Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em trên android

109 90 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - NGUYỄN THỊ LAN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM TRÊN ANDROID ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN, NĂM 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN oOo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề Tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM TRÊN ANDROID Giảng viên hướng dẫn: Ths Dương Thu Mây Sinh viên: Nguyễn Thị Lan Lớp: TT&MMTK10A LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông- Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho phép em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đóng góp ý kiến nhiệt tình thầy - cô giáo môn Mạng máy tính truyền thông - Khoa Công Nghệ Thông Tin- Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại Học Thái Nguyên Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo Dương Thu Mây, nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Và sau em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người bên cạnh động viên giúp đỡ em thời gian làm thực tập Sinh viên thực Nguyễn Thị Lan LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung đề tài hoàn toàn em nghiên cứu, tìm hiểu tổng hợp từ tài liệu liên quan, kiến thức từ thực tế em học tập, rèn luyện ghế giảng đường, không chép hoàn toàn nội dung đề tài khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Lan MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành android 1.1.1 Giới thiệu chung hệ điều hành android 1.1.2 Máy ảo Dalvik Android 1.1.3 Kiến trúc android 1.1.4 Các thành phần ứng dụng Android 1.2 Tổng quan phân tích kế hướng đối tượng UML 11 1.2.1 Giới thiệu chung UML 11 1.2.2 Các đặc điểm hệ thống hướng đối tượng 12 1.2.3 Ưu nhược điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng 13 1.3 Ứng dụng mô hình UML thiết kế ứng dụng Android 13 1.3.1 Ứng dụng UML 13 1.3.2 Các biểu đồ 14 1.3.3 Các kỹ thuật chung UML 15 1.3.4 UML thiết kế ứng dụng Android 17 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 20 2.1 Khảo sát hệ thống 20 2.1.1 Khảo sát tình hình thực tế 20 2.1.2 Bài toán đặt 28 2.1.3 Các chức chăm sóc 29 2.2 Đặc tả mô hình UML 30 2.3 Biểu đồ ca sử dụng (UseCase Diagram) 31 2.3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát 31 2.3.2 Mô tả biểu đồ Use Case 36 2.4 Thiết kế sở liêu 48 2.4.1 Giới thiệu SQLite 48 2.4.2 Bảng sở liệu 48 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 50 3.1 Hướng dẫn cài đặt 50 3.1.1 Tải cài đặt môi trường Java Runtime Environment (JRE) 50 3.1.2 Tải cài đặt Android Studio 50 3.1.3 Tải cài đặt Android SDK 50 3.1.4 Tải cài đặt ADT plugin 50 3.1.5 Tải cài đặt máy ảo Genymotion 50 3.1.6 Tải cài đặt SQLite Manager 51 3.2 DEMO 51 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Cấu trúc stack hệ thống Android Hình 1.2: Vòng đời activity Hình 1.3: Truyền liệu dùng intent Hình 1.4: Các phương thức gọi lại services Hình 2.1: Thông tin thai nhi 21 Hình 2.2: Lịch tiêm mẹ trước mang thai 22 Hình 2.3: Duy trì tình trạng sức khoẻ tinh thần 25 Hình 2.4: Mức biểu tâm trạng phụ nữ sau sinh 25 Hình 2.5: Tâm lý phụ nữ sau sinh 26 Hình 2.6: Chăm sóc dinh dưỡng cho bé từ – tháng tuổi 26 Hình 2.7 : Hướng dẫn bố mẹ theo dõi cân nặng trẻ sơ sinh 27 Hình 2.8: Lịch tiêm dành cho trẻ sơ sinh 27 Hình 2.9: Biểu đồ Use case mức tổng quát 31 Hình 2.10: Mô hình kiến trúc 31 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động đăng xuất 32 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động đăng nhập 33 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động lịch tiêm 33 Hinh 2.14: Biểu đồ hoạt động cân nặng 34 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động đêm thai máy 34 Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động khám thai 35 Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động sức khỏe mẹ mang thai 35 Hình 2.18: Biểu đồ trình tự chức đăng ký 36 Hình 2.19: Biểu đồ trình tự chức đăng nhập 37 Hình 2.20: Biểu đồ trình tự chức sửa thông tin mẹ 38 Hình 2.21: Biểu đồ trình tự chức ghi 39 Hình 2.22 : Biểu đồ trình tự chức quản lý nhắc nhở 40 Hình 2.23: Biểu đồ trình tự chức theo dõi sức khỏe thai nhi 41 Hình 2.24: Biểu đồ trình tự chức khám thai mẹ 42 Hình 2.25: Biểu đồ trình tự chức bệnh thương gặp 43 Hình 2.26: Biểu đồ trình tự chức lịch tiêm 44 Hình 2.27: Biểu đồ trình tự chức theo dõi cân nặng trẻ 45 Hình 2.28: Biểu đồ trình tự chức theo dõi chiều cao trẻ 46 Hình 2.29: Biểu đồ trình tự chức chế động dinh dưỡng bé 47 Hình 2.30: Biểu đồ lớp 48 Hình 2.31: Bảng sở liệu 49 Hình 3.1 : Giao diện chương trình 51 Hình 3.2: Đăng ký thông tin 52 Hình 3.3: Sửa thông tin mẹ 53 Hình 3.4: Menu 54 Hình 3.5: Thông tin chi tiết ũi tiêm 55 Hình 3.6: Đếm thai máy 56 Hình 3.7: Chế độ dinh dưỡng mẹ 57 Hình 3.8: Nhắc nhở mẹ 58 Hình 3.9: Biểu đồ cân nặng 59 Hình 3.10: Thông tin chi tiết lịch khám thai 60 LỜI NÓI ĐẦU Sự phát triển không ngừng ngành công nghệ thông tin đem lại đóng góp to lớn cho nhân loại, giải khó khăn mà trước người chưa giải được.Đối với nước ta nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngành công nghệ thông tin hứa hẹn có bước tiến kể tương lai Đi với phát triển ngành công nghệ thông tin đời ngày nhiều thiết bị cầm tay, smartphone Nhu cầu người việc sử dụng giải trí thiết bị di động ngày cao đa dạng Bên cạnh với phát triển công nghệ, chất lượng sống người ngày tăng lên vấn đề sức khỏe người đòi hỏi phải có tiến hơn, đặc biệt sức khỏe trẻ em – hệ coi mầm xanh tương lai.Tuy nhiên, thực trạng thực tế cho ta thấy có nhiều vấn đề tiêu cực việc chăm sóc chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Xuất phát từ vấn đến trên, em lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em Android” để giúp cho việc giải vấn đề trở nên tiện lợi, dễ dàng chuyên nghiệp Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài chắn không tránh khỏi sai sót, em mong nhận thông cảm , góp ý tận tình bảo từ thầy, cô Cuối em cám ơn cô Dương Thu Mây hướng dẫn bảo tận tình để em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Lan CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành android 1.1.1 Giới thiệu chung hệ điều hành android Android tảng mã nguồn mở toàn diện thiết kế cho thiết 10 Hình 3.6: Đếm thai máy 95  Chế độ dinh dưỡng mẹ 96 97 Hình 3.7: Chế độ dinh dưỡng mẹ - Những ghi giúp mẹ không quên 98 99 Hình 3.8: Nhắc nhở mẹ 100  Biểu đồ so sánh cân nặng mẹ tháng mang thai 101 102 Hình 3.9: Biểu đồ cân nặng 103  Chi tiết lịch khám thai theo tháng mẹ lưu thông tin chi tiết trẻ để lưu giữ lần khám thai 104 105 Hình 3.10: Thông tin chi tiết lịch khám thai KẾT LUẬN Kết đạt được: Trong trình thực đề tài em đạt số kết quả: + Tìm hiểu tổng quan hệ điều hành android, ngôn ngữ lập trình Java, biết cách phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng phần mềm Android Studio để lập trình ứng dụng android + Về phân tích hệ thống, đưa biểu đồ Use case biểu đồ trình tự + Thiết kế giao diện chương trình số chức khác + Xây dựng ứng dụng chạy hệ điều hành android với Hạn chế: Do thời gian tìm hiểu đề tài có hạn kinh nghiệm thân hạn chế nên trình thực đề tài khó tránh khỏi sai sót, chương trình demo có lỗi chạy chương trình, chưa làm mịn, giao diện chương trình thiếu thân thiện chưa đẹp mắt Vì em mong nhận ý kiến đóng góp hướng dẫn thêm cho em để chương trình hoàn thiện Em xin chân trân thành cảm ơn! 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mark L Murphy Beginning Android Apress [2] Wei-Meng Lee Beginning Android Application Development [3] Trần Vũ Tất Bình Căn Android [4] Trang web phát triển Android: http://developer.android.com/ Cùng số tài liệu khác 107 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, tháng 108 năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỌC DUYỆT Thái Nguyên, tháng 109 năm 2016 ... việc chăm sóc chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Xuất phát từ vấn đến trên, em lựa chọn đề tài Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em Android ... HỌC Đề Tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM TRÊN ANDROID Giảng viên hướng dẫn: Ths Dương Thu Mây Sinh viên: Nguyễn Thị Lan Lớp: TT&MMTK10A LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân... thực thi ứng dụng Android 1.1.3 Kiến trúc android 11 Hình 1.1: Cấu trúc stack hệ thống Android Tầng ứng dụng Đây lớp ứng dụng giao tiếp với người dùng, bao gồm ứng dụng như: Các ứng dụng cài
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em trên android , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em trên android , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ theo dõi chăm sóc sức khỏe trẻ em trên android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay