Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử shopify sử dụng một số công cụ kiểm thử tự động

88 97 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:24

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông thầy cô môn Công nghệ phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập năm năm qua trình thực đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Thạc sĩ Nguyễn Thu Phương – môn Công nghệ phần mềm nhiệt tình hướng dẫn bảo em suốt thời gian thực đồ án Em xin xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè anh chị đồng nghiệp trung phát triển phần mềm ứng dụng di động – trường Đại Học Công nghệ thông tin truyền thông hết lòng hỗ trợ em thời gian thực đồ án Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên: Cao Thị Thanh Hiền LỜI CAM ĐOAN Nhận thức đồ án tốt nghiệp sản phẩm hoàn thiện sinh viên Công Nghệ Thông Tin trường, cần tới miệt mài thân hướng dẫn bảo tận tình thầy cô giáo Em tổng hợp kiến thức học kinh nghiệm số liệu khảo sát thực tế nhằm hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Những nội dung đồ án tốt nghiệp em thực trực tiếp hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thu Phương Mọi tham khảo dùng đồ án trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố danh mục tài liệu tham khảo Nội dung đồ án em không chép nội dung đồ án sản phẩm thân em nghiên cứu thực tế xây dựng lên Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Cao Thị Thanh Hiền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Kiểm thử phần mềm 1.2 Phân loại kỹ thuật kiểm thử 1.3 Kiểm thử tĩnh kiểm thử động 1.3.1 Kiểm thử tĩnh – Static Testing 1.3.2 Kiểm thử động - Dynamic testing 1.4 Kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng kiểm thử hộp xám 10 1.4.1 Kiểm thử hộp đen – Black Box Testing 10 1.4.2 Kiểm thử hộp trắng – White box testing 10 1.4.3 Kiểm thử hộp xám – Gray box testing 11 1.5 Các cấp độ kiểm thử phần mềm 11 1.5.1 Kiểm thử đơn vị – Unit test 11 1.5.2 Kiểm thử tích hợp – Intergration Test 12 1.5.3 Kiểm thử hệ thống – System Test 14 1.5.4 Kiểm thử chấp nhận sản phẩm – Acceptance Test 16 1.5.5 Một số cấp độ kiểm thử khác 16 1.6 Kiểm thử phần mềm tự động 18 1.6.1 Khái quát kiểm thử phần mềm tự động 18 1.6.2 Kiểm thử tự động gì? 18 1.6.3 Tại phải kiểm thử tự động? 18 1.6.4 Qui trình kiểm thử tự động 19 1.6.5 Ưu nhược điểm kiểm thử tự động 19 1.6.6 Các trường hợp nên áp dụng kiểm thử tự động 20 1.7 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU SHOPIFY VÀ CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG 22 2.1 Giới thiệu Shopify 22 2.1.1 Khái niệm 22 2.1.2 Đặc trưng Shopify 22 2.1.3 Cách tạo Store Shopify 23 2.1.4 Hướng dẫn cài theme Shopify 25 2.2 Khảo sát công cụ kiểm thử tự động Web 27 2.2.1 Nghiên cứu công cụ kiểm thử Selenium 30 2.2.2 Nghiên cứu công cụ kiểm thử hiệu Jmeter 42 2.3 Tổng kết chương 50 CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPIFY 51 3.1 Bài toán thử nghiệm 51 3.2 Sự khác kịch kiểm thử tự động kịch kiểm thử thủ công 52 3.3 Kịch kiểm thử thủ công 53 3.3.1 Thiết kế Test Plan 53 3.3.2 Chức đăng nhập 57 3.3.3 Kiểm tra hiệu website 58 3.4 Kịch kiểm thử tự động 60 3.4.1 Kiểm thử chức đăng nhập với Selenium IDE 60 3.4.2 Kiểm tra hiệu website với Jmeter 62 3.5 Tổng kết chương 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ cấp kiểm thử 11 Hình Tạo tài khoản 24 Hình 2 Set up tài khoản 24 Hình Lựa chọn Store 25 Hình 2.4 Trang chủ Shopify tạo thành công Store 25 Hình 2.5 Form đăng nhập 26 Hình 2.6 Chọn theme 26 Hình Upload Theme 27 Hình Click nút Publish theme 27 Hình Addons Selenium IDE 32 Hình 10 Selenium IDE cài đặt thành công 33 Hình 2.11 Giải thích tính Selenium IDE 33 Hình 2.12 Test case dạng HTML 35 Hình 13 Vị trí nút Record giao Selenium IDE 36 Hình 2.14 Save Test case 38 Hình 15 Tạo Test suite 39 Hình 16 Giải thích vị trí kết sau thực thi 40 Hình 17 Lệnh xác minh (verify) yếu tố trang web 41 Hình 18 Giao diện Jmeter 44 Hình 19 Các bước để thực Performance Test 45 Hình 20 Giải thích thông số Thread 45 Hình 21 Sự khác biệt Thread Count Loop Count 46 Hình 22 Thêm phần tử Jmeter 46 Hình 23 Nhập Name Server Name 47 Hình 24 Tạo HTTP Request 47 Hình 25 Hiển thị kết theo Summany Report 48 Hình 26 Hiển thị kết theo View Result Tree 49 Hình 27 Hiển thị kết theo View Result in Table 50 Hình Giao diện trang chủ SuperShop 51 Hình Sơ đồ Test 54 Hình 3 Chọn Inspect Element 58 Hình Chọn tab Network 58 Hình Kết thống kê 59 Hình Kiểm tra tốc độ website 59 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ngày nay, tự động hóa ứng dụng nhiều lĩnh vực, mục đích thường đa dạng tùy theo nhu cầu đặc thù lĩnh vực Tuy nhiên điểm chung giảm nhân lực, thời gian sai sót Ngành công nghệ thông tin mà cụ thể phát triển phần mềm không ngoại lệ Như biết để tạo sản phẩm công nghệ thông tin hay phần mềm có chất lượng hoạt động kiểm thử công nghệ phần mềm đóng vai trò quan trọng, hoạt động lại tiêu tốn chiếm tỷ trọng lớn công sức thời gian dự án Do nhu cầu tự động hóa quy trình kiểm thử phần mềm đặt Qua thực tế cho thấy, việc áp dụng kiểm thử tự động hợp lý mang lại thành công cho hoạt động kiểm thử phần mềm Kiểm thử tự động giúp giảm bớt công sức thực hiện, tăng độ tin cậy, giảm nhàm chán rèn luyện kỹ lập trình cho kiểm thử viên Đó lý em chọn đề tài “Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử Shopify sử dụng số công cụ kiểm thử tự động” làm đồ án tốt nghiệp Mục đích đồ án: Đề tài tìm hiểu sở lý thuyết kiểm thử cách triển khai công cụ kiểm thử phần mềm tự động để giảm nhân lực kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm với công việc kiểm thử tay Mục tiêu đề tài nghiên cứu giai đoạn cần áp dụng công cụ kiểm thử tự động, yếu tố cần kiểm thử hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan kiểm thử phần mềm, kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động Jmetter, Selenium IDE vào sản phẩm thương mại điện tử Shopify Với mục tiêu đặt vậy, nội dung kết nghiên cứu luận văn trình bày ba chương sau: Chương 1: Tổng quan kiểm thử phần mềm Chương 2: Kiểm thử tự động Web Chương 3: Tìm hiểu Shopify công cụ kiểm thử tự động Phần kết luận đưa đánh giá kết đạt được, hạn chế thảo luận huớng nghiên cứu tiếp đồ án Trong trình thực đồ án, thời gian trình độ em có hạn chế định nên tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý thầy, cô giáo bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Th.s Nguyễn Thu Phương, thầy trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng di động trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên giúp đỡ em trình học tập trình làm đồ án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Kiểm thử phần mềm Kiểm thử phần mềm quy trình sử dụng để đánh giá, kiểm tra chất lượng phần mềm nhiều khía cạnh khác dựa yêu cầu người sử dụng sản phẩm phần mềm, nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động tốt môi trường, trường hợp khác 1.2 Phân loại kỹ thuật kiểm thử Ta phân loại kiểm thử dựa vào yếu tố: Chiến lược kiểm thử, phương pháp kiểm thử kỹ thuật kiểm thử Dựa vào chiến lược kiểm thử ta phân chia kiểm thử thành hai loại: kiểm thử thủ công kiểm thử tự động Theo phương pháp tiến hành kiểm thử ta chia kiểm thử làm hai loại: kiểm thử tĩnh kiểm thử động Dựa vào kỹ thuật kiểm thử ta phân chia kiểm thử thành ba loại: kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng kiểm thử hộp xám 1.3 Kiểm thử tĩnh kiểm thử động 1.3.1 Kiểm thử tĩnh – Static Testing Là phương pháp thử phần mềm đòi hỏi phải duyệt lại yêu cầu đặc tả tay, thông qua việc sử dụng giấy, bút để kiểm tra logic, lần chi tiết mà không cần chạy chương trình Kiểu kiểm thử thường sử dụng chuyên viên thiết kế người mà viết mã lệnh Kiểm thử tĩnh tự động hóa Nó thực kiểm tra toàn bao gồm chương trình phân tích trình thông dịch biên dịch mà xác nhận tính hợp lệ cú pháp chương trình 1.3.2 Kiểm thử động - Dynamic testing Là phương pháp thử phần mềm thông qua việc dùng máy chạy chương trình để điều tra trạng thái tác động chương trình Đó kiểm thử dựa ca 10  Nhân Bảng Nhân Nhân Số lượng tối Ghi thiểu Quản lý họat động kiểm thử Quản lí kiểm thử Nhiệm vụ: - Hướng dẫn kỹ thuật -Sử dụng quản lý nguồn lực -Báo cáo quản lý Thực việc kiểm thử Nhân viên kiểm thử Nhiệm vụ: - Tiến hành kiểm thử -Viết ghi kết kiểm thử (Test Logs) -Viết tài liệu báo cáo kiểm thử Đảm bảo môi trường hệ thống để kiểm thử Nhiệm vụ: Quản trị hệ thống - Phối hợp kiểm tra hệ thống môi trường (máy chủ, ) -Cài đặt ứng dụng cần thiết để kiểm thử hệ thống -Báo cáo tình trạng hệ thống  Phần cứng  Máy tính PC chạy ổn định, cấu hình tốt  Môi trường kiểm thử  Máy tính PC có kết nối mạng Internet, tốc độ mạng ổn định  Hệ điều hành có cài đặt trình duyệt cần thiết để phục vụ trình 74 kiểm thử  75  Thời gian kiểm thử (lịch trình) Bảng Lịch trình kiểm thử Nhiệm vụ Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kế hoạch kiểm thử 23/12/2015 24/12/2015 Xây dựng Testcase 25/12/2015 28/12/2015 Thực kiểm thử 29/12/2015 05/01/2016 Đánh giá kết kiểm thử 06/01/2016 10/01/2016  Rủi ro dự án  Có thay đổi yêu cầu khách hàng, làm thời gian tăng lên  Dự án cần thiết nguồn nhân lực team bị thiếu  Dự án web, nhân lực rõ desktop => cần thêm thời gian để tìm hiểu  Có thể đưa cách giải (thường không có)  Thông tin tài liệu kết  Có tài liệu testcase đầy đủ  Test log lưu vết hệ thống Taiga Các phận tester, coder theo dõi tình trạng lỗi hệ thống Taiga cách dễ dàng 3.3.2 Chức đăng nhập Ở chức đăng nhập có ba phần cần kiểm tra là:  Giao diện: Kiểm thử yếu tố giao diện chung kiểm tra giao diện theo thiết kế, kiểm tra ấn tab, shift-tab, kiểm tra việc bị vỡ giao diện hay không, giá trị mặc định textbox  Chức năng: Có bốn trường hợp chức cần cần kiểm thử:  Kiểm tra đăng nhập thành công với Tên đăng nhập/ Mật hợp lệ  Kiểm tra đăng nhập không thành công sử dụng sai Tên đăng nhập/Mật 76  Kiểm tra thông báo không nhập Tên đăng nhập  Kiểm tra thông báo không nhập mật  Kiểm thử an toàn bảo mật: Vì chức đăng nhập không nhập số liệu vào sở liệu ta bỏ qua không kiểm tra số lỗi an toàn thông tin 3.3.3 Kiểm tra hiệu website Để kiểm tra tốc độ website thủ công máy thoát tài khoản dùng trình duyệt khác xóa hết cache, cookie Sau nhấn chuột phải chọn Inspect Element F12 Hình 3 Chọn Inspect Element Sau chọn tab Network 77 Hình Chọn tab Network Và tải lại website, bạn thấy thống kê thứ tự thành phần tải trước, số lần yêu cầu truy cập tổng thời gian cho việc tải Hình Kết thống kê Nếu bạn tải lại lần thứ hai mà thời gian nhanh liệu tĩnh website lưu vào nhớ đệm Đây cách kiểm tra xác khách quan dựa theo tốc độ Internet bạn khách truy cập bạn quốc gia với bạn kết tương đương với Ta kiểm tra tốc độ trang HomePage cách dán đường link HomePage vào link sau https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Sau chọn phân tích hiển thị kết thống kê tốc độ trang chủ mức độ trải nghiệm người dùng 78 Hình Kiểm tra tốc độ website 3.4 Kịch kiểm thử tự động 3.4.1 Kiểm thử chức đăng nhập với Selenium IDE Do hạn chế kinh nghiệm, thời gian tìm hiểu tool phức tạp ứng dụng, đồ án trình bày Demo số case chức đăng nhập công cụ kiểm thử Selenium IDE  Test case 1: 79  Để trống Field “Email address”  Để trống Field “Password”  Chon nút “Login”  Sự kiện mong muốn xảy ra: Xuất thông báo lỗi  Test case 2:  Để trống Field “Email address”  Nhập Field “Password”  Chọn nút “Login”  Sự kiện mong muốn xảy ra: Xuất thông báo lỗi  Test case 3:  Nhập Field “Email address”  Để trống Field “Password”  Chọn nút “Login”  Sự kiện mong muốn xảy ra: Xuất thông báo lỗi  Test case 4:  Nhập Field “Email address” hợp lệ  Nhập Field “Password” hợp lệ  Chọn nút “Login”  Sự kiện mong nuốn xảy ra: Đăng nhập thành công, hiển thị tên người dùng Sau tiến hành Record Test case ta bảng giá trị Selenium sau: 80 Record Test case Bảng Kết Test case Command Target open /account/login clickAndWait Id=SubmitLogin verifyText css=div.errors > ul > li Value Invalid login credentials Record Test case Bảng Kết Test case Command Target open /account/login click id=CustomerPassword type id=CustomerPassword clickAndWait id=SubmitLogin verifyText css=div.errors > ul >li Value gdgdgdg Invalid login credentials Record Test case Bảng Kết Test case Command Target open /account/login click id=CustomerEmail type id=CustomerEmail clickAndWait id=SubmitLogin verifyText css=div.errors > ul >li Value caohien23393@gmail.com Invalid login credentials Record Test case Bảng Kết Test case Command open Target /account/login 81 Value click id=CustomerEmail type id=CustomerEmail click id=CustomerPassword type id=CustomerPassword clickAndWait id=SubmitLogin verifyText css=a.header-toggle- caohien23393@gmail.com hiencnpm Welcome Cao call.login > span 3.4.2 Kiểm tra hiệu website với Jmeter 3.4.2.1 Thiết lập tham số kiểm thử  Thread Group Số lượng người dùng (Number of Threads): Lần lượt thực kiểm thử hiệu với số lượng người dùng truy cập đồng thời vào sản phẩm thương mại điện tử Shopify sau: 100, 250, 400, 800 Thời gian ramp-up (giây): (người dùng truy cập đồng thời vào trang Shopify) Số lần lặp lại (Loop count):  HTTP Request Tên FTP request: HTTP Request Tên máy chủ địa supershop.myshopify.com Port number: 80 Method: GET 3.4.2.2 Thực thi kiểm thử Số Thread 100: 82 IP (server nam or IP): demo- Bảng 10 Kết với 100 Threads Label #Sampler Average Min Max Std.Dev Errror % Avg.bytes TOTAL 100 5314 4192 6990 485.77 0.00% 19317,0 Errror % Avg.bytes Số Thread 250: Bảng 11 Kết với 250 Threads Label TOTAL #Sampler 250 Average 5757 Min 2884 Max 8471 Std.Dev 1407.71 0.00% 19317,2 Số Thread 400: Bảng 12 Kết với 400 Threads Label #Sampler Average Min Max Std.Dev Errror % Avg.bytes TOTAL 400 15550 10217 28770 3122.90 2.00% 19010,8 Số Thread 800 Bảng 13 Kết với 800 Threads Label TOTAL #Sampler 800 Average 17113 Min Max Std.Dev 4008 34095 5312.16 Errror % 23.88% Avg.bytes 156740,7 3.4.2.3 Phân tích kết Sau thực thi kiểm thử với số lượng mẫu khác nhau, tiến hành phân tích liệu rút số kết luận sau: Số lượng mẫu 100: Thời gian trung bình để xử lý request 5314 mili giây Số lượng mẫu 250: Thời gian trung bình để xử lý request 5757 mili giây Số lượng mẫu 400: Thời gian hồi đáp hệ thống có giao động lớn từ 15550 đến 10217 mili giây Hiệu website giảm sút mạnh Số phần trăm request lỗi 2% Số lượng mẫu 800: Thời gian hồi đáp từ 4008 mili giây đến 34095 mili giây Và xảy lỗi 23.88% (số phần trăm tổng số mẫu truy cập thất bại) Các nguyên nhân dẫn đến giảm sút hiệu sản phẩm thương mại 83 điện tử Shopify là: Băng thông mạng thấp nên thời gian xử lý trả lời lại hệ thống chậm, giảm mức độ hài lòng người sử dụng hệ thống, chưa đáp ứng nhu cầu số lượng người dùng truy cập đồng thời lớn Độ ổn định đường truyền chưa cao, đôi lúc kết nối đến website bị hỏng, không kết nối dẫn đến giảm hiệu làm việc hệ thống Các tập tin có kích thước lớn làm chậm trình truyền liệu mạng Do đó, thời gian trả lời hệ thống lâu, làm giảm hiệu hoạt động hệ thống 3.5 Tổng kết chương Chương đồ án hoàn thành nhiệm vụ ứng dụng kiến thức nghiên cứu kiểm thử công cụ kiểm thử tự động Selenium IDE Jmeter để kiểm thử cho chức sản phẩm thương mại điện tử shopify: demosupershop.myshopify.com là: chức đăng nhập kiểm thử hiệu cho website 84 KẾT LUẬN Kiểm thử phần mềm vấn đề quan trọng với tổ chức phát triển phần mềm Trong khuôn khổ đồ án thời gian kinh nghiệm hạn chế nên có phần đồ án chưa đào sâu nghiên cứu Sau thời gian thực đồ án hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thu Phương, đồ án em thực tốt mục tiêu đề đạt kết sau: Kết đạt được:  Trình bày đầy đủ xác vấn đề tổng quan phần mềm, công nghệ phần mềm, lỗi phần mềm, vấn đề liên quan đến kiểm thử phần mềm  Giới thiệu công cụ kiểm thử phần mềm Selenium  Giới thiệu Selenium IDE Jmeter, thao tác để sử dụng hai công cụ  Áp dụng kiến thức nghiên cứu thực kiểm thử hai chức sản phẩm thương mại điện tử shopify: http://demo-supershop.myshopify.com chức đăng nhập hiệu website  Đồ án tài liệu xúc tích tổng hợp vấn đề kiểm thử phần mềm, coi tài liệu hướng dẫn sử dụng Selenium IDE Jmeter ngắn gọn rõ ràng tiếng Việt để tham khảo Hạn chế: Mặc dù cố gắng thời gian thực đề tài với kinh nghiệm hạn chế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót:  Chỉ vào nghiên cứu bốn công cụ Selenium Còn ba công cụ Selenium RC, Selenium Core Selenium Grid giới thiệu sơ qua  Chưa nghiên cứu phần lập trình nâng cao với Selenium 85  Chỉ áp dụng kiểm thử chức đăng nhập hiệu sản phẩm thương mại điện tử Shopify Hướng phát triển đề tài: Trong thời gian tới em tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề kiểm thử phần mềm, đặc biệt công cụ kiểm thử ứng dụng web Selenium, để vận dụng vào kiểm thử ứng dụng lớn thực tế công việc tương lai nhằm góp phần nhỏ bé vào công chuyên nghiệp hóa kiểm thử phần mềm Việt Nam 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Roger S.Pressman, 1982, Software Engineering - A Practitioner’s Approach, Ph.D, McGraw-Hill, Inc [2] William E Perry,2000, Effective methods for Software Testing, Wiley Publishing, Indian [3] Ron Patton, 2001, Software Testing, Sam Publishing, Indian [4] RoGer S.Pressman, 2000, Kỹ nghệ phần mềm, Ngô Trung Việt Dịch, Tập 3, NXB Giáo dục [5] Phạm Thị Trang, 2009, Thiết kế test-case kiểm thử phần mềm, Báo cáo thực tập chuyên ngành, Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên [6] Bộ môn Công nghệ phần mềm, 2013, Bài giảng Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên Website: [1] nhanhnt, 2013, API Testing với Jmeter, from http://www.testingvn.com/viewtopic.php?f=96&t=7857 [2] sao_mai, 2016, Hướng dẫn sử dụng Selenium IDE (tiếng việt), from http://forums.testervn.com/showthread.php?p=27837#post27837 [3] VNTESTERS, 2013, Kiểm thử phần mềm thiết bị di động, from https://vntesters.com/kiem-thu-phan-mem-tren-cac-thiet-bi-di-dong/ [4] HuyenCham, 2015, So sánh số công cụ kiểm thử ứng dụng web, from https://viblo.asia/NguyenThiHuyenCham/posts/d6BAMYV9Gnjz 87 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 88 ... Kiểm thử tự động gì? Kiểm thử tự động trình thực cách tự động bước kịch kiểm thử Kiểm thử tự động công cụ nhằm rút ngắn thời gian kiểm thử 1.6.3 Tại phải kiểm thử tự động? Kiểm thử phần mềm tự. .. kiểm thử người Chương tìm hiểu khái quát kiểm thử tự động, quy trình kiểm thử tự động, mục đích việc kiểm thử tự động công cụ (tool) kiểm thử tự động chức năng, công cụ kiểm thử hiệu cho ứng dụng. .. sản phẩm thương mại điện tử Shopify sử dụng số công cụ kiểm thử tự động làm đồ án tốt nghiệp Mục đích đồ án: Đề tài tìm hiểu sở lý thuyết kiểm thử cách triển khai công cụ kiểm thử phần mềm tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử shopify sử dụng một số công cụ kiểm thử tự động , Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử shopify sử dụng một số công cụ kiểm thử tự động , Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử shopify sử dụng một số công cụ kiểm thử tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay