thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mũi tarô có file cad dwg

89 124 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:55

Lời nói đầu Hiện khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bão, mang lại lợi ích cho ngời tất nhữnh lĩnh vực tinh thần vật chất Để nâng cao đời sống nhân dân, để hoà nhập vào phát triển chung nớc khu vực nh giới Muốn thực đợc điều ngành cần quan tâm phát triển ngành khí chế tạo máy ngành khí chế tạo máy đóng vai trò quan trọng việc sản xuất thiết bị công cụ cho ngành kinh tế quốc dân Để thực việc phát triển ngành khí cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật trình độ chuyên môn cao, đồng thời phải đáp ứng đợc yêu cầu công nghệ tiên tiến, công nghệ tự động hoá theo dây truyền sản xuất Nhằm thực mục tiêu đó, chúng Em sinh viên trờng Đại Học Lơng Thế Vinh nói riêng sinh viên trờng kỹ thuật nói chung nớc cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện, trau dồi kiến thức đợc dạy trờng để sau trờng đóng góp phần công đổi đất nớc kỷ Sau thời gian học tập trờng, Em hoàn thành khoá học với chuyên ngành Chế Tạo Máy Với kiến thức học học hỏi thêm thân, Em tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công Tarô Đây dụng cụ tạo ren đợc sử dụng phổ biến Qua đề tài Em tổng hợp đợc nhiều kiến thức chuyên môn, giúp Em hiểu rõ công việc kỹ s thiết kế quy trình công nghệ Song với hiểu biết hạn chế với kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên đề tài Em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc bảo thầy môn Công Nghệ Chế Tạo Máy Thầy giáo khoa để đề tài Em đợc hoàn thiện Cuối Em xin chân thành cảm ơn quan tâm bảo Thầy khoa môn Công Nghệ Chế Tạo Máy trờng Đại Lơng Thế Vinh đặc biệt hớng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS : Trần Hữa Đà Ngày 20 tháng 10 năm 2008 Sinh viên Đặng Quang Huy MC LC Trang LI NểI U MC LC PHN I GII THIU CễNG DNG CA TARễ 1.1 c im 1.2 iu kin lm vic 1 4 PHN II THIT K KT CU CA TARễ 2.1 Chn vt liu cho tarụ 2.2 Cỏc yu t kt cu 2.2.1.Phn cụn ct 2.2.2.Phn sa ỳng 10 2.2.2.1 S rónh 11 2.2.2.2 Prụfin rónh 11 2.2.2.3 Hng rónh 14 2.2.2.4 Cỏc gúc ct 14 2.3 Kớch thc v dung sai ca ren tarụ 18 2.3.1 Gúc prụfin ren 19 2.3.2 ng kớnh trung bỡnh ca ren 20 2.3.3 ng kớnh ngoi 23 2.3.4 ng kớnh ca tarụ 25 PHN III XC NH DNG SN XUT 28 3.1 Dng sn xut 28 3.2 Xỏc nh dng sn xut 29 PHN IV XC NH PHễI V PHNG PHP 32 CH TO PHễI 4.1 Phụi rốn t 32 4.2 Dp th tớch 32 4.3 Dp trng thỏi kim loi núng chy 32 4.4 Phụi cỏn núng 33 4.5.Phụi kộo 33 PHN V LP QUY TRèNH CễNG NGH 34 5.1 Chn chun 34 5.2 Chn chun tinh 34 5.2.1 Yờu cu chn chun tinh 34 5.2.2 Cỏc nguyờn tc chn chun tinh 35 5.2.3 Phng ỏn chn chun tinh 35 5.3 Chn chun thụ 36 5.4 Thit k th t cỏc nguyờn cụng, cỏc bc cụng ngh 37 5.5 Chn mỏy, dao, gỏ v ch ct cho cỏc nguyờn cụng 41 5.5.1.Nguyờn cụng 1: Ct phụi 41 5.5.2.Nguyờn cụng 2: Kho mt u, khoan tõm 42 5.5.3.Nguyờn cụng 3: Tin phn lm vic 45 5.5.4.Nguyờn cụng 4:Tin phn cỏn, rónh vũng, vỏt mộp 49 5.5.5.Nguyờn cụng 5:Phay chuụi vuụng 52 5.5.6.Nguyờn cụng 6:Cỏn ren 5.5.7.Nguyờn cụng 7:Phay rónh nghiờng 55 57 5.5.8.Nguyờn cụng 8:Kim tra trung gian 5.5.9.Nguyờn cụng 9:In nhón 5.5.10.Nguyờn cụng 10:Nhit luyn 5.5.11.Nguyờn cụng 11:Mi l tõm 5.5.12.Nguyờn cụng 12:Mi phn cỏn, phn sa ỳng 60 60 60 61 63 5.5.13.Nguyờn cụng 13:Mi phn cụn ct 5.5.14.Nguyờn cụng 14: ỏnh búng rónh 5.5.15.Nguyờn cụng 15:Mi thụ ren 5.5.16.Nguyờn cụng 16:Mi tinh ren 5.5.17.Nguyờn cụng 17:Mi ht lng phn cụn ct 66 68 69 70 71 5.5.18.Nguyờn cụng 18:Mi mt trc 5.5.19.Nguyờn cụng 19:Tng kim tra 74 76 5.5.20.Nguyờn cụng 20:Ct th 5.5.21.Nguyờn cụng 21:Bo qun úng gúi, nhp kho PHN VI: TNH LNG D V CH CT 6.1.í ngha v cỏc phng phỏp xỏc nh lng d 6.2.Tớnh lng d 6.3.Ch ct 6.4.Tớnh lc ct PHN VII: U PHN VN NNG 7.1.Khỏi nim v ng dng 7.2.Phay mt bc ca chuụi tarụ 7.3.Phay rónh xon cha phoi PHN VIII: LP TRèNH PHAY CH CNC 8.1 c im mỏy cụng c iu khin CNC 8.2.Trung tõm gia cụng Makino fanuc 6M 98 8.3.Thc hnh phay ch trờn mỏy phay CNC 102 77 78 79 79 80 84 85 86 86 87 88 92 92 PHN I GII THIU CễNG DNG TARễ Tarụ l dng c ct thụng dng dựng ct hoc to ren (ren l) phi v trỏi cỏc l thng v l khụng thng(l tc) Yờu cu chớnh xỏc v hỡnh dỏng v cht lng b mt tu thuc vo cp chớnh xỏc ca tarụ Tu theo kt cu s dng Tarụ c chia lm loi: Tarụ tay b cú chic thụ v tinh, cú loi c mi prụfin ren v loi khụng mi prụfin ren Tarụ mỏy c ch to theo loi: loi 1chic( cho tt c cỏc kớch thc), loi theo b chic dựng cho d = 1-52 mm v loi theo b chic cú d = 24 52 mm dựng ct cỏc ren h một, ren ng v ren h Anh Cỏc kớch thc liờn h gia cỏc b phn ca tarụ ly theo ng kớnh danh ngha, dự l bc nh hay bc ln u nh S khỏc l ch gim chiu di ca phn c gom nh li (cng nh thỡ bc ren cng bộ) v gim chiu di ca phn sa ỳng ca tarụ cú bc nh Nh vy tng chiu di ca tarụ cú bc nh gim i Tarụ mỏy loi chic dựng cho cỏc mỏy t ng hoc bỏn t ng cú th to ren cú chớnh xỏc hỡnh dỏng hỡnh hc v cht lng b mt khỏ cao Vỡ vy tarụ cn c mi prụfin ren v cỏc kớch thc khỏc sau c nhit luyn 1.1 C IM: -Tarụ l chi tit dng trc, l dng c to ren l m trờn nú phn lm vic cỏc li ct l cỏc cnh ca prụfin ren Tu vo chớnh xỏc ca l m cú cp chớnh xỏc hn cp -Tarụ gm phn 920.5 15 B 0,008 X 7.50.1 280.1 900.1 +Phn lm vic:-Phn cụn ct: to ren -Phn sa ỳng: nh hng l, to chớnh xỏc ca l +Phn chuụi: Dựng truyn momen t trc chớnh 1.2 IU KIN LM VIC: -Tarụ ct ren vi nhiu li ct ng thi vỡ th thoỏt phoi rt khú nờn ta phay rónh nghiờng phoi thoỏt d dng hn -Nng sut ct thp tc ct thp Vmax = 50m/ph - bn nhit [To] = 600 650oC - bn mũn tt -Vt liu lm tarụ P18 cú thnh phn hoỏ hc %W = 18%, %Cr = 4%, %C = 0.7%, cỏc thnh phn hoỏ hc cũn li l : V, Co, Mo - cng 62HRC ~ 65 HRC, b = 280 ~ 300 MPa ỉ14.50.5 R5 ỉ90.08 0,01 A 0,01 B ỉ80.05 A ỉ90.08 +0.01 ỉ 12+0.026 64' PHN II THIT K KT CU TARễ 2.1 CHN VT LIU LM TARễ: Cỏc loi vt liu cú th dựng ch to Tarụ: -Thộp cacbon dng c: Vi cỏc thộp thng dựng l: Y10A, Y11A, Y12A, Y13A Thộp cỏcbon dng c sau nhit luyn t cng l 60-65 HRC, vỡ thm tụi thp nờn phi tụi nc hoc tụi hn hp mui nc Do tc lm ngui nhanh tụi thng bin dng nt v Mt khỏc thộp cỏcbon dng c rt nhy cm vi s quỏ nhit kớch thc ht tng lm mũn tng v d nt m bn nhit ca thộp cỏcbon dng c thp vo khong 200 250oC, chu mi mũn kộm, tớnh nng ct thp Vỡ vy ch dựng ch to dng c ct lm vic vi tc ct thp, bn nhit khụng cn cao nh ct vt liu mm - Thép hợp kim dụng cụ: Thép hợp kim dụng cụ nhiệt độ 820 - 850 OC dầu Sau nhiệt luyện độ cứng đạt đợc HRC 62 - 65 Tuy không cứng thép Cácbon dụng cụ nhiều nhng độ bền nhiệt thép hợp kim dụng cụ cao (vào khoảng 350 - 400OC) Do đó, cho phép nâng cao tốc độ cắt lên 1,2 - 1,4 lần so với dao làm thép Cácbon dụng cụ -Thép gió P9, P18 :là vật liệu làm dao tinh cắt tốt đợc sử dụng rộng rãi độ thấm cao cắt với tốc độ cao gấp ữ lần, tuổi bền gấp ữ 15 lần so với thép cacbon thép hợp kim dụng cụ nâng cao tính cắt thép gió cách thấm xianua sau ram mài + Thép gió P9 P18 tính bền nóng nh cắt tốc độ cao chúng tuổi bền gần nh Nhng làm việc tốc độ thấp thép P18 độ chịu mài mòn cao tuổi bền cao hn gấp lần so với dụng cụ làm thép P9 Khi nung nóng P9 dễ bị hoá nhiệt mài sắc độ cứng bề mặt giảm xuống nên tính mài so với P18 So với P18 P9 khoảng nhiệt độ hẹp gây khó khăn nhiệt luyện Thép P18 tính cao so với P18 nhng độ không đồng cacbon lớn tính so với P18 Vậy qua phân tích ta thấy Tarô chi tiết dạng trụ dài, làm việc tốc độ cắt thấp lực cắt lớn Ta chọn vật liệu làm dao thép gió P18 thích hợp 2.2.CC YU T TRONG KT CU Cỏc yu t ch yu ca Tarụ mỏy l: Phn ct v phn sa ỳng, s rónh, prụfin v hng rónh thoỏt phoi, gúc ct, cụn ngc ca phn sa ỳng, cỏc yu t ca ren, phn kp cht 2.2.1.Phn cụn ct: l yu t kt cu quan trng ca tarụ bi vỡ nú thc hin cụng vic ch yu l ct thnh prụfin ren phõn b lng ct trờn mt s ln li dao, phn ct lm theo dng cụn, cú ng sinh lm vi ng tõm tarụ gúc nghiờng Chiu di phn ct cú nh hng n nng sut ct, tui bn ca dao v chớnh xỏc ca ren gia cụng -Phn cụn ct: Cỏc li ct lm nhim v to ren lm vic vi chiu sõu ct ln , chu momen ct ln Nờn cn phi ht lng to gúc cho phự hp Tit din ngang ca lp ct mi li dao ht i : iu kin bỡnh thng, chiu di ct trờn ton b phn ct nh v c xỏc nh theo cụng thc: a= h p P: S li dao trờn phn ct H:Chiu cao thc t ca ren c ct bng tarụ, cú tớnh tr i phn chiu cao ca ren ó c ly i lỳc khoan l trc tarụ m bo ct c phn kim loi b ộp quỏ trỡnh ct; ng kớnh mi khoan dc trc ct ren bao gi cng ln hn ng kớnh ca ren d1 Tr s h c tớnh theo cụng thc h = lo.tag, Trong ú lo chiu di phn ct cú hiu qu Chiu di lo c tớnh theo cụng thc lo = dc 2tg Trong ú do: ng kớnh ngoi ca tarụ S li dao tham gia ct prụfin ren p = bc ren lo n , õy n: S me ct S: S Do ú: a = Stg n T cụng thc trờn ta thy chiu dy lp ct ph thuc vo bc ren, s me ct v gúc nghiờng ng kớnh mt mỳt trc ca tarụ phi nh hn ng kớnh mi khoan trc tarụ iu ú cn thit nh hng tarụ a vo l ct ren Tr s m: ca tarụ chui vo l ó khoan trc ren ly m = 2fl1 ú f = 0,3 0,18 Tarụ cú ng kớnh nh cn ly tr s ln hn, tarụ ln cn ly tr s nh hn -ng kớnh mt mỳt trc dT = dc 2mtg = dc 2fl1tg -Chiu di phn cụn ct l1 = d o dT dc = 2tg 2tg (1 f ) do: ng kớnh ngoi ca tarụ( nh nht , tc l cú k n sai lch di) Gúc c xỏc nh theo chiu dy ct a ó cho i vi kớch thc nht nh ca tarụ theo cụng thc tg = a.n S Tarụ mỏy, dựng ct ren cỏc chi tit khỏc trờn mỏy sau mt hai ln chuyn dao, cn cú chiu di ct tu thuc vo dng l i vi l thụng dựng tarụ n tarụ lm vic d dng, mi trng hp m kt cu cho phộp, nờn khoan l khụng thụng trc ct ren di hn so vi chiu di khoan cn thit Phn ct ngn nng hn phn ct di Nú thớch hp cho c l sõu v l nụng v cú nhng a im: +Gim c lc ct n v phoi ct cú tit din ln hn +Gim c momen xon mi trng hp, tr trng hp ct c ngn +Gim lc ma sỏt v kt phoi, lm gim kh nng kt v gy tarụ +Gim thi gian mỏy ct ren bng tarụ +Tit kim vt liu v gim giỏ thnh gia cụng tarụ +Gim cong vờnh ca tarụ nhit luyn Khuyt im ca phn ct ngn l ch nú khụng m bo nh hng tt lm vic v lỳc ban u cú th lm cho l rng chỳt Do ú trng hp cn thit nõng cao cht lng ca ren phi dựng ct di tarụ lm vic chớnh xỏc cỏc li ct cn phi b trớ u trờn vũng trũn v cú lng ht lng bng o cỏc li ct ln s lm cho ti trng trờn mi me ct khụng u v lm cho l b rng o me ct khụng c vt quỏ 0,03 0,04 mm cho tt c cỏc tarụ cú ren mi, khụng ln hn 0,06 0,08 mm cho tarụ mỏy 2.2.2.Phn sa ỳng: Vic to hỡnh cui cựng ca ren c kt thỳc sau ng ren th nht ca phn sa ỳng l ng ren cú y chiu cao prụfin ren Nhng ng ren sau ca phn sa ỳng khụng tham gia vo vic lm ỳng ren m dựng nh hng lm vic v m bo cho taro tin theo lng chy dao Khi ng ren nguyờn u tiờn b cựn v mi sc li tarụ, vai trũ sa ỳng chuyn sang ren th hai v c nh vy lp li sau mi ln mi sc Do ú phn sa ỳng c xem nh phn d tr mi sc li tarụ Tarụ ớt b ch yu mt sau, ch ni tip gia phn cụn v hỡnh tr v ớt mt trc Do ú vi tarụ khụng c ch mi sc theo mt trc m nht thit phi mi theo c mt sau na Vi phng phỏp mi sc ú, phn d tr cho mi sc li v chiu rng ca me cng chiu di phn sa ỳng c s dng tt hn Ht lng me ct c thc hin trờn mỏy mi chuyờn dựng 10 +o sai lch hỡnh dỏng: Dựng calớp kim tra vuụng gúc gia mt u v ng tõm chi tit Dựng ng h xo kim tra trũn ca tit din ngang taro, kim tra thng, ng tõm 5.5.20.NGUYấN CễNG 20: CT TH -Mỏy: Mỏy khoan 2H135 -Vt liu: Thộp 45 -Tc ct n = 150 vg/ph -Lng chy dao: S = 1,75 mm/vg -Kim tra chớnh xỏc, bn, tui bn taro thụng qua chớnh xỏc ca chi tit ct th -5% sn phm c ct th 5.5.21.NGUYấN CễNG 21: BO QUN - ểNG GểI - NHP KHO 75 PHN VI TNH LNG D V CH CT CHO NGUYấN CễNG TIN PHN SA NG V TRA BNG CHO CC NGUYấN CễNG CềN LI 6.1 í NGHA V CC PHNG PHP XC NH LNG D Để chi tiết với kích thớc, hình dáng hình học, chất lợng bề mặt đạt yêu cầu theo vẽ chế tạo chi tiết phải thực qua nhiều bớc nguyên công Đó trình sử dụng dụng cụ cắt để hớt lớp kim loại bề mặt phôi, làm thay đổi hình dáng, kích thớc phôi, lớp kim loại đợc hớt qúa trình gia công khí gọi lợng d gia công Sở dĩ cần phải xác định xác lợng d gia công vì: + Lợng d gia công lớn lãng phí nguyên vật liệu, tiêu hao sức lao động, công suất gia công , tốn lợng, nhiều thời gian gia công, tốn dụng cụ cắt làm cho giá thành sản phảm tăng + Lợng d gia công bé không đủ lợng kim loại để hớt sai lệch phôi để biết thành chi tiết hoàn thiện Mặt khác, lợng d nhỏ xẩy tợng gia công trợt dao với bề mặt gia công làm cho dụng cụ cắt bị mài mòn nhanh mà làm cho bề mặt gia công bị cào xớc, độ nhẵn Nh vậy, việc xác định lợng d gia công dung sai hợp lý kích thớc trung gian tất bớc gia công ý nghĩa vô quan 76 trọng chất lợng chi tiết gia công, giá thành chi tiết gia công Giải đắn vấn đề tác dụng lớn đến ổn định xác tiêu kinh tế loạt sản phẩm Trong nghành công nghệ chế tạo máy, để xác định lơng d gia công hai phơng pháp sau: 6.1.1 Phơng pháp thống kinh nghiệm Phơng pháp lợng d đợc xác định dựa tổng số lợng d bề mặt gia công theo kinh nghiệm đợc tra sổ tay Ưu điểm phơng pháp xác định lợng d nhanh chóng nhẹ Nhng nhợc điểm lợng d không xác thờng lớn yêu cầu, dẫn đến giá thành cao, lãng phí kim loại 6.1.2 Phơng pháp phân tích tính toán Đây phơng pháp dựa việc phân tích tính toán tổng hợp yếu tố tạo nên lớp kim loại cần phải hót để đợc chi tiết hoàn chỉnh phơng pháp u điểm lợng d đợc tính toán xác định xác nhng tốn nhiều thời gian phức tạp Trong phần đồ án ta áp dụng phơng án thứ cho bề mặt trụ ngoài, bề khác ta áp dụng theo phơng pháp thứ 6.2.TNH LNG D: - chớnh xỏc gia cụng phụi cỏn núng tra bng 3.2( TK ACNCTM) -Lng d i xng xỏc nh theo cụng thc: 2Zmin = 2(Rza + ta + a2 + b2 ) -Trong ú: +Rza: Chiu cỏc khuyt tt b mt hoc chiu cao nhp nhụ t vi bc cụng ngh xỏt trc li 77 +ta: Chiu sõu khuyt tt b mt hoc ca lp mt cỏcbon bc cụng ngh xỏt trc li +eb: Sai s gỏ t bc cụng ngh ang thc hin -Tra bng3.2 (TK ACNCTM) ta cú: Rza = 150 àm ta =150 àm -Do gỏ bng2 mi tõm nờn eb = (cú th b qua) suy ra: 2Zmin = 2(Rza + ta + ra) +ra: Sai lch v trớ khụng gian tng cng ca phụi: rphụi = c2 + h2 +rc: cong tõm ca phụi rc = Dkl l: Chiu di phụi l = 90 mm Tra bng 3.7(TK ACNCTM) Dk = àm / 1mm chiu di phụi rc =2.90 = 180 àm -Tra bng 3.8(TK ACNCTM) khoan bng mi khoan rut g ta cú: rb = 20 àm Vy sai lch khụng gian ca phụi: rphụi = c2 + h2 = 20 + 180 = 182 àm Lng d i xng: 2Zmin = 2(Rza + ta + ra) =2(150 +150 +182) = 2.482 àm -Sai lch khụng gian cũn li cho cỏc nguyờn cụng sau: +Tin thụ: r1 = 0,06rphụi = 11 àm +Tin tinh: r2 = 0,04rphụi = àm +Mi thụ: r3 = 0,02rphụi = àm -Lng d ti thiu cho cỏc nguyờn cụng: +Tin thụ: 2Zmin1 = 2(30 +30 +11) = 2(71) àm +Tin tinh: 2Zmin2 = 2(20 +20 +7) = 2(47) àm 78 +Mi thụ: 2Zmin3 = 2(10 +20 +4) = 2(34) àm -Kớch thc ca chi tit: +Mi thụ: dt1 = 12,01 + 2(34) =12,078 mm +Tin tinh: dt2 = 12,078 + 2(47) =12,172 mm +Tin thụ: dt3 = 12,172 + 2(71) =12,314 mm +Phụi: dtphụi = 12,314 + 2(482) =13.278 mm -Dung sai ca cỏc nguyờn cụng: +Mi tinh: dmax4 =12,01 + 0,01 = 12,02 mm +Mi thụ: dmax3 =12,078 + 0,02 = 12,09 mm +Tin tinh: dmax2 =12,172 + 0,1 = 12,272 mm +Tin thụ: dmax1 =12,314 + 0,2 = 12,51 mm +Phụi: dfụi =13,278 + 1,5 = 14,78 mm -Lng d gii hn: Z ighmax = Hiu kớch thc gii hn ln nht Z ighmin = Hiu kớch thc gii hn nh nht Ta cú: Hiu kớch thc gii hn ln nht: +Mi tinh: 2Zimax4 = 12,09 - 12,02 = 70 àm +Mi thụ: 2Zimax3 = 12,27- 12,09 = 180 àm +Tin tinh: 2Zimax2 = 12,51 - 12,27 = 240 àm +Tin thụ: 2Zimax1 = 14,78 - 12,51 = 2270 àm -Hiu kớch thc gii hn nh nht: +Mi tinh: 2Zimin4 = 68 àm +Mi thụ: 2Zimin3 = 94 àm +Tin tinh: 2Zimin2 = 142 àm +Tin thụ: 2Zimin1 = 964 àm -Lng d tng cng: 79 2Zomax = 70 + 180 + 240 + 2270 = 2750 àm 2Zomin =68 + 94 + 142 + 964 = 1268 àm -Kim tra kt qu tớnh toỏn: 2Zomax 2Zomin = fụi + chi tit = 1490 àm BNG TNH LNG D CHO BC TIN THễ CA NGUYấN CễNG TIN PHN LM VIC Bc Cỏc yu t cụng ngh Phụi Tin thụ Tin tinh Mi thụ Mi Rz 15 ta 15 18 0 30 30 11 20 20 10 20 Lng Kớch d tớnh thc toỏn tớnh toỏn 2Zimin ( àm ) dt ( àm ) Dun g sai ( àm ) eb Kớch thc gii Lng d hn gii hn ( àm ) (mm) dmin dmax Zmax 13,278 1500 13,278 14,78 964 12,314 200 12,314 12,51 964 2270 142 12,172 10 12,172 12,27 142 240 94 12,078 20 12,078 12,09 94 180 68 12,01 10 12,01 12,02 68 70 tinh 6.2.TNH CH CT: -Chiu sõu ct: t = d f d th Suy ra: tmax thụ = 1,24 mm +0 , 78 mm , dfụi =14 0,7 mm, dthụ =12 0+.051.31 mm tmin thụ =0.7 mm -Lng chy dao: Tra bng 5.11(ST2) ta cú Sng =0.4 mm/vg -Vn tc ct: V = Zmin C Kv Trong ú: T t Sy v m x 80 +Cv, x, y, m l cỏc h s m +T: Chu k bn ca dao T = 30 ~ 60 phỳt Chn T =50 ph Tra bng5-17(ST2) ta cú: Cv = 22, x = 0.15, y = 0.35, m = 0.2 +Kv: H s iu chnh chung cho tc phự thuc vo iu kin c th Kv =KmvKnvKuv Tra bng 5-1(ST2) ta cú: +Kmv: H s ph thuc vo tớnh cht c lý vt liu gia cụng 750 b Kmv =Kn = 0,875 +Knv: H s ph thuc vo tỡnh trng b mt phụi Tra bng 5.5(ST2) Knv = 0,85 +Kuv: H s ph thuc vo vt liu dng c ct Tra bng 5.56(ST2) Kuv = 1,9 Kv = KmvKnvKuv =0,875.0,85.1,9 = 1,4 -Vn tc ct: V = 1,4 C 2,2 = 19,41 m/ph y Kv = 0, T t S 50 0,4 0,35 v m x 6.3.TNH LC CT CHO BC TIN THễ CA NGUYấN CễNG TIN PHN LM VIC Lc tỏc dng lờn fụi c tớnh theo cụng thc: N = Px + Py + Pz *Px,y,z = 10.Cp.tx.Sy.Vn.Kp Tớnh Pz: Do Pz l thnh phn ch yu gõy nờn sai s cho phụi +Kp = KMP.K p K p K p Krp l cỏc h s iu chnh ph thuc vo cỏc thụng s hỡnh hc ca dng c ct 81 Tra bng 5.22(ST2) K p = 1,08 , K p = 1, K p = 1, Krp = 1,1 n b 750 = Tra bng 5.23(ST2) Kmv = b 750 , 75 = 0,5 Kp = KMP.K p K p K p Krp = 0,6 Suy Tra bng5.23(ST2) Cv =300, x = 1, y = 0.75, n = -0.15 Pz = 10.350.1,62.0,40,75.190,15.0,6 = 1097 (N) Px, Py tớnh tng t -Cụng sut ct N = Pz V = 2.87 (KW) 1020.60 PHN VII: U PHN VN NNG 7.1.KHI NIM V NG DNG u phõn l ph tựng quan trng ca mỏy phay cụngxụn m c bit l cỏc mỏy nng, nú m rng kh nng cụng ngh ca cỏc mỏy lờn rt nhiu Ngi ta s dng u phõn ch to cỏc dng c c ct ( dao phay ,dao doa,dao khoột,tarụ), cỏc chi tit tiờu chun (u inh c, cnh 82 c, c x rónh, rónh, v rónh then hoa) v cỏc chi tit khỏc u chia dựng : - Gỏ trc ca chi tit gia cụng di gúc cn thit so vi bn mỏy - Quay chi tit theo chu k quanh trc ca nú gúc nht nh ( chia thnh cỏc phn bng hoc khụng bng ) - Quay liờn tc chi tit gia cụng rónh xon c hoc rng xon ca bỏnh rng u chia cú cỏc loi sau õy: Loi cú a chia : a) Chia trc tip b) Chia n gin c) u chia na nng d) u chia nng Loi khụng cú a chia vi c cu bỏnh rng hnh tinh v bỏnh rng thay i u chia quang hc ( dựng chia chớnh xỏc v cho cỏc nguyờn cụng kim tra ) Thng thỡ ngi ta ch to u phõn cú trc chớnh, nhng ụi cng cú loi 2,3 trc chớnh dựng gia cụng n chi tit cựng lỳc Loi u khụng cú a chia cho phộp chia trc tip bng b bỏnh rng thay th Trong trng hp ny, ngi ta quay tay quay i vũng hoc s vũng nguyờn Tuy vy, kt cu loi u chia ny phc hn loi u cú a chia 7.2.PHAY MT BC CA CHUễI TARễ -Chuụi vuụng tarụ cú dng mt bc ta dựng u phõn n gin phõn phay mt cũn li sau phay mt trc ú bng t hp dao phay mt chp mnh hp kim cng 83 -u phõn n gin: u phõn n gin, ngi ta chia theo a chia c nh, cũn tay quay ca u chia ny ni vi trc chớnh qua b truyn bỏnh vớt - trc vớt -Thng s rng ca bỏnh vớt cỏc u phõn n gin l 40, cũn trc vớt cú u mi Nh vy mun cho trc chớnh quay chn c vũng thỡ ta phi quay tay quay( trc vớt) 40 vũng Nu trc chớnh quay ẵ vũng thi tay quay phi quay 20 vũng S vũng quay ca tay quay cn cho trc chớnh quay c vũng gi l c tớnh ca u phõn v c ký hiu l N -S vũng quay ca vũng quay n ca tay quay cn thit cú khong chia ca chi titc xỏc nh bng cụng thc sau: n= N z N: c tớnh ca u chia Z: S khong chia cn thit ca chi tit Thay N = 40 ta cú: n= 40 z S vũng quay ca tay quay chi tit quay gúc 90o nguyờn cụng V: phay chuụi vuụng: n = 40/4 = 10 (vũng) S ng khụng gian ca u phõn ng n gin 84 7.2.PHAY RNH XON CHA PHOI cú th phay rónh xon ta dựng u phõn nng Ngi ta quy nh kớch thc chớnh ca u phõn l ng kớch thc ln nht (D) ca chi tit cú th gia cụng trờn ú iu chnh u phõn phay rónh xon to thnh rónh xon chi tit ng thi phi thc hin chuyn ng: chuyn ng quay liờn tc v chuyn ng tnh tin dc trc (Sau vũng quay phi i c bc xon) m bo iu kin ú ngi ta ni trc vớt ca c cu chy dao dc vi trc chớnh ca u chia nh chc ca cỏc bỏnh rng thay th Z1, Z2, Z3 v Z4 Trc vớt quay lm quay trc chớnh ca u chia cựng vi chi tit v ng thi lm cho chỳng cựng 85 chuyn ng vi bn xỏc nh t s truyn ca cỏc bỏnh rng thay th , phi bit bc rónh xon cn gia cụng v c tớnh ca mỏy Bc rónh xon xỏc nh bng cụng thc tg = D P w: Gúc quay ca bn mỏy () D: ng kớnh ca chi tit gia cụng ( mm ) P: Bc rónh xon ( mm ) P= 3,14.12 D = = 140 mm tg15 o tg Khi to rónh xon, ng tõm ca dao phay a s vuụng gúc vi ng xon c sau khai trin Do Tarụ cú rónh nh hỡnh khỏ phc nờn ta khụng dựng dao phay ngún m dựng dao phay a nh hỡnh Gúc quay ca bn mỏy w c tớnh theo cỏc vch trờn vnh chia phn quay ca bn mỏy Chia chớnh xỏc hn cng khụng cn thit bi vỡ sai lch nh ca gúc quay s khụng nh hng nhiu n s thay i hỡnh dng b mt ca rónh xon c tớnh ca mỏy phay nmg: A l bc rónh xon c gia cụng trờn mỏy ny t s truyn cỏc bỏnh rng thay th - ni trc vớt ca mỏy vi trc chuyn ng u phõn = Gi s t s truyn cỏc cp bỏnh rng thay th = T s truyn ca tt c cỏc bỏnh rng c nh - ni vi trc vớt ca c cu chy dao dc vi trc vớt ca u phõn = Nh vy ta ó bit, trc vớt ca c cu chy dao dc cua bn mỏy quay c vũng bn mỏy tnh tin c bc, ngha l trc vớt ca u phõn cng quay vũng , cũn trc chớnh thỡ quay 1/40 vũng Nh vy trc chớnh ca u phõn s quay c vũng trc vớt ca bn mỏy quay 40 vũng v bn 86 mỏy s tnh tin c lng bng tớch ca s vũng quay ca trc chớnh ( 40) v bc vớt (6) ngha l 40x6 mm = 240 mm S 240 = 40 x chớnh l c tớnh ca mỏy Trong trng hp chung, c tớnh A ca mỏy phay nng c xỏc nh theo cụng thc: A = N.Pxb pxb: Bc ca trc vớt c cu chy dao dc ca bn mỏy , mm Bõy gi cú th lp cụng thc xỏc nh t s truyn ca cỏc bỏnh rng thay th ca chc cỏch d dng Nu cn gia cụng rónh xon vi bc l 120 mmtrờn mỏy cú c tớnh 240 mm thỡ bn mỏy cựng chi tit tnh tin c khong l 240 mm, chi tit phi quay c vũng Nh vy t s truyn ca cỏc bỏnh rng thay th( cỏc bỏnh rng ny ni trc vớt ca bn mỏy ni trc truyn ng ca u phn ) c xỏc nh theo cụng thc sau: i= z1 z A = z2 z4 P A: c tớnh ca mỏy P: Bc rónh xon, mm Tarụ cú rónh xon phi lp b bỏnh rng theo s 87 Z4 Z382 Z3 Z2 Z24 Z1 Z381 Bỏnh rng Z1 c lp trờn cht c nh chc , bỏnh rng b ng Z2 bỏnh rng ch ng th hai Z3 lp trờn cht iu chnh c, bỏnh rng b ng th Z4 -lp trờn trc truyn ng ca a phõn Xỏc nh t s truyn v cỏc bỏnh rng thay th ca chc vi A = 240, P = 140 : -T s truyn ca chc: i = A 240 12 12 60 80 = = = = P 140 7 70 40 S rng ca chc: Z1 = 60 ( rng) Z3 = 80 (rng) Z2 = 70 ( rng ) Z4 = 40 (rng) 88 Tài liệu tham khảo Nguyễn Đắc Lộc, Lu Văn Nhang, Hớng dẫn thiết kế đồ án CNCTM, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004 Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt, Sổ tay công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, 3, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1999 Trần Văn Địch, Lu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay gia công Nguyễn Trọng Bình Nguyễn Thế Đạt Trần Văn Địch Trần Xuân Việt, Công nghệ chế tạo máy, Tập 1, 2, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2002 Trần Văn Địch, Sổ tay Atlát đồ gá, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2000 Ninh Đức Tốn, Dung sai lắp ghép, Nhà xuất giáo dục, Lê Văn Tiến Trần Văn Địch Trần Xuân Việt, Đồ gá khí hoá tự động hoá, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1999 Chế độ cắt gia công cơ, Trờng ĐHBK-1969 Lê Công Dỡng (Chủ biên), Vật liệu học, Nhà xb KH & KT, 1997 10 Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật đo lờng kiểm tra chế tạo khí, Nhà xb KH & KT, Hà Nội, 2001 11 Trần Hữu Đà, Nguyên lý dụng cụ căt, ĐH lơng Thế Vinh, 2005 12 Trần Hữu Đà, Trang bị công nghệ khí, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 13 Trần Hữu Đà, Hớng dẫn thực tập kỹ thuật sở, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 14 Trần Thọ, Nguyên lý máy, ĐH lơng Thế Vinh, 2005 15 Trần Thọ, sở thiết kế máy chi tiết máy, ĐH lơng Thế Vinh, 2006 89 ... thiết để đảm bảo cho chuôi dao qua lỗ chi tiết gia công đợc dễ dàng cắt ren lỗ có chi u dài ren lớn chi u dài phần làm việc tarô Đối với tarô nhỏ , đờng kính chuôi đợc làm lớn đờng kính để tarô. .. XC NH DNG SN XUT Lập quy trình công nghệ khâu quan trọng trình chuẩn bị sản xuất Muốn lập đợc quy trình công nghệ hợp lý ta cần phải xác định quy mô sản xuất 3.1.DNG SN XUT Quy mô sản xuất thể... cao Trang thiết bị, máy móc, công cụ sử dụng chủ yếu máy chuyên dùng, trình công nghệ đợc tính toán, thiết kế xác đợc ghi vào tài liệu công nghệ có nội dung tỷ mỷ Trình độ thợ đứng máy không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mũi tarô có file cad dwg, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mũi tarô có file cad dwg, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết mũi tarô có file cad dwg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay