HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI

16 253 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:42

KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI Giảng viên: Dương Trọng Phúc Chuyên gia huấn luyện Crossroad Plus Sales Academy “Kẻ khốn giới người không đồng xu dính túi, mà kẻ ước mơ” -Khuyết Danh - ƯỚC MƠ XƯA ƯỚC MƠ NAY HIỆN THỰC? ƯỚC MƠ ? ƯỚC MƠ ? HIỆN THỰC? ƯỚC MƠ ? ƯỚC MƠ ? HIỆN THỰC? ƯỚC MƠ ? ƯỚC MƠ ? HIỆN THỰC? + WHO? WHAT? WHY? WHERE? 5W1h WHEN? HOW? C ontrol heck 5m - Man = nguồn nhân lực - Money = Tiền bạc - Material =hệ thống cung ứng - Machine = công nghệ - Method = phương pháp làm việc CHIẾN LƯỢC & SÁCH LƯỢC SMART CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI, HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI, HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay