BAN BAO CAO HOP ĐỊNH kỳ các đơn vị 1

1 311 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 07:24

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐƠN VỊ : *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ,ngày18 tháng 11 năm 2016 BẢN BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỌP HÀNG THÁNG Đơn vị Thời gian Tổ chức họp có không Nội dung Ý kiến đề xuất TM Chi đoàn Bí thư Lưu ý: - Các đơn vị tổ chức họp Liên Chi đoàn, Chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm định kỳ hàng tháng trước ngày 18 hàng tháng - Các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành CLB, Đội, Nhóm tổng hợp vào báo cáo gửi qua email cho đồng chí phụ trách Chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm để đồng chí phụ trách tập hợp gửi VP Đoàn; riêng Liên Chi đoàn gửi trực tiếp VP Đoàn trường; chậm 16h00 ngày 18 hàng tháng (1) Tên đơn vị (2) Thời gian tổ chức họp (trước ngày 18 hàng tháng) (3) Có họp đánh dấu: X (4) Không họp đánh dấu: X (5) Tóm tắt nội dung họp (6) Ghi rõ ý kiến đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN BAO CAO HOP ĐỊNH kỳ các đơn vị 1, BAN BAO CAO HOP ĐỊNH kỳ các đơn vị 1, BAN BAO CAO HOP ĐỊNH kỳ các đơn vị 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay