Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông

70 86 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:22

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông Nhiệm vụ đồ án thực từ tổng quát đến chi tiết phần giao tiếp vi điều khiển với module SIM, cảm biến nhiệt độ nhằm thực mục tiêu giám sát nhiệt độ cho hệ thống trạm viễn thông xa qua mạng GSM thông qua kiến thức học ứng dụng thực tiễn Nội dung đồ án gồm: - Tổng quan - Nghiên cứu vi điều khiển module SIM 900 - Thiết kế hệ thống Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Ngọc Quý i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đồ án ”Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông” tự tìm hiểu, nghiên cứu hướng dẫn cô giáo Ths.Mạc Thị Phượng Mọi trích dẫn tài liệu mà tham khảo ghi rõ nguồn gốc Nếu sai xin chịu hình thức kỉ luật trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Ngọc Quý ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung thầy cô khoa Công Nghệ Điện Tử Và Truyền Thông nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô Mạc Thị Phượng, cô tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Trong thời gian làm việc với cô, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Sau xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng năm 2016 iii MỤC LỤC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN .i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC HÌNH ẢNH vi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .vii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung trạm viễn thông .2 1.2 Tổng quan mạng di động Vietel 1.2.1 Cấu trúc mạng 1.2.2 Chức thành phần mạng di động 1.2.3 Xử lý gọi qua mạng di động 10 1.2.4 Kết luận chương I 12 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ HỆ THỐNG .13 2.1 Vi điều khiển PIC 16F877A 13 2.1.1 Mô tả cấu trúc .13 2.1.2 Sự tổ chức nhớ PIC 16F877A 15 2.1.3 Các cổng vào/ra 18 2.1.4 Các Timer chip 20 2.2 Công nghệ GSM module Sim900 23 2.2.1 Khái quát công nghệ GSM 23 2.2.2 Giới thiệu công nghệ GSM .24 2.2.3 Đặc điểm công nghệ GSM 24 2.2.4 Cấu trúc mạng GSM .25 2.2.5 Giới thiệu tin nhắn SMS 27 2.2.6 Cơ sở lý thuyết SIM900 30 2.2.7 Đặc điểm module sim900 30 2.2.8 Sơ đồ chân module sim900 31 iv 2.2.9 Phần cứng module sim900 35 2.2.10 Tập lệnh AT module sim900 .37 2.3 Cảm biến nhiệt độ DS18B20 40 2.4 Màn hình LCD .41 2.5 Kết luận chương II 46 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 47 3.1 Ý tưởng thiết kế 47 3.2 Thiết kế phần cứng .47 3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng 48 3.2.2 Linh kiện sử dụng 49 3.3 Lưu đồ thuật toán 52 3.4 Chương trình thực .53 3.5 Kết sản phẩm 54 3.6 Kết luận chương III 56 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57 PHỤ LỤC 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 62 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Mô hình chung trạm viễn thông Hình 1.2 Mô hình trạm Host Hình 1.3 Mô hình bên trạm vệ tinh Hình 1.4 Mô hình trạm BTS Hình 1.5 kết cấu tủ nguồn trạm viễn thông Hình 1.6 Cấu trúc mạng di động Vietel Hình 1.7 Mô tả hoạt động xử lý gọi từ MS đến thuê bao mạng GSM 10 Hình 1.8 Quá trình thiết lập gọi từ thuê bao cố định đến thuê bao di động 12 Hình 2.1 Sơ đồ chân PIC 16F877A 14 Hình 2.2 Bản đồ nhớ chương trình ngăn xếp 16 Hình 2.3 Sơ đồ khối chức PIC 16F877A 17 Hình 2.4 cấu trúc mạng GSM .25 Hình 2.5 Các thành phần mạng GSM 26 Hình 2.6 Hình ảnh thực tế module sim900 31 Hình 2.7 Sơ đồ chân module sim900 32 Hình 2.8 Mạch nguồn sử dụng chip LM2596 35 Hình 2.9 Module simcard .35 Hình 2.10 Mô tả chức chân 36 Hình 2.11 mạch đèn báo thông tin trạng thái .36 Hình 2.12 Cảm biến nhiệt độ DS18B20 40 Hình 2.13 Hình dáng loại LCD thông dụng 41 Hình 2.14 Sơ đồ chân LCD 41 Hình 2.15 Sơ đồ khối HD44780 .43 Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống 48 Hình 3.2 module nguồn BUCK cung cấp cho SIM900 49 Hình 3.3 Module Sim900 .50 Hình 3.4 Màn hình LCD16x2 .50 Hình 3.5 Khối vi điều khiển 51 Hình 3.6 Sơ đồ mạch in mạch vi điều khiển 51 Hình 3.7 Sơ đồ mạch in cảm biến nhiệt 52 Hình 3.8 Mạch thực tế 55 Hình 3.9 Kết gửi điện thoại qua tin nhắn SMS 56 vi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT AC Address Counter Bộ đếm địa ATO Return to online data state Trở lại tới liệu AUC Authentication Center Trung tâm Chứng thực BF Busy Flag Cờ báo bận BGM Background Music Hệ thống nhạc BSC Base Station Controler Thiết bị điều khiển trạm gốc BSS Base Station Subsystem Phân hệ trạm gốc BTS Base Tranceiver Station Trạm thu phát gốc CGRAM Character Generator RAM CGROM Character Generator ROM Chứa mẫu kí tự CRBT Colour Ringback Tone Hệ thống nhạc chuông chờ DDRAM Display Data RAM Hiển thị liệu RAM DR Data Register Thanh ghi liệu DTE Data Terminal Equipment Thiết bị cuối xử lý số liệu GGSN Gateway GPRS Support Node Nút hỗ trợ cổng nối GPRS GMSC Gateway Mobile Switching Cổng trung tâm cho mạch Center GPRS General Packet Radio Services Dịch vụ liệu di động dạng gói GSM Global System for Mobile Hệ thống thông tin di động toàn Communication cầu HLR Home Location Register Bộ đăng ký vị trí thường trú ICSP In Circuit Serial Programming Chương trình mạch điện nối tiếp IMSI International Mobile Subscriber Identity IR Instructor Register Thanh ghi lệnh ISDN Integrated Services Digital Mạng số dịch vụ tích hợp Network MCA Misscall Alert System Hệ thống cảnh báo gọi nhỡ vii ME Mobile Equipment Thiết bị di động MGW Media gateway Cổng giao tiếp đa phương tiện MO Mobile Originated Chiều tin nhắn gửi từ điện thoại MS Mobile Station Trạm di động MSC Mobile Service Switching Center Tổng đài di động MT Mobile Terminated Chiều tin nhắn đến điện thoại MSSP Master Synchronous Serial Ngõ vào giao tiếp Port Serial Port NSS Network Switching Subsystem Phân hệ chuyển mạch OSS Operation Subsystem Phân hệ bảo dưỡng khai thác PDU Protocol Data Unit Nhóm thông tin bổ sung PIC Programable Intelligent Máy tính thông minh khả trình Computer PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất PSPDN Packet Switched Public Data Mạng số liệu công cộng chuyển Network mạch gói Public Switched Telephone Mạng điện thoại chuyển mạch công Network cộng RNC Radio Network Controller Điều khiển trạm phát sóng di động SGSN Serving GPRS Support Node Nút hỗ trợ dịch vụ GPRS SIM Subsriber Identify Module thiết bị xác thực đăng kí SMS Short Message Service Dịch vụ tin nhắn ngắn SMSC Short Message Service Center Hệ thống tin nhắn SSP Synchronous Serial Port Chuẩn giao tiếp nối tiếp STP Signaling Tranfer Point Điểm trung chuyển báo hiệu ULR Uniform Resource Locator Bộ ghi định vị tạm trú VLR Visitor Location Register Bộ ghi định vị khách PSTN viii LỜI NÓI ĐẦU Ngày khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ ứng dụng tất lĩnh vực sống Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để giám sát an ninh, nhiệt độ cần thiết Hiện có nhiều ứng dụng ứng dụng mang tính thực tiễn Vì em chọn đề tài cho Đồ án tốt nghiệp đại học em là: “Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông”, đề tài gồm chương: Chương 1: TỔNG QUAN Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực Đồ án không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý, đóng góp thầy cô bạn để đồ án áp dụng rộng rãi vào thực tế cách thiết thực Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh Viên thực Phạm Ngọc Quý CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung trạm viễn thông Trạm viễn thông khái niệm chung để sở hạ tầng kết cấu thiết bị nhà mạng Đây trạm đặt gần xa so với trạm điều khiển chính, kết cấu bên trạm bao gồm thiết bị đảm bảo cung ứng dịch vụ mà nhà mạng cung cấp nhằm đảm bảo đáp ứng “dịch vụ thông tin lúc, nơi” nhà mạng viễn thông Kết cấu trạm thường bố trí kiểu trạm HOST, trạm vệ tinh, trạm BTS Trạm Host: Được đặt trung tâm tỉnh, thành phố bao gồm thiết bị mạng lõi mạng: thiết bị truyền dẫn, thiết bị chuyển mạch, thiết bị giám sát, điều khiển, thiết bị truy nhập từ xa Các thiết bị đặt chung phòng khác phòng cạnh nhằm đảm bảo dễ quản lý, đấu nối, phối hợp quản lý mạng Trong phòng thiết bị có thiết bị đính kèm hệ thống nguồn, accu, máy nổ, máy điều hòa để trì nhiệt độ mức độ ổn định khoảng 180C đến 250C nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định tăng tuổi thọ thiết bị Trạm vệ tinh: Được đặt trung tâm huyện, thị xã phần hoạt động theo dung lượng chi phối trạm HOST bao gồm thiết bị truyền dẫn, thiết bị chuyển mạch, thiết bị truy nhập từ xa thiết bị thường đặt chung phòng bổ sung thiết bị đính kèm hệ thống nguồn, accu, máy nổ, máy điều hòa để trì nhiệt độ mức độ ổn định khoảng 180C đến 250C nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định tăng tuổi thọ thiết bị Trạm BTS: Được đặt nơi thành phố, thị xã, thị trấn, vùng nông thôn bao gồm thiết bị thu phát sóng di động, cột an ten, thiết bị cung cấp nguồn, điều hòa không khí, hệ thống dây dẫn… Mô hình kết cấu trạm hình 1.4 3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống Chức khối: Khối cảm biến đo nhiệt độ có nhiệm vụ đo thông tin nhiệt độ trạm viễn thông, gửi cho vi điều khiển Khối sử dụng cảm biến DS18B20 để đo Thiết bị điện thoại di động: dành cho người sử dụng Người sử dụng cần phải đăng kí dịch vụ viễn thông nhà cung cấp dịch vụ nước Khối vi điều khiển trung tâm, có vai trò trái tim toàn mạch, điều khiển hoạt động mạch Vừa có nhiệm vụ điều khiển, giao tiếp với module sim900 đưa tín hiệu điều khiển gửi tin nhắn cho người dùng nhiệt độ mức cho phép lại vừa có nhiệm vụ đọc tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ đưa số liệu nhiệt độ để cảnh báo Khối module sim900 có vai trò giao tiếp mạch với người dùng Module sim900 có chức nhận lệnh điều khiển từ vi xử lý sau giải mã đưa hành động tương ứng gọi điện, nhắn tin hay nhận gọi/tin nhắn gửi tín hiệu cảnh báo cho vi điều khiển biết qua UART 48 Khối LCD hiển thị nhiệt độ Khối nguồn để cung cấp nguồn nuôi cho toàn mạch Trong có nguồn cho mạch 4.5V dòng 2A 3.2.2 Linh kiện sử dụng a Khối nguồn cung cấp Nguồn sử dụng cung cấp cho module sim900 yêu cầu nguồn 4.5v dòng lên đến 2A nên ta sử dụng module nguồn BUCK DC-DC 2A 4.5V Hình 3.2 module nguồn BUCK cung cấp cho SIM900 Thông số kỹ thuật:  Sử dụng IC LM2596HVS-ADJ  Kích thước 40x21.5x13.5MM  Điện áp đầu vào: DC 4.5 – 60V  Đầu ra: DC – 35V đầu điều chỉnh biến trở  Công suất 15W Max  Hiệu suất 92%  Dòng tĩnh: 6mA b Khối module sim900 Khối module sim900 gồm module sim900 kết nối với sim điện thoại để thực gửi tin nhắn SMS đến máy điện thoại người dùng Ngoài có led báo hiệu mạng trạng thái hoạt động sim900 49 Hình 3.3 Module Sim900 c Khối hiển thị LCD Hiển thị nhiệt độ đo gửi từ vi điều khiển Hình 3.4 Màn hình LCD16x2 d Khối vi điều khiển Vi điều khiển Pic16f877a có chức nhận liệu từ cảm biến nhiệt độ thực giao tiếp với module sim900, gửi liệu hình LCD 50 Hình 3.5 Khối vi điều khiển e Sơ đồ mạch in mạch Hình 3.6 Sơ đồ mạch in mạch vi điều khiển 51 Hình 3.7 Sơ đồ mạch in cảm biến nhiệt 3.3 Lưu đồ thuật toán  Lưu đồ thuật toán chương trình gửi tín nhắn báo nhiệt độ qua module sim 52  Lưu đồ thuật toán chương trình hiển thị nhiệt độ lên LCD Giải thích Chương trình ban đầu thiết lập giá trị khởi tạo cho vi điều khiển đặt số điện thoại người dùng, xác lập cổng vào ra, gửi tín hiệu điều khiển bật nguồn module SIM900, khởi động LCD Mạch thực đo nhiệt độ cảm biến DS18B20 liên tục kiểm tra ngưỡng liên tục để đưa cảnh báo kịp thời xác Khi nhiệt độ vượt ngưỡng 25oc mạch thực nhắn tin cảnh báo đến điện thoại 3.4 Chương trình thực  Chương trình ban đầu thiết lập giá trị khởi tạo, xác lập cổng vào ra: - Đặt chân cho module sim 900 #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) - Đặt chân cho LCD #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2 #define LCD_RS_PIN PIN_D0 #define LCD_RW_PIN PIN_D1 #define LCD_DATA4 PIN_D3 53 #define LCD_DATA5 PIN_D4 #define LCD_DATA6 PIN_D5 #define LCD_DATA7 PIN_D6 - Đặt chân cho cảm biến nhiệt 18B20 #define one_wire_pin PIN_A2  Đọc giá trị từ cảm biến nhiệt t=ds1820_read(); ( t: biến)  Hiển thị nhiệt độ lên LCD LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"%f%cC/%d%cC ", t,0xdf,nt,0xdf); Trong đó: Các lựa chọn hiển thị biến +%d số nguyên bit có dấu +%u số nguyên bit không dấu +%lu,ld số nguyên lớn int16 hay long có dấu không dấu +%f số thực +%c ký tự +0xdf: kí tự hiển thị oC  Chương trình khởi động module sim chuẩn bị gửi tin nhắn printf("AT+CMGF=1\r\n"); delay_ms(500);  Gửi tin nhắn đến số điện thoại kèm nội dung tin nhắn nhiệt độ printf("at+cmgs=\"+841696247773\"\r\n"); delay_ms(500); printf("qua nhiet %f \r\n",t); delay_ms(500); 3.5 Kết sản phẩm Sau thực chương trình thông qua giao tiếp hệ thống phần cứng Module SIM 900 với vi điều khiển PIC, cảm biến nhiệt độ, hình LCD kết chương trình thực thành công giao tiếp vi điều khiển- cảm biến nhiệt độ – SIM900-Thuê bao Thông báo nhiệt độ vượt mức cho phép với người 54 dùng điện thoại nhằm phục vụ chức giám sát từ xa hệ thống qua giao tiếp mạng GSM Hình 3.8 Mạch thực tế 55 Hình 3.9 Kết gửi điện thoại qua tin nhắn SMS 3.6 Kết luận chương III Để thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ từ xa qua mạng GSM cần phải trải qua giai đoạn: Xây dựng ý tưởng thiết kế từ lựa chọn loại linh kiện cần thiết, thiết kế sơ đồ mạch in PIC, cảm biến nhiệt, ghép nối linh kiện với Từ xây dựng chương trình cho vi điều khiển hoạt động Mạch sau hoàn thành hoạt động, nhiệt độ 25oC tự động gửi tin nhắn báo nhiệt độ điện thoại Nội dung chương xây dựng thành công giao tiếp vi điều khiển với hệ thống GSM 56 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, thi công đồ án hoàn thành Bằng nỗ lực cố gắng thân bên cạnh hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm Cô Mạc Thị Phượng đồ án hoàn thành thời gian định đạt yêu cầu Sản phẩm thực chức năng: thu thập liệu nhiệt độ trạm viễn thông gửi liệu người quản lí Tuy nhiên có số nhược điểm sai số nhiệt độ nhỏ Đồ án hoàn toàn ứng dụng thực tế công tác giám sát an ninh, nhiệt độ tự động  Hướng phát triển Do thời gian thực đề tài có hạn lượng kiến thức em định nên đề tài thực xong đáp ứng phần nhỏ hệ thống hoàn chỉnh Vì vậy, để đề tài thêm phong phú hơn, mang nhiều tính thực tế nữa, có khả ứng dụng cao chúng em đề xuất đưa thêm vào yêu cầu sau:  Sử dụng thêm nhiều loại cảm biến khác, chẳng hạn cảm biến độ ẩm không khí để đo độ ẩm không khí, hệ thống báo cháy tự động,… để ứng dụng vào đề tài  Thêm khối bàn phím, thời gian thực để người dùng trực tiếp chỉnh định lại thông số hệ thống cho phù hợp  Mở rộng điều khiển nhiều thiết bị  Phần cứng cho module cần tách rời nhằm dễ dàng cho việc chỉnh sửa, thay đổi Hy vọng với hướng phát triển nêu với ý tưởng, góp ý khác thầy cô giáo, bạn đọc phát triển đề tài này, khắc phục hạn chế, tồn đề tài, làm cho đề tài trở nên phong phú hơn, mang tính ứng dụng cao vào thực tế sống, phục vụ cho lợi ích người tương lai 57 PHỤ LỤC Code chương trình #include //#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=UART) // nghia COM #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2 #define LCD_RS_PIN PIN_D0 //// //// #define LCD_RW_PIN PIN_D1 //// #define LCD_DATA4 PIN_D3 //// #define LCD_DATA5 PIN_D4 //// #define LCD_DATA6 PIN_D5 //// #define LCD_DATA7 PIN_D6 //// #include #define one_wire_pin PIN_A2 #include #include float t=0; int1 cp=0,cp1=0; int nt=25,dem=0; int16 adc=0; void main() { lcd_init(); 58 dinh setup_adc_ports(sAN0); setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); while(TRUE) { t=ds1820_read(); set_adc_channel(0); delay_ms(10); adc=read_adc(); LCD_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"%f%cC/%d%cC ", t,0xdf,nt,0xdf); if(adc>=400){ LCD_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"co chuyen dong %d ",dem);} else{LCD_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," ");} if(t>=nt&&cp==0){cp=1; printf("AT+CMGF=1\r\n"); // Bat qua trinh gui tin nhan delay_ms(500); printf("at+cmgs=\"+841696247773\"\r\n"); delay_ms(500); printf("qua nhiet %f \r\n",t); delay_ms(500); putc(26); } else{cp=0;} if(adc>=256&&cp1==0){cp1=1; dem++; } else{cp1=0;} 59 if(dem>=10){ dem=0; printf("AT+CMGF=1\r\n"); // Bat qua trinh gui tin nhan delay_ms(500); printf("at+cmgs=\"+841696247773\"\r\n"); delay_ms(500); printf("phat hien chuyen dong \r\n "); delay_ms(500); putc(26); } } } 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Muhammad Ali Mazidi, Rolin D.McKinlay, Danny Causey, PIC Microcontroller and Embedded Systems, Courier Kendallville, Inc, 2008 [2] Một Số Trang Web Tham Khảo:  www.picvietnam.com  www.4tech.com.vn  www.dientuvietnam.net  www.microchip.com  www.eprojects.ljcv.net 61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 62 ... để giám sát an ninh, nhiệt độ cần thiết Hiện có nhiều ứng dụng ứng dụng mang tính thực tiễn Vì em chọn đề tài cho Đồ án tốt nghiệp đại học em là: Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn. .. mát không gian trạm nhiệt sinh thiết bị, bình điện để cung cấp điện đèn an ninh cho thiết bị Nhiệt độ trạm viễn thông thời gian hoạt động vượt 55°C tình trạng hoạt động tốt cho thiết bị điện tử...LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đồ án Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông tự tìm hiểu, nghiên cứu hướng dẫn cô giáo Ths.Mạc Thị Phượng Mọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông , Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông , Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay