lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then

61 144 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:18

Bộ giáo dục đào tạo Đại học Lơng Thế Vinh Khoa kĩ thuật công nghiệp đồ án môn học Sinh viên thiết kế : Vũ Ngọc Dũng Lớp : CTM K1 Khoa : Cơ khí Giáo viên hớng dẫn : PGS - TS Ngày giao đề tài : / /2008 Ngày hoàn thành đề tài : / /2008 Nội dung đề tài: lập quy trình công nghệ chế tạo dao chuốt rãnh then lỗ có: + Đờng kính phôi D=30 ++00 028 (mm) 010 + Chiều dài dãnh then L=35 (mm) + Vật liệu chuốt : thép 40X (Kích thớc rãnh then theo tiêu chuẩn) Sản lợng : 15.000 / năm Vật liệu dao : P18 Điều kiện sản xuất : Tự chọn Thuyết minh : 70 trang 08-10 vẽ A1 Nam Định ngày tháng năm 2008 giáo viên hớng dẫn (Ký tên) Mục lục Lời nói đầu Phần i -thiết kế dao chuốt rãnh then 1.Chọn kiểu dao truốt máy truốt 2.Chọn vật liệu dao truốt Chọn sơ đồ truốt 4.Xác định lợng d gia công Xác định lợng nâng dao 6-20 7 8 6.Xác định số dao z a.Răng cắt thô: b.Răng cắt tinh c.Răng sửa Góc độ dao truốt 10 Xác định hình dáng răng, kích thớc rãnh chứa phoi 11 9.Xác định số đồng thời tham gia cắt 12 10.Xác định kích thớc dao thân dao 12-13 11.Chọn kết cấu rãnh chia phoi 14 12.Xác định kích thớc đầu dao truốt 15 13 Xác định kích thớc phần định hớng 16 14 Thiết kế bạc dẫn hớng 16 15 Xác định chiều dài dao truốt 17 16 Tính lực truốt 18 17.Kiểm nghiệm lực truốt độ bền dao truốt 18 18.Các yêu cầu truốt rãnh then 19-20 Phần II- thiết kế quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then 21 I- Phân tích tính công nghệ : 22 II- Xác định dạng sản xuất : 22 III- Phơng pháp tạo phôi : 24 IV- Thiết kế quy trình công nghệ : 24 -28 1) Chuẩn chọn chuẩn : a- Chọn chuẩn thô : b- Chọn chuẩn tinh : V.Tính toán tra lợng d cho bề mặt VI.Nguyên công Nguyên công 1: Cắt phôi: Nguyên công 2: Khoả mặt đầu: Nguyên công 3: Phay mặt chuẩn A- B: Nguyên công 4: Phay mặt C - D: Nguyên công 5: Phay vát mép: x 45o Nguyên công 6: Phay rãnh kẹp Nguyên công 7: Phay mặt độ dốc theo lợng nâng: Nguyên công 8: Phay cạnh vát lại 28- 32 33-69 Nguyên công 9: Phay bề rộng b dao chuốt Nguyên công 10: Phay rãnh Nguyên công 11: Đóng nhãn: Nguyên công 12: Kiểm tra trung gian: Nguyên công 13: Nhiệt luyện: Nguyên công 14: Mài mặt phẳng A B: Nguyên công 15: Mài mặt tựa C D: Nguyên công 16: Mài đạt kích thớc bề rộng b dao Nguyên công 17: Mài mặt trớc lng răng: Nguyên công 18: Mài góc sau răng, cạnh viền: Nguyên công 19: Mài cắt rãnh chia phoi: Nguyên công 20: khử từ Nguyên công 21:Tổng kiểm tra Nguyên công 22 : Cắt thử Nguyên công 23 :Xoa mỡ đóng gói Tài liệu tham khảo 69 Lời nói đầu Đợc giao đề tài Thiết kế lập qui trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then , em tập trung nghiên cứu tài liệu nghiêm túc học hỏi Nhờ bảo tận tình thầy giáo Trần Hữu Đà , đồ án môn học chế tạo máy em đợc hoàn thành Quá trình thực đồ án điều kiện thuận lợi bổ ích giúp em tích luỹ, nâng cao đợc trình độ, vận dụng kiến thức đợc học trờng vào thực tế sản xuất cụ thể Vì trình độ nhiều hạn chế, nghiên cứu tỷ mỉ, song tránh khỏi sai sót, em mong phê bình thầy, để em học tập thêm tiến Em xin chân thành cảm ơn ! Nam định ngày tháng năm 2008 Sinh viên: Vũ Ngọc Dũng Phần i -thiết kế dao chuốt rãnh then Dao chuốt loại dụng cụ cắt có suất cao dùng để gia công bề mặt định hình Sau chuốt bề mặt gia công đạt cấp xác ữ độ nhẵn ữ (Ra=2,5 ữ 0,63 m) đạt tới độ nhẵn cấp (Ra=0,32 m) Dao chuốt rãnh then dùng để chuốt then lỗ trụ Dao chuốt rãnh then phần định hớng trớc phần định hớng sau Nguyên lý làm việc dao chuốt rãnh then nh sau: Dao chuốt then đợc lắp vào lỗ vòng đỡ máy chuốt ngang trục gá hớng dùng để định vị chi tiết chuốt 3, đuôi dao chuốt đợc xiết vào đầu kẹp máy, dao qua tạo thành rãnh then chi tiết Với yêu cầu rãnh then nh sau + Vật liệu thép 40X + Chiều dài dãnh then L=35 (mm) + Đờng kính phôi D=30 ++00 028 (mm) 010 Tra [2] trang 173 bảng 9.10 b = 14 0,3 (mm) t = 5,5 (mm) t = 3,8+0.2 (mm) rmin = 0,25 (mm) rmax = 0,4 (mm) Trong : b - chiều rộng rãnh then h - chiều sâu rãnh then rmin , rmax - bán kính góc lợn 1.Chọn kiểu dao truốt máy truốt Do bề mặt gia công bề mặt định hình nên ta dùng dao truốt kéo tiến hành máy truốt ngang Ta chọn máy truốt kiểu 7510 với tính kỹ thuật sau - Lực kéo 10 - Chiều dài hành trình trợt: + lớn 1400 (mm) + nhỏ 120 (mm) - Tốc độ hành trình làm việc: + lớn 3,4( m ) vg + nhỏ 0,5 ( - Tốc độ hành trình ngợc: 19 ( m ) ph m ) ph - Động điện công suất kw - Số vòng quay 1000 ( vg ) ph 2.Chọn vật liệu dao truốt Với vật liệu gia công thép 40X (thép hợp kim crôm) có b =800( N ) mm HB=217 ta chọn vật liệu dao truốt thép gió P18 Chọn sơ đồ truốt Để truốt dãnh then ta chọn sơ đồ truốt ăn dần hợp lý sơ đồ truốt ăn dần có u điểm việc chế tạo dao đơn giản nhiều so với sơ đồ truốt theo lớp Tuy nhiên độ xác độ nhẵn bề mặt gia công đạt đợc thấp 30 ++00,028 ,01 4.Xác định lợng d gia công Lợng d truốt phụ thuộc vào yêu cầu công nghệ, chất lợng bề mặt, kích thớc bề mặt gia công dạng gia công bề mặt Lợng d gia công đợc tính theo công thức 2 A max = Tmax D + 0,5(D max D b max ) Với Tmax = D max + t 2max = 30,028 + 3,82 = 33,848 (mm) D = 30,01 (mm) b max = 14,3 (mm) A max = 33,848 30,01+,05(30,028 30,012 14,32 ) = 2,016 (mm) Xác định lợng nâng dao Việc chọn lợng nâng dao phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu gia công kết cấu dao truốt độ cứng vững chi tiết Trị số lợng nâng Sz ảnh hởng đến độ nhẵn bóng bề mặt gia công, lực truốt chiều dài dao truốt Nếu chọn Sz lớn chiều dài dao truốt tính đợc ngắn, dễ chế tạo, suất cao nhng lực truốt lớn làm dao truốt mòn theo mặt trớc mặt sau ảnh hởng đến độ xác độ nhẵn bề mặt gia công Ngợc lại chọ Sz nhỏ dao truốt dài, dao khó cắt kim loại gia công thờng bị trợt làm cùn nhanh lỡi cắt giảm độ nhẵn bề mặt gia công Nh với vật liệu gia công thép 40X có b =800( N ) Tra bảng mm 3.5 ta thấy lợng nâng dao cắt thô 0,08 (mm) Sz=0,08 (mm) Răng cắt thô bố trí lợng nâng Sz = để làm nhiệm vụ sửa biên dạng lỗ phôi Các sửa có lợng nâng Sz=0 có nhiệm vụ sửa lại sai số cắt tinh để lại đồng thời tăng độ nhẵn bề mặt gia công để giảm lực cắt đột ngột căt thô sửa đợc bố trí cắt tinh với lợng nâng giảm dần Lợng nâng thứ Szt1=0,8.Sz=0,8.0,08=0,064(mm) Lợng nâng thứ Szt2=0,6.Sz=0,6.0,08=0,048(mm) Lợng nâng thứ Szt3=0,4.Sz=0,4.0,08=0,032(mm) Lợng nâng cắt tinh cuối nhỏ 0,01 mm để tránh tợng không cắt mà trợt bề mặt gia công Lợng nâng sửa không 6.Xác định số dao z a>Răng cắt thô: Răng cắt thô làm nhiệm vụ cắt phần lớn lợng d gia công số lợng cắt thô Zth đợc xác định phụ thuộc vào sơ đồ cắt Với sơ đồ cắt ăn dần ta có Zth= A At +1 St Trong A: lợng nâng gia công A=2,016 (mm) At: lợng d cắt tinh At= S zt = 0,064 + 0,048 + 0,032 = 0,144(mm) Szth: Lợng nâng cắt thô Szth=0,08 (mm) Thay vào công thức ta có: Zth= 2,016 0,144 +1=23,40 (răng) 0,08 Ta lấy Zth=23 (răng) Vậy số cắt 23 Ta thấy lợng d 0,40x0,08=0,032 (mm) Ta phải phân bố lại lợng nâng cho cắt nh sau Sztt1=0,064 + 0,032 =0,0746 (mm) Sztt1=0,048+ 0,032 =0,058 (mm) Sztt1=0,032+ 0,032 =0,042 (mm) b>Răng cắt tinh Làm nhiệm vụ cắt hết lợng d lại nâng cao độ xác gia công, phần dự trữ mài lại cho cắt thô giảm rung động cắt Nh ta tính chọn số cắt tinh Zt=3 với lợng nâng giảm dần Zzt1=0,0746(mm) Zzt1=0,058(mm) Zzt1=0,042(mm) c>Răng sửa Làm nhiệm vụ tăng độ nhẵn độ xác bề mặt gia công không bố trí lợng nâng, số sửa đợc chọn theo cấp xác bề mặt gia công kiểu dao truốt Theo bảng 3-7 ta có Với dao truốt dãnh then Zsđ=4 (răng) Góc độ dao truốt + Góc sau : Góc sau ảnh hởng lớn đến tuổi bền dao truốt Nếu chọn lớn làm giảm ma sát, điều kiện cắt tốt nhng lại giảm chiều cao mài lại Nếu nhỏ làm tăng ma sát cắt Góc sau chọn phụ thuộc vào kiểu dao truốt đợc tra theo bảng 3-8 Răng cắt thô: =3 30 Răng cắt tinh: =2 30 Răng sửa đúng: =2 30 góc trớc : chọn phụ thuộc vào vật liệu gia công.Theo bảng 3.-9 ta có Răng cắt thô =10 30 Răng cắt tinh =5 15 ' Răng sửa =5 15' Trên mặt sau sửa đợc để lại dải cạnh viền có chiều rộng f=0,05 (mm) cắt thô f=0,2 (mm) sửa Xác định hình dáng răng, kích thớc rãnh chứa phoi Với vật liệu gia công thép 40 X truốt thờng tạo phoi dây, để phoi đợc chặt chẽ giảm nhỏ kích thớc rãnh chứa phoi ta chọn dãnh dạng lng cong Hình dáng kích thớc răng, rãnh chứa phoi phụ thuộc vào vật liệu gia công tiết diện phoi dao cắt ra, diện tích dãnh chứa phoi F đợc xác định theo công thức F=f.k Trong f- diện tích tiết diện phoi (mm2) F=L.Sz=35.0,08=2,8 (mm2) L- chiều dài bề mặt đợc truốt L=35 (mm) Sz- lợng nâng cắt thô Szth=0,08 (mm) k-hệ số đầy đầy rãnh theo bảng tra 3-10 ta có k=4 Ta có F=2,8.4=11,2 (mm2) -Bớc dao truốt đợc tính theo công thức t=(1,25 ữ 1,5) L =(1,25 ữ 1,5) 35 =7,39 ữ 8,87 (mm) Ta chọn t =8 (mm) Theo bảng tra 3-12 ta có kích thớc rãnh dao truốt (mm) Bớc Răng dạng lng cong h b r R F(mm2) t 3 1,5 7,06 -Kiểm nghiệm khả chứa phoi rãnh theo diều kiện h >k 4LSzth 3,14 2.3 =7,92>4 4.35.0,08 Vậy điều kiện đợc thoả mãn Để thuận lợi cho việc chế tạo dao, bớc răng cắt thô, cắt tinh sửa lấy t=8 (mm) 9.Xác định số đồng thời tham gia cắt Khi truốt số đồng thời tham gia cắt từ trị số nhỏ Zmin đến trị số lớn Zmax Trong L L Zmax= +1 t t L- chiều dài bề mặt truốt T- bớc (mm) Zmin= Zmin= 35 = 4,375ta lấy Zmin=4 (răng) Zmax= 35 +1=5,375 ta lấy Zmax=5 (răng) Để đảm bảo độ bền kéo định hớng tốt cho dao truốt bảo đảm suất chất lợng bề mặt gia công, số đồng thời tham gia cắt lớn phải thoả mãn điều kiện sau Zmax 10.Xác định kích thớc dao thân dao f h h1 b H0 H1 B1 10 Năng suất bơm, lít/phút áp suất làm việc, KG/cm2 Cơ học máy Số vòng quay trục bánh mài phút Giới hạn tốc độ chuyển vị dọc bàn (điều chỉnh vô cấp) Giới hạn ăn dao ngang tự động bàn dịch chuyển đợc hành trình, mm Giới hạn ăn dao thẳng đứng tự động ụ mài bàn chạy đảo chiều lần (điều chỉnh theo bậc, cách 0,002mm), mm Chuyển vị gia tốc ụ mài, m/phút 25 ữ 10 2740 ữ 25 (m/ph) 0,3 ữ 10 0,002 ữ 0,05 0,28 Dẫn động, kích thớc trọng lợng Động điện ba pha trục bánh mài: - Công suất, kW - Số vòng quay phút Động điện ba pha bơm hệ thống thuỷ lực: - Công suất, kW - Số vòng quay phút Động điện ba pha chuyển vị gia tốc ụ mài: - Công suất, kW 2,2 3000 1,1 1000 0,4 1500 - Số vòng quay phút Động điện ba pha bơm chất lỏng làm mát: - Công suất, kW - Số vòng quay phút Động điện ba pha ăn dao ngang tự động bàn máy: - Công suất, kW 0,12 3000 0,18 1500 - Số vòng quay phút Động điện ba pha bơm bôi trơn: - Công suất, kW 0,27 - Số vòng quay phút Động điện ba pha phân ly từ tính: 1500 - Công suất, kW 0,08 47 - Số vòng quay phú Kích thớc máy (Dài x Rộng x Cao), mm Trọng lợng máy, KG Thiết bị, phụ tùng đồ gá gửi kèm theo máy Toàn thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng chỗ làm việc hệ thống làm mát có bơm, phân ly từ tính Tấm nam châm điện kích thớc (Dài x Rộng x Cao), mm Bánh mài (Đờng kính x Chiều rộng x Đờng kính lỗ hở), mm Các đồ gá chuyên dụng sách hớng dẫn sử dụng máy 1500 1980x1635x1860 Khoảng 2050 560x200x110 250x32x76 -Bớc 1: Mài mặt B đạt 31,95 0,03 mm l = 426 mm -Dao : Đá 250x32x76.Ctr25CM2K6 -Đồ gá : chi tiết gá bàn từ , mặt đáy khống chế bậc tự do, mặt phẳng bên bậc tự do, bậc chặn đầu bậc tự Kích thớc bàn từ 630x200 -Chế độ cắt: +Chiều sâu cắt : t = 0.05 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*320 ta xếp chi tiết thành hàng hàng Vậy số chi tiết mài đồng thời Z = 4*1 = (chiếc) +Tốc độ quay đá: n = 2740 (v/ph) Vậy .D d n d 3,14.250.2740 = = 35,8(m/s) 1000.60 1000.60 +Lợng chạy dao ngang : SB = mm/htk +Sđứng= 0.05 mm/htk vd = +Tốc độ chuyển động chi tiết (bàn từ) Sd = 10 (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm -Bớc 2: Mài mặt A đạt 30-0,013 mm l = 168 mm Chọn dao, máy, gá, chế độ cắt nh bớc -Chế độ cắt: +Chiều sâu cắt : t = 0.05 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*320 ta xếp chi tiết thành hàng hàng Vậy số chi tiết mài đồng thời Z = 4*1 = (chiếc) 48 +Tốc độ quay đá: n = 2740 (v/ph) +Lợng chạy dao ngang : SB = mm/htk +Sđứng= 0.05 mm/htk +Tốc độ chuyển động chi tiết (bàn từ) Sd = 10 (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm -Bớc 3: Mài mặt B đạt 31,925 0,03 mm l = 426 mm -Dao : Đá 250x32x76.Ctr25CM2K6 -Đồ gá : chi tiết gá bàn từ , mặt đáy khống chế bậc tự do, mặt phẳng bên bậc tự do, bậc chặn đầu bậc tự Kích thớc bàn từ 630x200 -Chế độ cắt: +Chiều sâu cắt : t = 0.025 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*320 ta xếp chi tiết thành hàng hàng Vậy số chi tiết mài đồng thời Z = 4*1 = (chiếc) +Tốc độ quay đá: n = 2740 (v/ph) +Lợng chạy dao ngang : SB = mm/htk +Sđứng= 0.05 mm/htk +Tốc độ chuyển động chi tiết (bàn từ) Sd = 10 (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm Nguyên công 15: Mài mặt tựa C D: -Định vị: Mặt đáy bậc tự do, mặt bên bậc tự do, bậc chặn đầu -Đồ gá : bàn từ 49 426 18 -0,02 -0,01 0,63 200 Sn 630 -Bớc 1: Mài mặt C đạt 18,25 0,05 mm l = 426 mm -Dao : Đá 250x32x76.Ctr25CM2K6 -Đồ gá : chi tiết gá bàn từ , mặt đáy khống chế bậc tự do, mặt phẳng bên bậc tự do, bậc chặn đầu bậc tự Kích thớc bàn từ 630x200 -Chế độ cắt nh nguyên công 14 Với t = 0,25 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*320 ta xếp chi tiết thành hàng hàng Vậy số chi tiết mài đồng thời Z = 4*1 = (chiếc) +Tốc độ quay đá: n = 2740 (v/ph) +Lợng chạy dao ngang : SB = mm/htk 50 +Sđứng= 0.05 mm/htk +Tốc độ chuyển động chi tiết (bàn từ) Sd = 10 (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm -Bớc 2: Mài mặt D đạt 18 00 02 mm l = 426 mm 01 -Dao : Đá 250x32x76.Ctr25CM2K6 -Đồ gá : chi tiết gá bàn từ , mặt đáy khống chế bậc tự do, mặt phẳng bên bậc tự do, bậc chặn đầu bậc tự Kích thớc bàn từ 630x200 -Chế độ cắt nh nguyên công 14 Với t = 0,25 (mm) Đối với bàn từ hình chữ nhật có kích thớc 630*320 ta xếp chi tiết thành hàng hàng Vậy số chi tiết mài đồng thời Z = 4*1 = (chiếc) +Tốc độ quay đá: n = 2740 (v/ph) +Lợng chạy dao ngang : SB = mm/htk +Sđứng= 0.05 mm/htk +Tốc độ chuyển động chi tiết (bàn từ) Sd = 10 (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm Nguyên công 16: Mài đạt kích thớc bề rộng b dao -Đồ gá : chi tiết gá êtô khí nén , mặt đáy khống chế bậc tự do, mặt phẳng bên bậc tự do, bậc chặn đầu bậc tự -Chọn máy : 3B642 với thông số kĩ thuật : Dmax chi tiết : 200 mm Lmax chi tiết gia công: 630 mm Chiều rộng bàn máy: 140 mm Chiều dài bàn máy: 900 mm Hành trình dọc bàn máy : 450 mm Hành trình ngang bàn máy: 230 mm Góc quay lớn bàn máy :90 độ Dịch chuyển thẳng đứng bàn máy : 250 mm Đờng kính lớn đá mài dạng chậu: 150 mm Đờng kính lớn đá mài dạng đĩa (trụ): 200 mm Số vòng quay đá mài : 1300 6500 (vòng/phút) Kích thớc lỗ côn trục mài: N03 Góc quay ụ vạn mặt phẳng ngang: 360o Công suất động : 7/ 0,76 (Kw) 51 Sd 140,02 1+30' Sn -Bớc 1: Mài thô đạt 14,2 0,05 mm l = 240 mm Dao : Đá V16.150.Ctr25CM2K6 -Chế độ cắt : Với t = 0,4 (mm) + Chọn tốc độ quay đá: n = 1300 (v/ph) Vậy .D d n d 3,14.150.1300 = = 10,2(m/s) 1000.60 1000.60 +Tốc độ chuyển động bàn máy Sd = (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm -Bớc 2: Mài đạt 14 0,02 mm l = 240 mm Dao : Đá V16.150.Ctr25CM2K6 vd = -Chế độ cắt : Với t = 0,1 (mm) + Chọn tốc độ quay đá: n = 1300 (v/ph) Vậy .D d n d 3,14.150.1300 = = 10,2(m/s) 1000.60 1000.60 +Tốc độ chuyển động bàn máy Sd = (m/phút) -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm vd = 52 140,02 1+30' -Dụng cụ đo: Panme đo 0-25 mm giá trị vạch chia 0,01 mm -Bớc 3: Mài đạt = 1o 30' l = 240 mm Dao : Đá V16.100.Ctr25CM2K6 -Chế độ cắt : Với t = 0,05 (mm) Vđ = 10 (m/s) -Dụng cụ kiểm: Pame ữ 25 mm thang chia 0,01 mm Nguyên công 17: Mài mặt trớc lng răng: S A 30 A nđ Sd Bn từ A-A hi Máy mài sắc 360M : 53 - Đờng kính : 100 (mm) - Chiều dài : 1500 (mm) - Chiều rộng : 200 (mm) - Số vòng quay trục đá mài : 4000, 6000, 8000, 12000 (vòng/ phút) - Góc xoay trục dọc theo thang chia với giá trị vạch chia 1o - Vận tốc trục :105, 180, 290, 500 (vòng/ phút) -Bớc : Mài góc trớc cắt thô đạt = 10 o+30' l =184 S nđ 0' 103 Góc truớc cắt thô(1 -23) -Dao : Đá V16.100.Ctr16CM2K6 +Chế độ cắt: Khi mài ta chọn -Chiều sâu cắt t = 0,07mm -Chọn tốc độ quay đá: n = 4000 (v/ph) Vậy .D d n d 3,14.100.4000 = = 20,9(m/s) 1000.60 1000.60 -Lợng chạy dao : S = 0,08 (mm/vòng) +Dung dịch trơ nguội:nớc chứa ữ % xút emunxi với lu lợng ữ lít/phút vd = -Bớc : Mài góc trớc cắt thô đạt = 5o+30' l =184 S nđ 530 ' Góc truớc cắt tinh, sửa đúng(24 - 30) -Dao : Đá V16.100.Ctr16CM2K6 +Chế độ cắt: Khi mài ta chọn - Chiều sâu cắt t = 0,07mm 54 -Chọn tốc độ quay đá: n = 4000 (v/ph) Vậy .D d n d 3,14.100.4000 = = 20,9(m/s) 1000.60 1000.60 -Lợng chạy dao : S = 0,08 (mm/vòng) +Dung dịch trơ nguội:nớc chứa ữ % xút emunxi với lu lợng ữ lít/phút Nguyên công 18: Mài góc sau răng, cạnh viền: -Chọn máy : Máy 360M nh nguyên công vd = nđ A A Sd Bn từ A-A hi -Bớc : Mài góc sau cắt thô đạt = 3o+30' l =184 nđ 0,32 330' Góc sau cắt thô(1 -23) - Chế độ cắt:Dao quay nghiêng góc = 30 để mài mặt phẳng (Mặt sau cắt ) + Chiều sâu cắt : t = Zb (mm) cho cắt +Lợng chạy dao S = 0,08 (mm/vòng) 55 +Tốc độ : v =20 (m/s) -Bớc : Mài góc sau cắt tinh sửa đạt = o+30' l =184 nđ 0,32 30' Góc sau cắt tinh sủa (24 - 30) - Chế độ cắt: Dao quay nghiêng góc = 20 để mài mặt phẳng (Mặt sau cắt ) + Chiều sâu cắt : t = Zb (mm) cho cắt +Lợng chạy dao S = 0,08 (mm/vòng) +Tốc độ : v =20 (m/s) -Bớc : Mài cạnh viền đạt chiều cao theo yêu cầu ( bảng dới) nđ 0.1 0.1 0,32 d = 30+ 0,018 Cạnh viền cắt thô thứ 3 0,32 d=31,925+0,01 nđ Cạnh viền sủa 30 +Chế độ cắt: Khi mài ta chọn -Chiều sâu cắt t = 0,01 mm -Vận tốc đá : vđ= 20 (m/s) -Lợng chạy dao : S = 0,08 (mm/vòng) +Dung dịch trơ nguội:nớc chứa ữ % xút emunxi với lu lợng ữ lít/phút -Dụng cụ kiểm: Thớc đo góc vạn thang chia 20 Nguyên công 19: Mài cắt rãnh chia phoi: -Chọn máy : Máy mài sắc vạn 3642 -Chọn dao: đá mài V2.200.Ctr16.CM2.K6 Bớc 1: Mài rãnh chia phoi lẻ : từ 1, 3, 5, 7.25 56 -Chế độ cắt : Khi mài ta chọn -Chiều sâu cắt t = 0,6 mm -Chọn tốc độ quay đá: n = 1300 (v/ph) Vậy vd = .D d n d 3,14.200.1300 = = 13,6(m/s) 1000.60 1000.60 -Lợng chạy dao : S = 10 (mm/phút) +Dung dịch trơ nguội:nớc chứa ữ % xút emunxi với lu lợng ữ lít/phút Bớc 2: Mài rãnh chia phoi chẵn : từ 2, 4, 6, 8.26 -Chế độ cắt : Khi mài ta chọn -Chiều sâu cắt t = 0,6 mm -Vận tốc đá : vđ= 20 (m/s) -Lợng chạy dao : S = 10 (mm/phút) +Dung dịch trơ nguội:nớc chứa ữ % xút emunxi với lu lợng ữ lít/phút Khi mài rãnh chia phoi phân độ tay dịch chuyền Sngang Hoặc lắp thêm đầu phân độ để chia rãnh thoát phoi cho xác vd Sd Sn 57 0.6 3,5 0,6 3,5 R0,3 0,8 R0,3 0,8 0,8 0,6 R0,3 60 60 Nguyên công 20: khử từ Nguyên công 21:Tổng kiểm tra E F + 14 - 0,02 0,02 E F A 0,02 B AB Bn mỏp Đo độ đối xứng lỡi cắt 0 0 +30' Đo góc sau 58 Bn mỏp Chọn 5% sản phẩm dao chuốt kiểm tra giá trị -Chiều cao -Đối xứng lỡi cắt -Mặt phẳng tựa C, D song song vuông góc với mặt phẳng đáy B
- Xem thêm -

Xem thêm: lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then, lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then, lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh then, Phần i -thiết kế dao chuốt rãnh then

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay