Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh

5 122 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:50

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN lẬPHọ và tên của Đội viên:………………………………………………………Thuộc chi đội:………………………………………………………………..Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh( Trước tác động) Phiếu điều tra số 1: (Đánh dấu x vào 1 trong 5 ý kiến sau) Tôi thích làm theo ý của mình.£ Hoàn toàn đồng ý £ Đồng ý £ Bình thường £ Không đồng ý £Hoàn toàn không đồng ý ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬPHướng dẫn chấm thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh( Trước tác động)Hạng mục Đáp ánBiểu điểm1 Hoàn toàn đồng ý 52 Đồng ý 43 Bình thường34 Không đồng ý 25 Hoàn toàn không đồng ý1 ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN lẬP Họ tên Đội viên:……………………………………………………… Thuộc chi đội:……………………………………………………………… - Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức học sinh ( Trước tác động) Phiếu điều tra số 1: (Đánh dấu x vào ý kiến sau) Tôi thích làm theo ý £ Hoàn toàn đồng ý £ Đồng ý £ Bình thường £ Không đồng ý £Hoàn toàn không đồng ý ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Hướng dẫn chấm thang đo thái độ ý thức đạo đức học sinh ( Trước tác động) Hạng mục Đáp án  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Bình thường  Không đồng ý  Hoàn toàn không đồng ý Biểu điểm ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Họ tên Đội viên:……………………………………………………… Thuộc chi đội:……………………………………………………………… - Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ đạo đức học sinh việc lời thầy cô ( Sau tác động) Phiếu điều tra số 2: (Đánh dấu x vào ý kiến sau) Vâng lời thầy cô dạy £ Hoàn toàn đồng ý £ Đồng ý £ Bình thường £ Không đồng ý £Hoàn toàn không đồng ý ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Hướng dẫn chấm thang đo thái độ đạo đức học sinh việc lời thầy cô (Sau tác động) Hạng mục Đáp án  Hoàn toàn đồng ý  Đồng ý  Bình thường  Không đồng ý  Hoàn toàn không đồng ý Biểu điểm ... viên:……………………………………………………… Thuộc chi đội:……………………………………………………………… - Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ đạo đức học sinh việc lời thầy cô ( Sau tác động) Phiếu điều tra số 2: (Đánh dấu x vào ý kiến sau) Vâng lời...ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Hướng dẫn chấm thang đo thái độ ý thức đạo đức học sinh ( Trước tác động) Hạng mục Đáp án  Hoàn toàn đồng ý ... đồng ý £ Đồng ý £ Bình thường £ Không đồng ý £Hoàn toàn không đồng ý ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP Hướng dẫn chấm thang đo thái độ đạo đức học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh, Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh, Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay