Lý thuyết trọng tâm tin học tiểu học

71 233 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 12:21

Yêu cầu đề thi thuyết: Mỗi thành viên đề thi theo nhiệm vụ giao, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ môn học Cấu trúc câu hỏi sau: Câu 1: Phần dẫn hỏi A Đáp án 1; B Đáp án 2; C Đáp án 3; D Đáp án 4; Trong phải chọn đáp án A làm đáp án đúng, đáp án lại đáp án không đúng, câu hỏi có câu trả lời Trong đáp án kiểu tất ý trên, đáp án B C, Các câu Mỗi câu hỏi phải có đáp án Yêu cầu đề thi đánh Word, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14 Phân công đề thi sau: Đ/c Lê Thị Phương – Sở Khoa học Công nghệ câu hỏi thuyết thuộc nội dung PHẦN I – LỚP Thầy Nguyễn Xuân Phương – Giáo viên Trường Tiểu học Châu Bình 2, huyện Quỳ Châu câu hỏi thuyết thuộc nội dung PHẦN II – LỚP Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phòng GD Thành phố Vinh câu hỏi thuyết thuộc nội dung PHẦN III – LỚP ThS Lê Văn Vinh – Giảng viên trường Đại học SPKT Vinh, Thầy Nguyễn Xuân Phương – Giáo viên Trường Tiểu học Châu Bình câu hỏi thuyết thuộc nội dung PHẦN II – LỚP Cô Lê Thị Mai Hạnh – Giáo viên Trường Đặng Thai Mai, thành phố Vinh (Giáo viên vẽ): Ra chủ đề liên quan đến thi vẽ Các thông tin liên quan đề nghị liên hệ đ/c Phạm Văn Toàn – Trưởng Ban Thanh niên Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng thi (0912483366) Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phòng GD Thành phố Vinh, tổ trưởng khối Tiểu học (0917093789) để biết them chi tiết Thời hạn nộp đề: Trước ngày 20/4/2017 quan e mai: banphongtraona@gmail.com PHẦN I – LỚP Chủ đề - Bài học Số câu hỏi phải Nội dung Mức độ cần đạt Bài tập CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH Bài 1: Người bạn em Số câu: câu * Cấu tạo máy tính để bàn: Gồm phận chính: Màn hình, chuột máy tính, bàn phím, phần thân * Tư ngồi làm việc với máy tính: Em nên ngồi thẳng, tư thỏa mái Tay đặt ngang tầm bàn phím, chuột đặt bên tay phải Khoảng cách mắt hình từ 50 - 80 cm Không nên nhìn lâu vào hình Câu 1: Em kể tên phận máy tính để bàn? Trả lời: - Máy tính để bàn gồm phận chính: Màn hình, chuột máy tính, bàn phím, phần thân Gồm dạng thông tin bản: + Kiến thức - Biết thông tin tồn Thông tin dạng văn bản: dạng khác : thông tin dạng chữ Câu 1: Em kể tên dạng thông tin mà em biết sử dụng máy tính? Trả lời: Gồm có dạng thông tin bản: Kiến thức -Biết: cấu tạo thành phần máy tính để bàn -Biết cách ngồi làm việc sử dụng máy tính - Biết bât, tắt máy tính, nhận biết hình giao diện chính, biểu tượng hình làm việc Kĩ -Gọi tên phân biệt phận máy tính để bàn - Ngồi tư sử dụng máy tính Câu 2: Em nêu tư ngồi làm việc với máy tính? Trả lời: Tư ngồi làm việc với máy tính: Em nên ngồi thẳng, tư thỏa mái Tay đặt ngang tầm bàn phím, chuột đặt bên tay phải Khoảng cách mắt hình từ 50 - 80 cm Không nên nhìn lâu vào hình Bài 2: Thông tin xung quanh ta Số câu: câu Bài 3: Bàn phím máy tính Số câu: câu + Thông tin dạng văn + Thông tin dạng âm VD: Sách, truyện, báo, + Thông tin dạng hình ảnh bảng Câu 2: Em lấy ví dụ dạng thông tin + Thông tin dạng hình ảnh: Là học? hình ảnh mà mắt em nhìn Trả lời: Thông tin dạng văn bản: Sách, truyện, báo, thấy bảng VD: Những ảnh, tranh vẽ + Thông tin dạng hình ảnh: Những ảnh, SGK tranh vẽ SGK + Thông tin dạng âm thanh: Là thông tin mà em nghe + Thông tin dạng âm thanh: Tiếng trống trường, tiếng em bé khóc văn bản, hình ảnh, âm thanh, - Biết người sử dụng thông tin theo mục đích khác - Biết máy tính công cụ để xử lí thông tin Kĩ - Gọi tên phân biệt dạng thông tin khác (văn bản, hình ảnh, âm thanh) tiếp cận viết, chữ số Kiến thức - Biết cấu tạo bàn phím máy tính - Nhận biết vùng phím: Vùng phím chức năng, vùng phím di chuyển, vùng phím số, vùng phím kí tự - Quan sát sát phím gõ, nhấn giữ hiển thị tương ứng hình Biết bàn phím máy tính thiết bị đưa thông tin * Khu vực bàn phím: Câu 1: Em kể tên hàng phím khu vực bàn phím? Gồm hàng phím: Trả lời: + Hàng phím số: Gồm phím 1, 2, Gồm hàng phím: 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 0, -, = + Hàng phím số + Hàng phím trên: Gồm phím Q, + Hàng phím W, E, R, T, Y, U, I, O, P, {, } + Hàng phím sở: Gồm phím + Hàng phím sở VD: Tiếng trống trường, tiếng em bé khóc A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; , " + Hàng phím + Hàng phím dưới: Gồm phím Z, + Hàng phím cách X, C, V, B, N, M, , / Câu 2:Em kể tên phím hàng phím + Hàng phím cách: Là hàng số, hàng phím trên, hàng phím sở, hàng phím có phím dài phím cách? Bài 4: Chuột máy tính Số câu: câu Trả lời: - Trên hàng sở có phím có + Hàng phím số: Gồm phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 0, -, = gai phím F phím J - Hàng phím sở hàng phím + Hàng phím trên: Gồm phím Q, W, E, R, T, xuất phát cho việc đặt ngón Y, U, I, O, P, {, } vào - Nhận biết phím có gai F, J, phím Enter, phím cách Kĩ - Gọi tên phân biệt hàng phím: Hàng phím số, hàng phím sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím cách - Kể tên phím thuộc hàng phím khu vực - Đặt ngón tay vị trí hàng phím sở cã thãi quen ®a ngãn trë vÒ phÝm c¬ së sau gâ Kiến thức - Biết cấu tạo cách cầm chuột máy tính - Biết thao tác sử dụng chuột máy tính - Biết chọn biểu tượng chuột Kĩ - Cầm chuột quy định * Chuột máy tính: Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng thuận tiện Mặt chuột máy tính thường gồm có nút: Nút trái nút phải tay sử dụng + Hàng phím sở: Gồm phím A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; , " + Hàng phím dưới: Gồm phím Z, X, C, V, B, N, M, , / + Hàng phím cách: Là hàng phím có phím dài Câu 1:Em nêu cấu tạo cách cầm chuột máy tính? Trả lơi: * Chuột máy tính: Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng thuận tiện Mặt chuột máy tính thường gồm có nút: Nút trái nút phải * Cách cầm chuột: Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt * Cách cầm chuột: Đặt úp bàn tay phải lên vào nút trái chuột, ngón chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón đặt vào nút phải chuột Ngón đặt vào nút phải chuột Ngón và ngón lại cầm giữ ngón lại cầm giữ hai bên thân chuột hai bên thân chuột Câu 2:Em nêu cách thực thao tác sử dụng chuột máy tính? * Các thao tác sử dụng chuột: Trả lời: + Di chuyển chuột: Thay đổi vị * Các thao tác sử dụng chuột: trí chuột mặt phẳng + Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí chuột + Nháy chuột: Nhấn nút trái mặt phẳng chuột thả ngón tay + Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột thả ngón + Nháy đúp chuột: Nháy chuột tay nhanh hai lần liên tiếp + Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần + Kéo thả chuột: Nhấn giữ liên tiếp nút trái chuột, di chuyển trỏ + Kéo thả chuột: Nhấn giữ nút trái chuột, di chuột đến vị trí cần thiết thả chuyển trỏ chuột đến vị trí cần thiết thả ngón tay nhấn giữ chuột ngón tay nhấn giữ chuột * Máy tính ứng dụng rộng Câu 1:Em nêu ứng dụng máy tính Kiến thức sống mà em biết? Lấy ví dụ cụ thể dãi sống, công việc: - Biết ứng dụng gia đình em? + Trong gia đình máy tính đời Trả lời: sống + Trong quan, cửa hàng, bệnh * Máy tính ứng dụng rộng dãi sống, công việc: - Hiểu viện mạng máy tính + Trong phòng nghiên cứu, nhà + Trong gia đình máy Kĩ + Trong quan, cửa hàng, bệnh viện - Thực thao tác với chuột - Biết sử dụng chuột linh hoạt thực hành Bài 5: Máy tính đời - Kể tên vài ứng + Mạng máy tính sống dụng máy tính Số câu: câu sống + Trong phòng nghiên cứu, nhà máy + Mạng máy tính * Ứng dụng gia đình em: Tủ lạnh, Máy giặt, tivi CHƯƠNGII: CHƠI CÙNG MÁY TÍNH Bài 1: Trò chơi Blocks Câu 1:Em nêu cách khởi động trò chơi Blocks? Trò chơi Blocks giúp em rèn luyện kĩ Nháy đúp chuột lên biểu - Học sinh biết rèn luyện kĩ gì? sử dụng chuột Trả lời: + Khởi động trò chơi: - Biết thao tác sử dụng tượng hình chuột thông qua trò chơi Kiến thức + Khởi động trò chơi: - Biết chọn chơi khác + Quy tắc chơi: nhau, biết chọn chơi - Khi nháy chuột lên ô thoát khỏi trò chơi vuông, hình vẽ lật lên Nếu Kĩ lật liên tiếp hai ô có hình vẽ - Thực thao giống nhau, ô biến tác: Nháy chuột, nháy đúp Số câu: câu Nháy đúp chuột lên biểu tượng hình + trò chơi Blocks giúp em rèn luyện kĩ sử dụng chuột rèn luyện trí nhớ tốt Câu 2:Em nêu quy tắc chơi trò chơi Blocks? Trả lời: chuột, kéo thả chuột - Nếu lật ô liên tiếp mà không + Quy tắc chơi: có hình vẽ giống ô nhấn phím - Khi nháy chuột lên ô vuông, hình vẽ úp lại vị trí ban đầu lật lên Nếu lật liên tiếp hai ô có - Chơi với nhiều ô hơn: hình vẽ giống nhau, ô biến + Bước 1: Nháy chuột mục Skill - Nếu lật ô liên tiếp mà hình vẽ + Bước 2: Chọn mục Big Board giống ô úp lại vị trí ban đầu Câu 3:Nêu cách thay đổi chơi với nhiều ô, - Bắt đầu chơi mới: cách thoát khỏi trò chơi? + Cách 1: Chọn Game chọn Trả lời: lệnh New * Chơi với nhiều ô hơn: + Cách 2: Nhấn phím F2 + Bước 1: Nháy chuột mục Skill - Thoát khỏi Gametrò chơi: + Bước 2: Chọn mục Big Board + Cách 1: Chọn lệnh Game6 >Exit * Bắt đầu chơi mới: + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X + Cách 1: Chọn Game chọn lệnh New góc bên phải hình trò + Cách 2: Nhấn phím F2 chơi * Thoát khỏi Gametrò chơi: Bài 2: Trò chơi Dots Số câu: câu + Cách 1: Chọn lệnh Game->Exit + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X góc bên phải hình trò chơi + Khởi động trò chơi: Nháy đúp Câu 1:Em nêu cách khởi động cách Kiến thức thoát khỏi trò chơi Dots? - Học sinh biết rèn luyện kĩ Trả lời: sử dụng chuột chuột lên biểu tượng - Khởi động trò chơi: Nháy đúp chuột lên biểu - Biết thao tác sử dụng hình + Quy tắc chơi: chuột thông qua trò chơi tượng hình - Người chơi máy tính thay Kĩ - Thoát khỏi trò chơi Dots: phiên tô đậm đoạn - Thực thao + Cách 1: Chọn lệnh Game->Exit tác: Nháy chuột, nháy đúp thẳng nối hai điểm màu đen cạnh + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X góc chuột, kéo thả chuột lưới ô vuông bên phải hình trò chơi - Ai tô kín ô vuông nhấn phím Câu 2:Em nêu quy tắc chơi trò chơi Dots? tính điểm tô Trả lời: thêm lần + Quy tắc chơi: + My score: Điểm máy tính - Người chơi máy tính thay phiên tô + Your score: Điểm em đậm đoạn thẳng nối hai điểm màu đen - Chơi với nhiều mức khác cạnh lưới ô vuông từ dễ đến khó: - Ai tô kín ô vuông tính + Bước 1: Nháy chuột lên mục điểm tô thêm lần Skill + Bước 2: Chọn mục Big Board Chọn mức năm mức từ dễ đến khó Beginner, Intermediate, Advance, Master, Grand master - Bắt đầu chơi mới: + My score: Điểm máy tính + Your score: Điểm em Câu 3:Nêu cách thay đổi mức chơi khác nhau? Trả lời: - Chơi với nhiều mức khác từ dễ đến khó: + Cách 1: Chọn Game chọn + Bước 1: Nháy chuột lên mục Skill lệnh New + Bước 2: Chọn mục Big Board Chọn mức năm mức từ dễ đến khó Beginner, + Cách 2: Nhấn phím F2 Intermediate, Advance, Master, Grand master - Thoát khỏi Game + Cách 1: Chọn lệnh Game>Exit + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X góc bên phải hình trò chơi Bài 3: Trò chơi Sticks Kiến thức - Học sinh biết rèn luyện kĩ sử dụng chuột - Biết thao tác sử dụng chuột thông qua trò chơi - Rèn cách ghi nhớ thông qua trò chơi Kĩ - Thực thao tác: Nháy chuột, nháy đúp + Khởi động trò chơi: Nháy đúp Câu 1: Em nêu quy tắc chơi trò chơi Sticks? chuột lên biểu tượng Trả lời: + Các que có màu khác xuất hình + Các que có màu khác hình với tốc độ nhanh dần Tìm que xuất hình với không bị que khác đè len nháy chuột tốc độ nhanh dần Tìm que + Nếu em nháy chuột chậm, số que xuất không bị que khác đè len nhiều thêm Điều chứng tỏ em chưa sử nháy chuột dụng chuột thành thạo + Nếu em nháy chuột chậm, số Câu 2: Nêu cách bắt đầu chơi thoát que xuất nhiều thêm khỏi trò chơi? chuột, kéo thả chuột Điều chứng tỏ em chưa sử dụng chuột thành thạo nhấn phím - Bắt đầu chơi mới: + Cách 1: Chọn Game chọn lệnh New + Cách 2: Nhấn phím F2 - Thoát khỏi Game: + Cách 1: chọn lệnh Game ’ Exit + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X góc bên phải hình trò chơi Trả lời: - Bắt đầu chơi mới: + Cách 1: Chọn Game chọn lệnh New + Cách 2: Nhấn phím F2 - Thoát khỏi Game: + Cách 1: chọn lệnh Game ’ Exit + Cách 2: Nhấn chuột vào dấu X góc bên phải hình trò chơi * Câu 3: Nêu cách chọn mức chơi khó? + Bước 1: Nháy chuột lên mục Skill + Bước 2: chọn mục: + Beginner - Chơi với mức khó: Số câu: câu + Bước 1: Nháy chuột lên mục Skill + Bước 2: chọn mục: + Beginner + Intermediate + Advanced - Chơi với nhiều que hơn: Nháy chuột vào Skill, chọn 100 Stick Pick Up (100 que) 500 Stick Pick Up (500 que) + Intermediate + Advanced - Chơi với nhiều que hơn: Nháy chuột vào Skill, chọn 100 Stick Pick Up (100 que) 500 Stick Pick Up (500 que) CHƯƠNG III: EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Bài 1: Tập gõ phím hàng sở Kiến thức - Biết khởi động/ra khỏi phần mềm soạn thảo, Mario lựa chọn - Biết dùng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím, sử dụng chuột Kĩ - Có kĩ thao tác với phần mềm luyện gõ Mario, Word - Đặt tay luyện gõ với phím hàng sở Số câu: câu - Cách khởi động Word, Mario: Câu Nêu bước chọn luyện gõ hàng Nháy đúp vào biểu tượng phần sở với P.m Mario? mềm + Bước 1: Nháy chuột mục Lessons * Cách đặt tay bàn phím: + Bước 2: Nháy chuột mục Home Row Tay trái Only - Ngón út: A + Bước 3: Nháy chuột lên khung tranh số - Ngón áp út: S + Bước 4: Lần lượt gõ phím xuất - Ngón giữa: D đường Mario - Ngón trỏ: F G - Kết quả: + Keys Typed: Số phím gõ - Ngón cái: Phím cách + Errors: Số phím gõ sai Tay phải - Nháy chuột lên ô Next để luyện tập tiếp - Ngón trỏ: H J - Ngón giữa: K - Nháy chuột lên ô Menu để quay hình - Ngón áp út: L - Ngón út: ; - Nháy ESC muốn kết thúc Câu gõ - Ngón cái: Phím cách chừng - Các phím hàng sở gọi Câu Nêu bước thoát khỏi Mario? phím xuất phát + Bước 1: Nháy chuột ô Menu để quay hình + Bước 2: Nháy chuột mục File + Bước 3: Nháy chuột mục Quit - Hoặc hình Menu nháy phím Q để thoát khỏi Mario Bài 1: Tập gõ Kiến thức - Cách khởi động Word, Mario: Câu 1:Nêu bước chọn luyện gõ 10 B Space bar C Shift Luyện gõ phần mềm D Caps Lock Mario Câu 6:Hàng phím có chữa phím A, K, L, - Luyện gõ hàng phím sở: D hàng phím nào? A Hàng phím Home Row Only - Luyện gõ hàng phím trên: Add B Hàng phím C Hàng phím số Top Row D Hàng phím sở - Luyện gõ hàng phím số: Add Numbers Câu 7:Hàng phím có chữa phím R, Y, O, - Luyện gõ hàng phím dưới: Add Q hàng phím nào? A Hàng phím Bottom Row B Hàng phím Cách gõ kí tự đặc biệt - Khu vực kí tự đặc biệt nằm C Hàng phím số D Hàng phím sở hàng phím số - Cách gõ: Gõ phím số với Câu 8:Khởi động Word Luyện gõ kí tự việc nhấn giữ phím Shift đây: - Các kí tự đặc biệt nằm bên phải !@#$%^&*()_+ !@#$%^&*()_+ bàn phím ngón út bàn tay !@#$%^&*()_+ !@#$%^&*()_+ {}[]:;”’>.?/?:{}[]:;”’>.?/?: phải phụ trách {}[]:;”’>.?/?:{}[]:;”’>.?/?: in hoa Câu 9:Nêu cách luyện gõ kí tự đặc biệt với Mario khung tranh số 1? Trả lời: Bước 1: Nháy chuột chọn mục Lessons  Add Symbol Bước2: Nháy chuột chọn khung tranh số Bước 3: Gõ chữ, số kí tự đặc biệt xuất đường Mario 57 Bài 3: Luyện gõ từ câu Khái niệm từ soạn thảo, câu, Kiến thức - Biết cách gõ từ câu, đoạn văn bản: - Từ soạn thảo vài chữ Bài 4: Đánh vận dụng gõ từ câu viết liền Các từ soạn thảo giá kĩ gõ - Biết gõ phím chữ in viết cách dấu cách bàn phím hoa dùng phím Shift dấu tách câu (,), Kĩ (.), (: ), - Thực gõ - Câu bao gồm nhiều phím hàng phím từ thường kết thúc học dấu kết thúc câu dấu (.), - Sử dụng thành thạo (?), (!), tập luyện gõ với Mario - Đoạn văn bao gồm số câu kết thúc dấu - Thực gõ kí xuống dòng tự đặc biệt với phím Shift - Phím Enter dùng để kết thúc - Tự đánh giá kĩ đoạn văn xuống gõ phím thân dòng Gõ phím Enter ngón Số câu: câu út tay phải Câu 10:Khở động Word Gõ hai khổ thơ sau: Em yêu màu đỏ: Như máu tim, Lá cờ tổ quốc, Khăn quàng đội viên Em yêu màu xanh: Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi Câu 1:Nêu cách luyện gõ hàng phím với Mario khung tranh số 3? Trả lời: Bước 1: Nháy chuột chọn mục Lessons  Add Bottom Row Bước2: Nháy chuột chọn khung tranh số Bước 3: Gõ từ xuất đường Mario Câu 2:Khở động Word Gõ khổ thơ sau: Sáng em đến lớp Cũng thấy cô đến Đáp lời “ Chào cô ạ!” Cô mỉm cười thật tươi Cô dạy em tập viết Gió Đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học Những lời cô giáo giảng Ấm trang thơm tho Yêu thương em ngắm 58 Những điểm mười cô cho Câu 3:Hãy đếm xem câu sau có từ soạn thảo Điền đáp số vào bên phải Con gà cục tác chanh [ ] Con lợn ủn ỉn mua hành cho [ ] Ngày 10 tháng [ ] Một trăm hai mươi nghìn chín trăm [ ] Câu 3:Giữa hai từ soạn thảo cần có dấu cách? A Một dấu cách B Hai dấu cách C Không cần có dấu cách D Tùy thuộc vào đoạn văn gõ Câu 4:Trong gõ phím, hàng phím cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí ngón tay? A Hàng phím B Hàng phím C Không cần có dấu cách D Tùy thuộc vào đoạn văn gõ Câu 5:Các kí tự đặc biệt hàng phím số bàn phím gõ nào? A Tất hai ngón út phụ trách B Tất hai ngón trỏ phụ trách C Do ngón phụ trách D Các phím gõ theo phân công CHƯƠNG V: EM TẬP SOẠN THẢO Kiến thức: Trình bày chữ Câu 1: Hãy cho biết tác dụng nút B, I, Bài 1: Những - Ôn tập sử dụng nút B, - Trình bày chữ văn U em biết I U để trình bày chữ như: Chọn phông chữ, chọn cỡ Trả lời:Các nút B, để trình bày chữ đậm, I, 59 đậm, chữ nghiêng chữ chữ, trình bày chữ đạm , chữ để trình bày chữ nghiêng U để trình bày gạch chân nghiêng, chữ ghạch chân chữ gạch chân Số câu: câu - Ôn lại cách dùng nút Căn lề lệnh để trái, - Nháy chuột vào đoạn văn phải, cần lề hai bên - Nháy chuột vào bốn nút lệnh , - Biết chọn màu thẳng lề trái, giữa, bảng màu đổi màu chữ thẳng lề phải, thẳng hai lề mong muốn Sao chép văn - Ôn tập cách dùng công cụ để chép, di - Chọn văn cần chép - Chọn nút lệnh chuyển - Đặt trỏ soạn thảo tai nơi Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác trình cần chép Câu 2:Nêu bước thực lề văn bản? Trả lời: - Nháy chuột vào đoạn văn cần lề - Nháy chuột vào bốn nút lệnh , thẳng lề trái, giữa, thẳng lề phải, thẳng hai lề Câu 3: Các bước thực đổi màu chữ văn bản? Trả lời: - Chọn đoạn văn cần đổi màu chữ - Nháy chuột mũi tên bên phải nút bày: phông chữ, cỡ chữ, - Nháy chuột nút chữ đậm, chữ nghiêng, chữ * Các bước thực đổi màu - Nháy chuột để chọn màu chữ mong muốn gạch chân, màu chữ,căn lề, chữ văn chép di chuyển - Chọn đoạn văn cần đổi màu chữ - Nháy chuột mũi tên bên phải nút Kiến thức: - Nháy chuột để chọn màu chữ mong muốn Tạo bảng Câu 1:Các bước thực tạo bảng? - Học sinh biết tác dụng * Trình bày theo bảng Trả lời: - Chọn nút lệnh Insert Table 60 Bài 2: Tạo bảng văn Số câu: câu bảng thực tế sống để xếp, tạo bảng, tra cứu thông tin có liên quan với Kĩ năng: - Tạo bảng trống có số hàng - Kéo thả chuột để chọn số hàng số cột cần số cột cần thiết thiết - Soạn thảo nội dung ô Câu 2: Nêu cách thêm hàng , xóa hàng bảng Trả lời: * Các bước thực + Thêm hàng - Thực hành rèn kĩ - Chọn nút lệnh Insert Table năng: tạo bảng, chỉnh sửa bảng, thao tác - Kéo thả chuột để chọn số hàng số cột cần thiết hàng cột Chỉnh sửa bàng * Thay đổi độ rộng Các bước thực - Đặt trỏ soạn thảo vào ô bảng - Chọn Table/Insert/Rows Above (Chèn phía trên) + Xóa hàng - Đặt trỏ soạn thảo vào ô hàng cần xóa - Đưa trỏ đến cạnh bên phải - Chọn Table/Delete/Rows cột trỏ có Câu 3: Nêu cách lề văn ô dạng mũi tên sang hai bên bảng? - Kéo thả chuột bên phải hay Trả lời: - Đặt trỏ soạn thảo vào ô bên trái để thay độ rộng cột bảng - Nháy vào bốn nút lệnh , thẳng * Thêm hàng , xóa hàng lề trái, giữa, thẳng lề + Thêm hàng - Đặt trỏ soạn thảo vào ô bảng - Chọn Table/Insert/Rows Above (Chèn phía trên) + Xóa hàng 61 - Đặt trỏ soạn thảo vào ô hàng cần xóa - Chọn Table/Delete/Rows Căn lề văn ô bảng * Các bước thực - Đặt trỏ soạn thảo vào ô bảng - Nháy vào bốn nút lệnh , thẳng lề trái, giữa, thẳng lề Bài 3: Chèn ảnh vào văn Số câu: câu Kiến thức: Chèn hình ảnh vào văn - Biết cách chèn hình ảnh: Từ tệp Insert→Picture→From File từ thư viện ảnh Insert→Picture→Clip Art * Các bước thực Câu 1: Nêu bước thực chèn hình ảnh vào văn - Đặt trỏ soạn thảo vị trí Trả lời: - Đặt trỏ soạn thảo vị trí muốn chèn hình ảnh muốn chèn hình ảnh - ChọnInsert→Picture→From - ChọnInsert→Picture→From File File từ thư viện ảnh từ thư viện ảnh Insert→Picture→Clip Art Insert→Picture→Clip Art - Biết chọn hình ảnh đẹp Xóa hình ảnh chèn khỏi để chèn vào văn văn Kĩ năng: * Các bước thực - Thực hành chèn hình ảnh - Nháy chuột vào hình ảnh muốn thành thạo xóa Câu 2:Cách xóa hình ảnh chèn khỏi văn bản? Trả lời: - Nháy chuột vào hình ảnh muốn xóa - Nhấn phím Delete để xóa - Nhấn phím Delete để xóa 62 Vẽ hình đơn giản Kiến thức: Bài 4: Thực hành tổng hợp Số câu: câu Câu 1: Nêu bước vẽ hình đơn giản Trả lời: - Biết vẽ hình đơn giản * Các bước thực soạn thảo - Chọn mẫu hình cần vẽ (nháy * Các bước thực Word để chèn vào văn AutoShapes/Basic Shapes - Chọn mẫu hình cần vẽ (nháy - Hiểu kiến thức - Nháy kéo thả chuột AutoShapes/Basic Shapes ) học soạn thảo vùng soạn tháo đế vẽ - Nháy kéo thả chuột vùng soạn văn như: số biểu Tô màu đường biên màu tháo đế vẽ tượng công cụ soạn hình vẽ Câu 2: Nêu bước tô màu đường biên thảo, cỡ chữ, phông chữ, màu hình vẽ lề đoạn văn bản, * Các bước thực * Các bước thực chép văn bản, chữ đậm, - Nháy chuột chọn hình vẽ nghiêng - Nháy mũi tên nút - Nháy chuột chọn hình vẽ chọn màu đế tô đường biên Kĩ năng: - Nháy mũi tên nút chọn màu đế - Thực hành tổng hợp, kết - Nháy mũi tên nút hợp thao tác trình bày chọn màu đế tô màu văn bản, lề, tạo bảng, chèn hình để có sản phẩm văn cân đối đẹp mắt tô đường biên - Nháy mũi tên nút màu chọn màu đế tô - Có ý thức ứng dụng tin học vào hoạt động lớp, Đội Thiếu niên Tiền phong viết, trang trí báo tường, báo điện tử CHƯƠNG VI: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM 63 Kiến thức: Ôn lại câu lệnh lặp - Ôn tập lệnh lặp REPEAT * Cấu trúc câu lệnh lặp - Nhận dạng, cách viết REPEAT n[ ] tác dụng câu lệnh lặp - Trong REPEAT câu lệnh lồng lặp - Nhận thức yếu tố - n số lần lặp hướng yếu tố độ lớn ] Phần cặp ngoặc Bài 1: Tiếp câu lệnh quay - [ vuông nơi ghi lệnh tục câu lệnh Rùa lặp lại lặp Kĩ năng: * Các hình đơn giản - Hoàn chỉnh thao tác để làm việc - Tam giác: REPEAT 3[FD 30 môi trường LOGO: khởi RT 360/3] động LOGO, gõ lệnh - Hình vuông: REPEAT 4[FD 40 Số câu: câu theo dõi kết biết ghi RT 360/4] lại kết thành tệp biết - Hình đa giác năm cạnh: cách thoát khỏi phần mềm REPEAT 5[FD 50 RT 36/5] an toàn sau phiên làm việc - Hình đa giác sáu cạnh: - Có khả vận dụng REPEAT 6[FD 60 RT 36/6] lệnh REPEAT để vẽ - Đường tròn: REPEAT 24[FD hình hình học theo mẫu 24 RT 360/24] Câu 1:Viết lệnh câu lệnh lặp REPEAT để vẽ hình tam giác, Hình vuông, đa giác năn cạnh, đa giác sáu cạnh, đường tròn cách rễ viết dễ hiểu Trả lời: - Tam giác: REPEAT 3[FD 30 RT 360/3] - Hình vuông: REPEAT 4[FD 40 RT 360/4] - Hình đa giác năm cạnh: REPEAT 5[FD 50 RT 36/5] - Hình đa giác sáu cạnh: REPEAT 6[FD 60 RT 36/6] - Đường tròn: REPEAT 24[FD 24 RT 360/24] Câu 2: Giải thích câu lệnh sau? REPEAT 8[REPEAT 6[FD 60 RT 360/6] WAIT 30 RT 45] Trả lời: Trong câu lệnh ta thấy phần: Phần thứ nhất: REPEAT câu lệnh lồng Phần thứ hai: [REPEAT 6[FD 60 RT 360/6] rùa vẽ hình lục giác nhờ lần lặp Phần thứ ba: WAIT 30 RT 45]; WAIT 30 câu lệnh để rùa thực chậm lại; RT 45 góc - Sử dụng hai lệnh lặp REPEAT quay để thực hình lồng sử dụng lệnh lặp lồng Câu lệnh lồng Ví dụ: Repeat 16[repeat 24[fd 24 64 rt 360/24] rt 24 * Nhận xét: -Repeat 24[fd 24 rt 360/24] rùa vẽ hỉnh tròn (hình 1) nhờ lặp 24 lệnh Fd 24 rt 360/24 - Repeat 16[repeat 24[fd 24 rt 360/24] rt 24 rùa vẽ (hình 2) nhờ lặp 16 (lần hình 1) lần rùa vẽ hình tròn sau quay phải 24 độ Bài 2: Thủ Kiến thức: Thủ tục gì? Câu 1:Thủ tục gì? - Nhận biết khái niệm thủ tục dùng đời sống Từ có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niện thủ tục LOGO - Thủ tục dãy thao tác thực theo thứ tự để hoàn thành công việc Trả lời: Thủ tục dãy thao tác thực theo thứ tự để hoàn thành công việc Thủ tục Logo Câu 2:Thủ tục Logo gồm có phần? kể tên phần *Thủ tục Logo gồm có Trả lời: Thủ tục Logo gồm có phần 65 tục Logo Số câu: câu - Hiểu ý nghĩa thủ tục: thủ tục tập hợp lệnh tên để tiện sử dụng Thủ tục chương trình con.– Hiểu thành phần thủ tục LOGO: phần - Phần đầu thủ tục - Phần đầu thủ tục - Phần thân thủ tục - Phần thân thủ tục - Kết thúc thủ tục - Kết thúc thủ tục Câu 3: Nêu cách viết thủ tục Logo Cách viết thủ tục Trả lời: Logo Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh * Các bước viết thủ tục Gõ lệnh Edit “Tên thủ tục ấn phím *Nhận biết dấu hiệu khởi Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh Enter cửa sổ soạn thảo xuất đầu (từ khoá TO), dấu hiệu Gõ lệnh Edit “Tên thủ tục Đặt trỏ vào cuối tên thủ tục ấn phím kết thúc (từ khoá END) ấn phím Enter cửa sổ soạn thảo Enter để chèn vào dòng trống thủ tục xuất Gõ tiếp dòng lệnh thân thủ tục *Biết quy ước Đặt trỏ vào cuối tên thủ Ghi thủ tục vào nhớ đóng cửa sổ soạn cách đặt tên thủ tục tục ấn phím Enter để chèn thảo cách chọn File/Save and Exit LOGO vào dòng trống *Nhận biết lệnh Gõ tiếp dòng lệnh thân thủ tục thân thủ tục - Biết thao tác để mở Ghi thủ tục vào nhớ cửa sổ soạn thảo thủ tục, đóng cửa sổ soạn thảo cách lưu thủ tục chọn File/Save and Exit LOGO, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh - Biết ghi lại thủ tục viết thành tệp Biết nạp tệp chương trình 66 khác làm việc - Nhớ năm bước để viết thủ tục nêu học Kĩ năng: - Thao tác để làm việc với thủ tục - Thực thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu thủ tục LOGO, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh - Viết thành tệp Biết nạp tệp chương trình khác làm việc Kiến thức: Thực thủ tục - Biết gọi thủ tục từ cửa sổ Logo lệnh tên thủ tục Nhờ - Sau viết lưu lại thủ tục thao tác bước đầu thấy nhớ, ta thực ích lợi thủ tục thủ tục cách gõ tên thủ - Biết ghi lại thủ tục tục vào ngăn lệnh xây dựng thành tệp Bài 3: Thủ tục Lưu thủ tục Logo Câu 1:Cách lưu thủ tục Logo Trả lời: Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh Chọn tên thích hợp gợi nhớ tới công việc Gõ lệnh SAVE “Tên tệp lgo nhấn phím Enter - Biết nạp tệp chương * Các bước lưu thủ tục trình (tệp ghi thủ tục) Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh Câu 2:Cách nạp tệp có Trả lời: làm việc Chọn tên thích hợp gợi 67 Logo (tiếp) Số câu: câu Kĩ năng: nhớ tới công việc Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh - Thực thành thạo thao tác để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, lưu thủ tục LOGO, gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh Gõ lệnh SAVE “Tên tệp lgo Nhớ lại tên tên tệp mốn nạp nhấn phím Enter Gõ lệnh LOAD “Têntệp.lgo nhấn phím Nạp tệp để làm việc Enter Kiến thức: Tạo hình trang trí * Các bước nạp - Viết thành tệp Biết Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh nạp tệp chương trình Nhớ lại tên tên tệp mốn nạp khác làm việc Gõ lệnh LOAD “Têntệp.lgo nhấn phím Enter Câu 1: Viết thủ tục để vẽ hình - Biết biết cách tạo hình Thay đổi màu nét bút mẫu sau: học, thay đổi màu nét bút câu lệnh Logo * Câu lệnh đổi màu Trả lời: Kĩ năng: - Luyện tập kỹ làm việc với thủ tục Logo Bài 4: Thế Câu lệnh đổi màu bút Màu bút Edit “ngoisao SETPENCOLOR Đen - Black to ngoisao SETPENCOLOR Xanh trời - Blue setpencolor SETPENCOLOR Xanh - Green setpensize [5 5] SETPENCOLOR Xanh lơ - Cyan repeat 5[fd 100 rt 144] SETPENCOLOR Đỏ - Red end SETPENCOLOR Hồng - Pink * Câu lệnh nét bút Câu 2:Viết hoặc nhiều thủ tục để vẽ mẫu sau: 68 giới hình học Logo Câu lệnh đổi màu bút SETPENSIZE [ 1] SETPENSIZE [ 3] Số câu: câu SETPENSIZE [ 10] Nét bút Trả lời: Độ rộng = Edit “trangtri Độ cao = to trangtri Độ rộng = setpencolor Độ cao = setpensize [ 5] Độ rộng = rt 45 Độ cao = 10 repeat 4[repeat 4[fd 30 rt 90] rt 90] repeat 4[repeat 4[fd 60 rt 90] rt 90] end Câu 3:Viết hoặc nhiều thủ tục để vẽ mẫu sau: Trả lời: Edit “lucgiac to lucgiac setpencolor setpensize [ 5] repeat 6[repeat 6[fd 50 rt 360/6] rt 60] end Kiến thức: Viết chữ lên hình Logo - Biết cách viết chữ làm - Để viết chữ lên hình Logo tính Logo ta dùng lệnh LABEL 69 Bài 5: Viết chữ làm toán Logo Số câu: câu - Tìm hiểu câu lệnh câu lệnh cho chữ lên LABEL, PRINT hình Kĩ năng: - Để hiển thị từ LABEL - Thông qua học, tiếp “Hello nhấn Enter tục luyện tập kĩ - Để hiển thi nhiều từ LABEL làm việc với thủ tục [Hello Logo] LOGO Thay đổi phông chữ - Chọn Set/Label Font … làm phép tính Logo - Lệnh PRINT cho lên hình kết phép tính Ví dụ PRINT 2*3 mà hình cho kết - Trong Logo lệnh SHOW cho kết tương tự lệnh PRINT Kiến thức: - Tạo thủ tục khác để ôn tập câu lệnh học - Tìm hiểu câu lệnh LABEL, PRINT Kĩ năng: Bài 6: Thực - Thuần thục với kiến thức kĩ thủ tục Câu 1: Viết hoặc nhiều thủ tục để vẽ mẫu sau: Trả lời: To tamgiac repeat [fd 50 rt 120] end to hoatamgiac setpencolor 70 hành tổng hợp Số câu: câu - Duy trì niềm vui thích làm việc tiếp tục với LOGO sau kết thúc chương trình - Có khả tiếp tục tự khám phá, tìm hiểu phần mềm LOGO setpensize [8 8] repeat [tamgiac rt 360/5] setpencolor [255 255 255] setpensize [3 3] repeat [tamgiac rt 360/5] setpencolor pu bk 60 rt 90 pu bk 70 pd LABEL [HOA TAM GIAC] end 71 ... thông tin bản: + Kiến thức - Biết thông tin tồn Thông tin dạng văn bản: dạng khác : thông tin dạng chữ Câu 1: Em kể tên dạng thông tin mà em biết sử dụng máy tính? Trả lời: Gồm có dạng thông tin. .. -Biết: -Biết: Số câu: câu tin vào để máy tính xử lý theo dẫn chương trình - Màn hình cho em biết thông tin ( kết quả) sau máy tính xử lý Đĩa cứng Chương trình thông tin quan trọng thường lưu đĩa cứng... ví dụ dạng thông tin + Thông tin dạng hình ảnh: Là học? hình ảnh mà mắt em nhìn Trả lời: Thông tin dạng văn bản: Sách, truyện, báo, thấy bảng VD: Những ảnh, tranh vẽ + Thông tin dạng hình ảnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết trọng tâm tin học tiểu học, Lý thuyết trọng tâm tin học tiểu học, Lý thuyết trọng tâm tin học tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay