Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng trang huyền thái nguyên1

85 95 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:16

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến ThS Nguyễn Kim Sơn tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực đồ án Ngoài ra, em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết suốt trình học tập trường Mặc dù cố gắng hoàn thành Đồ án tốt nghiệp với nỗ lực thân, song không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý bảo thầy cô để đồ án tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thùy Dương LỜI CAM ĐOAN Đồ án tốt nghiệp kết tổng hợp kiến thức mà sinh viên học nghiên cứu suốt trình học tập trường Nhận thức rõ điều đó, với tinh thần tự giác học hỏi, cố gắng nỗ lực thân hướng dẫn tận tình cô giáo ThS Nguyễn Kim Sơn, em hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Nội dung đồ án em không chép nội dung từ đồ án khác sản phẩm đồ án thân em nghiên cứu xây dựng lên Mọi thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thùy Dương MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Cửa hàng Trang Huyền 26 Hình 2.2: Biểu đồ Usecase tổng quát 30 Hình 2.3: Biểu đồ usecase quản trị hệ thống 31 Hình 2.4: Biểu đồ usecase khách hàng 32 Hình 2.5: Biểu đồ usecase thành viên 32 Hình 2.6: Biểu đồ trình tự chức đăng ký thành viên 43 Hình 2.7: Biểu đồ trình tự chức mua hàng 44 Hình 2.8: Biểu đồ trình tự chức quản lý giỏ hàng 44 Hình 2.9: Biểu đồ trình tự chức xem sản phẩm 45 Hình 2.10: Biểu đồ trình tự chức quản lý đơn hàng 45 Hình 2.11: Biểu đồ trình tự chức quản lý sản phẩm 46 Hình 2.12: Biểu đồ trình tự chức quản lý thành viên 46 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động chức đăng ký 47 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động chức quản lý giỏ hàng Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động chức mua hàng 47 48 Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động chức quản lý đơn hàng 48 Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động chức quản lý sản phẩm 49 Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động chức quản lý thành viên 49 Hình 2.19: Biểu đồ lớp hệ thống 50 Hình 2.20: Sơ đồ thực thể liên kết 55 Hình 3.1: Giao diện trang chủ website 56 Hình 3.2: Giao diện trang đăng ký thành viên Hình 3.3: Giao diện trang giỏ hàng 57 Hình 3.4: Giao diện trang toán 58 Hình 3.5: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 57 58 Hình 3.6: Giao diện trang đăng nhập cho admin 59 Hình 3.7: Giao diện trang quản trị website 59 Hình 3.8: Giao diện trang chi tiết đơn hàng 60 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt lĩnh vực thương mại điện tử giúp cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Hầu hết họ có website để giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp Trên giới, công ty tin học hàng đầu không ngừng đầu tư vào việc xây dựng cải thiện giải pháp sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa Internet Chúng ta dễ dàng nhận tầm quan trọng tính tất yếu thương mại điện tử Với thao tác đơn giản máy có nối mạng Internet, ta có tận tay cần mà nhiều thời gian Ở Việt Nam, tính đến năm 2015 có 44% dân số sử dụng internet Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tiến hành thương mại điện tử khó khăn sở hạ tầng viễn thông chưa phát triển mạnh, dịch vụ toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên dừng lại mức độ giới thiệu sản phẩm tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua internet Đứng trước nhu cầu thiết kế website cá nhân, doanh nghiệp, em chọn đề tài: "Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Trang Huyền - Thái Nguyên" cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm chương:  Chương 1: Cơ sở lý thuyết Trình bày kiến thức để thiết kế, xây dựng website  Chương 2: Khảo sát hệ thống, phân tích, thiết kế sở liệu Khảo sát hệ thống tại, xác định nội dung yêu cầu mà hệ thống cần đáp ứng Xác định chức cần có, luồng liệu, thực thể hệ thống Thiết kế hệ thống liệu  Chương 3: Xây dựng website Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Trang Huyền với chức  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu PHP hệ quản trị sở liệu MySQL 1.1.1 Giới thiệu PHP 1.1.1.1 Giới thiệu a) Lịch sử đời: Năm 1995, Rasmus Lerdorf tạo PHP nhằm giải việc viết lặp lặp lại đoạn mã tạo trang Ban đầu tác giả có ý định tạo phân giải đơn giản để thay thẻ lệnh file HTML đoạn mã lệnh viết C b) PHP gì? Vì tính hữu dụng, khả phát triển, PHP bắt đầu sử dụng môi trường chuyên nghiệp trở thành “PHP: Hypertext Preprocessor” Đây ngôn ngữ kịch mã nguồn mở sử dụng cho mục đích chung, đặc biệt thích hợp cho phát triển Web nhúng vào HTML “PHP nhúng HTML”, có nghĩa PHP rải rác HTML, giúp cho việc phát triển website động dễ dàng PHP ngôn ngữ kịch (scripting language) Khác với ngôn ngữ lập lập trình, PHP thiết kế để thực điều sau kiện xảy (ví dụ, người dùng gửi biểu mẫu chuyển tới URL) PHP công nghệ phía máy chủ (server – side) không phụ thuộc môi trường (cross-platfom) Cả hai yếu tố quan trọng Khái niệm công nghệ phía máy chủ nói đến việc thứ PHP xảy máy chủ (ngược với máy khách máy người dùng) Tính chất không phụ thuộc môi trường cho phép PHP chạy hầu hết hệ điều hành windows, Unix (và nhiều biến thể nó), Macintosh…Một điều quan trọng mã kịch PHP viết máy chủ làm việc bình thường máy chủ khác mà không cần chỉnh sửa chỉnh sửa Mã PHP thực thi phía Server, trình duyệt người dùng truy cập trang web có chứa đoạn mã PHP trình duyệt nhận trang kết xử lý từ Web server, người dùng biết đoạn mã viết Mã PHP bao cặp dấu Tập tin PHP có phần mở rộng php php3 PHP tương tự JSP ASP với tập thẻ lệnh dùng cho trang HTML Điểm đặc biệt PHP phát triển hoàn toàn cho tảng web, vậy, mà ứng dụng viết PHP ngắn gọn so với VBScript hay JSP Đây điểm mạnh PHP so với Perl Cú pháp PHP mượn từ nhiều ngôn ngữ khác C, Java, Perl PHP giao tiếp với nhiều hệ CSDL MySQL, MS Access, Sybase, Oracle Microsoft SQL Không có khả thao tác CSDL, PHP có nhiều khả khác IMAP, SNMP, LDAP, XML PHP chạy hầu hết tảng hệ thống Trình máy chủ phân giải mã lệnh PHP tải miễn phí từ trang web thức PHP Có lẽ yếu tố hấp dẫn PHP hoàn toàn miễn phí Với máy tính cấu hình vừa phải chạy Linux, cài đặt Apache, PHP MySQL, bạn có máy chủ phục vụ nhiều ứng dụng web tương đối Toàn chi phí thời gian bạn bỏ để cài đặt phần mềm PHP xem thay cho Perl PHP làm nhiều Perl, hạn chế làm cho PHP dễ học dễ dùng Nhiều nhà phát triển dùng kết hợp hai: Perl dùng cho tác vụ chạy bên PHP dùng cho việc xử lý bề mặt Komodo Active State Corp công cụ miễn phí dùng để phát triển trang PHP c) Tại cần dùng PHP? PHP sử dụng để phát triển website động tốt, nhanh dễ dàng nghiên cứu giải pháp khác PHP có khả thực tích hợp chặt chẽ với hầu hết sở liệu có sẵn, tính bền vững linh động khả phát triển không giới hạn Tất đặc tính miễn phí PHP mã nguồn mở PHP vừa dễ với người sử dụng vừa có khả làm thứ, đáp ứng yêu cầu lập trình viên chuyên nghiệp 1.1.1.2 Sử dụng PHP a) Thẻ PHP Có loại khác thẻ PHP: - Kiểu Short: thẻ mặc định mà nhà lập trình PHP thường sử dụng - Kiểu định dạng XML: thẻ sử dụng với văn dạng XML - Kiểu Script: trường hợp muốn sử dụng PHP script tương tự khai báo Javascript hay VBScript echo “PHP script”; - Kiểu ASP: b) Gọi hàm PHP Để gọi hàm PHP, khai báo tương tự gọi hàm ngôn ngữ lập trình khác, hầu hết hàm gọi cần truyền tham số giá trị trả VD: Gọi hàm date()S c) Truy cập biến Form Thông thường cần lấy liệu người dùng nhập, dùng thẻ form trang web nhằm ràng buộc tất thẻ input, selec, textarea Dữ liệu đến từ script biến PHP, nhận biết chúng cách sử dụng dấu $ trước tên biến Có hai cách để truy cập liệu form thông qua biến - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng POST: $_POST[‘ tên_thẻ’] - Để lấy giá trị thẻ form theo dạng GET: $_GET[‘tên_thẻ’] d) Khai báo biến PHP Engine không cần yêu cầu khai báo biến trước sử dụng, nhiên nên tập thói quen khai báo khởi tạo giá trị ban đầu cho biến trước sử dụng chúng e) Gán giá trị cho biến Để gán giá trị cho biến, biến chưa khai báo trước đó, biến coi vừa khai báo khởi tạo Trong trường hợp biến khai báo, biến thay đổi giá trị VD: f) Kiểu liệu biến PHP 10  Bảng introduce: Thông tin giới thiệu cửa hàng Tên trường Kiểu Kích thước Giải thích id_introduce Int 11 Mã thông tin name_introduce Varchar 255 Tên tiêu đề detail_introduce Longtext photo Varchar 255 Ảnh cửa hàng photo1 Varchar 255 Ảnh cửa hàng photo2 Varchar 255 Ảnh cửa hàng Nội dung  Bảng sale: Lưu thông tin khuyến mại cửa hàng Tên trường Kiểu Kích thước Giải thích id_sale Int 11 Mã khuyến mại name_sale Varchar 255 Tên đợt khuyến mại detail Longtext photo Varchar post_date Date Chi tiết 255 ảnh Ngày đăng 2.4.2 Sơ đồ thực thể liên kết 71 72 Hình 2.20: Sơ đồ thực thể liên kết CHƯƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE 3.1 Giao diện chương trình 73 74 Hình 3.1: Giao diện trang chủ website 3.2 Một số giao diện khác 3.2.1 Giao diện trang đăng ký thành viên Hình 3.2: Giao diện trang đăng ký thành viên 3.2.2 Giao diện trang giỏ hàng 75 Hình 3.3: Giao diện trang giỏ hàng 3.2.3 Giao diện trang toán Hình 3.4: Giao diện trang toán 76 3.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 77 Hình 3.5: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 3.3 Giao diện trang quản trị website 3.3.1 Giao diện trang đăng nhập cho admin Hình 3.6: Giao diện trang đăng nhập cho admin 3.3.2 Giao diện trang quản trị 78 Hình 3.7: Giao diện trang quản trị website 3.3.3 Giao diện trang chi tiết đơn hàng 79 Hình 3.8: Giao diện trang chi tiết đơn hàng 80 KẾT LUẬN Sau hoàn thành đề tài "Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Trang Huyền - Thái Nguyên", em có thêm nhiều kiến thức ngôn ngữ lập trình Php sở liệu MySql Trong trình thực đề tài, em cố gắng để tìm hiểu cài đặt chương trình thời gian có hạn nên chưa giải tất vấn đề đặt Em mong nhận thông cảm, góp ý thầy, cô giáo  Những kết đạt được: Về công nghệ:  Tìm hiểu nắm bắt công cụ thiết kế Web  Biết cách thiết kế Web động cách tổ chức sở liệu  Các dịch vụ Internet, đặc biệt Web Về cài đặt chương trình:  Giao diện thân thiện với người dùng  Giới thiệu mặt hàng kinh doanh cửa hàng đến với khách hàng  Cho phép khách hàng thực đặt hàng qua mạng  Cập nhật: sản phẩm, đơn hàng, thành viên,  Các vấn đề tồn tại: Đồ án dừng mức demo, chưa đưa vào hoạt động thực tế Chưa có nhiều hình thức toán  Hướng phát triển đề tài: Mở rộng ứng dụng với quy mô lớn hơn, có khả trao đổi liệu xử lí với ứng dụng khác Tăng cường tính bảo mật hệ thống 81 Tích hợp thêm tính toán khác để khách hàng tiện lợi mua hàng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Hữu Khang, Xây dựng ứng dụng Web PHP & MySQL, Nhà xuất Phương Đông, 2010 [2] Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 C++, Nhà xuất ĐHQG HN, 2007 [3] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Nhà xuất Giáo dục, 2002 [4] Nguyễn Trường Sinh, Macromedia DreamWeaver MX, Nhà xuất Lao động – Xã hội, 2008 [5] Robin Nixon, Learning PHP, MySql and JavaScript, NXB Oxford Univeristy Press, 2009 [6] Mike McGrath, PHP & MySql in easy steps, NXB Cambridge Univeristy Press, 2012 [7] Tài liệu số website: http://pico.vn/ http://php.net/ http://php.com.vn/ http:/sinhvienit.net/ http://stackoverflow.com/ http://getbootstrap.com/ http://w3shools.com/ 83 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, Ngày …… tháng …… năm …… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 84 85 ... Giới thiệu cửa hàng mỹ phẩm Trang Huyền Cửa hàng Trang Huyền thành lập vào tháng 12/2012, có địa số 614 - Lương Ngọc Quyến - Tp Thái Nguyên, T Thái Nguyên Cửa hàng chuyên cung cấp loại mỹ phẩm Hàn... luồng liệu, thực thể hệ thống Thiết kế hệ thống liệu  Chương 3: Xây dựng website Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Trang Huyền với chức  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu PHP hệ... dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng Trang Huyền - Thái Nguyên" cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm chương:  Chương 1: Cơ sở lý thuyết Trình bày kiến thức để thiết kế, xây dựng website 
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng trang huyền thái nguyên1 , Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng trang huyền thái nguyên1 , Xây dựng website bán mỹ phẩm cho cửa hàng trang huyền thái nguyên1

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay