SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

13 139 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:25

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài :GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ1. Cơ sở lí luậnViệc học tập Lịch sử, cũng như học tập bất cứ bộ môn nào ở nhà trường đều nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức chính trị cho học sinh.Trong những năm qua khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nhiều người quan tâm và khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học trong việc nâng cao chất lượng dạy học.. Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở của khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Cho nên, cùng với các môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo. Đã có quan niệm sai lầm cho rằng học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ các sự kiện hiện tượng lịch sử là đạt, không cần phải tư duy động não, không có bài tập thực hành,… Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học.Điều quan trọng nhất trong trong việc đổi mới phương pháp dạy học là thầy dạy thế nào để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh, làm phát triển trí thông minh, trí sáng tạo của các em. Hiện nay, trong quá trình dạy học trên lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện. Ở nhà, học sinh tự học dưới dạng học bài và làm bài…nhưng về căn bản đã được hướng dẫn ở lớp, nên hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ và khả năng tái hiện. Như vậy, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thông minh…của học sinh nói chung, được xem là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học hiện đại. Vì vậy, then chốt của việc đổi mới phương pháp dạy học là điều chỉnh mối quan hệ giữa tái hiện và sáng tạo, đến việc tăng cường các phương pháp sáng tạo nhằm đổi mới tính chất hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học.2. Cơ sở thực tiễn :Dạy học Lịch sử là dạy những sự gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi bài học đều có rất nhiều sự kiện và khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ và hiểu. Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đấy, nhớ các kiến thức lịch sử một cách rời rạc và rất nhanh quên. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC I ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Việc học tập Lịch sử, học tập môn nhà trường nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức trị cho học sinh Trong năm qua thực chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi phương pháp dạy học nhiều người quan tâm khẳng định vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng dạy học Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh kiến thức sở khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không nhớ mà phải hiểu vận dụng kiến thức học vào sống Cho nên, với môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo Đã có quan niệm sai lầm cho học Lịch sử cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ kiện - tượng lịch sử đạt, không cần phải tư - động não, tập thực hành,… Đây nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học Điều quan trọng trong việc đổi phương pháp dạy học thầy dạy để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ học sinh, làm phát triển trí thông minh, trí sáng tạo em Hiện nay, trình dạy học lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu học sinh ghi nhớ tái Ở nhà, học sinh tự học dạng học làm bài…nhưng hướng dẫn lớp, nên hoạt động trí tuệ học sinh nặng rèn luyện trí nhớ khả tái Như vậy, rèn luyện lực tư duy, khả tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thông minh…của học sinh nói chung, xem nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng trình dạy học đại Vì vậy, then chốt việc đổi phương pháp dạy học điều chỉnh mối quan hệ tái sáng tạo, đến việc tăng cường phương pháp sáng tạo nhằm đổi tính chất hoạt động nhận thức học sinh trình dạy học Cơ sở thực tiễn : Dạy học Lịch sử dạy xảy khứ, học có nhiều kiện khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ hiểu Trong thực tế nay, nhiều học sinh học tập cách thụ động, đơn nhớ kiến thức cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ tư Học sinh học biết đấy, nhớ kiến thức lịch sử cách rời rạc nhanh quên Ngoài ra, quan niệm sai lệch vị trí, chức môn lịch sử đời sống xã hội Một số học sinh phụ huynh có thái độ xem thường môn lịch sử, coi môn học phụ, môn học thuộc lòng, không cần đầu tư công sức nhiều, dẫn đến hậu học sinh không nắm đựơc kiện lịch sử bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử tượng phổ biến thực tế nhiều trường Trong điều kiện nay, việc giảng dạy học tập môn lịch sử nhiều bất cập như: Chương trình sách giáo khoa nặng nề, tải kết cấu nội dung, thời lượng chương trình Chương trình nặng lí thuyết mà số tiết thực hành ôn tập Trong dạy lại có nhiều kiện làm cho học sinh hứng thú học lịch sử khó nhớ , khó thuộc Qua hai năm giảng dạy lịch sử trường THCS, thân trăn trở để tìm phương pháp giúp học sinh hứng thú học tập môn đạt kết cao Một phương pháp có hiệu thực gây hứng thú học tập cho học sinh sử dụng sơ đồ để dạy củng cố học Trên sở đó, thân chọn đề tài nhỏ đổi phương pháp dạy học: Giúp học sinh học tốt môn Lịch sử trường THCS thông qua việc sử dụng sơ đồ để dạy học II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề Trong năm qua, chương trình sách giáo khoa có thay đổi, lượng kiến thức học nhiều Đa số học sinh nhớ hết kiện lịch sử không hiểu Vì để giúp học sinh hiểu nhanh chóng giáo viên sử dụng sơ đồ có sẵn sách giáo khoa tự làm để cụ thể hóa kiện lịch sử hình thành khái niệm lịch sử cho học sinh Sơ đồ loại đồ dùng trực quan quy ước, sử dụng tốt đem lại hiệu cao 2 Các biện pháp Trong dạy học lịch sử, không trực tiếp quan sát kiện nên phương pháp trực quan góp phần quan trọng việc tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đồ dùng trực quan có nhiều loại sơ đồ thuộc loại đồ dùng quy ước Nhiều dạy lịch sử có nhiều thông tin kiện học sinh nhớ hết, GV hệ thống sơ đồ học trở nên ngắn gọn dễ hiểu Qua thực tế giảng dạy hai năm thân xin đưa số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng sơ đồ để dạy học môn lịch sử Trước tiên, phải phân loại sơ đồ dạy học lịch sử Sơ đồ lịch sử với dạng chung “rẽ nhánh” có nhiều loại: + Sơ đồ “đường”: loại rẽ từ “ô chính” sang “ô phụ” đường nối mũi tên Sơ đồ có hai kiểu là: sơ đồ có sẵn sách giáo khoa sơ đồ sẵn sách giáo khoa + Sơ đồ tư duy: loại sơ đồ có ô đường nối, chúng làm mềm mại hình bầu dục, đường nối cong cong (có đậm nhạt khác nhau) có màu sắc Loại dùng phổ biến giảng điện tử giáo viên dự giờ, tham dự hội thi giáo viên… Về cách sử dụng, dù loại sơ đồ sử dụng theo trình tự bước sau: Bước 1: Học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa Bước 2: Cho học sinh hoạt động theo nhóm, dựa thông tin kênh chữ để vẽ sơ đồ theo kênh chữ sách giáo khoa Bước 3: Đại diện nhóm vẽ sơ đồ bảng trình bày sơ đồ vừa vẽ ngôn ngữ nói Bước 4: Học sinh nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh phần sơ đồ, giáo viên kết luận, đánh giá hoạt động học sinh Bước 5: HS quan sát tự vẽ sơ đồ vào Đó năm bước cần thực dạy học sơ đồ Tuy nhiên để làm rõ hơn, người viết lưu ý: + Khi thiết kế sơ đồ, cần lưu ý đề mục Theo kinh nghiệm giảng dạy năm, thường vương triều phong kiến (lớp 6, 7) chế độ xã hội (tư bản, vô sản…) đề mục giáo viên khái quát sơ đồ cho học sinh dễ hình dung Đơn cử kể số đề mục mà giáo viên thường dùng sơ đồ: + Chính trị (bộ máy nhà nước) + Kinh tế + Xã hội + Văn hóa + Chiến tranh Mỗi đề mục lại phân chia thành đề mục nhỏ Ví dụ cụ thể sơ đồ máy nhà nước thời Lý: VUA ĐẠI THẦN QUAN VĂN 24 LỘ, PHỦ QUAN VÕ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ Để thực phương pháp sơ đồ hóa bài, giáo viên nên đặt câu hỏi dựa nội dung sách giáo khoa Nhưng giáo viên nên nhận biết mục nào, phần nên lập sơ đồ ngược lại Khi đặt câu hỏi có dùng sơ đồ, giáo viên nên đặt câu hỏi để thu hút em vào đọc sách giáo khoa tìm hiểu trước Lúc đó, giáo viên treo sơ đồ (thường sơ đồ câm) lên bảng gợi ý giúp học sinh định hướng trả lời Sau học sinh đọc sách giáo khoa nhìn sơ đồ (phối hợp kỹ đọc nhìn), giáo viên bắt đầu đặt câu hỏi gợi mở (trong xen vào câu hỏi mang tính tư duy) để học sinh trả lời + Sử dụng sơ đồ Với cách làm truyền thống giáo viên điền thẳng câu trả lời vào sơ đồ cho lớp kẻ sơ đồ vào vở, với không làm Giáo viên vừa đặt câu hỏi cho học sinh trả lời Khi trả lời, học sinh tự lên bẳng điền câu trả lời vào sơ đồ Như kích thích chủ động học sinh học tập Với lưu ý này, giáo viên làm “cuộc thi tiếp sức”: chia lớp thành nhóm Giáo viên đưa nhiều câu hỏi, học sinh nhóm đọc nhanh sách giáo khoa, lấy thông tin điền lên sơ đồ Nhóm điền nhanh xác thắng Điền thông tin vào chắn có sai sót Giáo viên mời số thành viên nhóm sửa chữa sơ đồ bảng Cho cá nhân nhóm xung phong sửa chữa Nhóm có nhiều người sửa mà (trừ trường hợp có vài sai sót học sinh giáo viên sửa luôn) thắng + hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ vào Thông thường việc thời gian, nên làm bước giáo viên yêu cầu học sinh làm bước Học sinh nhìn tự vẽ đươc (sơ đồ tư phải có hoa tay đẹp) Trong vẽ, giáo viên yêu cầu học sinh tô đậm ý (hay đề mục chính) buộc học sinh phải ghi nhớ: Mục gốc cây, mục nhỏ Làm gốc dài cao, vươn xa… Một số ví dụ minh họa kiểu sơ đồ viết Ở mục này, người viết dùng hai kiểu sơ đồ (tựu chung có dạng rẽ nhánh) số cụ thể: Ví dụ : Khi dạy 12: Nước Văn Lang Giáo viên giảng theo mục thuộc nhận biết để phân biệt: mục cần dùng sơ đồ, mục không cần dùng sơ đồ Giảng tới mục 3, GV đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh lớp trả lời Trong lúc học sinh suy nghĩ, GV vẽ sơ đồ máy nhà nước sơ đồ sơ đồ câm; đồng thời đặt câu hỏi mở để học sinh tự điền vào sơ đồ (có hướng dẫn) Sau hoàn thành, GV có sơ đồ sau: Nhìn vào sơ đồ, học sinh lớp thấy rõ thành phần nhà nước sơ khai nước ta: Vua – Quan lại (Lạc hầu, Lạc tướng) – Bồ (già làng) kết luận cuối để chốt ý cho mục Khi dạy 2- Lịch sử lớp Bài “Sự suy vong chế dộ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu” GV giảng đến phần hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu giúp học sinh từ kênh chữ sách giáo khoa vẽ sơ đồ hình thành giai cấp xã hội phong kiến, sau GV kết luận sơ đồ sau : Chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân giàu có Nông nô nô lệ da đen GIAI CẤP TƯ SẢN GIAI CẤP VÔ SẢN Nhìn vào sơ đồ học sinh dễ dàng nhận thấy giai cấp Tư sản vô sản hình thành từ tầng lớp xã hội phong kiến sơ đồ trực quan dễ nhớ dễ hiểu Giai cấp tư sản hình thành từ chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân giàu có Còn giai cấp vô sản hình thành từ nông nô nô lệ da đen Sự hình thành giai cấp sở dẫn đến hình thành mâu thuẫn xã hội thay cho xã hội phong kiến Ví dụ 2: Khi dạy 4- Lịch sử 7: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Đây dạng sơ đồ vẽ sẵn sách giáo khoa, không yêu cầu học sinh kĩ vẽ sơ đồ, mục tiêu học làm cho học sinh hiểu rõ phân hoá hình thành tầng lớp xã hội tác động hình thức sản xuất mới, để đạt mục đích giáo viên lại cần thiết phải sử dụng đến phương tiện trực quan có hiệu sơ đồ Bước 1: Cho học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa Bước 2: GV treo sơ đồ phân hoá xã hội phong kiến bảng đen Quý tộc ĐỊA CHỦ Nông dân giàu Nông dân công xã Nông dân tự canh Nông dân nghèo NÔNG DÂN LĨNH CANH SƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (TK III TCN) Bước 3: Học sinh dựa vào sơ đồ hoạt động nhóm trả lời câu hỏi sau: ?Xã hội phong kiến Trung Quốc có giai cấp nào? Các giai cấp hình thành nào? Bước 4: Đại diện học sinh nhóm lên bảng dựa vào sơ đồ để trả lời Bước 5: HS nhận xét, bổ sung GV kết luận, HS tự ghi kiến thức vào Từ việc tiếp nhận thông tin kênh chữ giáo viên tăng cường tính cụ thể, tính hình ảnh thông tin tượng xã hội sơ đồ giúp học sinh dễ tiếp thu nội dung, chất tượng xã hội Sơ đồ giúp học sinh hiểu rõ nội dung đặc trưng bản, phân biệt giai cấp xã hội Trung Quốc vào kỉ III TCN.Trong trình sử dụng sơ đồ phân hoá xã hội giáo viên làm cho học sinh thấy rõ mối quan hệ giai cấp xã hội đường dẫn có mũi tên sơ đồ: Địa chủ có nguồn gốc từ tầng lớp quý tộc nông dân giàu có, họ người có nhiều ruộng đất Nông dân lĩnh canh người nông dân nghèo ruộng đất, phải làm thuê cho địa chủ nộp tô cho địa chủ nên khổ cực nông dân tự canh Qua cách phân tích dẫn dắt vấn đề giáo viên hình thành khái niệm giúp học sinh hiểu sâu nội dung khái niệm “địa chủ”, “nông dân lĩnh canh”, nắm mối quan hệ địa chủ nông dân lĩnh canh- hai giai cấp xã hội phong kiến phương Đông Ví dụ 3: Khi dạy 10- Lịch sử : NHÀ LÝ ĐẦY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Đây dạng sơ đồ vẽ sẵn sách giáo khoa qua phần kênh chữ giáo viên yêu cầu học sinh kĩ vẽ sơ đồ máy quyền trung ương địa phương thời Lý, yêu cầu đưa vào câu hỏi cuối mục sách giáo khoa (tr 36): Em vẽ sơ đồ máy quyền trung ương địa phương thời Lý Trên sở kênh chữ sách giáo khoa bước nêu trên, em vẽ sơ đồ theo dạng sau: *Nhóm 1:Sơ đồ hai nhánh: VUA ĐẠI THẦN QUAN VĂN 24 LỘ, PHỦ QUAN VÕ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ *Nhóm 2:Sơ đồ rời: +Chính quyền trung ương: VUA ĐẠI THẦN QUAN VĂN QUAN VÕ +Chính quyền địa phương: 24 LỘ, PHỦ HUYỆN HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ Cách làm giúp em rèn luyện kĩ vẽ sơ đồ dựa kênh chữ sách giáo khoa, kích thích tư hứng thú học tập cho học sinh đồng thời em hiểu nhớ lâu Ví dụ 4: Khi dạy 30- Lịch sử lớp : “ Hoàn thành giải phóng Miền Nam thống đất nước”tiết Giáo viên củng cố kết thúc học sơ đồ sau : TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975 CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN ( 10/3->24/3/75) CHIẾN DỊCH HUẾ-ĐÀ NẴNG (21/3->29/3/75) CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH ( 26/4->30/4/75) Nhưng thực tế, với hoa tay học sinh việc thực sơ đồ có kẻ ô, rẽ nhánh đề mục khả thi; thực tế sơ đồ vẽ nhiều thời gian – phần củng cố học Trước thân có nhiều lần dùng sơ đồ có kẻ ô, rẽ nhánh đề mục này, thất bại rườm rà, cách làm lại gây thời gian Nếu dạy kiểu truyền thống, giáo viên mà không chuẩn bị sơ đồ mà vẽ thẳng lên bảng… xem nhiều thời gian Vẽ bị người dự “góp ý” riêng Như vậy, thân rút nhiều kinh nghiệm dùng đồ người viết thao giảng điện tử toàn dùng sơ đồ tư Tony Buzan Người viết tiếp cận sơ đồ hồi năm 2012 chưa ứng dụng nhiều Sơ đồ tư Buzan thường đặt cuối học – phần củng cố, tiện lợi sơ đồ truyền thống chỗ: không giới hạn không gian ghi, dùng kênh thông tin mà khái quát phần (thậm chí học), phù hợp với khiếu mỹ thuật học sinh THCS Sơ đồ vẽ tay được, thời gian Việc nhìn sơ đồ giúp học sinh hiểu nhớ lâu so với nội dung sách giáo khoa; đồng thời rèn luyện khả nhớ biết suy luận, lập luận từ ý có sẵn sơ đồ tư Sơ đồ tư giúp học sinh sáng tạo cách vẽ - không cần dùng thước, vẽ tay vài nét mà sơ đồ tư tương đối đẹp Xen hình ảnh đây: Sơ đồ đời Đảng Cộng sản Việt Nam (học sinh vẽ) Sơ đồ tư phong trào Tây Sơn (học sinh tự vẽ) Kết : Qua thực tế hai năm giảng dạy, với kinh nghiệm sử dụng sơ đồ để cụ thể hóa kiến thức củng cố học thân nhận thấy học sinh có hứng thú học tập nắm vững kiến thức nhanh Hỏi ý kiến học sinh, em thích phương pháp này, nhiều em thích thú tự thiết kế sơ đồ sau học để nắm bắt học nhanh chóng nhớ lâu Chính phương pháp năm học qua kết chất lượng môn Sử cao so với năm trước Theo thống kê kết thi học kỳ môn qua năm học 2014 – 2015 tỉ lệ học sinh trung bình 84%, đến năm học 2015 – 2016 lên tới 96% (bằng với tỉ lệ chung tổ Sử GDCD đặt đầu năm học) Trong năm học đó, tỉ lệ học sinh đạt giỏi dao động từ 90 – 95% Trong năm học 2016 – 2017, với đổi mạnh mẽ nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THCS theo hướng khái quát nội dung thành chủ đề dựa theo phương pháp sơ đồ hóa nội dung học thiết nghĩ, chất lượng dạy học môn Lịch sử THCS nâng cao thêm nhiều III KẾT LUẬN Đồ dùng trực quan có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kĩ hiểu sâu kiến thức lịch sử Chính để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, người giáo viên phải sử dụng tốt phương dạy học lịch sử cách nhuần nhuyễn, phương pháp việc sử dụng sơ đồ có tác dụng lớn Sơ đồ đồ dùng trực quan sinh động thể sáng tạo cao người giáo viên Trong năm qua, công tác thiết bị trường học có nhiều thay đổi đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên đồ dùng dạy học trang cấp chưa đủ để phục vụ cho nội dung chương trình sách giáo khoa phong trào tự làm đồ dùng dạy học hoạt động có ý nghĩa quan trọng trình dạy học Việc tự làm sơ đồ dạy học đề cập đến đề tài mang ý nghĩa thể sáng tạo giáo viên nhằm giải nhu cầu thực tiễn giáo viên để thực đổi phương pháp phù hợp với khả sư phạm mình, với đặc điểm lớp học, người học môn học Đồ dùng dạy học này, giáo viên thiết kế cho phù hợp dạy giúp học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh chóng hiệu Với việc sơ đồ hóa kiến thức học giáo viên phần tạo hứng thú học tập cho học sinh nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử tình hình Quận 12, ngày 14/11/2016 Người viết Thái Nguyễn Đức Minh Quân Nhận xét Tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Nhận xét Ban Giám hiệu ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... hết, GV hệ thống sơ đồ học trở nên ngắn gọn dễ hiểu Qua thực tế giảng dạy hai năm thân xin đưa số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng sơ đồ để dạy học môn lịch sử Trước tiên, phải phân loại sơ đồ dạy học... sử Sơ đồ lịch sử với dạng chung “rẽ nhánh” có nhiều loại: + Sơ đồ “đường”: loại rẽ từ “ô chính” sang “ô phụ” đường nối mũi tên Sơ đồ có hai kiểu là: sơ đồ có sẵn sách giáo khoa sơ đồ sẵn sách... học sơ đồ Tuy nhiên để làm rõ hơn, người viết lưu ý: + Khi thiết kế sơ đồ, cần lưu ý đề mục Theo kinh nghiệm giảng dạy năm, thường vương triều phong kiến (lớp 6, 7) chế độ xã hội (tư bản, vô sản…)
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay