Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT phú lương thái nguyên

65 98 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:20

LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin, môn Truyền thông & Mạng máy tính nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo ThS Lương Thị Minh Huế tận tình hướng dẫn, trực tiếp bảo em suốt thời gian làm đề tài Trong thời gian làm việc với cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Do thời gian hạn hẹp,mặc dù nỗ lực đề tài em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH BẢNG KÝ HIỆU VÀ DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU .6 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 1.1 Ngôn ngữ HTML 1.2 Công nghệ Responsive Boostrap 1.3 Ngôn ngữ PHP .11 1.3.1 Giới thiệu sử dụng ngôn ngữ PHP 11 1.3.2 Ưu ngôn ngữ nhược điểm PHP 19 1.4 MYSQL .20 1.4.1 MySLQ gì? 20 1.4.2 Đặc điểm MySQL .20 1.4.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 21 1.4.4 Phát biểu SQL 24 1.4.5 Ưu nhược điểm MySQL .25 1.5 Hệ quản trị CSDL MySQL 26 CHƯƠNG II KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .28 2.1 Khảo sát trạng hệ thống 28 2.1.1 Tìm hiểu trạng 28 2.1.2 Các thông tin vào hệ thống .32 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống .32 2.2.1 Biểu đồ Use Case 32 2.2.2 Biểu đồ trình tự cộng tác 43 2.3 Thiết kế sở liệu 54 CHƯƠNG III XÂY DỰNG WEBSITE 55 3.1 Giao diện website 55 3.2 Giao diện trang quản trị 59 KẾT LUẬN .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 65 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1:Cấu trúc thư mục bootstrap Hình 2: Ví dụ Bootstrap 10 Hình 3: Ví dụ Bootstrap .11 Hình 1: Biểu đồ UC cho tác nhân người dùng .39 Hình 2: Biểu đồ UC cho chức quản lý thông tin cá nhân .40 Hình 3: Biểu đồ UC cho chức xem tài liệu 40 Hình 4: Biểu đồ UC cho tác nhân người quản lý 41 Hình 5: Biểu đồ UC cho chức quản lý thành viên 41 Hình 6: Biểu đồ UC cho chức quản lý danh mục sản phẩm 42 Hình 7: Biểu đồ UC cho chức quản lý tài liệu 42 Hình 8: Biểu đồ trình tự cho UC đăng kí .43 Hình 9: Biểu đồ cộng tác cho UC đăng kí 43 Hình 10: Biểu đồ trình tự cho UC đăng nhập 44 Hình 11: Biểu đồ cộng tác cho UC đăng nhập 44 Hình 12: Biểu đồ trình tự cho UC tìm kiếm 45 Hình 13: Biểu đồ cộng tác cho UC tìm kiếm 45 Hình 14: Biểu đồ trình tự cho UC xem chi tiết tài liệu 46 Hình 15:Biểu đồ cộng tác cho UC xem thông tin sản phẩm 46 Hình 16: Biểu đồ trình tự cho UC Upload tài liệu .47 Hình 17: Biểu đồ cộng tác cho UC Upload tài liệu .47 Hình 18: Biểu đồ cộng tác cho UC cập nhật thông tin cá nhân .48 Hình 19: Biểu đồ cộng tác cho UC cập nhật thông tin cá nhân .48 Hình 20: Biểu đồ trình tự cho UC quản lý thành viên 49 Hình 21: Biểu đồ cộng tác cho UC quản lý thành viên 50 Hình 22: Biểu đồ trình tự cho UC quản lý danh mục tài liệu 51 Hình 23: Biểu đồ cộng tác cho UC quản lý danh mục tài liệu 52 Hình 24 Biểu đồ trình cho UC quản lý tài liệu .52 Hình 25: Biểu đồ lớp quản lý tài liệu .53 Hình 26: Biểu đồ lớp quản lý danh mục tài liệu .53 Hình 27: Biểu đồ lớp quản lý thành viên 53 Hình 28: Biểu đồ lớp quản lý slide .53 Hình 29: Cơ sở liệu 54 Hình 1: Giao diện website .55 Hình 2: Giao diện header .55 Hình 3: Giao diện danh mục tài liệu .56 Hình 4: Giao diện nội dung 56 Hình 5: Giao diện footer 57 Hình 6: Giao diện trang đăng ký 57 Hình 7: Giao diện trang đăng nhập 58 Hình 8: Giao diện trang tải lên .58 Hình 9: Giao diện trang liên hệ 59 Hình 10: Giao diện chi tiết tài liệu 59 Hình 11: Giao diện trang quản trị 59 Hình 12: Giao diện quản lý thành viên 60 Hình 13:Giao diện quản lý thành viên 60 Hình 14:Giao diện quản lý tài liệu 60 Hình 15:Giao diện thống kê báo cáo 61 Hình 16: Quản lý slide 61 BẢNG KÝ HIỆU VÀ DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký Chữ viết đầy đủ Nghĩa tiếng Việt hiệu HTML HyperText Markup Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn Language PHP Hypertext Preprocessor Ngôn ngữ lập trình kịch CSDL Cơ sở liệu Cơ sở liệu CNTT Google File Systems Hệ thống tập tin Google URL Uniform Resource Locator Định vị Tài nguyên thống nhất, dùng để tham chiếu tới tài nguyên Internet IT Information Technology Công nghệ thông tin SEO Search engine optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm CMS Content Management Hệ thống quản trị nội dung System 10 HTTP UC Hypertext transfer protocol Giao thức truyền siêu văn over secure socket layer tầng ổ cắm an toàn Use Case Mô tả tương tác đặc trưng người dùng bên ngoàivà hệ thống 11 SQL Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin phát triển ngày đại đổi không ngừng, việc chinh phục hết đỉnh cao thành đỉnh cao khác.Mạng internet trở thành mạng truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất, thiếu tất hoạt động người việc truyền tải trao đổi liệu từ nước đến nước, từ ngôn ngữ, hình ảnh âm Internet thúc đẩy đời làm biến đổi mặt văn hoá nâng cao chất lượng sống người hoạt động thông thường sản xuất, kinh doanh, học tập Hiện nay, nguồn tiếp cận tài liệu bạn học sinh, sinh viên ngày lớn, thông tin đa chiều mở yêu cầu cần có website để học sinh giáo viên chia sẻ nhiều tài liệu phong phú, bổ ích mà bạn than có Ngoài nguồn truyền thống sách báo, thư viện website chia sẻ tài liệu kênh thông tin nhiều bạn trẻ ưa chuộng Với nhu cầu đặt với gợi ý cô giáo Lương Thị Minh Huế,em đến thực đề tài “Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT Phú Lương - Thái Nguyên” Nhằm phục vụ nhu cầu xu hướng tìm kiếm tài liệu học sinh Hơn đề tài giúp em tìm hiểu cách thức xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến PHP&MYSQL Em xin cảm ơn hướng dẫn tận tâm cô giáo Th.s Lương Thị Minh Huế giảng viên trường đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyênngười giúp em hoàn thành thành đề tài cách thuận lợi Tuy nhiên với trình độ thực tiễn hạn chế số khó khăn gặp phải lúc thực đề tài nên tránh khỏi thiếu sót em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy đề đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ HTML HTML (viết tắt từ HyperText Markup Language) ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, thiết kế để xây dựng trang web.Vậy ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản? Ta xem xét khía cạnh một: Siêu văn (HyperText): Như ta biết, liên kết siêu văn từ hay câu trang Web dùng để đến trang Web khác Khi nhấn chuột lên liên kết này, trình duyệt web (như Netscape Navigator Internet Explorer) đưa ta tức khắc đến trang Web mà không cần hỏi han Vì liên kết siêu văn thật tính đặc trưng World Wide Web, trang Web thường biết tài liệu siêu văn bản.Vì thế, HTML có từ siêu văn tên Đánh dấu (Markup): Có từ điển định nghĩa markup dẫn chi tiết kiểu dáng ghi viết tay để xếp chữ in Như vậy, hiểu lệnh chi tiết kiểu dáng đánh vào tài liệu văn để đưa lên WWW Nói chung, HTML tồn tập tin văn chứa máy tính nối vào mạng Internet Các file có chứa thẻ đánh dấu thường truyền mạng internet thông qua giao thức mạng HTTP Sau phần HTML chúng hiển thị thông qua trình duyệt web, loại phần mềm trực quan đảm nhiệm công việc đọc văn trang cho người sử dụng Cấu trúc tài liệu HTML Các tập tin HTML bắt đầu thẻ .Thẻ không làm khác nhiệm vụ báo cho trình duyệt Web biết đọc tài liệu có chứa mã HTML.Tương tự, dòng cuối tài liệu định dạng HTML luôn thẻ , có tác dụng thông báo kết thúc văn HTML với trình duyệt Chi tiết catalog thẻ HTML dùng để chia tài liệu thành hai phần: đầu thân Phần đầu giống lời giới thiệu cho trang Các trình duyệt Web dùng phần đầu để thu nhặt loại thông tin khác trang Để xác định phần đầu, ta sử dụng thẻ thẻ sau thẻ Mặc dù ta đặt số chi tiết bên phạm vi phần đầu này, phổ biến tên trang Nếu có xem trang browser, tên trang xuất dải tên cửa sổ browser Để xác định tên trang, ta đặt đoạn văn tên thẻ Phần thân nơi nhập vào văn xuất trang Web lẫn thẻ khác quy định dáng vẻ trang Để xác định phần thân, ta đặt thẻ sau phần đầu (dưới ) Dưới cấu trúc trang web định dạng HTML: tên trang Các thẻ tiêu đề khác Văn thẻ trang Web 1.2 Công nghệ Responsive Boostrap  Giới thiệu Twitter Bootstrap  Twitter Bootstrap bao gồm mã CSS + HTML cho typography, forms, buttons, tables, grids, navigation, nhiều thành phần khác website  Twitter Bootstrap cung cấp lưới cố định (fixed) rộng 940px 12 cột Tất nhiên có giải pháp cho việc dùng layout dạng động (fluid)  Style phần tử HTML Twitter Bootstrap đơn giản lịch Ví dụ phần đổ bóng input, highlight bảng biểu, mã CSS hiển thị cảnh báo, tabs, phân trang…  Tại lại sử dụng Twitter Bootstrap Twitter Bootstrap giúp giảm thiểu thời gian thiết kết html css.Twitter Bootstrap định nghĩa sẳn class css công việc sử dụng class vào mục đích mình.Twitter Bootstrap hổ trợ Responsive design cách làm giao diện đa thiết bị ưu chuộng thời gian gần  Cách sử dụng Twitter Bootstrap Tải Bootstrap đây: http://twitter.github.io/bootstrap/ Sau tải về, bạn có file Zip Tiến hành giải nén ta có thư mục có tên bootstrap, bên có thư mục : css, img, js Hình 1:Cấu trúc thư mục bootstrap Bước 1: Chúng ta tạo file html có tên index.html thư mục bootstrap vừa giải nén phía Vậy xong phần head Giờ viết tiếp phần body với textbox button sau: Hình 2: Ví dụ Bootstrap Vậy xong.Ví dụ đơn giản Bạn thắc mắc chạy nút submit reset lại không nằm xuống phía dưới? Hãy thu nhỏ trình duyệt bạn thấy điều kỳ diệu: 10 Quản lý danh mục tài liệu Hình 22: Biểu đồ trình tự cho UC quản lý danh mục tài liệu 51 Hình 23: Biểu đồ cộng tác cho UC quản lý danh mục tài liệu  Quản lý tài liệu Hình 24 Biểu đồ trình cho UC quản lý tài liệu 52 2.2.3 Biểu đồ lớp  Biểu đồ lớp quản lý tài liệu Hình 25: Biểu đồ lớp quản lý tài liệu  Biểu đồ lớp quản lý danh mục tài liệu Hình 26: Biểu đồ lớp quản lý danh mục tài liệu  Biểu đồ lớp quản lý thành viên Hình 27: Biểu đồ lớp quản lý thành viên  Biểu đồ lớp quản lý slide Hình 28: Biểu đồ lớp quản lý slide 53 2.3 Thiết kế sở liệu Hình 29: Cơ sở liệu 54 CHƯƠNG III XÂY DỰNG WEBSITE 3.1 Giao diện website  Trang chủ Hình 1: Giao diện website - Phần (header): Bao gồm logo, slide, tìm kiếm, nút tải lên, liên hệ, nút đăng ký, đăng nhập Phần header giống tất trang, từ thành viên dễ dàng truy cập đến tài khoản mình, tìm kiếm tài liệu, đăng nhập, đăng ký… trang website Người quản trị thay đổi, cập nhập slide phần quản trị Hình 2: Giao diện header 55 - Phần bên trái (leftbar): Hiển thị danh mục tài liệu Hình 3: Giao diện danh mục tài liệu - Phần nội dung (content): Hiển thị tài liệu tải lên tài liệu chung để tự động Hình 4: Giao diện nội dung 56 - Chân trang (Footer): Hiển thị số link viết giới thiệu trường THPT Phú Lương Thái Nguyên, hướng dẫn, trợ giúp, liên hệ… Hình 5: Giao diện footer Các trang chi tiết Hình 6: Giao diện trang đăng ký 57 Hình 7: Giao diện trang đăng nhập Hình 8: Giao diện trang tải lên 58 Hình 9: Giao diện trang liên hệ Hình 10: Giao diện chi tiết tài liệu 3.2 Giao diện trang quản trị Hình 11: Giao diện trang quản trị 59 Hình 12: Giao diện quản lý thành viên Hình 13:Giao diện quản lý thành viên Hình 14:Giao diện quản lý tài liệu 60 Hình 15:Giao diện thống kê báo cáo Hình 16: Quản lý slide 61 KẾT LUẬN Sau hai tháng thực tập, em hoàn thành đề tài “Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT Phú Lương - Thái Nguyên” hướng dẫn tận tình cô giáo ThS Lương Thị Minh Huế Kết đạt - Tìm hiểu khái niệm HTML, CSS, PHP,My SQL… - Đã phân tích hệ thống theo hướng đối tượng UML, đưa biểu đồ Use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự - Thiết kế sở liệu - Xây dựng Website chia sẻ tài liệu trực tuyến với đầy đủ chức - Nâng cao thêm kĩ lập trình, tổng hợp vấn đề giải vấn đề, kỹ đọc nghiên cứu tài liệu Những hạn chế chương trình Do thời gian làm đề tài trình độ lực thân nhiều hạn chế nên chương trình em không tránh khỏi thiếu sót số công việc chưa làm như: - Website xây dựng chưa chuyên nghiệp, giao diện chưa thân thiện số chức mang tính chất tham khảo - Việc biểu diễn thông tin chưa linh hoạt hoàn toàn - Chưa có linh hoạt, uyển chuyển chức - Các thao tác xử lý chậm Vì em mong đóng góp ý kiến thầy cô để chương trình em hoàn thiện hơn, áp dụng vào thực tế để em làm đề tài lớn hơn, tốt 62 Hướng phát triển - Xây dựng trang Website có giao diện thân thiện chuyên nghiệp - Bổ sung thêm nhiều chức nhằm thỏa mãn yêu cầu người dùng - Tích hợp toán với ngân hàng nhà cung cấp dịch vụ mạng di động - Tối ưu hóa trang website giúp chạy nhanh, ổn định bảo mật - Tối ưu hóa tìm kiếm để giúp cho website tiếp cận với nhiều người dùng Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Lương Thị Minh Huế tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài thực tập Thái nguyên, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên Đào Mai Hồng 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đoàn Văn Ban, Giáo trình UML Nhà xuất Hà Nội, 2001 [2] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượngbằng UML, Viện công nghệ thông tin, 2008 [3] Bải giảng môn Phát triển ứng dụng web, nhóm giáo viên môn: HTTT biên soạn [4]Phạm Hữu Khang - Hoàng Đức Hải, Xây dựng ứng dụng web PHP MySQL Nhà xuất Phương Đông, 2007, 384tr [5] PHP Documentation,http://php.net/manual [6] W3Schools,http://www.w3schools.com/ [7] JULIE C MELONI, “Teach Yourself PHP, MySQL® and Apache All in One”, Published by Sams Publishing, 2003 64 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 65 ... viện website chia sẻ tài liệu kênh thông tin nhiều bạn trẻ ưa chuộng Với nhu cầu đặt với gợi ý cô giáo Lương Thị Minh Huế,em đến thực đề tài Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường. .. tuyến cho trường THPT Phú Lương - Thái Nguyên Nhằm phục vụ nhu cầu xu hướng tìm kiếm tài liệu học sinh Hơn đề tài giúp em tìm hiểu cách thức xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến PHP&MYSQL... Tinyint -1 27 -> 128 hay 255 Số nguyên nhỏ Smallint -3 2768 -> 32767 hay 65535 Số nguyên nhỏ Mediumint -8 388608 838860 hay Số nguyên vừa Int -2 31 -> 231 hay 23 2-1 Số nguyên Bigint -2 63 -> 263 hay 26 4-1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT phú lương thái nguyên , Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT phú lương thái nguyên , Xây dựng website chia sẻ tài liệu trực tuyến cho trường THPT phú lương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay