SKKN Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

12 112 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:27

I. ĐẶT VẤN ĐỀGiáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Môi trường giáo dục tốt sẽ là nơi học sinh phát triển nhân cách tốt. Chính vì vậy trong những năm qua, Bộ GDĐT đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” rộng khắp trên cả nước. Ở trong môi trường đó, học sinh được tiếp thu tri thức trong một bầu không khí thân thiện, gần gũi như ở gia đình, điều đó giúp các em trong học tập và đem lại hiệu quả cao trong giáo dục. Nơi đó, lớp học, trường học được coi như ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai của mình và các em thấy được mỗi ngày đến trường, đến lớp là một ngày vui, bản thân các em thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với ngôi nhà chung của mình hơn.Xây dựng, đổi mới không gian lớp học là hoạt động kế tiếp, cụ thể hóa và mang tính chiều sâu của các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực, và Giáo dục học sinh bằng các biện pháp kỷ luật tích cực” do Bộ GDĐT phát động. Việc xây dựng, đổi mới không gian lớp học nhằm mục đích giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh thông qua cảnh quan, môi trường học đường. Tạo môi trường hấp dẫn và thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học. Đồng thời khuyến khích học sinh tự giác học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng vì một môi trường “Xanh Sạch Đẹp An toàn Thân thiện”. Đây cũng là một phần của việc vận dụng các mô đun của Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) mà Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Lưu chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện trong hai năm nay.Việc xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thiện theo mô hình trường Tiểu học mới (VNEN) là một sự sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh. Hoạt động này có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống học tập của các em. Các em sẽ tự giác và tích cực học tập hơn khi được sống trong môi trường thân thiện.Lớp học được trang trí, sắp xếp bởi các sản phẩm do chính bàn tay các em cũng như cha mẹ hay thầy cô sáng tạo ra thì các em sẽ hào hứng hơn trong mỗi hoạt động học tập ở trường. Tuy còn nhỏ nhưng các em được chủ động và ý thức rằng mình đã có công chung tay góp sức cùng người lớn xây dựng môi trường học tập thân thiện cho chính bản thân mình và bạn bè xung quanh.Việc trang trí lớp học một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh sẽ giúp cho các em biết yêu và tạo ra cái đẹp, giúp các em có ý thức gìn giữ trường lớp của mình. Ngoài những quy định về trang trí lớp học của ngành, giáo viên chủ nhiệm có thể sáng tạo thêm một số biểu bảng để trưng bày các sản phẩm của học sinh như các bài văn, bài thơ hay, bài viết chữ đẹp, những tranh vẽ của các em hay các sản phẩm học tập khác. Trong lớp có thể chụp một bức ảnh tập thể lớp cỡ lớn treo ở trung tâm lớp để hằng ngày các em được nhìn thấy hình ảnh của mình cùng các bạn trong lớp, các em có cảm giác mình được sống trong một tâp thể tràn đầy tình yêu thương. Qua đó giáo dục các em tinh thần trách nhiệm đối với tập thể lớp cũng như giáo dục các em tinh thần đoàn kết trong tập thể. Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Võ Thái Hiền Nam/nữ: Nam Sinh Ngày: 04/06/1980 Địa chỉ: thôn 3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0917654271 E-mail: vothaihien80@gmail.com Chức vụ: Giáo viên Nhiệm vụ giao: Chủ nhiệm giảng dạy lớp 4D Đơn vị công tác: Trường TH Quỳnh Thanh B II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Học vị: Cử nhân Sư phạm Năm nhận bằng: 2002 Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện I ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học Trung học sở Môi trường giáo dục tốt nơi học sinh phát triển nhân cách tốt Chính năm qua, Bộ GD&ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” rộng khắp nước Ở môi trường đó, học sinh tiếp thu tri thức bầu không khí thân thiện, gần gũi gia đình, điều giúp em học tập đem lại hiệu cao giáo dục Nơi đó, lớp học, trường học coi nhà chung, nhà thứ hai em thấy ngày đến trường, đến lớp ngày vui, thân em thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với nhà chung Xây dựng, đổi không gian lớp học hoạt động kế tiếp, cụ thể hóa mang tính chiều sâu phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực, Giáo dục học sinh biện pháp kỷ luật tích cực” Bộ GD&ĐT phát động Việc xây dựng, đổi không gian lớp học nhằm mục đích giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh thông qua cảnh quan, môi trường học đường Tạo môi trường hấp dẫn thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng đổi phương pháp dạy học Đồng thời khuyến khích học sinh tự giác học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng môi trường “Xanh - Sạch- Đẹp - An toàn - Thân thiện” Đây phần việc vận dụng mô đun Dự án Mô hình trường học Việt Nam (VNEN) mà Phòng Giáo dục Đào tạo Quỳnh Lưu đạo đơn vị trường học thực hai năm Việc xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thiện theo mô hình trường Tiểu học (VNEN) sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh Hoạt động có ý nghĩa quan trọng đời sống học tập em Các em tự giác tích cực học tập sống môi trường thân thiện Lớp học trang trí, xếp sản phẩm bàn tay em cha mẹ hay thầy cô sáng tạo em hào hứng hoạt động học tập trường Tuy nhỏ em chủ động ý thức có công chung tay góp sức người lớn xây dựng môi trường học tập thân thiện cho thân bạn bè xung quanh Việc trang trí lớp học cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh giúp cho em biết yêu tạo đẹp, giúp em có ý thức gìn giữ trường Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện lớp Ngoài quy định trang trí lớp học ngành, giáo viên chủ nhiệm sáng tạo thêm số biểu bảng để trưng bày sản phẩm học sinh văn, thơ hay, viết chữ đẹp, tranh vẽ em hay sản phẩm học tập khác Trong lớp chụp ảnh tập thể lớp cỡ lớn treo trung tâm lớp để ngày em nhìn thấy hình ảnh bạn lớp, em có cảm giác sống tâp thể tràn đầy tình yêu thương Qua giáo dục em tinh thần trách nhiệm tập thể lớp giáo dục em tinh thần đoàn kết tập thể Nhận thức rõ tầm quan trọng việc trang trí không gian lớp học, tập trung tìm giải pháp vào việc xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thuộc với với học sinh lớp 4D làm chủ nhiệm đem lại hiêu khả quan Chính mà năm học 2016-2017 này, mạnh dạn chia sẻ đồng nghiệp số giải pháp xây dựng “Không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” trường Tiểu học II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B đơn vị trường học có 100% học sinh em giáo dân, đời sống người dân nghèo, trình độ dân trí chưa cao Trong năm qua, thực đạo ngành, tập thể cán giáo viên nhà trường nổ lực phấn đấu tiếp tục chủ động phát huy hiệu phong trào cách “ Xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thiện hiệu quả” Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham quan số trường học huyện có phong trào trang trí không gian lớp học đẹp, thân thiện, khoa học để trường vận dụng Tuy nhiên, trạng thực tế lớp, việc trang trí không gian lớp học chưa đáp ứng yêu cầu đổi Cụ thể sau: - Trang trí màu mè, rườm rà tranh ảnh Đô-rê-mon, hoa hòe,…không theo chủ đề, không phục vụ vào nội dung dạy học mà em thấy đẹp mắt trang trí - Đa số giáo viên cho trang trí nhằm mục đích cho đẹp mắt được, chưa nghĩ đến sử dụng không gian lớp học vào dạy học Thông thường, công việc khởi xướng rầm rộ vào thời điểm ngành Giáo dục chấm trường đẹp không trang trí từ đầu năm học Rồi sau chấm xong lớp lại không cập nhật trang trí hàng ngày nên bộc lộ hạn chế Với kết khảo sát sở thực tiễn nêu làm cho trăn trở, suy nghĩ phải làm để em xem lớp học nhà, thầy cô, bạn bè người thân gia đình Từ đó, giúp cho em say mê, hứng thú, tích cực học tập, phát triển toàn diện thể chất, tinh thần lẫn trí tuệ cần phải xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thiện để đáp ứng yêu cầu Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện III MỘT SỐ GIẢI PHÁP Trang trí lớp học nghệ thuật Muốn trang trí lớp học đẹp, khoa học với yêu cầu, mục đích, thân người giáo viên chủ nhiệm cần nắm mục đích việc trang trí cho hài hòa, phù hợp, đẹp mà không tốn kém, màu sắc không lòe loẹt, nhiều mà không rối phải phát huy hiệu việc trang trí lớp học Dựa vào điều kiện thực tiễn đơn vị, lớp 4D, tìm giải pháp riêng để thực việc trang trí Cụ thể sau: Xây dựng không gian chung, lựa chọn góc trang trí hợp lí Việc trang trí lớp học để làm cho lớp học đẹp mắt, ưa nhìn mà góc trang trí chứa đựng nội dung học tập Mỗi góc có ý nghĩa riêng Mỗi phần trang trí lồng ghép giáo dục giúp học sinh hiểu ý nghĩa qua học Không gian lớp học tạo cho em thoải mái, hứng thú học tập Do đó, tổ chức cho học sinh trang trí lớp học, dựa vào điều kiện, đặc điểm cụ thể trường, lớp, xác định rõ mục đích việc trang trí để từ có hướng thiết kế, trang trí góc cách phù hợp a) Góc học tập: Là nơi trưng bày trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sản phẩm học tập học sinh Trong góc bó que tính, mô hình, vật thật, …nhưng giúp học sinh lĩnh hội kiến thức trừu tượng hoạt động học tập Khi nhìn đồ dùng học tập đó, học sinh thấy tái lại trình sử dụng đồ dùng học tập, thấy chúng trở nên thân thiện, thú vị đồ vật giúp em học tập tốt Học sinh thích thú sản phẩm viết chữ đẹp, văn hay, lời giải toán khó, sản phẩm Kỷ thuật tay em làm bạn thầy giáo trưng bày trang trọng góc học tập lớp Những hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương, khích lệ em cố gắng vươn lên học tập a1) Góc “Tiếng Việt” - Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn Tiếng Việt cách nhẹ nhàng, mau nhớ nhớ lâu Cũng đồng thời giúp học sinh biết tự giác chuẩn bị nhà, xây dựng thói quen tự học - Cách tiến hành: Giáo viên gắn thẻ từ mới, nghĩa từ,… nội dung kiến thức liên qua đến nội dung học theo tuần, tháng, chủ điểm + Giáo viên chọn lời nói hay, cử đẹp + Sử dụng thẻ từ nhiều màu sắc hình vẽ minh họa để lôi học sinh Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện + Thiết kế thuận tiện, gọn, phù hợp với nội dung kiến thức + Bảng treo vừa tầm mắt để học sinh dễ nhìn a2) Góc “Học Toán” - Mục đích: Nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức toán học cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú trình học toán - Cách tiến hành: + Thể nội dung kiến thức liên quan đến nội dung học theo tuần, tháng, chủ đề + Sử dụng hình vẽ, màu sắc để lôi học sinh + Thiết kế thuận lợi cho việc thay đổi cho phù hợp với nội dung kiến thức + Treo vừa tầm mắt để học sinh dễ nhìn + Thay đổi toán đố, toán vui hàng tuần b) Góc Thiên nhiên: Trong lớp học nhằm xanh hóa lớp học Chúng ta hiểu rằng, hoạt động thần kinh căng thẳng dịu mắt ta bắt gặp màu xanh lá, sắc hoa thiên nhiên Trong gia đình lợi ích mà người ta hay trang trí xanh, cảnh Do vậy, giống nhà, việc xanh hóa lớp học điều cần thiết Trong lớp học có góc trưng bày xanh mà em sưu tầm, chăm sóc hút em hòa thiên nhiên, giáo dục em có ý thức tôn trọng bảo vệ môi trường sống Học sinh Tiểu học thường có tâm lí hay khoe mà có nên góc thiên nhiên phần giúp em thực điều Để có ý nghĩa sâu sắc hơn, tổ chức giúp em hoạt động giới thiệu sản phẩm em Từ đó, hình thành lực diễn đạt, giao lưu, kết bạn, lực quan sát, phục vụ cho học loài thực vật Góc môi trường thiên nhiên có giá trị, mà đơn giản bình thường, chí rau nở hoa, bèo tây sống chậu nước, … Ngoài ra, em sử dụng chai, lọ, hộp nhựa bỏ đi, để ẩm gieo vào hạt đỗ, hạt lạc quan sát nảy mầm, lớn lên ngày chúng Tất hình thành em lực quan sát, lực hợp tác, giúp em hiểu nội dung học Khoa học cách sâu sắc, thấu đáo nhiều so với việc đơn điệu dạy em lời nói tranh ảnh sách giáo khoa Cũng thông qua đó, hình thành khả hợp tác, tự giác phân công chăm sóc cây, quan sát xem cần gì, có bị chết không Những kỉ cần thiết cho phát triển tâm sinh lí đạo đức, lối sống trẻ Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện c) Góc Thư viện lớp học Trong nhà trường thư viện dùng chung, theo yêu cầu đổi không gian lớp học có góc Thư viện lớp học Góc thư viện nhằm đề cao văn hóa đọc, hình thành khả tự học cho học sinh, giúp em phát triển hài hòa, toàn diện Góc thư viện lớp học nơi học sinh mang đến sách hay, bổ ích em yêu thích để trưng bày, trao đổi giao lưu với bạn bè, để đọc nhiều Các truyện không thiết phải truyện mới, sách truyện cũ phải phù hợp em trân trọng Qua đó, em làm phong phú thêm cho góc thư viện lớp truyện ngắn gắn liền với sở thích em Nếu tính học sinh đem đến góc thư viện sách (truyện) ước chừng năm học em đọc 50 đến 70 đầu sách năm Ngoài việc đọc sách tăng thêm vốn tri thức, học sinh tham gia hoạt động giới thiệu sách em giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn, giúp em tự tin hơn, diễn đạt tốt Đây kỉ sống cần thiết cho em sau d) Góc cộng đồng Góc cộng đồng với rổ, rá, thúng,… tay mẹ, tay bà tự làm; nông sản nhà nông ngô, khoai, sắn,…những dụng cụ lao động: cày, cuốc,…do tay bố mẹ làm mang đến tặng lớp học Những vật dụng giáo dục em có ý thức, trách nhiệm lao động sản xuất; giáo dục em niềm tự hào, ý thức giữ gìn sắc dân tộc Trang trí khoa học, sáng tạo đảm bảo tính giáo dục - Khi lựa chọn trang trí góc phải đảm bảo tính giáo dục khoa học Tùy theo nội dung góc, phân môn, thời điểm, chủ điểm, tháng,…mà giáo viên hướng dẫn học sinh trang trí cho phù hợp - Việc trang trí lớp học vô cần thiết Song, không nên trang trí màu mè, rườm rà lại dẫn đến phản tác dụng cho việc tích hợp mục tiêu học tập rèn luyện kỉ sống học sinh Do vậy, giáo viên cần có kỉ tổ chức, hướng dẫn em thực việc trang trí thật hợp lý, phát huy tối đa vai trò học sinh Tăng cường tham gia học sinh trang trí lớp học Đặc điểm học sinh Tiểu học nhanh nhớ nhanh quên Nhưng mà em tự khám phá, tìm tòi, tự tay làm em nhớ lâu cảm thấy thích thú Bên cạnh đó, em hoạt động, trải nghiệm hình thành phát triển số lực, phẩm chất cho em Chính mà Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” vào việc trang trí lớp học Sau xin trao đổi cách trang trí số hoạt động mà hướng dẫn học sinh thực lớp a) Trang trí bảng tin lớp: Bảng tin lớp có kích thước 1.5m x 1.8m, treo diện cuối lớp Bảng tin trang trí đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi, có chuyên mục dành cho học sinh như: Địa đỏ - Ca dao tục ngữ Việt Nam - Đố bạn - Em yêu khoa học Em làm Cảnh sát giao thông - Bạn có biết - Em sử lí nào?- Người tốt việc tốt - Ai tài thế; Trưng bày văn hay, chữ viết đẹp, tranh vẽ đẹp, sản phẩm Kỉ thuật học sinh Thông qua tin này, học sinh giới thiệu gương người tốt-việc tốt, xem lại văn hay, chữ viết đẹp tiêu biểu bạn lớp, trường, tham gia giải đáp tình ứng xử hàng ngày, tuyên truyền kiến thức Lịch sử, Tiếng Việt, Toán, An toàn Giao thông, Chăm sóc sức khỏe ban đầu,… Biết môn học ngày, nhằm góp phần nhắc nhở học sinh thực nghĩa vụ thân, gia đình, thầy cô bạn bè như: Chuẩn bị bài, đồ dùng sách vở…để em làm theo lời Bác Hồ dạy: “Học tập tốt – Lao động tốt” b) Xây dựng “ Nội quy lớp học”: - Mục đích: Việc làm có ý nghĩa, là: Học sinh tham gia, cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến mình, ý kiến em lắng nghe tôn trọng Giúp em hiểu, tôn trọng thực tốt nội quy em đề Giúp em rèn kỉ giao tiếp, bày tỏ ý kiến tham gia trình định Phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho học sinh Làm tốt điều này, khơi dậy tự tin em học sinh Khi đó, em đạt tới nhiều đỉnh cao học tập - Cách tiến hành: Giáo viên thông báo cho học sinh nội dung năm học; nhắc lại nhiệm vụ học sinh Điều lệ trường Tiểu học; học sinh chia nhóm thảo luận; nhóm chia ý kiến; giáo viên lớp xem xét tìm ý kiến chung tất học sinh; thống xây dựng thành nội quy lớp; viết trang trí Nội quy lớp Bảng có kích thước 0.6m x 0.8m treo vừa tầm c) Chia sẻ Hộp thư vui - Mục đích: Hộp thư vui giúp học sinh hướng tới điều lạc quan, tích cực sống gặp khó khăn, chán nản Tạo điều kiện cho học sinh có chuyện khó nói mà không dám nói trực tiếp với bạn bày tỏ ý kiến qua hộp thư vui Từ nội dung thư, em biết thái độ, tình cảm bạn mình, biết việc làm chưa vừa lòng với Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bạn…Từ đó, em biết cách điều chỉnh cử chỉ, hành vi, thái độ cho phù hợp nhằm giúp tình bạn ngày thắm thiết - Cách tiến hành: Mỗi học sinh có hộp thư vui ghi tên học sinh hộp thư Hàng ngày, em muốn trao đổi với bạn em ghi nội dung bỏ vào hộp thư người định trao đổi Cuối buổi học chơi, em mở hộp thư để biết bạn muốn trao đổi, bày tỏ điều gì… d) Xây dựng hòm thư “ Điều em muốn nói” Chúng ta biết rằng, lúc học sinh trực tiếp nói thẳng mong muốn, suy nghĩ em với thầy, cô giáo Vì vậy, thông qua hòm thư “Điều em muốn nói” nhằm giúp em học sinh tự bày tỏ khúc mắc, băn khoăn thân sống quanh em, trường, lớp, bạn bè thầy cô Đay điều thể quyền bày tỏ ý kiến em - Mục đích: Làm điều giúp giáo viên rút ngắn khoảng cách thầy trò; giáo viên lắng nghe chia sẻ, mong muốn em để từ kịp thời có điều chỉnh hợp lí, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh - Cách tiến hành: Giáo viên phụ huynh làm hòm thư “Điều em muốn nói” cho em tự bày tỏ khúc mắc, băn khoăn thân sống quanh em, trường, lớp, thầy cô bạn bè Cuối buổi học giáo viên mở hộp thư tập điều trao đổi em để kịp nắm bắt nguyện vọng chia sẻ em e) Chúc mừng sinh nhật: - Mục đích: Nhằm giúp em bày tỏ tình cảm với bạn bè coi mái ấm gia đình thứ hai Chính em thành viên mái ấm cần phải biết chia sẻ, yêu thương lúc buồn, lúc vui - Cách tiến hành: Giáo viên ghi họ tên, ngày sinh học sinh lớp thông báo bảng chúc mừng sinh nhật để lớp tổ chức sinh nhật cho bạn (những em có tháng sinh nhóm) Quà sinh nhật lời chúc mừng lời ca tiếng hát bạn lớp Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị quà nhỏ vở, hộp màu,…để tặng em ngày sinh nhật Điều giúp em thấy quan tâm thầy cô giáo bạn lớp Từ đó, giúp em tự tin học tâp, rèn luyện việc tham gia hoạt động tập thể Huy động phụ huynh, học sinh chung tay xây dựng không gian lớp học Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Để thực tốt việc trang trí lớp học theo mô hình VNEN cần có vào cộng đồng Chính vậy, năm học này, với nhà trường tích cực xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với phụ huynh học sinh, ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp Tôi tạo hội để phụ huynh học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động lớp như: trang trí lớp học, tập luyện văn nghệ cho đội văn nghệ lớp 20/11, tham gia đánh giá học sinh, … Qua hoạt động này, phụ huynh hiểu chia sẻ nhiều với việc dạy học giáo dục em Ngay từ họp phụ huynh đầu năm, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc “Xây dựng không gian lớp học gần gũi, thân thiện theo mô hình trường Tiểu học mới” cần thiết, giúp em phát triển cách toàn diện thể chất lẫn tinh thần Tôi trực tiếp mời phụ huynh đến thăm lớp, mời phụ huynh xem mô hình trang trí lớp học VNEN để từ phụ huynh thấy cần thiết phải trang trí lớp Tôi huy động tất phụ huynh lớp chung tay, góp sức để xây dựng không gian lớp học phụ huynh đồng tình, ủng hộ cao Phụ huynh giáo viên xây dựng đồ cộng đồng, góc cộng đồng, tự nguyện mua sắm sở vật chất để phục vụ cho việc dạy-học hàng ngày giáo viên học sinh Chính điều giúp học sinh thêm yêu lớp học thích đến lớp Tuy phụ huynh vùng giáo, điều kiện hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp giáo viên chủ nhiệm vận động, qua xem số mô hình lớp học trường, thấy lợi ích cho em thụ hưởng trang trí lớp học phù hợp nên phụ huynh tích cực, nhiệt tình tham gia Điều tạo thêm mối quan hệ thân thiết, gần gũi phụ huynh nhà trường Sử dụng không gian lớp học việc tổ chức hoạt động dạy học Việc trang trí lớp học cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh giúp em biết yêu tạo đẹp, giúp em có ý thức giữ gìn trường lớp Đồng thời, không gian lớp học nơi cung cấp đồ dùng trực quan vô sinh động, lý thú, hiệu cho số môn học như: Tiếng Việt, Khoa học, Toán,… Khi dạy số hoạt động môn học có đồ dùng trang trí sẵn lớp, điều thuận lợi cho thầy trò Bên cạnh đó, em tự hào việc làm đem lại thiết thực Ngoài ra, góc Chúc mừng sinh nhật, Điều em muốn nói cung cấp thêm nội dung để khai thác tiết Giáo dục tập thể cuối tuần cách hiệu có ý nghĩa thiết thực Góc sinh nhật cho em biết ngày sinh mình, bạn mình, giúp em gần gũi hơn, quan tâm thân thiện Bảng Sinh nhật bạn bè ban Quyền lợi, ban Văn nghệ- Thể thao phụ trách Các ban có nhiệm vụ tổ chức sinh nhật cho bạn Qua việc tổ chức sinh nhật tạo cho lớp Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bầu không khí vui tươi, sảng khoái mà lớp học truyền thống chưa có Một buổi tổ chức sinh nhật giáo dục cho em biết cách quan tâm đến nhau, biết cách tổ chức buổi lễ nho nhỏ, tạo gắn kết thành viên Góc Thư viện công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên học sinh việc dạy học Với chủ đề hay học, giáo viên cần tham khảo thêm tư liệu chủ đề cho học thư viện để bổ sung, làm giàu thêm kiến thức cho để hoàn thành học Góc Thư viện ban Thư viện phụ trách Với học sinh giỏi, em tìm hiểu sâu hơn, mở rộng nội dung học qua tài liệu có thư viện IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua tình tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia “Xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, nhận thấy được: 100% học sinh hào hứng thích thú lớp trang trí phù hợp, đẹp mắt hút em đến lớp Dẫn chứng hỏi em học sinh lớp tôi: “Các em có cảm nhận việc lớp đặt thêm “Hộp thư vui” trang trí thêm bảng “Điều em mmuốn nói”” em cho biết là: “Chúng em yêu thích hoạt động đem lại cho em nhiều điều bổ ích, bày tỏ điều mong muốn, trưng bày sản phẩm làm ra…” Ngoài ra, việc “Xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học” khuyến khích em cố gắng vươn lên học tập, tạo điều kiện cho tất học sinh tham gia có hội trình bày, trao đổi nhận xét lẫn Từ đó, giúp em rèn khả nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin tạo không khí thi đua lành mạnh Với kết làm cho hội phụ huynh đồng tình ủng hộ, giúp quan hệ thầy-trò thêm gần gũi, thân thiện, cởi mở, chia sẻ, bày tỏ ý kiến Tất em lớp có ý thức bảo vệ thành trang trí Các em có thêm kiến thức thực tế, vốn sống, từ hình thành kỉ cho em Qua đợt nhà trường tổ chức thi chấm lớp đẹp, lớp đạt điểm cao nhì trường, Ban giám hiệu nhà trường tuyên dương, tổ chức cho đồng nghiệp tham quan học tập Qua việc đầu tư hiệu không gian lớp học, nhận thấy chất lượng dạy-học lớp có chuyển biến rõ rệt Một lần khẳng định việc “Xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” Với cách nâng cao trang trí vậy, Ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp đánh giá cao việc có nhiều ý tưởng sáng tạo xây dựng không Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B 10 Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gian lớp học Tôi thấy vui cố gắng đem lại hiệu cao ghi nhận Áp dụng giải pháp đơn vị trường Tiểu học Quỳnh Thanh A, trường PTCS Quỳnh Hoa, đồng nghiệp hưởng ứng tích cực đem lại hiệu cao V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ thực tiễn tổ chức xây dựng “ Không gian lớp học phù hợp, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” thông qua việc trang trí lớp học Tôi rút số học kinh nghiệm sau đây: Trang trí lớp học phải từ nhu cầu thiết thực học sinh, giáo viên phù hợp với chương trình, nhóm đối tượng học sinh lớp mà xây dựng không gian chung góc học tập cho phù hợp Lựa chọn xây dựng góc học tập, góc thiên nhiên, góc cộng đồng, … phải khoa học, sáng tạo đảm bảo tính giáo dục Huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương đáp ứng với nhu cầu xã hội Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập hoạt động xã hội cách phù hợp hiệu Tập trung nguồn lực để giải dứt điểm yếu sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, thân thiện vui vẻ Tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Phát huy chủ động, sáng tạo thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp giáo dục điều kiện hội nhập quốc tế Huy động tối đa nguồn lực địa phương, Cha mẹ học sinh để giải khó khăn nhà trường trình triển khai Huy động tạo điều kiện để có tham gia hoạt động đa dạng phong phú tổ chức, cá nhân việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh VI KẾT LUẬN Những giải pháp trình bày sáng kiến việc làm để xây dựng không gian lớp học thân thiện, hiệu đúc rút từ việc Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B 11 Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện làm có hiệu thiết thực việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp nói riêng học sinh trường Tiểu học Quỳnh Thanh B nói chung Rất mong góp ý, bổ sung giúp đỡ Hội đồng Khoa học nhà trường, Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Quỳnh Thanh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 NGƯỜI THỰC HIỆN Võ Thái Hiền Người thực hiện: Võ Thái Hiền – Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Thanh B 12 ... “Xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” Với cách nâng cao trang trí vậy, Ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp đánh giá cao việc có nhiều... Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gian lớp học Tôi thấy vui cố gắng đem lại hiệu cao ghi nhận Áp dụng giải pháp... dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện c) Góc Thư viện lớp học Trong nhà trường thư viện dùng chung, theo yêu cầu đổi không gian lớp học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện., SKKN Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện., SKKN Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay