Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng gau cho

66 87 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO NHÀ HÀNG GAUCHO Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thảo Lớp : CNTTK-10B Giáo viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Quang Hiệp Ngành CNTT Thái Nguyên, tháng năm 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giúp đỡ em thực đề tài Đặc biệt Thầy Nguyễn Quang Hiệp tận tình giúp đỡ, bảo em Em xin trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu mà thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Thông tin Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên truyền đạt cho em, kinh nghiệm, kỹ thuật cách thức việc xây dựng đề tài Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà hàng Gau Cho cộng đồng diễn đàn Wordpress tận tình giúp đỡ để em thực đề tài Tuy nhiên, thời gian có hạn nên em phát huy hết ý tưởng, khả hỗ trợ ngôn ngữ kỹ thuật lập trình vào đề tài Trong trình xây dựng website, tránh khỏi sai xót, mong nhận đóng góp cảm thông quý thầy cô bạn Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp sản phẩm tổng hợp toàn kiến thức mà sinh viên học suốt thời gian học tập trường đại học Ý thức điều đó, với tinh thần nghiêm túc, tự giác với làm việc mệt mài thân hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Quang Hiệp em hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: nội dung đồ án em không chép nội dung từ đồ án khác sản phẩm đồ án em thân em nghiên cứu dựng lên Mọi thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Thái nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT PHP Hypertext Preprocessor CSS Cascading Style Sheet SQL Structured Query Language IIS Internet Information Server Microsoft XML eXtensible Markup Language HTML HyperText Markup Language ODBC Open Database Connectivity IBM International Business Machines MVC Mode View Controller FDF Portable Docunment Format Js javascript FTP File Transfer Protocol UC Use case WP Wordpress UML Unified Modeling Language CSDL Cơ sở liệu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT .3 MỤC LỤC .4 DANH MỤC HÌNH ẢNH .6 LỜI NÓI ĐẦU .7 1.1 Kiến trúc 10 1.2 Client 10 1.3 Server 10 1.4 Web Server 11 1.5 Website động ? 11 1.6 Tìm Hiểu Về PHP 12 1.7 Tìm Hiểu Về Wordpress .12 1.7.1.Giới thiệu mã nguồn mở wordpress 12 1.7.2.Cấu trúc thư mục wordpress 15 1.7.3 Các lí khiến phải chọn WordPress 19 1.8 Giới thiệu UML 20 1.8.1 Khái niệm đặc điểm UML 20 1.8.2 Mô hình khái niệm UML 21 1.9 Công Cụ Lập Trình 24 Chương KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 26 2.1 Khảo sát hệ thống 26 2.2 Lý xây dựng website 27 2.3 Các yêu cầu xây dựng website 28 2.3.1 Yêu cầu chức 28 2.3.2 Yêu cầu phi chức 28 2.4 Các tác nhân hệ thống 28 2.5 Phân tích Use Case 29 2.5.1 Xác định UC tác nhân .29 2.5.2 Biểu đồ Use Case 29 2.5.3 Đặc tả Use Case 32 2.5.4 Biểu đồ trình tự, cộng tác cho số use case 39 2.5.5 Biểu đồ hoạt động 44 2.5.6 Biểu đồ lớp 46 Chương 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 56 3.1 Giao diện trang chủ 56 3.2 Giao diện trang danh mục ăn 57 3.3 Giao diện trang chi tiết ăn .58 3.4 Giao diện trang chi tiết giỏ hàng 59 3.5 Giao diện trang toán 60 3.6 Giao diện trang liên hệ 61 3.7 Giao diện trang quản lý .62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ hoạt động ứng dụng web server 11 Hình 2.1: Biểu đồ UC tổng quát cho hệ thống 30 Hình 2.2: Biểu đồ UC cho tác nhân khách hàng .30 Hình 2.3: Biểu đồ UC cho tác nhân Người quản trị 30 Hình 2.4: Biểu đồ trình tự cho tác vụ quản trị viên đăng nhập 39 Hình 2.5: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ quản trị viên đăng nhập 39 Hình 2.6: Biểu đồ trình tự cho tác vụ tìm kiếm khách hàng .40 Hình 2.7: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ tìm kiếm khách hàng .41 Hình 2.8: Biểu đồ trình tự cho tác vụ mua hàng khách hàng .41 Hình 2.9: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ mua hàng khách hàng 41 Hình 2.10: Biểu đồ trình tự cho tác vụ quản lý sản phẩm người quản trị .42 Hình 2.11: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ quản lý sản phẩm người quản trị 43 Hình 2.12: Biểu đồ trình tự cho người quản trị quản lí đơn hàng .43 Hình 2.13: Biểu đồ cộng tác cho tác vụ quản lý đơn hàng người quản trị 44 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động cho người quản trị .44 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động cho khách hàng tìm kiếm 45 Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động cho khách hàng xem sản phẩm 45 Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động cho khách hàng toán 46 Hình 3.1: Giao diện trang chủ 57 Hình 3.2: Giao diện trang danh mục ăn 57 Hình 3.3: Giao diện trang chi tiết ăn 58 Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết giỏ hàng .59 Hình 3.5: Giao diện trang toán 60 Hình 3.6: Giao diện trang liên hệ .61 Hình 3.7: Giao diện trang quản lý 63 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời buổi nay, mà công nghệ phát triển, thương mại điện tử ngày phát triển giới Việt Nam dần khẳng định vị kinh tế thị trường Cùng với đời ngôn ngữ lâp trình cho phép thiết kế xây dựng ứng dụng thương mại điện tử nhiều hình thức khác Và ứng dụng thương mại điện tử phổ biến nước ta dịch vụ bán hàng qua mạng internet Dịch vụ cho phép người dùng tìm kiếm chọn lựa sản phẩm để mua, thực giao dịch mà không cần phải trực tiếp đến nhà hàng, mà cần sử dụng thiết bị máy tính có kết nối internet Tuy nhiên dịch vụ với nhiều người tiêu dùng nước ta, đặc biệt người kiến thức tin học nói chung thương mại điện tử nói riêng Nên đối tượng thương mại điện tử chủ yếu tầng lớp tri thức học sinh ,sinh viên Là người sinh viên, có chút kiến thức tin học tiếp xúc với thương mại điện tử nhiên đôi lúc gặp số khó khăn việc mua bán hệ thống bán hàng qua mạng Như hình thức toán, nhận hàng, chất lượng sản phẩm thực tế không website Hiểu vấn đề mong muốn đưa thương mại điện tử đến với nhiều người em thực đề tài: “Xây dựng Website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng Gau Cho”.Với mục đích xây dựng hệ thống bán hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện, đem lại cho khách hàng lựa chọn tối ưu để người kiến thức tin học tham gia mua hàng qua mạng với số thao tác đơn giản Sản phẩm mà em hướng tới ăn ẩm thực Việt Nam nước ngoài.Vì nhu cầu ăn uống cần thiết với người mong muốn em muốn quảng bá đưa ẩm thực nước đến với người dân nhiều *Mục đích tìm hiểu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu thực tế công việc quảng bá, bán hàng nhà hàng.Thiết kế xây dựng website Wordpress, Từ rút kết điều chưa đạt *Đối tượng nghiên cứu đề tài Chương trình : Áp dụng mã nguồn mở Wordpress để xây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng Gau Cho Nhiệm vụ - Tìm hiểu nắm kiến thức php, Mysql, Wordpress,Css,Jquery - Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống, đưa sơ đồ chức website - Xây dựng website bán hàng cho nhà hàng áp dụng giải pháp Wordpress - Hoàn thiện hệ thống báo cáo, đánh giá kết đạt mặt hạn chế chương trình, đồng thời đưa giải pháp hướng mở rộng chương trình *Phương pháp nghiên cứu - Khảo sát thực tế - Phân tích chi tiết toán - Xây dựng, cài đặt kiểm thử chương trình Thanh Toan +MaThanhToan: Int +MaDonHang: Int +NgayTT: date +SoTien: float +TrangThai: boolean +CapNhatTrangThai() +HienThi() Tên thuộc tính Kiểu Dữ Liệu Loại Ràng buộc Ý Nghĩa MaThanhToan Int public Khóa Mã toán MaDonHang Int public Khóa ngoại Mã đơn hàng NgayTT Date public Ngày toán SoTien Float public Số tiền TrangThai boolean public Trạng thái 51  Lớp hình ảnh Hinh Anh +MaHinhAnh: Int +MaSP: Int +TenHinhAnh: String +HienThi: boolean +Hien Thi Hinh Anh() +Them() Tên thuộc tính Kiểu Dữ Liệu Loại Ràng buộc Ý Nghĩa MaHinhAnh Int public Khóa Mã hình ảnh MaSP Int public Khóa ngoại Mã sản phẩm TenHinhAnh String public Hình ảnh Hienthi boolean public Trạng thái hiển thị  Quan hệ lớp  Quan hệ sản phẩm danh mục sản phẩm Mô tả: Mỗi sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm.Mỗi danh mục sản phẩm có nhiều sản phẩm Mối quan hệ danh mục sản phẩm vớisản phẩm quan hệ 1-n (một-nhiều) 52  Quan hệ đơn hàng sản phẩm Mô tả: Mỗi sản phẩm thuộc nhiều đơn hàng.Mỗi đơn hàng có nhiều sản phẩm Từ sinh bảng chi tiết đơn hàng Mỗi chi tiết đơn hàng thể sản phẩm đơn hàng.Mỗi đơn hàng hay sản phẩm có nhiều chi tiết đơn hàng  Quan hệ hình ảnh sản phẩm Mô tả: Mỗi Image thuộc sản phẩm.Mỗi sản phẩm có nhiều Image Mối quan hệ sản phẩm với Image quan hệ 1-n (một-nhiều) 53  Quan hệ đơn hàng khách hàng Mô tả: Mỗi đơn hàng thuộc khách hàng.Mỗi khách hàng có nhiều đơn hàng Mối quan hệ khách hàng với đơn hàng quan hệ 1-n (một-nhiều)  Quan hệ đơn hàng hình thức toán Mô tả: Mỗi đơn hàng có hình thức toán Mỗi hình thức toán áp dụng nhiều đơn hàng Mối quan hệ hình thức toán với đơn hàng quan hệ 1-n (một-nhiều)  Quan hệ đơn hàng toán Mô tả: Mỗi toán thuộc đơn hàng Mỗi đơn hàng toán nhiều lần Mối quan hệ đơn hàng với toán quan hệ 1-n (một-nhiều) 54 2.5.7 Biểu đồ triển khai 55 Chương 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giao diện trang chủ Giao diện trang chủ xuất khách hàng truy cập vào website Màn hình bao gồm menu ,slider chức tìm kiếm Màn hình giúp khách hàng nhanh chóng tìm thông tin ăn mà mong muốn 56 Hình 3.1: Giao diện trang chủ 3.2 Giao diện trang danh mục ăn Giao diện trang danh mục ăn khách hàng click vào Chọn Tại khách hàng xem ăn danh mục lựa chọn ăn muốn mua, ăn bố trí đẹp mắt thành trang khác để khách hàng thoải mái lựa chọn ăn thích giúp khách hàng có nhiều lựa chọn Khách hàng sau tìm thấy sản phẩm muốn mua thêm sản phẩm vào giỏ hàng Hình 3.2: Giao diện trang danh mục ăn 57 3.3 Giao diện trang chi tiết ăn Giao diện trang chi tiết ăn người dùng click chuột vào ăn bất kì, giao diện hiển thị thông tin chi tiết ăn: Nguyên liệu chế biến… Giao diện cung cấp cho khách hàng có nhiều lựa chọn với ăn giúp khách hàng thuận lợi việc mua sản phẩm Hình 3.3: Giao diện trang chi tiết ăn 58 3.4 Giao diện trang chi tiết giỏ hàng Giao diện xuất khách hàng chọn mua sản phẩm nhà hàng, từ trang khách hàng cập nhật lại số lượng sản phẩm muốn mua, xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng mình, Nếu khách hàng muốn toán chọn nút “Thanh toán” qua trang Hình 3.4: Giao diện trang chi tiết giỏ hàng 59 3.5 Giao diện trang toán Giao diện khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng tiến hành toán Tại khách hàng thành viên đăng nhập dùng địa toán đăng kí để toán dùng địa toán mới.Nếu khách hàng chưa thành viên tiến hành đăng kí, khách hàng điền đầy đủ thông tin chọn phương thức toán tiến hành đặt hàng Chọn nút “thanh toán” đơn đặt hàng lưu vào sở liệu Hình 3.5: Giao diện trang toán 60 3.6 Giao diện trang liên hệ Giao diện xuất khách hàng click vào liên hệ Tai khách hàng liên hệ qua email, gọi điện thoại đến nhà hàng xem địa nhà hàng qua google map Hình 3.6: Giao diện trang liên hệ 61 3.7 Giao diện trang quản lý Khi đăng nhập hệ thống với quyền admin giao diện trang quản lý xuất hiện.Giao diện cho phép người quản trị quản trị website.Giao diện việt hóa giúp quản trị dễ dàng tiếp cận 62 Hình 3.7: Giao diện trang quản lý KẾT LUẬN Đề tài " Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho Nhà hàng Gau Cho" đề tài mang tính chất thương mại quảng bá sản phẩm giúp cho khách hàng tiếp cận văn hóa ẩm thực nước cách nhanh Đây đề tài ứng dụng nhiều cho doanh nghiệp hay cá nhân Trong trình khảo sát, tìm hiểu để phân tích đề tài em hiểu phần thấy công việc cần phải làm để xây dựng website Trong trình khảo sát phân tích thiết kế xây dựng website em gặp nhiều khó khăn, em cố gắng nhiều để hoàn thiện website đáp ứng yêu cầu sau:  Hỗ trợ đầy đủ chức quản lý website :quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng  Giao diện đẹp mắt mẻ với người dùng  Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin cách nhanh chóng  Khách hàng bình luận, chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội  Tích hợp chức toán giúp việc toán trở nên dễ dàng  Khách hàng hỗ trợ nhiều hình thức toán mua hàng: toán qua cổng toán ngân lượng toán qua bảo kim Website đạt số chức để phục vụ cho việc quản lý sản phẩm Nhưng đáp ứng phần nhỏ yêu cầu Em mong góp ý để phát triển hoàn thiện thời gian tới để đáp ứng đầy đủ yêu cầu Hướng phát triển - Phát triển Website với nhiều tính Thanh toán việc mua hàng nhanh chóng với nhiều cách toán - Cơ chế bảo mật cao - Khách hàng tích lũy điểm thưởng mua hàng 63 Một điều mong muốn thân em học hỏi thêm trau dồi cho thân để sau trường có kiến thức vững để bước vào nghề Và website em xây dựngcũng ứng dụng vào thực tế lâu dài TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL, nhà xuất Phương Đông [2] Phạm Hữu Khang, Lập trình php ,2010 [3] Nguyễn Phương Lan – Hoàng Đức Hải, Lập trình ứng dụng Web với JSP/Servlet, nhà xuất Lao động - Xã hội [4] Wallpearl Simple CSS tiếng việt ,2008 [5] http://code.freetuts.net/ [6] http://sinhvienit.net/ [7] http://sinhvienit.net/forum/tai-lieu-lap-trinh-php-mysql.29266.html 64 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày…….tháng……năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) 65 ... thực đề tài: Xây dựng Website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng Gau Cho .Với mục đích xây dựng hệ thống bán hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện, đem lại cho khách hàng lựa chọn tối ưu để... nhà hàng. Nhà hang GauCho mong muốn hợp tác tinh thần đôi bên có lợi với tất nhà cung cấp thực phẩm, nhà hàng khác, khách hàng để đem lại phục vụ tốt cho khách hàng nhà hàng Gau Chotin rằng: nhà. .. tuyến cho nhà hàng Gau Cho Nhiệm vụ - Tìm hiểu nắm kiến thức php, Mysql, Wordpress,Css,Jquery - Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống, đưa sơ đồ chức website - Xây dựng website bán hàng cho nhà hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng gau cho , Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng gau cho , Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho nhà hàng gau cho

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay