Tiểu nhân,quân tử,thánh nhân

1 249 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:58

Phân biệt tiểu nhân, quân tử, thánh nhân để biết ta đang ở đâu,người ở chỗ nào để học cách sống, giao lưu cho cuộc đời hoàn mỹ.Chúc mọi người tìm được sách hay, bạn hiền, thầy giỏi để học hỏi, giao lưu. Tiểu nhân: -Tiểu nhỏ, nhân người.Tiểu nhân người có bụng hẹp hòi, hay chấp vặt, lòng bao dung, thường dùng thủ đoạn để đạt mục đích mà bất chấp đạo lý -Là người nghĩ đến thân, lợi ích mà chà đạp lên người khác -Trọng lợi, bỏ danh Gặp vấn đề hay tìm cách che dấu lỗi mình,trách người, trách hoàn cảnh Dễ thay lòng đổi hoàn cảnh thay đổi, lo giữ lợi lộc, địa vị Phản trung dung, cầu người Hùa theo người để lấy lòng họ-’’ba phải’’ Bụng lo ngai ngái Nói nhanh, làm chậm.Nói được, không làm Bảo thủ, không nhận lỗi nên khó sửa lỗi.Muốn sửa lỗi không dễ chi không nhận lỗi, không muốn sửa lỗi Gần tiểu nhân khó chịu, hạng nguòi không nên giao du, kết bạn Khi gặp khó khăn, ta hiểu rõ Quân tử: -Chỉ người có đức hạnh tôn quý, tâm tính rộng lượng, hay hành việc thiện.Theo Nho gia, quân tử người có lối sống chân chánh (cần kiệm liêm chính,chí công vô tư,…) hướng đến toàn thiện -Trọng danh dự -Hiểu trung dung, hành đạo lí, cầu Gặp cố trách mình.Luôn chấp nhận thật, không trốn tránh, lo sửa lỗi Khi khó khăn giữ đạo lí, lo giữ đức hạnh Hòa với người mà không theo Phàm làm việc gì, tâm thẳng nên lo lắng Nói chậm, làm nhanh Làm nói.Nói được,làm Thấy điều thiện dù nhỏ,hết sức làm.Thấy điều ác dù nhỏ tránh Gần họ thấy dễ chịu.Họ nhiều người yêu mến,tin cậy.Nên gần gũi, học tập họ Thánh nhân -Chỉ người hoàn thiện, hoàn mỹ mặt, người chứng ngộ chân lí tuyệt đối, bên bên Ngài hoàn hảo.Thánh nhân tương đương với vị Phật Phật giáo, hay vị giáo chủ tôn giáo lớn ngày trước.Thánh nhân khác với Thánh nhân Thiên Chúa giáo,Phật giáo, Vì vậy,hãy tìm họ mà học Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu nhân,quân tử,thánh nhân, Tiểu nhân,quân tử,thánh nhân, Tiểu nhân,quân tử,thánh nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay