Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ dũng thành –bắc giang1

92 88 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:20

LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo giảng dạy em suốt năm năm qua, kiến thức mà em nhận giảng đường đại học hành trang giúp em vững bước tương lai Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên Th.S Hồ Thị Tuyến người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đồ án tốt nghiệp Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất gia đình, bạn bè người động viên giúp đỡ em vượt qua khó khăn để hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Trần Thị Quy LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Toàn nội dung đồ án tốt nghiệp “Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành –Bắc Giang” Do em tự học tập, tìm hiểu từ trình học tập trường, nghiên cứu Internet, sách báo, tài liệu có liên quan Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan trước Quý thầy cô nhà trường Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2016 NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Thị Quy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 1.1 Tổng quan wordpress 11 1.1.1 Nét bật Wordpress 11 1.1.2 Các lý khiến phải chọn WordPress 12 1.2 Công nghệ Responsive Web Design 13 1.2.1 Khái niệm Responsive Web Design 13 1.2.2 Giải pháp giúp điều chỉnh độ phân giải hình 14 1.2.3 Người ta bố cục trang web nào? 17 1.2.4 Lợi ích Responsive Web Design 18 1.3 Ngôn ngữ mô hình hóa thống UML(Unified Modeling Language) 18 1.3.1 Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Analysis and Design: OOAD) 19 1.3.2 UML gì? 19 1.3.3 Tại lại OOAD UML? 19 1.3.4.View (góc nhìn) 20 1.3.5.Diagram (Bản vẽ) 21 1.3.6 Notations (các ký hiệu) 23 1.4 Hệ quản trị sở liệu MySQL 24 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25 2.1 Khảo sát hệ thống 25 2.1.1 Khảo sát trạng xác lập dự án 25 2.1.2 Tính cấp thiết cần xây dựng website cho doanh nghiệp 26 2.1.3 Đề xuất hệ thống 27 2.2 Phân tích Thiết kế hệ thống 27 2.2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống 27 2.2.2 Phân tích hệ thống 28 CHƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RESPONSIVE WEB DESIGN 51 VÀ THIẾT KẾ WEBSITE 51 3.1 Giao diện website xây dựng PC 51 3.1.1 Giao diện trang chủ 51 3.1.2 Giao diện danh mục sản phẩm 52 3.1.3 Giao diện trang giới thiệu 53 3.1.4 Giao diện trang liên hệ 54 3.1.5 Giao diện trang tin tức 55 3.1.6 Giao diện giỏ hàng 55 3.1.7 Giao diện trang đặt hàng 56 3.1.8 Giao diện trang cá nhân 57 3.2 Giao diện website ứng dụng công nghệ Responsive Web Design 58 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60 Kết đạt 60 Hạn chế 61 Hướng phát triển, ứng dụng website vào thực tế 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 64 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Responsive Web Design gì? 14 Hình 1.2.Giải pháp linh hoạt tất thứ web 14 Hình 1.3 Responsive navigation 17 Hình 1.4 Ngôn ngữ mô hình hóa thống 20 Hình 1.5 Các vẽ OOAD sử dụng UML 22 Hình 1.6 Ký hiệu Use Case 23 Hình 1.7 Ký hiệu Class 23 Hình 1.8 Ký hiệu Actor 24 Hình 2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát 29 Hình 2.2 Phân rã UC Quản lý sản phẩm 30 Hình 2.3 Phân rã UC Quản lý đơn hàng 30 Hình 2.4 Phân rã UC Đặt hàng 31 Hình 2.5 Phân rã UC Thống kê 31 Hình 2.6 Biểu đồ trình tự chức xem thông tin sản phẩm 40 Hình 2.7 Biểu đồ trình tự cho tác vụ tìm kiếm 40 Hình 2.8 Biểu đồ trình tự chức cập nhật giỏ hàng 41 Hình 2.9 Biểu đồ trình tự chức toán 41 Hình 2.10 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Quản trị thêm sản phẩm 42 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Quản trị sửa sản phẩm 42 Hình 2.12 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Quản trị xóa sản phẩm 43 Hình 2.13 Biểu đồ trình tự cho tác vụ Quản trị xóa đơn hàng 43 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm quản trị 44 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự chức thống kê khách hàng 44 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự chức thống kê sản phẩm kho 45 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự chức thống kê đơn hàng 45 Hình 2.18 Biểu đồ lớp 46 Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động cho chức Thêm sản phẩm 47 Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động cho chức Đặt hàng 48 Hình 2.21 Biểu đồ thành phần 49 Hình 2.22 Biểu đồ triển khai 50 Hình 3.1 Giao diện website 51 Hình 3.2 Giao diện trang danh mục sản phẩm 52 Hình 3.3 Giao diện trang giới thiệu 53 Hình 3.4 Giao diện trang liên hệ 54 Hình 3.5 Giao diện trang tin tức 55 Hình 3.6 Giao diện giỏ hàng 55 Hình 3.7.Giao diện trang đặt hàng 56 Hình 3.8.Giao diện trang cá nhân 57 Hình 3.9 Giao diện Mobile Iphone (Size :320*568) 58 Hình 3.10 Giao diện Small Tablet (Size 600*800) 58 Hình 3.11.Giao diện Tablet (Size :768*1024) 59 Hình 3.12 Giao diện Widescreen(Size: 1280*800) 59 Hình 3.13 Giao diện báo lỗi thông tin liên hệ 63 Hình 3.14 Giao diện đặt hàng thành công 63 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tác nhân Use case hệ thống 28 Bảng 2.2 Mô tả Use Case Thêm sản phẩm 32 Bảng 2.3 Mô tả Use Case Sửa Sản Phẩm 32 Bảng 2.4 Mô tả Use Case Xóa Sản Phẩm 33 Bảng 2.5.Mô tả Use Case Tìm kiếm 33 Bảng 2.6 Mô tả Use Case Xem thông tin sản phẩm 34 Bảng 2.7 Mô tả Use Case Đăng nhập 34 Bảng 2.8 Mô tả Use Case Đăng ký 35 Bảng 2.9 Mô tả Use Case Cập nhật giỏ hàng 35 Bảng 2.10 Mô tả Use Case Thanh toán 36 Bảng 2.11 Mô tả Use Case Xóa đơn hàng 36 Bảng 2.12 Mô tả Use Case Cập nhật trạng thái đơn hàng 37 Bảng 2.13 Mô tả Use Case Thống kê khách hàng 37 Bảng 2.14 Mô tả Use Case Thống kê sản phẩm kho 38 Bảng 2.15 Mô tả Use Case Thống kê đơn hàng 39 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần với phát triển vượt trội khoa học kỹ thuật đặt biệt công nghệ thông tin, với ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đóng góp phần to lớn cho nghiệp phát triển người Trong lĩnh vực lĩnh vực quảng bá sản phẩm thật giúp ích nhiều cho doanh nghiệp, việc áp dụng quảng bá sản phẩm qua môi trường mạng doanh nghiệp, công ty, cá nhân… cần thiết thật cần thiết Sự phát triển công nghệ thông tin đặc biệt phát triển mạnh mẽ việc truy cập Internet hay Website dịch vụ mạng như: thương mại điện tử, đào tạo từ xa, dịch vụ giải trí, du lịch, thông tin văn hóa xã hội… Các sản phẩm ngành công nghệ thông tin là: phần cứng, phần mềm, trí tuệ nhân tạo ứng dụng hầu hết lĩnh vực khác xã hội, phát triển ưu lĩnh vực mà nhiều quan, xí nghiệp, công ty, trường học có nhu cầu tin học hóa công việc Công nghệ thông tin đưa người vào kỷ nguyên – kỹ nguyễn công nghệ thông tin mở rộng tin cậy Công nghệ thông tin thâm nhập vào tất lĩnh vực sống Công nghệ thông tin cho phép truy cập khai thác sở liệu thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, ngành nghề khác thông tin khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, thương mại điện tử, thị trường giá cả, dự báo thời tiết… nhiều dịch vụ thương mại điện tử công cụ đắc lực thiếu Vì khẳng định lại việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công việc tất người hoạt động xã hội nói chung hoàn toàn phù hợp cần thiết hết Do đó, qua học tập nghiên cứu số tài liệu có liên quan, em chọn đề tài “Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành –Bắc Giang” nhằm mục đích nâng cao kỹ lập trình, trao đổi kinh nghiệm 10 Hình 3.6 Giao diện giỏ hàng Ở giao diện trang giỏ hàng , khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm cần mua Cập nhật giỏ hàng Xóa sản phẩm, khách hàng chọn xong nhấn nút Thanh toán để chuyển sang giao diện đặt hàng 3.1.7 Giao diện trang đặt hàng 78 79 Hình 3.7.Giao diện trang đặt hàng Giao diện trang Đặt hàng nơi khách hàng điền thông tin cá nhân vào form gửi đơn hàng cho doanh nghiệp Nếu trường hợp đánh dấu(*) chưa 80 điền liệu không hợp lệ hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại.(Xem hình 3.14 – Phụ lục) 3.1.8 Giao diện trang cá nhân 81 Hình 3.8.Giao diện trang cá nhân Tại đây, khách hàng cập nhật lại thông tin cá nhân địa giao hàng, đồng thời xem lại lịch sử đặt hàng 3.2 Giao diện website ứng dụng công nghệ Responsive Web Design  Giao diện Iphone Size :320*568 82 Hình 3.9 Giao diện Mobile Iphone (Size :320*568)  Giao diện Small Tablet Size 600*800 83 Hình 3.10 Giao diện Small Tablet (Size 600*800)  Giao diện Tablet (e.g Apple iPad 2-3rd,.mini ) Size :768*1024 84 Hình 3.11.Giao diện Tablet (Size :768*1024)  Giao diện Widescreen Size: 1280*800 85 Hình 3.12 Giao diện Widescreen(Size: 1280*800) KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết đạt Đề tài “Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành –Bắc Giang” đề tài mang tính chất thương mại quảng bá hình ảnh giúp cho người tiếp cận sản phẩm nhanh Đây đề tài ứng dụng nhiều cho doanh nghiệp hay cá nhân Trong trình khảo sát tìm hiểu để phân tích đề tài này, em hiểu phần thấy công việc cần phải làm để xây dựng website “Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành –Bắc 86 Giang” Trong trình khảo sát phân tích thiết kế website em gặp nhiều khó khăn, em cố gắng nhiều để hoàn thành website với chức sau:  Website xây dựng phần quản lý sản phẩm, quản lý tất viết liên quan đến sản phẩm, quản lý đơn hàng khách hàng thống kê  Website xây dựng tảng Wordpress tính bảo mật cao, tránh hacker xâm nhập cấp liệu  Website chạy host Website đạt số chức để phục vụ cho việc quản lý sản phẩm Nhưng đáp ứng phần nhỏ yêu cầu Em mong góp ý để phát triển hoàn thiện thời gian tới để đáp ứng đầy đủ yêu cầu Mặc dù em cố gắng nhiều trình khảo sát tìm hiểu thương mại đưa phương án xây dựng Website Xây dựng website thương hiệu cho doanh nghiệp dựa tảng WordPress Nhưng không tránh khỏi thiếu xót Vì em mong quý thầy cô quan tâm đến đề tài dẫn góp ý kiến cho em để em hoàn thiện website cách đầy đủ Hạn chế Giao diện chưa đẹp, chưa đáp ứng đầy đủ chức Hướng phát triển, ứng dụng website vào thực tế Phát triển Website với nhiều tính năng, giao diện thích hợp cho cá nhân Sử dụng công cụ tìm kiếm chuyên nghiệp để đưa website lên hạng top tìm kiếm Cơ chế bảo mật cao Một điều mong muốn thân em học hỏi thêm trau 87 dồi cho thân để sau trường có kiến thức vững để bước vào nghề Và website em xây dựng ứng dụng vào thực tế lâu dài điều mong muốn thân em 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL, Nhà xuất Phương Đông, năm 2008 [2].Nguyễn Phương Lan – Hoàng Đức Hải, Lập trình ứng dụng Web với JSP/Servlet, Nhà xuất Lao động - Xã hội, năm 2010 [3] Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn,Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2007 [4] http://nukeviet.edu.vn [5] http://thachpham.com [6] http://thietke.website [7] http://tutorial.vietmoz.vn 89 PHỤ LỤC Một số giao diện hệ thống Hình 3.13 Giao diện báo lỗi thông tin liên hệ 90 Hình 3.14 Giao diện đặt hàng thành công NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 91 Thái nguyên, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 92 ... thiệu doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành Doanh nghiệp Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Dũng Thành số 53 - đường Xương Giang - Phường Xương Giang -Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang thành lập năm 2010 với doanh nghiệp. ..LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Toàn nội dung đồ án tốt nghiệp Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành –Bắc Giang” Do em tự học tập, tìm hiểu từ trình học tập... dụng thực xây dựng website giới thiệu sản phẩm bán hàng cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Dũng Thành  Nội dung đề tài gồm chương: Chương Tổng quan sở lý thuyết Tổng quan wordpress 12 Công nghệ Responsive
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ dũng thành –bắc giang1 , Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ dũng thành –bắc giang1 , Xây dựng website cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ dũng thành –bắc giang1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay