sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.

32 193 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:56

MỤC LỤCNội dung Trang1. Tóm tắt:.....................................................................................................32. Giới thiệu:.................................................................................................43. Phương pháp:...........................................................................................5 3.1. Khách thể nghiên cứu:......................................................................5 3.2. Thiết kế:..............................................................................................6 3.3. Quy trình nghiên cứu:.......................................................................6 3.4. Đo lường:...........................................................................................11 4. Phân tích dữ liệu:...................................................................................115. Kết luận và khuyến ghị:.........................................................................126. Tài liệu tham thảo:..................................................................................14 7. Phụ lục:...................................................................................................15KẾ HOẠCHNGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNGTên đề tài: Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.Người nghiên cứu: Trần Văn ÁiĐơn vị: Trường trung học cơ sở Tân Lập – Huyện Tân BiênBướcHoạt động1. Hiện trạngNguyên nhân Thực tế giảng dạy cho thấy: Học sinh lớp 6 bước đầu làm quen với chương trình THCS nên còn nhiều bỡ ngỡ gặp không ít khó khăn. Ở cấp THCS các em trình bày bài toán phải lôgíc, có cơ sở nên đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa các em luôn có thói quen làm bài rất nhanh, nên việc trình bày tính toán còn sai sót khá nhiều, ảnh hưởng không ít đến chất lượng bộ môn. 2. Giải pháp thay thế Giúp học sinh tìm ra những sai lầm, phân tích được nguyên nhân và chỉ rõ cách khắc phục những sai lầm đó trong quá trình thực hành giải bài toán số học Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.3. Vấn đề nghiên cứuDữ liệu có thể thu thập đượcGiả thuyết nghiên cứu Các kiến thức số học lớp 6 liên quan đến bội và ước trong chuong I . Đưa ra một số biện pháp khắc phục những sai sót khi làm các dạng toán tìm ƯCLN và BCNN ở lớp 6 có tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc học tập tiếp theo hay không? Có, nó sẽ giúp các em học tập đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời chất lượng môn toán được nâng lên. 4. Thiết kế Lựa chọn thiết kế KT trước tác động và sau tác động với các nhóm tương đương . Mô tả số học sinh trong hai nhóm thực nghiệm và đối chứng 5. Đo lường Thu thập dữ liệu về kiến thức qua bài kiểm tra Sử dụng công cụ đo bài kiểm tra trên lớp 6. Phân tích dữ liệu Lựa chọn phép kiểm chứng Ttes độc lập để so sánh giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng . Tính độ lệch giá trị trung bình SMD7. Kết quả Kết quả đối với vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa không ? Nếu có ý nghĩa mức độ ảnh hưởng như thế nào ?1. TÓM TẮT :Toán học là một trong những môn cơ bản giúp học sinh phát triển khả năng tư duy, trí phán đoán, có cái nhìn khái quát, chính xác, khoa học. Hình thành kỹ năng nói chung, kỹ năng học tập toán nói riêng, là một quá trình phức tạp, khó khăn phải phối hợp, đan xen, lồng ghép các biện pháp sư phạm một cách hài hòa. Để có kỹ năng phải qua quá trình luyện tập. Việc luyện tập có hiệu quả nếu biết khéo léo khai thác nội dung học tập, từ kiến thức ban đầu sang một loạt nội dung tương tự, giúp học sinh lặp đi lặp lại nhiều lần, trong nhiều tình huống khác nhau nhằm mục đích rèn luyện, củng cố, khắc sâu kiến thức, qua đó học sinh được rèn luyện không chỉ tri thức mà còn rèn cả tri thức phương pháp. Như thế học sinh không những chỉ trang bị kiến thức mà còn là tri thức thực hành toán học. Vì vậy giáo viên cần rèn luyện các kỹ năng, các thuật toán, vận dụng kết hợp một cách sáng tạo hợp lý giữa các kiến thức để giải quyết các bài tập trên cơ sở nội dung lý thuyết đã học sao cho phù hợp với đại đa số học sinh. Rèn luyện kỹ năng thực hành trong tính toán, kỹ năng vận dụng cả hệ thống lý thuyết đã học. Xây dựng cho các em nề nếp khoa học chính xác phấn khởi trong học tập, chủ động sáng tạo, tạo nếp tư duy các phương thức thao tác cần thiết. Giáo viên rèn luyện các kỹ năng nhằm đem lại thành công là vận dụng lý thuyết vào bài tập tốt, kỹ năng giải bài tập thành thạo, lập luận lôgíc, chặt chẽ tránh được những sai sót. Nhưng sai sót trong lập luận, trong khi trình bày bài toán vẫn xảy ra thường xuyên ở đối tượng học sinh đại trà mà tôi đã dạy trong các năm qua như : Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 MỤC LỤC Nội dung Trang Tóm tắt: Giới thiệu: .4 Phương pháp: 3.1 Khách thể nghiên cứu: 3.2 Thiết kế: 3.3 Quy trình nghiên cứu: .6 3.4 Đo lường: 11 Phân tích liệu: 11 Kết luận khuyến ghị: .12 Tài liệu tham thảo: 14 Phụ lục: 15 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Người nghiên cứu: Trần Văn Ái Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Đơn vị: Trường trung học sở Tân Lập – Huyện Tân Biên Bước Hiện trạng Ngun nhân Hoạt động - Thực tế giảng dạy cho thấy: Học sinh lớp bước đầu làm quen với chương trình THCS nên nhiều bỡ ngỡ gặp khơng khó khăn Ở cấp THCS em trình bày tốn phải lơgíc, có sở nên khó khăn lại khó khăn Hơn em ln có thói quen làm nhanh, nên việc trình bày tính tốn sai sót nhiều, ảnh hưởng khơng đến chất lượng mơn - Giúp học sinh tìm sai lầm, phân tích Giải pháp thay ngun nhân rõ cách khắc phục sai lầm q trình thực hành giải tốn số học - Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 - Các kiến thức số học lớp liên quan đến bội ước Vấn đề nghiên cứu chuong I Dữ liệu thu thập - Đưa số biện pháp khắc phục sai sót Giả thuyết nghiên cứu làm dạng tốn tìm ƯCLN BCNN lớp có tạo tảng vững cho việc học tập hay khơng? - Có, giúp em học tập đạt hiệu tốt Đồng thời chất lượng mơn tốn nâng lên - Lựa chọn thiết kế KT trước tác động sau tác động Thiết kế với nhóm tương đương - Mơ tả số học sinh hai nhóm thực nghiệm đối chứng - Thu thập liệu kiến thức qua kiểm tra Đo lường - Sử dụng cơng cụ đo kiểm tra lớp - Lựa chọn phép kiểm chứng Ttes độc lập để so sánh Phân tích liệu giá trị trung bình nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng - Tính độ lệch giá trị trung bình SMD - Kết vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khơng ? Kết - Nếu có ý nghĩa mức độ ảnh hưởng ? TĨM TẮT : Tốn học mơn giúp học sinh phát triển khả tư duy, trí phán đốn, có nhìn khái qt, xác, khoa học Hình thành kỹ nói chung, kỹ học tập tốn nói riêng, q trình phức tạp, khó khăn phải phối hợp, đan xen, lồng ghép biện pháp sư phạm cách hài hòa Để có kỹ phải qua q trình luyện tập Việc luyện tập có hiệu Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 biết khéo léo khai thác nội dung học tập, từ kiến thức ban đầu sang loạt nội dung tương tự, giúp học sinh lặp lặp lại nhiều lần, nhiều tình khác nhằm mục đích rèn luyện, củng cố, khắc sâu kiến thức, qua học sinh rèn luyện khơng tri thức mà rèn tri thức phương pháp Như học sinh khơng trang bị kiến thức mà tri thức thực hành tốn học Vì giáo viên cần rèn luyện kỹ năng, thuật tốn, vận dụng kết hợp cách sáng tạo hợp lý kiến thức để giải tập sở nội dung lý thuyết học cho phù hợp với đại đa số học sinh Rèn luyện kỹ thực hành tính tốn, kỹ vận dụng hệ thống lý thuyết học Xây dựng cho em nề nếp khoa học xác phấn khởi học tập, chủ động sáng tạo, tạo nếp tư phương thức thao tác cần thiết Giáo viên rèn luyện kỹ nhằm đem lại thành cơng vận dụng lý thuyết vào tập tốt, kỹ giải tập thành thạo, lập luận lơgíc, chặt chẽ tránh sai sót Nhưng sai sót lập luận, trình bày tốn xảy thường xun đối tượng học sinh đại trà mà tơi dạy năm qua : 1/ Sử dụng ký hiệu tốn học 2/ Sai sót cẩu thả, thiếu tính cẩn thận trình bày 3/ Sai sót khơng nắm vững hệ thống kiến thức 4/ Sai sót khơng lập luận lập luận vơ 5/ Sai sót khơng biết cách trình bày trình bày tuỳ tiện trình bày rập khn, máy móc Do đó, khắc phục sai sót cần thiết học sinh lớp để tạo tảng cho lớp sau Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương : Hai lớp trường THCS Tân Lập Lớp 6A1 lớp thực nghiệm 6A2 lớp đối chứng Lớp thực nghiệm thực giải pháp thay giúp học sinh khắc phục sai sót cần thiết học sinh lớp Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập học sinh lớp thực nghiệm đạt kết học tập cao so với lớp đối chứng Điểm trung bình sau tác đợng của lớp thực nghiệm là 7,60 còn lớp đới chứng là 5,78 và kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0,0001 (P < 0,05), chứng tỏ tác đợng là có ý nghĩa Có khác biệt lớn điểm trung bình lớp thực nghiệm lớp đối chứng Điều chứng minh thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót làm dạng tốn tìm ƯCLN BCNN chương I Kỹ giải tốn học sinh tốt Chất lượng mơn tốn nâng cao Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 GIỚI THIỆU: 2.1 Hiện trạng : Với sai sót ngun nhân dẫn đến sai sót giải tốn số học nói chung, dạng tốn tìm ƯCLN BCNN nói riêng, vận dụng kinh nghiệm thân đồng nghiệp giảng dạy tơi tìm biện pháp giúp học sinh trình bày tốt dạng tốn tìm ƯCLN BCNN Sau biểu sai sót cụ thể biện pháp khắc phục triệt để sai sót qua dạng tập thể điều : 1/ Sử dụng ký hiệu tốn học 2/ Sai sót cẩu thả, thiếu tính cẩn thận trình bày 3/ Sai sót khơng nắm vững hệ thống kiến thức 4/ Sai sót khơng lập luận lập luận vơ 5/ Sai sót khơng biết cách trình bày trình bày tuỳ tiện trình bày rập khn, máy móc Ngun nhân sai sót : - Học sinh chưa có phương pháp học tập đắn với mơn: + Chưa học lý thuyết làm tập + Chưa nắm kiến thức cách có hệ thống + Một số học sinh yếu chưa có cố gắng học tập, thiếu tập trung tiết học chí lười ghi giải mẫu giáo viên + Học sinh chưa trọng việc học cũ, giải tập nhà - Trong q trình giải tập : + Học sinh thiếu tính cẩn thận trình bày + Khơng nắm đề cho gì, u cầu ? mà ngun nhân khơng đọc kỹ đề nên lập luận sai dẫn đến tốn sai - Thiếu quan tâm gia đình việc học nhà em làm tập “qua loa, lấy lệ” chơi 2.2.Giải pháp thay : - Giúp học sinh tìm sai lầm, phân tích ngun nhân rõ cách khắc phục sai lầm q trình thực hành giải tốn số học Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 - Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 2.3 Một số nghiên cứu gần liên quan đến đề tài - Chun đề : Hoạt đơng tổ nhóm học sinh - Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà mơn tốn phần số học lớp - Một vài phương pháp giúp học sinh rèn luyện kĩ vẽ hình theo cách diễn đạt 2.4 Vấn đề nghiên cứu : Việc áp dụng số biện pháp khắc phục sai sót giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ lớp có nâng cao kết học tập học sinh khơng ? 2.5 Giả thuyết nghiên cứu : Đưa số biện pháp khắc phục sai sót làm dạng tốn tìm ƯCLN BCNN lớp có nâng cao kết học tập học sinh PHƯƠNG PHÁP: 3.1 Khách thể nghiên cứu: *Giáo viên: Trần Văn Ái – giáo viên tốn dạy lớp 6A1 trường THCS Tân Lập trực tiếp thực việc nghiên cứu *Học sinh: Lớp 6A1 (Nhóm thực nghiệm) lớp 6A2 (Nhóm đối chứng) Tơi lựa chọn hai lớp 6A1 và 6A2 để thực hiện nghiên cứu vì đó là hai lớp có sự tương đờng về dân tợc, giới tính, trình đợ và sĩ sớ lớp Hơn nữa, là hai lớp được tơi trực tiếp giảng dạy quá trình nghiên cứu Những ́u tớ đó sẽ tạo điều kiện tḥn lợi cho việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của tơi Tơi chọn lớp 6A1 làm lớp thực nghiệm, lớp 6A2 làm lớp đới chứng Học sinh hai lớp này có thái đợ và kết quả học tập năm học trước là tương đương Bảng số liệu học sinh: Sớ HS Dân tợc Tởng Nữ Kinh sớ Lớp 6A1 36 17 36 Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Lớp 6A2 38 16 38 3.2 Thiết kế: Chọn tất cả học sinh của lớp 6A1 và 6A2 để thực hiện nghiên cứu Lớp 6A2 là lớp được chọn làm nhóm đới chứng, lớp 6A1 là lớp được chọn làm nhóm thực nghiệm Tơi lấy bài kiểm tra tiết số học làm bài kiểm tra trước tác động để so sánh Sau lấy kết quả và so sánh thì thấy có chênh lệch Do đó tơi dùng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng chênh lệch điểm số trung bình nhóm trước tác động Bảng kiểm chứng để xác định nhóm tương đương: Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,12 6,18 p= 0,89 Kết quả: p = 0,89 > 0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm nhóm đới chứng khơng có ý nghĩa Do đó, hai nhóm xem tương đương Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước sau tác động nhóm tương đương Thiết kế nghiên cứu : Nhóm Thực nghiệm (6A1) KT trước TĐ Tác động KT sau TĐ Vận dụng số O1 phương pháp mà tơi O3 đưa Khơng vận dụng Đối chứng O2 số phương pháp mà O4 (6A2) tơi đưa Ở thiết kế này, tơi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập 3.3 Quy trình nghiên cứu biện pháp áp dụng: * Chuẩn bị giáo viên: - Đề cương, kế hoạch học biện pháp áp dụng, sau tiến hành thực nghiệm Thời gian thực nghiệm ngày 22 tháng năm 2014 đến ngày tháng năm 2015 - Giúp học sinh ơn luyện kiến thức vừa học trường cách trình bày giải Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 - Hình thành học sinh thói quen tập trung ý, làm việc theo thời gian, đọc sách giáo khoa trước đến lớp, tích cực tham gia xây dựng - Tạo tự tin học tập tự kiểm tra giải - Tổ chức nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm, hướng dẫn cách làm việc cho nhóm - Bài tập thực tế, tập nhà cần hướng dẫn - Phối hợp với phụ huynh việc học tập em, thường xun trao đổi thơng tin học tập.Giáo viên theo dõi, uốn nắn, khắc phục Nắm bắt ngun nhân kịp thời đưa biện pháp giải ngun nhân học sinh mắc phải sai sót Vì vậy, tơi xác định luận điểm đưa biện pháp khắc phục Sau tơi sâu diễn giải luận điểm với dạng tơi sai sót qua ví dụ minh chứng gặp rõ biện pháp khắc phục thực * Sử dụng ký hiệu tốn học : Trong q trình giải dạng tốn ước bội, việc sử dụng ký hiệu tốn học đóng vai trò quan trọng Vì kiến thức tập hợp học sinh khơng hiểu nắm vững ký hiệu, cách ghi ký hiệu nên dẫn đến sai sót trình bày Đại phận học sinh yếu trung bình yếu Ví dụ : Bài tập 136/ 53/ SGK tập Học sinh ghi tập hợp A số tự nhiên nhỏ 40 bội 6: A = ; ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 mà khơng dùng dấu ngoặc nhọn để tập hợp A Hoặc phần tử số mà học sinh ghi dấu phẩy (,) mà khơng ghi dấu chấm phẩy (;) A = {0 , , 12 , 18 , 24 , 30 , 36 } Hoặc thiếu dấu “ = ” Biện pháp : Để khắc phục sai sót trên, sai sót đáng tiếc, giáo viên cần thường xun cho học sinh sử dụng ký hiệu tốn học quen thuộc thơng qua tập trắc nghiệm: Phân biệt cách ghi sai, tìm chỗ sai sửa sai cách ghi …,hoặc thơng qua số phản ví dụ nhằm giúp em khắc sâu ký hiệu tốn học tránh số nhầm lẫn đáng tiếc Cần giải thích thấu em hiểu quy định bắt buộc khơng thể thay đổi Giải thích rõ quan hệ phần tử với tập hợp là: phần tử thuộc “ ∈ ” khơng thuộc “ ∉ ” tập hợp Còn quan hệ tập hợp tập hợp : tập hợp tập hợp tập hợp tập hợp Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Trong tiết dạy cần cho em tự tìm sai sửa sai qua chi tiết nhỏ dần tạo cho em thói quen cẩn thận q trình giải tốn * Sai sót cẩu thả, thiếu tính cẩn thận xác làm : Khi giải tập tìm ƯCLN BCNN, học sinh trung bình, trung bình thường mắc phải sai sót nhiều tính tốn khơng cẩn thận kể phép chia cho số có chữ số Chẳng hạn phân tích số 420 thừa số ngun tố, học sinh ghi : 420 210 15(sai) Sai chia 210 cho bị sai học sinh thiếu tính cẩn thận, cẩu thả q trình tính tốn Hoặc phân tích số 45 thừa số ngun tố, học sinh thực 45 15 15 Sai em khơng chia cho ước thừa số ngun tố mà thực phép chia hết Hoặc BCNN (8 ; 18 ; 30 ) = 32 = = 270 ( Sai học sinh tính tốn sai 23 =6 ) Biện pháp : Với sai sót đòi hỏi giáo viên phải nhắc nhở học sinh cẩn thận với số, phép tính, thực xong phép tính, tốn em cần “ dò ” lại bài, qua phép tốn ngược làm lại lần hai xem có nhầm lẫn số, phép tính khơng ? Việc làm cần tập thành thói quen thường xun giải tốn Thơng qua tập bảng lớp tiết dạy giáo viên hướng dẫn sửa sai tương tự để học sinh dần vào nếp, tạo cho tính cẩn thận, xác * Sai sót khơng nắm vững hệ thống kiến thức : Khi tìm ƯCLN BCNN hay nhiều số, ngồi việc mắc phải sai sót nói học sinh nhiều sai sót khơng nắm vững hệ thống kiến thức Chẳng hạn cách viết ký hiệu ƯCLN BCNN, học sinh Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 nhầm lẫn hai ký hiệu khơng hiểu rõ chất ƯCLN “ số lớn tất ƯC ” BCNN “ số nhỏ khác BC ” Sau học ƯCLN BCNN, học sinh khơng vận dụng cách tìm ƯC thơng qua ƯCLN BC thơng qua BCNN mà giữ thói quen tìm ƯC BC qua trước vừa nhiều thời gian vừa khơng liên kết kiến thức Khi tìm ƯCLN BCNN, học sinh nhiều cơng sức phân tích số thừa số ngun tố khơng nắm vững cách làm, khơng thuộc số ngun tố nhỏ 100 Do khơng hệ thống kiến thức, phân biệt giống khác cách tìm ƯCLN BCNN nên học sinh mắc nhiều sai sót tìm ƯCLN BCNN dẫn đến sai sót đáng tiếc sau giải tốn giải liên quan đến bội ước tìm mẫu số chung phần phân số Ví dụ : Bài tập 142/56 SGK tốn tập I Tìm ƯCLN tìm ƯC 60;90;135 Bài giải : Bước : 60 = 22.3.5 ; 90 = 2.32.5 ; 135 = 33 Bước : ƯCLN ( 60; 90; 135) 3.5=15 Bước : ƯC ( 60;90;135) = Ư(15) = {1;3;5;15} Học sinh mắc sai sót : Bước : Nhiều em yếu lúng túng khơng phân tích số thừa số ngun tố khơng nắm số ngun tố Bước : Học sinh sai sót khơng biết phải chọn thừa số ngun tố chung hay riêng, số mũ lớn hay số mũ nhỏ khơng nắm vững quy tắc tìm ƯCLN BCNN Bước : Rất nhiều học sinh khơng theo bước mà quay lại tìm Ư(60), Ư(90), Ư(135) tìm giao tập hợp ước theo cách làm 16 vừa tốn nhiều cơng sức vừa dễ gặp sai sót, số em biết cách làm lại lúng túng trình bày chí trình bày sai Biện pháp : Đối với việc học sinh khơng nắm hệ thống số ngun tố nhỏ 100 giáo viên bắt buộc đơi bạn nhóm học tập tự kiểm tra báo cáo kết Hoặc dạy phần số ngun tố, sau tiết học tổ chức trò chơi nhỏ vui: Điền số ngun tố thiếu vào bảng theo u cầu đề Học sinh hào hứng tham gia, vừa gây hứng thú học tập vừa khắc sâu kiến thức cho em Sai sót khơng biết cách tìm ƯCLN BCNN: Đây sai sót thường gặp Vì sau hai học này, giáo viên cần cho học sinh tự so sánh hai cách tìm để tìm điểm giống khác hai quy tắc Đồng thời thường xun củng cố hai quy tắc qua tập củng cố Nhấn mạnh Người thực : Trần Văn Ái Trang Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 sai sót thường gặp nói rõ tác hại nguy hiểm sai sót u cầu em lập bảng so sánh dán đầu trang bìa để thường xun đập vào mắt em giúp dễ nhớ kiến thức Riêng với cách tìm ƯC BC thơng qua ƯCLN BCNN: Sau học lý thuyết giáo viên cho em thực hành số ví dụ sau có giải mẫu Đưa cho em lời khun “ từ trở ta khơng cần tìm ƯC BC cách làm 16 ” * Sai sót khơng lập luận, lập luận khơng có trình bày Trong trình bày tốn lời học sinh thường thiếu xác, lập luận khơng chặt chẽ, thiếu cứ, khơng có sở tốn học Ngun nhân khả tư di em chưa cao, phụ thuộc vào lứa tuổi Ví dụ : Bài tập 146/ 57 SGK tốn tập Tìm số tự nhiên x biết 112 M x ; 140 M x 10 < x < 20 Rất nhiều học sinh nhẩm tìm số hỏi lý có số học sinh lúng túng khơng thể trả lời Ngun nhân em chưa biết cách lập luận tốn để giải cho lơgíc Biện pháp : Đối với sai sót này, giáo viên cần cho em biết cách xốy sâu vào u cầu đề, lập luận theo điều đề cho để khơng lệch hướng hoặc giải tốn có kết mà khơng qua bước lập luận Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập lập luận qua số câu hỏi gợi mở: + x ∈ N; 112 M x ; 140 M x x ? + 10 < x < 20 , số số cần tìm ? * Sai sót khơng biết cách trình bày trình bày tuỳ tiện, máy móc : Đối với hai tốn giải lời liên quan đến bội ước, học sinh khơng biết cách giải khơng nắm vững cách trình bày nên nhiều em trình bày lẫn lộn, tuỳ tiện bước làm tính lơgíc lời giải, bỏ vài bước giải làm cho giải thiếu tính chặt chẽ Đơi lúc lập luận nhầm lẫn hai tốn nên học sinh khơng làm Một điều quan trọng nhiều em kể học sinh giỏi máy móc, rập khn theo giải mẫu, thuật tốn có sẵn mà qn đề đưa khơng theo tốn mẫu Ví dụ : Một số sách xếp thành bó 10 quyển, 12 quyển,15 thừa Tính số sách biết số sách khoảng từ 100 đến 150 Sai sót : Người thực : Trần Văn Ái Trang 10 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 -Đưa quy tắc tìm ƯC lên bảng phụ : GV:Cho hs làm ?1 HS: làm ?1 GV Trở lại ví dụ Tìm ƯCLN (12;30) cách phân tích 12 30 TSNT GV:Cho hs làm ?2 Tìm ƯCLN (8;9) HS: làm ?2 -GV giới thiệu hai số nguyên tố -Tương tự ƯCLN ( 8; 12; 15) = ⇒ 8; 12; 15 số nguyên tố GV:-Tìm ƯCLN(24;16;8) yêu cầu HS quan sát đặc điểm ba số cho? HS: Số nhỏ ước hai số lại GV: Trong trường hợp này, không cần phân tích TSNT ta tìm ƯCLN HS: Chú ý QUY TẮC : SGK/55 ?1 12= 22.3 30 = 2.3.5 ⇒ ƯCLN (12;30) = 2.3 = ?2 = ; = 32 Vậy TSNT chung ⇒ ƯCLN (8;9) = 24 M8 ⇒ Số nhỏ ước hai số lại 16 M8 = 23 BCNN (8;12)= 23.3 = 24 12 = 22 BCNN ( 5; 7; 8) = 5.7.8 = 280 48M12 BCNN ( 48; 16; 12) = 48 48M16 Chú ý: SGK/55 Hoạt động 3: 3/Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN ( 5’) (1)Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN - Kỹ năng: Tìm ƯC (2)Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở, trực quan, … - Phương tiện dạy học: Thước thẳng (3)Các bước hoạt động: Hoạt động thầy trò Nội dung GV:Từ ƯCLN ta tìm ƯC không? Ta sang phần HS: Chú ý GV: Cho hs làm ví dụ , từ rút quy tắc ? HS: Làm vd , sau rút quy tắc GV: Cho hs đọc sgk? 3/ Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN: * Ví dụ : ( sgk ) Ta có ƯCLN( 12,30)=2.3=6 ƯC( 12,30)=Ư(6)={1;2;3;6} * Quy tắc : ( sgk ) Người thực : Trần Văn Ái Trang 18 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 HS: đọc sgk vài lần GV: Nhấn mạnh lại kiến thức cho hs nắm vững 5/ Tổng kết hướng dẫn học tập: 5.1 Tổng kết: Bài 139 tr.56 SGK Bài 140 tr 56 SGK a/ 28 b/ 12 c/ 60 a/ 16 b/ d/ 5.2 Hướng dẫn học tập: * Đối với học tiết học này: -Học theo vỡ ghi SGK -Xem lại tập giải -Bài tập nhà :142 tr.56 SGK; Học sinh giỏi làm thêm 176 tr.23 SBT * Đối với học tiết học tiếp theo: - Mang theo máy tính Casio -Tiết sau : Luyện tập 6/ Phụ lục: Người thực : Trần Văn Ái Trang 19 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 KẾ HOẠCH BÀI HỌC THỨ 2: Bài 18 - Tiết 34 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 1/ Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: -HS hiểu bội chung nhỏ ( BCNN) hai hay nhiều số -HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số nguyên tố 1.2 Kó năng: -HS phân biệt điểm giống khác hai quy tắc tìm BCNN ƯCLN, biết tìm BCNN cách hợp lí trường hợp 1.3 Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, xác, thẩm mỹ tự ý thức học tập 2/ Nội dung học tập: Tìm BCNN hai hay nhiều số 3/ Chuẩn bò:  3.1.GV:Thước thẳng, phấn màu  3.2.HS: Thước thẳng, bảng phụ nhóm 4/ Tổ chức hoạt động dạy học : 4.1/ Ổn đònh tổ chức – kiểm diện: 4.2/ Kiểm tra miệng: HS: -Thế bội chung hai hay nhiều số ? x ∈ BC(a,b) nào?(4đ) -Trong số sau, số bội ? (1đ) a 24 b 25 c 25 d 27 -Tìm BC(4; 6).(5đ) Đáp án: -ĐN: Bội chung hay hay nhiều số bội tất số x ∈ BC(a,b) x Ma, x Mb -Chọn b 25 B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20;24; 28; 32; } B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; } Người thực : Trần Văn Ái Trang 20 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Vậy BC (4; 6) = { 0; 12; 24 .} 4.3/ Tiến trình học: GV đặt vấn đề: Dựa vào kết mà bạn vừa tìm được, em số nhỏ khác mà bội chung ( số nhỏ khác tập hợp BC( 4; 6) ? HS: 12 GV: Số gọi BCNN ⇒ Ta vào học Hoạt động 1: Đònh nghóa BCNN ( 10’) (1)Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu BCNN hai hay nhiều số - Kỹ năng:Tìm BCNN tập hợp BC (2)Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp:Thực hành luyện tập, gợi mở, vấn đáp, … - phương tiện dạy học: thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung tập (3)Các bước hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV viết lại tập mà HS vừa làm vào 1/ Bội chung nhỏ nhất: phần bảng dạy Lưu ý viết phấn màu số 0; 12; 24; 36; * Ví dụ 1: B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; } B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 .} B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; Vậy BC ( 4; 6) = { 0; 12; 24; 36 .} 32; } Số nhỏ khác tập hợp B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36 .} BCNN 12 Ta nói 12 Vậy BC ( 4; 6) = { 0; 12; 24; 36 .} BCNN BCNN ( 4; 6) = 12 Kí hiệu: BCNN ( 4; 6) = 12 -HS: Ghi vào -GV: Vậy BCNN hai hay nhiều số số nào? -HS: BCNN hai hay nhiều số số -BCNN hai hay nhiếu số số nhỏ khác tập hợp bội nhỏ khác tập hợp chung số bội chung số -GV cho HS đọc phần đóng khung tr/57 SGK -HS: đọc phần đóng khung tr/57 -GV: Em tìm mối quan hệ BC BCNN ? HS: Tất bội chung ( 0; * Nhận xét :Tất bội chung 12; 24; 36 .) bội BCNN(4;6) bội BCNN ⇒ Nhận xét (4;6) Người thực : Trần Văn Ái Trang 21 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 - GV:Nêu ý trường hợp tìm BCNN nhiều số mà có số * Chú ý: SGK/58 1? Ví dụ: BCNN( 5; 1) = Ví dụ: BCNN( 5; 1) = BCNN(4; 6; 1) = BCNN ( 4; 6) BCNN(4; 6; 1) = BCNN ( 4; 6) -HS: Ghi vào Hoạt động 2: Tìm BCNN cách phân tích số thừa số nguyên tố:( 15’) (1)Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu bước tìm BCNN - Kỹ năng:Trình bày bước tìm BCNN (2)Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp:Thực hành luyện tập, gợi mở, vấn đáp, … - phương tiện dạy học: thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung tập (3)Các bước hoạt động: Hoạt động thầy trò Nội dung -GV đặt vấn đề: Để tìm BCNN hai hay nhiều số ta tìm tập hợp bội chung chúng Số nhỏ khác tập hợp BCNN Vậy cách tìm BCNN mà không cần liệt kê vậy? Cách tìm BCNN có khác với cách tìm ƯCLN ta sang phần -HS: Chú ý GV:Tìm BCNN ( 8; 18; 30) - GV:Trước hết phân tích số 8; 18; 30 TSNT? -HS: Lên bảng trình bày - GV:Để chia hết cho , BCNN ba số 8; 18; 30 phải có chứa thừa số nguyên tố nào? Với số mũ bao nhiêu? -HS: 23 - GV:Để chia hết cho 8; 18; 30 BCNN ba số phải chứa thừa số nguyên tố nào? Mỗi thừa số với số mũ ? -HS: 23; 32; GV giới thiệu TSNT TSNT 2/ Tìm bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số nguyên tố: Người thực : Trần Văn Ái *Ví dụ 2: Tìm BCNN(8,18,30) = 23 18 = 2.32 30 = 2.3.5 ⇒ BCNN ( 8; 18; 30) = 23 32 = 360 Trang 22 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 chung riêng Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn -Lập tích thừa số vừa chọn ta có BCNN phải tìm - GV:Yêu cầu HS hoạt động nhóm: +Rút quy tắc tìm BCNN +So sánh điểm giống khác với tìm ƯCLN -HS: hoạt động nhóm: qua ví dụ đọc SGK rút bước tìm BCNN, so sánh với tìm ƯCLN.Nhậ xét sửa sai GV:Trở lại ví dụ 1: Tìm BCNN ( 4; 6) cách phân tích TSNT ? So sánh với cách làm -HS: = 22 ; 6= 2.3 BCNN( 4; 6) = 22 = 12 *Quy tắc: SGK/58 ? = 23 BCNN (8;12)= 23.3 = 24 12 = BCNN ( 5; 7; 8) = 5.7.8 = 280 48 M12 BCNN ( 48; 16; 12) = 48 48 M16 ? GV:Làm -HS: Làm ? Tìm BCNN( 8;12) Tìm BCNN ( 5; 7; 8) ⇒ đến ý a Tìm BCNN ( 12; 16; 48) ⇒ đến ý b -HS: em lên bảng trình bày , lớp làm vào nhận xét Hoạt động 3: 3/Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN( 5’) (1)Mục tiêu: - Kiến thức: Hiểu cách tìm BC thông qua tìm BCNN - Kỹ năng: Tìm BC (2)Phương pháp, phương tiện dạy học: - Phương pháp:Vấn đáp, gợi mở, trực quan, … - Phương tiện dạy học:Thước thẳng (3)Các bước hoạt động: Hoạt động thầy trò Nội dung GV:Từ BCNN ta tìm BC 3/ Cách tìm bội chung thông qua tìm không? BCNN: Ta sang phần * Ví dụ : ( sgk ) HS: Chú ý Ta có x ∈ BC( 8,18,30) x < 1000 Người thực : Trần Văn Ái Trang 23 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 GV: Cho hs làm ví dụ , từ rút quy tắc ? HS: Làm vd3 , sau rút quy tắc GV: Cho hs đọc sgk? HS: đọc sgk vài lần GV: Nhấn mạnh lại kiến thức cho hs nắm vững 5/ Tổng kết hướng dẫn học tập: 5.1 Tổng kết: BCNN( 8,18,30)=23.32.5=360 BC(8,18,30)=B(360)={0;360;720;1080; …} Vậy A={0;360;720} * Quy tắc : ( sgk ) Bài tập 149 SGK: a/ 60 = 22 280 = 23 BCNN ( 60; 280) = 23 = 840 b/ 84 = 22 108 = 22 33 BCNN ( 84; 108) = 22 33 = 756 c/ BCNN ( 13; 15 ) = 195 5.2 Hướng dẫn học tập: * Đối với học tiết học này: -Học thuộc đn,qt tìm BCNN,BC -Xem lại vd tập giải -Làm tập 150, 152/ SGK; 188/ SBT * Đối với học tiết học tiếp theo: - Mang theo máy tính Casio - Chuẩn bò bảng phụ nhóm -Tiết sau : LUYỆN TẬP 6/ Phụ lục: Người thực : Trần Văn Ái Trang 24 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 ĐỀ & ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỢNG I./ Trắc nghiệm: ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu có đáp án đúng.Mỗi câu chọn đạt 0,5 điểm Câu 1: Điều kiện để có phép trừ là: A Số bò trừ ≤ số trừ B Số bò trừ > số trừ C Số bò trừ ≥ số trừ Câu 2: Viết gọn tích sau 2.3.2.3.6.6.6 dạng lũy thừa là: A 23.63 B 65 C 22.33.63 D 25.65 Câu 3: Cách tính am an = ? A am.n B am+n Câu 4: a0 = ? A a Câu 5: Chọn câu a) 128 : 124 = 122 A Câu b) B b) 53= 15 c) 53.52 = 55 B Câu c) C am-n C C Câu a) Câu 6: Tập hợp A={5;6;7;………;100} có phần tử? A 80 phần tử B 86 phần tử C 90 phần tử D 96 phần tửggfg II./Tự luận: (7 điểm) Thực phép tính sau:(3đ) a 4.52 – 3.23 (1đ) b 28.76 + 15.28 + 9.28 (1đ) c -[131-(13-4) ] (1đ) Tìm x biết rằng:(4đ) a 3.x – = 10 (1đ) b ( 9.x +2) = 60 (1đ) c 71 + ( 26 – x) = 75 (1đ) x d = 16 (1đ) Người thực : Trần Văn Ái Trang 25 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN I./ Trắc nghiệm :( điểm) C B B C B D II./Tự luận: (7 điểm) 1./Thực phép tính sau: a)4.52 – 3.23 =4.25-3.8=100-28=72 (1đ) b)28.76 + 15.28 + 9.28 =28.(76+15+5)=28.100=2800 (1đ) c)2 -[131-(13-4) ] =16.5-[131-92]=80-50=30 (1đ) 2./Tìm x biết rằng: a) 3.x = 10 + 3.x = 15 x=5 (1đ) b)( 9.x +2) = 60 9.x+2= 60:3 9.x+2= 20 9.x = 20-2 9.x = 18 x=2 (1đ) c)71 + ( 26 – x) 26 – x 26 – x x = 75 = 75-71 =4 = 26-4 = 22 d)4x = 16 4x =42 x=2 Người thực : Trần Văn Ái (1đ) (1đ) Trang 26 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 ĐỀ & ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SAU TÁC ĐỢNG I/ Trắc nghiệm : ( 3đ ) ( Chọn câu trả lời , câu đạt 0,5 điểm ) Câu 1: Kết (2+1)0 = ? A B C D Câu 2: Số La Mã XXIX có giá trò tương ứng : A 29 B 30 C 31 D 28 Câu 3: Kết phép tính 106 : 103 : A 103 B 102 C 1018 D 109 Câu 4: Kết 34 : A 81 B 12 C 64 D Câu 5: BCNN ( 15,20,60 ) : A 180 B 120 C 240 D 60 Câu 6: ƯCLN( 10 , 40 , 20 ) : A 40 B 10 C 200 D 15 II/ Tự luận: (7 điểm) Bài 1: ( 2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a/ 352 – x = 52 b/ 6.x – 39 = 5628 : 28 c/ 123 – ( x + ) = 38 Bài 2: (2,5 điểm) Thực phép tính ( tính nhanh có thể): a/ – b/ 28 76 + 44 28 – 28 20 c/ 2448 : [ 119 – ( 57 – 40 ) ] Bài 3: ( điểm) Tìm số tự nhiên x, biết x chia hết cho 8, x chia hết cho 10, x chia hết cho 15 200 < x < 300 - Người thực : Trần Văn Ái Trang 27 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 HƯỚNG DẪN CHẤM I/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm) 1A ( 0,5 điểm) 2A ( 0,5 điểm) 3B ( 0,5 điểm) 4A ( 0,5 điểm) 5D ( 0,5 điểm) 6B ( 0,5 điểm) II/ TỰ LUẬN: ( điểm) Bài 1: ( 2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a/ x = 300 ( 0,5 điểm) b/ 6.x – 39 = 201 ( 0,5 điểm) x = 40 ( 0,5 điểm) c/ ( x + ) = 85 ( 0,5 điểm) x = 13 ( 0,5 điểm) Bài 2: (2,5 điểm) Thực phép tính ( tính nhanh có thể): a/ 52 – 23 = 151 ( 0,5 điểm) b/ 28 76 + 44 28 – 28 20 = 28.(76+44 – 20) ( 0,5 điểm) = 800 ( 0,5 điểm) c/ 2448 : [ 119 – ( 57 – 40 ) ] = 2448 : 102 ( 0,5 điểm) = 24 ( 0,5 điểm) Bài 3: ( điểm) Vì x chia hết cho 8, x chia hết cho 10, x chia hết cho 15 Suy x ∈ BC(8, 10, 15) ( 0,5 điểm) Tìm BCNN(8, 10, 15) = 120 ( điểm) Vì 200 < x < 300 suy x =240( 0,5 điểm) Người thực : Trần Văn Ái Trang 28 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU KHI TÁC ĐỢNG LỚP ĐỚI CHỨNG: Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên Lâm Thúy An Vũ Quốc Anh Phạm Tuấn Anh Lê Thị Thanh Dịu Nguyễn Hồng Duy Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Văn Đơng Huỳnh Chí Hải Trần Gia Hân Nguyễn Văn Hòa Phạm Lương Huy Ngơ Tấn Huy Đỗ Chí Khang Nguyễn Vĩ Khang Nguyễn Tuấn Kiệt Nguyễn Xn Lâm Lê Thị Mỹ Linh Phạm Ngọc Lợi Huỳnh Ngọc Ngân Hồng Thị Hồng Ngọc Nguyễn Thị Phi Nhung Thiều Thị Quỳnh Như Huỳnh Trọng Phúc Lương Hà Phương Trần Thị Quỳnh Nguyễn Văn Sang Nguyễn Sơn Tân Ngyễn Văn Chí Thanh Nguyễn Hòang Thắng Hà Thanh Thắng Đặng Thị Hồi Thương Nguyễn Thị Cẩm Tiên Trịnh Thị Thùy Trang Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Khánh Vân Người thực : Trần Văn Ái Điểm kiểm tra trước TĐ Điểm kiểm tra sau TĐ 7.5 10 8.5 10 2.5 8.5 8.5 10 4.5 2.5 5 4.5 10 9.5 7.5 3.5 9.5 4.5 4.5 9.5 1.5 3.5 7.5 8.5 7.5 6.5 10 3.5 6 1.5 6.5 5.5 1.5 10 Trang 29 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 36 Nguyễn Văn Vĩ 37 Nguyễn Thị Như Ý 38 Huỳnh Phi Yến LỚP THỰC NGHIỆM Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Họ tên Bùi Thị Hồi Anh Ngơ Gia Bảo Nguyễn Phạm Cơng Danh Hà Thị Thùy Dung Huỳnh Thị Mỹ Dun Trần Minh Đức Nguyễn Thị Ngọc Giàu Trần Thị Ngọc Hà Đinh Cơng Hiếu Huỳnh Hồng Huynh Huỳnh Ngọc Minh Khơi Trần Anh Kiệt Châu Nguyễn Mộng Kiều Nguyễn Châu Hồng Lan Nguyễn Thị Kim Loan Vũ Thành Long Hà Văn Lý Huỳnh Thị Ngọc Mai Trịnh Thị Kiều My Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Hồng Phúc Nguyễn Hồng Phúc Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Anh Quốc Lâm Thị Qun Nguyễn Ngân Tâm Lý Tuấn Thanh Ngơ Thị Thanh Kim Thảo Nguyễn Xn Thủy Vũ Thị Anh Thúy Nguyễn Thị Anh Thư Trần Thị Thủy Tiên Thạch Thương Tín Nguyễn Thanh Trà Hồng Thị Xn Mang Thị Ý Nhi Người thực : Trần Văn Ái Điểm kiểm tra trước TĐ Điểm kiểm tra sau TĐ 6 5.5 7 6.5 7 6.5 8.5 9 10 7.5 6 9 5.5 7.5 8.5 10 7.5 3.5 9 10 6.5 10 9.5 5.5 9.5 9.5 4.5 8.5 6.5 6.5 6.5 Trang 30 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  CẤP TRƯỜNG : Nhận xét: Xếp loại: CẤP HUYỆN: Nhận xét: Xếp loại: Người thực : Trần Văn Ái Trang 31 Nâng cao kỹ giải tốn tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất, thơng qua số biện pháp khắc phục sai sót học sinh lớp 6a1 CẤP TỈNH: Nhận xét: Xếp loại: Người thực : Trần Văn Ái Trang 32 ... 1./Thực phép tính sau: a)4.52 – 3.23 =4.2 5-3 .8=10 0-2 8=72 (1đ) b)28.76 + 15.28 + 9.28 =28.(76+15+5)=28.100=2800 (1đ) c)2 -[ 13 1-( 1 3-4 ) ] =16. 5-[ 13 1-9 2]=8 0-5 0=30 (1đ) 2./Tìm x biết rằng: a) 3.x =... sinh lớp 6a1 - Phương pháp dạy học mơn tốn - SGK Tốn tập - SBT Tốn tập - SGV Tốn tập - Bồi dưỡng lực tự kiểm tra đánh giá Tốn - Rèn luyện Tốn PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH BÀI HỌC THỨ 1: Bài 17 - Tiết 31 ƯỚC... tiết học này: -Học thuộc đn,qt tìm BCNN,BC -Xem lại vd tập giải -Làm tập 150, 152/ SGK; 188/ SBT * Đối với học tiết học tiếp theo: - Mang theo máy tính Casio - Chuẩn bò bảng phụ nhóm -Tiết sau
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1., sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1., sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay