KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯƠ ́ NG NĂNG LƯC ̣ Ở TRƯỜNG THPT

9 131 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:47

Tóm tắt: Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạyhọc, đảm bảo mối liên hệ nghịch giữa giáo viên và học sinh. Đổi mới kiểmtra đánh giá trong dạy học tích hợp theo định hướng năng lực nhằm phát huytính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh là một yêu cầu cầnthiết trong hoạt động dạy và học ở trường THPT trong giai đoạn mới. Trongbài báo này một số đề xuất về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học tíchhợp, vận dụng tổ chức thực hiện một chủ đề nhằm nâng cao chất lượng dạyvà học Hóa học cũng được trình bày.Từ khóa: kiểm tra, đánh giá, dạy học tích hợp, năng lực, học sinh phổ thông KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC TRƯỜNG THPT ĐẶNG THỊ THUẬN AN Trường Đai học Sư phạm – Đại học Huế TRẦN TRUNG NINH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt: Kiểm tra đánh giá khâu thiếu trình dạy học, đảm bảo mối liên hệ nghịch giáo viên học sinh Đổi kiểm tra đánh giá dạy học tích hợp theo định hướng lực nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh yêu cầu cần thiết hoạt động dạy học trường THPT giai đoạn Trong báo số đề xuất đổi kiểm tra, đánh giá dạy học tích hợp, vận dụng tổ chức thực chủ đề nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học trình bày Từ khóa: kiểm tra, đánh giá, dạy học tích hợp, lực, học sinh phổ thông ĐẶT VẤN ĐỀ Luật Giáo dục sửa đổi 2005 [1], điều 28.2 quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.” Báo cáo trị Đảng Đại hội XI [2, tr 216] ghi rõ: "Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra , nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng , đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội" Những năm gần đây, việc thực đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng lực chủ trương Bộ GD - ĐT trở thành đòn bẩy mạnh mẽ làm thay đổi đáng kể chất lượng học tập học sinh, giúp học sinh tích cực, chủ động việc học tập rèn luyện Dạy học tích hợp phương thức hiệu nhằm phát triển lực cho học sinh Theo tinh thần NQ 29, NQ 88 Quốc hội khoá 13 [3, tr 4], dạy học “tích hợp” kèm với “phân hoá” nằm lộ trình đổi chương trình sách giáo khoa bên cạnh việc đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá Dạy học tích hợp xuất phát từ yêu cầu mục tiêu dạy học phát triển lực học sinh, đòi hỏi người học phải tăng cường rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn [4] So với năm trước đây, học sinh ngày chứng tỏ lĩnh tự tổ chức làm chủ quản lý hoạt động học tập mình, thể qua khả tự học, làm việc độc lập tư sáng tạo Tạp chí Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế ISSN 1859-1612, Số 02(38)/2016: tr 16-24 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 17 Kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực chủ yếu kiểm tra đánh giá lực vận dụng tổng hợp kiến thức học để giải vấn đề thực tế Tuy nhiên, việc thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá dạy học chưa đồng Đo lường nặng nề việc tái hiện, tính toán, mang tính chất phiến diện Thay đổi nghiêng phần kỹ thuật kiểm tra đánh giá Đánh giá trọng điểm cuối trình dạy - học, mục đích kiểm tra đánh giá để phục vụ quản lý xếp loại học sinh, xét lên lớp, cấp chứng chỉ… Trong đó, chức cung cấp thông tin phản hồi cho học sinh giáo viên trình dạy - học kiểm tra, đánh giá chưa trọng Những vấn đề có ý nghĩa suốt đời cho người như: hình thành nhân cách, rèn luyện lực tư duy, khả cảm thụ, kỹ lao động, kỹ sống, kỹ giao tiếp, đức tính trung thực, lực sáng tạo, trí tưởng tượng đức tính thời cần đặc biệt thời cần hết Rất nhiều học sinh nghĩ tất họ làm lớp học viết luận hay làm kiểm tra nhiều liên quan đến sống thực tế TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH - Đánh giá học sinh công cụ quan trọng chủ yếu để xây dựng lực nhận thức người học để từ điều chỉnh trình dạy học, động lực để đổi phương pháp dạy học, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo người theo mục tiêu giáo dục - Đánh giá kết học tập học sinh trình thu thập, xử lý kịp thời, có hệ thống thông tin trạng, nguyên nhân chất lượng, hiệu giáo dục, vào mục tiêu dạy học làm sở cho chủ trương biện pháp hoạt động giáo dục Đánh giá khâu quan trọng thiếu trình dạy học, đổi kiểm tra đánh giá góp phần khắc phục tình trạng học thụ động theo kiểu chép lại giảng, học thuộc lòng kiến thức mà vận dụng kiến thức; đồng thời để thay đổi cách thức học lớp học nhà học sinh, loại bỏ dần lối học tủ, học lệch - Ba chức kiểm tra đánh giá: Xác nhận kết học tập học sinh; phát lệch lạc điều chỉnh việc dạy học - Đổi kiểm tra đánh giá đề yêu cầu học sinh phải chủ động nắm bắt kiến thức cách toàn diện, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện tính tự chủ suy nghĩ giải vấn đề hạn chế việc sử dụng tài liệu làm thi, kiểm tra Những chuyển biến tinh thần, thái độ phương pháp học tập góp phần bước nâng cao chất lượng học tập học sinh - Kiểm tra, đánh giá công cụ quan trọng để đánh giá lực nhận thức học sinh Kiểm tra, đánh giá hướng vào việc bám sát mục tiêu bài, chương mục tiêu môn học lớp, cấp học 18 ĐẶNG THỊ THUẬN AN – TRẦN TRUNG NINH - Thông qua kết đánh giá thái độ, hành vi phản hồi từ học sinh để giáo viên nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy học; kết đánh giá giúp học sinh tự điều chỉnh việc học nhằm đạt hiệu cao - Đổi kiểm tra, đánh giá có nhiều khác biệt so với trước kiểm tra trắc nghiệm, kiểm tra kỹ thực hành vận dụng, đề kiểm tra bao gồm câu hỏi nhằm vào nhiều mảng kiến thức, kỹ mà học sinh học - Việc đổi kiểm tra đánh giá giúp người giáo viên nhận biết rõ trình độ học tập học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học cách thức kiểm tra đánh giá - Kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực thành tố quan trọng dạy học theo định hướng lực Việc dạy học quan tâm rèn luyện cho học sinh cách thức vận dụng tổng hợp kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn sống xung quanh cung cấp cho em khối lượng có tính hàn lâm, kinh viện Tuy nhiên, trọng việc dạy cho em phương pháp tự học, tự nghiên cứu vận dụng kiến thức vào thực tế, nghĩa coi nhẹ kiến thức thiết thực Không có kiến thức nhận biết giải vấn đề sống Tầm quan trọng hệ thống kiến thức cần phải quan tâm, cần xem kiến thức "nguyên liệu" để rèn luyện cho HS phương pháp tự học giải vấn đề thực tế, không xem kiến thức mục đích việc dạy học THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Thường quy trình kiểm tra đánh giá nước tiến hành sau: 1) Xác định mục tiêu chương trình đào tạo; 2) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phương pháp dạy học; 3) Thiết kế việc kiểm tra đánh giá dựa vào mục tiêu đề Các mục tiêu thường bao gồm mục tiêu kiến thức, kỹ thái độ - Để kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả: Mỗi môn học phải xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá thi thời điểm, giai đoạn kiến thức, kỹ năng, lực thái độ học sinh theo chuẩn xác định; phải đảm bảo yêu cầu tính xác, trung thực, khách quan, công tính khả thi - Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kỹ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Hiện nay, hầu hết đánh giá giáo viên dựa vào điểm số kiểm tra Nội dung kiểm tra lại theo khuôn mẫu chung, lặp lại Nội dung tập sáng tạo, nên dễ tạo lối mòn suy nghĩ nhiều lại phức tạp so với trình độ em, làm cho môn học trở nên khó, hứng thú với học sinh [5] KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 19 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 4.1 Nguyên tắc chung Việc biên soạn câu hỏi kiểm tra theo định hướng phát triển lực phải tuân thủ quy trình chung biên soạn câu hỏi kiểm tra kiến thức học sinh, việc xác định mục tiêu chủ đề kiểm tra, xây dựng ma trận đề kiểm tra, biên soạn câu hỏi, làm đáp án xây dựng thang điểm Điều cần ý ma trận loại câu hỏi thuộc vào mức độ hiểu vận dụng, đặt yêu cầu cao câu hỏi mức độ biết, từ làm cho cấu mức độ ma trận đề thi nghiêng mức độ cao (hiểu, vận dụng bậc thấp, vận dụng bậc cao) Kĩ thuật biên soạn câu hỏi "mở" đòi hỏi phải dùng dạng câu hỏi thích hợp thể phạm vi mức độ cần hỏi phù hợp với chất thực tiễn xét từ góc độ môn Sở dĩ vậy, vấn đề thực tiễn thường liên quan đến kiến thức nhiều môn học khác nhà trường, giải từ nhiều góc độ khác nhau; việc đặt câu hỏi cần giới hạn lại phạm vi liên quan đến kiến thức môn học Thông thường vấn đề thực tiễn vận động phát triển (nói cách cụ thể thay đổi) Theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin cần thiết cách thức tốt để hiểu chất vận động vật, tượng Từ đó, đưa câu hỏi có mức độ phạm vi nội dung phù hợp với tình hình tại, tránh trường hợp nêu câu hỏi sớm chậm so với kiện 4.2 Các ý kiến đề xuất Qua thực tế dạy học, trực tiếp thực việc đổi kiểm tra, đánh giá để từ thúc đẩy phương pháp dạy học, có số ý kiến đề xuất: - Cần sử dụng phối hợp hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau, kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận Các câu hỏi tập cần có bối cảnh thực tiễn, nội dung tích hợp gắn với bối cảnh - Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cần thể phân hoá, đảm bảo 70% câu hỏi tập đo mức độ đạt trình độ chuẩn, 30% lại phản ánh mức độ nâng cao dành cho học sinh có lực trí tuệ thực hành cao - Đánh giá lực học sinh thông qua bảng kiểm quan sát hoạt động học tập học sinh - Tăng cường phương thức đánh giá giờ, giờ, thức không thức Đặc biệt cần trọng đánh giá lực giải vấn đề, kỹ thực hành, thái độ hành vi em thông qua sản phẩm học tập Hiện trường THPT, việc học sinh đăng ký thuyết trình học kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin ngày nhiều Các em sưu tầm tư liệu, tìm kiếm hình ảnh để phục vụ cho học lớp học sinh tích cực, động, mạnh dạn phát biểu, biết bày tỏ suy nghĩ, cảm thụ thân Mật độ thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ ĐẶNG THỊ THUẬN AN – TRẦN TRUNG NINH 20 tư sau học, đến nhà để học nhóm chuẩn bị cho hay để ôn tập cuối kỳ học sinh thực nhiều Điều trở thành không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu - Khi kiểm tra đánh giá cần đảm bảo đúng, đủ tiêu chí đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng, lực, thái độ, hành vi học sinh, đảm bảo độ tin cậy khả thi, đảm bảo yêu cầu phân hoá, đảm bảo giá trị, hiệu cao Việc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá hỗ trợ thêm cho người dạy trang thiết bị dạy học đại, việc đề kiểm tra cách khoa học, giúp tiết học trở nên sinh động - Tổ chức chuyên đề, tổ chức nhóm học sinh hình thức câu lạc giúp em giao lưu, trao đổi, trải nghiệm sáng tạo để từ em học tập tiến 4.3 Ví dụ minh họa: CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: ANKAN VÀ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Nội dung chủ đề Triển khai tổ chức thực chủ đề - Chia lớp thành nhóm với hoạt động đóng vai phân công chuẩn bị nhà: + Nhóm 1: Bản tin chương trình Bạn với nhà nông “Nhiên liệu biogas – Nguồn lượng tái sinh” – phóng ngắn lợi ích biogas + Nhóm 2: Hội thảo khoa học công nghệ “Tìm hiểu quy trình xây dựng sử dụng biogas kĩ thuật” – clip quy trình xây dựng biogas KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 21 + Nhóm 3: Trung tâm nghiên cứu lượng Việt Nam "Dầu mỏ - Nguồn lượng tối ưu loài người" – báo cáo dầu mỏ + Nhóm 4: Chuyên gia tập đoàn dầu khí Việt Nam báo cáo “Tình hình khai thác sử dụng khí thiên nhiên nước ta” Thông qua hoạt động nhóm, hoàn thành Phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ - Biogas gì? - Biogas sinh nào? - Công nghệ biogas có lợi ích gì? - địa phương em, môi trường có bị ảnh hưởng nhiều việc chăn nuôi gia súc, gia cầm không? Em có đề xuất nhằm cải thiện bảo vệ môi tường địa phương em? Hiện nay, địa phương em dùng biện pháp để xử lý chất thải chăn nuôi? PHIẾU HỌC TẬP SỐ - Hệ thống lắp đặt hầm biogas - Hệ thống vận hành khí biogas - Nhà trường, hộ gia đình lấy nguồn chất thải để sản xuất biogas? Quy trình xử lí chất thải nào? - Trình bày trình hình thành khí biogas từ chất thải động vật, thực vật? PHIẾU HỌ PHIẾU HỌC TẬP SỐ - Khái niệm dầu mỏ - Tìm hiểu cách khai thác dầu mỏ - Vai trò dầu mỏ kinh tế nước ta - Sự phân bố dầu mỏ nước giới Việt Nam Ảnh hưởng dầu mỏ đến môi trường nào? Đề xuất biện pháp khắc phục ĐẶNG THỊ THUẬN AN – TRẦN TRUNG NINH 22 PHIẾU HỌC TẬP SỐ - Sự hình thành khí thiên nhiên - Cách khai thác khí thiên nhiên - Tình hình khai thác khí thiên nhiên nước giới Việt Nam - Ứng dụng khí thiên nhiên - Cách sử dụng nhiên liệu khí tiết kiệm, hiệu Gợi ý nội dung kiểm tra đánh giá Định hướng kiểm tra – đánh giá Câu 1: Vì tàu chở dầu bị tai nạn thường gây thảm họa cho vùng biển rộng? Câu 2: Khí metan gây nguy hiểm làm hầm mỏ? Câu 3: Hãy kể tên nguồn nhiên liệu sinh học khác biogas Câu 4: Tại không dùng nước để dập tắt đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát bình chứa cacbonic? Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên (đktc) gồm: metan, etan, propan oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,9 gam nước Thể tích không khí (đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên bao nhiêu? Câu 6: Khí metan gây nguy hiểm cho người làm việc hầm mỏ? Câu 7: Dự án “Biến chất thải nông nghiệp thành nguồn lượng thông qua sử dụng công nghệ khí sinh học” (gọi tắt dự án Biogas) Việt Nam lần vinh dự nhận Giải thưởng quốc tế uy tín nhờ tính hiệu quy mô lợi ích mà mang lại Tác dụng việc sử dụng nhiên liệu biogas gì? Câu 8: Hiện nay, nguồn lượng, nhiên liệu hóa thạch dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên… ngày cạn kiệt bị khai thác mức Để thay phần nhiên liệu hóa thạch sinh hoạt người dân nông thôn, người ta có giải pháp sản xuất nhiên liệu khí cách đây? A Lên men chất thải nông nghiệp hầm biogas B Thu khí metan từ bùn ao C Lên men ngũ cốc D Cho nước qua than nóng đỏ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 23 KẾT LUẬN Việc đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực giúp nâng cao khả vận dụng kiến thức vào sống cho học sinh Việc thực đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học có hiệu cao tiến hành song song với thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá thật hiệu phải thực theo quy trình, chặt chẽ, có hệ thống đảm bảo yêu cầu sư phạm cần thiết Mặt khác, phương thức kiểm tra đánh giá cần bám sát nội dung chương trình, mục tiêu đặc thù tri thức môn học Cách thức kiểm tra đánh giá phải đánh giá học sinh cách khách quan toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn sống đặt Giáo viên cần phải nhận thức phương thức kiểm tra đánh giá cần thiết kế linh hoạt, sử dụng tất khâu trình dạy học TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] Luật Giáo dục (2005) Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011) Báo cáo trị Ban CHTƯ Đảng khóa XI đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NXB Chính trị quốc gia Sự thật HN Quốc Hội khóa 13 (2013) Nghị hội nghị trung ương khoá XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, Số 29/NQTW, Hà Nội Đỗ Hương Trà (2015) Nghiên cứu dạy học tích hợp liên môn: yêu cầu đặt việc xây dựng, lựa chọn nội dung tổ chức dạy học, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dụ c, Tập 31, Số (2015) 44-51 Nguyễn Cương (2007) Phương pháp dạy học hoá học trường phổ thông đại học Một số vấn đề bản, NXB Giáo dục Title: ASSESSMENT IN INTEGRATED TEACHING ORIENTED CAPACITY IN HIGH SCHOOLS Abstract: Assessment is an indispensable stage in the teaching process, to ensure the inverse relationship between teachers and students Innovation assessment consistent with the goal to promote positive subjects, self-discipline, initiative and creativity of the students is a necessary requirement in the teaching and learning activities in high school chemistry communication This paper introduces some proposals for innovation assessment of integrated teaching, applying for organizing a theme to improve the quality of teaching and learning chemistry Keywords: assessment, integrated teaching, capacity, high schools, students 24 ĐẶNG THỊ THUẬN AN – TRẦN TRUNG NINH ThS ĐẶNG THỊ THUẬN AN Khoa Hóa học, trường Đai học Sư phạm – Đại học Huế PGS TS TRẦN TRUNG NINH Khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ngày nhận bài: 31/5/2016; Hoàn thành phản biện: 15/6/2016; Ngày nhận đăng: 30/6/2016) ...KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 17 Kiểm tra, đánh giá theo định hư ng lực chủ yếu kiểm tra đánh giá lực vận d ng t ng hợp kiến thức học để giải vấn đề thực... trình độ học tập học sinh để điều chỉnh phư ng pháp dạy học cách thức kiểm tra đánh giá - Kiểm tra, đánh giá theo định hư ng lực thành tố quan tr ng dạy học theo định hư ng lực Việc dạy học quan... nội dung, chư ng trình, phư ng pháp dạy học có hiệu cao tiến hành song song với thay đổi phư ng thức kiểm tra đánh giá theo định hư ng phát triển lực Thay đổi phư ng thức kiểm tra đánh giá thật
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯƠ ́ NG NĂNG LƯC ̣ Ở TRƯỜNG THPT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯƠ ́ NG NĂNG LƯC ̣ Ở TRƯỜNG THPT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO ĐỊNH HƯƠ ́ NG NĂNG LƯC ̣ Ở TRƯỜNG THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay