Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trên android

89 94 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:21

 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông tạo điều kiện tốt cho em thực đề tài tốt nghiệp Và em xin chân thành cảm ơn cô giáo: Đoàn Thị Bích Ngọc, người tận tình hướng dẫn, bảo, cung cấp tài liệu cần thiết, giúp đỡ động viên để em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô môn Khoa Học Máy Tính, toàn thể thầy cô giáo Khoa Công nghệ Thông Tin nói riêng thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung, tận tình giảng dạy, giúp đỡ truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học tập rèn luyện trường Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người thân tất bạn bè, đặc biệt bạn sinh viên lớp CNTT K10B, người hỗ trợ, chia sẻ, động viên tinh thần cho em suốt trình học tập thực đồ án Mặc dù cố gắng hoàn thành đồ án với tất lỗ lực thân, đồ án chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy cô tận tình bảo Một lần em xin chân thành cảm ơn mong nhận đóng góp quý báu tất người Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thế Hanh  LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp sản phẩm tổng hợp toàn kiến thức mà em học nghiên cứu suốt thời gian học tập trường đại học Ý thức điều đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tự giác lao động miệt mài thân hướng dẫn nhiệt tình chu đáo cô giáo: Đoàn Thị Bích Ngọc, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan nội dung đồ án: “ Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức Android ” em tự tìm hiểu, nghiên cứu hướng dẫn cô giáo: Đoàn Thị Bích Ngọc Mọi trích dẫn tài liệu mà em tham khảo ghi rõ nguồn gốc Nếu thông tin sai lệch em xin chịu hình thức kỷ luật trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thế Hanh   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Giới thiệu chung Android 1.1.1 Kiến trúc Android 1.1.2 Các khái niệm lập trình Android 11 1.1.3 Các thành phần project ứng dụng Android 12 1.2 Tổng quan XML, JSON 15 1.2.1 Ngôn ngữ XML 15 1.2.2 Sơ lược JSON 17 1.3 Tổng quan Web Service 17 1.3.1 Đặc điểm Web service 18 1.3.2 Ưu nhược điểm Web service 18 1.3.3 RESTful Webservice 19 1.4 Ngôn ngữ Java 19 1.4.1 Java gì? 19 1.4.2 Ưu nhược điểm ngôn ngữ Java 19 1.4.3 Đặc điểm ngôn ngữ Java 20 1.4.4 Java sử dụng để làm gì? 21 1.5 Giới thiệu Wordpress 21 1.5.1 Wordpress gì? 21 1.5.2 Những đặc điểm bật WordPress 22 1.5.3 Cài đặt cấu hình Wordpress 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25 2.1 Khảo sát phân tích yêu cầu toán 25 2.1.1 Đặt vấnđề 25 2.1.2 Tóm tắt hoạt động ứng dụng 25 2.1.3 Yêu cầu chức 26 2.1.4 Yêu cầu người dùng 26 2.2 Phân tích, thiết kế chức hệ thống 27 2.2.1 Tác nhân hệ thống 27 2.2.2 Các chức hệ thống 27 2.3 Phân tích UML 28 2.3.1 Tổng quan UML 28 2.3.2 Phân tích UML toán 30 2.4 Phân tích sở liệu 45 CHƯƠNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 52 3.1 Môi trường phát triển 52 3.2 Một số giao diện 52 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58  DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Các thành phần hệ điều hành android Hình 1.2: Các thành phần library android runtime Hình 1.3: Mô hình thành phần framework 10 Hình 1.4: Cấu trúc tài liệu xml 16 Hình 1.5: Create a configuration file 23 Hình 1.6: Nhập thông tin sở liệu 23 Hình 2.1: Tác nhân hệ thống 27 Hình 2.2: Biểu đồ use case hệ thống 30 Hình 2.3: Biểu đồ trình tự xem danh sách danh mục tin 31 Hình 2.4: Biểu đồ trình tự xem danh sách tin tức 31 Hình 2.5: Biểu đồ trình tự xem chi tiết tin tức 32 Hình 2.6: Biểu đồ trình tự đăng nhập trang quản trị 33 Hình 2.7: Biểu đồ trình tựadmin xem danh sách danh mục tin tức 33 Hình 2.8: Biểu đồ trình tựadmin thêm danh mục tin tức 34 Hình 2.9: Biểu đồ trình tựadmin sửa danh mục tin tức 35 Hình 2.10: Biểu đồ trình tựadmin xóa danh mục tin tức 36 Hình 2.11: Biểu đồ trình tựadmin xem danh sách tin tức 36 Hình 2.12: Biểu đồ trình tựadmin thêm tin tức 37 Hình 2.13: Biểu đồ trình tựadmin sửa tin tức 38 Hình 2.14: Biểu đồ trình tựadmin xóa tin tức 39 Hình 2.15: Biểu đồ trình tựadmin xem danh sách user 39 Hình 2.16: Biểu đồ trình tựadmin thêm user 40 Hình 2.17: Biểu đồ trình tựadmin sửa user 41 Hình 2.18: Biểu đồ trình tựadmin xóa user 42 Hình 2.19: Biểu đồ trình tựxem thông tin tài khoản 42 Hình 2.20: Biểu đồ trình tựđăng xuất 43 Hình 2.21: Biểu đồhoạt động người dùng 43 Hình 2.21: Biểu đồhoạt động người dùng 44 Hình 2.22: Biểu đồlớp 44 Hình 2.23 Mối quan hệ sở liệu 51 Hình 3.1: Giao diện hình home người dùng 53 Hình 3.2: Giao diện danh sách tin tức 54 Hình 3.3: Giao diện xem chi tiết tin tức 55 Hình 3.4: Giao diện đăng nhập trang quản trị 56 Hình 3.5: Giao diện trang quản trị 56  DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Chức với người dùng Bảng 2.2: Chức với quản trị viên Bảng 2.3: Mô tả bảng liệu wp_options Bảng 2.4: Mô tả bảng liệu wp_posts Bảng 2.5: Mô tả bảng liệu wp_postmeta Bảng 2.6: Mô tả bảng liệu wp_comments Bảng 2.7: Mô tả bảng liệu wp_commentmeta Bảng 2.8: Mô tả bảng liệu wp_terms Bảng 2.9: Mô tả bảng liệu wp_ term_taxonomy Bảng 2.10: Mô tả bảng liệu wp_ term_taxonomy Bảng 2.11: Mô tả bảng liệu wp_ users Bảng 2.12: Mô tả bảng liệu wp_ usermeta Bảng 2.13: Mô tả bảng liệu wp_ links 27 28 45 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50  LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ giới phát triển ngày với tốc độ vũ bão Xu hướng ngành công nghệ thông tin không gói gọn việc làm với ứng dụng máy tính mà chuyển dịch dần thành công nghệ thông tin truyền thông Những máy tính để bàn trở thành laptop động Chưa dừng lại đó, người lại kết hợp máy tính với điện thoại di động thiết bị di động hệ mới, có sức mạnh máy tính nhỏ gọn, động Đi kèm với phát triển phần cứng vậy, phần mềm phát triển nhanh chóng để phù hợp với thiết bị hệ Quan trọng hệ điều hành cho thiết bị di động Nổi bật gần hệ điều hành Android Google Nó đánh giá hệ điều hành tốt, nhiều tiềm phát triển có bước nhảy vọt tương lai Bởi vậy, em chọn đề tài : “Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức android”  Mục tiêu nghiên cứu  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java, XML, JSON, PHP…  Ứng dụng “Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức android”  Công cụ hỗ trợ  Ngôn ngữ Java, AndroidSDK, PHP, MySQL, XML, JSON…  Bố cục báo cáo  Lời mở đầu  Chương Tổng quan sở lí thuyết  Chương Phân tích thiết kế hệ thống  Chương Xây dựng ứng dụng  Kết luận  Tài liệu tham khảo   TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT  Giới thiệu chung Android Android hệ điều hành dựa tảng Linux thiết kế dành cho thiết bị di động có hình cảm ứng điện thoại thông minh máy tính bảng Android mã nguồn mở miễn phí, muốn sử dụng Android sử dụng cách tải mã nguồn android đầy đủ Ưu điểm việc áp dụng Android cung cấp cách tiếp cận thống để phát triển ứng dụng Các nhà phát triển cần phát triển cho Android ứng dụng họ chạy nhiều thiết bị khác nhau, miễn thiết bị hỗ trợ cách sử dụng Android  Kiến trúc Android Mô hình tổng quát thành phần hệ điều hành Android: Hình 1.1: Các thành phần hệ điều hành Android  Linux Kernel Hệ điều hành Android phát dựa hạt nhân Linux, cụ thể hạt nhân Linux phiên 2.6, điều thể lớp Tất hoạt động điện thoại muốn thi hành thực mức cấp thấp lớp bao gồm quản lý nhớ (memory management), giao tiếp với phần cứng (driver model), thực bảo mật (security), quản lý tiến trình (process) Tuy phát triển dựa vào nhân linux thực nhân Linux nâng cấp sửa đổi nhiều để phù hợp với tính chất thiết bị cầm tay hạn chế vi xử lý, dung lượng nhớ, kích thước hình, nhu cần kết nối mạng không dây  Các thành phần nhân Linux:  Display Driver: Điều khiển việc hiển thị lên thu nhận 10 Hình 3.3: Giao diện danh sách tin tức  Giao diện trang chi tiết tin tức Nơi người dùng xem thông tin chi tiết tin tức 75 76 Hình 3.4: Giao diện xem chi tiết tin tức  Sau đọc viết xong mà độc giả yêu thích chia sẻ viết qua nhiều cách ( click vào (1) biểu tượng hình 3.5 ) nhiều độc giả khác xem: Bluetooth, Gmail, Facebook ( hình 3.6 lựa chọn hình thức chia sẻ viết)     77  78 Hình 3.5: Giao diện chia sẻ tin tức 79 80 Hình 3.6: Giao diện chia sẻ tin tức  Giao diện trang đăng nhập quản trị Người quản trị đăng nhập vào hệ thống 81 Hình 3.7: Giao diện đăng nhập trang quản trị  Giao diện trang quản trị Người quản trị thực chức quản trị hệ thống 82 Hình 3.8: Giao diện trang quản trị  Giao diện quản lý viết (Posts)  All Posts: Tất viết  Add New: Thêm viết  Categories: Thêm thể loại  Tags: Thêm nhiều thẻ khác 83 Hình 3.9: Giao diện quản lý viết 84  Giao diện quản lý người dùng (Users):  All Users: Xem tất người dùng  All New: Thêm người dùng  Your Profile: Hồ sơ Admin 85 Hình 3.10: Giao diện quản lý Users  KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu đề tài “Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức Android ” em thực đề tài theo dự kiến.Với mục đích tìm hiểu lý thuyết hệ điều hành Android tìm hiểu ứng dụng đọc tin tức cho 86 thiết bị di động em thu kết bước đầu sau:  Nắm rõ RESTful Web service cách xây dựng ứng dụng Android  Xây dựng RESTful Web service thu thập tin tức tự động từ báo, hỗ trợ báo nội dung RSS  Xây dựng chương trình đọc tin Android đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đọc tin người dùng với số lượng đầu báo lớn, nhiều chủ đề, đủ sức cạnh tranh với số chương trình đọc tin tức thị trường  Chương trình tương thích tốt với nhiều phiên Android, hỗ trợ nhiều kích thước hình với Layout khác cho kích thước hình, hỗ trợ chế độ hình ngang dọc Do thời gian ngắn với kiến thức thân hạn chế nên em chưa tìm hiểu sâu kiến thức liên quan tới hệ điều hành Android nên chương trình nhiều hạn chế:  Tin tức chưa hỗ trợ nội dungvideo  Một số tin lấy bị lỗi nội dung tin (sót nội dung HTML tách text), số tin xảy lỗi trình phân tích nội dung HTML dẫn đến nộidung  Chương trình khả thay đổi kích cỡ hay màu chữ, số điện thoại độ phân giải cao tablet thấy chữ nhỏ  Server hosting miễn phí, dung lượng có hạn nên lưu giữ khoảng 5000 tin (gồm ảnh) phải thực xóa tin cũ liên tục  87  HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng ứng dụng đọc tin tức, xem giá vàng, thông tin chứng khoán, xem dự báo thời tiết cho thiết bị di động hệ điều hành Android Nghiên cứu tìm hiểu sâu kiến thức liên quan tới hệ điều hành Android để xây dựng thêm số ứng dụng khác hệ điều hành Android cho điện thoại di động là: chat, gửi tin nhắn có hình MMS, gửi video, gửi file, nghe nhạc, chơi game, mail Trong trình thực đề tài em cố gắng tìm hiểu tài liệu qua nhiều phương thức để tổng hợp kiến thức, học hỏi từ thầy cô bạn bè để hoàn thành Em xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn giúp đỡ em hoàn thành Trong báo cáo em có thiếu sót, em mong thầy cô bạn góp ý để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2016  88  TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://developer.android.com [2] http://vietandroid.com/ [3] https://www.wikipedia.org/ [4] http://android.vn/ [5] Beginning Android Application Development(Wrox-2012) [6] Lập trình Android - Trường ĐH Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM 89 ... tài : Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức android  Mục tiêu nghiên cứu  Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java, XML, JSON, PHP…  Ứng dụng Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức android  Công cụ... phần hệ thống, dễ dàng cho việc phát triển ứng dụng phân tán  Thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm phức tạp hệ thống, hạ giá thành dịch vụ, phát triển hệ thống nhanh tương tác hiệu với hệ thống. .. phát toàn hệ thống Có nhiều Broadcast Receiver xây dựng sẵn hệ điều hành Android  View Mỗi item giao diện người dùng lớp lớp View 16 (android. view.View) Android SDK cung cấp tập view xây dựng sẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trên android , Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trên android , Xây dựng hệ thống tổng hợp tin tức trên android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay