Xây dựng website bán và giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE thái nguyên

80 88 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:23

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng: Kết nghiên cứu đồ án hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực đồ án cám ơn thông tin trích dẫn đồ án ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Nguyễn Văn Hòa LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu thời gian quy định, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường thầy giáo, cô giáo trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông nói chung, thầy cô giáo môn Mạng Truyền thông nói riêng giúp đỡ tạo điều kiện cho em học tập thực đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trịnh Văn Hà- Giáo viên hướng dẫn em- Người tận tình giúp đỡ em giải vướng mắc thực đề tài nghiên cứu Mặc dù thời gian làm việc bận song thầy dành thời gian hướng dẫn em gặp khó khăn trình thực đề tài nghiên cứu Bên cạnh giúp đỡ bạn lớp giúp đỡ em tìm hiểu sâu ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL, ngôn ngữ mà em dùng để xây dựng chương trình demo đợt làm đề tài Đề tài nghiên cứu hoàn thiện không tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn đề em hoàn thiện đợt báo cáo lần sau Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC .3 MỞ ĐẦU .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 1.1.Tìm hiểu ngôn ngữ PHP 1.2 Giới thiệu MySQL 1.3 Mô hình MVC 1.4 Giới thiệu Codeigniter Framework 2.x 11 1.4.1 Tổng quan 11 1.4.2 Cài đặt 14 1.4.3 Cấu trúc CodeIgniter 17 1.4.4 Các helper plugin 24 CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .26 2.1 Khảo sát trạng 26 2.2 Phân tích chức hệ thống .28 2.2.1 Các chức đối tượng Khách hàng 29 2.2.2 Chức Admin .30 2.3 Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống 33 2.3.1 Biểu đồ Use case tổng quát 33 2.3.2 Biểu đồ hoạt động .35 2.3.3 Biểu đồ trình tự 40 2.3.4 Thiết kế biểu đồ lớp 44 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DEMO 46 3.1 Giao diện trang chủ 46 3.2 Giao diện đăng ký đăng nhập người dùng 47 3.3 Giao diện thông tin chi tiết sản phẩm .48 3.4 Giao diện dịch vụ .49 3.5 Giao diện quản trị .51 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1.Mô hình MVC Hình 1.2 Biểu đồ trình tự mô hình MVC 11 Hình 1.3 Cấu hình xampp_start 15 Hình 1.4 Cấu hình xampp_stop 15 Hình 1.5 Thư mục CodeIgniter Framework 2.2.1 16 Hình 1.6 Thư mục application 16 Hình 1.7 Sơ đồ thể dòng chảy liệu CodeIgniter 17 Hình 2.1 Biểu đồ user case tổng quát 33 Hình 2.2 Biểu đồ use case quản lý sản phẩm 34 Hình 2.3 Biểu đồ use case quản lý khách hàng 34 Hình 2.4.Biểu đồ use case quản lý đơn hàng 35 Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập vào hệ thống 35 Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức đăng xuất 36 Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức Tìm kiếm 36 Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức đăng kí thành viên 37 Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức xem thông tin sản phẩm 37 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức đặt hàng 38 Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức xoá Đơn hàng 38 Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức thêm sản phẩm 39 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức sửa thông tin sản phẩm 39 Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức xoá sản phẩm 40 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự chức đăng nhập 40 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự chức đăng xuất 41 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự chức đăng ký thành viên 41 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm 42 Hình 2.19 Biểu đồ trình tự chức thêm sản phẩm 42 Hình 2.20 Biểu đồ trình tự chức sửa thông tin sản phẩm 43 Hình 2.21 Biểu đồ trình tự chức xóa sản phẩm 43 Hình 2.22 Biểu đồ trình tự chức đặt hàng 44 Hình 2.23 Biểu đồ lớp 45 Hình 3.1.Giao diện trang chủ 46 Hình 3.2: Giao diện form đăng nhập 47 Hình 3.3: Giao diện form đăng ký thành viên 47 Hình 3.4: Giao diện form thông tin chi tiết sản phẩm dịch vụ 48 Hình 3.5: Giao diện tin tức 48 Hình 3.6 Giao diện Dịch vụ cửa hàng 49 Hình 3.7: Giao diện chi tiết dịch vụ cửa hàng báo giá bảo hành 49 Hình 3.8: Giao diện gửi liên hệ 50 Hình 3.9: Giao diện danh mục dịch vụ sửa chữa điện thoại 50 Hình 3.10: Giao diện dịch vụ sửa chữa máy tính 51 Hình 3.11: Giao diện đăng nhập admin 51 Hình 3.12: Giao diện quản lý thành viên 52 Hình 3.13: Giao diện quản lý sản phẩm dịch vụ 52 Hình 3.14: Giao diện quản lý đơn hàng 53 Hình 3.15: Giao diện quản lý liên hệ khách hàng 53 Hình 3.16: Giao diện quản lý viết 54 MỞ ĐẦU Với trình phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật Internet đóng vai trò quan trọng, nhanh chóng phát triển toàn quốc Việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực đời sống người ngày tăng không ngừng can thiệp vào hầu hết công việc Công nghệ thông tin ngành khoa học Với công nghệ Web giúp bạn đưa thông tin mong muốn lên mạng Internet cho người xem cách dễ dàng với công cụ ngôn ngữ lập trình khác Sự đời ngôn ngữ lập trình cho phép xây dựng trang web đáp ứng yêu cầu người sử dụng PHP kịch phía trình chủ cho phép xây dựng trang Web sở liệu.Với nhiều ưu điểm bật mà PHP MySQL nhiều người sử dụng Với lý chọn đó,được hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo Thạc sĩ Trịnh Văn Hà,em chon đề tài: “Xây dựng website bán giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE Thái Nguyên.” làm đề tài báo cáo Vì khả thời gian hạn chế, Website không tránh khỏi có thiếu sót định, mong đóng góp ý thầy cô bạn để Website hoàn thiện CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.Tìm hiểu ngôn ngữ PHP Giới thiệu Lịch sử đời: Năm 1995, Rasmus Lerdorf tạo PHP nhằm giải việc viết lặp lặp lại đoạn mã tạo trang Ban đầu tác giả có ý định tạo phân giải đơn giản để thay thẻ lệnh file HTML đoạn mã lệnh viết C PHP gì? PHP chữ viết tắt “Personal Home Page” Rasmus Lerdorf tạo năm 1994.Vì tính hữu dụng khả phát triển, PHP bắt đầu sử dụng môi trường chuyên nghiệp trở thành “PHP :Hypertext Prerocessor” Tại cần dùng PHP? PHP sử dụng để phát triển website động tốt, nhanh dễ dàng nghiên cứu giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính bền vững linh động khả phát triển không giới hạn Tất đặc tính miễn phí PHP mã nguồn mở PHP vừa dễ với người sử dụng vừa có khả làm thứ, đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp PHP sử dụng ngày nhiều bắt kịp ASP (vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nay) PHP modun thông dụng cho Apache (máy chủ Web phổ biến nhất) có mặt 12 triệu website Chế độ mở file: Mode Diễn Giải R Mở dạng Read-Only r+ Mở dạng Read-Write W Mở dạng Write-Only w+ Mở dạng Write-Read Nếu file tồn tại, nội dung bị xóa, không tồn chúng tạo A Mở dạng append liệu (write), nội dung tồn tại, bắt đầu cuối nội dung, liệu ghi tiếp phần cuối, trường hợp file không tồn chúng tạo a+ Mở dạng append liệu (write & read), nội dung tồn tại, bắt đầu phần đầu nội dung, liệu ghi tiếp phần đầu, trường hợp file không tồn chúng tạo Thiết lập kết nối sở liệu: Để kết nối sở liệu MySQL, cần cung cấp tên Server hay IP (có thể localhost) máy chứa sở liệu MySQL, Username Password để đăng nhập làm việc sở liệu mở Thiết lập kết nối: Int mysql_pcconnect(“serverbname”, “username”, “password”); if(!$db) { echo “Không kết nối với CSDL”); } $link = mysql_connect(“servername”, “username”, “password”) or die(“Không kết nối với CSDL”); Mở CSDL: mysql_select_db(“database name”); mysql_select_db (“database name”, $link); Đóng kết nối sở liệu: mysql_close(database_connection); Truy vấn sở liệu: Int mysql_query(string sql); Int mysql_query(string sql, [int db_connect]); Int mysql_query(string database, string sql, [int db_connect]); Số lượng mẩu tin: mysql_num_rows(); Cho biết số lượng mẩu tin câu truy vấn trả về; Truy vấn liệu: Int mysql_fetch_array($result); Mysql_fetch_object($result); Dung lượng tập mẩu tin: int mysql_free_result(int $result); 1.2 Giới thiệu MySQL MySQL ứng dụng sở liệu mã nguồn mở phổ biến sử dụng phối hợp với PHP.Trước làm việc với MySQL cần xác định nhu cầu cho ứng dụng MySQL sở liệu có trình giao diện Windows hay Linux,cho phép người sử dụng thao tác hành động liên quan đến nó.Việc tìm hiểu công nghệ trước bắt tay vào việc viết mã kịch PHP,việc tích hợp hai công nghệ PHP MySQL công việc cần thiết quan trọng Chúng ta download MySQL website www.mysql.com 1.3 Mô hình MVC Mô hình MVC (Model - View - Controller) kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế sử dụng kỹ thuật phần mềm Nó giúp cho developer tách ứng dụng họ thành phần khác Model, View Controller Mỗi thành phần có nhiệm vụ riêng biệt độc lập với thành phần khác Các thành phần MVC Hình 1.1.Mô hình MVC Model Đây thành phần chứa tất nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả liệu Class, hàm xử lý … View Đảm nhận việc hiển thị thông tin tương tác với người dùng nơi chứa tất đối tượng GUI textbox, images,… Hiểu cách đơn giản, tập hợp form file HTML Controller Giữ nhiệm vụ nhận điều hướng yêu cầu từ người dùng gọi phương thức xử lý chúng… Chẳng hạn, thành phần request từ url form để thao tác trực tiếp với Model Nhìn lại sơ đồ phía trên, ta thấy, Web Browser gửi yêu cầu thông qua môi trường internet đến mô hình MVC nơi nhận yêu cầu file Controller-trung tâm xử lý File Controller xử lý thao tác xem có cần phải sử dụng Model hay không? Trường hợp 1- luồng liệu theo dòng 1: Controller xử lý thao tác mà 10 Hình 3.4: Giao diện form thông tin chi tiết sản phẩm dịch vụ  Giao diện trang tin tức cửa hàng khách hàng xem thông tin công nghệ thông tin 66 Hình 3.5: Giao diện tin tức 3.4 Giao diện dịch vụ  Giao diện Dịch vụ cửa hàng Trong mục khách hàng xem dịch vụ cửa hàng như: Sửa chữa điện thoại, Sửa chữa máy tính 67 Hình 3.6 Giao diện Dịch vụ cửa hàng  Giao diện thông tin chi tiết dịch vụ cửa hàng Khi khách hàng chọn dịch vụ ví dụ dịch vụ sửa chữa điện thoại hiển thị thông tin chi tiết lỗi giá dịch vụ, bảo hành 68 Hình 3.7: Giao diện chi tiết dịch vụ cửa hàng báo giá bảo hành  Giao diện liên hệ khách hàng gửi liên hệ phản hồi cho cửa hàng thông qua giao diện website HPCmobile 69 Hình 3.8: Giao diện gửi liên hệ  Giao diện danh mục sửa chữa điện thoại có thông tin dịch vụ sửa chữa điện thoại giá triệu chứng pan bệnh 70 Hình 3.9: Giao diện danh mục dịch vụ sửa chữa điện thoại  Giao diện danh mục dịch vụ sửa chữa máy tính có chi tiết pan bệnh giá sửa chữa bảo hành 71 Hình 3.10: Giao diện dịch vụ sửa chữa máy tính 3.5 Giao diện quản trị  Giao diện đăng nhập admin admin đăng nhập quản trị hệ thống 72 Hình 3.11: Giao diện đăng nhập admin  Giao diện quản lý thành viên admin website admin thêm, sửa, xóa thành viên 73 Hình 3.12: Giao diện quản lý thành viên  Giao diện quản lý sản phẩm admin thêm, sửa, xóa, sản phẩm dịch vụ 74 Hình 3.13: Giao diện quản lý sản phẩm dịch vụ  Giao diện quản lý đơn hàng admin quản lý đơn hàng khách hàng đặt, hủy đơn hàng, đơn hàng chưa toán Admin xem thông tin chi tiết đơn hàng 75 Hình 3.14: Giao diện quản lý đơn hàng  Giao diện quản lý liên hệ khách hàng admin xem phản hồi khách hàng để liên lạc lại với khách hàng 76 Hình 3.15: Giao diện quản lý liên hệ khách hàng  Giao diện quản lý viết admin quản lý viết mục tin tức thêm thông tin thị trường công nghệ Cũng phát triển công nghệ thông tin tin tức cửa hàng 77 Hình 3.16: Giao diện quản lý viết 78 KẾT LUẬN Kết đạt được: Với đề tài “Xây dựng website bán giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE Thái Nguyên ” giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trịnh Văn Hà Tuy nhiên, nhiều mặt hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm.Mặc dù có giúp hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thầy,cô giáo chương trình em chưa bao quát vấn đề nảy sinh,không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo bạn để đề tài em hoàn thiện -Tìm hiểu thêm ngôn ngữ PHP & MySQL -Phân tích thiết kế hệ thống để để xây dựng demo chương trình -Thiết kế giao diện chương trình ngôn ngữ HTML CSS -Thực đăng nhập để xử lý thông tin -Thực thao tác: thêm , sửa , xóa liệu ngôn ngữ PHP & MySQL -Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web PHP, MySQL, mô hình MVC để ứng dụng vào Framework CodeIgniter Tuy nhiên nhiều vấn đề thực tế mà em chưa giải như: - Giao diện chương trình đơn giản - Chưa bắt hết lỗi,các khả xảy Demo - Chương trình chưa thống kê đơn hàng chờ toán Em mọng bảo đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài em hoàn thiện Hướng phát triển đề tài:  Tìm hiểu sâu Framework CodeIgniter để đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng, phát triển tối ưu hóa hệ thống,  Kết hợp ngôn ngữ PHP với hệ quản trị sở liệu lớn hơn: SQL Server, Oracle…  Tìm hiểu thêm số ngôn ngữ, phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn…  79 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng web PHP & MySQL, NXB Phương Đông, Hà Nội 2005, TP Hồ Chí Minh 2006 [2].http://www.w3schools.com/ [3] http:// PHP.net [4] http://www.qhonline.info/php-can-ban [5] http://it.myclass.vn/course/lap-trinh-php-can-ban-den-nang-cao-web- ban-hang/ [6] http://saigoncomputer.vn/ 80 ... cấp dịch vụ sửa chữa máy tính, laptop, điện thoại Do nhu cầu phát triển quảng bá sản phẩm dịch vụ cửa hàng HPCmobile Thái Nguyên Do em chọn đề tài: Viết website bán giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng. .. giáo Thạc sĩ Trịnh Văn Hà,em chon đề tài: Xây dựng website bán giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE Thái Nguyên. làm đề tài báo cáo Vì khả thời gian hạn chế, Website không tránh khỏi có... hành thực cửa hàng) Hình thức toán khách hàng lựa chọn toán online website cửa hàng cửa hàng thông qua chuyển khoản ngân hàng dịch vụ tạm giữ ngân hàng Khi khách hàng nhận hàng cửa hàng nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán và giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE thái nguyên , Xây dựng website bán và giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE thái nguyên , Xây dựng website bán và giới thiệu dịch vụ cho cửa hàng HPCMOBILE thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay