Xây dựng ứng dụng quản lý vật tư cho VNPT thái nguyên trên nền tảng android

65 113 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:23

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tìm hiểu đề tài “Xây dựng ứng dụng Quản lý vật tư cho VNPT Thái Nguyên tảng Android”, em hoàn thành tiến độ dự kiến Để đạt kết này, em nỗ lực thực đồng thời nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm, ủng hộ thầy cô bạn bè gia đình Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th.S Trần Phạm Thái Kiên – Bộ môn Truyền thông Mạng máy tính – Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích suốt trình em học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo viên thuộc môn Truyền thông Mạng máy tính trang bị cho em kiến thức chuyên ngành hữu ích để em hoàn thành đề tài phục vụ cho công việc em sau Vì thời gian có hạn nên tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mây LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tự em nghiên cứu xây dựng dựa kiến thức học trường kinh nghiệm làm thực.Cùng hướng dẫn Ths Trần Phạm Thái Kiên Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những kiến thức tài liệu tham khảo ghi rõ mục tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền em gây trình thực (nếu có)./ Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mây MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành android .8 1.1.1 Giới thiệu chung hệ điều hành android 1.1.2 Máy ảo Dalvik Android 1.1.3 Kiến trúc android 1.1.4 Các thành phần ứng dụng Android 12 1.2 Tổng quan phân tích kế hướng đối tượng UML .17 1.2.1 Giới thiệu chung UML 17 1.2.2 Các đặc điểm hệ thống hướng đối tượng 17 1.2.3 Ưu nhược điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng 18 1.3 Ứng dụng mô hình UML thiết kế ứng dụng Android 19 1.3.1 Ứng dụng UML 19 1.3.2 Các biểu đồ 20 1.3.3 Các kỹ thuật chung UML 21 1.3.4 UML thiết kế ứng dụng android 23 CHƯƠNG II KHẢO SÁT VÀ PTTK HỆ THỐNG CHO .26 BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ 26 2.1 Giới thiệu VNPT Thái Nguyên .26 2.1.1 VNPT Thái Nguyên 26 2.1.2 Sơ đồ tổ chức 29 2.2 Hiện trạng VNPT Thái Nguyên 29 2.2.1 Hiện trạng 29 2.2.2 Xác định yêu cầu quản lý kho 30 2.3 Phân tích yêu cầu .32 2.3.1 Yêu cầu xử lý hệ thống 32 2.3.2 Yêu cầu người sử dụng 33 2.3.3 Yêu cầu ứng dụng 33 2.3.4 Yêu cầu mặt phi chức phần mềm 34 2.4 Kiến trúc hệ thống .34 2.5 Các tác nhân Usecase 35 2.5.1 Biểu đồ Usecase 35 2.5.2 Biểu đồ hoạt động 37 2.5.3 Biểu đồ 40 2.5.4 Biểu đồ lớp 42 2.5.5 Cơ sở liệu 43 2.5.6 Tính quản lý kinh doanh thông minh cho Giám đốc 43 2.6 Vấn đề bảo mật cho mô hình truyền thông 43 2.6.1 Nguy hiểm họa hệ thống thông tin 44 2.6.2 Bảo mật thông tin hệ sở liệu 44 CHƯƠNG III XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 49 3.1 Mô hình Client-server 49 3.1.1 Mô hình Client-server 49 3.1.2 Các bước xây dựng chương trình 51 3.2 Xây dựng chương trình 52 3.2.1 Một số phần mềm hỗ trợ xậy dựng ứng dụng 52 3.2.2 sở liệu chương trình 53 3.2.3 Một số giao diện chương trình 54 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cấu trúc stack hệ thống Android Hinh 1.2: Vòng đời activity 13 Hình 1.3: Truyền liệu dùng intent .14 Hình 1.4: Các phương thức gọi lại services 15 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức 29 Hình 2.2: Phiếu nhập .31 Hình 2.3: Phiếu xuất 32 Hình 2.4: Mô hình client-server 33 Hình 2.5: Bảng mô tả kiến trúc hệ thống 34 Hình 2.6: Biểu đồ Usecase tổng quát .35 Hình 2.7: Biểu đồ usecase xuất vật tư 36 Hình 2.8: Biểu đồ usecase nhập vật tư 37 Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động đăng nhập 37 Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động xuất vật tư .38 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động nhập vật tư 38 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm vật tư .39 Hình 2.13: Biểu đồ đăng nhập 40 Hình 2.14: Biểu đồ xuất vật tư 40 Hình 2.15: Biểu đồ nhập vật tư 41 Hình 2.16: Biểu đồ tìm kiếm vật tư 41 Hình 2.17: Biểu đồ lớp 42 Hình 2.18: Cơ sở liệu 43 Hình 2.19: Mô hình trung gian 45 Hình 2.20: Mô hình bảng ảo 46 Hình 2.21:Kiến trúc hệ bảo mật CSDL 47 Hình 3.1: Mô hình client 49 Hình 3.2:Mô hình cụ thể 51 Hình 3.3: Một số phần mềm hỗ trợ 52 Hình 3.4: giao diện sau truy cập vào CSDL .53 Hình 3.5: Giao diện đăng nhập sau đăng nhập 54 Hình 3.6: Giao diện nhân viên kinh doanh sau đăng nhập .55 Hình 3.7: Giao diện nhân viên kinh doanh .56 Hình 3.8:Giao diện sau đăng nhập chức giám 57 Hình 3.9: Phiếu xuất chờ duyệt 58 Hình 3.10: Giao diện sau đăng nhập thủ kho .59 Hình 3.11: tạo phiếu nhập hàng .60 Hình 3.12: Phiếu nhập chưa duyệt 61 Hình 3.13: phiếu nhập duyệt/không duyệt 62 LỜI NÓI ĐẦU Ngày công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng Những thành tựu công nghệ thông tin làm thay đổi mặt đời sống hội, xâm nhập vào nhiều lĩnh vực, khoa học, kĩ thuật sống Nó trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực thiếu nhiều lĩnh vực hoạt động như: ứng dụng công tác quản lí, nghiên cứu…đặc biệt quản lí doanh nghiệp Cùng với phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin người nghĩ nhiều ứng dụng phục vụ cho nhu cầu lợi ích Trong xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác quản lý vấn đề mà nhà lập trình viên quân tâm hàng đầu Phần mềm Quản lý thiết bị vật tư vậy, phục vụ cho công tác nghiệp vụ quản lý, làm giảm thiểu tối đa vất vả công việc, ví trước thay lưu trữ giấy tờ, sổ sách cần máy tính nhỏ gọn lưu trữ đống giấy tờ Với mong muốn tìm hiểu phần nhỏ kho tàng phát triển công nghệ thông tin, em vào tìm hiểu cách thức tổ chức hoạt động phòng quản lý kho vật tư sở thực tập để từ xây dựng lên phần mềm Quản lý thiết bị vật tư android nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhiều khó khăn Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài lượng kiến thức hạn chế, chương trình quản lý vật tư mà em xây dựng nhiều thiếu sót, em mong nhận cảm thông, góp ý tận tình bảo từ thầy, cô Cuối em xin cám ơn thầy Trần Phạm Thái Kiên hướng dẫn bảo tận tình để em hoàn thành đề tài Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2016 Sinh viên CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành android 1.1.1 Giới thiệu chung hệ điều hành android Android tảng mã nguồn mở toàn diện thiết kế cho thiết bị di động Nó liên minh ông lớn Google Open Handset Alliance – tập đoàn sản xuất thiết bị cầm tay tiếng Intel, SamSung, Toshiba… Với mục tiêu tăng tốc việc đổi di động cung cấp cho người tiêu dung nhiều tiện ích phong phú, tốn Android công cụ để làm điều Android tảng mã nguồn mở, toàn ngăn xếp từ module cấp thấp Linux đến tất thư viện gốc tử ứng dụng khung ứng dụng hoàn chỉnh hoàn toàn mở Trong lịch sử phát triển, ban đầu Android thuộc sở hữu công ty Android Inc Sau Google mua lại vào năm 2005 bắt đầu xây dựng Android Platform Cuối năm 2007 liên minh Open HandsetAlliance thành lập công bố, Android thức trở thành mã nguồn mở Phiên phát hành vào tháng 11 năm 2007 1.1.2 Máy ảo Dalvik Android Dalvik máy ảo giúp ứng dụng java chạy thiết bị động Android Nó chạy ứng dụng chuyển đổi thành file thực thi Dalvik (dex) Định dạng phù hợp cho hệ thống mà thường bị hạn chế nhớ tốc độ xử lý Dalvik thiết kế viết Dan Bornstein, người đặt tên cho sau đến thăm làng đánh cá nhỏ có tên Dalvik Từ góc nhìn nhà phát triển, Dalvik trông giống máy ảo Java (Java Virtual Machine) thực tế hoàn toàn khác Khi nhà phát triển viết ứng dụng dành cho Android, thực đoạn mã môi trường Java Sau đó, biên dịch sang bytecode Java, nhiên để thực thi ứng dụng Android nhà phát triển phải thực thi công cụ có tên dx Đây công cụ dùng để chuyển đổi bytecode sang dạng gọi dex bytecode "Dex" từ viết tắt "Dalvik executable" đóng vai trò chế ảo thực thi ứng dụng Android 1.1.3 Kiến trúc android Hình 1.1: Cấu trúc stack hệ thống Android a, Tầng ứng dụng Đây lớp ứng dụng giao tiếp với người dùng, bao gồm ứng dụng như: Các ứng dụng cài đặt liền với hệ điều hành như: gọi điện thoại (phone), quản lý danh bạ (contacts), duyệt web (browser), nhắn tin (sms), lịch làm việc (calendar), đọc email (email-client), đồ (map), quay phim chụp ảnh (camera)… Các ứng dụng cài thêm phần mềm (stock), trò chơi (game), từ điển, … Các chương trình có đặc điểm là: o Viết Java, phần mở rộng apk o Khi ứng dụng chạy, có phiên Virtual Machine dựng lên phục vụ cho Nó Active Program: chương trình có giao diện với người sử dụng background: chương trình chạy dịch vụ o Android hệ điều hành đa nhiệm, điều có nghĩa thời điểm, có nhiều chương trình chạy lúc, nhiên, với ứng dụng có thực thể (instance) phép chạy mà Điều có tác dụng hạn chế lạm dụng tài nguyên, giúp hệ thống hoạt động tốt o Các ứng dụng gán số ID người sử dụng nhằm phân định quyền hạn sử dụng tài nguyên, cấu hình phần cứng hệ thống Android hệ điều hành có tính mở, khác với nhiều hệ điều hành di động khác, android cho phép ứng dụng bên thứ ba phép chạy b, Application framework Tầng xây dựng công cụ - phần tử mức cao để lập trình viên nhanh chóng xây dựng ứng dụng Nó viết Java, có khả sử dụng chung để tiết kiệm tài nguyên Gồm thành phần: o Activity Manager: Quản lý chu kỳ sống ứng dụng cung cấp công cụ điều khiển Activity o Telephony Manager: Cung cấp công cụ để thực việc liên lạc gọi điện thoại o XMPP Service: Cung cấp công cụ để liên lạc thời gian thực o Location Manager: Cho phép xác định vị trí điện thoại dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS Google Maps o Window Manager: Quản lý việc xây dựng hiển thị giao diện người dùng tổ chức quản lý giao diện ứng dụng o Notication Manager: Quản lý việc hiển thị thông báo ( báo có tin nhắn,có email mới….) c, Library Android bao gồm tập hợp thư viện C/C++ sử dụng nhiều thành phần khác hệ thống Android Điều thể thông qua tảng ứng dụng Android Một số thư viện gồm:  Hệ thống thư viện C : triển khai BSD-derived có nguồn gốc từ hệ thống thư viện chuẩn C (libc), sử dụng hệ điều hành 10 3.1.2 Các bước xây dựng chương trình Hình 3.2:Mô hình cụ thể B1, Đăng kí hosting : Web Hosting không gian máy chủ có cài đặt dịch vụ Internet world wide web (www), truyền file(FTP), Mail…, ta chứa nội dung trang web hay liệu không gian Web Hosting đồng thời nơi diễn tất hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin website với người sử dụng Internet hỗ trợ phần mềm Internet hoạt động B2, MySQL: chương trình dùng để quản lý hệ thống sở liệu (CSDL) MySQL hệ quản trị sở liệu tự nguồn mở phổ biến giới nhà phát triển ưa chuộng trình phát triển ứng dụng Vì MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Với tốc độ tính bảo mật cao, MySQL thích hợp cho ứng dụng có truy cập CSDL internet B3, Code JSON: Thông thường gửi nhận liệu server mobile gửi theo định dạng văn Tuy nhiên làm khiến việc bóc tách liệu trở 51 lên khó khăn trước gửi nhận liệu server mobile thực đóng gói liệu theo định dạng JSON JSON chữ viết tắt Javascript Object Notation, dạng liệu tuân theo quy luật định mà hầu hết ngôn ngữ lập trình đọc được, sử dụng để lưu liệu vào file, record CSDL dễ dàng JSON có định dạng đơn giản, dễ dàng sử dụng truy vấn XML nhiều nên tính ứng dụng phổ biến 3.2 Xây dựng chương trình 3.2.1 Một số phần mềm hỗ trợ xậy dựng ứng dụng Hình 3.3: Một số phần mềm hỗ trợ Client: - Ngôn ngữ lập trình Java: Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) dựa lớp (class) Java thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau môi trường thực thi (runtime environment) chạy - Công cụ phát triển Android Studio: Sử dụng ngôn ngữ lập trình java để xây dựng ứng dụng, xử lý yêu cầu phía client, Android Studio bao gồm: + Android Studio IDE + Android SDK tools + Android 5.0 (Lollipop) Platform - Máy ảo Genymotion để chạy ứng dụng demo (hoặc máy thật) 52 Server: - Ngôn ngữ lập trình php: PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ - Notepad++: phần mềm chp phéo viết code php để đọc liệu từ database đổ dạng Json 3.2.2 sở liệu chương trình Giao diện đăng nhập vào CSDL Hình 3.4: giao diện sau truy cập vào CSDL 1: Bảng chứa danh sách khách hàng nhà cung cấp (bao gồm tên, mã, địa số điện thoại nhà cung cấp) 2: Bảng chứa danh sách sản phẩm( bao gồm thông tin mã vật tư, tên vật tư, số lượng, đơn giá, đợn vị tính) 3: Bảng chứa thông tin tài khoản nhân viên, kế toán giám đốc (bao gồm tên, mã đăng nhập mật khẩu) 4: Bảng chứa danh sách phiếu nhập xuất (mã phiếu, tổng giá trị đơn hàng, danh sách sản phẩm) 5: Bảng chứa danh sách phiếu nhập xuất chờ xử lý 7: tên CSDL 53 3.2.3 Một số giao diện chương trình a, Giao diện đăng nhập Hình 3.5: Giao diện đăng nhập sau đăng nhập Nhập mã nhân viên Nhập mật Nhấn nút đăng nhập, giao diên người dùng chuyển sang hình bên cạnh (nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống báo sai mời nhập lại) Click vào để truy cập chức cấp quyền với user Thông báo đăng nhập thành công 54 b,Giao diện nhân viên kinh doanh Hình 3.6: Giao diện nhân viên kinh doanh sau đăng nhập Họ tên phòng ban nhân viên Click để xem danh mục khách hàng Click để xem danh mục nhà sản xuất Click để tạo yêu cầu xuất hàng Click để xem phiếu xuân gửi chưa giám đốc duyệt Click để xem phiếu xuất duyệt chưa thủ kho xuất vât tư Click để xem phiếu xuất xuất Click để xem phiếu Giám đốc không đồng ý duyệt 55 Hình 3.7: Giao diện nhân viên kinh doanh Họ tên phòng ban nhân viên Sau click vào nút xuất hàng thực tạo phiếu xuất, giao diên nhân viên kinh doanh hình bên cạnh Nhân viên kinh doanh nhập mã sản phẩm cần xuất hàng 3.Tổng giá trị đơn hành 4.Tên, mã, đơn vị cung cấp mặt hàng Số lượng đơn hàng cần xuất dơn giá sản phẩm Loại bỏ mặt hàng khỏi phiếu xuất Gửi phiếu xuất đến giám đốc 56 c Giao diện đăng nhập giám đốc Hình 3.8:Giao diện sau đăng nhập chức giám Giám đốc click vào nút phiếu nhập chưa duyệt để kiểm tra tình trang công việc (hoặc vào danh mục phiếu xuất bên để kiểm tra) Giao diện sau đăng nhập giám đốc gồm chức vè phiếu xuất phiếu xuất, hình gồm danh sách phiếu nhập(chưa duyệt, duyệt không duyệt) phiếu xuất (phiếu xuất đanh chờ, phiếu xuất chưa duyệt phiếu xuất duyệt) Khi giám đốc click vào mục "phiếu xuất chưa duyệt", danh sách phiếu xuất chờ nằm bên dưới, giám đốc xác nhận duyệt hay không duyệt phiếu xuất 57 Một ví dụ Giám đốc click vào mục phiếu xuất chưa duyệt có giao diện sau: Hình 3.9: Phiếu xuất chờ duyệt Danh sách chờ duyệt hiển thị mục phiếu xuất chưa duyệt, Giám đốc chọn duyệt không duyệt phiếu xuất chờ cách chọn click (X V) Click vào để duyệt phiếu yêu cầu xuất nhân viên Click vào để hủy yêu cầu phiếu xuất Sau duyệt phiếu xuất, danh sách phiếu xuất tự động đẩy sang mục danh sách phiếu xuất, 58 d, Giao diện đăng nhập thủ kho Sau đăng nhập, giao diện chức thủ kho tương tự giám đốc Hình 3.10: Giao diện sau đăng nhập thủ kho Thủ kho có chọn thao tác với list mục phiếu nhập(nhập hàng, duyệt phiêu nhập chờ, phiếu nhập duyệt, xem danh sách phiếu nhập giám đốc không duyệt) hay phiếu xuất (phiếu xuất duyệt, xuất chờ xuất) 1: Tạo phiếu yêu cầu nhập hàng 2: Danh mục phiếu xuất hàng 3: Click vào ô hiển thị danh sách phiếu nhập chưa giám đốc phê duyệt 4: Danh sách phiếu xuất giám đốc duyệt 5: Danh sách phiếu xuất mà thủ kho thực xuất 59 Hình 3.11: tạo phiếu nhập hàng Các bước tạp phiếu nhập hàng gồm có: 1: Vị trí nhập mã hàng 2: Thay đổi số lượng nhập 3: Tổng giá trị đơn hàng 4: Click vào nút X không muốn nhập loại vật tư 5: Tạo phiếu nhập gửi 6: Thông báo tạo phiếu nhập thành công 60 Hình 3.12: Phiếu nhập chưa duyệt Danh sách phiếu nhập chưa duyệt hiển thị hình, Giám đốc lựa chọn duyệt phiếu nhập (duyệt phiếu 13, 14) hủy không duyệt phiếu(hủy phiếu 21) phiếu chuyển danh mục phiếu duyệt không duyệt hình 61 Hình 3.13: phiếu nhập duyệt/không duyệt Danh sách phiếu sau duyệt không duyệt đẩy mục hình Tại thủ kho xem thông tin phiếu không giám đốc duyệt giám đốc duyệt Với phiếu Giám đốc duyệt lưu lại hệ thống Với Những phiếu không duyệt, Thủ kho Click vào dấu tích (V) để xóa phiếu 62 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thời gian vừa qua em cố gắng tìm hiểu nghiêm túc đề tài nhận, Em hiểu họ hỏi nhiều kiến thức tảng Android, nghiệp vụ quản lý thiết bị vật tư chức công nghệ cho mô hình truyền thông sử dụng Chương trình đáp ứng yêu cầu nhất, dễ sử dụng thân thiện với người dùng Bởi toàn liệu lưu trữ server nên việc quản lý giữ liệu rõ ràng nhanh chóng Thay phải sử dụng giấy tờ chờ đợi xác nhận cấp trên, thao tác nhập xuất thực điện thoại giúp rút ngắn thời gian công sức làm việc, tránh việc liệu bị mát Vì vốn tri thức hạn chế, chương trình quản lý kho mà em xây dựng nhiều thiếu sót, chưa linh động, chức kinh doanh thông minh cho giám đốc chưa hoàn thiện, khả đáp ứng chưa cao Bởi giai đoạn tới, em cố gắng tiếp tục nghiên cứu, phát triển tính kinh doanh thông minh cho giám đốc theo biểu đồ thống kê hàng quý, hàng năm hoàn thiện, nâng cấp chức thiếu sót để chương trình tối ưu Dù cố gắng ứng dụng không tránh khỏi vài thiếu sót em mong nhận góp ý, bảo khác thầy cô để sản phẩn hoàn thiện vào sử dụng Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Trần Phạm Thái Kiên tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp vừa qua! 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ambler, Scott William (2004), Agile Model Driven Development with UML 2, Cambridge University Press [2] Nguyễn Văn Ba, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 [3] Frank Ableson, Charlie Collins, Robi Sen, Unlocking Android, Manning, 2009 Publications Co Greenwich, CT, USA [4] Phạm Hữu Khang(chủ biên); Lập trình hướng đối tượng; NXB Lao Động Xã Hội; 2006 [5] Đỗ Trung Tuấn; Cơ sở liệu; NXB Giáo dục;1998 [6] Vũ Đức Thi; CSDL kiến thức thực hành; NXB Thống Kê; 1997 [7] https://developer.android.com [8] http://devpro.edu.vn/android/ 64 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn 65 ... THỐNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ 2.1 Giới thiệu VNPT Thái Nguyên 2.1.1 VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên thuộc Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VNPT Thái Nguyên đơn vị địa bàn tỉnh Thái Nguyên. .. quản lý kho a, Nhập vật tư: Khi vật tư kho hết, đến kì hạn nhập vật tư tháng, quản lý kho làm đơn xin nhập vật tư cho giám đốc, giám đốc xem xét xác nhận cho phép nhập vật tư, sau nhân viên quản. .. UML thiết kế ứng dụng android 23 CHƯƠNG II KHẢO SÁT VÀ PTTK HỆ THỐNG CHO .26 BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ 26 2.1 Giới thiệu VNPT Thái Nguyên .26 2.1.1 VNPT Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lý vật tư cho VNPT thái nguyên trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng quản lý vật tư cho VNPT thái nguyên trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng quản lý vật tư cho VNPT thái nguyên trên nền tảng android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay