Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1

83 109 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:20

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phát biểu toán 1.2.Tìm hiểu toán 1.2.1 Trường cao kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ thực tế 1.3 Tìm hiểu công nghệ xây dựng đồ án 1.3.1 Tổng quan công nghệ ASP.NET 1.3.2 Giới thiệu công nghệ LINQ 1.3.3 Ext.NET framework 9 12 19 1.4 Lí thuyết chung phân tích thiết kế hướng đối tượng UML 1.4.1 Diagram (Bản vẽ) 21 22 1.4.2 Notations (các ký hiệu) 23 1.4.3 Mechanisms (Rules) 1.5 Lí thuyết ngôn ngữ C# 24 24 1.5.1 Các thành phần chương trình C# đơn giản : 24 1.5.1 Lớp, đối tượng kiểu 25 1.5.2 Phương thức 26 1.5.3 Namespaces – Vùng tên27 1.5.4 Trình gỡ rối Visual Studio Net 27 1.5.5 Các kiểu liệu C# Biến: 1.5.6 Các cấu trúc lệnh C# 29 31 Chương KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36 2.1 Khảo sát 36 2.1.1 Các chức cần quản lí 36 2.1.2 Quy trình quản lí hệ thống 2.1.3 Quy trình tổng hợp báo cáo 37 38 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 38 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát 38 2.2.2 Biểu đồ chức đăng nhập hệ thống 39 2.2.3 Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập hệ thống 40 2.3 Biểu đồ Use case cho chức quản lý hồ sơ sinh viên 41 2.3.1 Biểu đồ chức Thêm sinh viên 42 2.3.2 Biểu đồ cộng tác chức Thêm sinh viên 42 2.3.3 Biểu đồ chức Sửa sinh viên 43 2.3.4 Biểu đồ cộng tác chức Sửa sinh viên 43 2.3.5 Biểu đồ lớp chức Quản lý hồ sơ sinh viên 44 2.4 Cập nhật danh mục 44 2.4.1 Biểu đồ chức Nhập điểm rèn luyện 45 2.4.2 Biểu đồ chức Xóa điểm rèn luyện 46 2.5 Tổng hợp 46 2.5.1 Biểu đồ chức Tổng hợp điểm rèn luyện 2.6 Thống kê 47 47 Chương THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 48 3.1 Mô tả liệu 48 3.2 Mô tả chi tiết bảng 49 3.2.1 Bảng STU_HoSoSinhVien, STU_HoSoSinhVienTemp 3.2.2 Bảng STU_Lop 50 3.2.3 Bảng STU_He 51 3.2.4 Bảng STU_DanToc 51 3.2.5 Bảng STU_Khoa 51 3.2.6 Bảng STU_ChuyenNganh 3.2.7 Bảng STU_Nganh 52 52 49 3.2.8 Bảng STU_DanhSach 52 3.3 Sơ đồ quan hệ53 Chương THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 54 4.1 Giao diện phần mềm 54 4.2 Giao diện đăng nhập 54 4.2.1 Mục đích 54 4.2.2 Thao tác 54 4.3 Tạo lớp 55 4.3.1 Mục đích 55 4.3.2 Thao tác 55 4.4 Danh sách sinh viên 56 4.4.1 Mục đích 56 4.4.2 Thao tác 56 4.5 Nhập điểm rèn luyện 57 4.5.1 Mục đích 57 4.5.2 Thao tác 57 4.6 Tổng hợp điểm rèn luyện 58 4.6.1 Mục đích 58 4.6.2 Thao tác 58 4.7 Danh mục hệ đào tạo 4.7.1 Danh mục hệ đào tạo 59 59 4.7.2 Danh mục chuyên ngành đào tạo KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 60 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc trường CĐ KT-KT Thái Nguyên 12 Hình 1.2.: Quy trình nghiệp vụ thực tế trường CĐKTKT Thái Nguyên Hình 1.3.: Mô hình công nghệ LINQ 16 Hình 1.4.: Thực thi câu lệnh LINQ 18 Hình 1.5: LINQ to XML element 19 Hình 1.6:Cấu trúc LINQ to XML 19 Hình 1.7 Thêm thư viện Ext.NET DLL vào project 25 Hình 1.8 Các View OOAD sử dụng UML26 Hình 1.9 Các vẽ OOAD sử dụng UML 26 Hình 1.10 Ký hiệu Use Case 27 Hình 1.11 Ký hiệu Class 27 Hình 1.12 Ký hiệu Actor 28 Hình 1.13: Tạo New Project C# 28 Hình 1.13 Minh họa điểm ngắt 31 Hình 2.1: Biểu đồ Use case tổng quát 42 Hình 2.2.: Biểu đồ chức Đăng nhập 43 Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động chức Đăng nhập 44 Hình 2.4: Biểu đồ chức Quản lý hồ sơ sinh viên 45 Hình 2.5: Biểu đồ chức Thêm sinh viên 46 Hình 2.6.: Biểu đồ cộng tác chức Thêm sinh viên 46 Hình 2.7: Biểu đồ chức Sửa sinh viên 47 Hình 2.8: Biểu đồ chức Sửa sinh viên 47 Hình 2.9: Biểu đồ lớp chức Lập mã sinh viên 48 Hình 2.10: Biểu đồ chức Nhập điểm rèn luyện 48 Hình 2.11: Biểu đồ chức Nhập điểm rèn luyện 49 13 Hình 2.12: Biểu đồ chức Xóa điểm rèn luyện 50 Hình 2.13: Biểu đồ chức Tổng hợp điểm rèn luyện Hình 2.14: Biểu đồ chức Thống kê trình 51 Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ Hồ sơ sinh viên 57 Hình 4.1: Giao diện hệ thống 58 Hình 4.2: Giao diện đăng nhập hệ thống 59 Hình 4.3: Giao diện Tạo lớp 59 Hình 4.4: Giao diện Danh sách sinh viên 60 Hình 4.5: Giao diện Hồ sơ sinh viên chi tiết 61 Hình 4.6: Giao diện Nhập điểm rèn luyện62 Hình 4.7: Giao diện Tổng hợp điểm rèn luyện 63 Hình 4.8: Giao diện danh mục hệ đào tạo 63 Hình 4.9: Giao diện danh mục chuyên ngành đào tạo 64 51 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng tìm hiểu thực đề tài " Tìm hiểu Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên" hoàn thành Để đạt kết này, em nỗ lực đồng thời nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ thầy cô, bạn bè gia đình Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Thái Nguyên tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Tính tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất bạn tham gia đóng ý kiến giúp hoàn thiện đề tài Đề tài hoàn thành với số kết định, nhiên không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến thầy cô bạn LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đồ án trung thực không trùng lặp với đề tài khác Em xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đồ án cảm ơn thông tin trích dẫn đồ án rõ nguồn gốc Sinh viên Bùi Văn Vương Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phát biểu toán Quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên công việc phức tạp lượng sinh viên nhập trường hàng năm lớn, vào khoảng 1000 sinh viên với nhiều chuyên ngành khác Hiện quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên hiệu công việc không cao gây chậm trễ khâu tuyển sinh đầu vào Do để tin học hóa quy trình quản lý hồ sơ sinh viên cho trường ban lãnh đạo nhà trường định lựa chọn giải pháp tin học hóa quy trình quản lý hồ sơ sinh viên phần mềm để tiến tới tin học hóa hoàn toàn quy trình quản lý tất công việc quản lý đào tạo nhà trường Đó lý lựa chọn xây dựng đề tài cho “Tìm hiểu Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên” 1.2.Tìm hiểu toán 1.2.1 Trường cao kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Website: http://tec.tnu.edu.vn/ Địa : Tổ 15-Phường Thịnh Đán-Thành phố Thái Nguyên ĐT: +84 280 3855606 Fax:+84 280 3546030 Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đào tạo đa cấp, đa ngành từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng – Đại học Sau Đại học Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên - trường chuyên nghiệp công lập với sứ mạng trường hàng đầu đào tạo thực hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ kinh doanh với tư tưởng “Học thật-Thi thật8 Làm thật Đào tạo gắn liền với thực tiễn nhằm giải đầu cho sinh viên” mối quan tâm hàng đầu nhà trường Với cố gắng tâm to lớn Lãnh đạo Nhà trường, phấn đấu, nỗ lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn bó toàn thể học sinh, sinh viên năm qua, trường Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết thành tích đáng khích lệ Hình 1.1: Sơ đồ cấu trúc trường CĐ KT-KT Thái Nguyên 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ thực tế Quy trình nghiệp vụ quản lý phân hệ sinh viên trường thực sau: Danh sách sinh viên sau trúng tuyển vào trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật lưu vào tệp tin Microsoft Excel bao gồm thông tin cán nhân Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, CMND… thông tin nhập học sinh viên bao gồm Khoa, Ngành Chuyên ngành đăng ký Từ danh sách thí sinh trúng tuyển, nhà trường có kế hoạch để nhập học cho sinh viên thu giấy tờ cần thiết sinh viên Mỗi sinh viên đến yêu cầu cho cán biết thông tin nhập học để cán tiến hành nhập học cho sinh viên Sau cán kết hợp với phần kế toán nhà trường thu học phí kì đầu loại tiền phí ban đầu bảo hiểm, lệ phí giấy tờ Cán thu giấy tờ cần thiết khác học bạ, giấy khai sinh sau in hai phiếu biên lai thu giấy tờ học phí giao cho sinh viên giữ lại cho nhà trường Sau nhập học cho sinh viên nhà trường tiến hành phân lớp thực quy trình quản lý sinh viên trường khác theo quy định Giáo dục đào tạo lúc sinh viên tốt nghiệp trường o Hình 1.2.: Quy trình nghiệp vụ thực tế trường CĐKTKT Thái Nguyên  Các quy trình quản lý hồ sơ sinh viên tại:  Nhập trường cho sinh viên  Phân lớp lập mã quản lý 10 Khoa_hoc int Khóa học Nien_khoa nvarchar(15) Niên khóa So_sv int Số sinh viên Ra_truong bit Ca_hoc int Ca học ID_phong int STU_Phong Ho_ten_gv nvarchar(200) Họ tên giáo viên CN Dien_thoai nvarchar(200) Điện thoại Email nvarchar(200) Email 0,1 Ra trường 3.2.3 Bảng STU_He Miền Tên Kiểu giá trị Ma_he nvarchar(5) Khóa chính, Mã hệ Ten_he nvarchar(200) Tên hệ Quy_che Int Quy chế đào tạo giá trị Mô tả 3.2.4 Bảng STU_DanToc Tên Kiểu giá trị Miền Mô tả giá trị Ma_dan_toc int Khóa chính, Mã dân tộc Dan_toc Nvarchar(20) Dân tộc Dan_toc_en null Null 3.2.5 Bảng STU_Khoa Tên Kiểu giá trị Ma_khoa int Tên khoa Nvarchar(40) Tên_khoa_en null Miền giá trị Mô tả Khóa chính, Mã khoa Tên khoa Null 69 3.2.6 Bảng STU_ChuyenNganh Tên Miền Kiểu giá trị ID_chuyen_nganh Mô tả giá trị int Khóa chính, ID_chuyen_nganh Ten_chuyen_nganh int Chuyên ngành ID_nganh int Khóa bảng STU_Nganh Chuyen_nganh_en null Null 3.2.7 Bảng STU_Nganh Tên Kiểu giá trị ID_nganh int Ten_nganh Nvarchar(50) Ten_nganh_en nulll Miền Mô tả giá trị Khóa chính, ID_nganh Tên ngành Null 3.2.8 Bảng STU_DanhSach Miền giá Tên Kiểu giá trị ID_SV int Khóa chính, ID sinh viên ID_lop int Khóa chính, ID Lớp Mat_khau Nvarchar(50) Active boolean True or false Da_tot_nghiep boolean True or false trị Mô tả Mật Ngoai_ngan_sach null null    70 3.3 Sơ đồ quan hệ  Hình 3.1: Sơ đồ quan hệ Hồ sơ sinh viên 71 Chương THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.1 Giao diện phần mềm  Hình 4.1: Giao diện hệ thống 4.2 Giao diện đăng nhập 72 4.2.1 Mục đích  Để đảm bảo tính bảo mật an toàn liệu phần mềm Mỗi cá nhân phòng công tác sinh viên cấp tên đăng nhập mật truy cập vào ứng dụng  Mỗi tên đăng nhập phân quyền khác để đảm bảo an toàn liệu tránh bị chồng chéo 4.2.2 Thao tác  Mở tab trình duyệt nhập địa http://localhost:81 Màn hình lên giao diện để nhập tên đăng nhập mật cho cán Sau nhập xong người dùng bấm nút Đăng nhập để bắt đầu phiên làm việc  Hình 4.2: Giao diện đăng nhập hệ thống 4.3 Tạo lớp 4.3.1 Mục đích 73  Tạo thêm lớp học hệ thống lớp học Sau tạo xong, sửa, xoá thông tin lớp học 4.3.2 Thao tác  Từ Menu chức “tiếp nhận liệu”, Click chức “Tạo lớp mới” Hình 4.3: Giao diện Tạo lớp  Thêm lớp Bước 1: Click “Thêm lớp” Form thông tin bổ xung lớp Bước 2: Nhập thông tin cho lớp Bước 3: Click “Lưu lại” - Sửa thông tin cho lớp tồn Bước 1: Chọn lớp cần sửa, click “Sửa” form sửa thông tin lớp Bước 2: Nhập thông tin cần sửa Bước 3: Click “Lưu” để ghi lại thông tin 74  Xóa lớp: Bước : Chọn lớp danh sách lớp Bước 2: Click “Xóa” 4.4 Danh sách sinh viên 4.4.1 Mục đích  Quản lý danh sách sinh viên hệ thống quản lý nhà trường  Quản lý theo khóa học, chuyên ngành, lớp học 4.4.2 Thao tác  Từ Menu Nhập liệu, chọn chức “Danh sách sinh viên”  Chọn quản lý lớp để hiển thị danh sách sinh viên theo Hệ, Khoa, Khóa học, chuyên ngành lớp  Hình 4.4: Giao diện Danh sách sinh viên 75  Thêm sinh viên mới: Bước 1: Chọn “Thêm sinh viên” Bước 2: Nhập thông tin sinh viên Bước 3: Chọn “Lưu” để ghi lại thông tin sinh viên thêm Chú ý:Bên phải trường Mã sinh viên có nút Lập mã tự động cho phép sinh Mã sinh viên tự động, Click vào biểu tượng, chương trình sinh Mã sinh viên theo cấu trúc mã lớp chọn trước (cấu trúc lập mã sinh viên thiết lập từ trước)  Xem hồ sơ sinh viên: Bước 1: Chọn sinh viên cần xem lý lịchtrên danh sách sinh viên Bước 2:Nhấn “Xem hồ sơ sinh viên”, Form thông tin lý lịch sinh viên lên hình Tại Form này, ta Xoá, Sửa lý lịch sinh viên  Xóa danh sách: Nhấn “Xóa danh sách”: để xóa danh sách sinh viên khỏi lớp chọn quản lý lớp 76  Hình 4.5: Giao diện Hồ sơ sinh viên chi tiết 4.5 Nhập điểm rèn luyện 4.5.1 Mục đích  Nhập điểm rèn luyện sinh viên theo nội dung rèn luyện theo quy chế 4.5.2 Thao tác  Từ Menu “Quản Lý Sinh Viên”, Chọn chức “Nhập điểm rèn luyện” Form Nhập điểm rèn luyện 77  Hình 4.6: Giao diện Nhập điểm rèn luyện Bước 1: Chọn lớp quản lý lớp Bước 2: Chọn học kỳ năm học Bước 4: Xác định Nội dung rèn luyện Bước 5: Xác định Tiêu chí đánh giá Bước 6: Nhập điểm trực tiếp cột Điểm RL danh sách sinh viên Bước 7: Nhấn “Lưu” để ghi lại điểm rèn luyện 78 4.6 Tổng hợp điểm rèn luyện 4.6.1 Mục đích  Tổng hợp điểm rèn luyện xếp loại rèn luyện sinh viên theo kỳ khóa học 4.6.2 Thao tác  Từ Menu “Tổng hợp báo cáo”, chọn chức “điểm rèn luyện theo kỳ”  Chọn lớp, chọn nội dung rèn luyện, tiêu chí rèn luyện, năm học học kỳ  Hình 4.7: Giao diện Tổng hợp điểm rèn luyện 4.7 Danh mục hệ đào tạo 4.7.1 Danh mục hệ đào tạo  - Mục đích : Cho phép thêm mới, sửa, xoá “ danh mục hệ đào tạo” 79  - Thao tác : Từ menu “Danh Mục” chọn chức “Hệ Đào Tạo” Form " Danh Mục Hệ Đào Tạo " Ta tiến hành thêm mới, sửa, xoá “ danh mục hệ đào tạo” Form hình  Hình 4.8: Giao diện danh mục hệ đào tạo 80 4.7.2 Danh mục chuyên ngành đào tạo Mục đích : cho phép thêm , sửa, xoá “Ngành Đào Tạo” Hình 4.9: Giao diện danh mục chuyên ngành đào tạo 81 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ưu điểm Sau tháng nghiên cứu tảng Ext.NET xây dựng đề tài tốt nghiệp, hệ thống xây dựng số chức có quy trình thực tế trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Đảm bảo tính di động dễ sử dụng ứng dụng tảng Ext.NET framework, người dùng dễ dàng thích nghi với hệ thống dễ dàng sử dụng ứng dụng desktop Hệ thống đảm bảo chế bảo mật tốt không cần cài đặt mà chạy trực tiếp trình duyệt Do tiết kiệm chi phí phần cứng mà đảm bảo ổn địn hiệu suất sử dụng Nhược điểm Do thời gian nghiên cứu tảng Ext.NET không nhiều chưa áp dụng hết tính quan trọng vào đề tài thực tập tốt nghiệp Hơn việc nghiên cứu công nghệ lâu dẫn đến việc xây dựng ứng dụng hướng đến thực tế chưa cao, mang tính chất demo chính, cần có thêm thời gian để hoàn thiện áp dụng thực tế Hướng phát triển Nghiên cứu tảng Ext.NET để hiểu sử dụng tất tính nó, áp dụng vào để xây dựng hoàn thiện hệ thống Quản lý hồ sơ sinh viên để áp dụng vào thực tế Nghiên cứu để áp dụng lên phân hệ lại Hệ thống quản lý đào tạo Phân hệ quản lý điểm sinh viên, Phân hệ quản lý tài chính… 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dương Kiều Hoa - Tôn Thất Hòa An, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin với UML, Nhà xuất Đại học Quốc Gia TPHCM, TP Hồ Chí Minh, 2006 [2] Nguyễn Văn Ba – Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Các phương pháp hương cấu trúc – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà nội – 2003 [3] Joseph C.Rattz, Pro LINQ Language Integrated Query in C# 200, Apress, United States of America, 2008 [4] Manning Windows Forms Programming with C# PUBLISHED BY: Lois Patterson [5] Giáo trình Công nghệ dotnet, Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên [6] Lập trình C# từ tới nâng cao  [7] Ext.NET Examples – Open Sources ASP.NET Web Control with Ext JS, http://examples.ext.net/ [8] Ext.NET API Documentation (*.chm), Copyright © 2011, Ext.NET, Inc (http://www.ext.net/) 83 ... hiểu Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên” 1.2 .Tìm hiểu toán 1.2.1 Trường cao kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Website: http://tec.tnu.edu.vn/... 64 51 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng tìm hiểu thực đề tài " Tìm hiểu Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên" hoàn thành Để đạt... trình quản lý hồ sơ sinh viên phần mềm để tiến tới tin học hóa hoàn toàn quy trình quản lý tất công việc quản lý đào tạo nhà trường Đó lý lựa chọn xây dựng đề tài cho Tìm hiểu Ext.NET framework xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1 , Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1 , Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay