Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông

61 123 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:25

LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin, môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo ThS Nguyễn Thu Phương tận tình hướng dẫn, trực tiếp bảo em suốt thời gian làm thực tập tốt nghiệp Trong thời gian làm việc với cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích từ cô mà học tinh thần làm việc, thái độ tìm tìm hiểu học tập nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Công việc quản lý lịch giảng dạy xếp lịch thi công việc thường xuyên kì học giảng viên trưởng môn Hiện việc quản lý file excel tải từ website nhà trường khó khăn, giao diện không trực quan Bên cạnh việc tìm kiếm giảng viên không trùng lịch dạy để xếp coi thi làm tay công việc khó khăn đòi hỏi thời gian lớn Chính nhu cầu cần thiết công cụ để hỗ trợ việc quản lý lịch giảng dạy xếp lịch coi thi vô cần thiết Bên cạnh việc sử dụng liệu từ file excel khó khăn để phát triển ứng dụng hỗ trợ Với mục tiêu số hóa liệu lịch giảng dạy lịch coi thi giảng viên sở liệu nhằm mục đích cung cấp liệu cho phát triển ứng dụng sử dụng liệu lịch giảng dạy giảng viên Với mục tiêu lý nên em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông” Em hi vọng trình tìm hiểu xây dựng đề tài giúp thân có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho trình học tập làm việc sau Trong trình làm đề tài nhiều thiếu xót hạn chế em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô để em hoàn thành tốt công việc Do thời gian hạn hẹp, nỗ lực đề tài đồ án tốt nghiệp em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn để đồ án tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Văn Hiếu LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp em, hướng dẫn từ Giáo viên Th.S Nguyễn Thu Phương – giảng viên trường đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực không chép từ báo cáo thực tập đồ án khác trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thân thu thập từ nguồn khác dẫn tài liệu tham khảo Nếu có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Văn Hiếu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Mục đích xây dựng đề tài 1.1.2 Phạm vi đề tài 1.2 Cở sở lý thuyết 1.2.1 Cakephp Framwork 1.2.2 Ngôn ngữ HTML 13 1.2.3 Ngôn ngữ Javascript 15 1.2.4 Ngôn ngữ PHP 16 1.2.5 Hệ quản trị CSDL MySQL 20 1.2.6 Công nghệ Responsive Boostrap 21 1.2.7 Json 27 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 28 2.1 Khảo sát hệ thống 28 2.1.1 Thực trạng việc phân công môn CNPM 28 2.1.2 Phần mềm quản lý lịch 29 2.1.3 Mô tả hệ thống 29 2.1.4 Một số bảng biểu kèm theo 30 2.2 Mục tiêu đề tài 31 2.3 Các yêu cầu chức hệ thống 31 2.4 Phân tích thiết kế 32 2.4.1 Biểu đồ Use case 32 2.4.2 Biểu đồ cộng tác 37 2.4.3 Biểu đồ trình tự 40 2.4.4 Biểu đồ lớp 44 2.4.5 Thiết kế sở liệu 45 2.4.6 Thiết kế API 46 CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 48 3.1 Giao diện trang đăng nhập 48 3.2.Giao diện trang import lịch giảng dạy 49 3.3.Giao diện trang xem lịch giảng dạy 49 3.4 Giao diên trang import kế hoạch thi 50 3.5.Giao diện trang xếp lịch thi 50 3.6.Giao diện đăng nhập trang quản trị 51 3.7 Giao diện menu quản trị 51 3.8 Ứng dụng sử dụng api – ICTU SOCIAL 53 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 cấu trúc thư mục cakephp 10 Hình 2 Sơ đồ hoạt động cakephp 11 Hình 2.3: Cấu trúc thư mục bootstrap 23 Hình 2.4: Ví dụ Bootstrap 24 Hình 2.5: Ví dụ Bootstrap 26 Hình 3.1: Lịch giảng dạy sử dụng mẫu 30 Hình 3.2: Lịch thi sử dụng mẫu 31 Hình 3.3: Biểu đồ use case user 33 Hình 3.4: Biểu đồ user tài khoản trưởng môn 34 Hình 3.5: Biểu đồ use case Admin 35 Hình 3.6: Biểu đồ UC đăng nhập 37 Hình 3.7: Biểu đồ Use case import lịch giảng dạy 38 Hình 3.8: Biểu đồ Use case xem lịch giảng dạy 38 Hình 3.9: Biểu đồ Use case Import kế hoạch thi 38 Hình 3.10: Biểu đồ Use case xếp lịch thi 39 Hình 3.12: Biểu đồ trình tự đăng nhập 40 Hình 3.13: Biểu đồ trình tự import lịch giảng dạy 41 Hình3.14: Biểu đồ trình tự xem lịch giảng dạy 41 Hình 3.15: Biểu đồ trình tự import kế hoạch thi 42 Hình 3.17: Biểu đồ trình tự xem lịch thi 43 Hình 3.18: Biểu đồ lớp 44 Hinh 3.19 Thiết kế sở liệu 45 Hình 4.1: Giao diện trang đăng nhập 48 Hình 4.4: Giao diện import kế hoạch thi 50 Hình 4.5: Giao diện xếp lịch thi 51 Hình 4.6: Giao diện đăng nhập trang quản lý 51 LỜI NÓI ĐẦU Tổng quan vấn đề nghiên cứu Lý chọn đề tài Dựa tình hình thực tế việc quản lý giảng viên phân công coi thi môn công nghệ phần mềm Hiện việc giảng viên tự quản lịch cá nhân thông qua giấy tờ quản lý file excel máy tính Việc thay đổi lịch trình giảng dạy khó phân công thi tính trạng trùng lịch thi khó khăn cho người phân công Hiện có số hệ thống quản lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài xây dựng hệ thống quản lý lịch giảng viên, hỗ trợ tích cực trình phân công lịch thi Giúp giảng viên xem cập nhật lịch cá nhân nhanh chóng tiện lợi Cán phân công coi thi hỗ trợ tiện lợi, dễ dàng, đảm bảo không trùng lịch giảng viên CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Từ thực tế trình quản lý lịch cá nhân giảng viên Sự trùng chéo phân công coi thi khó khăn xem lịch giảng dạy giảng viên Để cho trình quản lý lịch cá nhân trở nên đơn giản số hóa hỗ trợ giảng viên trình cập nhật quản lý lịch thân em đưa định chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông” 1.1.1 Mục đích xây dựng đề tài Xây dựng hệ thống website cho phép import quản lý lịch giảng dạy giảng viên Từ liệu lịch giảng dạy giảng viên hỗ trợ trình phân công lịch thi đảm bảo không bị trùng lặp 1.1.2 Phạm vi đề tài Hệ thống áp dụng cho trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông trường đại học sử dụng chung mấu biểu khối đại học Thái Nguyên 1.2 Cở sở lý thuyết 1.2.1 Cakephp Framwork CakePHP Framework cho php Mục đích cung cấp framework cho người sử dụng php phát triển ứng dụng web nhanh, mạnh mẽ, linh họat điều quan trọng CakePHP OpenSource Để sử dụng nó, yêu cầu người làm phải biết kiến thức như: Cơ PHP HTML, Kiến trúc MVC, Lập trình hướng đối tượng Một số tính CakePHP : • Nguồn mở, miễn phí, có cộng đồng sử dụng hỗ trợ rộng lớn • Tương thích PHP4 PHP5 • Mô hình MVC • Đa ngôn ngữ • Sinh code tự động • Caching • Phân quyền (ACL) • Kiểm tra ràng buộc liệu • Xây dựng nhiều thư viện hỗ trợ cho View như: Ajax, HTML Form, Javascript… • Xây dựng nhiều thư viện hỗ trợ cho Controller: Email, Security, Session, Cookies, Request Handling • Dễ dàng viết thêm thư viện hỗ trợ, liên kết với ứng dụng khác (thông qua vendors) • Đa giao diện • Hỗ trợ nhiều hệ quản trị CSDL Cấu trúc thư mục CakePHP Sau tải giải nén CakePHP, bạn thấy files thư mục sau : app: nơi chứa mã nguồn ứng dụng bạn (phần quang trọng) cake: nơi chứa mã nguồn CakePHP Bạn không nên chỉnh sửa files thư mục bạn không hiểu rõ chúng vendors: chứa ứng dụng bên thứ 3, phục vụ cho ứng dụng bạn plugins: chứa thành phần mở rộng dùng cho ứng dụng Hình 2.1 cấu trúc thư mục cakephp Ghi : Config Chứa file cấu hình hệ thống Controllers Chứa controller component Locale Chứa file ngôn ngữ , phục vụ cho ứng dụng đa ngôn ngữ Molels Chứa file Model behavor, datasource Plugins Chứa gói mở rộng TmpThư mục tạm ứng dụng Vendors Chứa ứng dụng bên thứ Views Chứa file giao diện Webroot Chứa tài liệu (hình ảnh,file ), file CSS , file javascript… Kiến trúc CakePHP CakePHP hoạt động theo mô hình MVC 10 VD: http://thuctap.buivanhieu.com/index.php?route=cntt/api/lich&token=LoeeKX Do9L2AuCBbkkSXdPy2FN9QOzzr { "status": true, "data": { "current": { "subject": [ { "subjectId": 1, "subjectName": "Ki\u1ebfn tr\u00fac ph\u1ea7n m\u1ec1m", "subjectFullName": "Ki\u1ebfn tr\u00fac ph\u1ea7n m\u1ec1m K11A.KTPM.D1.N01", "subjectTeacher": "K11A.KTPM.D1.N01" } ], "table": [ { "subjectId": 1, "subjectPlace": "C3.201", "subjectTime": "1,2,3", "subjectDate": "28\/12\/2015" }, ] } } 47 } Status: kết trình truy vấn lịch Data: + Subject: danh sách lớp có lịch giảng dạy + Table: Chi tiết ngày dạy lịch giảng dạy coi thi địa điểm, thời gian CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giao diện trang đăng nhập Hình 4.1: Giao diện trang đăng nhập Giao diện trang đăng nhập form sửa dụng boostrap css bao gồm text field điền email password đăng nhập Có checkbox dùng để lưu lại phiên đăng nhập không Một button gửi thông tin đăng nhập lên sever, bên cạnh có link dùng để lấy lại mật 48 3.2.Giao diện trang import lịch giảng dạy Hình 4.2: Giao diện nhập lịch giảng dạy Giao diện trang import lịch giảng dạy dùng cho user upload file excel lịch giảng dạy lên sever Hệ thống sau đọc file excel lưu trữ vào sở liệu Giao diện bảo gồm text field cho phép điền tên file để lưu trữ lên sever 3.3.Giao diện trang xem lịch giảng dạy Hình 4.3: Giao diện trang xem lịch giảng dạy 49 Giao diện trang xem lịch giảng dạy gồm cột, bên trái danh sách giảng viên hệ thống, bên phải lịch giảng dạy giảng viên tương ứng Giao diện hiển thị giống calendar Sử dụng ajax để load lịch giảng dạy giảng viên theo tháng Khi click vào ngày có popup lên thông tin đầy đủ ngày hôm 3.4 Giao diên trang import kế hoạch thi Hình 4.4: Giao diện import kế hoạch thi Giao diện import kế hoạch thi dành cho tài khoản trưởng môn Khi nhận file excel kế hoạch thi từ nhà trường, trưởng môn upload trực tiếp lên sau hệ thông đọc file excel tự động sinh lịch thi tương ứng với môn Tiếp theo chuyển tới giao diện xem lịch thi 3.5.Giao diện trang xếp lịch thi 50 Hình 4.5: Giao diện xếp lịch thi Giao diện xếp lịch thi cho phép tài khoản trưởng môn chọn giảng viên tương ứng cho phòng thi môn thi Mỗi môn thi có hai cán coi thi 3.6.Giao diện đăng nhập trang quản trị Hình 4.6: Giao diện đăng nhập trang quản lý 3.7 Giao diện menu quản trị 51 Hình 4.7: Giao diện quản trị 52 3.8 Ứng dụng sử dụng api – ICTU SOCIAL ICTU Social ứng dụng mobile xây dựng tảng adroid hỗ trợ sinh viên giảng viên quản lý lịch cá nhân điện thoại Sinh viên sử dụng tài khoản sinh viên đăng nhập vào hệ thống trường để lấy thông tin thời khóa biểu cá nhân Bên cạnh giảng viên đăng nhập với tư cách giảng viên sử dụng tài khoản từ hệ thống quản lý lịch cá nhân, toàn thông tin lịch giảng dạy truy xuất thông qua hệ thống API Hình 4.8: Giao diện đăng nhập ứng dụng ICTU SOCIAL 53 Đăng nhập: người sử dụng phải đăng nhập kiểm tra xác tài khoản đăng nhập sau hệ thống trả dãy token Dãy token đại diện cho người sử dụng sử dụng cho request sau VD: http://thuctap.buivanhieu.com/index.php?route=cntt/api/login&email=nht@ic tu.edu.vn&pass=123123 { "status": true, "token": "LoeeKXDo9L2AuCBbkkSXdPy2FN9QOzzr", "user": { "id": "2", "name": " Nguy\u1ec5n H\u1ed3ng T\u00e2n", "email": "nht@ictu.edu.vn", "job": "C\u00f4ng ngh\u1ec7 ph\u1ea7n m\u1ec1m", "khoa": "Khoa c\u00f4ng ngh\u1ec7 th\u00f4ng tin" } } Status: true/false kết xác thực tài khoản mật Token: Dãy tham số random bí mật dùng để xác định danh tính người sử dụng cho request sau User: Mảng chứa thông tin người sử dụng 54 Hình 4.9: Giao diện lịch ngày ứng dụng ICTU SOCIAL Truy xuất lịch: trả danh sách lớp học danh sách tiết dạy VD: http://thuctap.buivanhieu.com/index.php?route=cntt/api/lich&token=LoeeKX Do9L2AuCBbkkSXdPy2FN9QOzzr { "status": true, "data": { 55 "current": { "subject": [ { "subjectId": 1, "subjectName": "Ki\u1ebfn tr\u00fac ph\u1ea7n m\u1ec1m", "subjectFullName": "Ki\u1ebfn tr\u00fac ph\u1ea7n m\u1ec1m K11A.KTPM.D1.N01", "subjectTeacher": "K11A.KTPM.D1.N01" } ], "table": [ { "subjectId": 1, "subjectPlace": "C3.201", "subjectTime": "1,2,3", "subjectDate": "28\/12\/2015" }, ] } } } Status: kết trình truy vấn lịch Data: + Subject: danh sách lớp có lịch giảng dạy + Table: Chi tiết ngày dạy lịch giảng dạy coi thi địa điểm, thời gian 56 Hình 4.11: Giao diện trang chủ ứng dụng ICTU SOCIAL 57 KẾT LUẬN Trong thời gian tìm hiểu thực đề tài đồ án tốt nghiệp, với kiến thức tự tìm hiểu, cộng thêm bảo giảng viên hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô bạn bè, em làm kết sau: Kết đạt  Tìm hiểu nắm bắt framwork cakephp, có khả tìm hiểu framework khác  Xây dựng thành công hệ thống website hỗ trợ quản lý, phân công lịch giáo viên Website đảm bảo yêu cầu chức hoạt động ổn định với liệu thực tế  Liên kết hoàn thành ứng dụng ICTU SOCIAL có khả giúp giáo viên đăng nhập quản lý lịch giảng dạy  Tìm hiểu nắm bắt bootstrap css framwork  Tìm hiểu nâng cao HTML5, CSS3, thư viên Jquery Từ xây dựng giao diện demo cho website  Khi hoàn thành đồ án khẳng định thân có đủ khả làm hệ thống website  Trong trình tìm hiểu làm đồ án em tự tin thân có đủ trình độ kĩ làm hệ thống tương tự Sau năm học tập trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên em thầy cô giáo cung cấp truyền đạt kiến thức chuyên môn sâu sắc quý giá Nơi môi trường học tập, rèn luyện ý chí, độc lập, đầy sáng tạo tuổi trẻ, hành trang, kiến thức để chúng em bắt tay vào nghề nghiệp tương lai Em hy vọng đề tài tiền đề tạo kỹ làm việc nhóm, kỹ 58 lập trình, xây dựng ý tưởng, tạo điều kiện trình làm việc học tập em Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa, thầy cô giáo môn Công nghệ phần mềm hướng dẫn dạy chúng em suốt thời gian học tập trường, đặc biệt em xin cảm ơn thầy ThS Nguyễn Thu Phương, ThS Nguyễn Quốc Bảo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành 59 đồ án TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Minh Hoàng, Giáo trình cấu trúc liệu giải thuật; 2002, [2] Ivan Morgillo, RxJava Essentials; 2015, [3] Phạm Hữu Khang(chủ biên); Lập trình hướng đối tượng; NXB Lao Động Xã Hội; 2006, [4] Nguyễn Văn Ba; Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006, [5] Đỗ Trung Tuấn; Cơ sở liệu; NXB Giáo dục; 1998, [6] Vũ Đức Thi; CSDL kiến thức thực hành; NXB Thống Kê; 1997, [7] Đỗ Trung Tuấn; Cơ sở liệu; NXB Giáo dục; 1998, [8] Leslie F Sikos Ph.D (2009), Web Standards Mastering HTML5, CSS3, and XML [9] Brian P Hogan (2008), HTML5 and CSS3 Develop with Tomorrow's Standards Today (Pragmatic Programmers) 1st Edition [10] Lê Minh Hoàng (2004), Thiết kế Web với CSS– NXB Lao động xã hội [11] Đoàn Văn Ba (1997), Phân tích thiết kế hướng đối tượng UMLNXB Thống Kê [12] http://getbootstrap.com/ [13] http://cakephp.com/ [14] http://php.net/ [15] http://www.jquery.com [16] http://google.com 60 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thu Phương 61 ... nhật quản lý lịch thân em đưa định chọn đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông 1.1.1 Mục đích xây dựng đề tài Xây. .. khăn cho người phân công Hiện có số hệ thống quản lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài xây dựng hệ thống quản lý lịch giảng viên, hỗ trợ tích cực trình phân công lịch. .. áp dụng cho trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông trường đại học sử dụng chung mấu biểu khối đại học Thái Nguyên 1.2 Cở sở lý thuyết 1.2.1 Cakephp Framwork CakePHP Framework cho php
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông , Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông , Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân công, quản lý lịch cho giáo viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay