Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đức

61 87 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:24

LỜI CẢM ƠN Đầu tiên cho em gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Phạm Thị Thương định hướng, cung cấp tài liệu tận tình giúp đỡ, động viên em trình thực đồ án Cô dành nhiều thời gian tâm huyết theo sát, bảo em mặt chưa để em hoàn thành đồ án cách tốt Em xin chân thành cảm ơn cô! Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông nói chung thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin, môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Mặc dù thân thực nỗ lực, cố gắng thực đề tài không tránh khỏi nhiều thiếu sót Do vậy, em mong nhận đóng góp quý báu toàn thể thầy cô bạn! Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Lê Thị Huế LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp em, hướng dẫn từ Giáo viên Th.S Phạm Thị Thương – giảng viên trường đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực không chép từ báo cáo thực tập đồ án khác trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thân thu thập từ nguồn khác dẫn tài liệu tham khảo Nếu có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Lê Thị Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU .9 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN 10 1.1 Giới thiệu PHP MySQL 10 1.1.1 PHP? 10 1.1.2 Hệ quản trị sở liệu MySQL .14 1.2 Giới thiệu tổng quan PHP Framework: CodeIgniter .14 1.2.1 Cài đặt 15 1.2.2 Mô hình MVC CodeIgniter .15 1.2.3 Dòng liệu CodeIgniter 16 1.2.4 Các Thư viện CodeIgniter 17 1.3 Giới thiệu UML 18 1.3.1 Khái niệm đặc điểm UML .18 1.3.2 Mô hình khái niệm UML .18 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22 2.1 Thực trạng hệ thống 22 2.1.1 Giới thiệu công ty 22 2.1.2 Đặt vấn đề 22 2.1.3 Giải pháp 24 2.1.4 Mô tả toán 24 2.2 Khảo sát thực trạng 24 2.2.1 Khảo sát hệ thống .24 2.2.2 Quy trình Học viên sử dụng website 26 2.2.3 Quy trình Giáo viên sử dụng website 27 2.2.4 Quy trình thực quản trị hệ thống quản trị viên 27 2.3 Thông tin đầu vào, đầu toán .27 2.3.1 Các thông tin đầu vào .27 2.3.2 Các thông tin đầu 28 2.4 Phân tích hệ thống 28 2.4.1 Biểu đồ UC mức tổng thể 28 2.4.2 Biểu đồ UC mức chi tiết 30 2.5 Đặc tả số UC 32 2.5.1 UC đăng ký thành viên .32 2.5.2 UC đăng nhập hệ thống 33 2.5.3 UC Tìm kiếm .34 2.5.4 UC đăng kí khóa học 35 2.5.5 UC quản lý khóa học 36 2.5.6 UC quản lý giảng 37 2.5.7 UC quản lý tin tức 38 2.5.8 UC quản lý thành viên 39 2.5.9 UC quản lý kiểm tra .40 2.5.10 UC thống kê báo cáo 41 2.6 Biểu đồ Lớp .42 2.6.1 Biểu đồ lớp ca sử dụng đăng nhập 42 2.6.2 Biểu đồ lớp ca sử dụng tìm kiếm 42 2.6.3 Biểu đồ lớp sử dụng quản lý khóa học 43 2.6.4 Biểu đồ lớp sử dụng quản lý giảng 43 2.6.5 Biểu đồ lớp sử dụng quản lý kiểm tra 44 2.6.6 Biểu đồ lớp sử dụng quản lý tin tức 44 2.6.7 Biểu đồ lớp sử dụng quản lý thành viên 45 2.7 Quan hệ bảng 45 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 52 3.1 Giao diện 52 3.2 Giao diện duyệt khóa học 52 3.3 Giao diện đăng ký khóa học .53 3.4 Giao diện lớp học đăng ký 53 3.5 Giao diện kiểm tra 54 3.6 Giao diện điểm học viên 54 3.7 Giao diện đăng nhập quản lý hệ thống 55 3.8 Giao diện quản lý khóa học 55 3.9 Giao diện quản lý giảng 56 3.10 Giao diện quản lý thi trực tuyến 56 KÊT LUẬN .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Mô hình MVC CodeIgniter .15 Hình 1.2: Dòng liệu CodeIgniter 16 Hình 1.3: Các thư viện CodeIgniter 17 Hình 2.1: Biểu đồ UC mức tổng thể 30 Hình 2.2: Biểu đồ UC chi tiết tác nhân quản trị hệ thống 30 Hình 2.3: Biểu đồ UC chi tiết tác nhân giáo viên .31 Hình 2.4: Biểu đồ UC chi tiết tác nhân học viên 31 Hình 2.5: Biểu đồ Trình tự UC đăng kí thành viên 32 Hình 2.6: Biểu đồ Trình tự UC đăng nhập hệ thống 33 Hình 2.7: Biểu đồ trình tự UC tìm kiếm 34 Hình 2.8: Biểu đồ trình tự UC đăng ký khóa học .35 Hình 2.9: Biểu đồ trình tự UC quản lý khóa học 36 Hình 2.10: Biểu đồ trình tự UC quản lý giảng 37 Hình 2.11: Biểu đồ trình tự UC quản lý tin tức 38 Hình 2.12: Biểu đồ Trình tự cho tác vụ quản lý thành viên 39 Hình 2.13: Biểu đồ Trình tự cho tác vụ quản lý thành viên 40 Hình 2.14: Biểu đồ trình tự UC thống kê báo cáo 41 Hình 2.15: Biểu đồ lớp ca sử dụng đăng nhập 42 Hình 2.16: Biểu đồ lớp ca sử dụng tìm kiếm 42 Hình 2.17: Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý khóa học 43 Hình 2.18: Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý giảng 43 Hình 2.19: Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý kiểm tra 44 Hình 2.20: Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý tin tức .44 Hình 2.21: Biểu đồ lớp ca sử dụng quản lý thành viên .45 Hình 2.22: Quan hệ bảng .51 Hình 3.1: Màn hình trang chủ 52 Hình 3.2: Giao diện khóa học 52 Hình 3.3: Giao diện đăng ký khóa học .53 Hình 3.4: Giao diện lớp học đăng ký 53 Hình 3.5: Giao diện kiểm tra 54 Hình 3.6: Giao diện điểm 54 Hình 3.7: Giao diện đăng nhập quản lý hệ thống .55 Hình 3.8: Giao diện quản lý khóa học 55 Hình 3.9: Giao diện quản lý giảng 56 Hình 3.10: Giao diện thêm kiểm tra 56 Hình 3.11: Giao diện thêm câu hỏi .57 Hình 3.12: Giao diện danh sách đề thi .57 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mô tả liệu bảng comment .45 Bảng 2.2: Mô tả liệu bảng enrollment 46 Bảng 2.3: Mô tả liệu bảng post .46 Bảng 2.4: Mô tả liệu bảng post_meta 47 Bảng 2.5: Mô tả liệu bảng tits .47 Bảng 2.6: Mô tả liệu bảng user .47 Bảng 2.7: Mô tả liệu bảng answer .48 Bảng 2.8: Mô tả liệu bảng qbank 48 Bảng 2.9: Mô tả liệu bảng result 49 Bảng 2.10: Mô tả liệu bảng quiz 50 Bảng 2.11: Mô tả liệu bảng level_quiz 50 Bảng 2.12: Mô tả liệu bảng group .50 Bảng 2.13: Mô tả liệu bảng options 50 LỜI MỞ ĐẦU Ngày ứng dụng công nghệ thông tin việc tin học hóa xem yếu tố mang tính định hoạt động phủ, tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trang thông tin, giải trí, đóng vai trò quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ Học trực tuyến hình thức học ý thời gian gần đây, đáp ứng nhu cầu học hỏi người nhiều thời gian tiền bạc để tham gia khóa học trực tuyến khác Vì lợi ích kể đến giảm thiểu chi phí Nếu tham gia khóa học trực tiếp với giáo viên lớp học bạn phải bỏ triệu đồng với khóa học trực tuyến bạn tiết kiệm cho 2.7 triệu đồng Quả số lý tưởng cho eo hẹp tài Nội dung khóa học nhau, kiến thức truyền đạt giống cần bạn chăm học thật hiệu học trực tuyến có tốt so với việc bạn đến lớp Lợi ích thứ hai mà khóa học trực tuyến mang đến tiết kiệm thời gian Nếu bình thường bạn đến 1h30 phút với khóa học bạn sử dụng thời gian để làm việc bạn chưa hoàn thành ngày Học trực tuyến dần trở thành trào lưu sống động, nhiên lúc bạn đạt hiệu cao Vì quản lý giám sát thầy cô làm cho bạn lơ học tập Thế nên, chọn cho khóa học trực tuyến trung thực với để tâm theo đuổi đến Nhận thấy lợi ích tầm quan trọng mà khóa học trực tuyến mang lại, em lựa chọn thực đề tài “XÂY DỰNG WEBSITE HỌC LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN MINH ĐỨC” Nội dung đề chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết công cụ thực Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Xây dựng website CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ THỰC HIỆN 1.1 Giới thiệu PHP MySQL 1.1.1 PHP? PHP(Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến giới Cặp thẻ đánh đấu bắt đầu kết thúc phần mã PHP qua máy chủ biết để xử lý dịch mã cho Đây điểm tiện lợi PHP giúp cho việc viết mã PHP trở nên trực quan dễ dàng việc xây dựng phần giao diện ứng dụng HTTP Ngôn ngữ, thư viện, tài liệu gốc PHP xây dựng cộng đồng có đóng góp lớn Zend Inc., công ty nhà phát triển lõi PHP lập nên nhằm tạo môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển quy mô doanh nghiệp Lịch sử phát triển PHP PHP phát triển từ sản phẩm có tên PHP/FI PHP/FI Rasmus Lerdorf tạo năm 1995, ban đầu xem tập đơn giản mã kịch Perl để theo dõi tình hình truy cập đến sơ yếu lý lịch ông mạng Ông đặt tên cho mã kịch 'Personal Home Page Tools' Khi cần đến chức rộng hơn, Rasmus viết thực thi C lớn để truy vấn tới sở liệu giúp cho người sử dụng phát triển ứng dụng web đơn giản Rasmus định công bố mã nguồn PHP/FI cho người xem, sử dụng sửa lỗi có đồng thời cải tiến mã nguồn 10 Bảng post_meta: lưu thông tin table post_meta STT Tên trường Kiểu liệu Id Int(11) Post_id Int(11) Meta_name Varchar(255) Meta_value Text Bảng 2.4: Mô tả liệu bảng post_meta Bảng Tits: lưu thông tin table Tits STT Tên trường Kiểu liệu Tit_id Int(10) Tit_name Varchar(255) Bảng 2.5: Mô tả liệu bảng tits Bảng user: lưu thông tin table user STT Tên trường Kiểu liệu User_id Int(10) User_name Varchar(50) Name Varchar(200) User_birthday Varchar(200) User_email Varchar(50) User_pass Varchar(255) User_sdt Varchar(20) User_work Text User_adress Varchar(255) 10 User_avata Varchar(255) 11 User_leve Varchar(255) 12 User_status Varchar(255) Bảng 2.6: Mô tả liệu bảng user 47 Bảng answers: lưu thông tin bảng câu trả lời STT Tên Trường Kiểu liệu aid Int(11) qid Int(11) Q_option Text uid Int(11) Score_id Float(11) rid Int(11) Bảng 2.7: Mô tả liệu bảng answer Bảng qbank: lưu thông tin bảng qbank STT Tên Trường Kiểu liệu Qid Int(11) Question_type Varchar(10) Question Text Description Text cid Int(11) No_time_served Int(11) No_time_corrected Int(11) No_time_incorrected Int(11) No_time_unattempted Int(11) Bảng 2.8: Mô tả liệu bảng qbank Bảng result: lưu thông tin bảng kết STT Tên Trường Kiểu liệu Rid Int(11) Quid Int(11) Uid Int(11) Result_status Varchar(100) Start_time Int(11) End_time Int(11) 48 categories Text Category_range Text R_qids Text 10 Individual_time Text 11 Total_time Int(11) 12 Sroce_obtained float 13 Percentage_obtained float 14 Attempted_ip Varchar(100) 15 Croce_individual Text 16 photo Varchar(100) 17 Manual_valuation Int(11) Bảng 2.9: Mô tả liệu bảng result Bảng quiz: lưu thông tin bảng quiz STT Tên Trường Kiểu liệu Quid Int(11) Quiz_name Varchar(100) Description Text Start_date Int(11) End_date Int(11) Gids Text Qids Text Noq Text Correct_score float 10 Incorrect_score float 11 Ip_address Text 12 Duration Int(11) 13 Maximum_attempts Int(11) 14 Pass_percentage float 15 View_answer Int(11) 49 16 Camera_req Int(11) 17 Question_selection Int(11) 18 Gen_certificate Int(11) 19 Certificate_text Text 20 Cat_id Varchar(255) Bảng 2.10: Mô tả liệu bảng quiz Bảng level_quiz:lưu thông tin bảng level_quiz STT Tên trường Kiểu liệu Lid Int(11) Iname Varchar(255) Bảng 2.11: Mô tả liệu bảng level_quiz Bảng group: lưu thông tin bảng group STT Tên trường Kiểu liệu Gid Int(11) Group_name Varchar(1000) Price float Valid_for_days Int(11) Bảng 2.12: Mô tả liệu bảng group Bảng options: lưu thông tin bảng options STT Tên trường Kiểu liệu Oid Int(11) Qid Int(11) Q_option Text Q_option_match Varchar(1000) Score float Bảng 2.13: Mô tả liệu bảng options 50 Hình 2.22: Quan hệ bảng 51 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giao diện Màn hình xuất bạn đọc truy cập vào website Màn hình bao gồm menu, chức năng, danh sách khóa học Màn hình giúp bạn đọc nhanh chóng tìm viết có thông tin mà mong muốn Hình 3.1: Màn hình trang chủ 3.2 Giao diện duyệt khóa học Màn hình duyệt viết giúp học viên hình dung khóa học theo tìm khóa học quan tâm Hình 3.2: Giao diện khóa học 52 3.3 Giao diện đăng ký khóa học Màn hình giao diện đăng ký khóa học giúp học viên đăng ký khóa học cách dễ dàng Học viên lựa chọn toán qua thẻ toán trực tiếp công ty Hình 3.3: Giao diện đăng ký khóa học 3.4 Giao diện lớp học đăng ký Màn hình giao diện lớp học học viên đăng ký thành công khóa hoc Hình 3.4: Giao diện lớp học đăng ký 53 3.5 Giao diện kiểm tra Hình 3.5: Giao diện kiểm tra 3.6 Giao diện điểm học viên Hình 3.6: Giao diện điểm 54 3.7 Giao diện đăng nhập quản lý hệ thống Với phần đăng nhập này, người quản trị có quyền truy cập cao phép thực công việc quản lý liệu, phân quyền sử dụng cho người dùng vấn đề khác liên quan đến hệ thống Với người dùng khác, quản trị hệ thống phân quyền sử dụng, họ quản lý hệ thống theo cấp độ Hình 3.7: Giao diện đăng nhập quản lý hệ thống 3.8 Giao diện quản lý khóa học Với phần quản lý khóa học, người quản trị thêm, sửa, xóa khóa học Hình 3.8: Giao diện quản lý khóa học 55 3.9 Giao diện quản lý giảng Hình 3.9: Giao diện quản lý giảng 3.10 Giao diện quản lý thi trực tuyến Hình 3.10: Giao diện thêm kiểm tra 56 Hình 3.11: Giao diện thêm câu hỏi Hình 3.12: Giao diện danh sách đề thi 57 KÊT LUẬN Sau thời làm đồ án tốt nghiệp, em hoàn thành đề tài “ Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mềm trực tuyến Minh Đức” hướng dẫn tận tình cô giáo ThS Phạm Thị Thương Kết đạt - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL - Áp dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống UML vào việc phân tích thiết kế cho hệ thống cung cấp khóa học trực tuyến Việc sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng vào triển khai xây dựng phần mềm dần trở nên phổ biến thể rõ ưu dự án lớn, phức tạp - Về chương trình ứng dụng “Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mềm trực tuyến Minh Đức” đạt số kết quả:  Cho phép người dùng đăng ký làm thành viên hệ thống đăng nhập có tài khoản  Học viên tham gia khóa học sau đăng nhập cấp quyền học viên khóa học  Phân loại thị khóa học theo loại khóa học  Cho phép người dùng tìm kiếm theo tên khóa học  Cho phép học viên kiểm tra lực thông qua kiểm tra sau khóa học  Giáo viên tự đăng khóa học, học, kiểm tra cho khóa học, học viên xem nội dung học  Đối với quản trị viên hệ thống thêm, xóa cập nhật thông tin về: Loại khóa học, khóa học, học, kiểm tra, người sử dụng theo dõi quản lý thông tin giáo viên, học viên  Giao diện Web thân thiện dễ sử dụng Chưa đạt - Với việc dừng lại mức độ người phát triển tự kiểm thử phần mềm mà chưa đưa cho người dùng cuối kiểm thử chạy ứng dụng với liệu thực tế nên chương trình không tránh khỏi sai sót 58 - Do thời gian ngắn với kiến thức thân hạn chế nên em chưa tìm hiểu sâu kiến thức liên quan để xây dựng ứng dụng nên chương trình nhiều hạn chế, em cố gắng phát triển thêm để chương trình thân thiện, dễ sử dụng nhiều chức Hướng phát triển - Với mục đích em cố gắng xây dựng website tạo quản lý khóa học mức độ phức tạp hơn, với nhiều chủ đề học hơn, nhiều học thiết thực - Tìm hiểu phát triển đề tài với công cụ ngôn ngữ lập trình 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng ,Nhà xuất Viện công nghệ thông tin, 2002 [2] Đoàn Văn Ban, Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Nhà xuất Viện công nghệ thông tin, 2008 [3] Phạm Hữu Khang – Lập trình PHP [4] Website tham khảo : http://php.net http://mysql.com http://wordpress.org http://voer.edu.vn http://creativecommons.org http://www.w3schools.com/ http://www.laptrinhwebphp.com/ 60 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày .tháng .năm 2016 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) 61 ... khóa học trực tuyến mang lại, em lựa chọn thực đề tài “XÂY DỰNG WEBSITE HỌC LẬP TRÌNH TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN MINH ĐỨC” Nội dung đề chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết công. .. sát công ty, em đưa giải pháp xây dựng website học lập trình trưc tuyến cho công ty phần mềm trực tuyến Minh Đức nhằm mang đến phương thức học tập mới, mô hình học tập mới, phương pháp thu nhận... khoá học, học viên điều chỉnh nhịp điệu khoá học cho phù hợp với kiến thức khung thời gian học viên Những học viên có nhu cầu học trực tuyến theo học lớp học trực tuyến đa số người có khả tự học
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đức , Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đức , Xây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay