cac mau bia giao an dep 2013

1 319 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬY NINH ĐƠN VỊ DỰ THI: TRƯỜNG THCS TÂN LẬP Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học Năm học: 2015 -2016 Nhóm tác giả: Trần Hoài Nhân Phạm Gia Nguyên ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN Tên dự án: MÁY ẤP TRỨNG CHIM TRĨ ĐA NĂNG Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện – nhiệt Người hướng dẫn nghiên cứu: Phạm Xuân Vinh - Cử nhân khoa học - Chuyên ngành Vật lí Tây ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: cac mau bia giao an dep 2013, cac mau bia giao an dep 2013, cac mau bia giao an dep 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay