Bộ đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toán thầy cường toán

24 317 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 06:57

LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Địa học tại: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ Tham gia học xin liên hệ số điện thoại: 0967.453.602 Facebook: https://www.facebook.com/cuong.mathteacher Email: cuong.mathteacher@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 11 BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II Gồm chương: ✓ GIỚI HẠN ✓ ĐẠO HÀM ✓ VECTO TRONG KHÔNG GIAN VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ  NĂM HỌC 2016 – 2017  LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỜI NÓI ĐẦU hào em học sinh lớp 11 thân mến thầy, đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toánthầy sưu tầm biên soạn để kịp thời phục vụ cho em ôn thi Các chương đề thi học kỳ II là: C + Giới hạn + Đạo hàm + Vectơ không gian quan hệ vuông góc không gian Thầy mong sau em làm xong đề đạt kết cao kỳ thi học kỳ II tới Các em không hiểu hỏi trực tiếp thầy đăng vào nhóm bí mật facebook để bạn khác làm, không giải thầy giải Đây tài liệu lưu hành nội dành cho học sinh lớp off nên đáp án giải đáp thắc mắc câu đề dành cho học sinh lớp off Các bạn lớp 11 có nhu cầu đăng học toán thầy Cường xin liên hệ: Số điện thoại: 0967.453.602 Facebook: https://www.facebook.com/cuong.mathteacher Email: cuong.mathteacher@gmail.com Nhóm bí mật facebook: https://www.facebook.com/groups/hsthaycuongkhoa3 Địa học tại: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ Chúc em học sinh thân yêu làm thi thật tốt! Thầy Cường Toán LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 01 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y = sinx liên tục R C Hàm số y =  4x x2 1 B Hàm số y = liên tục R  x  ax  Câu 2: Cho hàm số f (x)   x    x 1 3x  x 1 liên tục R D Hàm số y = x3 + 2x2 – 5x + liên tục R x  Để hàm số f(x) liên tục x = a bằng: x < A B C -1 D Câu 3: Cho hàm số f(x) xác định đoạn [a; b] Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Nếu f(a) f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) B Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) C Nếu phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) hàm số f(x) phải liên tục khoảng (a, b) D Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) > phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) Câu 4: Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – = (1) Mệnhđề sai là: A Phương trình (1) có ba nghiệm khoảng (-2;5) B Phương trình (1) có nghiệm khoảng (-1;3) C Phương trình (1) nghiệm khoảng (  ; 11 ) D Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – liên tục R  x  9x  10  Câu 5: Tìm a để hàm số f  x    x 1  ax   x  x=1 A a=2 B a=3 Câu 6: Kết luận sau sai? A Hàm số y  B Hàm số y  C Hàm số y  D Hàm số y  3x  x2 4x  x  2x 3x  x2 x2  liên tục x  C a=4 D a=5 gián đoạn x = gián đoạn x = -2 x = gián đoạn x = -2 gián đoạn x = x = -2 x2  Câu 7: Hàm số y  x  2x  4x  có đạo hàm là: A y '  3x  4x  B y '  3x  2x  C y '  3x  2x D y '  3x  4x  LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Câu 8: Hàm số y  A y '  2x  x2 5  x  2 có đạo hàm là: B y '  Câu 9: Đạo hàm hàm số y  A 2x + B  x  2 x2  x 1 x 1 C y '   x  2 D y '   x  2 bằng: x  2x  C (x  1) Câu 10: Cho hai hàm số f (x)  x  2; g(x)  x  2x D (x  1) x  2x  x 1 ' 1 x Tính f (1) g ' (0) A B C D 2 Câu 11: Cho hàm số y  f (x)  x Giải phương trình f '(x )  A x  1; x   B x  C x  1 D x  3 ' Câu 12: Cho hàm số y  f (x)  mx  x  x  Tìm m để f (x)  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C m  D m  Câu 13: Một vật rơi tự theo phương trình s  gt (m), với g = 9, (m/s2) Vận tốc tức thời vật thời điểm t= 10(s) là: A 122, (m/s) B 49 (m/s) C 10 (m/s) D 98 (m/s) Câu 14: Cho a, b, c đường thẳng không gian Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Nếu a  b b  c a // c B Nếu a vuông góc với mặt phẳng () b // () a  b C Nếu a // b b  c c  a D Nếu a  b, c  b a cắt c b vuông góc với mặt phẳng (a, c) Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a SA vuông góc với mp(ABCD) Tính góc đường thẳng SC mp(ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 16: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Tính góc hai mặt phẳng (ABC) (SBC) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng BD ? A (SBD) B (SAB) C (SCD) D (SAC) Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a Tính tan , với  góc cạnh bên mặt đáy A tan   2  B tan   D tan   C tan   Câu19: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a Tính góc mặt bên mặt đáy là: A 900 B 300 C 600 D 450 Câu 20: Cho hình chóp S ABCD ABCD hình chữ nhật, với SA = AB =a, AD = 2a SA   ABCD  Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông A SBC B SCD C SAB D SBD LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Bài (1,5 điểm)  x32 x >1  x  1) Cho hàm số f (x)   Tìm m để hàm số f(x) liên tục x =  m x + 3m + x   2) Chứng minh phương trình:  2x  x  4x   có nghiệm Bài (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) SA = a 1) Chứng minh BC  ( SAB) 2) Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 02 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu 1: Giới hạn lim 2n  3n  A bằng: B C  D Câu 2: Trong giới hạn sau, giới hạn 0? A lim  n  3n  1 Câu 3: Tính giới hạn lim x   A B lim n2  n 1 4n  n2  n D lim 3n  n3   2x  3x  B  n  3n C lim D  C  Câu 4: Trong mệnh đề sai, mệnh đề SAI? A lim x =   x  B lim x   x x 1 C lim    x   2   =0 D lim x4 x   =0 Câu 5: Tính giới hạn lim 4x  bằng: x4 D  A 19 B -19 C -13 Câu 6: Trong hàm số sau, hàm số liên tục ? B y  cot x A y  x  D y  C y  x -x 2x  x 1  x  2x  , x3  Câu 7:Với giá trị m hàm số f  x    x  liên tu ̣c  4x  2m , x   A -4 B C Câu 8: Cho hàm số f  x   x  3x  Tính f '   ? A -3 B C 20 Câu 9: Hàm số y  2x  có đạo hàm là? A B 2x  x  3x  2x  ? D D C D x 1 Câu 10: Hàm số y  A 4x  12x x  x  2 Câu 11: Cho hàm số A x2  x  2 B có đạo hàm là? 4x  12x  x  x  2 C 4x  12x  x  x  2 Tập nghiệm bất phương trình B x  3 D 4x  12x  x  x  2 là: LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG x  C 3 x  D 3 Câu 12: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  2x  3x  điểm M(2;12) là: A y  21x  42 B y  21x  12 C y  21x  30 D y  21x  30 Câu 13: Hệ số góc tiếp tuyến hàm số y  A 3x  B 1 Câu 14: Cho  C m  : y  x4  3m  điểm có hoành đô ̣ bằ ng là: 2x  C D x  3m  Gọi A  (Cm) có hoành độ Tìm m để tiếp tuyến A song song với (d):y= 6x +2017 ? A m= -3 B m=3 C m=5 D m= Câu 15 Cho hình bình hành ABCD Phát biểu SAI? A BA =CD B AB  CD  C AB  BD  CB D AC  AB  AD Câu 16: Cho tứ diện ABCD, G trọng tâm tam giác ABC Chọn mệnh đề ĐÚNG mệnh đề sau? A GA+GB+GC=GD B AG+BG+CG=DG C DA+DB+DC=3DG D DA+DB+DC=3GD Câu 17: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Khi AB.BC  ? B  a A a C  a2 D a2 Câu 18 Hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD Cạnh SB vuông góc với đường đường sau? A BA B AC C DA D BD Câu 19: Cho    là mă ̣t phẳng trung trực đoạn AB, I là trung điể m của AB Hãy cho ̣n khẳ ng đinh ̣ đúng: A AB      I      I     B  D D.AB / /    C   AB      AB / /    Câu 20: Cho hình chóp S ABCD có tất cạnh Gọi M, N trung điểm SB SD, O tâm mặt đáy Mệnh đề sau sai ? A SC   AMN  B AC   SBD  C BD   SAC  D SO   ABCD  II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) Bài (1, điểm) Tính giới hạn sau: a) lim x2 4x  2x  b) lim x4 x  x4 Bài (1, 25 điểm) Cho hàm số y   x  mx  mx  , m tham số a) Tính đạo hàm hàm số m=1 b) Tìm điều kiện tham số m để y '  0,  x  Bài (0, 75 điểm ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  2x  M 1;  Bài (1, điểm) Cho tứ diện ABCD, M trung điểm AB Chứng minh rằng: a) BC  AD  BD  AC b) AB   CDI  HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 03 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) Câu 1: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  3x  2x  điểm có hoành độ x0 = -2 A –116 B 116 C D Đáp số khác Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A B 4x  điểm có hoành độ -1: 2x  C  11 D  11 Câu 3: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  4x  điểm có hoành độ x0 = có phương trình A y  x3 B y  x 3 Câu 4: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  A x  y   x 1 x2 B y   x  A y   x  3x  2x  |  2x  | x 3 x B x  y   Câu 5: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Câu 6: Tính lim C y  A x D y  x điểm A  2;  có phương trình C x  y   D  x  y   có hệ số góc k = –1 có phương trình C A, B sai D A, B C D C  D  : B -6 x  4x  2 Câu 7: Tính lim x2 2x   : A B Câu 8: Mệnh đề sau đúng? A lim x0 C lim 3x    2x x3  x 1 x    x  1 n2 1 0 2n  n 4x    D lim x4 x  B lim 1 Câu 9: Tính lim  x  3x  1 : x   D  A B C  Câu 10: Giới hạn có kết  ? A lim x   2x  B lim x 1 n Câu 11: Tìm lim x    1 x  2x  C lim x 1 2x  x 1 D lim x 1 2n  A x 1 ta được: B C D 2x  x  1 x LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG  2n n Câu 12: Tìm lim  1 n  1  3  n   A ta được: B Câu 13: Tìm lim n 1 3 C 4 D C 4 D ta được:  4n A B Câu 14: Tìm lim D n n  3.3 n C 2 n n ta được: 6n  4n A B Câu 15: Cho hàm số y  x  3x  Giải bất phương trình: y '  A x   0;  B x   0;  C x   ;  D x   2;     2x  5x  , x 3  Câu 16: Tìm a để hàm số f  x    liên tục R ? x  a  , x 3  A a  B a  Câu 17: Hàm số y  x  A x C a   có y’? x2  B x2 x2  C x2 Câu 18: Hàm số y   2x   1983 A  2x   B  2x   Câu 19: Chọn mệnh đề đúng: x  C y  cos  3x   Câu 20: Hàm số y  A x2  x6 x x2 x  x2 C 1983  2x   1982 D 3966  2x   1982 4x  2x  4x    D y  tan  x    y '   3   cos  x   3  Có y' bằng: B D B y  2x  4x   y '       y '  sin  3x   4 4  x  10  x  6 1982  y'  x  có y’=? 1982 A y  x  D a  10 x6 C  10  x  6 10 D x6 Câu 21: Hàm số y  2x  Có y '   : A B C D Câu 22: Cho hàm số f (x)  2x  2x  2017 Tập nghiệm cuả phương trình f (x)  :  A  2; 0;  B 0 '   C     2 ; 0;  2    D  Câu 23: Cho điểm phân biệt A, B, C, D Mệnh đề SAI ? A AB  AC=CB B AD+BC=AC+BD C AD  AB+BC+CD D AB  AD  AC LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Câu 24: Chóp tam giác S ABC có SA=SB=SC, ABC tam giác I trung điểm BC Chọn mệnh đề đúng? A BC  AC B BC   SAC  C BC   SAB  D BC   SAI  Câu 25: Cho hình chóp S ABCD; SB vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng AD vuông góc với mặt ? A (SAB) B (SBD) C (SBC) D (SCD) II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) x Bài Tính: a) lim x    1 2x  x   x  3x  1 b) lim Bài Cho hai hàm số f  x   2x  1; g  x   a)Tính đạo hàm f '  x  g '  x   n  1 3n  n  c) lim x 1 x  3x  x 1 x  3x  5x  b) Giải phương trình g '  x   , bất phương trình f '  x   Bài Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  4x  điểm có hoành độ  Bài Cho tứ diện ABCD có cạnh a I, J, K trung điểm AB, AC, BC a)AB  AC  2AK b)AI  CK  AK  CI c)IJ   AKD  CMR Bài Cho hàm số f  x    x  2x   2a  1 x  3a  Tìm a để a) f '  x   có nghiệm b) f '  x   0, x  HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 10 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 04 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) Câu 1: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A – B B x 1 2x B 2x - 2y = Câu 5: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  Câu 6: Tính lim x 1 x 1 A x2 x  xo x điểm A ;1  có phương trình 2  x  xo B C D B -2 C D  : x  xo x  xo x  xo A  B lim x2 x 1 2n  n  4n2  3 x  xo x  xo D lim f ( x )  g ( x )  lim [f ( x )  g ( x )] x  xo x  xo 1 : x 3x Câu 11: Tìm lim B lim f ( x )  g ( x )  lim [f ( x )  g ( x )] A B -2 C -1 Câu 10: Giới hạn có kết 3? x 1 D 2x + 2y = -3  3x  có hệ số góc k = – có phương trình C lim f ( x )  g ( x )  lim f ( x )  lim g ( x ) A lim D y = x + D y = -9x - 27 x  xo  D – C 2x + 2y = Câu 8: Mệnh đề sau đúng? A lim f ( x )  g ( x )  lim f ( x )  lim g ( x )  điểm có hoành độ 0: : Câu 9: Tính lim x   x0 x 1 C y = -9x - 11 (2 x  1)( x  3) x 1 x 1 A Câu 7: Tính lim D Đáp số khác B y = -9x + 43 xx  điểm có hoành độ x0 = -1 bằng: C y = x - Câu : Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y = -9x - 43 điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình B y = -x +2 A 2x - 2y = -1 x2 C Câu 3: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y = -x -  C Câu 2: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A – x4 3 x x2 C Cả ba hàm số D D lim x 1 ta được: B C 11 D 3 x 2 x LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG 3n3  2n2  n Câu 12: Tìm lim A B  3n Câu 13: Tìm lim A ta được: n3  4  3n C  ta được: B  n 1 4.3  n Câu 14 : Tìm lim D C ta được: 2.5n  7n B A D C D Câu 15: Cho hàm số y  2x  x  5x  Giải bất phương trình: 2y   A   x  B x   hay x>  x3  3x  Câu 16: Tìm a để hàm số f  x    x   1-a  x ;  C 1  x  ;x 1 D  x  liên tục R ? x=1 A B -3 C D -4 Câu 17: Đạo hàm hàm số y= x – 3x – 5x + 2017 A 4x3 – 6x – B 4x3 - 6x + C 4x3 – 6x – + 2017 D 4x3 + 6x – Câu 18: Hàm số y  2x   A 2x  8x  có y’=? x2 2x  8x  B x2 (x  2) C 2x  8x  x2 D 2x  8x  (x  2) Câu 19: Chọn mệnh đề đúng: A y=tan4x => y '  B y  cos 2x => y '  cos 4x cos 2x C y=sin3x => y’= -3cos3x Câu 20: Hàm số y = A 7 (2x  1) Câu 21: Hàm số y = x4 2x   sin 2x D y=sin x + => y’= -sin2x cóy'=?: B (2x  1) 2x  Có y' = ?: C 9 (2x  1) D (2x  1) D (2x  3) 2x  2x  2x  Câu 22: Cho hàm số f (x)  x  2x  x  Giải bất phương trình f ' (x)  1 hay x  B  x  A x  C  x  D  x  3 Câu 23: Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA   ABC  Gọi AH đường cao A 2x  B C tam giác SAB , mệnh đề sau A AH  AD B AH  SC C AH   SAC  D AH  AC Câu 24: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O SA  (ABCD) Các mệnh đề sau, mệnh đề sai? 12 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG A SA  BD B SO  BD C AD  SC D SC  BD Câu 25: Cho hình chóp S ABCD; SA vuông góc với đáy (ABCD); ABCD hình vuông Đường thẳng BD vuông góc với mặt ? A (SAC) B (SAB) C (SAD) D (ABC) II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) Bài Tính: a) lim x  3x2  x  n n x2  x  b) lim 10 n5.5 n c) lim x2  3x  11  x   3 x  Bài Cho hai hàm số f  x   x  16 x  g  x    x  x  b) Giải phương trình f '  x   g '  x   a)Tính đạo hàm f '  x  g '  x  Bài Cho hàm số y  x  10 Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ 2x  Bài Cho hình chóp S ABCD, ABCD hình vuông tâm O, SA=SB=SC=SD; gọi P, Q trung điểm CD BC Chứng minh rằng: a) SA  SC  SB  SD  SO b) PQ   SOC  Bài Cho hàm số y  x   m  1 x   m  m  1 x   m  1 , m tham số Tìm m để phương trình y’=0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn    x1  x2  x1 x2 HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 13 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 05 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, điểm) Câu Dãy số sau có giới hạn 0? 4 3 n n n n 3  5 D     3  2 4 Câu Cho hình chóp S.ABC có SA  (ABC)  ABC cân A Khi góc mp(SBC) mp(ABC) góc  4 B    A   C   A Giữa AA1 SA1 với A trung điểm BC B SAB C Giữa SA BC D SBC Câu Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khi tam giác SBC A vuông B B vuông C C vuông S D cân B Câu Kết lim x  3x  x2 x2 D 1 A B C  Câu Đạo hàm hàm số y  sin x biểu thức sau đây? A cos x B sin x  cos x C sin x x3  x2 D cos x sin x sin x Câu Hình chóp có mặt bên hình gì? A Hình thang cân C Tam giác cân Câu Cho hàm số f  x    cos x B Tam giác vuông D Hình thang vuông  x   C  Hệ số góc k tiếp tuyến đồ thị  C  tiếp điểm có hoành độ x0 = B k   A k  1 C k  D k   Câu Cho hình lập phương ABCD.A ' B ' C ' D ' Góc đường thẳng AB ' BC ' A 60 o B 90 o C 45 o D 30 o Câu Cho hàm số f  x   x  2x  x  Tập hợp giá trị x để f   x    1  3   1   B   ;1  A 1;  A a B a C a 2  4  3 D 1;   C  ;1  3  Câu 10 Đường chéo hình lập phương cạnh a , có độ dài D a Câu 11 Hàm số y  x  x  có đạo hàm A y '  3x  x B y '  3x  C y '  3x  x x 14 D y '  3x  x LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Câu 12 Cho hàm số f  x   x  2x  3x Giá trị f   1 A B  Câu 13 lim  x  x  1 C  D 10 x   A  B  C D Câu 14 Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh Khi khoảng cách đường thẳng AC mp(EFGH) A B C 2 D 3 Câu 15 Chọn mệnh đề mệnh đề sau A Qua điểm, có mặt phẳng vuông góc với đường thẳng cho trước B Cho hai đường thẳng a b vuông góc với nhau, mặt phẳng  P  chứa a mặt phẳng  Q  chứa b  P  vuông góc với  Q  C Qua đường thẳng, có mặt phẳng vuông góc với đường thẳng khác D Qua điểm, có mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước Câu 16 Kết lim x2  x 1 x2 B  A C D    1 1 Câu 17 Tổng cấp số nhân lùi vô hạn:  , ,  , , n , 1 A B C 1     n Câu 18 Tính L  lim n  3n  n A B C D  D Câu 19 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng  ABC  A a B a 3 C a D a Câu 20 Trong giới hạn sau, giới hạn 2? A lim 2n  n n2  B lim n  2n n3  n2 C lim n  2n n  n3 D lim 2n  n II PHẦN TỰ LUẬN (5, điểm) Bài (1, điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim x    5x   x b) lim x2 x3  x2  x  2x  3x  x   x2 2 x  2,  Bài (1, điểm) Cho hàm số f  x    x   ax  x   Tìm a để hàm số f  x  liên tục điểm x  Bài (1, điểm) Cho hàm số f  x   2x  4x  C a) Tìm x cho f   x   b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 2x  y   15 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Bài (2, điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , có cạnh SA  a SA vuông góc với mặt phẳng  ABCD  Gọi H K hình chiếu vuông góc điểm A lên SB SD a) Chứng minh BC   SAB  SC   AHK  b) Tính khoảng cách hai đường thẳng SB AD HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 16 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 06 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (6, điểm) Câu 1: Cho hàm số cos x Tập nghiệm bất phương trình f '  x   B   1; 3 A  1;3  C   3;1 D  3; 1   x  liên tục x  Câu 2: Giá trị tham số m để hàm số f (x)   m  A B -2 Câu 3: Đạo hàm hàm số y  cos x C D 14 C m D  sin x x2 A - cos x B x2 Câu 4: Đạo hàm hàm số y  x  4x  là: A y'  2x  4x B y'  x3  4x  3x C y '  2x  D a, b Câu 5: Trong không gian cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng  P  , b  a Mệnh đề sau sai? A Nếu b / /  P  b  a B Nếu b   P  b / /a C Nếu b / /a b   P  2n  n  3n  Câu 6: lim 3n  2n  A Câu 7: M bằng: A -3 Câu 8: AB : A D Nếu b  a : B C M , A, B D B C D  B -5 C D Câu 9: Trong không gian cho điểm M , A, B phân biệt thỏa MA  MB Chọn mệnh đề đúng: A M trung điểm AB B M nằm mặt phẳng trung trực đoạn BC   SAC  C Khi A, B trùng D M nằm đường trung trực đoạn  ABC  Câu 10: OA, OB, OC : A C H B D 3OH  AB  AC  BC 17 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Câu 11: Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi vuông góc Gọi H hình chiếu S  2t  8t  lên t  2s Mệnh đề sau sai? A OA  BC B H trực tâm tam giác ABC C 90 D OH  OA  OB  OC Câu 12: SA  (ABCD) bằng: AM  SB B SB   MAC  A -2 C AM   SBD  D Câu 13: Cho tứ diện SABC có ABC tam giác vuông B SA   ABC  Mệnh đề sau A f (x)  x 4 x 5    x B AC, BC  80 C D BC   SAC  Câu 14: Đạo hàm hàm số y  4x  A B  1;3  4x  C   3;1 D  3; 1 Câu 15: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S  2t  8t  , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s là: A 23m/s B 24m/s ; C 8m/s ; D 16m/s ; Câu 16: Hãy cho biết mệnh đề sau sai hai đường thẳng vuông góc ? A Góc hai vectơ phương chúng 90 B Tích vô hướng hai vectơ phương chúng C Góc hai đường thẳng 90 D Góc hai vectơ phương chúng 0 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có SA  (ABCD) đáy hình vuông Từ A kẻ AM  SB Mệnh đề S M A D B C sau ? A SB   MAC  B AM   SBD  C AM   SBC  D AM   SAD  Câu 18: Cho hàm số f (x)  A x 4 x 5 B  x (x  0) Khi f ' 1 : C D Câu 19: Chọn công thức đúng: A cos(u, v)  u.v | u |.| v | B cos(u, v)  u.v | u |.| v | C cos(u, v)  | u |.| v | u.v D cos(u, v)  u.v | u |.| v | Câu 20: Mệnh đề sau ? A Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng vuông góc với song song với đường thẳng lại 18 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG B Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với C Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại D Hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng song song với II TỰ LUẬN (4, điểm) y  x  x  (x  0) Bài (1, điểm): Tìm đạo hàm hàm số : Bài (1, điểm): Cho hàm số y = x3 - 3x Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d) : y = 9x + 2017 Bài (1, 0điểm): Cho hàm số y  x  3x  m (1) Tìm m để tiếp tuyến đồ thị (1) điểm có hoành độ cắt trục Ox,Oy điểm A B mà diện tích tam giác OAB Bài (2, 0điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD tâm O cạnh a Biết SA  (ABCD) SA = a a) Chứng minh BC  (SAB) b) Tính góc SC (ABCD) HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 19 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 03 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1.Tính đạo hàm y  x.sin x A y /  sin x  cos x B y /  sin x  x.cos x C y /  sin x  x cos x D y /  cos x  x sin x Câu 2.Tính đạo hàm y  s in x A y /   1 cos x B y /  x sin x D y /  cos x x x Câu Tính đạo hàm y  sin 3x A y /  3sin 6x B y /  sin 6x Câu 4.Tính đạo hàm y  cos x 1  cos x  A y /  sin 2x  sin x C y /  B y /  sin 2x  sin x cos x x C y /  3sin 6x D y /  3sin 3x C y /  cos 2x  sin x D y /  sin x.cos x  sin x Câu Đạo hàm hàm số y  cos  2x   sin  2x   A y /  C y /  B y /   cos  2x   sin  2x   D y /   cos  2x   A y /    cos x B y /  cos  2x   sin  2x   cos  2x   sin x Câu Tính đạo hàm hàm số y  sin  2x    cos x  cos x C y /   D y /   cos x 1  cos x Câu Tính đạo hàm y  3x  4x  4x  A y '  3x  4x  3x  B y '  3x  4x  C y '  3x  2 3x  4x  D y '  3x  3x  4x  Câu Tính đạo hàm y  x x  A y '  2x  x2  B y '  2x  x2  C y '  2x  x2  D y '  2x  x2  Câu Đạo hàm y   x  x  x  ? A 2(x3-x2+x)(3x2 -2x+1) C 2(x3-x2 +x)(3x2-2x) B 2(x3 -x2+x)(3x2 -2x2+x) D 2(x3-x2+x)(3x2-2x+1) Câu 10.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x   A y  x  B y  x  2x  C y  x  20 2x  điểm có hoành độ 1 D y  x  LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG Câu 11.Cho đường cong (C): y  f  x   có tung độ A y  x x2 x2 ( C ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm 9 B y   x  C y  x D y   x  9 9 Câu 12 Viết ph trình tiếp tuyến đồ thị (C): y  f  x   x  3x  7x  biết tiếp tuyến có hệ số góc k=2 A y  2x  4, y  2x  28 C y  2x  4, y  2x  28 B y  2x  4, y  2x  28 D y  2x  4, y  2x  28 Câu 13.Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong (c) : y  f (x)  x  3x  5x  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng  : y   4x  A y   x  B y   4x  C y   4x  D y   4x  Câu 14 Cho hàm số f (x)  2x  2x  (C).Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng : y   x  2011 A y  4x  7, y  4x  C y  4x  , y  4x  B y  4x  7, y  4x  D y  4x  7, y  4x  Câu 15 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mă ̣t phẳ ng đáy và SA  a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) A a 10 B a 15 C a 15 D 15 a 15 Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có AB = a, SA=2 a Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) A a B a C a 14 D a 14 Câu 17.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA  a Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) A a B a C a D a Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Biết AC = 2a, AB = a, SA = 2a Tìm sin góc tạo hai mặt phẳng (SBC) (ABC) A sin   13 13 B sin   13 13 C sin   39 13 D sin   39 13 II PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Bài (1,5 điểm) 1)Tính đạo hàm : a/ y   2x   b/ y  cos 3x c/ y  cos 1  2x  2) Cho hàm số y= f(x) = 2x3 – 7x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ 3) Cho hàm số y  f (x)   2x x 1 có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: 4x – 3y – = Bài (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA = a SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) a) Tính góc hợp đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 21 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) c) Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 22 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Họ tên: ……………………………………………… Số báo danh: ………………………………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM) x 2x 1 1 Câu Giới hạn lim x 1 x 1 bằng: A B C D Câu 2.Trong giới hạn sau, giới hạn 0? A.lim 2n  B.lim n 1  n2  n  n  3n  n C lim D.lim  n  n  1 1 n Câu Trong giới hạn sau, giới hạn +: A lim x   2x  B.lim x2 x 2x  2x2  C lim x2 x  D lim x  x 1 x3 1 x Câu 4.Trong khẳng định sau, khẳng định SAI? x 1 B lim   =0 x     A lim x=x x  x0 C lim x0 =0 x D lim x   x 0  x2  x  , x   Câu Cho hàm số f ( x )   x   x  x  1, x   Hàm số f(x) liên tục điểm x=1 (I) (II) Hàm số f(x) có đạo hàm điểm x =1 Khẳng định sau A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Cả Câu Trong hàm số sau, hàm số liên tục ? x 1 A y  B y  tan x x 1 C.y  D y  x  x  x2 1 , x  1  Câu Hàm số f  x    x  liên tục  mx  , x    D Cả sai m bằng? A.5 B C 2 D.0 Câu Cho phương trình –12x4 + 16x3 + 15x2 – 2x – 24 = Câu trả lời là: A Phương trình vô nghiệm B Phương trình có nghiệm C Phương trình có nghiệm D Phương trình có nghiệm Câu 9.Hàm số y  x  có đạo hàm là? A x  x3 B x  x 1 C D x 1 Câu 10 Hàm số y  A 3x2  8x  x  x  1 có đạo hàm là? x2  2x 1 x2  8x  B  x  x  1 C x2  4x  x  x  1 Câu 11 Cho hai hàm số f  x   x  x  g  x   A  17  x  hay x   17 B 23 x2 3x  x  x  x  1 BPT : f   x   g  x  có tập nghiệm là:  17 D x2 LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG C  17  x  hay x>  17 D  17 x  17 4 Câu 12 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm M(2 ; 3) là: A y  10 x  B y  10 x  18 C y  10 x  17 D y  x  2x 1 Câu 13 Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành đô ̣ là: x 1 A.5 B  C  D.3 Câu 14 Cho  C m  : y  x3  mx 2  Gọi điểm A  (Cm) có hoành độ –1 Tìm m để tiếp tuyến A song song với (d): y = 5x +2017 ? A.m = –4 B.m = Câu 15 Cho hình bình hành ABCD Phát biểu SAI? A AC  CB  AB B AB  AD  AC C AB  DC  C.m = D.m = –1 D AB  AC  CB Câu 16.Cho tứ diện ABCD, G trọng tâm tam giác ABC Chọn khẳng định ĐÚNG khẳng định sau? A GA+GB +GC = GD B AG + BG + CG = DG C DA+ DB + DC = DG Câu 17 Tứ diện ABCD có cạnh a Khi AB.BD  ? A a D.DA+ DB + DC =3 DG a2 a2 a B C D  2 Câu 18.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA = SB = SC = SD Cạnh SA vuông A.BA B AC C DA D BD góc với đường đường sau? Câu 19 Mặt phẳng (α) mặt phẳng trung trực AB Chọn khẳng định ĐÚNG A (α) song song với AB B (α) vuông góc với AB C (α) qua trung điểm AB D (α) qua trung điể m của AB và vuông góc với AB Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh Gọi E, F trung điểm SB SD, O tâm mặt đáy Khẳng định sau SAI ? A BD   AEF  B AC   SBD  C BD   SAC  D SO   ABCD  PHẦN 2: TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM) Câu (1,5 điểm) Tính giới hạn sau: a ) lim x3 4x 1 x3 b) lim x4 x2  3x  x2  5x  Câu (1,25 điểm) a)Tính đạo hàm hàm số: f  x   b) Cho hàm số y  x  x  2017 x   m   x  x  m  , m tham số Tìm m để y '  0,  x  Câu (0,75 điểm ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  M  2; 2  Câu4 (1,5 điểm) Cho tứ diện ABCD, I trung điểm CD Chứng minh rằng: a) AB  CD  AD  CB b) CD   ABI  HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 24 ...LỚP TOÁN THẦY CƯỜNG – LIÊN HỆ: 0967.453.602 – Đ/C: NGÃ TƯ CỔ TIẾT, TAM NÔNG LỜI NÓI ĐẦU hào em học sinh lớp 11 thân mến thầy, đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toán mà thầy sưu tầm... cho em ôn thi Các chương đề thi học kỳ II là: C + Giới hạn + Đạo hàm + Vectơ không gian quan hệ vuông góc không gian Thầy mong sau em làm xong đề đạt kết cao kỳ thi học kỳ II tới Các em không hiểu... THẦY CƯỜNG Tham gia học xin liên hệ: 0967.453.602 Địa chỉ: Ngã tư Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toán thầy cường toán, Bộ đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toán thầy cường toán, Bộ đề ôn thi học kỳ II lớp 11 môn toán thầy cường toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay