Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học trên mobile

72 64 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:08

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình học viết đồ án tốt nghiệp này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông, đặc biệt thầy cô Bộ môn Công nghệ phần mềm tận tình dạy bảo em suốt thời gian học tập trường Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Th.S Tô Hữu Nguyên, người thầy cho em định hướng, tận tình bảo em trình học tập, tạo điều kiện cho em hoàn thành lần thực tập, đặc biệt đồ án Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thiện đồ án tất lực mình, nhiên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quý báu quý thầy cô bạn Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực TRỊNH THỊ TRÀ LY LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án công trình nghiên cá nhân, không chép Nội dung lí thuyết đồ án có tham khảo sử dụng số tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp trí trang web theo danh mục tài liệu đồ án Các số liệu, kết đồ án trung thực Thái Nguyên, ngày 17 tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực TRỊNH THỊ TRÀ LY NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Đồ án tập trung nghiên cứu xây dựng ứng dụng nhằm hỗ trợ người học tiếng anh dựa ngữ cảnh chủ đề mà người dùng mong muốn mobile Từ giúp người dùng học hiểu tiếng anh dễ dàng Vì nội dung đồ án bao gồm nội dung sau: - Kiến thức tảng J2ME - Kiến thức công nghệ Web Service - Xây dựng mô hình nội dung học tiếng anh - Cài đặt thử nghiệm chương trình MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Học ngoại ngữ vấn đề quan tâm nhiều tầng lớp, đặc biệt tầng lớp học sinh, sinh viên Trong bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam, việc học ngoại ngữ cần thiết cho người tiếng anh nhiều người lựa chọn Vấn đề đặt cần phương pháp học đạt hiệu cao Theo cách học truyền thống người học học sách chủ yếu, nhiên thời đại nay, thời đại công nghệ thông tin, việc học không dừng lại Việc áp dụng thành công nghệ vào việc học phổ biến tầng lớp Người học học qua truyền hình, qua máy tính, học trực tuyến qua mạng internet Đặc biệt với phát triển nhanh thiết bị di động việc học tập điện thoại di động quan tâm Đây lí em lựa chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học thiết bị di động” Đề tài hướng đến mục tiêu: - Tìm hiểu, xây dựng ứng dụng điện thoại di động (j2me) - Tìm hiểu công nghệ webservice - Xây dựng thí điểm ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học thiết bị di động CHƯƠNG I: NỀN TẢNG J2ME 1.1 Giới thiệu khái quát tảng JavaTM Hình 1.1: Các phiên Java Java có phiên sau: J2EETM (Nền tảng Java 2, phiên doanh nghiệp- Java TM Platform, Enterprise Edition): java phiên doanh nghiệp để chạy máy chủ lớn với sức mạnh xử lý dung lượng nhớ lớn J2SETM (Nền tảng Java 2, phiên chuẩn – Java TM Platform, Standard Edition): Java phiên chuẩn dùng chạy máy tính cá nhân laptop với số MB nhớ Các máy tính không mạnh máy chủ lớn song chúng mạnh nhiều so với thiết bị di động J2METM (Nền tảng Java 2, phiên thu nhỏ- Java TM Platform, Micro Edition): java phiên thu nhỏ phiên rút gọn java cho thiết bị di động giới hạn nhớ xử lí Có phiên J2ME: - Phiên dựa CDC (cấu hình thiết bị kết nối Connected Device Configuration) - Phiên dựa CLDC (cấu hình thiết bị kết nối giới hạn Connected Limited Device Configuration) Ta xét phiên CLDC, phiên J2ME dành cho thiết bị có nhớ giới hạn điện thoại di động (Nói chung cho thiết bị di động hoạt động nguồn pin) Phiên Java cần nhớ phiên CDC J2ME thiết kế để chạy điện thoại di động có cấu hình tối thiểu sau: Bộ nhớ tổng cộng : 128-512KB Bộ xử lí: 16-32bit Tốc độ xử lí: 8-32 MHz Nặng lượng: giới hạn, hoạt động pin Băng thông: giới hạn, khoảng 9600 bps 1.2 J2ME 1.2.1 Khái quát lớp J2ME Mục tiêu J2ME cho phép người lập trình viết ứng dụng độc lập với thiết bị di động, không cần quan tâm đến phần cứng thật Để đạt mục tiêu này, J2ME xây dựng tầng (layer) khác để giấu việc thực phần cứng khỏi nhà phát triển Các tầng J2ME xây dựng CLDC Mỗi tầng tầng hardware tầng trừu tượng cung cấp cho lập trình viên nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API- Application Program Interface) thân thiện Hình sau minh họa tầng J2ME: Hình 1.2: Các tầng CLDC J2ME Tầng thiết bị phần cứng (Device hardware layer) Đây thiết bị di động thật với cấu hình phần cứng nhớ tốc độ xử lí Dĩ nhiên thật phần J2ME nơi xuất phát Các thiết bị di động khác có xử lí khác với tập mã lệnh khác Mục tiêu J2ME cung cấp chuẩn cho tất loại thiết bị di động khác Tầng máy ảo Java (Java Virtual Machine Layer) Khi mã nguồn Java biên dịch, chuyển đổi thành mã bytecode Mã bytecode sau chuyển thành mã ngôn ngữ máy thiết bị di động Tầng máy ảo Java bao gồm KVM (K Virtual Machine) biên dịch mã bytecode có nhiệm vụ chuyển mã bytecode chương trình Java thành ngôn ngữ máy để chạy thiết bị di động Tầng cung cấp chuẩn hóa cho thiết bị di động để ứng dụng J2ME sau biên dịch hoạt động thiết bị di động có J2ME KVM Tầng cấu hình (Configuaration Layer) Tầng cấu hình CLDC định nghĩa giao diện ngôn ngữ Java (Java Lauguage interface) phép chương trình Java chạy thiết bị di động Đây tập API định nghĩa lỗi ngôn ngữ J2ME Lập trình viên sử dụng lớp phương thức API nhiên API hữu dụng chứa tầng trạng (profile layer) Tầng trạng (Profile Layer) Tầng trạng hay MIDP cung cấp tập API hữu dụng cho lập trình viên Mục đích trạng xây dựng lớp cấu hình cung cấp nhiều thư viện ứng dụng MIDP định nghĩa API riêng biệt cho thiết bị di động Cũng có trạng API khác MIDP dùng cho ứng dụng Ví dụ có trạng PDA định nghĩa lớp phương thức hữu dụng cho việc tạo ứng dụng PDA (lịch, sổ hẹn, sổ địa ) Cũng có trạng định nghĩa API cho việc tạo ứng dụng Bluetooth Thực tế, trạng kể tập API xây dựng Chuẩn trạng PDA đặc tả JSR-75 chuẩn bluetooth API đặc tả JSR-82 với JSR viết tắt Java Specification Request 1.2.2 MIDlet Các ứng dụng J2ME gọi MIDlet (Mobile Imformation Device applet) Một MIDlet lớp Java mở rộng lớp trừu tượng java.microedition.midlet.MIDlet thực thi phương thức startApp(), pauseApp(), destroyApp() Hình sau thể khung yêu cầu tối thiểu cho ứng dụng MIDlet 10 Bảng Users lưu thông tin người dùng bao gồm: UsernameID, password, timeAccessLast, timeAccessNow, numberAccess Khi người dùng truy cập vào hệ thống phải thông qua usernameID password Trường password mã hóa theo dạng PASSWORD 64 bit, người dùng tạo thay đổi mật hệ thống tự mã hóa lưu bảng Users 3.2.7.2 Cấu trúc bảng Topics Bảng 2: Bảng Topics Bảng Topics lưu thông tin chủ đề học, bao gồm topicID, topicName, info, root, branch value Do nội dung chương trình bố trí theo dạng cây, nên trường info dùng để lưu định danh chủ để nút đứng, trường root chứa info chủ đề cha nó, trường branch chứa cá info nhánh con, chủ đề value lưu vị trí độ cao chủ đề 3.2.7.3 Cấu trúc bảng Logs Bảng 3: Bảng Logs 58 Bảng Logs lưu thông tin kiến thức người dùng, bao gồm: usernameID, topicID, weight Trường weight lưu giá trị đánh giá kiến thức người dùng sau hoàn thành chủ đề Giá trị trường weight dùng lần sử dụng sau người dùng 3.2.7.4 Cấu trúc bảng Times Bảng 4: Bảng Times Bảng Times lưu thời gian học, bao gồm: timeID, timeName, rank Trường rank lưu số đánh giá mức độ thời gian, chẳng hạn với timeID= 15 timeName lưu “Less than 15 minutes” rank = 3.2.7.5 Cấu trúc bảng Levels Bảng 5: Bảng Levels 59 Bảng Levels lưu mức độ khó, bao gồm: levelID, levelName, rank Ý nghĩa trường tương tự bảng Times 3.2.7.6 Cấu trúc bảng Contexts Bảng 6: Bảng Contexts Bảng Contexts lưu vị trí, bao gồm contextID, contextName, rank Ý nghĩa trường tương tự bảng Times bảng Levels 3.2.7.7 Cấu trúc bảng Contents Bảng Contents lưu nội dung chủ đề gồm: contentID, topicID, contextID, timeID, levelID, contentTopic, height Trường height lưu độ cao chủ đề nội dung, độ cao này, nội dung chủ đề chọn Bảng 7: Bảng Contents 60 3.2.7.8 Cấu trúc bảng Questions Bảng 8: Bảng Questions Bảng lưu câu hỏi, gồm questionID, contentID, topicID contentQuestion Nội dung contentQuestion câu hỏi định ba trường lại bảng 3.2.7.9 Cấu trúc bảng Answers Bảng lưu đáp án câu hỏi Nội dung đáp án câu hỏi truy vấn ba trường questionID, contentID, topicID Do câu hỏi có nhiều câu trả lời nên ba trường lấy làm khóa chình Trường answer đánh dấu vị trí trả lời câu hỏi, câu trả lời 61 trường answer nhận giá trị ngược lại nhận giá trị Trường position đánh dấu vị trí câu trả lời câu hỏi Bảng 9: Bảng Answers 3.3 Thử nghiệm Bảng 10: Test 62 Bảng 11: Test Bảng 12: Test 63 Đây số hình ảnh chạy chương trình demo giả lập mobile: Hình 3.27: Form Login Form Register Hình 3.28: Form viewProfile Form ChangePassword 64 Hình 3.29: Form Context ListTopic Hình 3.30: Hai output Content với hai context khác 65 Hình 3.31: Hai dạng câu hỏi hệ thống Hình 3.32: Form kết test có kèm lời khuyên 66 Một số hình ảnh cho giao diện web: Hình 3.33: Giao diện trang chủ Hình 3.34: Giao diện trang learn.jsp 67 Hình 3.35: Giao diện trang test.jsp Hình 3.36: Giao diện trang quản lí Topic 68 Hình 3.37: Giao diện trang quản lí nội dung Topic Hình 3.38: Giao diện trang edit Question 69 KẾT LUẬN Đồ án hướng tới mục tiêu xây dựng chương trình học tiếng anh điện thoại động cho phép người học với kiến thức khác hoàn cảnh khác Đồ án thực việc tiếp cận hỗ trợ nguời học phạm vi ngữ cảnh chủ đề học xác định trước Đồ án đạt số kết sau: - Tìm hiểu xây dựng triển khai ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng webservice - Xây dựng nội dung học cho hệ thống - Xây dựng học theo hướng tiếp cận nhu cầu người học - Hỗ trợ người học đánh giá kết qua chức test chương trình Tuy nhiên, thời gian có hạn, nội dung học chưa nhiều, hệ thống xây dựng học dạng văn bản, chưa hỗ trợ âm hình ảnh Vì vậy, đồ án phát triển thêm với học hoàn chỉnh nội dung học, hỗ trợ việc học tốt với học có sử dụng âm kèm hình ảnh 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phương Lan- Java tập 3- nhà xuất LĐXH [2] Enterprise J2ME Developing Mobile Java Applications [3] Viet Anh Nguyen, Van Cong Pham- Learn model Based context to develop a context- aware adaptive system in mobile learning [4] TH.S Trịnh Công Duy- GiaoTrinh_Mobile_Programming [5] http://trungtamtienganh.edu.vn/ [6] http://englishteststore.net/ [7] http://www.grammar-quizzes.com/ 71 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 72 ... học tập điện thoại di động quan tâm Đây lí em lựa chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học thiết bị di động” Đề tài hướng đến mục tiêu: - Tìm hiểu, xây dựng. .. ĐỒ ÁN Đồ án tập trung nghiên cứu xây dựng ứng dụng nhằm hỗ trợ người học tiếng anh dựa ngữ cảnh chủ đề mà người dùng mong muốn mobile Từ giúp người dùng học hiểu tiếng anh dễ dàng Vì nội dung... mục tiêu: - Tìm hiểu, xây dựng ứng dụng điện thoại di động (j2me) - Tìm hiểu công nghệ webservice - Xây dựng thí điểm ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học thiết bị di động CHƯƠNG I:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học trên mobile , Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học trên mobile , Nghiên cứu xây dựng ứng dụng học tiếng anh theo nhu cầu người học trên mobile

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay