SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sách báo trong thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức”

10 195 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:26

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Sơ lược lý lịch tác giả: Họ và tên: TRẦN BẢO QUANG Nam, nữ:: Nam. Ngày tháng năm sinh: 08031987 Nơi thường trú: ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đơn vị công tác: Trường tiểu học C Mỹ Đức Chức vụ hiện nay: Cán bộ thư viện Lĩnh vực công tác:Thư viện – thiết bị.II. Tên sáng kiến: Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sách báo trong thư viện trường tiểu học C Mỹ Đức.III. Lĩnh vực: Thư việnIV. Mục đích yêu cầu của sáng kiến: Hướng dẫn cho học sinh và giáo viên biết sử dụng sách tham khảo, sách giáo khoa, báo ... trong thư viện, cũng như biết cách tra cứu thư mục, mục lục một cách thành thạo. Từ thực tế thư viện có nhiều sách, giáo viên và học sinh ham mê đọc sách. Thư viện phấn đấu đạt được danh hiệu Thư viện chuẩn với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thư viện góp phần quyết định chất lượng và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới trong nhà trường. Thư viện còn giúp các em xây dựng được phương pháp học tập, và phong cách làm việc khoa học. Việc bồi dưỡng hứng thú, thói quen và phương pháp tự học. Hướng dẫn các em biết cách nghiên cứu sách báo, thảo luận chuyên đề, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống mục lục để tra tìm và lựa chọn tài liệu, biết sử dụng kho sách... Các nội dung trong đề tài đã được áp dụng vào thực tế trong hoạt động Thư viện của trường Tiểu học C Mỹ Đức và đã đạt được những hiệu quả tích cực góp phần không nhỏ trong toàn bộ nội dung hoạt động của Thư viện để tiến tới xây dựng Thư viện đạt chuẩn. Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của hoạt động thư viện trong công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Thu hút học sinh và giáo viên đến thư viện tìm các loại sách phù hợp với nhu cầu học tập giảng dạy và giải trí.1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiếna. Thuận lợi : Ban giám hiệu luôn quan tâm sâu sắc đến các hoạt động của bộ phận thư viện, học sinh, giáo viên quan tâm đến việc đọc sách tại thư viện Phòng giáo dục luôn quan tâm đến công tác của thư viện. Các đoàn thể nhà trường luôn phối hợp với tổ thư viện trong các hoạt động của thư viện. SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I- Sơ lược lý lịch tác giả: - Họ tên: TRẦN BẢO QUANG Nam, nữ:: Nam - Ngày tháng năm sinh: 08/03/1987 - Nơi thường trú: ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - Đơn vị công tác: Trường tiểu học C Mỹ Đức - Chức vụ nay: Cán thư viện - Lĩnh vực công tác:Thư viện – thiết bị II Tên sáng kiến: Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện trường tiểu học C Mỹ Đức III Lĩnh vực: Thư viện IV Mục đích yêu cầu sáng kiến: - Hướng dẫn cho học sinh giáo viên biết sử dụng sách tham khảo, sách giáo khoa, báo thư viện, biết cách tra cứu thư mục, mục lục cách thành thạo Từ thực tế thư viện có nhiều sách, giáo viên học sinh ham mê đọc sách Thư viện phấn đấu đạt danh hiệu Thư viện chuẩn với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Thư viện góp phần định chất lượng nâng cao lực giảng dạy giáo viên, mở rộng kiến thức xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng trị xây dựng nếp sống văn hóa nhà trường Thư viện giúp em xây dựng phương pháp học tập, phong cách làm việc khoa học Việc bồi dưỡng hứng thú, thói quen phương pháp tự học Hướng dẫn em biết cách nghiên cứu sách báo, thảo luận chuyên đề, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống mục lục để tra tìm lựa chọn tài liệu, biết sử dụng kho sách - Các nội dung đề tài áp dụng vào thực tế hoạt động Thư viện trường Tiểu học C Mỹ Đức đạt hiệu tích cực góp phần không nhỏ toàn nội dung hoạt động Thư viện để tiến tới xây dựng Thư viện đạt chuẩn - Nâng cao nhận thức giáo viên học sinh tầm quan trọng hoạt động thư viện công tác dạy học giáo viên học sinh - Thu hút học sinh giáo viên đến thư viện tìm loại sách phù hợp với nhu cầu học tập giảng dạy giải trí Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến a Thuận lợi : - Ban giám hiệu quan tâm sâu sắc đến hoạt động phận thư viện, học sinh, giáo viên quan tâm đến việc đọc sách thư viện - Phòng giáo dục quan tâm đến công tác thư viện - Các đoàn thể nhà trường phối hợp với tổ thư viện hoạt động thư viện Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” b Khó khăn: - Trường Tiểu Học C Mỹ Đức tọa lạc địa bàn ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn đa phần người dân sống nghề nông, làm thuê, làm mướn nên chưa quan tâm nhiều đến việc học em - Thư viện trường nhiều khó khăn sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thư viện hạn chế Bảng số liệu thống kê năm trước áp dụng sáng kiến ST T Thống kê Số lượt bạn đọc năm Số lượng sách giáo khoa Số lượng sách giáo viên Số lượng sách tham khảo Số lượng sách thiếu nhi Tủ sách Bác Hồ Số đầu báo, tạp chí Số lượng năm 2014 -2015 3564 1775 351 380 364 256 Số lượng năm 2015 -2016 4225 1826 351 448 420 312 - Nguồn sách để phục vụ cho nhu cầu học sinh giáo viên hạn chế 2.Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến: a Lý khách quan Sách, báo, tài liệu nói chung có vai trò vô quan trọng xã hội, nơi tuyên truyền sách Đảng nhà nước, xây dựng giới quan Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” khoa học, nếp sống văn minh góp phần định nâng cao chất lượng, lực giảng dạy giáo viên, thúc đẩy, nâng cao kết học tập học sinh Nhằm nâng cao vai trò Thư viện trường học, Bộ giáo dục đào tạo có nhiều chủ trương đắn biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng hoạt động thư viện trường học Quyết định 61, định 01 BGD&ĐT, thông tư 30 TTLB, thông tư 05//VP Pháp lệnh thư viện nhiều văn thị khác ban hành, đánh dấu phát triển nghiệp thư viện trường học, mà khẳng định vị trí quan trọng tác dụng lớn lao thư viện nghiệp giáo dục đào tạo hệ trẻ hôm mai sau b Lý chủ quan Trường Tiểu học C Mỹ Đức nằm địa bàn xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Hiện trường có 27 cán bộ, giáo viên Có 17 lớp học tổng số 505 em học sinh Cùng với trưởng thành không ngừng thành tích lớn lao nhà trường, vai trò thư viện ngày củng cố ngày phát huy, góp phần tích cực nghiệp trồng người nhà trường Nội dung sáng kiến (Tiến trình thực hiện, thời gian thực hiện, biện pháp tổ chức ): Ngay từ đầu năm học 2015 – 2016 thư viện tiến hành biện pháp điều tra, vấn nhu cầu hứng thú đọc giáo viên học sinh, đồng thời dựa vào kế hoạch giảng dạy nhà trường để tiến hành hoạt động thư viện phù hợp với nhu cầu giảng dạy,học tập giáo viên học sinh đồng thời tiến hành biện pháp tuyên truyền giới thiệu sách báo hướng dẫn bạn đọc sử dụng tài liệu thư viện a.Tuyên truyền, giới thiệu sách, báo đến bạn đọc Việc giới thiệu tuyên truyền sách, báo cho giáo viên học sinh chiếm vị trí quan trọng công tác thư viện đặt lên hàng đầu Đây việc làm phải thường xuyên, khoa học, nhằm giới thiệu sách, báo có nội dung phục vụ thiết thực cho dạy học trình thực cải cách giáo dục hình thành nhân cách sống cho học sinh Công tác tuyên truyền giới thiệu sách giúp cho em hình thành nhu cầu thói quen đọc sách, cầu nối thư viện bạn đọc giúp bạn đọc tiếp cận với nội dung kho sách tăng vòng quay luân chuyển tài liệu thư viện, tăng số lượng bạn đọc đến thư viện tìm kiếm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy học tâp Chính theo để phát huy tối đa việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo đến bạn đọc người cán thư viện phải thực nội dung sau: a.1 Lựa chọn sách, báo phù hợp Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” Việc lựa chọn sách, báo có tác dụng lớn cho công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo đến bạn đọc Muốn làm tốt công tác người cán thư viện phải nắm bắt nhu cầu, yêu cầu bạn đọc kiện liên quan đến bạn đọc Như biết nhà trường nhiệm vụ thầy trò giảng dạy học tập Vì sách, báo tuyên truyền, giới thiệu có nội dung phù hợp phục vụ cho nhiệm vụ Sách giới thiệu tuyên truyền sách người quan tâm, có tính thời sự, sách mới, có giá trị cao Làm thu hút bạn đọc tự đến với sách, kích thích bạn đọc tự tìm tòi tài liệu để thỏa mãn nhu cầu mình.Ví dụ: - Đối với học sinh trung bình sách giáo khoa để học lớp người cán thư viện giới thiệu cho em sách tập, sách tham khảo để em luyện tập, bổ sung, củng cố lại kiến thức - Đối với em học sinh giỏi cán thư viện giới thiệu cho em sách nâng cao, sách tập khó để em mở rộng thêm kiến thức - Đối với giáo viên sách nghiệp vụ, sách giáo khoa để giảng dạy học tập cán thư viện tìm tòi giới thiệu cho giáo viên sách tham khảo hay, chuyên đề bồi dưỡng để giáo viên có tài liệu học tập nâng cao chất lượng giảng dạy Nói tóm lại hiệu cuối việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo phụ thuộc lớn đến công việc lựa chọn sách, báo tài liệu thư viện a.2 Lựa chọn phương pháp hình thức tuyên truyền Phương pháp hình thức tuyên truyền sách báo có tác động trực tiếp lớn đến bạn đọc Theo với đối tượng em học sinh phương pháp tối ưu cho việc tuyên truyền, giới thiệu sách, báo tuyên truyền miệng hiệu Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” Phương pháp gần gũi với việc lên lớp giáo viên, tác động trực tiếp đến bạn đọc, gây hứng thú đọc sách, khắc phục đựợc phần tình trạng thiếu sách Phương pháp thông dụng thực lúc nào, nơi đâu, thời gian nhiều hay - Đối với học sinh ta áp dụng việc giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, ngày lễ lớn, kiện lịch sử, trị trọng đại đất nước vào buổi giới thiệu sách cờ qua phương tiện truyền nhà trường Đồng thời cán thư viện kết hợp với Đoàn Đội, giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi ngoại khóa giới thiệu sách cho em tổ chức thi kể chuyện theo sách, hái hoa học tập cho em nhân ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 26/03,30/04 – 01/05… Ví dụ : Nhân ngày thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam 22/12 việc giới thiệu sách nói truyền thống anh hùng, chiến công oanh liệt quân đội hai kháng chiến trường kì, bên cạnh cần có sách có chủ đề nói Bác Hồ, Bác Tôn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh hùng tiêu biểu hai chiến tranh nói hai kháng chiến vĩ đại dân tộc, Dưới giới thiệu chủ đề người lính: Đề tài giới thiệu sách: ĐỨA CON NGƯỜI LÍNH ĐẢO Các em học sinh thân mến, hứa lần giới thiệu sách cờ lần trước Hôm thầy sẽ giới thiệu cho em sách : “ĐỨA CON NGƯỜI LÍNH ĐẢO” Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” - Trước giới thiệu nội dung sách, em cho thầy biết tháng 12 có ngày lễ lớn không? - Đúng ngày 22/12, ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ! - Các em biết đấy: Các chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, không ngại khó khăn gian khổ, hi sinh phần xương máu, chí tính mạng cho Tổ quốc, cho nhân dân Chúng nghiêng kính phục họ Vậy người họ sống học tập ? Hôm thầy xin trân trọng giới thiệu với em sách “Con gái người lính đảo” Sách dày 176 trang, khổ 11 x 18cm, gồm nhiều tác giả sáng tác, Nhà xuất Giáo dục in năm 2003 Đây ấn phẩm tập hợp nhiều câu chuyện ngắn có ý nghĩa giáo dục đạo đức cho học sinh Đặc biệt sách có nhiều chuyện ngắn viết em người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc Quyển sách tập hợp 31 câu chuyện ngắn nhiều tác giả Mỗi câu chuyện suy nghĩ, học nhẹ nhàng cho lứa tuổi em Với câu chuyện “Chiếc quạt nan” –trang 5, tác giả Trịnh Kim Thanh giúp quay với năm 1972, năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc Tại bãi sông Hồng có hai cô bạn chơi thân với Trinh – cô bạn gái xinh xắn hiền lành có bố đội Hai bạn thường chơi với ngày trông em bé để bố mẹ yên tâm công tác Một lần, trận máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, mẹ Trinh người chui xuống hầm Bé Cún- em Trinh khóc thét hầm tối nóng Thương em, Trinh chui vội khỏi hầm để vào nhà lấy quạt nan để quạt cho em Nhưng em mãi muốn mang chút gió mát cho người Mọi người vô thương tiếc em, người hiếu thảo ngoan ngoãn Câu chuyện “Trở về” tác giả Nguyễn An Thanh kể người cha đội bị trúng chất độc màu da cam, người phải chứng kiến đau đớn cha ngày cuối đời Đã ân hận không tha thứ lỗi lầm cũ cha Khi em hối hận cha không Câu chuyện “Khi có mẹ anh hùng”-trang 110 tác giả Ánh Tuyết Cậu bé Hùng nữ anh hùng dũng cảm ôm bom vào khách sạn để diệt lính Mỹ Cậu nghi ngờ thấy mẹ hiền khô, nhẹ nhàng với người Cậu nghĩ mẹ anh hùng Sau trận đánh với học sinh lớp lớn hơn, mẹ giảng giải cậu hiểu anh hùng ngày khâm phục mẹ Câu chuyện “Con gái người lính đảo” –trang 122 tác giả Phạm Huy Định Bố Nhâm người lính đảo xa, mẹ Nhâm nhỏ Vượt qua đau thương mát, Nhâm cố gắng học hành giỏi giang bố yên tâm công tác Khi lớn Nhâm hiểu suy nghĩ tình cảm bố, em giới thiệu cho bố làm quen với cô Thủy, người bạn thân mẹ ngày trước để người làm quen với nhau, để bố thêm vui chuyến thăm nhà Trong sách có nhiều câu chuyện cảm động khác mà tác giả dùng giọng văn nhẹ nhàng, dễ hiểu để chuyển đến cho em Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” tình cảm, suy nghĩ lứa tuổi học sinh, giúp em trưởng thành sống Mời em đến thư viện tìm đọc sách Thầy sẵn sàng chào đón em đến với thư viện Buổi giới thiệu sách cờ hôm đến kết thúc Chúc em có tuần học tập thật tốt gặt hái nhiều thành công! - Đối với giáo viên : buổi giới thiệu sách thông qua buổi sinh hoạt tập thể, họp, hội nghị cán thư viện kết hợp giới thiệu sách hay, sách - Đối với thông tin báo, tạp chí cán thư viện cập nhật hàng ngày hàng tuần hình sinh hoạt cờ, thông qua phương tiện truyền nhà trường tuyên truyền, giới thiệu kịp thời đến em đưa vào bảng kiến thức hay nhà trường để bạn đọc tham khảo Kết hợp việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo cán thư viện trưng bày sách mới, sách hay tủ trưng bày sách thư viện để bạn đọc tiện theo dõi Ngoài cán thư viện người nồng cốt buổi giới thiệu sách cộng tác viên thư viện gồm giáo viên học sinh mạng lưới tuyên truyền, giới thiệu sách báo hiệu người cán thư viện truyền tải thông tin đến bạn đọc cách nhanh b Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo không bạn đọc nắm kỹ đọc sách báo đơn giản mà nhằm mục tiêu giáo dục định Thư viện cần xác định nhiệm vụ cụ thể lứa tuổi, nhóm, chí giáo viên học sinh cá biệt Muốn làm tốt công tác cán thư viện phải xác định rõ nhiệm vụ sau đây: - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng loại sách, báo gì? Đối với thư viện trường học muốn phát huy tốt tác dụng thư viện, người cán thư viện cần hướng dẫn chu đáo bạn đọc loại sách báo phục vụ trực tiếp yêu cầu giáo dục toàn diện nhà trường loại sách tham khảo,sách giáo khoa, sách nghiệp vụ sát hợp với chương trình học tập nhà trường, loại sách báo nhằm mở rộng kiến thức góp phần đẩy mạnh chất lượng giảng dạy học tập Ngoài có loại sách phục vụ việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong ý chí, tình cảm lành mạnh học sinh -Nắm bắt tâm lý nhu cầu sử dụng sách báo bạn đọc: Ở lứa tuổi, đối tượng, cấp học , bạn đọc có nhu cầu sử dụng sách, báo khác Nắm bắt nhu cầu bạn đọc người cán thư viện hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách phù hợp đáp ứng yêu cầu bạn đọc Với học sinh cán thư viện hướng dẫn em cụ thể, trực tiếp vào môn học em.Ví dụ: - Đối với học sinh giỏi hướng dẫn em sử dụng loại sách tham khảo - Đối với học sinh trung bình hướng dẫn em sử dụng loại sách tập Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” Ngoài thư viện kết hợp với giáo viên môn để nắm yêu cầu có kế hoạch phục vụ liên tục, chu đáo đối tượng,cần giúp em biết sử dụng thư viện, sử dụng hệ thống tra cứu thư viện, biết cách đọc sách, coi sách người thầy thứ hai c Tổ chức hoạt động ngoại khóa để chào mừng ngày lễ lớn, kiện văn hóa, trị đất nước hoạt động như: - Thi kể chuyện Bác Hồ: + Học sinh kể lại câu chuyện đọc, nghe cách mạch lạc, có lối diễn xuất hay thu hút người nghe + Qua nội dung câu chuyện có tác dụng giáo dục học sinh đạo đức lối sống, hiếu thảo, biết ơn, tình cảm bạn bè,tình yêu quê hương đất nước + Rèn cho học sinh kỹ nói lưu loát, diễn đạt tốt, biết cách ứng xử trả lời câu hỏi mà ban giám khảo đặt + Giúp học sinh có khả làm việc nhóm, làm việc tập thể trình tham gia hội thi, lựa chọn câu chuyện, sách phù hợp với lứa tuổi em - Các hoạt đông ngoại khóa hái hoa học tập, đố vui, lồng ghép với hội thi Violympic toán, tiếng Anh: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường, giúp giáo viên học sinh làm quen với sân chơi trực tuyến môn toán, tiếng Anh tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet phương thức học tập, học sinh luyện tập tự kiểm tra, đánh giá lực học tập môn toán,tiếng Anh tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập; Cụ thể hoạt động ngoại khóa sau : S Tên hoạt TT động Báo tường Sưu tầm 2 Đố vui Chủ đề Đối tượng DS – KHHGĐ – phòng chống ma túy – ATGT – AIDS – GD môi trường Sưu tầm tranh ảnh , tư liệu , thơ , ca dao 20/11 Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12 HSGVCN Số lượng giáo Thời viên học gian sinh tham gia thực GV: 20 Tháng HS: 310 11/2015 HS – GV:20 GVCN – HS : 271 TPT HSGV: 20 GVCN HS: 400 Kể chuyện Tấm gương đạo đức GV: 20 sách Bác Hồ - thầy cô giáo HS khối : HS: 300 2,3,4,5 Tổ chức Tổ chức hội khỏe HSGV: 20 hoạt phù đổng , trò chơi GVCNHS: 350 Trần Bảo Quang Trang Tháng 11/2015 Tháng 12/2015 Tháng 2/2016 Tháng / 2016 SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” động dân gian chào mừng ngày 8/3 26/03 Ngày hội Tìm hiểu kiến thức đọc sách môn : Toán , TV , TLV Hái hoa Ôn tập,kiến thức học tập môn : Toán ,TV, LS +ĐL, Anh Văn TPT HS khối GV: 20 2,3,4,5 HS: 200 Tháng / 2016 HS khối : GV: 20 2,3,4,5 HS: 200 Tháng / 2016 V- Hiệu đạt được: Qua năm tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo Thư viện kết sau: - Nếu năm học 2014-2015 giáo viên học sinh chưa quan tâm nhiều đến việc đọc sách thư viện Số học sinh đến thư viện tập trung số em có học lực trở lên em có hoàn cảnh khó khăn đến thư viện để mượn sách giáo khoa, sách thiếu nhi Giáo viên đến thư viện để mượn loại sách giáo viên, sách giáo khoa, Bạn đọc thường xuyên đến thư viện CB,GV,NV HS Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện năm học 2014-2015 15/27 231/505 55% 45.74% Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện năm học 2015-2016 24/27 335/505 88,88% 67% Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện học kì năm học 2016-2017 26/27 405/461 96.29% 87.85% Đến có đến 87.85% học sinh 96,29% giáo viên toàn trường thường xuyên đến thư viện tìm sử dụng sách, báo Số lượng học sinh thích đọc sách, báo thư viện ngày nhiều, học lực học sinh toàn trường tăng lên, học sinh hoàn thành tốt ngày nhiều thêm, học sinh chưa hoàn thành giảm, 100% học sinh có hạnh kiểm đạt loại tốt Tinh thần tự học tự rèn luyện thể rõ rệt học sinh toàn trường Đội ngũ cán giáo viên trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường ngày nhiều Nhiều đồng chí giáo viên nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi, học sinh trường quan tâm đến việc đọc sách nhằm nâng cao kiến thức VI Mức độ ảnh hưởng: Những kinh nghiệm đúc kết trình công tác đơn vị Bản thân thấy kinh nghiệm áp dụng tốt thư viện trường tiểu học có điều kiện sở vật chất, trang thiết bị thiếu Tuy nhiên, ý kiến cá nhân tôi, mong nhận đóng góp quý thầy cô bạn đồng nghiệp VII- Kết luận Trần Bảo Quang Trang SKKN : “Tuyên truyền, giới thiệu hướng dẫn bạn đọc sách báo thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức” Đứng trước phát triển vũ bảo công nghệ thông tin, games, chat , với nhiều trò chơi ngày da dạng, phong phú, hấp dẫn lôi giới trẻ vào tham gia nhiều Vì việc ham mê đọc sách đọc, báo em ngày hạn chế Trong nhiều năm qua, thư viện trường tiểu học C Mỹ Đức đổi công tác phục vụ bạn đọc nhằm mục đích lôi bạn đọc đến với thư viện ngày đông đạt số kết ban đầu *Kiến nghị: - Các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức thi, hội thảo công tác thư viện để cán thư viện có điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn - Có hình thức khen ngợi cá nhân làm công tác thư viện tốt nhằm động viên khuyến khích họ thực tốt - Mở lớp hướng dẫn, nghiên cứu khoa học để cán thư viện có hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm hay để áp dụng vào thực tế, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động thư viện -Những vấn đề số kinh nghiệm thân đúc kết năm làm công tác thư viện bước đầu mang lại hiệu thiết thực Tuy nhiên, bên cạnh thành công tồn mong quý đồng nghiệp đóng góp thêm để công tác thư viện ngày hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục thời kỳ đổi Tôi cam đoan nội dung báo cáo thật Xác nhận đơn vị áp dụng sáng kiến kiến Trần Bảo Quang Trang 10 Người viết sáng ... Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn đa phần người dân sống nghề nông, làm thu , làm mướn nên chưa quan tâm nhiều đến việc học em - Thư viện trường... đến việc đọc sách nhằm nâng cao kiến thức VI Mức độ ảnh hưởng: Những kinh nghiệm đúc kết trình công tác đơn vị Bản thân thấy kinh nghiệm áp dụng tốt thư viện trường tiểu học có điều kiện sở vật... để cán thư viện có hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm hay để áp dụng vào thực tế, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động thư viện -Những vấn đề số kinh nghiệm thân đúc kết năm làm công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sách báo trong thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức”, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sách báo trong thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức”, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sách báo trong thư viện Trường tiểu học C Mỹ Đức”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay