Câu trần thuật đơn có từ "là"

17 10,555 22
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

KÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp! Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến. Câu trần thuật đơn là gì? Cho ví dụ. Kiểm tra bài cũ Câu trần thuật đơn từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là 1.Tìm hiểu ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh) b. Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. (Theo Ngữ văn 6, tập một) c.Ngày thứ năm trên đảo Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. (Nguyễn Tuân) d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại. a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh) // C V b.Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng cho sự diễn đạt. (Theo Ngữ văn 6, tập hai) // C V c.Ngày thứ năm trên đảo Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. (Nguyễn Tuân) // C V d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.// C V Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành? là+CDT là+CĐT là+CDT là+TT là + DT (CDT) là + ĐT (CĐT) là + TT (CTT) Câu trần thuật đơn từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn từ là: + Vị ngữ thường được tạo thành bởi: Chọn những từ, cụm từ phủ định (không, không phải, chưa, chưa phải) thích hợp để điền vào trước vị ngữ của các câu sau: Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết hợp với từ nào? không phải 1. Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. 2.Ngày thứ năm trên đảo Tô là một ngày trong trẻo,sáng sủa. // C V // C V -> Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. ->Ngày thứ năm trên đảo Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. chưa phải Câu trần thuật đơn từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn từ là: + Vị ngữ thường được cấu tạo bởi: là + DT(CDT) là + ĐT(CĐT) là + TT(CTT) + Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết hợp với các cụm từ: không phải, chưa phải. * Ghi nhớ: (SGK trang 114) Câu trần thuật đơn từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là II.Các kiểu câu trần thuật đơn từ là 1. Tìm hiểu ví dụ. 1.Khóc là nhục. b. Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm. 3. Tre là cánh tay của người nông dân. 4.Bạn Lan là người mái tóc dài, mượt mà, óng ả. C V Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau và cho biết vị ngữ của các câu đó được dùng để làm gì? // // // // C V C V Câu đánh giá Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả C V Câu trần thuật đơn từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là II.Các kiểu câu trần thuật đơn từ 4 kiểu câu trần thuật đơn từ là đáng chú ý: + Câu định nghĩa; + Câu giới thiệu; + Câu miêu tả; + Câu đánh giá. * Ghi nhớ: SGK trang 115 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: 1. Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn từ là. + Vị ngữ thường được cấu tạo bởi: là + DT (CDT) là + ĐT (CĐT) là + TT (CTT) + Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải. 2. mấy kiểu câu trần thuật đơn từ là? Đó là những kiểu câu nào? 1. Câu định nghĩa; 2. Câu giới thiệu; 3. Câu miêu tả; 4. Câu đánh giá. [...]... Câu trần thuật đơn là gì? Câu trần thuật đơn từI Đặc điểm của câu trần thuật đơn từII Các kiểu câu trần thuật đơn từIII Luyện tập Bài tập 1: Tìm câu trần thuật đơn từtrong đoạn trích dưới đây Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu trần thuật đơn từvừa tìm được Cho biết các câu ấy thuộc kiểu câu nào? Người xưa câu: Trúc dẫu cháy, đốt ngay... (nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ) - Về câu: + Các thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ) + Thế nào là câu trần thuật đơn? + Thế nào là câu trần thuật đơn từ là? Các kiểu câu trần thuật đơn từ là - Bài tập: Xem lại các bài tập trong SGK, tìm, viết một số đoạn văn (thơ) sử dụng các phép tu từ hoặc kiểu câu ở trên Chúc quý thầy Giáo Mạnh Khỏe! Chúc Các Em Chăm Ngoan Học Giỏi! Chào tạm biệt ... ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng nên thành đồng Tổ quốc! Và sông Hồng bất khuất cái chông tre -> Câu đánh giá (Thép Mới) Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn từ năm đến bảy câu tả một người bạn của em, trong đoạn văn ít nhất một câu trần thuật đơn từ là Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn từ là trong đoạn văn Em là bông hồng nhỏ Em sẽ là mùa xuân của mẹ Em sẽ là màu nắng của cha... Cây rừng bầy chim làm tổ Sông nguồn từ suối chảy ra Tim mỗi người là quê nhà nhỏ Tình nồng thắm như mặt trời xa Dặn dò * Về nhà học ghi nhớ 1,2 trang 114,115 và làm hết bài tập vào vở * Ôn tập theo các nội dung sau để chuẩn bị kiểm tra: - Các phép tu từ: + So sánh (nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ) là gì? Cho ví dụ + Các kiểu so sánh (nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ) - Về câu: + Các thành phần chính của câu . chưa phải Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn có từ là: +. V Câu đánh giá Câu định nghĩa Câu giới thiệu Câu miêu tả C V Câu trần thuật đơn có từ là I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là II.Các kiểu câu trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu trần thuật đơn có từ "là", Câu trần thuật đơn có từ "là", Câu trần thuật đơn có từ "là"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn