Thiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc có flie cad dwg

69 154 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 13:13

LỜI NÓI ĐẦU Trong công công nghiệp hoá đại hoá đất nước, ngành khí đóng vai trò then chốt Sau bốn năm học với giảng dạy tận tình thày đến chúng em trang bị kiến thức chuyên ngành khí Kết thúc khoá học em nhận đề tài tốt nghiệp: “Thiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc” Nội dung đồ án gồm phần chính: Phần 1: Thiết kế hệ dẫn động nâng cánh cửa nhà xưởng nặng 30 Phần 2: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc Được giúp đỡ tận tình thạc sỹ Nguyễn Gia Tín nỗ lực thân, giúp đỡ công ty TNHH Tân An, công cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu Đến đồ án tốt nghiệp em hoàn thành, nhiên thời gian ngắn hiểu biết nhiều hạn chế nên đồ án em không tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thày bạn để em ngày tiến Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC PHẦN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỘP GIẢM TỐC Hình 8.2 - Hộp giảm tốc bánh côn Hình 8.3 - Hộp giảm tốc trục vít – bánh vít cấp Hình 8.4 - Hộp giảm tốc bánh hành tinh cấp .8 Hình 8.5 - Hộp giảm tốc bánh sóng .9 Hình 8.6 - Động hộp giảm tốc bánh hành tinh 10 10 Hình 8.7 - Hộp giảm tốc bánh trục vít 10 8.1 Phân tích chi tiết gia công 11 8.1.1 Phân tích chức nhiệm vụ chi tiết 11 Bảng 8.1 Thành phần hoá học tính gang xám 15 - 32 11 8.1.2 Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết 11 8.2 Thiết kế sơ phương án công nghệ 12 8.2.1 Xác định dạng sản xuất .12 8.2.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi 12 Bảng 8.2 quan hệ cấp xác phôi đúc với dạng sản xuất 13 8.2.3 Thiết kế sơ phương án công nghệ gia công .13 8.3 Xác định lượng dư gia công .17 Hình 8.9 - Sơ đồ gá đặt gia công lỗ 19 Bảng 8.3 Sai lệch vị trí bề mặt vật đúc 20 Bảng 8.4 Xác định lượng dư cho lỗ φ176+0,04 mm 25 Bảng 8.5 Lượng dư dung sai tra bảng bề mặt lại thân nắp hộp 26 8.4 Chọn máy 26 Bảng 8.7 số vòng quay trục máy phay 6652: .29 Bảng 8.8 Thông số máy khoan cần 2A592 29 Bảng 8.7 số vòng quay trục máy khoan cần 2A592: 30 8.5 Xác định chế độ cắt gia công thân hộp .31 8.5.1 Nguyên công 1: Tạo chuẩn tinh 31 Hình 8.10 - Sơ đồ gá đặt gia công mặt đáy 31 Bảng 8.9 Thông số dao phay mặt đầu 31 Bảng 8.10 Hệ số số mũ tính tốc độ cắt phay .32 Bảng 8.11 Hệ số số mũ tính lực cắt phay 34 8.5.2 Nguyên công 2: 35 8.5.3 Nguyên công 3: Gia công lỗ 39 Bảng 8.7 Thông số hình học mũi khoét 39 8.5.4 Nguyên công 4: Khoan tarô ren 44 8.5.4 Nguyên công 4: Phay mặt lắp nắp ổ trục vít .46 8.5.6 Nguyên công 6: Gia công lỗ trục bánh vít 47 8.5.7 Nguyên công 7: Khoan tarô ren lỗ lắp nắp ổ trục bánh vít .49 8.5.8 Nguyên công 8: Gia công lỗ lắp que thăm dầu 51 8.5.9 Nguyên công 9: Gia công lỗ lắp bu lông nút tháo dầu .53 8.5.10 Nguyên công 10: Tạo chuẩn tinh gia công nắp 55 Hình 8.11 - Sơ đồ gá đặt gia công nắp hộp 56 8.5.11 Nguyên công 11: Phay mặt phẳng ghép nắp thân 57 8.5.12 Nguyên công 12: Gia công lỗ lắp nắp quan sát 58 8.5.13 Nguyên công 13: Gia công lỗ lắp nắp thân 61 8.5.14 Nguyên công 14: Tổng kiểm tra 62 8.5.15 Nguyên công 15: Hoàn thiện sản phẩm .63 8.6 Xác định thời gian nguyên công 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHẦN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỘP GIẢM TỐC Trong hệ dẫn động khí thường sử dụng truyền bánh trục vít bánh vít dạng tổ hợp riêng biệt gọi hộp tốc độ Hộp tốc độ cấu truyền động cách ăn khớp trực tiếp, tỉ số truyền không đổi dung để thay đổi tốc độ góc mô men Hộp tốc độ phân loại theo tỉ số truyền loại truyền động Theo tỉ số truyền phân ra: Hộp giảm tốc cấp Hộp giảm tốc nhiều cấp Theo loại truyền động phân ra: Hộp tốc độ bánh trụ Hộp tốc độ bánh côn côn trụ Hộp tốc độ bánh hành tinh Hộp tốc độ trục vít, trục vít bánh Hộp tốc độ bánh sóng, động hộp tốc độ Hộp tốc độ sử dụng rộng rãi nghành khí luyện kim, hoá chất, công nghiệp tàu thuỷ… Một số loại hộp giảm tốc: Hình 8.1 - Hộp giảm tốc hai dòng công suất Hình 8.2 - Hộp giảm tốc bánh côn Hình 8.3 - Hộp giảm tốc trục vít – bánh vít cấp Hình 8.4 - Hộp giảm tốc bánh hành tinh cấp Hình 8.5 - Hộp giảm tốc bánh sóng Hình 8.6 - Động hộp giảm tốc bánh hành tinh Hình 8.7 - Hộp giảm tốc bánh trục vít Hình 8.8 - Hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh 10 v = 26 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 100.26/(π.25,5) = 324 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 260 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 260.π.25,5/1000 = 21,3 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 3,5 (kW) • Bước 5: Tarô lỗ vít ghép nắp ổ M30 x Dùng mũi tarô M30 x - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.188 [6]: vb = 13 (m/ph) Tốc độ cắt phụ thuộc vào điều kiện cụ thể: v = vb.k Với: k = 1,1 - Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào điều kiện gia công v = 13.1,1 = 14,1 (m/ph) 8.5.10 Nguyên công 10: Tạo chuẩn tinh gia công nắp Dùng mặt bích lắp nắp thân làm chuẩn thô định vị bậc tự mặt bên định vị bậc tự do, gia công mặt đỉnh nắp hộp Dùng cấu mỏ kẹp, kẹp chặt khí nén • Bước 1: Phay mặt đỉnh nắp hộp (mặt lắp nắp quan sát lắp bulông ghép nắp ổ thân) Gia công đạt: 35± 1.5 mm Dùng dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng BK6 thông số tra bảng 4.94 [6] 55 Bảng 8.7 Thông số dao phay mặt đầu Đường kính dao Chiều cao Đường kính lỗ D (mm) B (mm) lắp trục d (H7) 125 42 40 Số 12 W W W W W W Hình 8.11 - Sơ đồ gá đặt gia công nắp hộp - Chiều sâu cắt: Mặt bích gia công lần chọn chiều sâu cắt: t = (mm) Lượng chạy dao tra bảng 5.33 [6] với công suất máy 14 (kW) ta có: S = (0,18 ÷ 0,28) (mm/vg) Phay thô chọn: S = 0,25 (mm/vg) - Tốc độ cắt xác định theo tra bảng 5.127 [6] v = 140 (m/ph) T = 180 (phút) - Chu kỳ bền trung bình dao phay, tra bảng 5.40 [6] Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.140/(π.125) ≈ 356 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 300 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 300.π.125/1000 = 117,8 (m/ph) 56 Lượng chạy dao phút: ⇒ Sph = S.n = 0,25.300 = 75 (mm/ph) - Công suất cắt tra bảng 5.130 [6] N = 13 (kW) 8.5.11 Nguyên công 11: Phay mặt phẳng ghép nắp thân Phay thô mặt bích ghép nắp thân Dùng dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim cứng BK6 thông số tra bảng 4.94 [6] Bảng 8.7 Thông số dao phay mặt đầu Đường kính dao Chiều cao Đường kính lỗ D (mm) B (mm) lắp trục d (H7) 42 40 125 Gia công đạt: 30±1mm Số 12 - Chiều sâu cắt: Mặt gia công thô chọn chiều sâu cắt: t = (mm) Lượng chạy dao tra bảng 5.33 [6] với công suất máy 14 (kW) ta có: S = (0,18 ÷ 0,28) (mm/vg) Khi phay thô chọn S = 0,25 (mm/vg) - Tốc độ cắt xác định theo tra bảng 5.127 [6] v = 155 (m/ph) T = 180 (phút) - Chu kỳ bền trung bình dao phay, tra bảng 5.40 [6] Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.155/(π.125) ≈ 394 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 380 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 380.π.125/1000 = 149,2 (m/ph) Lượng chạy dao phút: ⇒ Sph = SZ.Z.n = 0,25.380 = 95 (mm/ph) - Công suất cắt tra bảng 5.130 [6] N = 13 (kW) 57 8.5.12 Nguyên công 12: Gia công lỗ lắp nắp quan sát Gia công nắp quan sát, gia công máy khoan cần 2A592 Chọn theo bảng 1.99 [3] với ren M10x1,5 mm mũi khoan trước tarô φ8.5 mm • Bước 1: Khoan lỗ để tarô vít ghép nắp quan sát nắp hộp Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ8 mm, - Lượng chạy dao: Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,41 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 28 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.28/(π.8) = 1114 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.8/1000 = 14,5 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,5 (kW) • Bước 2: Khoan mở rộng Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ8.5 mm Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,5 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 30 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.30/(π.8,5) = 1123 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.8.5/1000 = 15,5 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,2 (kW) • Bước 3: Khoan mở rộng lần 58 Bước khoan mở rộng lỗ nắp ổ vát mép lỗ thân hộp để tarô Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ10, độ lay rộng khoan 0,1 mm Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,65 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 32 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.32/(π.10) = 1018 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.10/1000 = 18,2 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,3 (kW) • Bước 4: Tarô lỗ vít ghép nắp ổ M10 x 1,5 Dùng mũi tarô M10 x 1,5 - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.188 [6] vb = 10 (m/ph) Tốc độ cắt phụ thuộc vào điều kiện cụ thể: v = vb.k Với: k = 1,1 - Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào điều kiện gia công v = 10.1,1 = 11,1 (m/ph) Gia công lỗ lắp bu lông vòng • Bước 5: Khoan lỗ để tarô vít ghép nắp thân Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ8 mm, - Lượng chạy dao: Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,4 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 28 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: 59 n = 1000.v/(π.D) = 100.28/(π.8) = 1114 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.8/1000 = 14,5 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,5 (kW) • Bước 6: Khoan mở rộng Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ10,2 mm Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,6 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 30 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.30/(π.10,2) = 936,2 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.10,2/1000 = 18,2 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,2 (kW) • Bước 7: Khoan mở rộng lần Bước khoan mở rộng lỗ nắp ổ vát mép lỗ thân hộp để tarô Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ12, độ lay rộng khoan 0,1 mm Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,65 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 32 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.32/(π.12) = 848,8 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.12/1000 = 19,2 (m/ph) 60 - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,3 (kW) • Bước 8: Tarô lỗ vít ghép nắp ổ M12 Dùng mũi tarô M12 x 1,75 - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.188 [6] vb = 13 (m/ph) Tốc độ cắt phụ thuộc vào điều kiện cụ thể: v = vb.k Với: k = 1,1 - Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào điều kiện gia công v = 13.1,1 = 14,3 (m/ph) 8.5.13 Nguyên công 13: Gia công lỗ lắp nắp thân Chọn theo bảng 1.99 [3] với bước ren 1,75 mm mũi khoan trước tarô φ10,2 mm Gia công máy khoan cần 2A592 Chọn mũi khoan mồi φ8 mm, mũi tarô M12 x 1,75 • Bước 1: Khoan lỗ để tarô vít ghép nắp thân Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ8 mm, - Lượng chạy dao: Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,41 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 28 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.28/(π.8) = 1114 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.8/1000 = 14,5 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng [6] ta có: N = 1,5 (kW) • Bước 2: Khoan mở rộng Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ10,2 mm 61 Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,6 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 30 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.30/(π.10,2) = 936,2 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.10,2/1000 = 18,2 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,2 (kW) • Bước 3: Khoan mở rộng lần Bước khoan mở rộng lỗ nắp ổ vát mép lỗ thân hộp để tarô Dùng mũi khoan ruột gà thép gió đuôi trụ φ12, độ lay rộng khoan 0,1 mm Tra bảng 5.89 [6] ta có: S = 0,65 (mm/vg) - Tốc độ cắt: Tra bảng 5.90 [6] ta có: v = 32 (mm/ph) ⇒ Số vòng quay: n = 1000.v/(π.D) = 1000.32/(π.12) = 848,8 (vg/ph) Chọn số vòng quay máy: ⇒ Tốc độ cắt: n = 580 (vg/ph) v = n.π.D/1000 = 580.π.12/1000 = 19,2 (m/ph) - Công suất cắt: Tra bảng 5.92 [6] ta có: N = 1,3 (kW) 8.5.14 Nguyên công 14: Tổng kiểm tra Kiểm tra khoảng cách đường tâm trục Kiểm tra đường kính lỗ Kiểm tra độ đồng tâm lỗ Kiểm tra độ song song lỗ 62 Kiểm tra độ vuông góc đường tâm lỗ lắp trục vít bánh vít Kiểm tra kích thước khác Dụng cụ: Panme, thước cặp, đồng hồ so, thước đo góc 8.5.15 Nguyên công 15: Hoàn thiện sản phẩm Làm sạch, sơn đỏ, nhập kho 8.6 Xác định thời gian nguyên công Thời gian gia công xác định theo công thức gần 2.2 [1] Thời gian gia công thân hộp: - Thời gian phay mặt đáy: t1 = 6.l = 6.200 = 1200.10-3 (phút) - Thời gian phay mặt bên (mặt cạnh đáy): t2 = 6.l = 6.200 = 1200.10-3 (phút) - Thời gian phay mặt lắp nút tháo dầu: t3 = 6.l = 6.45 = 270.10-3 (phút) - Thời gian phay mặt lắp nắp ổ trục vít: t4 = 6.l = 6.(2.π.110) = 4147.10-3 (phút) - Thời gian phay thô mặt lắp bích ghép truyền bánh trụ: t5 = 6.l = 6.(2.277 + 290 + 2.π.100) = 8833.10-3 (phút) - Thời gian phay tinh mặt lắp bích ghép truyền bánh trụ: t5 = 4.l = 4.(2.277 + 290 + 2.π.100) = 5889.10-3 (phút) - Thời gian phay mặt lắp nắp ổ bánh vít: t6 = 6.l = 6.(2.π.115) = 4335.10-3 (phút) - Thời gian phay thô mặt lắp nắp hộp: t7 = 6.l = 6.2.(460 + 310) = 9240.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô lắp nút tháo dầu: t9 = 0,52.d.l = 0,52.23.20 = 239.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô lắp nút tháo dầu: t10 = 0,31.d.l = 0,31.25.20 = 155.10-3 (phút) 63 - Thời gian lỗ tarô lắp nút tháo dầu: t11 = 0,4.d.l = 0,4.30.20 = 240.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ lắp bu lông nền: t12 = 0,52.d.l = 0,52.20.35 = 364.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ lắp bu lông nền: t13 = 0,31.d.l = 0,31.30.35 = 326.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô ren lắp nắp ổ trục vít, bánh vít, nắp truyền trục vít bánh vít: t15 = 0,52.d.l = 0,52.8.50 = 208.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô ren lắp nắp ổ trục vít, bánh vít, nắp truyền trục vít bánh vít: t16 = 0,31.d.l = 0,31.10,2.50 = 158.10-3 (phút) - Thời gian tarô ren lỗ lắp nắp ổ trục vít, bánh vít, nắp truyền trục vít bánh vít: t17 = 0,4.d.l = 0,4.12.40 = 192.10-3 (phút) - Thời gian khoét lỗ φ176mm lỗ φ150mm gia công đồng thời: t18 = 0,21.d.l = 0,21.169,3.100 = 3555.10-3 (phút) - Thời gian khoét lỗ φ130mm: t19 = 0,21.d.l = 0,21.126.50 = 1323.10-3 (phút) - Thời gian khoét lỗ φ200mm gia công đồng thời: t20 = 0,21.d.l = 0,21.196.70 = 2881.10-3 (phút) - Thời gian doa thô lỗ φ176mm lỗ φ150mm gia công đồng thời: t21 = 0,43.d.l = 0,43.175,75.100 = 7557.10-3 (phút) - Thời gian doa thô lỗ φ130mm: t22 = 0,43.d.l = 0,43.129.50 = 2773.10-3 (phút) - Thời gian doa thô lỗ φ200mm gia công đồng thời: t23 = 0,43.d.l = 0,43.199.70 = 8557.10-3 (phút) - Thời gian doa tinh lỗ φ176mm lỗ φ150mm gia công đồng thời: t24 = 0,86.d.l = 0,86.175,93.100 = 15130.10-3 (phút) 64 - Thời gian doa tinh lỗ φ130 mm: t25 = 0,86.d.l = 0,86.129,6.50 = 5773.10-3 (phút) - Thời gian doa tinh lỗ φ176mm lỗ φ150mm gia công đồng thời: t26 = 0,86.d.l = 0,86.199,6.70 = 12016.10-3 (phút) - Thời gian doa mỏng lỗ φ176mm lỗ φ150mm gia công đồng thời: t27 = 1,8.d.l = 1,8.176.100 = 31680.10-3 (phút) - Thời gian doa mỏng lỗ φ130mm: t28 = 1,8.d.l = 1,8.130.50 = 11700.10-3 (phút) - Thời gian doa mỏng lỗ φ200mm gia công đồng thời: t29 = 1,8.d.l = 1,8.200.70 = 25200.10-3 (phút) Tổng cộng thời gian gia công thân hộp: t1Σ = 158 (phút) • Thời gian gia công nắp hộp: - Thời gian phay mặt đỉnh: t1 = 6.l = 6.200 = 1200.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô ren lắp nắp quan sát: t2 = 0,52.d.l = 0,52.8.50 = 208.10-3 (phút) - Thời gian khoan lần lỗ để tarô ren lắp nắp quan sát: t3 = 0,31.d.l = 0,31.8,5.50 = 132.10-3 (phút) - Thời gian tarô ren lỗ lắp nắp quan sát, vít chí: t4 = 0,4.d.l = 0,4.10.40 = 160.10-3 (phút) - Thời gian phay thô mặt lắp với thân hộp: t5 = 6.l = 6.2.(460 + 310) = 9240.10-3 (phút) Tổng cộng thời gian gia công nắp hộp: t2Σ = 13 (phút) - Tổng thời gian gia công thân xác định theo công thức 5.2 [5] Tng/c = Tcb + Tph + Tphv + Tk Trong đó: 65 Tcb = 158 (phút) - Thời gian , thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình dạng, kích thước tính chất lý chi tiết; thời gian thực tay máy, trường hợp gia công cụ thể công thức tính tương ứng Tph = 15,8 (phút) - Thời gian phụ, thời gian cần thiết để công nhân gá đặt, tháo chi tiết mở máy, chọn chế độ cắt, dịch chuyển ụ dao bàn máy, kiểm tra kích thước… Khi xác định thời gian nguyên công lấy giá trị gần đúng: Tph = 10%Tcb Tphv - Thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật (Tphvkt) để thay đổi dụng cụ, sửa đá, mài dao, điều chỉnh máy (Tphvkt = 8%Tcb); thời gian phục vụ tổ chức (Tphvt/c) để kiểm tra dầu co máy, thu dọn chỗ làm việc, bàn dao ca kíp (Tphvt/c = 3%.Tcb) ⇒ Tphv = Tphvkt + Tphvt/c = (8% + 3%)Tcb = 17,38 (phút) Tk = 7,9 (phút)- Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên công nhân (Tk = 5%.Tcb) Thời gian gia công thân hộp là: ⇒Tng/c = 158 + 15,8 + 17,38 + 7,9 = 199,08 (phút) Vì nguyên công gia công lần gá đặt, máy nên số máy xác định theo nguyên công xác định theo công thức 2.4 [5] m= N.Tng / c 60.Ftt ηdm Trong đó: N = 10000 (cái) - Số lượng chi tiết tổng cộng cần chế tạo năm (1 gồm chi tết thân hộp nắp hộp) Tng/c = 220,5 (phút) - Thời gian gia công chi tiết Ftt = 4029 (giờ) - Quỹ thời gian thực tế thiết bị, tra bảng 2.4 [5] ηdm = 0,7 - Hệ số sử dụng tải trọng định mức thiết bị, tra bảng 2.5 [5] ⇒ m= N.Tng / c 60.Ftt ηdm = 10000.199,08 = 11,7 60.4029.0,7 66 Vậy Số máy cần để gia công 10000 chi tiết thân hộp năm 12 máy phay giường 6652 - Tổng thời gian gia công nắp xác định theo công thức 5.2 [5] Tng/c = Tcb + Tph + Tphv + Tk Trong đó: Tcb = 13 (phút) - Thời gian , thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình dạng, kích thước tính chất lý chi tiết; thời gian thực tay máy, trường hợp gia công cụ thể công thức tính tương ứng Tph = 1,3 (phút) - Thời gian phụ, thời gian cần thiết để công nhân gá đặt, tháo chi tiết mở máy, chọn chế độ cắt, dịch chuyển ụ dao bàn máy, kiểm tra kích thước…, Khi xác định thời gian nguyên công lấy giá trị gần đúng: Tph = 10%Tcb Tphv - Thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật (Tphvkt) để thay đổi dụng cụ, sửa đá, mài dao, điều chỉnh máy (Tphvkt = 8%Tcb); thời gian phục vụ tổ chức (Tphvt/c) để kiểm tra dầu co máy, thu dọn chỗ làm việc, bàn dao ca kíp (Tphvt/c = 3%.Tcb) ⇒ Tphv = Tphvkt + Tphvt/c = (8% + 3%)Tcb = 1,43 (phút) Tk = 0,65 (phút)- Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên công nhân (Tk = 5%.Tcb) Thời gian gia công nắp là: ⇒Tng/c = 13 + 1,3 + 1,43 + 0,65 = 16,34 (phút) Vì nguyên công gia công lần gá đặt, máy nên số máy xác định theo nguyên công xác định theo công thức 2.4 [5] m= N.Tng / c 60.Ftt ηdm Trong đó: N = 10000 (cái) - Số lượng chi tiết tổng cộng cần chế tạo năm (1 gồm chi tết thân hộp nắp hộp) Tng/c = 220,5 (phút) - Thời gian gia công chi tiết 67 Ftt = 4029 (giờ) - Quỹ thời gian thực tế thiết bị, tra bảng 2.4 [5] ηdm = 0,7 - Hệ số sử dụng tải trọng định mức thiết bị, tra bảng 2.5 [5] m= N.Tng / c 60.Ftt ηdm = 10000.16,34 = 1,1 60.4029.0,7 Vậy Số máy cần để gia công 10000 chi tiết nắp hộp năm máy phay giường 6652 Tổng số máy cần để gia công 10000 hộp năm là: 14 máy phay giường 6652 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trịnh Chất - Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động khí - Tập 1, tập 2, NXBGD, Nội, 2002 [2] PGS.TS Trần Hữu Đà, sở chất lượng trình cắt, Nam Định, 2005 [3] PGS.TS Trần Văn Địch, Th.S Lưu Văn Nhang, Th.S Nguyễn Thanh Mai, Sổ tay gia công cơ, NXBKHKT, Nội, 2002 [4] GS.TS Đặng Thế Huy, Sức bền vật liệu, Nam Định, 2004 [5] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, Th.S Lưu Văn Nhang, Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, NXBKHKT, Nội, 2004 [6] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.PTS Lê Văn Tiến, PGS.PTS Ninh Đức Tốn, PTS Trần Xuân Việt, Sổ tay công nghệ chế tạo máy - tập 1,2,3, [7] TS Trần Thọ, Bài giảng máy nâng chuyển, Nam Định, 2006 [8] PGS.TS Ninh Đức Tốn, Dung sai lắp ghép, NXBGD, 69 ... THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỘP GIẢM TỐC Hình 8.2 - Hộp giảm tốc bánh côn Hình 8.3 - Hộp giảm tốc trục vít – bánh vít cấp Hình 8.4 - Hộp giảm. .. - Hộp giảm tốc bánh sóng Hình 8.6 - Động hộp giảm tốc bánh hành tinh Hình 8.7 - Hộp giảm tốc bánh trục vít Hình 8.8 - Hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh 10 8.1 Phân tích chi tiết gia công 8.1.1 Phân. .. thuỷ… Một số loại hộp giảm tốc: Hình 8.1 - Hộp giảm tốc hai dòng công suất Hình 8.2 - Hộp giảm tốc bánh côn Hình 8.3 - Hộp giảm tốc trục vít – bánh vít cấp Hình 8.4 - Hộp giảm tốc bánh hành tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc có flie cad dwg, Thiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc có flie cad dwg, Thiết kế hệ dẫn động nâng hạ cánh cửa xưởng sơn phân đoạn, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo hộp giảm tốc có flie cad dwg, THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỘP GIẢM TỐC, Hình 8.7 - Hộp giảm tốc bánh răng trục vít, Hình 8.9 - Sơ đồ gá đặt gia công lỗ, Hình 8.10 - Sơ đồ gá đặt gia công mặt đáy, Hình 8.11 - Sơ đồ gá đặt gia công nắp hộp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay