Phương pháp xây dựng theme theo chuẩn themeforest trên mã nguồn mở wordpress

100 108 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:30

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tìm hiểu đề tài “Phương pháp xây dựng Theme theo chuẩn ThemeForest mã nguồn mở Wordpress”, em hoàn thành tiến độ dự kiến Để đạt kết này, em nỗ lực thực đồng thời nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm, ủng hộ thầy cô bạn bè gia đình Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Nam Huy – Bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích suốt trình em học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo viên thuộc môn Công nghệ phần mềm trang bị cho em kiến thức chuyên ngành hữu ích để em hoàn thành đề tài phục vụ cho công việc em sau Vì thời gian có hạn nên tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài em tự nghiên cứu, tìm hiểu hướng dẫn tận tình thầy giáo Ths Lê Nam Huy Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những tài liệu phục vụ cho việc tìm hiểu lý thuyết tham khảo demo ghi rõ phần tài liệu tham khảo.Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng nội dung đề tài Sinh viên Phạm Văn Huy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu themeforest 1.1.1 Themeforest ? 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm ThemeForest so với thị trường tự 1.1.3 Làm để approve ThemeForest11 1.1.4 Tìm hiểu rõ trình review sản phẩm 1.2 Một số ngôn ngữ công nghệ sử dụng 1.2.1 Ngôn ngữ HTML 17 1.2.2 Ngôn ngữ Javascript 18 16 17 1.2.3 Ngôn ngữ PHP 21 1.2.4 Hệ quản trị CSDL MySQL 24 1.2.5 Công nghệ Responsive Boostrap 26 1.2.6 Mô hình MVC 29 1.3 Mã nguồn mở WordPress 34 1.4 Cài đặt triển khai Wordpress 36 1.4.1 Cài đặt Xampp Localhost 36 1.4.2 Cài đặt wordpress localhost 37 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Giới thiệu đề tài 40 2.1.1 Đặt vấn đề 40 2.1.2 Giải pháp 41 2.2 Tính cấp thiết đặt 41 2.3 Mục đích, yêu cầu toán cần giải 41 40 2.3.1 Mô tả toán 41 2.3.2 Phân tích yêu cầu toán 41 2.4 Phân tích thiết kế 42 2.4.1 Các tác nhân tham gia hệ thống 2.4.2 Use case tổng quát hệ thống 42 42 2.4.3 Use case đăng nhập hệ thống 43 2.4.4 Use case quản lý viết 43 2.4.5 Use case quản lý giao diện 44 2.4.6 Use case quản lý phản hồi 45 2.4.7 Use case quản lý plugins 46 2.4.8 Use case quản lý setting 47 2.4.9 Use case tổng quát người đọc 48 2.4.10 Biều đồ trình tự 2.4.11 Biều đồ lớp 49 54 CHƯƠNG III DEMO WORDPRESS TEMPLATE 3.1 Giới thiệu theme Wordpress 3.2 Demo sản phẩm 58 59 3.2.1 Thiết kế 59 3.2.2 Sản phẩm60 3.3 Upload theme lên ThemeForest 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 68 58 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Yêu cầu tiêu chuẩn – phase phát hành ngày 09/09/2013 16 Hình 1.2: Cấu trúc thư mục bootstrap Hình 1.2: Ví dụ Bootstrap 27 Hình 1.3: Ví dụ Bootstrap 28 Hình 1.4: Mô hình MVC 26 29 Hình 1.5: Quá trình cài đặt Wordpress 36 Hình 1.6: Quá trình cài đặt Wordpress 36 Hình 1.7: Quá trình cài đặt Wordpress 37 Hình 1.8: Quá trình cài đặt Wordpress 37 Hình 1.9: Quá trình cài đặt Wordpress 38 Hình 1.10: Giao diện Administration Control Panel WordPress 39 Hình 2.1 : Sơ đồ Use case tổng quát hệ thống 42 Hình 2.2 : Sơ đồ Use case quản lý viết 43 Hình 2.3 : Sơ đồ Use case quản lý giao diện 44 Hình 2.4 : Sơ đồ Use case quản lý phản hồi 45 Hình 2.5 : Sơ đồ Use case quản lý plugins 46 Hình 2.6 : Sơ đồ Use case quản lý setting 47 Hình 2.6 : Sơ đồ Use case người đọc 48 Hình 2.7 : Biểu đồ trình tự use case đăng nhập 49 Hình 2.8 : Biểu đồ trình tự use case quản lý viết 50 Hình 2.9 : Biểu đồ trình tự use case quản lý giao diện 50 Hình 2.10 : Biểu đồ trình tự use case quản lý phản hồi 51 Hình 2.11 : Biểu đồ trình tự use case quản lý plugins 51 Hình 2.12 : Biểu đồ trình tự use case quản lý settings 52 Hình 2.13 : Biểu đồ trình tự người đọc xem viết 52 Hình 2.14 : Biểu đồ trình tự người đọc tìm kiếm viết 53 Hình 2.15 : Biểu đồ trình tự người đọc phản hồi viết Hình 2.16 : Biểu đồ trình tự người đọc liên hệ 54 Hình 2.17 : Biểu đồ lớp ca sử dụng đăng nhập 54 Hình 2.18 : Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý viết 55 Hình 2.19 : Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý giao diện 55 Hình 2.20 : Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý phản hồi 56 Hình 2.21 : Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý Plugins 56 Hình 2.22 : Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý Settings 57 Hình 3.1 : Các file có template Hình 3.4 : Giao diện customize 58 61 Hình 3.5 : Giao diện trang viết 61 Hình 3.6 : Giao diện trang phản hồi 62 Hình 3.7 : Giao diện trang plugins 63 Hình 3.8 : Giao diện trang settings64 53 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Đặc tả use case đăng nhập hệ thống 43 Bảng 2.2 : Đặc tả use case quản lý viết 44 Bảng 2.3 : Đặc tả use case quản lý giao diện 45 Bảng 2.4 : Đặc tả use case quản lý phản hồi 46 Bảng 2.5 : Đặc tả use case quản lý plugins 47 Bảng 2.6 : Đặc tả use case quản lý settings 48 Bảng 2.7 : Đặc tả use case người đọc 49 LỜI NÓI ĐẦU Với phát triển nhảy vọt công nghệ thông tin nay, Internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật đời sống Dĩ nhiên bạn nghe nói nhiều Internet, nói cách đơn giản, Internet tập hợp máy tính nối kết với nhau, mạng máy tính toàn cầu mà kết nối máy PC họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà nhà làm Web” việc có Website để quảng bá công ty hay Website cá nhân không điều xa xỉ Với công nghệ Word Wide Web, hay gọi Web giúp bạn đưa thông tin mong muốn lên mạng Internet cho người xem cách dễ dàng với công cụ ngôn ngữ lập trình khác Sự đời ngôn ngữ lập trình cho phép xây dựng trang Web đáp ứng yêu cầu người sử dụng WordPress viết ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng MySQL Database(cơ sở liệu database) mã nguồn mở dễ sử dụng Với lí đó, hướng dẫn giúp đỡ thầy Lê Nam Huy em chọn đề tài “Phương pháp xây dựng Theme theo chuẩn Theme forest mã nguồn mở Wordpress” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu themeforest 1.1.1 Themeforest Theme forest marketplace, nơi mà tác giả (author) tự upload sản phẩm họ đến người quan tâm, sản phẩm PSD, HTML, Template (Joomla, Wordpress, Magento, Prestashop ) Khi có đội ngũ làm công việc review sản phẩm để đánh giá sản phẩm bạn có đạt tiêu chuẩn TF hay không Khi approve lợi nhuận việc bán sản phẩm chia theo phần trăm, phần bạn phần TF, việc ăn chia quy định rõ điều khoản TF Nói đơn giản, TF trung gian người mua người bán bạn cần làm tạo sản phẩm chất lượng đem đến người dùng 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm ThemeForest so với thị trường tự a Ưu điểm ThemeForest thị trường số giới sản phẩm liên quan đến theme dành cho freelancer lượng khách hàng đông đảo Do sản phẩm bạn approve TF có lượng khách hàng truy cập không nhỏ Nếu bạn có ý định tự làm bạn phải đầu tư khoản tương đối cho dịch vụ quảng cáo Adwords, Facebook Uy tín, chất lượng: Việc theme bạn upload lên TF, vượt qua khâu review TF đồng nghĩa với việc sản phẩm chất lượng, đánh giá tốt Giả sử bạn mở trang nicethemes.com để bán theme chẳng hạn, khách hàng vào xem ngờ vực, bán tín bán nghi thương hiệu bạn toanh Còn Themeforest lại khác, nơi an toàn để khách hàng đặt tiền vào Công việc có thiết kế: Nếu mở trang bán theme riêng, bạn phải xây dựng website, thiết kế trang chủ, demo, xây dựng module bán hàng, cổng toán, mã sản phẩm, chế kiếm tra để support, bảo mật, khiếu nại thắc mắc, đổi trả… Bạn phải có team SEO, Marketing kiểu muốn đẩy thương hiệu xa Còn với Themeforest, tất bạn phải làm có thiết kế đẹp, bạn tập trung vào thiết kế, đẩy tất “dirty behind”gồm toán, bảo mật, mua bán… cho Themeforest Bạn chờ cuối tháng nhận tiền b Nhược điểm Tuân thủ luật: Nó giống trò chơi mạo hiểm Nếu bạn vi phạm số nguyên tắc Themeforest bạn bị ban nick/username công sức xây dựng xưa đổ xuống sông xuống bể, themes bị xóa hết, tiền có Themeforest bị phong tỏa, uy tín, thương hiệu bạn gây dựng không Đó thực mạo hiểm, giống nhiều fanpage Facebook nhiều năm gây dựng bị facebook cho đảo sau đêm Tuy nhiên, vấn đề bạn tuân thủ luật chơi, không làm điều vi phạm tới quyền, ăn cắp ý tưởng, ăn cắp thiết kế… Mất từ 30% – 50% cho sản phẩm bán được: Bạn phải chia cho Themeforest từ 30 – 50% lợi nhuận, tùy theo vị trí bạn Nếu bạn bán $75,000 Themeforest bạn hưởng 70%, bắt đầu bạn hưởng 50% Ban đầu, bắt đầu bạn thấy 50% không gì, bạn cần bán hàng, có tiền, mà nhận $20/theme làm bạn sung sướng Tuy nhiên, sau bạn thấy nhận 70%/theme ít, bạn khó chịu, ấm ức số 30% Mặc dù bán theme riêng bạn khoản chi phí cho việc thuê server, trả lương nhân viên… Không định giá sản phẩm: Giá sản phẩm Themeforest quy định, tuân theo nguyên tắc chung thị trường Chẳng hạn theme bình thường $40, blog đơn giản $35, blog phức tạp $45, portfolio $40, $45, magazine Nếu hỗ trợ WooCommerce $55 $60 Bạn vô ấm ức thấy theme kiểu vậy, chí xấu hơn, đơn giản mà bán thị trường $55, $55 cho blog Đó chưa kể 10 3.2.2 Sản phẩm 86 87 Hình 3.2 : Giao diện trang chủ full width Hình 3.4 : Giao diện customize 88 Hình 3.5 : Giao diện trang viết 89 90 Hình 3.6 : Giao diện trang phản hồi 91 92 Hình 3.7 : Giao diện trang plugins 93 94 Hình 3.8 : Giao diện trang settings 95 3.3 Upload theme lên ThemeForest Sau hoàn thành sản phẩm, bước cuối upload theme lên theme forest Để upload cần phải có tài khoản Theme Forest  Đặt tên theme mô tả: Phần tưởng chừng đơn giản lại quan trọng, tên theme phải viết hoa chữ số từ viết thường a, an, of Viết hoa số từ mô tả đặc biệt CMS, XML Một số ví dụ việc viết sai THIS IS NOT ACCEPTABLE - Không viết hoa tất This is also not acceptable - Không viết chữ thường tất Beautiful template, Best template - Không sử dụng từ ngữ chủ quan có tính cường độ hóa so với mức bình thường User999 – File Name – Không sử dụng tên tài khoản kem với tên sản phẩm Tóm lại: Mô tả phải phù hợp với tính sản phẩm, đảm bảo template đề cấp tới vấn đề thể qua live preview Nếu sử dụng phông chữ không chuẩn cần phải ghi rõ mô tả  Nội dung file upload: ThemeForest không yêu cầu xác sản phẩm phải có phải đảm bảo số yếu tố file document ( hướng dẫn sử dụng cho khác hàng), file sản phẩm, file design (nếu có) 96 KẾT LUẬN Tóm lại Themeforest, đặc biệt theme cho Wordpress tảng mã nguồn mở, CMS sử dụng nhiều xây dựng website chiếm đến 60% nên có tiềm để phát triển có nhiều hội để thành công Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ mạng internet việc themeforest đời giúp thêm phần cho người sử dụng dễ dàng hơn.Tuy nhiên để chấp nhận bán Themeforest dễ dàng cần phải có ý tưởng tốt, giao diện bắt mắt code phải sẽ, điều quan trọng reviewer vấn đề đầy cảm tính Trong báo cáo trình bày cụ thể từ mô tả toán, phần tích toán, kiến trúc tổng thể phân tích thiết kế, đưa hướng giải để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh Kết đạt :  Hoàn thành xây dựng theme mã nguồn mở Wordpress  Nâng cao thêm kĩ lập trình, tổng hợp vấn đề giải vấn đề, kỹ đọc nghiên cứu tài liệu  Hiểu biết thêm số ngôn ngữ hay framework trình làm theme  Hiểu cách tổng quan mã nguồn mở Wordpress Định hướng phát triển: Do thời gian hạn chế nên nhiều thành phần vấn đề khác Wordpress nói riêng Themeforest nói chung chưa nêu báo cáo này, ứng dụng chưa upload lên để bắt đầu thực trình kiểm tra đánh giá nên có approve hay không Giao diện chưa đẹp tối ưu hóa, mã nguồn chưa trình bày rõ ràng nhiều thiếu sót Trong thời gian tới em cố gắng :  Nâng cao chất lượng sản phẩm 97  Bổ sung thêm nhiều chức nhằm thỏa mãn yêu cầu người dùng  Tối ưu hóa trang giao diện giúp chạy nhanh, ổn định thân thiện với người dùng  98 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Phạm Hữu Khang - Hoàng Đức Hải, Xây dựng ứng dụng web PHP MySQL Nhà xuất Phương Đông, 2007, 384tr [1] https://wordpress.org/ [2] http://thachpham.com/ [3] http://wordpress.net.vn/forum.php [4] PHP Documentation, http://php.net/manual [5] Bootstrap Documentation, http://getbootstrap.com/ [6] W3Schools, http://www.w3schools.com/ [7] JQuery Documentation, http://jquery.com/ 99 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn: 100 ... đề tài Phương pháp xây dựng Theme theo chuẩn Theme forest mã nguồn mở Wordpress làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu themeforest 1.1.1 Themeforest Theme forest... để approve ThemeForest Themeforest thị trường bán theme templates trực tuyến lớn giới Bạn trở thành tác giả bán theme/ template Themeforest để có thêm thu nhập Bạn gửi thiết kế lên Themeforest. .. toanh Còn Themeforest lại khác, nơi an toàn để khách hàng đặt tiền vào Công việc có thiết kế: Nếu mở trang bán theme riêng, bạn phải xây dựng website, thiết kế trang chủ, demo, xây dựng module
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp xây dựng theme theo chuẩn themeforest trên mã nguồn mở wordpress , Phương pháp xây dựng theme theo chuẩn themeforest trên mã nguồn mở wordpress , Phương pháp xây dựng theme theo chuẩn themeforest trên mã nguồn mở wordpress

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay