Các câu hỏi thi thường gặp môn Quản Trị Nhân Lực

16 176 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 02:23

Câu hỏi thi QUẢN TRỊ NHÂN LỰCCác phương pháp tuyển dụng nhân sự hiện nay?_Tuyển dụng qua việc đăng thông báo trên các phương tiện truyền thông báo chí_Tuyển dụng qua việc kí kết hợp đồng với trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm_Tuyển dụng qua việc cử chuyên viên tới các trường đào tạo_Tuyển dụng qua các hội chợ việc làm_Tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm_Tuyển dụng bằng cách nhận các svien thực tập_Tuyển dụng qua lời giới thiệu của cán bộ, nvien trong tổ chức Môn: Quản trị nhân lực Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực _Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực hệ thống triết lý, sách hoạt động chức thu hút, đào tạo - phát triển trì người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lần nhân viên _Vai trò Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường Tầm quan trọng QTNL tổ chức xuất phát từ vai trò quan trọng người Con người yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu tổ chức nên QTNL lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức Mặt khác, quản lý nguồn lực khác hiệu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực, suy đến hoạt động quản lý thực người _Ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu vấn đề quản trị người tổ chức tầm vi mô có hai mục tiêu bản: - Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu tổ chức - Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân, kích thích động viên nơi làm việc trung thành, tận tâm với Doanh nghiệp C Câu 2: Cácnhân cần có? a Tìm hiểu nhu cầu người: Gồm nhu cầu: lương thưởng, điều kiện làm việc, tín nhiệm, chia sẻ tổ chức với nhân viên, nhu cầu đc giao tiếp thân thiện… b Nắm bắt tâm lý thúc đẩy nhân viên: _Tìm đc chia sẻ tiếng nói chung với nhân viên trog công việc _Tạo bầu không khí đoàn kết, thân thiện quan, tổ chức _Giúp nâng cao uy tín nhà Quản trị c Xây dựng tự tin cho nhân viên: _Tạo điều kiện tốt cho mn giao tiếp _Khuyến khích mn đưa ý kiến _Loại bỏ sợ hãi _Chủ động giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên d Kỹ giao tiếp e Ủy quyền f Kĩ làm việc theo nhóm Câu 3: Các nguồn tuyển dụng nhân sự? _Nguồn từ bạn bè, ng thân nvien _Nguồn từ nhân viên cũ công ty _Nguồn ứng viên quảng cáo _Thu hút tuyển dụng từ kiện đặc biệt _Nguồn từ trường Đaị học Cao đẳng _Tuyển dụng nhân viên từ đối thủ cạnh tranh _Nguồn tuyển dụng từ Trung tâm giới thiệu việc làm _Tuyển từ ng tự do, thất nghiệp Câu 4: Các phương pháp tuyển dụng nhân nay? _Tuyển dụng qua việc đăng thông báo phương tiện truyền thông báo chí _Tuyển dụng qua việc kí kết hợp đồng với trung tâm môi giới giới thiệu việc làm _Tuyển dụng qua việc cử chuyên viên tới trường đào tạo _Tuyển dụng qua hội chợ việc làm _Tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm _Tuyển dụng cách nhận svien thực tập _Tuyển dụng qua lời giới thiệu cán bộ, nvien tổ chức Câu 5: Các lưu ý đánh giá nhân sự? _Cần hạn chế sai lầm trog đánh giá lực thực cviec nvien như: tiêu chuẩn k rõ ràng, thiên kiến; xu hướng thái quá; xu hướng trung bình chủ nghĩa; định kiến _Đánh giá nvien phải gắn với cviec _Đánh giá ng, việc _Khi đánh giá cần đưa tiêu chí rõ ràng, k nên quy trách nhiệm nằng nề _Tiến hành họp để bình xét nvien Câu 6: Các loại đãi ngộ cho nvien? Có loại: vật tinh thần a Hiện vật _Đây lợi ích chế độ mà tổ chức trả cho ng lđong tiền loại vật có giá trị khác, loại đãi ngộ có ý nghĩa định ng lđ Đãi ngộ vật gồm: +Lương tháng, tiền hoa hồng tiền thưởng, phụ cấp làm việc giờ, làm việc vào ngày nghỉ lễ…; +Các trợ cấp giáo dục, thai sản; bảo hiểm nhân thọ, y tế, loại trợ cáp xh; loại phúc lợi bao gồm kế hoạch hưu, an sinh xã hội b Tinh thần Đây chế độ, điều kiện mà tổ chức dành cho ng lđ yếu tố k phải vật nhiều ý nghĩa c/song họ Câu 7: Các loại đãi ngộ tinh thần? _Tạo môi truong làm việc cởi mở, thân thiện, chia sẻ _Thăng chức _Bằng khen, kỉ niệm chương _Các khóa đào tạo chất lg cao _Các chuyến du lịch _Các hoạt động ngoại khóa _Các ngày nghỉ _Trao quyền tin tưởng nvien nhiều _Sự quan tâm, động viên lãnh đạo K Câu 8: K/n mục đích đánh giá nhân sự? a K/n: Đánh giá nhân việc nhà Quản trị đánh giá cách có hệ thống mặt mạnh, yếu nvien Trên sở có biện pháp để nâng cao hiệu làm việc nvien b Mục đích: _Cung cấp thông tin phản hồi, cho nvien biết mức độ thực cviec họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nvien khác _Giúp nvien điều chỉnh sai sót _Là để đưa định khen thưởng, kỉ luật nhằm trì nội quy tổ chức _Động viên nvien _Cung cấp thông tìn làm sở cho đào tạo phát triển nvien, trả lương, thuyên chuyển… M Câu 9: Mục tiêu quản trị nhân sự? _Đảm bảo số lượng nhân cho tổ chức _Đảm bảo cấu nhân phận, phòng ban _Phát triển đội ngũ nhân tổ chức _Đảm bảo hiệu cviec cho tổ chức môi trường biến động N Câu 10: Nhiệm vụ giám đốc nhân sự? _Cộng tác với ban lãnh đạo việc xác định chiến lược, mục tiêu nguồn nhân lực, tham mưu phương pháp quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực _Hỗ trợ chuyên môn việc tuyển chọn tuyển dụng, quản lí chương trình phúc lợi _hoạch định, dự báo nhu cầu nhân quan, tổ chức _Hỗ trợ giải mâu thuẫn, xung đột, đề bạt, kỷ luật, khen thưởng… _Có nhiệm vụ tìm hiểu mqh xh Nhà nước lquan đến ng lđ; chăm lo đến môi trường điều kiện làm việc _Quản lý hồ sơ nhân sự, xây dựng, ban hành nội quy, quy chế làm việc _Giám sát việc thực nội quy làm việc nvien, đánh giá hiệu làm việc _Hỗ trợ nhà quản lí khác Câu 11: Nêu ndung mô tả cviec? Có 07 ndung sau: _Tên chức danh; _Bộ phận công tác; _Phạm vi báo cáo cviec; _Mục đích cviec, trách nhiệm chính; _Các yêu cầu với chức danh; _Môi truong điều kiện làm việc; _Các tiêu chuẩn cần có cviec Câu 12: Nội dung công tác tổ chức xếp nhân sự? _Thiết lập, tham mưu xây dựng phận phòng ban quan, tổ chức _Thiết lập, tham mưu việc xây dựng chức danh cviec _Biên chế nhân vào phạn _Xác địh số lượng, cấu tổ chức nhân cho phận _Xây dựng, tham mưu việc đề nội quy làm việc quan, tổ chức P Câu 13: Phân tích phương pháp đào tạo chỗ? _Là phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, ng học học đc kiến thức, kỹ cần thiết cho cviec thông qua thực tế thực cviec _Các dạng đào tạo nơi làm việc thường bao gồm : Kèm cặp chỗ Luân chuyển cviec a Kèm cặp chỗ: (còn gọi Đào tạo cviec) _Học viên đc hướng dẫn ng lành nghề Phương pháp áp dụng để đào tạo cnhan kĩ thuật lẫn cấp quản trị _Có cách để kèm cặp: + Kèm cặp ng lãnh đạo trực tiếp + Kèm cặp cố vấn +Kèm cặp ng quản lí có kinh nghiệm _Ndung: +Giải thích toàn cviec + Thao tác mẫu cách thức thực cviec + Làm thử + Kiểm tra, hướng dẫn, giải thích để làm tốt + Giao việc cho thực từ dễ đến khó + Khuyến khích động viên đạt số lg, chát lg b Luân chuyển cviec: _Đây pp đào tạo giúp cho ng đc đào tạo có k/thức k/nghiệm lĩnh vực khác _Tác dụng: + Làm gia tăng hiểu biết xây dựng văn hoá tổ chức +Là cách thức tốt giúp nhằm tránh đơn điệu cviec Q Câu 14: Quy trình xây dựng chương trình đào tạo? Có bước: Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo Bước 2: Lập kế hoạch Đào tạo Bước 3: Thực Đào tạo Bước 4: Đánh giá hoạt động Đào tạo Câu 15: Quy trình tuyển dụng nhân sự? Chuẩn bị ndung kế hoạch: _Xác định số lg, vị trí tuyển dụng _Các yêu cầu tuyển dụng _Xác định thời gian tuyển dụng _Hình thức tuyển dụng _Kinh phí, nhân Ra thông báo tuyển dụng: _Xây dựng nội dung đăng thông báo tuyển dụng _Lựa chọn hình thức, phương tiện, thời gian đăng thông báo Nhận phân loại hồ sơ: _Xây dựng tiêu chí cho việc phân loại ứng viên _Sàng lọc kỹ hồ sơ ứng viên _Các hồ sơ đạt yêu cầu đc phân loại riêng cần phân loại để làm vấn Phỏng vấn thi tuyển ứng viên: _ Chuẩn bị kĩ ndung pvan _Các hình thức pvan _Chuẩn bị cán pvan _Thời gian địa điểm pvan Đánh giá ứng viên: _Cần có tiêu chí khoa học sở cho việc đánh giá _Căn vào hồ sơ, kqua pvan Ra định tuyển dụng: _Căn vào kqua đánh giá nhà tuyển dụng định tuyển dụng _Có thể chia định thành: Loại, chờ xét, tuyển- chưa gọi, tuyển-gọi T Câu 16: Tại nói Quản trị nhân vừa k.học, vừa nghệ thuật? a Tính khoa học: _Quản trị nhân phải đảm bảo phù hợp với vận động qui luật tự nhiên, xã hội để từ có đc suy luận k.học nhằm giải vđề, k nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân _Tính k.học thể việc quản trị nhân phải dựa nguyên tắc quản trị quy trình quảnCác nguyên tắc, quy trình quản lí ng đặt đúc kết từ quy luật khách quan Những định quản lí, k thể dựa vào k/nghiệm, thói quen, mà phải tuân theo nguyên tắc, qui trình b Tính nghệ thuật: _Tính nghệ thuật thể rõ nét phương pháp quản lí, phong cách quản lí, nghệ thuật quản lí _Nghệ thuật quản trị việc vận dụng yếu tố khoa học quản lí, nguyên tắc, quy trình quản trị khiếu, kinh nghiệm, trực giác lực vào trình quản trị cách stao linh hoạt để ứng phó với tình cụ thể _Ngoài ra, nhà quản trị phải biết sử dụng lúc, sở trường, tay nghề nvien, đồng thời phải khôn khéo mau lẹ phản ứng, đưa phương án xử trí kịp thời yếu tố nhân cách học nvien trước thay đổi môi trường làm việc Câu 17: Tại nói vấn cviec quan trọng trog công tác tuyển dụng? Trong tuyển dụng pvan hình thức vấn đáp trực tiếp (gặp mặt) gián tiếp (qua điện thoại) nhằm tuyển chọn ứng viên phù hợp với vị trí cviec trog công ty, doanh nghiệp Pvan khâu quan trọng trình tuyển dung Là hình thức đc áp dụng rộng rãi Nó định kết tuyển dụng chất lg ứng viên đc tuyển dụng a Đối với nhà tuyển dụng Pvan cho phép nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên cách khách quan xác thông qua: + Tướng mạo, tác phong + Tính tình + Khả hòa đồng + Mức dộ đáng tin cậy + Khả chuyên môn, điểm mạnh yếu + Động cơ, trình công tác b Đối với ng đc pvan: Pvan cho phép ứng viên tìm hiểu doanh nghiệp về: + Chế độ lương bổng + hội phát triển + thách thức + điều kiện làm việc Câu 18: Trình bày giải thích chức Quản trị nguồn nhân lực Các hoạt động liên quan đến quản trị nhân lực đa dạng thay đổi tổ chức khác Tuy nhiên phân chia hoạt động chủ yếu quản trị nhân lực theo ba nhóm chức chủ yếu sau đây: 1.Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực: Nhóm chức trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp cho công việc doanh nghiệp Để tuyển người cho việc, trước hết doanh nghiệp phải vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực trạng sử dụng nhân viên doanh nghiệp nhằm xác định công việc cần tuyển thêm người Nhóm chức tuyển dụng thường có hoạt động: Hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu giữ xử lý thông tin nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhóm chức đào tạo & phát triển: Nhóm chức trọng việc nâng cao lực nhân viên, đảm bảo cho nhân viên doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc giao tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa lựcnhân Nhóm chức đào tạo, phát triển thường thực hoạt động như: hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ thực hành cho công nhân; bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán quản lý cán chuyên môn nghiệp vụ Nhóm chức trì nguồn nhân lực: Nhóm chức trọng đến việc trì sử dụng có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhóm chức gồm hai chức nhỏ kích thích, động viên nhân viên trì, phát triển mối quan hệ lao động tốt đẹp doanh nghiệp Câu 19: Trình bày giải thích vai trò Phòng nhân lực • Chính sách: đề ra, đảm bảo thực thi sách toàn tổ chức sách lương bổng, sách đào tạo, có khả giải khó khăn cố vấn: cho cấp quản trị khác • Dịch vụ: cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đào tạo cho phận khác • Kiểm tra: giám sát phận khác thực sách, chương trình nhân Câu 20: : Trình bày giải thích xu hướng phát triển Quản trị nguồn nhân lực Có bốn xu hướng lớn lĩnh vực chức quản trị nhân lực, cách tiếp cận chiến lược, toàn cầu hóa hoạt động quản trị nhân lực, trì tính chất nhân văn hành vi tổ chức, cần thiết định chuẩn, đo lường đánh giá hiệu nguồn nhân lực Câu 21: Trình bày thông tin thông báo tuyển dụng Giới thiệu vắn tắt công ty… Vị trí tuyển dụng… Mô tả công việc vị trí cần tuyển… Tiêu chuẩn ứng viên… Chế độ lương bổng… Yêu cầu hồ sơ… Hạn nộp, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ… Câu 21: Trình bày giải thích hình thức trả lường Hiện có hai hình thức trả công bản: trả theo sản phẩm trả theo thời gian Việc lựa chọn hình thức cho có hiệu phụ thuộc vào điều kiện tính chất lao động cụ thể nơi, khu vực sản xuất Hình thức trả công theo thời gian Theo hình thức này, tiền lương người công nhân nhận vào mức lương phù hợp với cấp bậc thời gian thực tế làm việc họ Công thức: TCtgi = Li x Ttt Trong : TCtgi : tiền công nhận công nhân bậc i làm theo lương thời gian Li : mức lương công nhân bậc i (theo giờ, ngày, tháng) Ttt : thời gian làm việc thực tế công nhân (giờ, ngày tháng) Trong trả công, trả công theo xác nhất, đòi hỏi phải thống kê xác số làm việc xác công nhân, trả công theo ngày xác trả công theo tháng xác *Ưu điểm hệ thống dễ hiểu, dễ quản lý, tạo điều kiện cho người quản lý công nhân tính toán tiền công cách dễ dàng Các mức thời gian sử dụng ghi chép số lượng sản phẩm sản xuất thực tế cá nhân để nhằm mục đích kiểm tra, không dùng để tính toán trực tiếp lượng tiền công *Một hạn chế hình thức trả công theo thời gian không khuyến khích công nhân sử dụng có hiệu thời gian làm việc thời gian làm việc kéo dài tiền lương cao Vì thế, bên cạnh áp dụng chế độ trả công theo thời gian giản đơn người ta thường kết hợp với thưởng để khuyến khích công nhân Hình thức trả công theo sản phẩm Với mục tiêu khuyến khích tăng suất lao động, người lao động trả công theo số lượng đơn vị sản phẩm mà họ sản xuất Trong hình thức này, tiền công người lao động phụ thuộc trực tiếp vào số lượng đơn vị sản phẩm sản xuất đảm bảo chất lượng đơn giá trả công cho đơn vị sản phẩm Công thức: TCsp = ĐG x Qtt Trong đó: TCsp: Tiền công nhận công nhân theo lương sản phẩm ĐG: Đơn giá sản phẩm Qtt: Số lượng sảnĐơn giá sản phẩm số tiền quy định để trả cho công nhân làm sản phẩm đảm bảo chất lượng Đơn giá sản phẩm khác với chi phí tiền lương cho đơn vị sản phẩm khác với giá đơn vị sản phẩm Công thức tính đơn sau: ĐG = L /Qđm Trong đó: L: Mức lương cấp bậc công việc Qđm: Mức sản lượng Tđm: Mức thời gian ĐG = L x Tđm V Câu 22:Vẽ sơ đồ cấu tổ chức theo chức Phòng nhân lực Trưởng phòng nguồn nhân lực trực tiếp quản lý theo chức Tuyển dụng – chức Đào tạo & phát triển – chức Tiền lương – chức Quan hệ lao động – chức Hành chuyên viên, nhân viên nguồn nhân lực phận chức *Trưởng phòng nhân lực _tuyển dụng: + phtich cviec + hoạch định nguồn nhân lực +trắc nghiệm +pvan _Đào tạo & Phát triển +Định hướng nghề nghiệp +Đào tạo & huấn luyện nhân viên +Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lãnh đạo cán chuyên môn _Tiền lương +Đánh giá thành tích công tác +Quản trị tiền lương +Khen thưởng kỷ luật _Quan hệ lao động + Hợp đồng lao động +Thoả ước lao động +Giải khiếu tố +An toàn lao động +Y tế +Văn hoá giao tiếp _Văn thư hành +Văn thư +Lưu giữ hồ sơ, tài liệu Câu 23: Vai trò quản trị nhân sự? _Giúp tổ chức nâng cao hiệu _Giúp tổ chức tiết kiệm chi phí _Nâng cao khả cạnh tranh _Là yếu tố định đến tồn phát triển doanh nghiệp Câu 24: Vai trò đào tạo nhân sự? _ biện pháp tích cực tăng khả thích ứng doanh nghiệp truoc thay đổi môi truong _Giúp nvien nâng cao kthuc, kĩ năng, hành vi để cung cấp cho doanh nghiệp nguồn vốn nhân chất lg cao góp phần nâng cao khả cạnh tranh _Góp phần thực tốt chiến lược chung nhân doanh nghiệp cao chiến lược chung nhân quốc gia Câu 25: Vai trò qui chế tổ chức? _Duy trì nề nếp làm việc, đảm bảo cố định cho tổ chức _Theo dõi giám sát nvien tốt _Là để lãnh đạo ban hành định khen thuog, kỉ luật Câu 26: Vai trò đãi ngộ? a Đối với ng lđ: _Là yếu tố đảm bảo c/song nvien _Là động lực thúc đẩy giúp họ làm việc tốt _Là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới địa vị họ _ Là đòn bẩy kích thích stao nvien b Đối với Doanh nghiệp: _Đãi ngộ nhân điều kiện đủ để nâng cao chất lg hiệu hđ kdoanh Dn _Đãi ngộ nhân góp phần trì nguồn nhân lực ổn định, có chất lg cho Dn _Đãi ngộ nhân giúp nâng cao hiệu chức quản trị nhân khác trog Dn c Đối với xh: Đãi ngộ nhân trog Dn giúp trì đc nguồn nhân lực ổn định có chất lg cho xh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các câu hỏi thi thường gặp môn Quản Trị Nhân Lực, Các câu hỏi thi thường gặp môn Quản Trị Nhân Lực, Các câu hỏi thi thường gặp môn Quản Trị Nhân Lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay