Câu hỏi ôn tập vật lý 9 HK II

7 216 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:41

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬTHK II Viết công thức liên hệ hiệu điện số vòng dây máy biến thế, nêu rõ tên đơn vị Công thức liên hệ hiệu điện số vòng dây máy biến thế: đại lượng có công thức? n1 số vòng dây cuộn sơ cấp n2 số vòng dây cuộn thứ cấp U1 n1 = Trong U n2 U1 HĐT đặt vào đầu cuộn sơ cấp U2 l HĐT đặt vào đầu cuộn thứ cấp Máy biến có công dụng gì? Nêu cấu tạo máy biến thế? - Là thiết bị dùng để tăng giảm hiệu điện dòng doay chiều - Cấu tạo máy biến gồm cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với quấn quanh lõi sắt chung Nêu nguyên tắc hoạt động máy biến thế? - Máy biến hoạt động dựa vào tượng cảm ứng điện từ - Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hiệu điện xoay chiều hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiệu điện xoay chiều Vì máy biến hoạt động với dòng điện xoay chiều? Vì truyền tải điện xa đường dây dẫn điện có phần điện bị hao phí? - Khi truyền tải điện xa đượng dây dẫn có phần dien965 bị hao phí tượng tảo nhiệt đượng dây dẫn Viết công thức tính công suất hoa phí tượng tỏa nhiệt đường dây dẫn, nêu rõ tên đợn vị đại lượng có công thức? PHP công suất hao phí toả nhiệt R.ρ ρ công suất điện cần truyền tải ( W ) PHP = U R điện trở đường dây tải điện ( Ω ) U HĐT hai đầu đường dây tải điện Có cách làm giảm điện hoa phí tượng tỏa nhiệt đường dây dẫn? Trong cách cách hiệu nhất, giải thích? - Có cách làm giảm điện hao phí tượng tỏa nhiệt đường dây dẫn: + Tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây + Làm giảm điện trở dây dẫn - Trong cách trên, cách tăng hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây hiệu - Vì: công suất hao phí tỏa nhiệu đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây nên tăng hiệu diện lên n lần công suất hoa phí giảm n2 lần Thế tượng khúc xạ ánh sáng? Hiện tượng tia sáng truyền S N từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường gọi I Không khí tượng khúc xạ ánh sáng Nước N’ K So sánh tượng khúc xạ tia sáng truyền từ không khí sang nước tia sáng truyền từ nước sang không khí? - Tia sáng truyền từ không khí sang nước Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới Góc khúc xạ nhỏ góc tới (r < i) - Tia sáng truyền từ nước sang không khí Tia khúc xạ nằm mặt phẳn tới Góc khúc xạ lớn góc tới (r > i) 10 Nêu đặc điểm cấu tạo thấu kính hội tụ? - Đặc điểm: Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng phần - Cấu tạo: Thấu kính hội tụ làm từ vật liệu suốt (có thể thủy tinh, nhựa, ) 11 Nêu đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ? - Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục thẳng theo phương tia tới - Tia tới song song với trục cho tia ló qua tiêu điểm - Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục 12 Đặc điểm ảnh tạo thấu kính hội tụ? - Khi vật xa thấu kính cho ảnh thật, ngược chiều tiêu điểm thấu kính - Khi vật khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật - Khi vật nằm khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, chiều, phía lớn vật * Khoảng cách từ vật đến thấu kính gấp hai lần tiêu cự ảnh vật qua thấu kính hội tụ có kích thước vật 13 Nêu đặc điểm cấu tạo thấu kính phân kì? - Đặc điểm: thấu kính phần kì có phần rìa dày phần - Cấu tạo: Thấu kính phân kì làm từ vật liệu suốt (có thể thủy tinh, nhựa, ) 14 Nêu đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì? - Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục thẳng theo phương tia tới - Tia tới song song với trục cho tia ló phân kì có phần kéo dài qua tiêu điểm, nằm chiều phía với tia tới 15 Đặc điểm ảnh tạo thấu kính phân kì? - Ảnh vật qua thấu kính phân kì ảnh ảo, nhỏ vật, nằm chiều, phía với vật nằm khoảng tiêu cự 16 Nêu cấu tạo mắt? Mắt có phận quan trọng: - Thể thủy tinh: thấu kính hội tụ thay đội tiêu cự làm chất suốt mềm - Màng lưới (võng mạc): nằm đáy mắt, ảnh vật rõ nét lưới 17 So sánh máy mắt máy ảnh? - Thể thủy tinh mắt giống vật kính máy ảnh - Màng lưới giống phim máy ảnh 18 Thế điều tiết mắt? - Quá trình thể thủy tinh co dãn làm tiêu cự mắt thay đổi để ảnh vật rõ màng lưới gọi điều tiết mắt - Sự điều tiết cũa mắt xảy tự nhiên 19 Trình bày khái niệm: Điểm cực viễn, Điểm cực cận mắt, Khoản nhìn rõ mắt? Điểm cực viễn: - Là điểm xa mắt mà mắt nhìn rõ vật không điều tiết gọi điểm cực viễn mắt (Cv) - Khoảng cách từ mắt đến diểm cực viễn gọi khoảng cực viễn (OCv) Điểm cực cận: - Là điểm gần mắt mà mắt nhìn rõ vật gọi diểm cực cận mắt (Cc) - Khoàng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi khoảng cực cận mắt (OCc) Khoản nhìn rõ mắt khoảng cách từ diểm cực cần đến diểm cực viễn mắt (CCv) 20 Nêu biểu cách khắc phục tật mắt cận? - Biểu hiện: mắt cận nhìn rõ vật gần không nhìn rõ vật xa Mắt cận có điểm cực viễn gần mắt so với mắt bình thường - Cách khắc phục: + Mắt cận phải đeo kính phân kì (vì thấu kính phân kì cho ảnh ảo, chiều, nhỏ vật nằm khoảng tiêu cự) + Kính cận phù hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn mắt + Người bị tật cận phải đeo kính để nhìn rõ vật xa 21 Nêu biểu cách khắc phục tật mắt lão? - Biểu hiện: mắt lão nhìn rõ vật xa không nhìn rõ vật gần - Cách khắc phục: + Mắt lão phải đeo kính hội tụ + Người bị tật mắt lão phải đeo kính để nhìn rõ vật gần 22 Kính lúp gì? - Kính lúp: thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ - Kính lúp có số bội giác lớn quan sát vật thấy ảnh lớn 23 Làm đề quan sát vật nhỏ kính lúp? - Muốn quan sát vật kính lúp ta đặt vật khoản tiêu cự kính ảnh ảo, chiều, phía lớn vật mắt ta nhìn thấy ảnh ảo 24 Viết công thức liên hệ số bội giác tiêu cự kính lúp? (Nêu rõ tên gọi đơn vị đại lượng công thức) G: Số bội giác kính lúp 25 Công thức liên hệ số bội giác tiêu cự: G = Trong f: Tiêu cự kính lúp f 25 Cho ví dụ số nguồn phát ánh sáng trắng ánh sáng màu? - Các nguồn phát ánh sáng trắng như: mặt trời (trừ ánh sáng mặt trời lúc bình minh hoàng hôn), đèn sợi dớt, lửa bếp gas, - nguồn phát ánh sáng màu như: đèn huỳnh quang, đèn LED, đèn laze, 26 Làm để tạo ánh sáng màu lọc màu? - Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu ta thu ánh sáng có màu - Chiếu ánh sáng màu qua lọc màu ta thu ánh sáng có màu - Chiếu ánh sáng màu qua lọc khác màu ta thu ánh sáng màu * Tấm lọc màu hấp thụ ánh sáng có màu đó, hấp thụ mạnh ánh sáng có màu khác 27 Có cách phân tích chùm ánh sáng trắng thành nhiều chùm ánh sáng màu? Có cách phân tích ánh sáng trắng: - Cho chùm ánh sáng trắng qua lăng kính - Cho chùm ánh sáng trắng phản xạ mặt ghi địa CD 28 Vì ta phân tích chùm ánh sáng trắng thành nhiều chùm ánh sáng màu? - Vì chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu 29 Cho số ví dụ tượng phân tích ánh sáng trắng thực tế? - Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lọc màu - Cầu vòng xuất sau mưa - Cho giọt dầu vào nước - Màng xà phòng 30 Trình bày tác dụng ánh sang đời sống? Các tác dụng ánh sáng : - Ánh sáng chiếu vào vật làm vật nóng lên  tác dụng nhiệt ánh sáng : VD : Ánh sáng mặt trời chiếu vào ruộng muối làm nước biển nóng lên bay để lại muối kết tinh Các vật màu tối hấp thu lượng ánh sáng mạnh vật có màu sáng - Tác dụng sinh học : Ánh sáng gây số biến đổi định sinh vật Đó tác dụng sinh học ánh sáng VD : Cây cối cần ánh sáng mặt trời quang hợp - Tác dụng quang điện : Pin mặt trời(pin quang điện) biến đổi trực tiếp lượng ánh sáng thành lượng điện B – Bài tập : Bài : Dựng ảnh vật sáng AB hình sau B B’ B F’ A F O A’ A Bài : Đặt vật sáng AB, có dạng mũi tên cao 0,5cm, vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 6cm Thấu kính có tiêu cự 4cm a Hãy dựng ảnh A’B’của vật AB theo tỉ lệ xích b Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính chiều cao ảnh A’B’ Bài làm : Cho biết AB B= h = 0,5cm; 0AI = d = 6cm F’ A’ 0F = 0F’ = f = 4cm A ảnh a.Dựng tỉ lệ F A’B’theo b 0A’ = d’ = ?; A’B’ = h’ =? B’ AB AO = b Ta có ∆ABO ∼ ∆A'B'O ( g g ) ⇒ (1) A'B' A'O Ta có ∆OIF’∼ ∆A'B'F’ ( g g ) ⇒ OI OF' = mà OI = AB (vì AOIB hình chữ nhật) A'B' A'F' A’F’ = OA’ – OF’ AB OF' OA )F' OA.OF ' = = ⇒ OA ' = nên (2) Từ (1) (2) suy A'B' OA'-OF' OA' OA'-OF' OA − OF 6.4 0,5.12 =12 ( cm ) Thay số: A'B'= = 1( cm ) hay OA ' = −4 Bài : Vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự f = 12cm Điểm A nằm trục cách thấu kính khoảng d = 6cm, AB có chiều cao h = 4cm Hãy dựng ảnh A’B’ AB tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh Bài làm : Thấu kính phân kì h=AB= 4cm, AB vuông góc trục f = OF =OF/ = 18cm d=OA = 36cm a, Dựng ảnh vật b, Tính OA/ =?, A/B/ =? Ta có ∆A/ B / O / : ∆ABO ( g –g ) ⇒ ∆FA/ B / : ∆F OI A/ B / OA/ = (1) AB OA FA/ A/ B / = ( mà OI = AB) (2) OF OI OA/ F / A (3) Mà FA/ = OF - OA/ = / OA OF / OA/ 18 − A/ OA OF − OA/ Hay Thay số ta có : = = ⇒ OA/ = 12cm OA OF 36 18 / / / / A B OA AB.OA 4.12 : = ⇒ A/ B / = = = 1,33cm AB OA OA 36 Bài 4: Cuộn sơ cấp máy biến có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt đầu đường dây tải điện Biết hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp 100kV Tính hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ? Bài làm : Tóm tắt : n1 = 1000 vòng , n2 = 5000 vòng U2 = 100kV = 100 000V Tính U1 = ? U1 n1 U n1 100000.1000 = = 20 000(V) a,Ta có : => U1 = = U n2 n2 5000 C - Các tập luyện tập Bài : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 18cm, vật sáng AB đặt vuông góc với trục xy thấu kính ( A ∈ xy ) cho OA = d = 10cm a/ Vẽ ảnh AB qua thấu kính ? b/ Tính khoảng cách từ vật đến ảnh ? c/ Nếu AB = 2cm độ cao ảnh cm ? Bài : Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước thấu kính, vuông góc với trục (∆) A ∈ (∆) Ảnh AB qua thấu kính ngược chiều với AB có chiều cao 2/3 AB : a) Thấu kính thấu kính ? Vì ? b) Cho biết ảnh A’B’ AB cách thấu kính 18cm Vẽ hình tính tiêu cự thấu kính ? c) Người ta di chuyển vật AB đoạn 5cm lại gần thấu kính ( A nằm trục ) ảnh AB qua thấu kính lúc ? Vẽ hình , tính độ lớn ảnh khoảng cách từ ảnh đến TKính ? Bài : Đặt vật AB = 18cm có hình mũi tên trước thấu kính ( AB vuông góc với trục a thuộc trục thấu kính ) Ảnh A’B’của AB qua thấu kính chiều với vật AB có độ cao 1/3AB : a) Thấu kính thấu kính ? Vì ? b) Ảnh A’B’ cách thấu kính 9cm Vẽ hình tính tiêu cự thấu kính ? Bài : Một vật sáng AB hình mũi đặt vuông góc với trục trước thấu kính ( A nằm trục ) Qua thấu kính vật sáng AB cho ảnh thật A’B’ nhỏ vật : a) Thấu kính thấu kính ? Vì ? b) Cho OA = d = 24cm ; OF = OF’ = 10cm Tính độ lớn ảnh A’B’ Bài 5: Cuộn sơ cấp máy biến có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt đầu đường dây tải điện để truyền công suất điện 10 000kW Biết hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp 100kV a Tính hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ? b Biết điện trở toàn đường dây 100Ω Tính công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây ? Bài 6: Một vật AB có độ cao h = 4cm đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 20cm cách thấu kính khoảng d = 2f ( xét trường hợp : Điểm A thuộc ko thuộc trục thấu kính ) a Dựng ảnh A’B’ AB tạo thấu kính cho ? b Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ ảnh khoảng cách d’ từ ảnh đến kính Bài 7: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25cm Điểm A nằm trục chính, cách thấu kính khoảng d = 15cm a Ảnh AB qua thấu kính hội tụ có đặc điểm gì? Dựng ảnh ? b Tính khoảng cách từ ảnh đến vật độ cao h vật Biết độ cao ảnh h’ = 40cm Bài 8: Một vật cao 1,2m đặt cách máy ảnh 2m cho ảnh có chiều cao 3cm Tính: a Khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh ? Dựng ảnh ? b Tiêu cự vật kính ? Bài 9: Dùng kính lúp có tiêu cự 12,5cm để quan sát vật nhỏ Muốn có ảnh ảo lớn gấp lần vật : a Người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu? Dựng ảnh ? Từ ta có : b Tính khoảng cách từ ảnh đến vật ? Bài 10: Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm a Hãy dựng ảnh vật qua kính lúp cho biết ảnh ảnh thật hay ảnh ảo? b Tính khoảng cách từ ảnh đến kính Ảnh vật cao bao nhiêu? Bài 12 : Đặt AB có dạng mũi tên dài cm , vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 36 cm , thấu kính có tiêu cự 12 cm Hãy dựng ảnh vật theo tỉ lệ xích ( tuỳ em lấy ) cho biết tính chất ảnh? Em tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh ? Bài 13 : Người ta chụp ảnh cảnh có chiều cao 1,2 mét đặt cách máy ảnh mét , phim đặt cách vật kính máy cm Em vẽ hình tính chiều cao ảnh phim ? Bài 16 Một điểm sáng S nằm nước hình vẽ Hãy vẽ tiếp đường hai tia sáng : Tia (1) hợp với mặt nước góc 600 tia (2) hợp với mặt nước góc 400 ? Không khí Mặt phân cách 0 40 _ _ 60 Nước (2) (1) S Bài18 : Cho bíêt A’B’ ảnh AB qua thấu kính, A’B’ // AB vuông góc với trục thấu kính ( Hvẽ ) Cho biết TK TK ? B A’ A B’ Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, tiêu điểm F F’ Tkính ? Bài 19: Cho biết A’B’ ảnh AB qua thấu kính, A’B’ // AB vuông góc với trục thấu kính ( Hvẽ ) Cho biết TK TK ? Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, tiêu điểm F F’ Tkính ? B’ B D Một số đề tự làm A A’ ĐỀ CÂU (1,5đ) Thế tượng khúc xạ ánh sáng? CÂU : (1,5đ) So sánh ảnh ảo vật tạo thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ CÂU : (2đ) Tiêu cự hai kính lúp 10cm 5cm Tính độ bội giác G kính CÂU : (3,5đ) Dùng kính lúp có tiêu cự 12,5cm để quan sát vật nhỏ a) Tính số bội giác kính lúp b) Muốn có ảnh ảo lớn gấp lần người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu? c) Tính khoảng cách từ ảnh đến vật CÂU : (1,5đ) Nêu tác dụng ánh sáng Tại mùa hè ta nên mặc áo màu sáng, mùa đông nên mặc áo màu tối? ĐỀ Câu (1,5đ) Kính lúp gì? Kính lúp dùng để làm gì? Câu (2,0đ) Nêu hai ví dụ chứng tỏ ánh sáng có mang lượng Câu (3,5đ) Vật sáng AB có độ cao h = 1cm đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12cm cách thấu kính khoảng d = 8cm a) Dựng ảnh A’B’ AB tạo thấu kính cho b) Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ ảnh khoảng cách d’ từ ảnh đến kính Câu (3,0đ) Một người cao 1,6m chụp ảnh đứng cách vật kính máy ảnh 3m Phim cách vật kính 6cm Hãy tính chiều cao ảnh người phim ĐỀ 1.(2,5đ) Nêu đặc điểm mắt cận cách khắc phục tật cận thị Làm để nhận biết kính cận? (1,5đ) Dùng máy ảnh để chụp ảnh vật cao 80cm, đặt cách máy 2m Sau tráng phim thấy ảnh cao 2cm Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh (3đ) Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm A Hãy dựng ảnh vật qua kính lúp cho biết ảnh ảnh thật hay ảnh ảo? B Tính khoảng cách từ ảnh đến kính chiều cao ảnh (1đ) Nêu đặc điểm ảnh vật tạo thấu kính phân kỳ (2đ) Trong dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện biến đổi thành dạng lượng để sử dụng trực tiếp? Cho ví dụ Bạn có nhu cầu tài liệu ôn thi, ôn tập lớp 9,10,11,12 bạn gửi địa chỉ: Gmail: hanauko2002@gmail.com Zalo: 01289903097 Mình xem xét gửi tài liệu cho bạn thời gian sớm nhất! ... dụng trực tiếp? Cho ví dụ Bạn có nhu cầu tài liệu ôn thi, ôn tập lớp 9, 10,11,12 bạn gửi địa chỉ: Gmail: hanauko2002@gmail.com Zalo: 012 899 03 097 Mình xem xét gửi tài liệu cho bạn thời gian sớm... mùa đông nên mặc áo màu tối? ĐỀ Câu (1,5đ) Kính lúp gì? Kính lúp dùng để làm gì? Câu (2,0đ) Nêu hai ví dụ chứng tỏ ánh sáng có mang lượng Câu (3,5đ) Vật sáng AB có độ cao h = 1cm đặt vuông góc... đến vật độ cao h vật Biết độ cao ảnh h’ = 40cm Bài 8: Một vật cao 1,2m đặt cách máy ảnh 2m cho ảnh có chiều cao 3cm Tính: a Khoảng cách từ ảnh đến vật lúc chụp ảnh ? Dựng ảnh ? b Tiêu cự vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập vật lý 9 HK II, Câu hỏi ôn tập vật lý 9 HK II, Câu hỏi ôn tập vật lý 9 HK II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay