Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành android

89 92 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành Công nghệ thông tin Đề tài: XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRA CỨU TUYẾN XE TẠI THÁI NGUYÊN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID Sinh viên thực hiện: TRIỆU ĐỨC THÁI Lớp : KTPM-K10B Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN NÚI Thái Nguyên, năm 2016 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh XML HTML 18 Bảng 1.2 Các ký tự sử dụng chuỗi URL 25 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Kiến trúc thành phần hệ điều hành Android Hình 1.2 Sơ đồ kiện vòng đời Activity 12 Hình 1.3 Sơ đồ kiện vòng đời service 13 Hình 1.4 Cấu trúc phân cấp View 15 Hình 1.5 Hoạt động Intent 15 Hình 1.6 Sơ đồ cấu trúc tài liệu XML Hình 1.7 Mô hình Webservice Hình 1.8 Google Map 22 Hình 1.9 Google Earth 22 17 20 Hình 2.1 Biểu đồ UserCase tổng quát 42 Hình 2.2 Biểu đồ UseCase chức tìm xe khách 43 Hình 2.3 Biểu đồ UseCase chức xem thông tin xe khách43 Hình 2.4 Biểu đồ UseCase chức xem thông tin xe buýt 44 Hình 2.5 Biểu đồ UseCase chức xem thông tin Taxi Hình 2.6 Biểu đồ UseCase chức xem đánh dấu 44 45 Hình 2.7 Các lớp phần mềm 45 Hình 2.8 Biểu đồ lớp cho chức tìm xe khách 46 Hình 2.9 Biểu đồ lớp cho chức xem danh sách xe khách 46 Hình 2.10 Biểu đồ lớp cho chức xem thông tin xe khách47 Hình 2.11 Biểu đồ lớp cho chức tìm xe buýt 47 Hình 2.12 Biểu đồ lớp cho chức tìm taxi 48 Hình 2.13 Biểu đồ lớp cho chức xem đánh dấu 48 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự chức tìm xe khách 49 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự chức xem thông tin xe khách 49 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự chức tìm xe buýt 50 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự chức tìm Taxi 50 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự chức xem đánh dấu Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động tìm xe khách 51 51 Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động xem thông tin xe khách 52 Hình 2.21 Biểu đồ hoạt động xem thông tin xe buýt Hình 2.22 Biểu đồ hoạt động tìm Taxi 52 53 Hình 2.23 Biểu đồ hoạt động xem đánh dấu 53 Hình 3.1 Giao diện phần mềm 54 Hình 3.2 Giao diện tìm xe khách 55 Hình 3.3 Giao diện chọn tỉnh 56 Hình 3.4 Giao diện chọn bến xe 57 Hình 3.5 Giao diện xem chọn xe khách 58 Hình 3.6 Giao diện xem chi tiết thông tin xe khách 59 Hình 3.7 - 3.8 Giao diện xem lộ trình xe khách Google Map 60 Hình 3.9 Giao diện xem danh sách tuyến xe buýt 61 Hình 3.10 Giao diện xem thông tin tuyến xe buýt Hình 3.11 Giao diện xem taxi 62 63 Hình 3.12 Giao diện xem đánh dấu 64 Hình 3.13 - 3.14 Giao diện chia sẻ ứng dụng thông tin ứng dụng 65 LỜI CẢM ƠN Được phân công khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên với đồng ý Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Văn Núi, thực đề tài “Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android” Để hoàn thành khoá luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Đại Học Công nghệ thông tin Truyền thông Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Văn Núi tận tình, chu đáo hướng dẫn thực khoá luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót mà thân chưa thấy Tôi mong góp ý quý thầy, cô giáo bạn để khoá luận hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Sinh viên TRIỆU ĐỨC THÁI LỜI MỞ ĐẦU Ngày phương tiện giao thông ngày phổ biến Hệ thống giao thông ngày mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu lại vận chuyển người dân Tại bến xe Thái Nguyên có khoảng 600 xe khác đến 30 tỉnh thành nước Và có 12 chuyến xe buýt hoạt động địa bàn tỉnh Với số lượng xe lớn vậy, việc di chuyển thuận tiện việc tìm kiếm xe thích hợp với yêu cầu lại gặp nhiều khó khăn Nhằm góp phần nâng cao chất lượng tìm kiếm, định nghiên cứu xây dựng đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android” Phần mềm cung cấp thông tin đầy đủ chuyến xe từ thành phố Thái Nguyên huyện, tỉnh tuyến xe buýt tỉnh Với phần mềm này, mong giúp cho người tìm xe dễ dàng, thuận tiện Người dùng tra cứu thông tin tuyến xe, giá vé, lộ trình, nhà xe, số điện thoại, cách hiệu Tôi mong đề tài đón nhận có ý kiến đóng góp để phát triển hoàn thiện Hi vọng ngày không xa, sản phẩm phần mềm ứng dụng rộng rãi đời sống Đề tài “Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android” bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Xây dựng phần mềm CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Hệ điều hành Android  Giới thiệu hệ điều hành Android Android hệ điều hành di động dựa phiên sửa đổi Linux Được phát triển vào năm 2005 với dự án tên “Android” Như phần chiến lược để lấn sâu vào lĩnh vực di động Google Android mua toàn trình phát triển đội phát triển Đây át chủ Google để cạnh tranh thị phần hệ điều hành di động với Apple Google Android muốn mở miễn phí, hầu hết mã android được đưa dạng mã nguồn mở Apache License, điều tương đương với việc muốn sử dụng Android làm cách tải mã nguồn android đầy đủ Hơn nhà cung cấp (thường nhà phát triển phần cứng) thêm phần mở rộng tùy biến cho android để phân biệt sản phẩm họ với sản phẩm người khác Điều đơn giản làm cho mô hình phát triển android hấp dẫn khơi dậy quan tâm nhiều nhà cung cấp Những nhà sản xuất coi android giải pháp – họ tiếp tục thiết kế phần cứng riêng sử dụng android hệ điều hành Ưu điểm việc áp dụng android cung cấp cách tiếp cận thống để phát triển ứng dụng Các nhà phát triển cần phát triển cho android ứng dụng họ chạy nhiều thiết bị khác nhau, miễn thiết bị hỗ trợ cách sử dụng android Trong giới điện thoại thông minh ứng dụng phần quan trọng chuỗi thành công Do nhà sản xuất thiết bị coi Android hy vọng tốt để thách thức công Apple  Những đặc trưng hệ điều hành Android Application framework: cho phép sử dụng lại thay thành phần lập trình ứng dụng Dalvik virtual machine: tối ưu hóa cho thiết bị di động Intergrated browser: trình duyệt tích hợp, dựa chế WebKit mã nguồn mở SQLite: sơ sở liệu môi trường di động Media support: hỗ trợ định dạng audio, video hình ảnh thông dụng GSM Telephony: mạng điện thoại di động (phụ thuộc vào phần cứng) Bluetooth, EDGE, 3G, WiFi: chuẩn kết nối liệu (phụ thuộc vào phần cứng) Camera, GPS, la bàn, gia tốc kế: (phụ thuộc vào phần cứng) Môi trường phát triển phong phú: bao gồm thiết bị mô phỏng, công cụ cho việc dò tìm lỗi, nhớ định hình hiệu plugin cho Eclipse IDE  Các tính hỗ trợ sẵn hệ điều hành Android Các tính hổ trỡ tùy thuộc vào cấu hình phần cứng phần mềm Storage: Sử dụng SQLite, sở liệu quan hệ nhẹ cho việc lưu trữ liệu Connectivity: Hỗ trợ GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth (bao gồm AD2P AVRCP), Wifi, LTE WiMAX Messaging: hỗ trợ SMS MMS Web browser: Dựa mã nguồn mở Webkit, với công nghệ JavaScript V8 Chrome Media support: Bao gồm hỗ trợ phương tiện truyền thông sau: H.263, H.264 (Trong 3GP MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (3GP container), AAC, HE-AAC (MP4 3GP container), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF BMP Hardware support: Accelerometer Sensor, Camera, Digital Compass, Proximity Sensor GPS Multi-touch: Hỗ trợ hình cảm ứng đa điểm Multi-tasking: Hỗ trợ ứng dụng đa tác vụ Flash support: Android 2.3 hỗ trợ Flash 10.1 Tethering: Hỗ trợ kết nối internet không dây/có dây  Kiến trúc thành phần hệ điều hành Android Mô hình sau thể đầy đủ kiến trúc thành phần hệ điều hành Android Hình Kiến trúc thành phần hệ điều hành Android  Linux kernel (nhân Linux) Kernel Linux hoạt động lớp trừu tượng hóa phần cứng tầng phần mềm Lớp chứa tất thiết bị mức thấp điều khiển thành phần phần cúng khác thiết bị Android  Libraries Libraries bao gồm tập hợp thư viện lập trình chứa mã lệnh cung cấp tính thao tác hệ điều hành Một số thư viện liệt kê đây: System C library: a BSD-derived triển khai thư viện hệ thống ngôn ngữ C chuẩn, nhúng vào thiết bị dựa hệ điều hành Linux Media Libraries – Dựa PacketVideo's OpenCORE; thư viện hỗ trợ cho việc chơi nhạc, quay phim, chụp hình theo định dạng file MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, and PNG Surface Manager – Quản lý truy cập đến hệ thống hiển thị lớp đồ họa 2D, 3D từ tầng ứng dụng LibWebCore – Thư viện dùng để tạo nên thành phần webview Android nhúng vào nhiều ứng dụng SGL – Thư viện hỗ trợ đồ hoạ 2D 3D libraries – Thư viện đồ họa 3D FreeType - bitmap and vector font rendering SQLite – Một sở liệu nhỏ dùng cho thiết bị cầm tay có nhớ hạn chế SQLite quan hệ sở liệu khác  Android runtime Tại tầng với Libraries, android runtime cung cấp lõi thư viện cho phép nhà phát triển viết ứng dụng android cách sử dụng ngôn ngữ lập trình java Android runtime bao gồm máy ảo Dalvik, cho phép ứng dụng android chạy tiến trình riêng Dalvik máy ảo chuyên dụng thiết kế đặc biệt cho android tối ưu hóa cho thiết bị điện thoại di động với giới hạn nhớ CPU  Application framework 2.4.3 Android runtime Bằng cách cung cấp tảng phát triển mở, Android cung cấp cho nhà phát triển khả xây dựng ứng dụng phong phú sáng tạo Nhà phát triển tự tận dụng thiết bị phần cứng, thông tin địa điểm truy cập, dịch vụ chạy nền, thiết lập hệ thống báo động, thêm thông báo để 10 Hình Giao diện tìm xe khách - Chức năng: Giao diện tìm xe khách giúp người dùng tìm kiếm danh sách tuyến xe xuất phát từ bến xe Thái Nguyên bến xe số tỉnh nước Người dùng chọn tên tỉnh, sau chọn tên bến (chỉ chọn chọn tên tỉnh) nhấn nút “Tìm xe” Hệ thống tìm kiếm đưa kết mong muốn Lưu ý: nút “Tìm xe” nhấn chọn tỉnh bến xe 75 Hình Giao diện chọn tỉnh - Chức năng: Chọn tỉnh đến có lộ trình xuất phát bến xe Thái Nguyên Trả kết cho mục “Tỉnh” giao diện tìm xe khách 76 Hình Giao diện chọn bến xe - Chức năng: Chọn bến đến tỉnh chọn Trả kết cho mục “Bến” giao diện tìm xe khách 77 Hình Giao diện xem chọn xe khách - Chức năng: Xem chọn thông tin tuyến xe khách đến bến xe tỉnh chọn, chuyển hướng từ giao diện tìm xe khách nhấn nút “Tìm kiếm” Người dùng chọn mục để xem chi tiết nhấn vào nút gọi điện để gọi điện thoại tới nhà xe 78 Hình Giao diện xem chi tiết thông tin xe khách - Chức năng: Xem tất thông tin tên tuyến, xuất bến, giá vé, số điện thoại, cự ly, biển số xe, đơn vị vận tải lộ trình tuyến xe chọn Người dùng nhấn vào nút dấu phía để lưu lại vào mục đánh dấu Hoặc nhấn vào nút Bản đồ để xem lộ trình Google Map 79 80 Hình - Giao diện xem lộ trình xe khách Google Map - Chức năng: Xem lộ trình tuyến xe chọn Google Map 81 Hình Giao diện xem danh sách tuyến xe buýt - Chức năng: Xem danh sách 12 tuyến buýt hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên Người dùng chọn vào mục để xem chi tiết 82 Hình Giao diện xem thông tin tuyến xe buýt - Chức năng: Xem thông tin tuyến xe buýt chọn Thông tin thời gian hoạt động, thời gian chờ, giá vé lộ trình Người dùng nhấn vào nút dấu để lưu lại 83 Hình Giao diện xem taxi - Chức năng: Đây chức phụ phần mềm Cho phép người dùng xem thông tin số Taxi hoạt động tỉnh Thái Nguyên Có thể nhấn vào số điện thoại để gọi điện 84 Hình Giao diện xem đánh dấu - Chức năng: Hiển thị danh sách tuyến xe khách xe buýt đánh dấu Có thể chọn mục để xem chi tiết xóa bỏ cách nhấn nút X 85 Hình - Giao diện chia sẻ ứng dụng thông tin ứng dụng 86 KẾT LUẬN  Kết đạt được:  Hiểu rõ hệ điều hành Android cách xây dựng phần mềm hệ điều hành Android  Xây dựng thành công phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android  Xử lý số thuật toán, lưu trữ sở liệu, Google Map Android API,  Những mặt hạn chế:  Chưa cập nhật nhiều thông tin lộ trình xe buýt  Giao diện chưa đẹp  Hướng phát triển  Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, hoạt động tốt  Cập nhật thêm thông tin lộ trình tuyến xe  Phát triển ứng dụng tảng khác Android  Phát triển thông tin tuyến xe quy mô nước  87 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Mark L Murphy, Beginning Android 2, Nxb Apress, 2010  Reto Meier, Professional Android™ Application Development, Nxb Wrox, 2010  Wei-Meng Lee, Beginning Android Application Development, Nxb Wrox 2010  Hệ điều hành Android http://vi.wikipedia.org/wiki/Android  Google Map Android API  https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/ 88 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 89 ... khăn Nhằm góp phần nâng cao chất lượng tìm kiếm, định nghiên cứu xây dựng đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android Phần mềm cung cấp thông... Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên với đồng ý Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Văn Núi, thực đề tài Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android Để hoàn thành khoá... sản phẩm phần mềm ứng dụng rộng rãi đời sống Đề tài Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe Thái Nguyên hệ điều hành Android bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành android , Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành android , Xây dựng phần mềm tra cứu tuyến xe tại thái nguyên trên hệ điều hành android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay