Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh trên các thiết bị sử dụng nền tảng android

65 95 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:21

LỜI CẢM ƠN Với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ đặc biệt ngành công nghệ thông tin, làm bước thay đổi sống người ứng dụng sản phẩm công nghệ Một phận ứng dụng công nghệ thông tin thay đổi giúp đỡ việc sinh hoạt hàng ngày người sống Vì em lựa chọn đề tài “Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh thiết bị sử dụng tảng Android” để làm đồ án với ý nghĩa mang tính thực tế Trong thời gian làm đồ án em gặp không khó khăn giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy giáo, cô giáo môn công nghệ lập trình ứng dụng – Trường đại học Công nghệ thông tin & truyền thông giúp em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Quang Hiệp , người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án Một lời cảm ơn sâu sắc em muốn gửi tới toàn thể thầy cô giáo trang bị cho em kiến thức cần thiết năm học vừa qua để em thực tốt đồ án đủ tự tin để làm việc sau Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng … năm 2016 Sinh viên thực Ngô Xuân Phương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Nội dung đề tài đồ án tốt nghiệp với tên đề tài ” Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh thiết bị sử dụng tảng Android” không chép nội dung từ đề tài em làm Những phần sử dụng tài liệu tham khảo báo cáo ghi rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu, kết trình bày đồ án hoàn toàn trung thực Nếu sai em xin chịu hình thức kỷ luật trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên, ngày… tháng … năm 2016 Sinh viên thực Ngô Xuân Phương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Công nghệ thiết bị di động 1.2 Giới thiệu đề tài 11 1.3 Mục tiêu đề tài 12 1.4 Yêu cầu phần cứng, phần mềm .12 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 13 2.1 Khái niệm .13 2.2 Ưu nhược điểm Android so với hệ điều hành khác .15 2.3 Các tính hỗ trợ sẵn hệ điều hành Android 16 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG 17 3.1 Giới thiệu trình độ tiếng anh Việt Nam 17 3.2 Xác định yêu cầu hệ thống 18 3.3 Phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng 19 3.3.1 Sơ đồ Use-Case tổng quát 19 3.3.2 Danh sách Actor 19 3.3.3 Danh sách Use-Case 19 3.3.4 Đặc tả Use-Case .20 3.3.5 Thiết kế lược đồ 23 3.3.6 Thiết kế biểu đồ hoạt động .26 3.4 Cơ sở liệu (Database) .31 3.5 Thiết kế sở liệu 32 3.5.1 Các bước thiết sở liệu cho hệ thống 32 3.5.2 Thiết kế bảng 33 3.6 Công nghệ thực 38 3.6.1 Text to speech speech to text .38 3.6.2 Giới thiệu công cụ ngôn ngữ 45 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 54 4.1 Giới thiệu phần mềm 54 4.2 Hình ảnh chạy demo chương trình 55 4.2.1 Giao diện ứng dụng 55 4.2.2 Giao diện luyện nghe tiếng anh 56 4.2.3 Giao diện thực hành phát âm 60 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT API : Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) CDMA : Code Division Multiple Access (Đa truy cập phân kênh theo mã số) CPU : Central Processing Unit (Đơn vị xử lý trung tâm) CSDL : Cơ sở liệu GPS : Global Positioning System" (hệ thống định vị toàn cầu) GSM : Global System for Mobile Communications (hệ thống thông tin di động toàn cầu) MMS : Multimedia Messaging Service(Tin nhắn đa phương tiện) OHA : Open Handset Alliance (Liên minh thiết bị cầm tay mở rộng) SDK : Software Development Kit ( Bộ công cụ phát triển phần mềm) SMS : Short Messaging Service (Tin nhắn) STT : Speech To Text (Tính chuyển giọng nói thành văn bản) TTS : Text To Speech (Tính chuyển văn thành giọng nói) XML : eXtensible Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Biểu đồ tỷ lệ % số thiết bị di động/dân số quốc gia Asean Hình 2.1 Một số thiết bị chạy hệ điều hành Android 13 Hình 3.1: Bảng xếp hạng trình độ tiếng Anh 18 Hình 3.2: Sơ đồ Use-Case tổng quát 19 Hình 3.3: Biểu đồ chức nghe 23 Hình 3.4: Biểu đồ chức nhận dạng từ 24 Hình 3.5: Biểu đồ chức trò chơi 24 Hình 3.6: Biểu đồ chức thực hành theo mẫu câu 25 Hình 3.7: Biểu đồ chức thực hành theo hình ảnh 25 Hình 3.8: Biểu đồ chức thực hành theo chủ đề 26 Hình 3.9: Biểu đồ hoạt động chức nghe .26 Hình 3.10: Biểu đồ chức nhận dạng từ 27 Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động chức trò chơi 28 Hình 3.12: Biểu đồ hoạt động chức phát âm theo mẫu câu 29 Hình 3.13: Biểu đồ hoạt động chức phát âm theo hình ảnh 30 Hình 3.14: Biểu đồ hoạt động chức phát âm theo chủ đề 31 Hình 3.15: Kiến trúc phần mềm Luyện phát âm Tiếng Anh .32 Hình 3.16: Cơ sở liệu 38 Hình 3.17: Cấu trúc Project 46 Hình 3.18: Giao diện XML 47 Hình 3.19: Giao diện code 48 Hình 3.20: Giao diện code java 48 Hình 3.21: Code tự sinh kéo thả button 49 Hình 3.22: Code gán id cho button tạo kiện click .49 Hình 3.23: Hiển thị kết máy ảo 50 Hình 4.1: Giao diện ứng dụng 55 Hình 4.2: Giao diện luyện nghe tiếng anh 56 Hình 4.3: Giao diện chức nghe 57 Hình 4.4: Giao diện chức nhận dạng từ .58 Hình 4.5: Giao diện chức trò chơi .59 Hình 4.6: Giao diện thưc hành phát âm 60 Hình 4.7: Giao diện thực hành phát âm theo mẫu câu 61 Hình 4.8: Giao diện thực hành phát âm theo hình ảnh 62 Hình 4.9: Giao diện thực hành phát âm theo chủ đề 63 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Ưu nhược điểm hệ điều hành 15 Bảng 3.2: Danh sách Use-Case 19 Bảng 3.3: Bảng thông tin nghe tiếng anh 35 Bảng 3.4: Bảng thông tin nhận dạng từ 35 Bảng 3.5: Bảng thông tin trò chơi 36 Bảng 3.6: Bảng thông tin thực hành nói theo mẫu câu .36 Bảng 3.7: Bảng thông tin thực hành nói theo hình ảnh .36 Bảng 3.8: Bảng thông tin thực hành nói theo chủ đề 37 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Công nghệ thiết bị di động Xu hướng công nghệ làm thay đổi giới năm 2016 Công nghệ di động năm gần có bước nhảy vọt nhanh chóng sức mạnh phần cứng lẫn tốc độ phổ biến dân cư Những điện thoại chí phát triển nhanh thời kỳ hoàng kim công nghệ khứ ti vi, máy vi tính Bên cạnh đó, vòng năm trở lại thị trường máy tính bảng trở nên vô sôi động Thống kê We are social cuối năm 2015 cho thấy khuynh hướng sử dụng thiết bị di động, điện thoại smartphone để cập nhật thông tin, tương tác xã hội lấn át thói quen dùng máy vi tính Tính đến cuối năm 2015, giới có khoảng 3,76 tỷ người sử dụng điện thoại di động, số người sử dụng thiết bị di động tham gia tương tác mạng xã hội 2,062 tỷ người Thống kê vào tháng cuối năm 2015 từ Google Neilsen cho thấy lượng người tìm kiếm thông tin qua thiết bị di động 50%, dùng mạng xã hội 60% dự báo tăng từ 10-12% vào cuối năm 2016 Hình 1.1 Biểu đồ tỷ lệ % số thiết bị di động/dân số quốc gia Asean Điều thể qua số lượng người tiếp cận trang web tìm kiếm thông tin qua thiết bị di động gia tăng đáng kể với thói quen sử dụng tập trung vào việc như: Cập nhật mạng xã hội; xem tin tức giải trí, tìm đặt mua hàng qua mạng; sử dụng ứng dụng liên lạc với người; xem video; xem viết bình luận Tại khu vực Đông Nam Á, gia tăng kết nối internet từ thiết bị di động gia tăng đáng kể, Việt Nam cho thấy tăng trưởng ngoạn mục 150%, Thái Lan 149%, Singapore 146% Ngoài ra, việc sử dụng Smartphone dự kiến gia tăng nhanh chóng khu vực Đông Nam Á vào năm 2016 Nền móng cho phát triển điện thoại di động hệ thống mạng không dây Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến thời điểm tháng 6/2015, tổng số thuê bao di động ước tính đạt 136,9 triệu thuê bao, tăng 14,3% so với kỳ năm 2014 Trong đó, số thuê bao 2G đạt 107,8 triệu thuê bao, tăng 6% so với kỳ năm 2014; số thuê bao 3G đạt 29,1 triệu thuê bao, tăng mạnh mức 29,6% Cũng theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu viễn thông tháng đầu năm 2015 ước tính đạt 177,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với kỳ năm 2014 Trong doanh thu Internet ước tính đạt 10,5 nghìn tỷ, tăng 12,2% so với kỳ Liên quan đến phát triển thuê bao 3G, thời điểm tháng 12/2014, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết tổng số thuê bao di động phát sinh lưu lượng 3G Việt Nam gần 27,5 triệu thuê bao Như qua tháng đầu năm 2015, Việt Nam có thêm khoảng 1,6 triệu thuê bao 3G Đánh giá chuyên gia cho thấy, dịch vụ 3G bùng nổ Việt Nam đất phát triển số lượng người dùng chưa nhiều Tại quốc gia phát triển, mật độ người dùng 3G lên tới 70-80%, 3G Việt Nam nhiều tiềm phát triển Việt Nam quốc gia có giá dịch vụ 3G thuộc hàng thấp giới, chất lượng liên tục cải thiện 10  Không cần cấu hình: với SQLite không cần phải cài đặt hay quản trị  SQLite có gần toàn đặc tính phổ biến SQL theo chuẩn SQL92 Tuy nhiên số tính RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, FOR EACH STATEMENT TRIGGER, chưa hỗ trợ  Toàn Database lưu trữ tập tin đĩa  Hỗ trợ CSDL lên tới TetraByte, kiểu liệu chuỗi blobs lên tới GigaByte  Bộ thư viện quản lý nhỏ, gọn: 500 KB cho đầy đủ tính năng, loại bớt số đặc tính Cụ thể, kích thước phiên SQLite 3.7.17 (Phiên tại, SQLite) 350 KB hệ điều hành 32 bit 409 KB hệ thống 64 bit  Hầu hết thao tác liệu thông thường chạy nhanh Database Engine theo kiểu Client/Server phổ biến khác  Đơn giản dễ sử dụng API tương ứng  Mã nguồn mở viết ANSI-C, comment tốt tái sử dụng với mục đích  SQLite tải nhúng vào dự án khác hình thức Single ANSI-C source-code file  Tự tổ chức lưu trữ (self-contained) mà phụ thuộc vào thư viện bên Đây đặc điểm quan trọng khiến SQLite trở thành CSDL phù hợp để nhúng vào thiết bị di động tích hợp vào ứng dụng muốn chạy mà không cần phải điều chỉnh cấu hình hệ thống  Trong thư viện SQLite có sẵn client đơn giản giao chế độ dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) tên sqlite3 (trên môi trường Windows tiện ích sqlite3.exe) để dùng để quản trị CSDL SQLite Ứng dụng sở liệu SQLite Do đặc điểm thiết kế SQLite từ đầu, nên CSDL nhúng phù hợp với số tình sử dụng sau: 51  SQLite sử dụng định dạng tập tin thích hợp cho ứng dụng: trước tập tin cấu hình lưu dạng file ini, sau xml, nhiên cần phải viết phụ thuộc vào việc sử dụng parser phù hợp Sử dụng SQLite giúp khắc phục yếu điểm mà chương trình lại chạy nhiều tảng khác  SQLite sử dụng làm CSDL cho thiết bị điện tử Quả thật SQLite lựa chọn phổ biến Database Engine cho thiết bị điện tử PDA, điện thoại di động, MP3 Player, hộp set-top box nhiều loại thiết bị điện tử khác SQLite nhỏ, sử dụng nhớ, không gian lưu trữ băng thông đĩa hiệu quả, tin cậy mà không cần phải quản trị quản trị viên chuyên nghiệp Nếu bạn viết ứng dụng thiết bị chạy iOS iPhone, iPad, hay thiết bị chạy Android Windows Mobile, SQLite CSDL phù hợp cho thiết bị di động  SQLite sử dụng CSDL cho website Do SQLite không cần phải cấu hình liệu lưu trữ thành tập tin đĩa thật nên trở thành lựa chọn phổ biến cho website vừa nhỏ  SQLite thay cho CSDL quan hệ tầm doanh nghiệp số tình kiểm thử, demo minh họa, SQLite chạy nhanh không cần cài đặt Một số điểm hạn chế SQLite Ngoài ưu điểm ca tụng nhiều website SQLite, đem so với CSDL mạnh khác Oracle Dabase, SQL Server, SQLite bọc lộ số yếu điểm sau:  Tính đồng thời: SQLite sử dụng chế khóa coarse-gained locking hỗ trợ nhiều người đọc liệu, có người ghi liệu lúc mà  Nối kết mạng: SQLite chia sẻ thông qua network file systems, nhiên độ trễ hệ thống tập tin ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất thực SQLite Tệ hại là, lỗ hỏng 52 việc triển khai hệ thống tập tin môi trường mạng gây nhiều lỗi tập tin bị mở điểu chỉnh từ xa Phù hợp với ứng dụng có qui mô liệu nhỏ: thời đại bùng nổ thông tin nay, SQLite lựa chọn lý tưởng để đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng liệu lớn, phát sinh liên tục Database SQLite Android Mỗi ứng dụng sử dụng liệu, liệu đơn giản cấu trúc Trong Android hệ sở liệu sử dụng SQLite Database, hệ thống mã nguồn mở sử dụng rộng rãi ứng dụng ( Mozilla Firefox sử dụng SQLite để lưu trữ liệu cấu hình, iPhone sử dụng sở liệu SQLite) Trong Android , sở liệu mà bạn tạo cho ứng dụng ứng dụng có quyền truy cập sử dụng, ứng dụng khác không Khi tạo, sở liệu SQLite chứa thư mục /data/data//databases 53 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 4.1 Giới thiệu phần mềm Phầm mềm luyện phát âm tiếng anh xây dựng thành công nên tảng Android với số tính sau:  Luyện nghe phát âm tiếng anh: Cách dùng người dùng nghe từ đoạn hội thoại cho trước sau chọn đáp án xác đáp án cho trước  Thực hành phát âm tiếng anh: Cách dùng hệ thống cho trước từ, câu hình ảnh Người dùng phát âm lại từ, câu liên quan đến hình ảnh cho trước  Đánh giá phát âm tiếng anh: Cách dùng người dùng thực hành phát âm Hệ thống đưa kết đánh giá Một số yêu cầu cấu hình thiết bị chạy phần mềm:  CPU : Đơn nhân tốc độ 1.0 GHz trở lên  Ram : 256MB trở lên  Bộ nhớ : Trống 20MB trở lên  Màn hình: inch, độ phân giải VGA trở lên  Hệ điều hành : Android phiên 4.0 ice cream sandwich đến phiên 5.0 lollipop  Máy có kết nối sau: GPS,GPRS,EDGS,3G,Wifi…  Một số máy chạy thử nghiệm : –Sony Xperia Neo L – Android 4.0 –LG Optimus L9 – Android 4.1 –Sam Sung Galaxy S4 – Android 4.2 –Asus Zenphone – Android 4.3 –LG Optimus G3 – Androi 4.4 –Sony Xperia Z1 – Android 5.0 54 4.2 Hình ảnh chạy demo chương trình 4.2.1 Giao diện ứng dụng Hình 4.1: Giao diện ứng dụng 55 4.2.2 Giao diện luyện nghe tiếng anh Hình 4.2: Giao diện luyện nghe tiếng anh Sau chọn luyện nghe hình hiển thị chức luyện nghe Khi click vào chức thông tin chức 56 Hình 4.3: Giao diện chức nghe Khi chọn chức nghe hình hiển thị thông tin nghe gồm: tên bài, audio, câu hỏi đáp án để chọn 57 Hình 4.4: Giao diện chức nhận dạng từ Khi chọn chức nhận dạng từ hình hiển thị thông tin nhận dạng từ bao gồm tên bài, audio, hình ảnh, kiểm tra chuyển 58 Hình 4.5: Giao diện chức trò chơi Khi chọn chức trò chơi hình hiển thị thông tin trò chơi bao gồm từ, audio hình ảnh 59 4.2.3 Giao diện thực hành phát âm Hình 4.6: Giao diện thưc hành phát âm Sau chọn thực hành phát âm hình hiển thị chức thực hành phát âm Khi click vào chức thông tin chức 60 Hình 4.7: Giao diện thực hành phát âm theo mẫu câu Khi chọn chức thực hành theo mẫu câu hình hiển thị mẫu câu, button để bắt đầu nói chuyển câu 61 Hình 4.8: Giao diện thực hành phát âm theo hình ảnh Khi chọn chức thực hành phát âm theo hình ảnh hình hiển thị thông tin bao gồm: hình ảnh, button đẻ bắt đầu nói, button kiểm tra chuyển câu 62 Hình 4.9: Giao diện thực hành phát âm theo chủ đề Khi chọn chức thực hành phát âm theo chủ đề hình hiển thị hình ảnh đê chọn button để bắt đầu nói, button kiểm tra chuyển câu 63 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Kết đạt Về lý thuyết, đồ án trình bày số nghiên cứu tảng Android, so sánh thấy điểm mạnh điểm yếu tảng so với tảng di động khác tương lai tảng Android Đồ án giới thiệu công nghệ Text to speech Speech to text Google  Chương trình tương đối hoàn chỉnh tính ứng dụng luyện phát âm tiếng anh di động bao gồm:  Chạy hệ điều hành Android viết ngôn ngữ Java có giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng  Chương trình cung cấp cho người dùng nhiều chức năng: luyện nghe tiếng anh, thực hành phát âm tiếng anh, đánh giá phát âm tiếng anh  Hạn chế  Chỉ chạy hệ điều hành Android mà chưa chạy hệ điều hành khác  Tốc độ chương trình chưa tối ưu  Nội dung chương trình chưa đa dạng  Hướng phát triển  Tìm hiểu sâu Java để đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng, phát triển tối ưu hóa phần mềm  Thêm tập cho nội dung phong phú  Phát triển chức đánh giá  Thêm chức tra cứu từ điển 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Ba, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin [2] Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn (2007), Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, Học viện công nghệ bưu viễn thông [3] Lập trình Android http://android.vn/threads/kho-tai-lieu-giao-trinh-velap-trinh-android-day-du.16856/ [4] https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh [5] Tin tức công nghệ http://www.techz.vn/nhung-xu-huong-cong-nghese-lam-thay-doi-the-gioi-nam-2016-ylt45785.html [6] Dữ liệu tiếng anh http://vi.talkenglish.com/ [7] ThS Lê Viết Trương Giáo trình phân tích, thiết kế hướng đối tượng Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn, 8/2011 [8] Jeff Friesen Learn Java for Android Development, 2009 [9] Wallace Jackson Android Apps for Absolute Beginners, 2011 65 ... tài ” Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh thiết bị sử dụng tảng Android không chép nội dung từ đề tài em làm Những phần sử dụng tài liệu tham khảo báo cáo ghi rõ phần tài liệu tham khảo Các. .. tốc…  Bộ phát triển ứng dụng SDK đầy đủ gồm thiết bị giả lập, công cụ sửa lỗi Android cung cấp tập hợp đầy đủ phần mềm cho thiết bị di động bao gồm: hệ điều hành, khung ứng dụng ứng dụng 14 2.2... Android Áp dụng kiến thức tìm hiểu xây dựng hệ thống chạy hệ điều hành Android để xây dựng số tính sau:  Luyện nghe phát âm tiếng anh  Thực hành phát âm tiếng anh  Đánh giá phát âm tiếng anh 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh trên các thiết bị sử dụng nền tảng android , Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh trên các thiết bị sử dụng nền tảng android , Phát triển phần mềm luyện nói tiếng anh trên các thiết bị sử dụng nền tảng android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay