chuyên đề tổ xã hội VÀI BIỆN PHÁP GỢI HỨNG THÚ HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:55

1. LỜI NÓI ĐẦU Văn học trung đại có một vai trò vị trí rất quan trọng trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam.Là một bộ phận cấu thành, văn học trung đại (VHTĐ) gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, được phản ánh đậm nét trong văn học Việt Nam.Gần ngàn năm Bắc thuộc, dù chịu ảnh hưởng nhiều mặt về chữ viết, văn học, triết lý, phong tục, tập quán … của phương Bắc, nhưng dân tộc Việt Nam với ý thức quốc gia và tinh thần tự chủ cao độ, thiên bẩm này chính là ý chí quyết liệt gắn bó với ruộng vườn, dan díu với núi sông, trung thành với tổ tiên, tranh đấu cho chủ quyền chủng tộc, đã giúp cho nhân dân Việt Nam tự tồn mà vẫn theo kịp đà văn minh, vay mượn một cách đam mê những văn minh tập quán của các láng giềng mà vẫn bảo tồn được cá tính quốc gia dân tộc.Ý thức thường trực về lo sợ bị đồng hóa, nên dân tộc Việt Nam dù vay mượn chữ Hán nhưng đọc theo lối riêng của mình. Chính ý hạn chế dùng chữ Hán, hạn chế ảnh hưởng và sức chi phối của Trung Hoa, tổ tiên ta đã sáng tạo ra lối viết chữ mới, đó là chữ Nôm.Dòng văn học truyền miệng (Còn gọi là văn chương truyền khẩu) cùng với dòng văn học chữ Hán và dòng văn học chữ Nôm đã hoàn chỉnh diện mạo văn học Việt Nam. Nét nhấn nổi bật ở đây là văn học trung đại, giai đoạn từ cuối thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19, dòng văn học thể hiện đậm nét tinh thần đấu tranh quật cường, độc lập tự chủ của dân tộc.2. HỌC SINH KHÔNG THÍCH HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI – THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN:2.1: Số liệu thống kê:Qua các bài kiểm tra định kỳ về phần VHTĐ trong năm 2006 2007 của khối 7 và khối 9, ta có bảng thống kê số liệu điểm số như sau:KHỐITổng số học sinhĐiểm sốTừ 1 điểm đến 4 điểmTừ 5 điểm đến 7 điểmTừ 8 điểm trở lên789453410993473313Tổng cộng182926723Kết quả thống kê được hiểu như sau: Có 50,5% học sinh (HS) không thích học hoặc không am hiểu VHTĐ trong chương trình bậc học THCS (Điểm từ 1 đến 4). Có 36,8% HS chỉ coi việc học các môn văn hóa nói chung, VHTĐ nói riêng là bình thường, chỉ là điều cần và đủ (Điểm từ 5 đến 7). Có 12,7% HS thật sự yêu thích VHTĐ, học với sự say mê hứng khởi đầy nhiệt tình (Điểm từ 8 trở lên).2.2: Nguyên nhân:Thăm dò, trao đổi, nhận xét về tình hình học tập ở HS, nổi bật lên những nguyên nhân sau, có thể lý giải cho việc không thật sự yêu thích học VHTĐ: Phần lớn tác phẩm VHTĐ được viết bằng chữ Hán, thứ chữ vay mượn nên khó hiểu, khô khan. Văn xuôi, văn vần đều viết theo lối biền ngẫu, sử dụng nhiều điển tích điển cố nên gây ít nhiều trở ngại cho việc gây dựng hứng thú học tập ở HS. Vốn ngôn ngữ Hán Việt chưa nhiều nên HS khó nắm bắt phần nguyên âm của bài thơ. Chưa đủ trình độ nhận thức được nghệ thuật uyên bác tinh tế của thơ Đường. HS chưa xây dựng được hoặc chưa thực nghiêm túc thời khóa biểu tự học ở nhà, nhất là khâu soạn bài mới. Với lứa tuổi hiếu động (Từ 12 đến 15 tuổi), HS khó có thể tập trung chú ý lâu dài, khó có cảm giác đắm mình trọn vẹn trong tác phẩm, nhất là những ý tình đó được thể hiện theo kiểu “ý tại ngôn ngoại”.3. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) KHI GIẢNG DẠY VHTĐ Ở BẬC THCS: Nhìn ra được nguyên nhân thực trạng, tỉnh táo đánh giá, chúng ta thấy để có được một tiết lên lớp thực sự hấp dẫn HS, người GV phải thường trực suy nghĩ là “Học sinh là trung tâm” và “Học là quá trình phát hiện thông tin chứ không phải đơn thuần truyền đạt thông tin từ người thầy đến học trò”. Do đo, GV phải chuẩn bị kỹ càng khi giảng dạy nói chung và dạy VHTĐ nói riêng; chỉ có sự chuẩn bị hoàn hảo mới giúp GV đạt hiệu suất tối ưu của tiến trình hoạt động dạy và học.3.1: Chuẩn bị về kiến thức chuyên môn:3.1.1: Nhận ra và biết cách khai thác từ “đắt”:Học VHTĐ là phải tắm mình được tắm mình trong hoàn cảnh lịch sử, trăn trở cùng nhân vật, hít thở không khí thời đại đương đại, sức thu hút đầu tiên đó là ngôn ngữ. GV phải khai thác triệt để được kênh chữ, bằng vốn ngôn ngữ Hán Việt của mình, GV phải giúp HS nắm bắt được nội dung, nghệ thuật đặc sắc của bài, việc khai thác có dụng ý những từ “đắt” trong tác phẩm sẽ tạo tiền đề cho HS thâm nhập sâu tác phẩm.Ví dụ: Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Lờ i ngỏ  Học tập trình tiếp thu kiến thức Quá trình tiến hành cách dễ dàng, trôi chảy Nó trình đấu tranh gian khổ để tiếp thu chưa biết Do đòi hỏi người học phải có nhiệt tình, hăng say vượt khó với tinh thần, thái độ học tập đắn tiếp thu tốt sâu sắc học Với suy nghó đó, nhằm phát huy tối đa khả làm việc cá nhân, đồng thời giúp học sinh biết hợp tác hoạt động tập thể Giáo viên Trường THCS Nhơn Mỹ nói chung, giáo viên tổ Xã hội nói riêng, trăn trở để tiết lên lớp lý thú sinh động hơn, với phương châm “ Dạy tốt, học tốt”, chuyên đề “ Vài biện pháp khơi gợi hứng thú học Văn học Trung đại cho học sinh ( bậc học THCS)” hình thành từ mục tiêu Mặc dù có nhiều cố gắng chuyên đề chắn nhiều thiếu sót, mong đóng góp quý báu đồng nghiệp Trân trọng ! Tổ khoa học Xã hội Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ************** TT NỘI DUNG *Từ 50 Mục đích – Yêu cầu việc tổ chức chuyên đề Lời ngỏ Báo cáo chuyên đề: Vài biện pháp gợi hứng thú học Văn học trung đại Bậc học THCS Minh họa (1 tiết – Ngữ văn 7) Tiết 29 – Bài “Qua Đèo Ngang” (Bà Huyện Thanh Quan) Thảo luận – Góp ý đại biểu Ý kiến BGH Trường THCS Nhơn Mỹ Phát biểu Phòng GD-ĐT Kế Sách NGƯỜI TRÌNH BÀY Trang  Thầy Nguyễn Phú Được  Cô Lê Thò Bích Vân  Cô Trần Thò Thanh Trúc  Cô Trần Thò Việt Kiều  Hội đồng sư phạm nhà trường  HT: Thầy Nguyễn Tấn Mười  Nêú có Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội VÀI BIỆN PHÁP GI HỨNG THÚ HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS LỜI NÓI ĐẦU Văn học trung đại có vai trò vò trí quan trọng tiến trình phát triển văn học Việt Nam Là phận cấu thành, văn học trung đại (VHTĐ) gắn liền với lòch sử đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, phản ánh đậm nét văn học Việt Nam Gần ngàn năm Bắc thuộc, dù chòu ảnh hưởng nhiều mặt chữ viết, văn học, triết lý, phong tục, tập quán … phương Bắc, dân tộc Việt Nam với ý thức quốc gia tinh thần tự chủ cao độ, thiên bẩm ý chí liệt gắn bó với ruộng vườn, dan díu với núi sông, trung thành với tổ tiên, tranh đấu cho chủ quyền chủng tộc, giúp cho nhân dân Việt Nam tự tồn mà theo kòp đà văn minh, vay mượn cách đam mê văn minh tập quán láng giềng mà bảo tồn cá tính quốc gia dân tộc Ý thức thường trực lo sợ bò đồng hóa, nên dân tộc Việt Nam dù vay mượn chữ Hán đọc theo lối riêng Chính ý hạn chế dùng chữ Hán, hạn chế ảnh hưởng sức chi phối Trung Hoa, tổ tiên ta sáng tạo lối viết chữ mới, chữ Nôm Dòng văn học truyền miệng (Còn gọi văn chương truyền khẩu) với dòng văn học chữ Hán dòng văn học chữ Nôm hoàn chỉnh diện mạo văn học Việt Nam Nét nhấn bật văn học trung đại, giai đoạn từ cuối kỷ thứ 10 đến kỷ thứ 19, dòng văn học thể đậm nét tinh thần đấu tranh quật cường, độc lập tự chủ dân tộc HỌC SINH KHÔNG THÍCH HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI – THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN: 2.1: Số liệu thống kê: Qua kiểm tra đònh kỳ phần VHTĐ năm 2006 -2007 khối khối 9, ta có bảng thống kê số liệu điểm số sau: KHỐI Tổng cộng Tổng số học sinh 89 93 182 Từ điểm đến điểm 45 47 92 Trang Điểm số Từ điểm đến điểm 34 33 67 Từ điểm trở lên 10 13 23 Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Kết thống kê hiểu sau: - Có 50,5% học sinh (HS) không thích học không am hiểu VHTĐ chương trình bậc học THCS (Điểm từ đến 4) - Có 36,8% HS coi việc học môn văn hóa nói chung, VHTĐ nói riêng bình thường, điều cần đủ (Điểm từ đến 7) - Có 12,7% HS thật yêu thích VHTĐ, học với say mê hứng khởi đầy nhiệt tình (Điểm từ trở lên) 2.2: Nguyên nhân: Thăm dò, trao đổi, nhận xét tình hình học tập HS, bật lên nguyên nhân sau, lý giải cho việc không thật yêu thích học VHTĐ: - Phần lớn tác phẩm VHTĐ viết chữ Hán, thứ chữ vay mượn nên khó hiểu, khô khan Văn xuôi, văn vần viết theo lối biền ngẫu, sử dụng nhiều điển tích điển cố nên gây nhiều trở ngại cho việc gây dựng hứng thú học tập HS - Vốn ngôn ngữ Hán Việt chưa nhiều nên HS khó nắm bắt phần nguyên âm thơ - Chưa đủ trình độ nhận thức nghệ thuật uyên bác tinh tế thơ Đường - HS chưa xây dựng chưa thực nghiêm túc thời khóa biểu tự học nhà, khâu soạn - Với lứa tuổi hiếu động (Từ 12 đến 15 tuổi), HS khó tập trung ý lâu dài, khó có cảm giác đắm trọn vẹn tác phẩm, ý tình thể theo kiểu “ý ngôn ngoại” CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) KHI GIẢNG DẠY VHTĐ Ở BẬC THCS: Nhìn nguyên nhân thực trạng, tỉnh táo đánh giá, thấy để có tiết lên lớp thực hấp dẫn HS, người GV phải thường trực suy nghó “Học sinh trung tâm” “Học trình phát thông tin đơn truyền đạt thông tin từ người thầy đến học trò” Do đo,ù GV phải chuẩn bò kỹ giảng dạy nói chung dạy VHTĐ nói riêng; có chuẩn bò hoàn hảo giúp GV đạt hiệu suất tối ưu tiến trình hoạt động dạy học 3.1: Chuẩn bò kiến thức chuyên môn: 3.1.1: Nhận biết cách khai thác từ “đắt”: Học VHTĐ phải tắm tắm hoàn cảnh lòch sử, trăn trở nhân vật, hít thở không khí thời đại đương đại, sức thu hút ngôn ngữ GV phải khai thác triệt để kênh chữ, vốn ngôn ngữ Hán Việt mình, GV phải giúp HS nắm bắt nội dung, nghệ thuật đặc sắc Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội bài, việc khai thác có dụng ý từ “đắt” tác phẩm tạo tiền đề cho HS thâm nhập sâu tác phẩm Ví dụ: Dạy “Bạn đến chơi nhà” – Nguyễn Khuyến (Sách Ngữ văn 7, tập 1) Với văn này, GV nhấn trọng âm vào từ “nay” giúp HS cảm nhận khái niệm thời gian tình cảm: “Đã lâu/ nay/ bác tới nhà” Sự trông mong da diết đến thỏa mãn, thể trọn vẹn từ đắt; biết nhấn mạnh, GV khai thác tốt nội dung tình bạn thắm thiết thể bước đầu tác phẩm 3.1.2: Nắm vững thể thơ đặc trưng thể loại: Các tác phẩm VHTĐ thường thể văn vần, thể thơ ưa chuộng dạng thất ngôn bát cú Đường luật GV cần nhấn mạnh, thơ, cảm xúc chủ đạo, trình tự chi tiết lớp lang xem nhẹ Ví dụ: Khi nói Mã Giám Sinh , Nguyễn Du không cần miêu tả cách chi tiết cụ thể, mà là: “Ghế ngồi tót sỗ sàng” Thế dối trá, chất thất học tên vơ lại lồ lộ 3.1.3: Có vốn kiến thức đònh văn học sử: Nắm vững tiến trình phát triển văn học sử, giúp GV có nhìn bao quát hơn, dễ dàng đưa tác phẩm VHTĐ vào bối cảnh lòch sử, hoàn cảnh sáng tác, tác phẩm thường gắn với tiến trình lòch sử; tác phẩm thường phả hồn thời đại, thông qua lăng kính chủ quan, ý thức hệ với nhân sinh quan, tác giả gởi gắm tâm tư tình cảm mình, dân tộc vào tác phẩm Ví dụ: Dạy “Hoàng Lê thống chí” Ngô gia văn phái (Văn học 9, tập 1, Nhà xuất GD ) Gv cần ý đặc điểm lòch sử giai đoạn Tác phẩm tranh thực rộng lớn xã hội phong kiến Việt Nam khoảng 30 năm cuối kỷ XVIII năm đầu kỷ XIX, lên sống thối nát vua quan triều Lê-Trònh trình phát triển phong trào Tây Sơn, với hình tượng nhân vật Nguyễn Huệ, đánh thắng thù giặc Hoàng Lê thống chí Ngô gia văn phái vừa ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ vừa phê phán liệt giai cấp phong kiến thống trò, phơi bày nỗi thống khổ nhân dân Có kiến thức văn học sử, việc truyền thụ GV toàn diện, xác 3.1.4: Có vốn từ Hán Việt: Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội VHTĐ Việt Nam với dòng thơ chữ Hán chữ Nôm, có nội hàm tinh tế, hàm súc, nên GV cần trang bò cho hiểu biết sâu rộng từ Hán Việt Khi dòch thơ, dù người dòch nhiều cố gắng, đặc thù ngữ nghóa ngôn ngữ, nên lột tả hết tinh thần mà tác giả gởi gắm.Với vốn từ Hán Việt phong phú, GV dễ dàng có khả luân chuyển, so sánh phiên âm, dòch nghóa dòch thơ để giúp HS nắm hồn tác phẩm Ví dụ: Khi dạy “Xa ngắm thác núi Lư” (Vọng Lư Sơn bộc bố) Lý Bạch (Văn học 7, tập 1, trang 109, Nhà xuất GD) Với vốn từ Hán Việt đươc trang bò, GV giúp HS cảm nhận tinh tế hàm súc phiên âm so với dòch nghóa, dòch thơ, giữa: “Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên” Và: “Nắng rọi Hương Lô khói tía bay” Sự sinh bò dòch thơ, hồn thơ bò động, tónh trơ vơ 3.2: Chuẩn bò kỹ sư phạm: GV cần chuẩn bò tốt nghiệp vụ sư phạm đứng lớp Việc sử dụng thủ thuật sư phạm nào, với mức độ tùy thuộc vào lónh GV Bằng kinh nghiệm thực tế, học hỏi đồng nghiệp, GV có nhiều cách tiếp cận giải mã nội dung tác phẩm; nhiên kỹ cần đủ GV dạy Văn thái độ nghiêm túc, chuẩn xác, toàn diện tác phẩm phân tích Điều nói rõ phần sau TIẾP CẬN TÁC PHẨM VHTĐ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHAI THÁC TỐT NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM: 4.1: Về phía GV: 4.1.1: Tiếp cận tác phẩm từ góc độ lòch sử: Tác phẩm VHTĐ phản ánh lòch sử xã hội đương đại Nắm lòch sử xã hội, thời điểm đời tác phẩm, ý thức hệ tác giả, GV thâu tóm xác toàn diện tư tưởng chủ đề tác phẩm Mỗi giai đoạn lòch sử có tương ứng với lực lượng sáng tác ý thức hệ chủ đạo Vốn kiến thức GV phải đáp ứng yêu cầu hiểu biết Nghiên cứu, tham khảo tài liệu bổ trợ, chừng mực đó, ranh giới Văn-Sử rào cản nữa, giảng phong phú hơn, HS có thêm hứng thú học tập, vừa giải mã nội dung tác phẩm vừa tắm không khí thời đại đương thời 4.1.2: Tiếp cận tác phẩm từ hoàn cảnh sáng tác: Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Mỗi tác phẩm có đời riêng, đặc biệt Cảm hứng ban đầu, tác giả thai nghén, trở thành đứa tinh thần , truyền đến hệ sau nhiều ám ảnh vấn vương, tiếp xúc Ví dụ: Nữ só tài hoa Bà Huyện Thanh Quan, dù lòng nhớ nước thương nhà có đậm đà đến đâu, cảnh Đèo Ngang bóng hoang sơ chưa có cảnh: “Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ chen đá, chen hoa” Tính trữ tình tính thời có mối liên hệ chặt chẽ hổ tương tác phẩm VHTĐ, đặc biệt thể rõ nét tác phẩm giai đoạn nửa cuối kỷ 19 Chú ý hoàn cảnh sáng tác, GV giúp HS nắm bắt vấn đề tưởng chung mà lại riêng: lòng yêu nước nồng nàn dân tộc Không ước lệ hào hùng kiểu “gươm đàn nửa gánh non sông chèo”, chí khí anh hùng thể tác phẩm giai đoạn hào hùng lại đời thường,kiểu “gian nan chi kể việc con” (Đập đá Côn Lôn – Phan Châu Trinh), hoặc: “Thân còn nghiệp Bao nhiêu nguy hiểm sợ đâu” (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu) Hiểu hoàn cảnh sáng tác, HS không bò động tiếp thu tác phẩm chiều mà gợi cho em trí tò mò muốn khám phá tác phẩm: Từ hoàn cảnh sáng tác tác giả khai thác đề tài tác phẩm? Tư tưởng tác giả gởi gắm tác phẩm gì?… 4.2: Về phía HS: - Nhằm khắc phục tình trạng không thông hiểu từ Hán Việt, GV cần tạo điều kiện cho HS tiếp xúc với tự điển nhiều dành thời gian học trái buổi tổ chức chơi đố chữ, tìm ghép từ Hán Việt, giải nghóa từ… - Yêu cầu HS soạn trước nhà, đồng thời GV cần có biện pháp kiểm tra sát (Thông qua tổ học tập môn, ban cán sự…) - Tạo môi trường giao tiếp tốt, tin cậy lẫn để HS mạnh dạn trao đổi chưa hiểu rõ với bạn, với GV PHỐI HP VÀ PHÁT HUY TỐI ƯU CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY VÀ HỌC VHTĐ: Mỗi phương pháp mạnh riêng Việc sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào, phối hợp tùy thuộc vào lónh GV, nội dung dạy tình sư phạm cụ thể 5.1: Phương pháp phân tích kết hợp gợi mở: Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội 5.1.1: Ưu điểm: Với đặc trưng riêng môn Văn, GV cần phải sử dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy Phải sống với tác phẩm, vui buồn trăn trở với nhân vật, đó, phương pháp thích hợp phân tích kết hợp gợi mở Kênh âm quan trọng Chỉ cần nhấn mạnh từ “đắt” giúp HS cảm nhận nội dung Ví dụ: “Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà” Khai thác có dụng ý từ “xế tà”, GV giúp HS hình dung khoảng thời gian cuối ngày, vào buổi chiều, mặt trời xuống gần đến chân trời Khoảng thời gian lặng mang đến cho người nhiều suy tư xúc cảm lắng sâu, tâm hồn man mác trìu tróu Gợi mở “xế tà” để phân tích “xế tà”, GV đưa HS đến thời gian nghệ thuật, nơi Bà Huyện Thanh Quan mở đầu xúc cảm, bước đầu tạo hứng thú tìm hiểu thơ nơi HS 5.1.2: Vài lưu ý dùng phương pháp phân tích kết hợp gợi mở: Môn Văn - môn khoa học xã hội đặc trưng – nên lời nói mang sức truyền cảm có hiệu thuyết phục rõ nét Tuy nhiên, dù lời phân tích có thuyết phục đến đâu, GV không nên lạm dụng, điểm hạn chế lớn phương pháp HS bò thụ động trình học Vì vậy, cần sử dụng phương pháp theo đònh hướng sau: - Phân tích gợi mở (Kênh tiếng) kết hợp hợp với mô hình, biểu bảng (Kênh hình) Ví dụ: Khi dạy Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan), Bài ca Côn Sơn (Nguyễn Trãi), GV cần chuẩn bò tranh ảnh để HS cảm nhận vẻ hoang sơ Đèo Ngang cảnh vẽ Côn Sơn Hình ảnh phải nêu khái quát trọng tâm dạy Đối với tranh ảnh trực quan , GV phải sử dụng minh họa lúc, kết hợp HS khai thác kiến thức tăng cảm xúc biểu cảm; ra, kích thước màu sắc tranh ảnh phải phù hợp với thực tế diện tích phòng học, só số học sinh, sở vật chất phòng cửa sổ, đèn chiếu sáng, màu vôi tường… 5.2: Sử dụng phối hợp hợp lý hệ thống câu hỏi để khơi gợi hứng thú học (1) Văn Trong dạy, học Văn, để đánh thức tiềm cá thể HS, huy động tối đa khả làm việc độc lập hay theo nhóm, GV cần đặt HS vào tình có vấn đề Bằng hệ thống câu hỏi, GV tạo dẫn dắt HS tới nội dung cần đạt tới 5.2.1: Câu hỏi tái hiện: Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Với loại câu hỏi này, HS yêu cầu phát biểu, trình bày lại vấn đề hiểu Câu hỏi loại tiền đề tiếp chuyển tới nội dung phức tạp Ví dụ 1: Bài Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan (Sách dẫn – Sđd) GV hỏi sau: ? Hãy cho biết thời gian tác giả nói đến qua cụm từ “bóng xế tà”? Ví dụ 2: Bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) (Lý Thường Kiệt- Ngữ văn – Tập 1) (Bài có hai ý kiến tác giả: Lý Thường Kiệt chưa rõ tác giả Ở đây, chấp nhận hướng thứ nhất: Lý Thường Kiệt) Sau cho HS đọc hiểu văn bản, GV dùng loại câu hỏi tái hiện: ? Em diễn xuôi lại nội dung câu thơ thứ Sông núi nước Nam? 5.2.2: Câu hỏi rèn lực tư sử dụng ngôn ngữ: Trên sở HS hiểu nội dung, GV sử dụng loại câu hỏi để yêu cầu HS trình bày lại nội dung tư tưởng, quan điểm nghệ thuật tác phẩm Câu hỏi loại dựa vào kết có sẵn biết, HS cần vận dụng lực tư để xếp lại kiện, chi tiết, lựa chọn ngôn từ, cách lập luận… để diễn đạt cách xác, rõ ràng vấn đề Dạng câu hỏi GV dùng để kiểm tra kiến thức, ôn tập, củng cố sau HS nghiên cứu thấu đáo tài liệu Ví dụ: Bài Sông núi nước Nam (Lý Thường Kiệt) ? Ý thức độc lập, chủ quyền khẳng đònh từ đầu sớm cộng đồng người Việt cổ Dựa vào câu đầu Sông núi nước Nam, em chứng minh? HS phải xếp chi tiết hiểu nam quốc, nam đế cư, phận đònh, thiên thư để lập luận, diễn đạt làm bật ý qua từ cụ thể: ba Quốc, Đế, Cư khẳng đònh nước ta quốc gia độc lập, có lãnh thổ (Quốc), có chủ (Đế), có thực quyền xử lý việc (Cư), đòa vò bậc đế vương, đất nước, dân tộc khẳng đònh (Phận đònh), tất điều thiết lập cách hiển nhiên kinh Nguyên Thủy Thiên Tôn (Thiên thư – Sách Trời) Dạng câu hỏi đòi hỏi HS phải biết quy nạp vấn đề, tư ngôn ngữ để diễn đạt nội dung 5.2.3: Câu hỏi giải thích: Trang Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Loại câu hỏi đòi hỏi HS, sau hiểu thấu đáo nội dung, cần phải biết chọn lọc chi tiết để giải vấn đề GV đưa HS phải có hoạt động tư sau để giải như: đònh hướng việc, lựa chọn chi tiết, nắm chất vấn đề so sánh đối chiếu với toàn nội dung học Ví dụ: Bài Sông núi nước Nam (Lý Thường Kiệt) Trên sở học xong thơ này, GV đặt câu hỏi ? Tại coi Sông núi nước Nam có ý nghóa Tuyên ngôn độc lập lần thứ dân tộc Việt Nam? HS phải có khả khái quát hóa việc: Ý thức bình đẳng quốc gia, dân tộc người Đại Việt ( Nam quốc sơn hà nam đế cư), chân lý thật hiển nhiên (Tiệt nhiên phận đònh thiên thư), vô cớ xâm lược nước khác trái nghóa, vô đạo lý (Như hà nghòch lỗ lai xâm phạm), lời cảnh cáo đanh thép hậu thê thảm bọn xâm lược cố tình xâm phạm (Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư) HS phải xâu chuỗi chi tiết câu thơ, biết cách lập luận, diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ xác để trình bày Loại câu hỏi kích thích tư huy động khả làm việc HS tương đối cao 5.2.4: Câu hỏi vấn đề: Loại câu hỏi thường dùng để kiểm tra toàn nội dung dạy Nó có tác dụng vừa củng cố khắc sâu kiến thức, vừa có hướng mơ ûra khả tìm tòi cách giải sáng tạo mới, vấn đề giải sở tổng hợp hiểu biết HS Việc lựa chọn giải pháp giải sở phương án “mở” (Nghóa có cách giải khác nhau) Ví dụ: Bài “Chuyện người gái Nam Xương” Nguyễn Dữ (Văn 9, tập 1, trang 40) GV nêu câu hỏi ? Khi bò chồng Trương Sinh nghi ngờ thất tiết, cách giải truyện Vũ nương tự để chứng tỏ lòng mình, theo em, Vũ Nương có cách giải khác tốt không? HS có nhiều phương án lựa chọn: - Nhờ bà hàng xóm nói dùm để minh oan - Giả vờ tự vẫn, để sau Trương Sinh hiểu trở - Tra hỏi cặn kẽ người nói việc để có hội giãi bày, minh oan Trang 10 Trường THCS Nhơn Mỹ Chuyên đề tổ Khoa học xã hội Dạng câu hỏi thích hợp với hoạt động thảo luận tập thể Nhiệm vụ em HS nhóm đề phương án có tính khả thi nhất, bảo vệ vững luận cứ, luận điểm nhóm Ví dụ: Nếu HS lựa chọn phương án “Nhờ bà hàng xóm nói giùm để minh oan” phải có luận cứ, luận điểm cụ thể bài; nhóm HS phải tìm (Có thể qua gợi mở GV) Vũ Nương vốn thuận thảo với người (Chi tiết minh họa: Vũ Nương tốt người đẹp nết, họ hàng làng xóm bênh vực biện bạch cho nàng…) (Dòng 6, trang 48, Văn 9, tập 1) KINH NGHIỆM – KẾT QUẢ: Sau thời gian vận dụng, qua khảo sát, nhận thấy có tiến HS, lực cảm thụ, nhận xét, phân tích… văn thơ sâu sắc, chín chắn Các em không thụ động tiếp thu, mà chủ động hơn, chí “đặt hàng” nội dung muốn hiểu biết cho GV, học sinh động hẳn lên, “ồn tích cực” theo mong muốn GV Kết thống kê sau cho thấy rõ hơn: Khối Số HS Điểm số Từ đến Từ đến Từ điểm điểm điểm trở lên 89 29 46 14 93 31 44 18 Tổng cộng 182 60 90 32 Tỉ lệ 33% 49,5% 17,5% (So với trước) (>17,5%) (
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề tổ xã hội VÀI BIỆN PHÁP GỢI HỨNG THÚ HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS, chuyên đề tổ xã hội VÀI BIỆN PHÁP GỢI HỨNG THÚ HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS, chuyên đề tổ xã hội VÀI BIỆN PHÁP GỢI HỨNG THÚ HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở BẬC THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay