THIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC

61 294 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:47

THIẾT KẾ - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI Báo cáo viên: Dương Trọng Phúc Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM 5W1H NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp qua điện thoại: - Nhận điện thoại: + Nhạc chờ: chọn nhạc chờ phù hợp + Thời điểm bắt máy: hồi chuông thứ điện thoại + Câu chào: câu chào phổ biến, câu chào mang tính thương hiệu cá nhân NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp qua điện thoại: + Nhắn tin: không vội vàng trả lời tin nhắn, giữ khoảng - phút chuẩn bị đầy đủ nội dung trả lời NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp qua email : - Email chuyên nghiệp: + Tài khoản email : đơn vị, gmail, yahoo + Tên email: nên tên mình, tránh tên lạ, tên người khác, tên dài dòng, tên không rõ nghĩa + Chữ ký: Tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại, địa chỉ, website, logo đơn vị + Nên cài chế độ hoàn tác + Cài chế độ trả lời tự động không check mail thường xuyên NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • - Giao tiếp qua email : Gửi email : + Tựa email : Kính gửi - tên chương trình, gõ chữ Tiếng Việt + Phần mở đầu: chào hỏi, thông tin người nhận + Phần nội dung: giới thiệu nơi công tác, dẫn vào nội dung chương trình, lý gửi mail ? Trình bày thư ngỏ + Phần kết thúc: cảm ơn, hạn trả lời + File đính kèm: add file đầy đủ, tên file không dấu, theo thứ tự nội dung (thư ngỏ, file giới thiệu, dự trù chi phí) NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • - Giao tiếp qua email : Gửi email : Lưu ý : + Không gọi sai tên/giới tính người nhận + Không sai tả + Lên xuống dòng hợp lý + Font chữ thông dụng, định dạng quốc tế + Cỡ chữ 13 + Dùng in đậm, nghiêng phù hợp + Sử dụng màu sắc chữ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • - Giao tiếp qua email : Nhận trả lời email: + Không vội vàng trả lời email + Chuẩn bị kỹ nội dung trả lời + Chọn trả lời với nội dung mang tính thông tin riêng Chọn trả lời tất với nội dung mang tính thông tin chung NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp qua email : - Email trả lời đối tác nằm trường hợp: từ chối, hỏi thêm thông tin, đồng ý gặp + Email từ chối: cảm ơn, hẹn gặp lại chương trình sau + Email hỏi thêm thông tin: trả lời rõ ràng, cụ thể câu hỏi theo nội dung chương trình + Email đồng ý gặp: hẹn giờ, xác định thời điểm gặp NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp trực tiếp : Lưu ý : + Ăn mặc lịch + Đúng NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp trực tiếp : - Thủ tục giao tiếp : + Cách bắt tay + Cách đưa danh thiếp + Cách chọn vị trí ngồi + Cách ngồi quan sát NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP • Giao tiếp trực tiếp : Nội dung trao đổi : + Giới thiệu chung đơn vị, mục đích ý nghĩa + Tài liệu cung cấp cho đối tác + Các file trình chiếu cần thiết + Trình bày rõ ràng, theo nội dung file, nhấn mạnh vấn đề cần thiết + Trả lời câu hỏi đặt theo trọng tâm vấn đề THƯƠNG LƯỢNG VỚI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ XIN TÀI TRỢ THƯƠNG LƯỢNG VỚI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ - Không có hẹn lần gút vấn đề Không bộc lộ lần tất lực đáp ứng Biết cân đối khả đáp ứng trường hợp định Nguyên tắc 60/100 THƯƠNG LƯỢNG VỚI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ... bao nhiêu? 10 100 Tìm đâu? Tìm thông tin gì? Đơn vị tài trợ phù hợp? Ba mẹ xa nhớ! Kể từ ngày tới trường, xao nhãng viết thư cho ba mẹ xin lỗi không viết thư sớm Con kể cho ba mẹ tình hình Nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay