GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3

12 247 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:49

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3: THỰC HIỆN CV VÀ GIAO TIẾP QUA EMAIL GIẢNG VIÊN: DƯƠNG TRỌNG PHÚC BỘ HỒ SƠ Bìa CV Thư ứng tuyển Sơ yếu lý lịch Photo chứng nhận/Giấy tờ Giấy khám sức khỏe THÀNH TỐ Thông tin cá nhân Hình ảnh Trình độ học vấn Chứng Kinh nghiệm Kỹ Sở thích Mục tiêu nghề nghiệp Người tham khảo CẤU TRÚC CV GIAO TIẾP QUA EMAIL • Email chuyên nghiệp: + Tài khoản email: gmail, yahoo + Tên email: nên tên mình, tránh tên lạ, tên người khác, tên dài dòng, tên không rõ nghĩa + Chữ ký: tên, số điện thoại, địa + Nên cài chế độ hoàn tác + Cài chế độ trả lời tự động không check mail thường xuyên • Gửi email : + Tựa email + Phần mở đầu: chào hỏi, thông tin người nhận + Phần nội dung: giới thiệu lý gửi mail + Phần kết thúc: cảm ơn + File đính kèm: add file đầy đủ, tên file không dấu, theo thứ tự nội dung • Gửi email : Lưu ý : + Không gọi sai tên/giới tính người nhận + Không sai tả + Lên xuống dòng hợp lý + Font chữ thông dụng, định dạng quốc tế + Cỡ chữ 13 + Dùng in đậm, nghiêng phù hợp + Sử dụng màu sắc chữ • Nhận trả lời email: + Không vội vàng trả lời email + Chuẩn bị kỹ nội dung trả lời + Chọn trả lời với nội dung mang tính thông tin riêng Chọn trả lời tất với nội dung mang tính thông tin chung • Giao tiếp qua email : - Email trả lời nằm trường hợp: + Email từ chối + Email hỏi thêm thông tin + Email đồng ý gặp ... yếu lý lịch Photo chứng nhận/Giấy tờ Giấy khám sức khỏe THÀNH TỐ Thông tin cá nhân Hình ảnh Trình độ học vấn Chứng Kinh nghiệm Kỹ Sở thích Mục tiêu nghề nghiệp Người tham khảo CẤU TRÚC CV GIAO TIẾP... nhận + Không sai tả + Lên xuống dòng hợp lý + Font chữ thông dụng, định dạng quốc tế + Cỡ chữ 13 + Dùng in đậm, nghiêng phù hợp + Sử dụng màu sắc chữ • Nhận trả lời email: + Không vội vàng trả
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3, GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3, GIÁO TRÌNH PHỎNG VẤN TÌM VIỆC BÀI 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay