Xây dựng chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin trong việc gửi thông báo đến các giảng viên trong khoa

63 91 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:20

LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông nói chung thầy cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo ThS Trần Lâm tận tình hướng dẫn, trực tiếp bảo em suốt thời gian làm đồ án Trong thời gian làm việc với cô, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho em trình học tập công tác sau Do thời gian hạn hẹp, nỗ lực đề tài em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy Cô bạn để đồ án em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt luận văn sản phẩm riêng cá nhân tôi, không chép lại người khác Trong toàn nội dung luận văn, điều trình bày cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Thái nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Tùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, hệ quản trị sở liệu My SQL 1.1.1 Giới thiệu sử dụng PHP 1.1.2 Giới thiệu MySQL 16 1.2 Tìm hiểu google calendar google calendar API 19 1.2.1 Tìm hiểu google calendar 19 1.2.2 Google calendar API 24 1.3 Sử dụng WebServer .29 1.4 Tổng quan UML 33 1.4.1.Giới thiệu UML 33 1.4.2 UML phân tích thiết kế hệ thống 33 1.4.3 UML giai đoạn phát triển hệ thống 34 1.4.4 Biểu đồ (Diagram) 35 1.4.5 Các quy tắc UML 39 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40 2.1 Khảo sát hệ thống 40 2.1.1 Giới thiệu Trường Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 40 2.1.2 Đề xuất phát triển 40 2.1.3 Bài toán đặt 40 2.2 Phân tích yêu cầu người dùng 41 2.2.1.Yêu cầu giảng viên .41 2.2.2.Yêu cầu người quản trị .41 2.3 Phân tích hệ thống 41 2.3.1 Xác định Actor Usecase hệ thống .41 2.3.2 Đặc tả Use Case, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động, biểu đồ lớp 44 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG 55 3.1 Giao diện trang đăng nhập cho admin 55 3.2 Giao diện trang chủ 56 3.3 Giao diện trang thêm kiện 56 3.4 Giao diện trang sửa kiện 57 3.5 Giao diện trang xóa kiện .58 3.6 Giao diện quản lý giảng viên 58 3.7 Giao diện trang thêm giảng viên 59 3.8 Giao diện trang quản lý môn 59 3.9 Sự kiện google calendar 60 KẾT LUẬN .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 63 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Biểu đồ Use case mức tổng thể 42 Hình 2.2 Biểu đồ phân rã Use case quản lý event .42 Hình 2.3 Biểu đồ phân rã Use case quản lý giảng viên .43 Hình 2.4 Biểu đồ phân rã Use case quản lý môn 43 Hình 2.5 Biểu đồ trình tự Use case đăng nhập 45 Hình 2.6 Biểu đồ cộng tác Use case đăng nhập 45 Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động Use case đăng nhập 46 Hình 2.8 Biểu đồ trình tự Use case quản lý kiện 47 Hình 2.9 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý kiện 47 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý kiện 49 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự Use case quản lý giảng viên .50 Hình 2.12 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý giảng viên 51 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý giảng viên 52 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Use case quản lý môn 53 Hình 2.15 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý môn 54 Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý môn 54 Hình 2.17 Biểu đồ lớp mức tổng thể 55 Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập 56 Hình 3.2 Giao diện trang chủ .56 Hình 3.3 Giao diện thêm kiện 57 Hình 3.4 Giao diện sửa kiện 57 Hinh.3.5.Giao diện trang xóa kiện .58 Hinh.3.6.Giao diện quản lý giảng viên .59 Hinh.3.7.Giao diện thêm giảng viên 59 Hinh.3.8.Giao diện quản lý môn 60 Hinh.3.9.Sự kiện đồng google calendar 60 LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin ngành học bạn trẻ yêu thích mà năm trường đại học công nghệ thông tin tuyển sinh hàng nghìn sinh viên, đồng thời để đáp ứng yêu cầu dạy đào tạo sinh viên đạt hiệu cao nhà trường không ngừng tăng cường tuyển thêm giảng viên Như vậy, với số lượng giảng viên ngày nhiều việc thông báo lịch công tác ,công việc cho giảng viên nhiều có số khó khăn giảng viên không nhận thông báo nhận thông báo chậm Xuất phát từ vấn đề đó, “Chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin việc gửi thông báo đến giảng viên khoa” thiết kế xây dựng nhằm mục đích đơn giản giản hóa việc gửi thông báo đến giảng viên khoa,giúp nhà trường xếp,quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng,dễ dàng đạt hiệu cao Cùng với bảo tận tình thầy Trần Lâm em hoàn thành chương trình này.Trong trình phân tích thiết kế hệ thống tránh khỏi sai sót mong thầy cô đóng góp ý kiến để chương trình em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, hệ quản trị sở liệu My SQL 1.1.1 Giới thiệu sử dụng PHP 1.1.1.1 Giới thiệu a) Lịch sử đời: Năm 1995, Rasmus Lerdorf tạo PHP nhằm giải việc viết lặp lặp lại đoạn mã tạo trang Ban đầu tác giả có ý định tạo phân giải đơn giản để thay thẻ lệnh file HTML đoạn mã lệnh viết C b) PHP gì? Vì tính hữu dụng, khả phát triển, PHP bắt đầu sử dụng môi trường chuyên nghiệp trở thành “PHP: Hypertext Preprocessor” Đây ngôn ngữ kịch mã nguồn mở sử dụng cho mục đích chung, đặc biệt thích hợp cho phát triển Web nhúng vào HTML “PHP nhúng HTML”, có nghĩa PHP rải rác HTML, giúp cho việc phát triển website động dễ dàng PHP ngôn ngữ kịch (scripting language) Khác với ngôn ngữ lập lập trình, PHP thiết kế để thực điều sau kiện xảy (ví dụ, người dùng gửi biểu mẫu chuyển tới URL) PHP công nghệ phía máy chủ (server – side) không phụ thuộc môi trường (cross-platfom) Cả hai yếu tố quan trọng Khái niệm công nghệ phía máy chủ nói đến việc thứ PHP xảy máy chủ (ngược với máy khách máy người dùng) Tính chất không phụ thuộc môi trường cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành windows, Unix (và nhiều biến thể nó), Macintosh…Một điều quan trọng mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần chỉnh sửa chỉnh sửa Mã PHP thực thi phía Server, trình duyệt người dùng truy cập trang web có chứa đoạn mã PHP trình duyệt nhận trang kết xử lý từ Web server, người dùng biết đoạn mã viết Mã PHP bao cặp dấu Tập tin PHP có phần mở rộng php php3 PHP tương tự JSP ASP với tập thẻ lệnh dùng cho trang HTML Điểm đặc biệt PHP phát triển hoàn toàn cho tảng web, vậy, mà ứng dụng viết PHP ngắn gọn so với VBScript hay JSP Đây điểm mạnh PHP so với Perl Cú pháp PHP mượn từ nhiều ngôn ngữ khác C, Java, Perl PHP giao tiếp với nhiều hệ CSDL MySQL, MS Access, Sybase, Oracle Microsoft SQL Không có khả thao tác CSDL, PHP có nhiều khả khác IMAP, SNMP, LDAP, XML PHP chạy hầu hết tảng hệ thống Trình máy chủ phân giải mã lệnh PHP tải miễn phí từ trang web thức PHP Có lẽ yếu tố hấp dẫn PHP hoàn toàn miễn phí Với máy tính cấu hình vừa phải chạy Linux, cài đặt Apache, PHP MySQL, bạn có máy chủ phục vụ nhiều ứng dụng web tương đối Toàn chi phí thời gian bạn bỏ để cài đặt phần mềm PHP xem thay cho Perl PHP làm nhiều Perl, hạn chế làm cho PHP dễ học dễ dùng Nhiều nhà phát triển dùng kết hợp hai: Perl dùng cho tác vụ chạy bên PHP dùng cho việc xử lý bề mặt Komodo Active State Corp công cụ miễn phí dùng để phát triển trang PHP c) Tại cần dùng PHP? PHP sử dụng để phát triển website động tốt, nhanh dễ dàng nghiên cứu giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính bền vững linh động khả phát triển không giới hạn Tất đặc tính miễn phí PHP mã nguồn mở PHP vừa dễ với người sử dụng vừa có khả làm thứ, đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp PHP sử dụng ngày nhiều bắt kịp ASP (vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nay) PHP modun thông dụng cho Apache (máy chủ Web phổ biến nhất) có mặt 12 triệu website 1.1.1.2 Sử dụng PHP a) Thẻ PHP Có loại khác thẻ PHP: - Kiểu Short: thẻ mặc định mà nhà lập trình PHP thường sử dụng - Kiểu định dạng XML: thẻ sử dụng với văn dạng XML - Kiểu Script: trường hợp muốn sử dụng PHP script tương tự khai báo Javascript hay VBScript echo “PHP script”; - Kiểu ASP: b) Gọi hàm PHP Để gọi hàm PHP, khai báo tương tự gọi hàm ngôn ngữ lập trình khác, hầu hết hàm gọi cần truyền tham số giá trị trả VD: Gọi hàm date()S c) Truy cập biến Form Thông thường cần lấy liệu người dùng nhập, dùng thẻ form trang web nhằm ràng buộc tất thẻ input, selec, textarea Dữ liệu đến từ script biến PHP, nhận biết chúng cách sử dụng dấu $ trước tên biến Có hai cách để truy cập liệu form thông qua biến - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng POST: $_POST[‘ tên_thẻ’] - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng GET: $_GET[‘tên_thẻ’] d) Khai báo biến PHP Engine không cần yêu cầu khai báo biến trước sử dụng, nhiên nên tập thói quen khai báo khởi tạo giá trị ban đầu cho biến trước sử dụng chúng e) Gán giá trị cho biến Để gán giá trị cho biến, biến chưa khai báo trước đó, biến coi vừa khai báo khởi tạo Trong trường hợp biến khai báo, biến thay đổi giá trị VD: f) Kiểu liệu biến PHP PHP hỗ trợ kiểu liệu - Interger: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu số - Double: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu số thực - String: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu chuỗi, ký tự - Array: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu mảng có phần tử kiểu liệu - Object: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu đối tượng lớp 10 Biểu đồ hoạt động: Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý kiện Use Case quản lý giảng viên Mục đích: cho phép người quản trị biết thông tin giảng viên danh mục giảng viên Thông tin bao gồm: cập nhật giảng viên, thêm giảng viên, xóa giảng viên Tác nhân: Người quản trị Luồng kiện chính: Hành động tác nhân Phản ứng hệ thống Chọn chức quản lý giảng Hiển thị danh sách giảng viên viên chức quản lý Hiển thị form nhập liệu theo yêu Chọn chức quản lý cầu 5.Thực hiên thao tác với chức Cập nhật lại danh sách chọn Xác nhận danh sách Truy xuất hiển thị danh sách giảng viên Luồng kiện phụ: Nếu quản trị hệ thống thiếu sai thông tin dịch vụ hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lại Khi quản trị hệ thống bổ sung thông tin hủy bỏ thao tác 49 Biểu đồ trình tự: Hình 2.11 Biểu đồ trình tự Use case quản lý giảng viên Biểu đồ cộng tác: 50 Hình 2.12 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý giảng viên 51 Biểu đồ hoạt động: Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý giảng viên Use Case quản lý môn Mục đích: cho phép người quản trị biết thông tin danh mục các môn Thông tin bao gồm: cập nhật môn, thêm môn, xóa môn Tác nhân: Người quản trị Luồng kiện chính: Hành động tác nhân Phản ứng hệ thống Chọn chức quản lý môn Hiển thị danh sách môn chức quản lý Chọn chức quản lý Hiển thị form nhập liệu theo yêu 5.Thực hiên thao tác với chức cầu chọn Cập nhật lại danh sách Xác nhận danh sách Truy xuất hiển thị danh sách môn 52 Biểu đồ trình tự: Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Use case quản lý môn Biểu đồ cộng tác: 53 Hình 2.15 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý môn Biểu đồ hoạt động: Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý môn Biểu đồ lớp tổng thể 54 Hình 2.17 Biểu đồ lớp mức tổng thể CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG 3.1 Giao diện trang đăng nhập cho admin Modul đăng nhập: Đăng nhập để sử dụng chức hệ thống quản lý event, quản lý giảng viên quản lý môn 55 Hình 3.1 Giao diện trang đăng nhập 3.2 Giao diện trang chủ Modul trang chủ: Trang hiển thị toàn nội dung hệ thống Trên bạn thực tất công việc mà bạn muốn cách click vào mục chọn tương ứng chương trình liên kết đến trang tương ứng đáp ứng yêu cầu bạn Hình 3.2 Giao diện trang chủ 3.3 Giao diện trang thêm kiện Modul thêm kiện: Trang hiển thị toàn thông tin cần thêm cho kiện 56 Hình 3.3 Giao diện thêm kiện 3.4 Giao diện trang sửa kiện Modul cho phép sửa đổi kiện Hình 3.4 Giao diện sửa kiện 57 3.5 Giao diện trang xóa kiện Modul có chức xóa kiện Hinh.3.5.Giao diện xóa kiện 3.6 Giao diện quản lý giảng viên Hiển thị thông tin giảng viên khoa 58 Hinh.3.6.Giao diện quản lý giảng viên 3.7 Giao diện trang thêm giảng viên Modul có chức thêm giảng viên Hinh.3.7.Giao diện thêm giảng viên 3.8 Giao diện trang quản lý môn Modul có chức thêm, sửa, xóa môn 59 Hinh.3.8.Giao diện quản lý môn 3.9 Sự kiện google calendar Sự kiện hiển thị google calendar sau thêm từ chương trình Hinh.3.9.Sự kiện đồng google calendar 60 KẾT LUẬN Kết đạt Đề tài "Xây dựng Chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin việc gửi thông báo đến giảng viên khoa" đề tài mang tính chất hỗ trợ giảng viên Thay phải lên trang chủ trường để xem lịch công tác, giảng viên thông báo trực tiếp qua gmail mình, cần có mạng internet giảng viên nhận thông báo nhanh chóng, xác Bên cạnh giúp cho quản trị viên thuận lợi việc quản lý thông báo cho giảng viên Trong trình khảo sát tìm hiểu để phân tích đề tài dẫn tận tình Thầy ThS Trần Lâm, em hiểu phần thấy công việc cần phải làm để xây dựng chương trình Trong trình khảo sát phân tích thiết kế chương trình em gặp nhiều khó khăn, em cố gắng nhiều để hoàn thành chương trình Mặc dù em cố gắng nhiều trình khảo sát tìm hiểu đưa phương án xây chương trình Nhưng không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong quý thầy cô dẫn góp ý kiến để chương trình em hoàn thiện * Hướng phát triển Mong muốn em phát triển chương trình với nhiều tính năng, giao diện thích hợp cho việc gửi thông báo đến giảng viên toàn trường Tối ưu hóa CSDL Tối ưu hóa chức hệ thống đề đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL, Nhà xuất Phương Đông [2] https://developers.google.com/google-apps/calendar/ [3] http://stackoverflow.com/questions/15410720/insert-event-into-google-calendarwith-php [4] http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/os-php-xpath/ [5] http://www.tapchicongnghe.info/thu-thuat/492-api-la-gi.html [6] http://expressmagazine.net/development/2637/phan-2-tim-hieu-ve-googlecalendar-api 62 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 63 ... hỗ trợ khoa công nghệ thông tin việc gửi thông báo đến giảng viên khoa thiết kế xây dựng nhằm mục đích đơn giản giản hóa việc gửi thông báo đến giảng viên khoa, giúp nhà trường xếp,quản lý công. .. lượng giảng viên ngày nhiều việc thông báo lịch công tác ,công việc cho giảng viên nhiều có số khó khăn giảng viên không nhận thông báo nhận thông báo chậm Xuất phát từ vấn đề đó, Chương trình hỗ. .. lý giảng viên .59 Hinh.3.7.Giao diện thêm giảng viên 59 Hinh.3.8.Giao diện quản lý môn 60 Hinh.3.9.Sự kiện đồng google calendar 60 LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin trong việc gửi thông báo đến các giảng viên trong khoa , Xây dựng chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin trong việc gửi thông báo đến các giảng viên trong khoa , Xây dựng chương trình hỗ trợ khoa công nghệ thông tin trong việc gửi thông báo đến các giảng viên trong khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay