ng AC1 khụng cú chuyn bin Nu trờn ng AC1 thỡ Peclit chuyn bin thnh Austenit theo phn ng: [ Fe + Fe3Cl ,80% C Fe (C ) 0,80% C Trong ú ferit v xờmentit cha chuyn bin Do ú: Khi nung núng quỏ ng GSE mi thộp (dự cú cacbon cao hay thp) u cú t chc ging l dung dch rn Austenit song vi nng cỏc bon khỏc v bng chớnh thnh phn cacbon ca thộp Cỏc pha chuyn bin tựy theo nhit nung v kớch thc cỏc ht ph thuc vo thi gian gi nhit (ht nh cú c tớnh tt hn so vi ht ln) Vỡ th bn cht ca quỏ trỡnh nhit luyn chớnh l tng nhit vt liu ti giỏ tr ti hn gõy cỏc chuyn bin pha cú c tớnh tt tng cng bn, cng ca vt liu Cú nhiu phng phỏp nhit luyn nh: tụi ram, thm cacbon, nit, ỏp dng phng phỏp bin dng dochn phng phỏp no l tựy vo vt liu, c lý tớnh yờu cu, trang b cụng ngh - Yu t quan trng tụi l thm tụi thm tụi l chiu sõu lp tụi cng cú t chc mactenxit 27 S gii thớch thm tụi Tc tụi ti hn cng nh thỡ thm tụi cng cao (Tc tụi ti hn Vth l tc ngui nh nht cn Austenit chuyn thnh mactenxit Vth nh % cỏc nguyờn t hp kim ln Vỡ th tớnh thm tụi ph thuc vo mc hp kim húa ca Austenit thm tụi cng tt thỡ kh nng tụi ca vt liu cng cao Cú th tng thm tụi bng cỏch: + Tng tc lm ngui, nhng phng phỏp ny nờn hn ch vỡ d gõy nt, bin dng + Chn vt liu cú Vth - tc tụi ti hn nh Phng phỏp tụi cao tn: u im: - Nng sut cao: thi gian nung ngn vỡ ch nung lp mng b mt v nhit c to lp kim loi - Cht lng tt: thi gian nung ngn nờn hn ch c khuyt tt nh ụxy húa, thoỏt cacbon Cú th iu khin dũng in nờn iu chnh c lp thm tụi, m bo cht lng chi tit ng u, bin dng nh, búng b mt cao cng tng 1-3HRC hin tng ny gi l siờu cng - D t ng húa, c khớ húa, gim nh iu kin lm vic ca cụng nhõn - Ngoi cũn ỏp dng : Nu chy kim loi, luyn kim, nung núng gia cụng ỏp lc, hn ch to ng, cht Nhc im: - Vn u t vo thit b cao, mi biờn dng cn tụi cú vũng nung khỏc nờn khụng hp vi sn xut nh, n chic - Khú ỏp dng cho cỏc chi tit cú hỡnh dng phc tp, tit din thay i t ngt Phng phỏp tụi cao tn: Nung vớ tc >1000oC/ phỳt; 300 ữ 600o/s Nng lng nung : in khớ Thng dựng nhiu lừ lung bng dũng cao tn cho mactenxit hỡnh kim, ht nh tn cng ữ HRC so vi nung lũ 28 Chi tit c t b phn cm ng v cho dũng in tn s cao i qua (2500 ữ8000 hz) nh ú m trờn b mt ca chi tit cm ng cỏc dũng in xoỏy nung núng nhanh b mt chi tit Sau nung núng chi tit c lm ngui bng phun nc hoc emynxi Trong mt s trng hp cú th dựng du Cú cỏc phng phỏp tụi bng dũng in cao tn nh: - Nung v tụi ng thi: ỏp dng vi chi tit nh - Nung v tụi tng phn: ỏp dng vi chi tit ln - Nung v tụi tun t - liờn tc: ỏp dng vi cỏc trc rng di, ln c bit thi gian nung tụi ph thuc vo chiu sõu lp b mt cn tụi v tn s dũng in Thi gian nung (giõy) Chiu sõu lp tn s dũng in (Hz) b mt cn tụi (mm) 3,6.10 10 2,0 3,0 4,0 15 5,0 15 30 Khi tụi cao tn phi ly nhit tụi cao hn nhit tụi thng 100 C ữ 200 C S tụi bng lũ cao tn: Tụi bỏnh rng tc tC 840 Ram 550 g ôn Kh Dầu í kh 20 20 10 70 Thời gian(ph) 29 30 120 Thời gian(ph) Dựng phng phỏp tụi cao tn, dũng in tn s 10 Hz Dng c tụi cú vũng ng rng cú biờn dng ca rng cn tụi Bờn vũng ng ny cha nc lm ngui, bờn ngoi c bc lp cỏch in Vũng ng ny c ỏp vo mt rng v cỏch mt rng khong (1,5-5)mm V mụi trng tụi l du c im tụi cao tn: nhit lp b mt tng lờn rt nhanh nhit bờn cha cao vy dựng phng phỏp tụi ny b mt vt liu t bn cng song m bo do, dai T chc thộp 45 gm Peclit v cú thờm Ferit Khi nhit nung ti 727 o C thỡ t chc Peclit chuyn thnh Austenit Gi nhit ny mt thi gian ngn n nh t chc (Tuy nhiờn khụng nờn gi nhit lõu vỡ nh vy s lm ht Austenit ln lờn lm xu c lý tớnh ca vt liu, i vi tụi cao tn thi gian gi nhit thng khụng cú hoc rt nh l 5s-1ph t chc ny ht Austenit rt nh mn Tip tc nung núng ht ln dn, ti 830 o C gi nhit sau ú lm ngui thỡ t chc Austenit chuyn bin thnh Xờmentit (Xờmentit: cú cng, bn cao) - Mụi trng lm ngui rt a dng: nc, du, khụng khớTuy nhiờn m bo c, lý tớnh tt ta chn dung dch lm ngui l du vi tc ngui 20 830 o C / s b, Ram Ram: L nguyờn cụng bt buc sau tụi vỡ sau tụi vt liu rt cng, giũn, ng sut d ln nờn c, lý tớnh ca vt liu khụng tt d gy, nt n vt liuDo ú sau tụi phi Ram gim ng sut d, iu chnh t chc v c lý tớnh thộp tụi theo ý mun Nung thộp ti 150 o C 200 o C gi nhit mt thi gian sau ú lm ngui dn khụng khớ Chỳ ý: Sau Tụi nờn Ram va trỏnh nt, va trỏnh hin tng n nh húa Austenit C tớnh ca thộp 45 cỏc dng nhit luyn khỏc nhau: Dng nhit luyn C tớnh 850oC Thng húa 857oC Tụi 857oC + Ram 200oC Tụi 857oC + Ram 600oC b, MPa a, MPa , % ,% ak, Kj/m2 530 650 280 320 32,5 15 50 40 900 500 1100 720 12 300 720 450 22 55 1400 9.12 Nguyờn cụng 12: C rng 30 nbm Sd nct nct Bột nhão hạt mài paraphin Dầu nhờn nbm Cp chớnh xỏc: t cp Ch ct: t = 0.05 mm Chy dao dc: S0 = 0,4 0,6 mm/htk Sp = 0,04 - 0,05(mm/htk) Tc ct ca dao: Vdao = 80(m/ph) S vũng quay ca trc dao l: nd = 1000.V 1000.80 = = 254 (v/ph) D 3,14.100 9.13 Nguyờn cụng 13: Tng kim tra, bao gúi, nhp kho Bỏnh rng l loi chi tit c dựng rt ph bin k thut cụng nghip v i sng Nú dựng lm b truyn ng v l thnh phn c bn cỏc b truyn ng, c bit l i vi cỏc mỏy ct, ụ tụ, mỏy kộo, mỏy múc o lng, cỏc c cu chia, c cu iu chnh 31 Cht lng bỏnh rng quyt nh chớnh xỏc truyn ng mỏy, lm nh hng n chớnh xỏc ca sn phm cng nh kt qu o c trờn nú Cho nờn vic kim tra thụng s bỏnh rng cng nh iu kin n khp rt quan trng v cn thit m3-15 0,005àm 1 a) b) SSo sai s bc vũng ? ki?m tra bu ?c vũng a-D?ng c? bu ?c vũng; b-So d? ki?m tra; 1,2- d?u o sai s tớch lu bc vũng Bc vũng pt l khong cỏch gia hai profil cựng phớa ca hai rng k o theo cung trũn ng tõm ca bỏnh rng Sai lch bc vũng phn ỏnh khụng ng u ca bc vũng, ú l sai lch v trớ tng i ca cỏc rng vi Sai lch gii hn bc vũng cú th c o theo phng phỏp: - o sai lch bc gúc - o sai lch bc vũng trờn vũng trũn o - o sai lch bc trờn na vũng quay *) o theo sai lch bc gúc Bc gúc = l gúc chn bc vũng Vỡ vy cú th o sai lch bc z vũng qua o sai lch bc gúc Hỡnh v trờn mụ t sai lch bc vũng theo phng phỏp o sai lch bc gúc 32 chớnh xỏc o theo phng phỏp o bc gúc cao hn nhng nng sut thp hn Phng phỏp ny ch thớch hp vi sn xut n chic lot nh *) o theo sai s tớch lu bc sau na vũng quay ca bỏnh rng Trong phng phỏp o ny thỡ tin hnh so sỏnh ly sai lch cung chn gúc 1800 tc l bc tớch lu sau n bc, vi n= z/2 S mỏy o nh hỡnh v miờu t : Bỏnh rng o c np trờn trc ca mỏy Trờn trc chớnh lp cam y Khi can quay n bỏn trc ln hai bn trt v s b y cho bỏnh rng quay n v trớ cn o Sau ú cam quay n trc bộ, di tỏc dng ca lũ xo hai bn trt tin li lm cho u lũ xo tin vo v trớ o u o l u o c nh úng vai trũ chun o cho tip im o ng Lũ xo dựng gõy ỏp lc o Ti v trớ ỳng u o v cỏch 1800 gi l v trớ Sau ú tip tc chu k lm vic ca cam , bn trt ln lt vo v trờn ng hụ ta c c sai lch ca bc tớch lu sau na vũng quay o theo phng phỏp o tớch lu sau na vũng quay n gin, d c khớ hoỏ v t ng hoỏ, nng sut o cao hn *) o sai lch bc vũng trờn vũng trũn o Trong phng phỏp ny ta tin hnh so sỏnh cỏc bc vũng trờn vũng trũn o vi bng cỏch tin hnh chnh cho mỏy v dng c o bng mt bc bt k trờn vũng trũn o ri tin hnh o trờn cỏc bc cũn li, sai lch ch th cho ta bit bc o so vi bc ban u lỳc chnh Sai lch gii hn bc vũng c tớnh bng hiu cỏc sai lch ch th max v Hỡnh mụ t cỏc s o sai lch bc vũng phng phaps o sai lch bc 33 vũng n gin iu chnh xong nng xut o khụng cao ch thớch hp vi sn xut n chic v lot nh Phng phỏp o: *) o sai lch gii hn bc phỏp c s Bc phỏp c s l bc n khp ca bỏnh rng, ú l khong cỏch theo phng phỏp tuyn tip xỳc (Khi n khp thõn khai) gia hai im tip xỳc trờn mt chớnh cựng phớa ca cỏc rng k Bc phỏp cú kớch thc danh ngha l: Pbn = .m.cos S o sai lch bc c s: S trờn dựng cho mỏy o bc c s Khi o, tip im o cn nm trờn vựng n khp thõn khai Trong mỏy v dng c o cú cỏc c cu iu chnh cho tip im o nm phn lm vic ca sn rng Khong cỏch gia hai m o c iu chnh vi kớch thc danh ngha ca Pbn o sai lch khong phỏp tuyn chung 34 Khong phỏp tuyn chung W l khong cỏch gia cỏc mt rng khỏc phớa ca bỏnh tng tr theo phỏp tuyn chung ca cỏc mt ny L=30,967 30,967 a b Khong phỏp tuyn chung c xỏc nh theo cụng thc: L = {1,476.(2n 1) + 0,014.Z}.m Trong ú: m mụun bỏnh rng cn gia cụng Z S rng bỏnh rng cn gia cụng n Tra theo bng tra tng ng vi s rng Z 12ữ18 19ữ27 28ữ36 37ữ45 46ữ54 55ữ63 64ữ72 73ữ81 p dng vo tớnh bỏnh rng hai tng ta cú: Vi bỏnh rng Z26 : L = 30,976 mm Vi bỏnh rng Z37: L = 55,208 mm o sai s prụfin thõn khai Kim tra chiu dy rng trờn vũng chia 35 -0,17 -0,25 n Dng c o chiu dy rng trờn vũng chia Cỏc h s a, b dựng xỏc nh chiu dy rng trờn vũng chia Z 12ữ13 14ữ16 17ữ20 21ữ25 26ữ34 35ữ54 55ữ134 135 v rng Vớ d : Xỏc nh cỏc tr s A, a b 1,0514 1,5663 1,0440 1,5675 1,0362 1,5686 1,0294 1,5694 1,0237 1,5698 1,0176 1,5702 1,0112 1,5706 1,0047 1,5707 B o chiu dy rng trờn vũng chia bit m = 4, Z = 26 Dựng cụng thc: A = ma, B = mb Tra bng vi Z = 26 ta cú : a = 1,0237, b = 1,5686 A = 4.1,0237 = 4,0948, B = 4.1,5686 = 6,2744 o vũng chia 36 Kim tra v hỡnh dỏng hỡnh hc: o cỏc b mt so vi ng tõm ng tõm gia l then hoa v ng kớnh vũng chia nhỏm cỏc b mt rng Kết luận Với nhim vụ thit k máy phay ngang nng hng trung sở máy phay tơng tự công nghiệp sau qúa trình làm việc nghiêm túc, đề tài giải đợc cách việc thiết kế máy công cụ, số liệu đề tài đáng tin cậy Dù cha thể dùng làm tài liệu cho việc chế tạo máy nhiên sở hiểu biết chắn máy thiết kế, giúp cho việc tìm hiểu, hớng dẫn sử dụng, lắp đặt, tìm lỗi sửa chữa sai hỏng xuất đa máy vào hoạt động Một nội dung quan trọng đồ án xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bánh bậc Z26, Z37 Không đạt tới mức độ nghiên cứu chuyên sâu nh việc thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bánh hoàn chỉnh nhng phần đồ án em xây dựng quy trình chế tạo bánh trụ thẳng bậc Z26, Z37, m = phù hợp với trang bị thiết bị có, đồng thời đa vào kỹ thuật gia công mà xí nghiệp công nghiệp tiên tiến áp dụng Nội dung đ ỏn tt nghip gm nhng cụng vic sau: 37 - Phn thuyt minh thit k mỏy phay nng nm ngang hng trung - Phn bn v gm: 01 bn v A0 : S ng mỏy phay 01 bn v A0 : V hp tc 01 bn v A0 : V hp chy dao 01 bn v A0 : V khai trin h thng gt hp tc 01 bn v Ao : phõn ca mỏy phay 03 bn v Ao : Cụng ngh ch to bỏnh rng 01 bn v A2 : Bn v lng phụi Tài liệu tham khảo Tớnh toỏn thit k mỏy ct kim loi Tỏc gi: Phm p ; Nguyn c Lc ; Phm th Trng ; Nguyn tin Lng C s thit k mỏy cụng c Tp & NXB Khoa hc k thut H Ni Tỏc gi: Nguyn anh Tun ; Phm p Sc bn vt liu NXB Khoa hc k thut H Ni 1993 Tỏc gi: Nguyn Vng Tớnh toỏn thit k h dn ng c khớ & NXB Giỏo Dc 1993 Tỏc gi: Trnh Cht Lờ Uyn Giỏo trỡnh dung sai NXB Khoa hc k thut H Ni 1990 Tỏc gi: Ninh c Tn 38 S tay cụng ngh ch to mỏy Tp & NXB Khoa hc k thut H Ni 2001 Tỏc gi: Nguyn c Lc v cỏc tỏc gi khỏc NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN 39 ... nh việc thiết kế quy trình công nghệ chế tạo bánh hoàn chỉnh nhng phần đồ án em xây dựng quy trình chế tạo bánh trụ thẳng bậc Z26, Z37, m = phù hợp với trang bị thiết bị có, đồng thời có đa vào...do thiết kế, giúp em hớng dẫn sử dụng, lắp đặt, tìm lỗi sửa chữa sai hỏng xuất đa máy vào hoạt động Một nội dung quan trọng đồ án xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bánh... bậc Z26, Z37, m = phù hợp với trang bị thiết bị có, đồng thời có đa vào kỹ thuật gia công mà xí nghiệp công nghiệp tiên tiến áp dụng hon thnh ỏn ny, ngoi s tỡm tũi, hc hi v lm vic nghiờm tỳc
- Xem thêm -

Xem thêm: có file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệp, có file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệp, có file cad thiết kế máy phay ngang vạn năng hạng trung trên cơ sở các máy phay tương tự đã có trong công nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay