Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên

101 98 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:18

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, trước hết, em xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên, người dạy dỗ, trang bị cho em kiến thức chuyên môn năm năm học,và giúp chúng em hiểu rõ lĩnh vực nghiên cứu để hoàn thành đề tài giao Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Thạc sĩ Trần Lâm, người hướng dẫn, bảo tận tình để em hoàn thành trình làm tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn bè gia đình động viên cổ vũ, đóng góp ý kiến, trao đổi, động viên suốt trình học làm tốt nghiệp, giúp em hoàn thành đề tài thời hạn Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thành Đô LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thành Đô Sinh viên lớp: K10A – CNTT, trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên Tôi xin cam đoan: Đề tài: ”Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên” kết riêng tôi, hướng dẫn thầy giáo Th.S Trần Lâm có sử dụng sách tham khảo số tác giả Khóa luận không chép từ tài liệu sẵn có Kết nghiên cứu không trùng với tác giả khác Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thành Đô DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Mẫu đơn đăng ký đồ án/khóa luận tốt nghiệp 25 Hình 2.2 Biểu đồ UserCase mức tổng thể 28 Hình 2.3 Biểu đồ phân rã Use case quản lýgiáo viên 28 Hình 2.4 Biểu đồ phân rã Use case quản lý sinh viên 29 Hình 2.5 Biểu đồ phân rã Use case quản lý danh sách đăng ký đề tài 29 Hình 2.6 Biểu đồ phân rã Use case quản lý thời gian đăng ký thực tập 30 Hình 2.7 Biểu đồ trình tự Use case đăng nhập cho admin 31 Hình 2.8 Biểu đồ cộng tác Use case đăng nhập cho admin 32 Hình 2.9 Biểu đồ trình tự Use case đăng nhập cho giáo viên 32 Hình 2.10 Biểu đồ cộng tác Use case đăng nhập cho giáo viên 33 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự Use case đăng nhập cho sinh viên 33 Hình 2.12 Biểu đồ cộng tác Use case đăng nhập cho sinh viên 34 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động Use case đăng nhập 34 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Use case quản lý thời gian đăng ký thực tập 35 Hình 2.15 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý thời gian đăng ký thực tập 36 Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý tin tức, dịch vụ Hình 2.17 Biểu đồ trình tự Use case quản lý giáo viên 37 Hình 2.18 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý giáo viên 38 36 Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý giáo viên 38 Hình 2.20 Biểu đồ trình tự Use case quản lý sinh viên 39 Hình 2.21 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý sinh viên 40 Hình 2.22 Biểu đồ hoạt động Use case quản lý sinh viên 40 Hình 2.23 Biểu đồ trình tự Use case quản lý danh sách sinh viên đăng ký 41 Hình 2.24 Biểu đồ cộng tác Use case quản lý danh sách sinh viên đăng ký Hình 2.25 Biểu đồ trình tự Use case sinh viên đăng ký thực tâp 43 Hình 2.26 Biểu đồ cộng tác Use case sinh viên đăng ký thực tâp 43 Hình 2.27 Biểu đồ hoạt động Use case sinh viên đăng ký thực tâp 44 42 Hình 2.28 Biểu đồ trình tự Use case chi tiết đề tài 45 Hình 2.29 Biểu đồ cộng tác Use case chi tiết đề tài 45 Hình 2.30 Biểu đồ trình tự Use case sửa đề tài 46 Hình 2.31 Biểu đồ cộng tác Use case sửa đề tài 47 Hình 2.32 Biểu đồ trình tự Use case giáo viên liên hệ với sinh viên 48 Hình 2.33 Biểu đồ cộng tác Use case giáo viên liên hệ với sinh viên 48 Hình 2.34 Biểu đồ trình tự Use case sinh viên liên hệ với giáo viên 49 Hình 2.35 Biểu đồ cộng tác Use case sinh viên liên hệ với giáo viên 49 Hình 2.36 Biểu đồ trình tự Use case duyệt đề tài50 Hình 2.37 Biểu đồ cộng tác Use case duyệt đề tài Hình 2.39 Mô hình thực thể liên kết Hình 3.1 Giao diện trang chủ 51 52 53 Hình 3.2 Giao diện trang đăng nhập cho admin 54 Hình 3.3 Giao diện trang đặt thời gian thực tập 54 Hình 3.4 Giao diện trang quản lý giảng viên 55 Hình 3.5 Giao diện trang quản lý sinh viên 55 Hình 3.6 Giao diện xem trang danh sách đăng ký thực tập sinh viên 56 Hình 3.7 Giao diện trang đăng nhập giảng viên 56 Hình 3.8 Giao diện trang xem danh sách đăng ký thực tập giảng viên 57 Hình 3.9 Giao diện trang liên hệ giảng viên với sinh viên Hình 3.10 Giao diện trang đăng nhập sinh viên 58 Hình 3.11 Giao diện trang đăng ký đề tài sinh viên 59 57 Hình 3.12 Giao diện trang xem kết đăng ký sinh viên 60 Hình 3.13 Giao diện trang liên hệ sinh viên giảng viên 60 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin ứng dụng đời sống Máy tính điện tử không thứ phương tiện lạ lẫm người mà dần trở thành công cụ làm việc giải trí thông dụng hữu ích chúng ta, không công sở mà gia đình Trong kinh tế nay, với xu toàn cầu hoá kinh tế giới, mặt đời sống xã hội ngày nâng cao, đặc biệt nhu cầu trao đổi hàng hoá, thông tin người ngày tăng Hiện công ty tin học hay trường đại học hàng đầu giới không ngừng đầu tư cải thiện giải pháp sản phẩm hỗ trợ giáo dục nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa Internet Thông qua sản phẩm công nghệ này, dễ dàng nhận tầm quan trọng tính tất yếu máy tính Internet Với thao tác đơn giản máy có nối mạng Internet bạn nhiều thời gian cho việc tìm tòi tài liệu hay đăng ký học, thực tập qua văn giấy Bạn cần vào trang web công ty/trường học thao tác theo muốn mà tốn nhiều thời gian, công sức Để tiếp cận góp phần đẩy mạnh phổ biến việc tìm tòi tài liệu hay đăng ký học/thực tập thông qua internet trường đại học, Em tìm hiểu, xây dựng cài đặt Website đăng ký thực tập online cho trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyênvới nội dung là: Hỗ trợ sinh viên việc đăng ký làm thực tập Em hi vọng đề tài hỗ trợ cho nhà trường quản lý sinh viên dễ dàng việc thực đăng ký thực tập tương lai gần CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ PHP, hệ quản trị sở liệu My SQL 1.1.1 Giới thiệu sử dụng PHP 1.1.1.1 Giới thiệu PHP: Hypertext Preprocessor, ngôn ngữ kịch mã nguồn mở sử dụng cho mục đích chung, đặc biệt thích hợp cho phát triển Web nhúng vào HTML “PHP nhúng HTML”, có nghĩa PHP rải rác HTML, giúp cho việc phát triển website động dễ dàng PHP ngôn ngữ kịch (scripting language) Khác với ngôn ngữ lập lập trình, PHP thiết kế để thực điều sau kiện xảy (ví dụ, người dùng gửi biểu mẫu chuyển tới URL) PHP công nghệ phía máy chủ (server – side) không phụ thuộc môi trường (cross-platfom) Cả hai yếu tố quan trọng Khái niệm công nghệ phía máy chủ nói đến việc thứ PHP xảy máy chủ (ngược với máy khách máy người dùng) Tính chất không phụ thuộc môi trường cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành windows, Unix (và nhiều biến thể nó), Macintosh…Một điều quan trọng mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần chỉnh sửa chỉnh sửa Mã PHP thực thi phía Server, trình duyệt người dùng truy cập trang web có chứa đoạn mã PHP trình duyệt nhận trang kết xử lý từ Web server, người dùng biết đoạn mã viết Mã PHP bao cặp dấu Tập tin PHP có phần mở rộng php php3 PHP tương tự JSP ASP với tập thẻ lệnh dùng cho trang HTML Điểm đặc biệt PHP phát triển hoàn toàn cho tảng web, vậy, mà ứng dụng viết PHP ngắn gọn so với VBScript hay JSP Đây điểm mạnh PHP so với Perl Cú pháp PHP mượn từ nhiều ngôn ngữ khác C, Java, Perl PHP giao tiếp với nhiều hệ CSDL MySQL, MS Access, Sybase, Oracle Microsoft SQL Không có khả thao tác CSDL, PHP có nhiều khả khác IMAP, SNMP, LDAP, XML PHP chạy hầu hết tảng hệ thống Trình máy chủ phân giải mã lệnh PHP tải miễn phí từ trang web thức PHP Có lẽ yếu tố hấp dẫn PHP hoàn toàn miễn phí Với máy tính cấu hình vừa phải chạy Linux, cài đặt Apache, PHP MySQL, bạn có máy chủ phục vụ nhiều ứng dụng web tương đối Toàn chi phí thời gian bạn bỏ để cài đặt phần mềm PHP xem thay cho Perl PHP làm nhiều Perl, hạn chế làm cho PHP dễ học dễ dùng Nhiều nhà phát triển dùng kết hợp hai: Perl dùng cho tác vụ chạy bên PHP dùng cho việc xử lý bề mặt Komodo Active State Corp công cụ miễn phí dùng để phát triển trang PHP c) Tại cần dùng PHP? PHP sử dụng để phát triển website động tốt, nhanh dễ dàng nghiên cứu giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính bền vững linh động khả phát triển không giới hạn Tất đặc tính miễn phí PHP mã nguồn mở PHP vừa dễ với người sử dụng vừa có khả làm thứ, đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp PHP sử dụng ngày nhiều bắt kịp ASP (vốn xem ngôn ngữ kịch phổ biến nay) PHP modun thông dụng cho Apache (máy chủ Web phổ biến nhất) có mặt 12 triệu website 1.1.1.2 Sử dụng PHP a) Thẻ PHP Có loại khác thẻ PHP: - Kiểu Short: thẻ mặc định mà nhà lập trình PHP thường sử dụng - Kiểu định dạng XML: thẻ sử dụng với văn dạng XML - Kiểu Script: trường hợp muốn sử dụng PHP script tương tự khai báo Javascript hay VBScript echo “PHP script”; - Kiểu ASP: b) Gọi hàm PHP Để gọi hàm PHP, khai báo tương tự gọi hàm ngôn ngữ lập trình khác, hầu hết hàm gọi cần truyền tham số giá trị trả VD: Gọi hàm date()S c) Truy cập biến Form Thông thường cần lấy liệu người dùng nhập, dùng thẻ form trang web nhằm ràng buộc tất thẻ input, selec, textarea Dữ liệu đến từ script biến PHP, nhận biết chúng cách sử dụng dấu $ trước tên biến Có hai cách để truy cập liệu form thông qua biến - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng POST: $_POST[‘ tên_thẻ’] - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng GET: $_GET[‘tên_thẻ’] d) Khai báo biến PHP Engine không cần yêu cầu khai báo biến trước sử dụng, nhiên nên tập thói quen khai báo khởi tạo giá trị ban đầu cho biến trước sử dụng chúng e) Gán giá trị cho biến Để gán giá trị cho biến, biến chưa khai báo trước đó, biến coi vừa khai báo khởi tạo Trong trường hợp biến khai báo, biến thay đổi giá trị VD: f) Kiểu liệu biến PHP PHP hỗ trợ kiểu liệu - Interger: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu số - Double: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu số thực - String: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu chuỗi, ký tự - Array: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu mảng có phần tử kiểu liệu - Object: Sử dụng hầu hết cho giá trị có kiểu liệu đối tượng lớp g) Toán tử PHP * Các phép toán số học Toán tử Tên Ví dụ + Cộng $a + $b; - Trừ $a - $b; 10 Hình 3.4 Giao diện trang quản lý giảng viên 3.5 Giao diện trang quản lý sinh viên Modul quản lý sinh viên: quản lý danh sách sinh viên thực chức thêm, sửa, xóa 87 Hình 3.5 Giao diện trang quản lý sinh viên 3.6 Giao diện trang xemdanh sách đăng ký thực tập sinh viên Modul quản lý danh sách thực tập: Quản lý danh sách đề tài mà sinh viên đăng ký thực tập 88 Hình 3.6 Giao diện xem trang danh sách đăng ký thực tập sinh viên 3.7 Giao diện trang đăng nhập giảng viên Modul đăng nhập: Đăng nhập để sử dụng chức hệ thống xem danh sách sinh viên đăng ký thực tập, gửi liên hệ đến sinh viên… 89 Hình 3.7 Giao diện trang đăng nhập giảng viên 3.8 Giao diện trang xem danh sách đăng ký thực tập giảng viên Modul xem danh sách đăng ký thực tập: Xem duyệt đề tài mà sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn 90 Hình 3.8 Giao diện trang xem danh sách đăng ký thực tập giảng viên 3.9 Giao diện trang liên hệ giảng viên với sinh viên Modul liên hệ: Gửi liên hệ đến sinh viên với nội dung yêu cầu tương ứng giảng viên 91 Hình 3.9 Giao diện trang liên hệ giảng viên với sinh viên 92 3.10 Giao diện trang đăng nhập sinh viên Modul đăng nhập: Đăng nhập để sử dụng chức hệ thống đăng ký thực tập, gửi liên hệ đến giảng viên… Hình 3.10 Giao diện trang đăng nhập sinh viên 93 3.11 Giao diện trang đăng ký đề tài sinh viên Modul đăng ký đề tài: Sinh viên thực đăng ký đề tài thực tập có lịch đăng ký 94 95 Hình 3.11 Giao diện trang đăng ký đề tài sinh viên 96 3.12 Giao diện trang xem kết đăng ký sinh viên Modul xem kết đăng ký: Sinh viên xem lại kết đăng ký, sai chỉnh sửa Hình 3.12 Giao diện trang xem kết đăng ký sinh viên 3.13 Giao diện trang liên hệ sinh viên giảng viên Modul liên hệ: Gửi liên hệ đến giảng viên đăng ký thực tập kiểm tra tên đề tài, xin duyệt đề tài… 97 Hình 3.13 Giao diện trang liên hệ sinh viên giảng viên 98 KẾT LUẬN Kết đạt Chương trình “Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên” kết trình tìm hiểu, làm đồ án tốt nghiệp Trong trình làm đồ án em vận dụng kiến thức đãđược học Kết đồ án sau: Ưu điểm: Đáp ứng chức giúp cho việc sinh viên đăng ký thực tập, giáo viên biết thông tin đăng ký sinh viên hay quản lý quản trị viên thực cách tựđộng hóa Chương trình đơn giản dễ sửdụng người Chương trình yêu cầu cấu hình không cao vềphần cứng Hạn chế: Do thời lượng kiến thức hạn chế thời gian ngắn nên chương trình nhiều hạn chế sơ sài Vì vậy, mong góp ý thầy cô bạn sinh viên để em phát triển chương trình sau có thểđưa chương trình vào thực tế Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Lâm, giảng viên hướng dẫn em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Cám ơn bạn sinh viên góp ý cho em trình thực chương trình đồ án tốt nghiệpnày 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang,Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL,Nhà xuất Phương Đông [2] Nguyễn Trường Sinh,Macromedia DreamWeaver MX, Nhà xuất Lao động – Xã hội 100 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 101 ... CNTT, trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên Tôi xin cam đoan: Đề tài: Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái. .. liệu hay đăng ký học /thực tập thông qua internet trường đại học, Em tìm hiểu, xây dựng cài đặt Website đăng ký thực tập online cho trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyênvới nội... 2.1.Khảo sát hệ thống 2.1.1 Thực trạng Thực trạng đăng ký làm thực tập làm trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên nhiều hạn chế, tình trạng đăng ký thực tập giấy viết nên khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên , Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên , Xây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay