SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: THỦ THUẬT DẠY TẬP ĐỌC NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN

24 115 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:33

MỤC LỤCĐề mục TrangI. PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................21. Lý do chọn đề tài...............................................................................................22. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài..........................................................................33. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................34. Giới hạn phạm vi nghiên cứu...........................................................................35. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3II. PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................41. Cơ sở lý luận......................................................................................................42. Thực trạng.........................................................................................................42.1. Thuận lợi – khó khăn.......................................................................................42.2. Thành công – hạn chế......................................................................................5 2.3. Mặt mạnh mặt yếu.........................................................................................62.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động.............................................................6 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra..............73. Giải pháp, biện pháp.............................................................................83.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp........................................................83.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.........................83.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp......................................................183.4. Mối quan hệ giữa giải pháp, biện pháp.........................................................193.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.....................194. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu........................................................................................................................20III. PHẦN KẾT LUẬN.......................................................................................201. Kết luận............................................................................................................212. Kiến nghị..........................................................................................................21٭. Tài liệu tham khảo..........................................................................................23I. PHẦN MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tàiÂm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu được của tuổi thơ, giúp cho cảm xúc các em thêm sâu sắc tâm hồn thêm trong sáng, ước mơ thêm bay bổng. Những cảm xúc đó hằng ngày theo sát, nhắc nhở các em thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con người toàn diện, có ích cho đất nước sau này.Có rất nhiều phương pháp truyền đạt khi dạy hát, dạy tập đọc nhạc, dạy kể chuyện âm nhạc và cũng tùy thuộc vào mỗi giáo viên có mỗi phương pháp truyền đạt khác nhau cùng với kinh nghiệm của mỗi người.Riêng đối với nội dung dạy “Tập đọc nhạc’’ có rất nhiều giáo viên nghĩ rằng chỉ đàn lên là học sinh đọc được, sai chỗ nào thì dừng lại sửa. Với tôi cách nghĩ đó nên áp dụng cho phương pháp dạy hát thì phù hợp hơn. Khi nghe giáo viên đàn bài hát có sẵn lời ca thì các em hát theo được, còn đọc nhạc mà chỉ nghe thôi thì chỉ có học sinh giỏi mới thực hiện được, phải cho các em được quan sát trực tiếp vào bảng phụ, chỉ từng nốt nhạc cụ thể cho các em thấy được nốt nằm ở vị trí đó là nốt gì để các em nắm được. Các em nắm được nốt rồi thì mới kết hợp cho nghe đàn và được nghe nhiều lần. Để giúp các em đọc được và thực hành tốt phải thực hiện một lúc cả 3 giác quan như: mắt nhìn tai nghe miệng đọc kết hợp gõ phách, qua đó giúp các em phát triển tai nghe và phát triển giọng. Vì vậy giáo viên phải có những phương pháp, kinh nghiệm tối ưu để truyền đạt, với tôi trên lớp tôi luôn dạy hết mình, luôn quan tâm, theo sát học sinh trong tiết dạy của mình, luôn áp dụng phương pháp nhẹ nhàng, thích hợp tùy vào từng đối tượng học sinh, cùng với mong muốn đưa Tập đọc nhạc thực sự gần gũi với các em đồng thời đem lại hiệu quả cao khi giảng dạy nội dung này. Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - PHÒNG GD-ĐT CƯ KUIN TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: THỦ THUẬT DẠY TẬP ĐỌC NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN GV: Nguyễn Văn Thảo - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -1- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Cư Kuin, tháng năm 2017 MỤC LỤC Đề mục Trang I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực trạng .4 2.1 Thuận lợi – khó khăn .4 2.2 Thành công – hạn chế 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu .6 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp .8 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 18 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp .19 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 19 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 20 III PHẦN KẾT LUẬN .20 Kết luận 21 Kiến nghị 21 ‫٭‬ Tài liệu tham khảo 23 I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -2- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Âm nhạc ăn tinh thần thiếu tuổi thơ, giúp cho cảm xúc em thêm sâu sắc tâm hồn thêm sáng, ước mơ thêm bay bổng Những cảm xúc ngày theo sát, nhắc nhở em thực năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành người toàn diện, có ích cho đất nước sau Có nhiều phương pháp truyền đạt dạy hát, dạy tập đọc nhạc, dạy kể chuyện âm nhạc tùy thuộc vào giáo viên có phương pháp truyền đạt khác với kinh nghiệm người Riêng nội dung dạy “Tập đọc nhạc’’ có nhiều giáo viên nghĩ đàn lên học sinh đọc được, sai chỗ dừng lại sửa Với cách nghĩ nên áp dụng cho phương pháp dạy hát phù hợp Khi nghe giáo viên đàn hát có sẵn lời ca em hát theo được, đọc nhạc mà nghe có học sinh giỏi thực được, phải cho em quan sát trực tiếp vào bảng phụ, nốt nhạc cụ thể cho em thấy nốt nằm vị trí nốt để em nắm Các em nắm nốt kết hợp cho nghe đàn nghe nhiều lần Để giúp em đọc thực hành tốt phải thực lúc giác quan như: mắt nhìn - tai nghe - miệng đọc kết hợp gõ phách, qua giúp em phát triển tai nghe phát triển giọng Vì giáo viên phải có phương pháp, kinh nghiệm tối ưu để truyền đạt, với lớp dạy hết mình, quan tâm, theo sát học sinh tiết dạy mình, áp dụng phương pháp nhẹ nhàng, thích hợp tùy vào đối tượng học sinh, với mong muốn đưa Tập đọc nhạc thực gần gũi với em đồng thời đem lại hiệu cao giảng dạy nội dung Tôi mong muốn chia với tất đồng nghiệp nhằm học hỏi, trao đổi rút kinh nghiệm để ngày có phương pháp dạy tập đọc nhạc hiệu nữa, thông qua đề tài: “Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -3- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - - Học sinh hiểu chất Tập đọc nhạc trình khám phá giai điệu nhạc - Học sinh nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ giải mã cao độ trường độ nốt nhạc để đọc giai điệu, biết đọc Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách đánh nhịp - Giúp học sinh phát triển tai nghe, cảm thụ âm thanh, tư sáng tạo, hỗ trợ việc học hát phát triển khiếu âm nhạc em - Tạo tâm lý thoải mái, hứng thú, ý thức học tập tốt học Tập đọc nhạc, đồng thời kích thích tiềm nghệ thuật, kỹ sáng tạo, phát triển khả cảm thụ âm nhạc Giúp học sinh có kiến thức bản, vững âm nhạc, làm tảng cho em học tốt chương trình âm nhạc lớp sau Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối 4, khối trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện CưKuin, tỉnh Đăk Lăk Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phân môn Tập đọc nhạc học sinh khối khối 5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp trải nghiệm thực tế - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp thực hành - Khảo sát trình độ học sinh II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -4- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Hiện Thế Giới có nhiều công trình nghiên cứu vai trò âm nhạc đời sống người tác động âm nhạc tới hình thành phát triển nhân cách sống đăc biệt lứa tuổi tiểu học M Gorki nhận xét: “Âm nhạc có tác động kì diệu đến tận đáy lòng, khám phá phẩm chất cao quí người Chính vậy, người lớn cần đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ sớm tốt” Ở Việt Nam có số nhà sư phạm nghiên cứu số phương pháp giảng dạy âm nhạc trường phổ thông Như Giáo sư Dương Viết Á chuyên nghiên cứu điệu dân ca để vào trường học phổ thông,Nhạc sĩ Hoàng Long chủ biên sách nghệ thuật 1,2,3,NXB Giáo dục Hà Nội 20012003.Đồng thời chủ biên sách Hỏi đáp phương pháp dạy học 1,2,3 Nghệ thuật 4,5NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004 Việc lựa chọn phương pháp dạy học không vấn đề mẻ,nhưng dạy nào, phối hợp phương pháp dạy học để học sinh học mà không bị nhàm chán, không bị gò bó hay ép buộc, làm cho học sinh cảm thấy thích thú, hào hứng, phấn khởi sau học nhạc thân qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy âm nhạc ứng dụng số phương pháp dạy học nhằm bồi dưỡng kỹ học Tập đọc nhạc cho học sinh Từ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn, hứng thú với Tập đọc nhạc, đọc cao độ, tiết tấu nốt nhạc Thực trạng 2.1 Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi - Cho đến trường có giáo viên dạy Âm nhạc, phong trào học Âm nhạc ngày sôi nổi, hầu hết em học sinh hào hứng học môn học ý Tất người hiểu môn học nghệ thuật, môn học có đóng góp lớn đến việc giáo dục trẻ, môn học góp phần không nhỏ vào - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -5- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - việc hình thành nhân cách phát triển toàn diện cho học sinh Vì không giáo viên, học sinh, bậc phụ huynh coi trọng đầu tư cho môn học Để giảng dạy môn Âm nhạc chương trình đào tạo thành công, điều phụ thuộc nhiều vào yếu tố : Tài liệu, phương tiện, đồ dùng trực quan Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành trang bị số đồ dùng cần thiết cho việc giảng dạy Âm nhạc học : Bộ đồ dùng dạy học từ lớp đến lớp 5, sách tham khảo, số tranh ảnh, đàn Piano điện tử, đàn Organ, phách, bảng phụ Tập đọc nhạc…phương tiện dạy học nhà nước cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư nên việc dạy học ngày cải thiện đem lại hiệu rõ rệt * Khó khăn Tuy nhiên việc vận dụng dụng cụ hỗ trợ cho việc dạy học giáo viên chưa linh hoạt, số đồ dùng trang bị chưa hợp lí không sử dụng Bên cạnh quan niệm số giáo viên, phụ huynh môn học hạn chế, chưa coi trọng môn học, chưa quan tâm mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh, Lứa tuổi em nhỏ để hiểu rõ nhịp, phách, tiết tấu, số em gõ đệm chưa chuẩn, số em chưa nhớ vị trí nốt nhạc, nhiều em khiếu nghe cảm thụ âm nhạc Đặc biệt thân em, nhiều em chưa nhớ hết nốt nhạc, giáo viên phải nhiều thời gian để dạy kiến thức lớp 3, cho em nắm tên nốt vị trí nốt khuông nhạc 2.2 Thành công – hạn chế * Thành công - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -6- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Đa số học sinh háo hức tham gia hoạt động giáo dục âm nhạc biết phân biệt rõ hình nốt nhạc, trường độ nốt, đọc tương đối tên gọi cao độ nốt nhạc Đọc tương đối tốt Tập đọc nhạc có chương trình * Hạn chế Ở độ tuổi em hiếu động nên chưa tập trung ý giáo viên hướng dẫn Khi đọc Tập đọc nhạc trước lớp em thiếu tự tin dẫn đến đọc chưa xác cao độ, đọc sai tên nốt nhạc 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu * Mặt mạnh Đa số em nắm kiến thức môn học, kết học tập học sinh khối khối thời gian qua có nhiều chiều hướng tích cực, chất lượng nâng cao, tất em hoàn thành môn học Âm nhạc giúp em có tinh thần thoải mái để hứng thú học môn học khác * Mặt yếu Khả ghi nhớ em chưa tốt, có tiết học nhớ, tiết sau quên Việc cảm nhận cao độ, tiết tấu học sinh tiểu học hạn chế 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động * Nguyên nhân thành công Trong trình vận dụng đề tài thu số thành công định Đa số em yêu thích môn học, em biết đọc, viết Tập đọc nhạc Sử dụng hiệu đồ dùng dạy học * Nguyên nhân hạn chế Về CSVC trường chưa thật đầy đủ, chưa có phòng chức riêng điểm trường phụ để học Âm nhạc nên học nhiều hạn chế - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -7- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - : không sử dụng hết nhạc cụ, chưa có không gian tham gia số trò chơi âm nhạc Do môn học đòi hỏi phải có khiếu nên số em đọc sai cao độ, chưa đọc tên nốt nhạc, chưa biết gõ đệm xác theo nhịp, phách, tiết tấu Điều kiện giảng dạy giáo viên hạn chế, tài liệu tham khảo, phục vụ dạy Tập đọc nhạc tranh trò chơi âm nhạc ít, chưa phong phú Trường có số em học sinh đồng bào, em tiếp thu chậm rụt rè, nhút nhát Ý thức học tập khả tiếp thu số học sinh chưa cao Một số phụ huynh chưa quan tâm, nhắc nhở em học tập, chuẩn bị đồ dùng học tập môn Âm nhạc chưa đầy đủ 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Đối với học sinh Tiểu học tâm lý em chưa ổn định, trí tuệ em phát triển chưa hoàn chỉnh nên em học dễ thuộc nhanh quên, tiết học âm nhạc thời lượng có 35 đến 40 phút mà phân môn Tập đọc nhạc có thời gian khoảng 20 phút để học Tập đọc nhạc nên có thời gian để kiểm tra, chỉnh sửa cho học sinh Hơn lớp em có hai tiết học để làm quen với nốt nhạc nên lên lớp em chưa nhớ hết vị trí nốt nhạc khuông Vậy, làm để giúp học sinh đọc tốt Tập đọc nhạc, nhớ vị trí, tên gọi, hình nốt, trường độ nốt nhạc điều trăn trở đến lớp Để em học tập tốt Mỗi giáo viên cần có tâm với nghề, phải tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu phương pháp dạy học phù hợp nhóm đối tượng học sinh Căn vào tài liệu hướng dẫn môn học, vào - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -8- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - chuẩn kiến thức kỹ để kết hợp nhiều phương pháp tiết học, tổ chức trò chơi âm nhạc giúp em hứng thú học tập, giúp em mạnh dạn, tự tin trước tập thể trình học tập chắn em hứng thú học tập đạt kết cao Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Để thực đề tài thân xác định mục tiêu đề tài giúp học sinh xác định vị trí nốt nhạc khuông nhạc, phân biệt hình nốt nhạc, ghi nhớ trường độ hình nốt nhạc, đọc cao độ Tập đọc nhạc chương trình Tập đọc nhạc Tiểu học 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp a Luyện tập cao độ Đối với học sinh tiểu học, phần tương đối khó Muốn chờ đến lớp có phần tập đọc nhạc học vội vàng cho học sinh tập đọc cao độ theo đàn Điều mang lại kết khả quan Với tôi, từ lớp cho em thường xuyên nghe giai điệu hát, làm quen với chuỗi âm lên, xuống, ngang qua trò chơi như: Nghe giai điệu đoán tên hát, nhận biết chuỗi âm lên, xuống, ngang… giúp em ý thức phần giai điệu hát qua trò chơi như: Hát thay lời ca nguyên âm a, o, i, e, u theo giai điệu hát Chính trò chơi lôi em vào tiết học âm giai điệu hát thấm dần vào tâm hồn em cách từ từ chắn Tiếp tục đến lớp lớp khả nghe phân biệt âm em trở thành kĩ thục, nhuần nhuyễn Và ấy, cho em làm quen với tên nốt nhạc qua câu truyện kể qua trò chơi "gọi tên nốt", "bảy anh em nhà nốt nhạc", Sắp xếp tên nốt nhạc thành câu có nghĩa “Đồ Mi Là Đồ Xí Xọn, Đồ Mi Là Đồ Mi - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành -9- Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Phá”… Qua trò chơi tên nốt nhạc trở nên thân thiết, gần gũi với em người bạn Có em sau tham gia trò chơi tiết học xong em gọi đùa tên nốt nhạc mà em vừa đóng vai Qua ta thấy học qua trò chơi khắc sâu vào tâm trí học sinh Khi tiến hành luyện cao độ cho tập đọc nhạc cụ thể, thay đổi hình thức thang âm độ cao giúp học sinh hứng thú luyện tập thay với hình thức truyền thống như: Thay bằng: SI LA SON PHA MI RÊ ĐÔ Hoặc: - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 10 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - ĐÔ SI LA SON PHA MI RÊ ĐÔ Bằng bồi dưỡng lâu dài thường xuyên, học sinh chuẩn bị kĩ đọc cao độ nốt nhạc thục chuẩn xác b Luyện tập tiết tấu Tuy phần tiết tấu tương đối đơn giản phần luyện cao độ mà học sinh dễ dàng thực Bởi độ dài hình nốt nhạc đo cm toán học mà tính độ dài vang lên âm Đối với học sinh tiểu học trừu tượng khó nắm bắt Vậy nên trò chơi lấy mô hình nốt nhạc hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt móc kép làm phần thưởng cho nhóm hay cá nhân vừa trả lời Chính phần thưởng ý nghĩa kích thích em tích cực, động tham gia vào tiết học qua em dễ dàng nhớ tên hình nốt nhạc để sau việc nắm bắt độ dài hình nốt trở nên đơn giản Khi giới thiệu độ dài hình nốt mô hình hoá cho học sinh dễ nhận Ví dụ: Tôi dùng đàn mô độ dài âm bước chân Ví dụ: Nốt trắng: hai bước Nốt đen: bước - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 11 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Nốt móc đơn: Nửa bước chân Với cách cụ thể hoá giúp học sinh dễ dàng phân biệt khác độ dài hình nốt nhạc Qua tích cực giúp em thực hành, luyện tập nhiều lần Ngoài cho em luyện tập tiết tấu thông qua trò chơi như: "Nghe tiết tấu đoán câu hát bài" "Nghe tiết tấu đoán tên hát" Trong chương trình âm nhạc tiểu học có nhiều hát chung tiết tấu giống bài: Em yêu hoà bình (Em yêu hòa bình yêu đất nước Việt Nam ) Bầu trời xanh (La la la, la la ); Bài: Múa vui Hoa mùa xuân… , thông qua trò chơi học sinh thực hành, luyện tập cách thường xuyên qua học sinh nắm bắt, thực hành tập tiết tấu cách xác c Đọc nốt nhạc khuông nhạc Đây phần khó phần đánh giá kĩ thực hành học sinh tổng hợp từ hai phần Ở lứa tuổi tiểu học kết hợp lúc vừa nhớ tên nốt, độ cao, vị trí hình tiết tấu nốt nhạc điều không đơn giản em Nên phải có chuẩn bị để rèn luyện cho em từ lớp Cũng thông qua trò chơi giúp em nhớ nốt khuông trò chơi: "Khuông nhạc bàn tay" Có thể có hai cách thực trò chơi như: - Tôi vị trí nốt tương ứng bàn tay, học sinh nói tên nốt - Tôi nói tên nốt, học sinh bàn tay Ngoài tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: "Gắn nốt nhạc khuông"… VD: Tôi chọn nhóm, nhóm học sinh Mỗi nhóm rút thăm đề yêu cầu nhóm nối tiếp gắn nốt nhạc có thăm lên khuông nhạc Nhóm gắn nhanh, thưởng nốt nhạc xinh Ban giám khảo đại diện số học sinh lớp - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 12 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - VD: Trò chơi “ Lời chào nốt nhạc” Khi bước vào lớp Tôi chào học sinh: Rê, Pha, La, Đô ( Hoặc: Đồ Rê Mi Pha Sol La Si Đố) Học sinh chào lại: Đồ, Mi, Sol, Si ( Hoặc: Đố Si La Sol Pha Mi Rê Đồ) Thông qua trò chơi việc nhớ tên nốt học sinh trở nên dễ dàng hơn, dễ khắc sâu vào trí nhớ em Đó thành công việc thực phương châm: "Học mà chơi, chơi mà học" Hay tạo điều kiện để bạn học giỏi giúp đỡ bạn yếu ghi nhớ vị trí nốt nhạc biện pháp hiệu d Thực hành đọc tập đọc nhạc: Với chuẩn bị chu đáo từ lớp học với kĩ trang bị suốt ba năm học lớp 1, lớp lớp đến trực tiếp thực hành tập đọc nhạc lớp em hào hứng tham gia dễ dàng đọc xác tập đọc nhạc mà Tôi không cần phải vất vả hướng dẫn làm mẫu Tuy nhiệm vụ lại trở nên khó khăn giáo viên không giúp học sinh thực hành tập đọc nhạc cách nhuần nhuyễn, thục mà phải trì hứng thú học sinh tham gia tập đọc nhạc Muốn tổ chức cho học sinh tập đọc nhạc, Tôi lồng ghép trò chơi thích hợp để giúp học sinh tích cực, chủ động tham gia học trò chơi: Em tập lái ô tô học tập đọc nhạc số (chương trình lớp 5), trò chơi ghép hình ảnh phù hợp nội dung tập đọc nhạc cho học sinh học tập đọc nhạc số 5, số 7, số (chương trình lớp 4) … Dạy Tập đọc nhạc dạy cách đọc (thông qua đọc) dạy đọc theo kiểu truyền khẩu, phải cho học sinh thực kĩ (Nhìn nghe – đọc) - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 13 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Vì thế, dạy tập đọc nhạc buộc phải có bảng phụ tập đọc nhạc để em quan sát trực tiếp, Tôi nốt nhạc cụ thể cho em thấy nốt nằm vị trí nốt để em nắm Khi nắm nốt Tôi kết hợp cho em nghe đàn để nghe cao độ xác nghe nhiều lần (được nhìn - nghe) Bên cạnh Tôi dạy cách đọc giúp cho em không đọc Tập đọc nhạc mà vận dụng để đọc khác tương tự Tôi quan tâm, theo sát học sinh tiết dạy mình, áp dụng phương pháp nhẹ nhàng, thích hợp tùy vào đối tượng học sinh giúp em hiểu bài, nắm vũng kiến thức, thực hành Trên lớp dạy hết mình, xem em đọc chưa dùng “Khuông nhạc bàn tay” để HS nhớ lại tên gọi vị trí nốt nhạc, kiểm tra em tiết đến em nắm Ngoài phương pháp kinh nghiệm truyền đạt việc chuẩn bị trước lên lớp vô quan trọng, giúp Tôi tự tin, dạy tốt, tiết học đạt hiệu Để dạy tiết tập đọc nhạc lớp chuẩn bị thật kĩ: Thứ nhất: Sử dụng đàn phím điện tử Thứ 2: Đặt hợp âm cho TĐN Đa số viết giọng Đô trưởng Hợp âm Đô trưởng: C Hợp âm Pha trưởng: F Hợp âm Son bảy: G7 Hợp âm Rê trưởng: D Hợp âm Mi thứ: Em Thứ 3: Đàn thành thạo TĐN sau vừa đàn vừa xướng âm, tập đánh nhịp vài lần - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 14 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Thứ 4: Đàn đọc phần luyện tập cao độ (SGK) Thứ 5: Đọc kết hợp gõ tiết tấu: Ví dụ: Nốt móc đơn: Đọc đơn (Gõ1 nhanh) Nốt đen: Đọc đen (Gõ cái) Nốt trắng: Đọc trắng (Gõ cái) Hoặc: Nốt móc đơn: Đọc rinh (Gõ nhanh) Nốt đen: Đọc tùng (Gõ cái) Nốt trắng: Đọc tùng (Gõ cái) Thứ 6: Sử dụng bảng phụ TĐN, quan sát, đánh dấu chỗ chia câu, số ô nhịp cho hợp lý, để dạy em đọc câu vài ô nhịp một, phân chia để em dễ đọc Thứ 7: Soạn đầy đủ, xác, chi tiết, phân bố thời gian hoạt động cho hợp lý, cân đối Thứ 8: Chuẩn bị thêm trò chơi đố vui, để học thêm sinh động, phát huy tích cực cho học sinh Thứ 9: Sưu tầm hát có (Trích) TĐN để kết thúc phần đọc nhạc, giáo viên hát cho học sinh nghe đoạn họăc hát đó, học sinh thuộc cho học sinh hát Hoặc định 1-2 học sinh thuộc hát hát cho lớp nghe, làm cho tiết học sôi hơn, thêm phần hiệu Kích thích niềm say mê học tập đọc nhạc hơn, không học tập đọc nhạc mà em biết hát Chẳng hạn dạy bài: TĐN số 5: Hoa bé ngoan (tiết 20) (Trích) - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 15 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Nhạc lời: Hoàng Văn Yến -Tôi chuẩn bị lời hai tập đọc nhạc là: Em mẹ thương nhất, em cô giáo yêu Khi mà em ngoan nhất, hoa bé ngoan Và sưu tầm hát viết thêm hợp âm để đệm cho em hát Bài TĐN số 8: Bầu trời xanh (Trích ) Nhạc lời: Nguyễn Văn Quỳ - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 16 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Tôi chuẩn bị 02 câu hát đầu hát Bầu trời xanh là: Và viết hợp âm cho nhạc để đệm cho học sinh hát viết thêm hợp âm cho 02 câu tập đọc nhạc (5 hợp giống trên: Am- A7- Dm- GC) Thứ 10: Chuẩn bị đồ dùng dạy học: -Đàn phím điện tử - Một nhạc cụ gõ như: - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 17 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Song loan Thanh phách Mõ - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 18 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - e Ghép lời ca Phần ghép lời ca vào giai điệu tập đọc nhạc học mang lại niềm vui thích cho học sinh tham gia học có phần tập đọc nhạc Đây phần hoàn thiện toàn tập đọc nhạc nên hát lời ca có nhiều học sinh phấn khích nên hát với âm lượng lớn gần gào thét Như hài hoà phối hợp tập đọc nhạc hát lời ca Tôi vận dụng sáng tạo hình thức ghép lời ca như: Nửa lớp đọc tên nốt, nửa lớp hát lời ca Các bạn nữ đọc tên nốt, bạn nam hát lời ca đổi ngược lại Nửa lớp hát lời ca, nửa lớp lại gõ đệm theo cách học… Với hình thức học làm cho tiết học thêm sinh động, học sinh tích cực tham gia kết học cao g.Giáo dục tình cảm thẩm mĩ Qua học nhạc học sinh không trang bị kiến thức, kĩ phân môn nghệ thuật mà thông qua học Tôi Giáo dục em tính thẩm mĩ, động, tự tin, hòa nhã với bạn bè Khơi gợi lên tâm hồn em tình yêu quê hương, đất nước, yêu người Dạy em biết yêu lao động, lời cha mẹ, thầy cô Hình thành cho trẻ tâm hồn nhạy cảm, yêu đẹp Giúp em cảm nhận hay, đẹp âm nhạc đời sống để qua giúp em hoàn thiện nhân cách 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Giáo viên phải nắm vững chuyên môn, có kỹ sư phạm tốt, sáng tạo, đổi tổ chức hoạt động học tập Chuẩn bị kỹ dạy trước đến lớp Tìm hiểu nắm trình độ tiếp thu học sinh để giao nhiệm vụ có hình thức, phương pháp dạy - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 19 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - học phù hợp để đảm bảo tất học sinh tích cực tham gia học tập với ý thực tự giác, chủ động, tích cực Cơ sở vật chất phục vụ môn học phải tương đối đầy đủ như: phòng học rộng rãi để học sinh tham gia trò chơi, đàn organ, phách, mõ, trống, nốt nhạc đồ chơi tạo không khí vui tươi, sôi động học sinh thực hành Có phối hợp giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, ý thức tự học học sinh Giáo viên chuyển việc truyền thụ học sinh thành việc hướng dẫn học sinh tự học Lớp học diễn với nhiều hình thức như: Làm việc theo cặp, làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm Học sinh học môi trường thoải mái, không bị gò bó, gần gũi với thầy cô, bạn bè, giúp đỡ bạn lớp, phù hợp với tâm sinh lý em Tạo môi trường học thân thiện, an toàn 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp định hướng cho giải pháp tiến hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có hỗ trợ lẫn nhau, bám sát vào hoàn cảnh mức độ tiếp thu đối tượng học sinh Bởi trình giảng dạy giáo viên cần lựa chọn phương pháp phù hợp để giảng dạy cho tiết học đạt kết cao 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết khảo nghiệm học sinh khối khối học kì I năm học 2016-2017, sau áp dụng giải pháp sau: Mức độ đạt học sinh Trước thực Học sinh xác định vị trí nốt Sau thực 48% 95% 53% 97% nhạc khuông Học sinh biết gõ đệm theo phách, - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 20 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - nhịp, tiết tấu Học sinh đọc Tập 43% 94% đọc nhạc Qua thực tiễn dạy học chương trình trường học VNEN, môn Âm nhạc nhận thấy em mạnh dạn, tự tin, hứng thú học hát phần tập đọc nhạc em thành công việc đọc xác cao độ, tiết tấu ghép lời ca Điều chứng tỏ học tập đọc nhạc không khô khan, nhàm chán, khó khăn mà có lý thú riêng nhờ động viên, khuyến khích, quan tâm giáo viên đến em học sinh quan trọng vận dụng sáng tạo giáo viên trình giảng dạy bồi dưỡng kĩ tập đọc nhạc cho em Qua bước thực tiết dạy trên, thấy học sinh tiếp thu chủ động, hứng thú yêu thích môn học Bước đầu em biết cảm thụ âm nhạc , góp phần vào hiệu chung nhà trường Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Đa số học sinh yêu thích hứng thú học Hoạt động giáo dục Âm nhạc Các em yêu thích nốt nhạc, thích đọc Tập đọc nhạc, em xác định vị trí nốt nhạc khuông nhạc Một số em có khiếu biết tự đọc Tập đọc nhạc, giúp đỡ bạn nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc Một số em chưa mạnh dạn, học yếu có ý thứ học tập, biết đọc nốt nhạc tham gia học tập nhóm III Phần kết luận, kiến nghị Kết luận - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 21 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - Mục đích dạy học học sinh tiếp nhận kiến thức mà giáo viên truyền đạt cách nhẹ nhàng, thoải mái, đầy đủ phong phú Từ kiến thức tiếp thu, học sinh có khả mở rộng phát triển vận dụng cách linh hoạt để giải công việc cụ thể sau Vì việc chủ động lĩnh hội kiến thức phải thuộc học sinh, học sinh tiểu học - lứa tuổi mà ý thức học tập chưa xác định cách đầy đủ, đắn Các em học vui mà học, vui thích việc học tập tự nguyện, không bị gò ép thúc bách Khi học chơi việc học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái Học âm nhạc trở thành nhu cầu trẻ Song để học sinh thích học vấn đề dạy học mà giáo viên cần phải ý Suy cho học sinh tích cực học tập dạy học có hiệu Khi tích cực học tập học sinh thể em ý lắng nghe, hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên, nêu lên thắc mắc, chưa rõ, chưa hiểu chịu khó tìm tòi lạ Muốn làm điều giáo viên phải làm tròn trọng trách "kĩ sư tâm hồn" với đầy đủ trách nhiệm lương tâm tham gia trình giáo dục hệ trẻ Kiến nghị - Để nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc Tiểu học nâng cao chất lượng tiếng hát bồi dưỡng khả âm nhạc cho học sinh Tôi mạnh dạn đề xuất số vấn đề sau: - Cần đầu tư sở vật chất, đồ dùng dạy học đại như: Máy nghe, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa, phòng học chức năng… - Có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức âm nhạc kĩ đàn hát thường xuyên cho đội ngũ giáo viên âm nhạc để họ có điều kiện tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc nhà trường Những giải pháp chứng minh số lớp trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành thấy thực giải pháp đạt hiệu - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 22 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - cao Vì mạnh dạn thực giảng dạy năm học tới Vì thời gian có hạn nên tìm số giải pháp trên, cố gắng để tìm số giải pháp tối ưu hơn, để đóng góp cho giáo dục Âm nhạc trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành nói riêng tốt giáo dục Âm nhạc toàn ngành nói chung giúp học sinh phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mĩ”./ EaHu, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Người viết Nguyễn Văn Thảo Nhận xét xác nhận Hiệu Trưởng - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 23 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thuật dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương pháp giảng dạy Mĩ thuật, Âm nhạc - Nhà xuất Giáo dục - Thiết kế giảng Âm nhạc lớp 1; 2; 3; 4; - Nhà xuất Văn Hoá - Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học Việt Nam – Nhà xuất giáo dục - Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1; 2; 3; 4; - Nhà xuất giáo dục - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học - Giáo trình Âm nhạc - Nhà xuất Đại học sư phạm - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 24 - Trường TH Nguyễn Tất ... Tôi mong muốn chia với tất đồng nghiệp nhằm học hỏi, trao đổi rút kinh nghiệm để ngày có phương pháp dạy tập đọc nhạc hiệu nữa, thông qua đề tài: “Thủ thu t dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN ... biết gõ đệm theo phách, - GV: Nguyễn Văn Thảo Thành - 20 - Trường TH Nguyễn Tất Thủ thu t dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN ... Trường TH Nguyễn Tất Thủ thu t dạy Tập đọc nhạc theo mô hình VNEN - TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương pháp giảng dạy Mĩ thu t, Âm nhạc - Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: THỦ THUẬT DẠY TẬP ĐỌC NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: THỦ THUẬT DẠY TẬP ĐỌC NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: THỦ THUẬT DẠY TẬP ĐỌC NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay