Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty VNPT thái nguyên

79 93 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:30

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU MỤC ĐÍCH CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ PHP 1.1.1 Giới thiệu ngôn ngữ PHP 1.1.2 Sử dụng PHP 1.1.3 Ưu ngôn ngữ nhược điểm PHP 15 1.2 MYSQL 15 1.2.1 MySLQ gì? 15 1.2.2 Đặc điểm MySQL 16 1.2.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 17 1.2.4 Phát biểu SQL 20 1.2.5 Ưu nhược điểm MySQL 21 1.3 Tổng quan UML 22 1.3.1 Giới thiệu mô hình hóa thống UML (Unified Modeling Language) 22 1.3.2 Mục đích UML 22 1.3.3 Công dụng UML 22 1.3.4 Các đặc trưng khả UML 23 1.3.5 Mô hình khái niệm UML 24 1.3.6 Các khối xây dựng mô hình 24 1.3.7 Kiểu liệu 28 1.3.8 Biểu đồ UML 29 1.3.9 Kiến trúc hệ thống UML 32 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 33 2.1 Khảo sát 33 2.1.1 Giới thiệu 33 2.1.2 Khảo sát thực trạng 37 2.1.3 Phân tích toán 44 2.1.4 Phạm vi dự án 44 2.1.5 Yêu cầu người dùng 45 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 47 2.2.1.Yêu cầu giao diện website 47 2.2.2.Phân tích chức hệ thống 48 2.3 Thiết kế biểu đồ Usecases 48 2.3.1 Biểu đồ Usecase 48 2.3.2 Biểu đồ trình tự 58 2.3.2.1.Biểu đồ trình tự chức đăng nhập 58 2.3.2.2 Biểu đồ trình tự UC thay đổi thông tin cá nhân 59 2.3.2.3 Biểu đồ trình tự UC thay đổi mật 59 2.3.3 Thiết kế biểu đồ lớp 62 2.2.4 Thiết kế sở liệu 63 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 64 3.1.Một số yêu cầu thiết kế giao diện ứng dụng 64 3.1.1.Các tính chất hình giao diện 64 3.1.2.Các kỹ thuật 64 3.2.Thiết kế giao diện trang quản lý 64 3.2.1.Giao diện trang chủ 64 3.2.2 Giao diện trang chi tiết 69 3.3 Thiết kế giao diện trang quản trị 72 3.3.1 Trang chủ 72 3.3.2 Giao diện trang chi tiết 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức VNPT Thái Nguyên 34 Hình 2.2 Biểu đồ UC tổng quát 53 Hình 2.3 Biểu đồ UC cho chức đăng nhập 54 Hình 2.4 Biểu đồ UC cho chức quản lý nhân viên 54 Hình 2.5 Biểu đồ UC cho chức quản lý thành viên 55 Hình 2.6 Biểu đồ UC cho chức quản lý khen thưởng kỷ luật 55 Hình 2.7 Biểu đồ UC cho chức tìm kiếm 56 Hình 2.8 Biểu đồ UC cho chức thống kê 56 Hình 2.9 Biểu đồ UC cho chức quản lý tin tức 57 Hình 2.10 Biểu đồ UC cho chức quản lý đơn vị 57 Hình 2.10 Biểu đồ UC cho chức quản lý biểu mẫu văn 58 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự cho chức đăng nhập 58 Hình 2.12 Biểu đồ trình tự cho chức thay đổi thông tin cá nhân 59 Hình 2.13 Biểu đồ trình tự UC thay đổi mật 59 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự cho chức thêm hồ sơ nhân viên 60 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự cho chức cập nhật hồ sơ 60 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự cho chức tìm kiếm 61 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự cho chức tìm thống kê 61 Hình 2.19 Biểu đồ lớp 62 Hình 3.1: Giao diện trang chủ 65 Hình 3.2: Giao diện trang đăng nhập 69 Hình 3.3: Giao diện trang quản trị 72 Hình 3.4: Giao diện trang thêm nhân viên 74 Hình 3.5: Giao diện danh sách nhân viên 75 Hình 3.5: Giao diện trang quản lý tin tức 76 LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin, môn Truyền thông & Mạng máy tính nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo ThS Lương Thị Minh Huế tận tình hướng dẫn, trực tiếp bảo em suốt thời gian làm đề tài Trong thời gian làm việc với cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Do thời gian hạn hẹp, nỗ lực đề tài em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn để đề tài em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Trên giới Việt Nam, CNTT có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển đất nước giới CNTT phát triển với tốc độ mạnh mẽ ứng dụng rộng rãi tất lĩnh vực, đặc biệt công tác quản lý Nó đóng góp phần lớn làm đơn giản hoá rút ngắn thời gian công sức nâng cao hiệu làm việc nhà quản lý Ở nước ta công tác quản lý nhân thực toán khó mà nhiều doanh nghiệp gặp phải Các thông tin liên quan đến nhân viên nhiều việc lưu trữ thông tin khó khăn phải thực tay Có nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót dễ giấy tờ liên quan… đặc biệt thời gian làm lâu tốn công sức Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài “Xây dựng Website quản lý nhân cho công ty VNPT Thái Nguyên” Đây đề tài không song chưa phổ biến trình quản lý nhân Vì vậy, em nghiên cứu đề tài với hy vọng góp phần giúp cho công việc quản lý nhân trở nên dễ dàng Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Lương Minh Huế, người hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Mặc dù cố gắng để hoàn thành công việc, xong thời gian có hạn việc thu thập thông tin thực tế, phân tích hệ thống thông tin, tập hợp tài liệu in ấn lập trình, chương trình em nhiều thiếu sót cần bổ sung Em mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC ĐÍCH Đây website quản lý nhân hỗ trợ cho việc quản lý nhân online cách hiệu Nhờ vào hệ thống website người quản lý quản lý đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ nhân viên cách đầy đủ gọn nhẹ nhất, thống kê, báo cáo cách rõ ràng xác Website thực phục vụ đối tượng phận quản lý nhân bên cạnh nhân viên công ty cập nhật hồ sơ cá nhân - Với nhân viên: thành viên website cấp tài khoản đăng nhập mật mặc định mã nhân viên, có quyền truy cập vào website để tự cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân Trang web giúp cho nhân viên: + Xem cập nhật số thông tin cá nhân + In thông tin cá nhân + Xem tin tức website + Download số biểu mẫu liên quan đến hành chính, nhân - Với người quản lý nhân sự: người có toàn quyền với chức trang web Người có tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý website nhằm: - Quản lý hồ sơ nhân viên công ty cách dễ dàng - Xuất thông tin, báo cáo, thống kê in danh sách nhân - Trả lời phản hồi khách hàng Và chức khách hàng có người quản lý có - Người quản trị trang web: Không thế, trang web phải có giao diện bát mắt, thân thiện, dễ sử dụng Vì giao diện đẹp giúp người quản lý khách hàng tương tác với hệ thống dễ dàng yếu tố thu hút khách hàng đến với trang web cửa hàng CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ PHP 1.1.1 Giới thiệu ngôn ngữ PHP a Lịch sử đời Năm 1995, Rasmus Lerdorf tạo PHP nhằm giải việc viết lặp lặp lại đoạn mã tạo trang Ban đầu tác giả có ý định tạo phân giải đơn giản để thay thẻ lệnh file HTML đoạn mã lệnh viết C b PHP ? PHP công nghệ phía máy chủ (server – side) không phụ thuộc môi trường (cross-platfom) Cả hai yếu tố quan trọng Khái niệm công nghệ phía máy chủ nói đến việc thứ PHP xảy máy chủ (ngược với máy khách máy người dùng) Tính chất không phụ thuộc môi trường cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành windows, Unix (và nhiều biến thể nó), Macintosh…Một điều quan trọng mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần chỉnh sửa chỉnh sửa Mã PHP thực thi phía Server, trình duyệt người dùng truy cập trang web có chứa đoạn mã PHP trình duyệt nhận trang kết xử lý từ Web server, người dùng biết đoạn mã viết Mã PHP bao cặp dấu Tập tin PHP có phần mở rộng php php3 PHP tương tự JSP ASP với tập thẻ lệnh dùng cho trang HTML Điểm đặc biệt PHP phát triển hoàn toàn cho tảng web, vậy, mà ứng dụng viết PHP ngắn gọn so với VBScript hay JSP Đây điểm mạnh PHP so với Perl Cú pháp PHP mượn từ nhiều ngôn ngữ khác C, Java, Perl PHP giao tiếp với nhiều hệ CSDL MySQL, MS Access, Sybase, Oracle Microsoft SQL Không có khả thao tác CSDL, PHP có nhiều khả khác IMAP, SNMP, LDAP, XML PHP chạy hầu hết tảng hệ thống Trình máy chủ phân giải mã lệnh PHP tải miễn phí từ trang web thức PHP Có lẽ yếu tố hấp dẫn PHP hoàn toàn miễn phí Với máy tính cấu hình vừa phải chạy Linux, cài đặt Apache, PHP MySQL, bạn có máy chủ phục vụ nhiều ứng dụng web tương đối Toàn chi phí thời gian bạn bỏ để cài đặt phần mềm PHP xem thay cho Perl PHP làm nhiều Perl, hạn chế làm cho PHP dễ học dễ dùng c Tại cần dùng PHP? PHP sử dụng để phát triển website động tốt, nhanh dễ dàng nghiên cứu giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính bền vững linh động khả phát triển không giới hạn Tất đặc tính miễn phí PHP mã nguồn mở PHP vừa dễ với người sử dụng vừa có khả làm thứ, đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp PHP sử dụng ngày nhiều bắt kịp ASP (vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nay) PHP modun thông dụng cho Apache (máy chủ Web phổ biến nhất) có mặt 12 triệu website 1.1.2 Sử dụng PHP a) Thẻ PHP Có loại khác thẻ PHP: - Kiểu Short: thẻ mặc định mà nhà lập trình PHP thường sử dụng - Kiểu định dạng XML: thẻ sử dụng với văn dạng XML - Kiểu Script: trường hợp muốn sử dụng PHP script tương tự khai báo Javascript hay VBScript echo “PHP script”; - Kiểu ASP: b) Gọi hàm PHP Để gọi hàm PHP, khai báo tương tự gọi hàm ngôn ngữ lập trình khác, hầu hết hàm gọi cần truyền tham số giá trị trả VD: Gọi hàm date() c) Truy cập biến Form Thông thường cần lấy liệu người dùng nhập, dùng thẻ form trang web nhằm ràng buộc tất thẻ input, selec, textarea Dữ liệu đến từ script biến PHP, nhận biết chúng cách sử dụng dấu $ trước tên biến Có hai cách để truy cập liệu form thông qua biến - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng POST: $_POST[‘tên_thẻ’] - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng GET: $_GET[‘tên_thẻ’] d) Khai báo biến PHP Engine không cần yêu cầu khai báo biến trước sử dụng, nhiên nên tập thói quen khai báo khởi tạo giá trị ban đầu cho biến trước sử dụng chúng e) Gán giá trị cho biến 10 Từ trang chủ người xem liên kết đến trang nội dung phải nhanh chóng dễ dàng tiện lợi Hình 3.1: Giao diện trang chủ - Phần (header): Bao gồm Tên công ty, nút tác vụ: Trang chủ, báo cáo, thống kê, tìm kiếm thoát Phần header giống tất trang, từ thành viên (là người quản lý quản trị) dễ dàng tìm kiếm nhân viên, xem báo cáo, thống kê Và thành viên dễ dàng đăng xuất (thoát) khỏi phiên làm việc 65 Hình 3.2 Giao diện header trang quản lý - Phần bên trái (leftbar): Hiển thị danh sách nhân viên 66 Hình 3.3 Giao diện leftbar trang quản lý 67 - Phần nội dung (content): Hiển thị tài liệu thuộc dạng thông tin, thông báo, số biểu mẫu nhân sự, trang website liên kết thống kê sơ tổng số thành viên công ty Hình 3.4 Giao diện content trang quản lý - Chân trang (Footer): Hiển thị menu hệ thống với chức menu tương tự phần header hiển thị ngày, hệ thống … Hình 3.5 Giao diện footer trang quản lý 68 3.2.2 Giao diện trang chi tiết Hình 3.6: Giao diện trang đăng nhập 69 Hình 3.7 Giao diện trang lấy lại mật 70 Hình 3.8 Giao diện trang tin tức Hình 3.9 Giao diện biểu mẫu 71 3.3 Thiết kế giao diện trang quản trị 3.3.1 Trang chủ Ở giao diện quản trị admin người quản lý có quyền đăng nhập vào để thực chức quản lý để quản trị website Hình 3.10: Giao diện trang quản trị - Phần (header): Hiển thị tên công ty Hình 3.11 Giao diện header trang quản trị - Phần bên trái (leftbar): menu bao gồm tác vụ quản lý hệ thống quản lý nhân Tại đây, quản trị viên tác động trực tiếp (thêm, sửa, xóa) lên danh mục quản lý Ngoài quản trị viên thay đổi thông tin cá nhân mật tài khoản thực đăng xuất phiên làm việc 72 Hình 3.12 Giao diện leftbar trang quản trị - Phần nội dung (content): Hiển thị thông tin tài khoản user quản trị hiển thị cho phép cập nhật ghi nhớ nhân user dạng ghi Tại người dung nhìn thấy thông báo kiện diễn tháng công ty, xem thống kê số lượng thành viên hệ thống, thông tin hệ thống kèm theo số công cụ hỗ trợ tìm kiếm Hình 3.13 Giao diện phần content trang quản trị 73 3.3.2 Giao diện trang chi tiết Hình 3.14 Giao diện trang đăng nhập Hình 3.15: Giao diện trang thêm nhân viên 74 Hình 3.16: Giao diện quản lý danh sách nhân viên Hình 3.17 Giao diện chức thống kê 75 Hình 3.18 Giao diện chức tìm kiếm nâng cao Hình 3.19: Giao diện trang quản lý tin tức Hình 3.20 Giao diện thay đổi thông tin tài khoản 76 KẾT LUẬN Sau hai tháng thực tập, em hoàn thành đề tài “Xây dựng Website quản lý nhân cho công ty VNPT Thái Nguyên” hướng dẫn tận tình cô giáo ThS Lương Thị Minh Huế Kết đạt - Tìm hiểu khái niệm PHP, MySQL… - Đã phân tích hệ thống theo hướng đối tượng UML, đưa biểu đồ Use case, biểu đồ lớp, biểu đồ trình tự - Thiết kế sở liệu - Nâng cao thêm kĩ lập trình, tổng hợp vấn đề giải vấn đề, kỹ đọc nghiên cứu tài liệu - Xây dựng Website quản lý nhân với chức - Chương trình có giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng - Dữ liệu đảm bảo an toàn, độ xác cao - Giảm tối thiểu thời gian truy nhập tìm kiếm liệu - Dễ dàng sử dụng quản lý Những hạn chế chương trình Do thời gian làm đề tài trình độ lực thân nhiều hạn chế nên chương trình em không tránh khỏi thiếu sót số công việc chưa làm như: - Website xây dựng chưa chuyên nghiệp, số module mang tính chất tham khảo - Các thao tác tìm kiếm chưa linh động, mẫu cập nhật chưa đầy đủ - Các chức đơn giản, chưa thích hợp với hệ thống quản lý lớn - Chưa giải trọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản lý - Tính thẩm mỹ chương trình chưa cao 77 Định hướng phát triển cho phần mềm tương lai - Tiếp tục tìm hiểu hoàn thiện số chức chưa thực ứng dụng - Xây dựng chương trình quản lý thông tin nhân có sử dụng internet để thông tin đồng với nhau, dễ sử dụng đồng thời dễ kiểm xoát trình thực - Xây dựng thêm thêm chức kiểm xoát trình thao tác user cấp quyền sử dụng chương trình - Hỗ trợ sở liệu để khả bảo mật, tốc độ truy vấn, khả quản lý liệu tốt - Xây dựng trang web có tính chuyên nghiệp bắt mắt để đưa trang web ứng dụng vào thực tế VNPT Thái Nguyên Cuối cùng, lần em xin chân thành cảm ơn Cô giáo ThS.Lương Minh Huế, người tận tình bảo em, hướng dẫn giúp đỡ em nhiều suốt trình thực tập chuyên ngành Kính chúc thầy cô giáo sức khỏe hạnh phúc Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hậu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] John Duckett, “Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS”, Published by Wiley Publishing, Inc, 2004 [2] Tom Negrino, Dori Smith, “Visual QuickStart Guide JavaScript and Ajax for the Web, Sixth Edition”, Published by Peachpit Press, 2006 [3] Bải giảng môn Phát triển ứng dụng web, nhóm giáo viên môn: HTTT biên soạn [4] Lê Minh Hoàng, “Sử dụng DHTML CSS cho thiết kế web động”, NXB Lao Động Xã Hội, 2006 [5] JULIE C MELONI, “Teach Yourself PHP, MySQL® and Apache All in One”, Published by Sams Publishing, 2003 [6] Nguyễn Thiên Bằng (2005), Giáo Trình Nhập Môn PHP & MySQL - Xây Dựng Ứng Dụng Web, Nhà Xuất Bản Lao động - Xã hội [7] Phạm Hữu Khang (2007), Xây Dựng Ứng Dụng Web Bằng PHP Và MySQL, Nhà Xuất Bản Phương Đông [8] Nguyễn Trường Sinh (2005), Sử Dụng PHP & MySQL Thiết Kế Web Động, Nhà Xuất Bản Thống kê [9] Nguyễn Tấn Trường (2005), Hướng Dẫn Thực Hành PHP Và MySQL Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Thanh Niên 79 ... Xây dựng Website quản lý nhân cho công ty VNPT Thái Nguyên Đây đề tài không song chưa phổ biến trình quản lý nhân Vì vậy, em nghiên cứu đề tài với hy vọng góp phần giúp cho công việc quản lý. .. cảm ơn! MỤC ĐÍCH Đây website quản lý nhân hỗ trợ cho việc quản lý nhân online cách hiệu Nhờ vào hệ thống website người quản lý quản lý đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ nhân viên cách đầy đủ... hành chính, nhân - Với người quản lý nhân sự: người có toàn quyền với chức trang web Người có tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý website nhằm: - Quản lý hồ sơ nhân viên công ty cách dễ dàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty VNPT thái nguyên , Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty VNPT thái nguyên , Xây dựng website quản lý nhân sự cho công ty VNPT thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay