Tìm hiểu công nghệ unity và xây dựng game candy

98 93 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:26

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên đặc biệt thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin thầy cô môn Công nghệ phần mềm tạo điều kiện cho em thực tập chuyên ngành trang bị cho em kiến thức sở, kiến thức chuyên ngành để em thực làm hoàn thành đề tài thực tập Và em xin chân thành cảm ơn thầy cô nhiệt tình hướng dẫn em suốt thời gian thực làm thực tập chuyên ngành vừa qua Trong trình làm đồ án trình làm báo cáo em khó tránh khỏi sai sót, em mong thầy cô thông cảm bỏ qua cho em Em mong nhận ý kiến đóng góp quý giá thầy cô để thực tập chuyên ngành em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Văn Vượng LỜI CAM ĐOAN Em Nguyễn Văn Vượng xin cam đoan: - Đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu hoàn toàn thực tế sở số liệu thực tế thực theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn - Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng - Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo - Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Vượng LỜI MỞ ĐẦU Ngành công nghệ thông tin ngành khoa học ngày phát triển mạnh mẽ ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác đóng góp phần lớn cho phát triển đất nước phát triển người Hiểu theo nghĩa rộng tổng quát việc sử dụng công nghệ đại vào việc tạo ra, lưu trữ, truyền dẫn thông tin, khai thác thông tin Cùng với xu hướng phát triển phương tiện truyền thông Radio, Báo,… việc sử dụng Internet ngày phổ biến hơn, có kho thông tin khổng lồ phục vụ nhu cầu, mục đích mà ta cần dùng Và công nghệ thông tin ngày phát triển lợi ích đem lại cho tất người dùng cho xã hội Ngày nay, Một báo cáo lĩnh vực game toàn cầu đường trở thành công nghiệp nhiều tỷ USD, với giá trị dự kiến lên tới 117 tỷ USD (khoảng 2,2 triệu tỷ VND) năm tới Theo ông Darwin Tardio, Philippines có khoảng 50 công ty phát triển game khoảng 4,000 nhân viên hoạt động ngành Ông nhắc tới Việt Nam quốc gia có tiềm phát triển game lớn với khoảng 10,000 người làm việc lĩnh vực game đà phát triển mạnh Sự tăng trưởng liên tục phổ biến điện thoại di động smartphone Trước đây, nhắc đến công việc phát triển game người lắc đầu cho định hướng nghề nghiệp khó khăn với đầy thử thách, hoài nghi Tuy nhiên, công việc phát triển game trở nên thoải mái nhiều không bị giới hạn tảng có phần hardcore console PC Những thiết bị smartphone, tablet thiết bị di động khác với hệ điều hành đáng tin cậy tạo nên nhiều hội dành cho nhà phát triển game triển vọng Phát triển trò chơi thử thách vui.Theo chia sẻ chuyên gia ngành, phát triển game công việc không đơn giản chút Nó thực việc chơi thật nhiều game Trên thực tế thực trình bao gồm nhiều đêm không ngủ, nỗ lực hết mình, cống hiến thành viên Tuy nhiên, tất đam mê, lượng đêm trắng đáng công bạn thấy sản phẩm đời với hoàn thiện nhận sư hưởng ứng nhiệt tình game thủ Sau thời gian em tìm hiểu unity tiến hành xây dựng game candy nhằm mục đích biết cách sử dụng thành thạo công cụ phát triển tạo game nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí người Trong qua trình tìm hiểu unity xây dựng game nhiều thiếu xót, kiến thức học hỏi em hạn chế Do đó, em chưa làm game hoàn thiện toàn diện, chưa đầy đủ mặt, chưa dùng hết thành phần unity Trong trình em Tìm hiểu công nghệ Unity xây dựng Game Candy làm báo cáo nhiều thiếu xót em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan ngôn ngữ C# 1.1.1 Biến, hằng, toán tử 1.1.2 Quy tắc lập trình, ứng dụng Console Application 1.1.3 Kiểu lệu - Cấu trúc điều khiển - Cấu trúc lặp 1.1.4 Cấu trúc điều khiển 1.1.5 Cấu trúc lặp 10 1.2 Tổng quan Unity 12 1.2.1 Giới thiệu Unity 12 1.2.2 Các khái niệm 13 1.3 Tựa Game Puzzle 28 1.3.1 Giới thiệu Game Puzzle28 1.3.2 Xu Hướng Phát triển tựu game Puzzle 29 CHƯƠNG KHẢO SÁT,PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GAME 34 2.1.Khảo sát 34 2.2 Hướng giải kế hoạch thực 34 2.3 Mục tiêu cần đạt 35 2.4 Phân tích thiết kế hệ thống 35 2.4.1 Xác định tác nhân use case chương trình 2.4.2 Biểu đồ Use Case tổng quan 35 2.5 Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) 38 2.6 Biểu đồ cộng tác 40 2.7 Biểu đồ lớp (Class Diagram) 43 2.8 Biểu đồ Hoạt động 48 CHƯƠNG XÂY DỰNG GAME CANDY 49 3.1 Giới thiệu chương trình 49 3.2 Giao diện trò chơi 50 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 35 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan ngôn ngữ C# Ngôn ngữ C# đơn giản, khoảng 80 từ khóa mười kiểu liệu xây dựng sẵn Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao thực thi khái niệm lập trình đại C# bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại Và ngôn ngữ C# hội đủ điều kiện vậy, xây dựng tảng hai ngôn ngữ mạnh C++ Java Ngôn ngữ C# phát triển đội ngũ kỹ sư Microsoft, người dẫn đầu Anders Hejlsberg Scott Wiltamuth Cả hai người điều người tiếng, Anders Hejlsberg biết đến tác giả Turbo Pascal, ngôn ngữ lập trình PC phổ biến Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, thành công việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server Phần cốt lõi hay gọi trái tim ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hỗ trợ cho việc định nghĩa làm việc với lớp Những lớp định nghĩa kiểu liệu mới, cho phép người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mô hình tốt để giải vấn đề Ngôn ngữ C# chứa từ khóa cho việc khai báo kiểu lớp đối tượng phương thức hay thuộc tính lớp, cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, đa hình, ba thuộc tính ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Trong ngôn ngữ C# thứ liên quan đến khai báo lớp điều tìm thấy phần khai báo Định nghĩa lớp ngôn ngữ C# không đòi hỏi phải chia tập tin header tập tin nguồn giống ngôn ngữ C++ Hơn nữa, ngôn ngữ C# hỗ trợ kiểu XML, cho phép chèn tag XML để phát sinh tự động document cho lớp C# hỗ trợ giao diện interface, xem cam kết với lớp cho dịch vụ mà giao diện quy định Trong ngôn ngữ C#, lớp kế thừa từ lớp cha, tức không cho đa kế thừa ngôn ngữ C++, nhiên lớp thực thi nhiều giao diện Khi lớp thực thi giao diện hứa cung cấp chức thực thi giao diện Trong ngôn ngữ C#, cấu trúc hỗ trợ, khái niệm ngữ nghĩa thay đổi khác với C++ Trong C#, cấu trúc giới hạn, kiểu liệu nhỏ gọn, tạo thể yêu cầu hệ điều hành nhớ so với lớp Một cấu trúc kế thừa từ lớp hay kế thừa cấu trúc thực thi giao diện Ngôn ngữ C# cung cấp đặc tính hướng thành phần (component-oriented), thuộc tính, kiện Lập trình hướng thành phần hỗ trợ CLR cho phép lưu trữ metadata với mã nguồn cho lớp Metadata mô tả cho lớp, bao gồm phương thức thuộc tính nó, bảo mật cần thiết thuộc tính khác Mã nguồn chứa đựng logic cần thiết để thực chức Do vậy, lớp biên dịch khối self-contained, nên môi trường hosting biết cách đọc metadata lớp mã nguồn cần thiết mà không cần thông tin khác để sử dụng Một lưu ý cuối ngôn ngữ C# ngôn ngữ hỗ trợ việc truy cập nhớ trực tiếp sử dụng kiểu trỏ C++ từ khóa cho dấu ngoặc [] toán tử Các mã nguồn không an toàn (unsafe) Và giải phóng nhớ tự động CLR không thực việc giải phóng đối tượng tham chiếu sử dụng trỏ chúng giải phóng 1.1.1 Biến, hằng, toán tử Biến a Khái niệm  Biến vùng lưu trữ ứng với kiểu liệu  Biến gán giá trị thay đổi giá trị thực lệnh chương trình b Khai báo biến Sau khai báo biến phải gán giá trị cho biến [ = ] ; VD: class Bien { static void Main() { // Khai bao va khoi tao bien int bien = ; System.Console.WriteLine("khoi tao: bien = {0}", bien) ; // Gan gia tri cho bien bien = ; // Xuat man hinh System.Console.WriteLine("gan: bien = {0}", bien) ; } } Hằng a Khái niệm  Hằng biến giá trị không thay đổi thực lệnh chương trình  Hằng phân làm loại:  Giá trị (literal)  Biểu tượng (symbolic constants)  Kiểu liệt kê (enumerations) b Giá trị Trong C#, trước dùng biến biến phải khởi tạo không trình biên dịch báo lỗi biên dịch Ta khai báo biến trước, sau khởi tạo sử dụng; hay khai báo biến khởi gán lúc khai báo VD: int x; // khai báo biến trước x = 5; // sau khởi gán giá trị sử dụng int y = x; // khai báo khởi gán lúc c Kiểu liệt kê Là tập hợp tên có giá trị số không thay đổi (danh sách liệt kê) Cú pháp kiểu liệt kê: { = , = , , }; VD: enum NhietDoNuoc { DoDong = 0, DoNguoi = 20, DoAm = 40, DoNong = 60, DoSoi = 100, }; Toán tử Ngôn ngữ C# bao gồm toán tử sau:  Toán tử toán học: + , - , * , / , %  Toán tử tăng / giảm: += , -= , *= , /= , %=  Toán tử tăng / giảm đơn vị: ++ , - Toán tử gán: =  Toán tử quan hệ: == , != , > , >= , < ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ unity và xây dựng game candy , Tìm hiểu công nghệ unity và xây dựng game candy , Tìm hiểu công nghệ unity và xây dựng game candy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay