Xây dựng website thương mại điện tử

66 22 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 11:07

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin trường tạo điều kiện cho em tham gia tập chuyên ngành để có nhiều trải nghiệm định hướng tốt cho ngành nghề mà em theo đuổi Và em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Anh Tú nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành tốt đợt làm đồ án Trong trình làm đồ án, trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy cô bỏ qua Đồng thời trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt báo cáo tới Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Bá Thanh LỜI CAM ĐOAN Nhận thức Đồ án tốt nghiệp sản phầm hoàn thiện sinh viên CNTT trường, cần tới miệt mài thân hướng dẫn tận tình thầy cô giáo, em tổng hợp kiến thức học kinh nghiệm số liệu khảo sát thực tế nhằm hoàn thành Đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Nội dung Đồ án em không chép nội dung Đồ án sản phẩm thân em qua nghiên cứu thực tế xây dựng lên Mọi thông tin nội dung sai lệch em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Hội đồng bảo vệ Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Bá Thanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .3 DANH MỤC HÌNH ẢNH .5 MỞ ĐẦU .7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÃ NGUỒN MỞ WORDPRESS 1.1 Giới thiệu Wordpress 1.1.1 Khái niệm Wordpress 1.1.2 Cài đặt webserver chạy Wordpress 1.1.3 Cài đặt XAMPP 10 1.1.4 Cài đặt Wordpress localhost 14 1.1.5 Cài đặt Plugin Wordpress .16 1.2 Giới thiệu mã vạch 19 1.2.1 Tổng quan mã vạch 19 1.2.2 Phân loại mã vạch 19 1.2.3 Cấu trúc mã vạch 20 1.2.4 Ứng dụng mã vạch 23 2.1 Khảo sát trạng 24 2.1.1 Xây dựng toán 24 2.1.2 Mục tiêu toán .25 2.2 Phân tích thiết kế 26 2.2.1 Các tác nhân Use Case hệ thống 26 2.2.2 Biểu đồ Use Case 27 2.2.3 Đặc tả Use Case 28 2.2.4 Biểu đồ lớp 50 2.2.5 Thiết kế sở liệu 51 CHƯƠNG XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG DUYSHOP .54 3.1 Xây dựng barcode 54 3.2 Bố cục website .54 3.3 Giao diện trang chủ 55 3.4 giao diện trang cửa hàng 56 3.5 Giao diện mua hàng 57 3.6 Giao diện giỏ hàng .57 3.7 Giao diện toán 58 3.8 Cài đặt plugin Barcode Wordpress .58 3.8.1 Tải cài đặt Plugin Barcode 58 3.8.2 Bổ sung thêm chức chọn loại Barcode cho phần quản trị .60 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Chọn ngôn ngữ cài đặt 10 Hình 1.2 Chọn thư mục cài đặt 11 Hình 1.3 Tùy chọn cài đặt 11 Hình 1.4 Tiến trình cài đặt Xampp .12 Hình 1.5 Cài đặt hoàn tất 12 Hình 1.6 Thông báo cài đặt thành công 13 Hình 1.7 Control Panel Xampp .13 Hình 1.8 Chọn ngôn ngữ để vào phpmyadmin .14 Hình 1.9 Trang chủ Xampp sau cài đặt 14 Hình 1.10 Những giá trị file wp-config-sample.php 15 Hình 1.11 Những giá trị sau thay 15 Hình 1.12 Cài đặt wordpress .15 Hình 1.13 Giao diện đăng nhập trang quản trị .16 Hình 1.14 Thêm Plugin 8080 Barcode Generator 17 Hình 1.15 Thông tin plugin 8080 Barcode Generator, đọc trước cài 18 Hình 1.16 Mã vạch tuyến tính 20 Hình 1.17 Mã vạch ma trận 20 Hình 1.18 Mã vạch EAN .21 Hình 2.1 Biểu đồ UseCase mức tổng quát 27 Hình 2.2 Biểu đồ UseCase mức chi tiết cho tác nhân Khách hàng 27 Hình 2.3 Biểu đồ UseCase mức chi tiết cho tác nhân Người quản trị .28 Hình 2.4 Biểu đồ trình tự UC gửi hỗ trợ trực tuyến 29 Hình 2.5 Biểu đồ cộng tác UC gửi hỗ trợ trực tuyến .29 Hình 2.6 Biểu đồ trình tự UC liên hệ .30 Hình 2.7 Biểu đồ cộng tác UC liên hệ 31 Hình 2.8 Biểu đồ trình tự UC xem sản phẩm 32 Hình 2.9 Biểu đồ cộng tác UC xem sản phẩm 32 Hình 2.10 Biểu đồ trình tự UC thêm vào giỏ hàng 33 Hình 2.11 Biểu đồ cộng tác UC thêm vào giỏ hàng .33 Hình 2.12 Biểu đồ trình tự UC thêm thông tin .34 Hình 2.13 Biểu đồ cộng tác UC thêm thông tin 35 Hình 2.14 Biểu đồ trình tự UC mua hàng .36 Hình 2.15 Biểu đồ cộng tác UC mua hàng .36 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự UC toán 37 Hình 2.17 Biểu đồ cộng tác UC toán 38 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự UC đăng nhập hệ thống 39 Hình 2.19 Biểu đồ cộng tác UC đăng nhập hệ thống .39 Hình 2.20 Biểu đồ trình tự UC quản lý liên hệ 40 Hình 2.21 Biểu đồ cộng tác UC quản lý liên hệ 41 Hình 2.22 Biểu đồ trình tự UC quản lý tài khoản 42 Hình 2.23 Biểu đồ cộng tác UC quản lý tài khoản .42 Hình 2.24 Biểu đồ trình tự UC quản lý hỗ trợ trực tuyến 43 Hình 2.25 Biểu đồ cộng tác UC hỗ trợ trực tuyến 44 Hình 2.26 Biểu đồ trình tự UC quản lý sản phẩm 45 Hình 2.27 Biểu đồ cộng tác UC quản lý sản phẩm 45 Hình 2.28 Biểu đồ trình tự UC quản lý loại sản phẩm 46 Hình 2.29 Biểu đồ cộng tác UC quản lý loại sản phẩm 47 Hình 2.30 Biểu đồ trình tự UC quản lý đơn hàng 48 Hình 2.31 Biểu đồ cộng tác UC quản lý đơn hàng .48 Hình 2.32 Biểu đồ trình tự UC quản lý banner 49 Hình 2.33 Biểu đồ cộng tác UC quản lý banner 50 Hình 2.34 Biểu đồ lớp 50 Hình 3.1 Sản phẩm sau thêm barcode .54 Hình 3.2 Giao diện trang chủ 55 Hình 3.3 Giao diện trang cửa hàng .56 Hình 3.4 Giao diện mua hàng .57 Hình 3.5 Giao diện giỏ hàng 57 Hình 3.6 Giao diện toán 58 Hình 3.7 Thêm Plugin 8080 Barcode Generator .59 Hình 3.8 Thông tin plugin 8080 Barcode Generator, đọc trước cài 60 Hình 3.9 Giao diện tạo Field 61 Hình 3.10 Tạo Field Mã Bacode 62 Hình 3.11 Tạo Field Loại Bacode 63 Hình 3.12 Chọn Loại Bacode .64 MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin ảnh hưởng sâu rộng tới mặt đời sống Nó tảng kinh tế tri thức thước đo trình độ phát triển quốc gia Và yếu tố hàng đầu định đến phát triển công ty hay tổ chức Xã hội kinh tế phát triển đòi hỏi công nghệ phải phát triển Công nghệ phát triển người phát minh nhiều thiết bị công nghệ số để phục vụ nhiều mặt sống Nhất thời đại Việt Nam hội nhập vào WTO với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin áp dụng mạnh mẽ lĩnh vực sống Việc xây dựng website để phục vụ nhu cầu riêng cá nhân, tổ chức không lấy làm xa lạ Với vài thao tác đơn giản bạn làm chủ website mà bạn yêu thích: website xe hơi, website giới thiệu gia đình, bạn bè, Đối với hoạt động công ty kinh doanh có quy mô lớn tăng cường, mở rộng xây dựng website tốt quảng bá hình ảnh công ty dịch vụ, sản phẩm đến với khách hàng có nhu cầu Xuất phát từ ý tưởng với sở thích kinh doanh thân em định chọn đề tài :”Xây dựng website bán sản phẩm hãng DUYSHOP ” Bài báo cáo gồm: Chương 1: Tổng quan mã nguồn mở Wordpress plugin barcode Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Xây dựng website cho cửa hàng thời trang DUYSHOP Kết luận: Tổng kết việc làm hướng phát triển CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÃ NGUỒN MỞ WORDPRESS 1.1 Giới thiệu Wordpress 1.1.1 Khái niệm Wordpress WordPress dạng phần mềm mã nguồn mở Christine Selleck đề xuất Mọi người biết đến WordPress đơn giản để viết Blog, để đăng tải thông tin lên mạng không đơn giản vậy, WordPress có chức Website khác Nó làm site tin tức, đánh giá, bán hàng… chí là… mạng xã hội Các bạn ứng dụng wordpress để tạo cho website wordpress, website tạo nhanh chóng đơn giản mà lại tiện cho việc quảng bá sản phẩm , thông tin , kiến thức ….WordPress viết ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng MySQL database WordPress “con” B2 / Cafelog, xây dựng tiện dụng, định dạng chuẩn web Phiên WordPress tính đến tháng 1/2014 3.8 Rất nhiều Website tiếng sử dụng WordPress làm tảng để phát triển CNN, ebay, bata,… Những đặc điểm bật WordPress:  Cài đặt đơn giản nhanh chóng, với trình cài đặt phút tiếng  Hệ thống Plugin phong phú cập nhật liên tục, bạn tự viết plugin cho  Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ( bao gồm tiếng Việt )  Được cập nhật, vá lỗi hỗ trợ liên tục  Có nhiều Theme miễn phí, chuyên nghiệp SEO tốt  Dễ dàng quản lý thao tác, việc quản lý blog, viết giống phần mềm thiết kế web chuyên nghiệp  Tích hợp sẵn Latex – công cụ soạn thảo công thức toán học, bạn viết công thức toán học viết  Upload quản lý hình ảnh cách dễ dàng, đặc biệt chức tạo thumbnail hay  Có hệ thống Widget đa dạng ( ứng dụng tạo thêm ) Thống kê số người truy cập, Danh sách viết mới, viết bật, xem nhiều, comment nhiều, Liệt kê chuyên mục, Liệt kê trang, Bài viết theo ngày tháng, … có đến 23 Widget để bạn lựa chọn  Thống kê số truy cập ngày viết blog Trên sở bạn có định hướng nên viết  Hệ thống quản lý duyệt Comment hay, chặn spam theo IP  Hệ thống phân quyền với nhiều cấp độ khác như: Administrator, Author, Editor, Contributer, Subcriber Mỗi phân quyền có quyền hạn khác phép đăng viết, sửa viết, xóa viết, duyệt comment …  Sao lưu liệu cách dễ dàng để backup chuyển nhà sang nơi khác  Hỗ trợ import đa từ blog khác Blogspot, Tumblr, Blogger, LiveJournal …  WordPress hỗ trợ GB để lưu trữ hình ảnh văn  Hàng ngày WordPress thống kê 100 viết blog tiếng Việt nhiều người đọc Nhờ bạn biết thông tin quan trọng diễn  Và đặc biệt WordPress hỗ trợ việc quản lý blog qua mobile thuận tiện dễ dàng 1.1.2 Cài đặt webserver chạy Wordpress Để chạy Wordpress ta cần phải có WebServer với Apache, MySQL, PHP and Perl, việc cấu hình cài đặt WebServer gặp nhiều khó khăn tốn thời gian Hiện có nhiều phần mềm cấu hình sẵn ứng dụng WebServer Xamp, Wamp,…Trong phần sử dụng WebServer Xampp để chạy Joomla Cài đặt Web Server - Cài đặt XAMPP Nếu muốn trang web viết ngôn ngữ PHP chạy máy tính cục máy chủ cần phải có web server Apache, thông dịch ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ truy vấn sở liệu mySQL Đây ba thành phần độc lập với tam thiếu Với người bình thường muốn thành phần chạy với cách tốt đẹp bạn phải có nhiều kiến thức sâu rộng chúng gây khó khăn cho người học Từ nhu cầu mà gói phần mềm tích hợp thành phần đời Có nhiều phần mềm tích hợp thành phần Nhưng nay, gói phần mềm chạy ổn định XAMPP XAMPP tích hợp gói phần mềm: Apache (web server), PHP (Ngôn ngữ lập trình web), mySQL (hệ quản trị sở liệu dành cho PHP)… 1.1.3 Cài đặt XAMPP Gói phần mềm XAMPP miễn phí, bạn tải địa chỉ: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html Sau tải về, bạn kích hoạt tập xampp-win32-1.6.8-installer.exe Chương trình yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ cài đặt, bạn để ngôn ngữ mặc định nhấn OK Hình 1.1 Chọn ngôn ngữ cài đặt 10 Bảng donhang: lưu trữ thông tin đơn hàng Tên trường Kiểu liệu Mô tả Iddh Varchar(100) Khóa Iduser Varchar(100) Tên đăng nhâp Thoidiemdathang Datetime Thời điểm đặt hàng Thoidiemgiaohang Datetime Thời điểm giao hàng Tennguoinhan Varchar(100) Tên người nhận hàng Diadiemgiaohang Text Địa điểm giao hàng Tinhtrang Text Tình trạng đơn hàng Ghichu Text Ghi Bảng chungloai: lưu trữ thông tin chủng loại Tên trường Kiểu liệu Mô tả Idcl Varchar(100) Khóa Tencl Varchar(100) Tên chủng loại Thutu Int(100) Thứ tự Anhien Tinytext ẩn 52 Bảng sanpham: lưu trữ thông tin sản phẩm Tên trường Kiểu liệu Mô tả Idsp Varchar(100) Khóa Tensp Varchar(100) Tên sản phẩm Urlhinh Text Link hình ảnh Mota Text Mô tả Ngaycapnhat Datetime Ngày cập nhật Gia Float Giá Solanxem Int(100) Số lần xem Anhien Tinytext ẩn Idloai Varchar(100) Loại Idcl Varchar(100) Chủng loại Ghichu Text Ghi Soluongtonkho Int(100) Số lượng tồn kho Bảng chitietdonhang: lưu trữ thông tin chi tiết đơn hàng Tên trường Kiểu liệu Mô tả Idchitiet Varchar(100) Khóa Iddh Varchar(100) Đơn hàng Idsp Varchar(100) Sản phẩm Soluong Int(100) Số lượng Gia Float giá 53 CHƯƠNG XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG DUYSHOP 3.1 Xây dựng barcode Đầu tiên truyền tham số vào shortcode Ở cho phép truyền kí hiệu muốn ô “text”, kích thước hình ảnh mã vạch ô “size”, kích thước văn ô “text_size” kiểu mã vạch ô “code_type” Sau hoàn tất xử lí tạo mã barcode để thêm vào sản phẩm: Hình 3.1 Sản phẩm sau thêm barcode 3.2 Bố cục website Phần (header): Bao gồm logo, tìm kiếm, giỏ hàng, nút đăng nhập, menu Phần header giống tất trang, từ khách hàng dễ dàng truy cập đến giỏ hàng mình, tìm kiếm sản phẩm, đăng nhập… trang website Phần bên phải khu vực left-column, khu vực để thêm module quảng cáo, danh sách danh mục… để tiện lợi cho người dùng Phần Content khu vực dành cho nội dung, tất nội dung website hiển thị 54 Phần bên phải tương tự khu vực bên trái, thông thường thêm khu vực left column không cần thiết thêm cột phải vào Sau giao diện trang chủ trang website 3.3 Giao diện trang chủ Hình 3.2 Giao diện trang chủ 55 3.4 giao diện trang cửa hàng Hình 3.3 Giao diện trang cửa hàng 56 3.5 Giao diện mua hàng Hình 3.4 Giao diện mua hàng 3.6 Giao diện giỏ hàng Hình 3.5 Giao diện giỏ hàng 57 3.7 Giao diện toán Hình 3.6 Giao diện toán 3.8 Cài đặt plugin Barcode Wordpress 3.8.1 Tải cài đặt Plugin Barcode Để cài đặt plugin Barcode, tìm plugin, bạn truy cập vào Dashboard –> Gói mở rộng –> Cài 58 Hình 3.7 Thêm Plugin 8080 Barcode Generator Khi vào tìm plugin thông qua tên cách điền tên khung Search Plugins bên tay phải Enter, xem danh sách plugin thông qua lọc Featured (nổi bật), Popular (thông dụng),Recommended (khuyên dùng) Nếu bạn người mới, bạn nên chuyển qua phần Popular cài plugin Các bạn đừng vội click vào nút Install Now, click vào tên plugin để xem thông tin chi tiết mô tả (để biết plugin có chức gì), Screenshot (ảnh chụp) Installation (cách cài đặt) 59 Hình 3.8 Thông tin plugin 8080 Barcode Generator, đọc trước cài Để biết plugin tốt hay không, bạn nhìn vào số Downloaded (lượt tải) Average Rating (đánh giá người dùng), thấy có điểm số cao, tải nhiều cài đặt nhiều người tin tưởng sử dụng plugin cài vào làm việc Nhưng với plugin phổ biến, lỗi, có lỗi xảy host bạn không đáp ứng Sau chắn plugin bạn muốn cài, ấn nút Cài Đặt để bắt đầu cài đặt click nút Kích Hoạt để kích hoạt 3.8.2 Bổ sung thêm chức chọn loại Barcode cho phần quản trị Để bổ sung thêm chức chọn loại Barcode cho phần quản trị, cài đặt thêm Plugin Advanced Custom Fields 60 Sau cài đặt xong bạn vào Dashboard >> Custom Fields >> Custom Fields để tạo field quản lý field tạo Ở bạn tạo field theo nhóm (group) hiển thị theo nhóm khu vực viết Ấn nút Add New để bắt đầu tạo field Ở trang tạo field bạn có tất khu vực bao gồm: Hình 3.9 Giao diện tạo Field 61 Sau tạo Field Mã Barcode: Hình 3.10 Tạo Field Mã Bacode 62 Sau tạo xong Field Mã Barcode, tạo thêm Field Loại Barcode: Hình 3.11 Tạo Field Loại Bacode 63 Sau tạo xong Field vào thư mục Themes -> tkw -> Single-sanpham thêm đoạn mã code: Cuối thêm chức chọn loại Barcode cho người quản trị: Hình 3.12 Chọn Loại Bacode 64 KẾT LUẬN * Kết đạt Lý thuyết: - Hiểu cách hoạt động sử dụng Xampp - Hiểu cách cài đặt sử dụng Wordpress - Hiểu chức Wordpress để phát triển website bán hàng Thực hành: - Đã cài đặt sử dụng Xampp để chạy Wordpress - Đã cài đặt thành công Wordpress -Đã thêm sản phẩm, hiển thị sản phẩm, thêm chức toán cho website * Hạn chế, khó khăn hướng phát triển Hạn Chế: + Sản phẩm mang tính demo chưa có nhiều sản phẩm Khó Khăn: + Kiến thức lập trình hạn chế nên chương trình chưa tốt Hướng phát triển + Phát triển thêm hệ thống gian hàng lớn website, đưa vào ứng dụng thực tế 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Lê Anh Tú,Giáo trình Lập trình mạng, Bộ môn Mạng Truyền Thông, 2012 [2].Nguyễn Trường Sinh, Tạo Website hấp dẫn với HTML, XHTML, CSS, NXB Lao động xã hội, 2006 [3].Phạm Hữu Khang- Hoàng Đức Hải, Sổ tay HTML Javascrip, NXB Phương Đông [4].Đinh Xuân Lâm, Những thực hành HTML, NXB Thống kê, 2006 [5].http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp [6].http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp [7].http://www.w3.org/TR/html5-diff 66 ... Thiết kế sở liệu 51 CHƯƠNG XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG DUYSHOP .54 3.1 Xây dựng barcode 54 3.2 Bố cục website .54 3.3 Giao diện... khách hàng tiềm năng…) Chính nhu cầu thực tế trên, em mạnh dạn đăng ký đề tài: Xây dựng website thương mại điện tử cho cửa hàng thời trang DUYSHOP ” Để quản lý, tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng... mở rộng xây dựng website tốt quảng bá hình ảnh công ty dịch vụ, sản phẩm đến với khách hàng có nhu cầu Xuất phát từ ý tưởng với sở thích kinh doanh thân em định chọn đề tài : Xây dựng website
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website thương mại điện tử , Xây dựng website thương mại điện tử , Xây dựng website thương mại điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay